Views
3 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

74 Configurarea

74 Configurarea formatului datei Puteţi alege să configuraţi şi afişarea datei ( page 72) în format “YYYY/MM/DD,” “MM/DD/YYYY,” sau “DD/MM/YYYY.” Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “ Common Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista de opţiuni “Common Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Date Display Format,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul de configurare a formatului datei. Apăsaţi butonul pentru a selecta formatul dorit, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Puteţi alege dintre următoarele trei variante. • YYYY/MM/DD: Data este afişată sub forma an/lună/zi. • MM/DD/YYYY: Data este afişată sub forma lună/zi/an. • DD/MM/YYYY: Data este afişată sub forma zi/lună/an. Întoarcerea la meniul precedent Apăsaţi butonul BACK/HOME.

75 Configurarea formatului orei P uteţi alege să configuraţi şi afişarea orei ( page 72) în format “12-hour” sau “24- hour”. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “ Common Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista de opţiuni “Common Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Time Display Format,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul de configurare a formatului orei. Apăsaţi butonul pentru a selecta configurarea dorită, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. • 12-hour: Afişează ora în format 0 - 12. • 24-hour: Afişează ora în format 0 - 24. Întoarcerea la meniul precedent Apăsaţi butonul BACK/HOME.