Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

56 Accesarea meniului de

56 Accesarea meniului de opţiuni pentru fişiere video Puteţi afişa meniul opţiunilor pentru fişiere video apăsând butonul OPTION/PWR OFF în ecranul unei liste (inclusiv în ecranul de thumbnail-uri), precum lista fişierelor video sau din ecranul “Now Playing”. Din meniul de opţiuni aveţi acces la mai multe configurări. Opţiunile oferite în meniu pot varia, în funcţie de ecranul din care aţi accesat meniul opţiunilor pentru fişiere video. Configurări ce apar atât în ecranul listei cât şi în ecranul “Now Playing” Opţiune Descriere/pagină de referinţă Play from beginning Identifică începutul fişierului video ( pag. 47). Detailed Information Afişează informaţii despre fişier, precum dimensiunile, rezoluţia, formatul de compresie video/audio, numele fişierului, etc. Go to the song playback Se afişează ecranul “N ow Playing” al ultimei screen melodii rulate. Configurări ce apar numai în ecranul listei Opţiune Now Pla ying Descriere/pagină de referinţă Afişează ecranul “Now Playing”. Vid eo List Display Format Configurează formatul de afişare a listei fişierelor video ( pag. 54). Most Recent Video Porneşte redarea celui mai recent redat fişier video. Configurări ce apar numai în ecranul “Now Playing” Opţiune Descriere/pagină de referinţă Zoom Settings Configurează funcţia zoom ( pag. 51). Video Orientation Configurează orientarea imaginii clipului video ( pag. 48). Display Configurează afişarea/ascunderea informaţiilor referitoare la clipul video ( pag. 50). Brightness Ajustează luminozitatea ecranului ( pa.e 71).

57 Vizualizarea unei imagini Puteţi vizualiza fotografii transferându-le cu ajutorul Windows Explorer, sau a altui software capabil de transfer. Puteţi alege să afişati fotografia pe întreg ecranul (single display) sau să rulaţi un num ăr de imagini în mod continuu (slide show play) ( pag. 62). Photo Library Buton navigare Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Photo Library), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista folderelor cu imagini. Apăsaţi butonul pentru a selecta un folder, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista imaginilor din respectivul folder. Apăsaţi butonul pentru a selecta o imagine, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Imaginea selectată este afişată. Apăsaţi butonul pentru a afişa imaginea anterioară sau pe cea următoare. Continuare