Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

58 Sfaturi utile •

58 Sfaturi utile • Redarea melodiilor continuă chiar şi atunci când căutaţi imagini în lista folderelor cu imagini, sau în listele imaginilor ori atunci când se afişează ecranul “Now Playing” al imaginii respective. • Pute ţi afişa imaginile dintr-un folder în mod continuu (slide show play) ( pag. 62). • Puteţi sorta în foldere fişierele cu imagini transferate. Selectaţi, în Windows Explorer, playerul (sub denumirea de WALKMAN]), şi apoi copiaţi un folder sub unul din folderele "PICTURES,” “PICTURE” sau “DCIM”. Pentru detalii privitoare la ierarhizarea datelor, vezi pag. 88. • Pentru a şterge imagini din memoria playerului, folosiţi fie acelaşi software utilizat la transferul acestora, sau Windows Explorer. Notes Note • În listele folderelor de imagini pot fi afişate până la 1.000 de foldere şi până la 10.000 de imagini. • Dac ă imaginile sunt stocate în mai multe foldere, se pot afişa maximum 10.000 de imagini. • Dac ă dimensiunile imaginii sunt prea mari, sau dacă imaginea este deteriorată, imaginea nu poate fi redată. • Dacă imaginile nu sunt conforme standardului DCF 2.0 (sau dacă numele fişerului/folderului sunt prea lungi., etc), durata de execuţie a comenzii (afişarea imaginii sau slideshow) poate fi mai mare.

59 Reglarea orientării imaginii Puteţi modifica orientarea unei imagini, în “Vertical,” “Horizontal (right),” sau “Horizontal (left).” Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. A păsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi a poi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta ”Photo Settings”, şi apoi apăsaţ i butonul pentru confirmare. Se afişează lista configurărilor “Photo Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Photo Orientation,” şi apoi apă saţi butonul pentru confirmare. Continuare