Views
5 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

78 Revenirea la

78 Revenirea la setările din fabricaţie (Reset all Settings) Puteţi opta să readuceţi playerul la setările sale de fabricaţie. Resetarea nu are ca efect ştergerea fişierelor stocate în memoria playerului. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Notes Note • Această funcţiune este disponibilă numai când playerul nu rulează nici un fişier. Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “ Common Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista de opţiuni “Common Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Reset All Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul de confirmare pentru revenirea la setările din fabricaţie. Apăsaţi butonul pentru a selecta „Yes”, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează “Restored factory settings.”. Anularea operaţiunii Alegeţi “No” la pasul şi apăsaţi butonul pentru confirmare. Puteţi, de asemene a, anula această operaţiune apăsând butonul BACK/HOME la pasul . Procedura de resetare este anulată şi se afişează din nou lista de opţiuni “Common Settings”. Întoarcerea la meniul precedent Apăsaţi butonul BACK/HOME.

79 Formatarea m emoriei (Format) Memoria internă a playerului poate fi formatată. În situaţia formatării, toate fişierele şi configurările se vor pierde. Asiguraţi-vă că verificaţi datele stocate în memorie şi exportaţi orice date sau fişiere importante pe PC înainte de această operaţiune. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Note • Această funcţiune este disponibilă numai când playerul nu rulează nici un fişier. Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “ Common Settings,” şi apoi apăsaţ i butonul pentru confirmare. Se afişează lista de opţiuni “Common Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Format,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Pe ecran se afişează mesajul “All data including songs will be deleted. Proceed?” Apăsaţi butonul pentru a selecta “Yes,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Pe ecran se afişează mesajul “All data will be deleted. Proceed?”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Yes,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. În timpul fărmatării memoriei se afişează un clip animat. La terminarea operaţiunii, pe ecran se afişează mesajul “Memory formatted.”. Continuare