Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Digitalni zum Odabire

Digitalni zum Odabire mod digitalnog zuma. Pomoću optičkog zuma fotoaparat uvećava sliku do 4×. Za veća uvećanja koristit će ili inteligentni ili precizni digitalni zum. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Digitalni zum] t željeni način Pametno ( ) Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem se neće izobličiti, ovisno o veličini slike. (Pametni zum) Preciznost ( ) Uvećava slike svih veličina sa skalom uvećanja od približno 8×, uključujući optički zum 4×. Imajte na umu da će se kvaliteta slike pogoršati kad se premaši skala optičkog zuma. (Precizni digitalni zum) Isključeno Bez digitalnog zuma. Napomene • Funkcija digitalnog zuma nije dostupna u sljedećim slučajevima: – U načinu Inteligentnog panoramskog snimanja – U načinu Superior automatsko podešavanje – U načinu Defokusiranje pozadine – U načinu 3D snimanja – U načinu podvodnog i-panoramskog snimanja – U snimanju videozapisa – Kada je u Odabiru scene izabran način (Korekcija protusvjetl. HDR). – Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmjeh. – Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]. • Inteligentni zum nije dostupan kad je veličina slike podešena na [12M] ili [16:9(9M)]. • Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Raspon ukupnog zuma kada se koristi pametni zum (uključujući optički zum 4×) Podržani omjeri uvećanja se razlikuju u ovisnosti o veličini slike. Veličina Ukupna skala uvećanja 8M Približno 4,9× 5M Približno 6,2× VGA Približno 25× 16:9(2M) Približno 8,3× 116 HR

Autom. orijentacija Kad zakrenete fotoaparat za snimanje portreta (okomita orijentacija), uređaj detektira promjenu položaja i prikazuje sliku u okomitoj orijentaciji. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Autom. orijentacija] t željeni način Uključeno Isključeno Snima slike pravilne orijentacije. Bez automatske orijentacije. Napomene • Slijeva i zdesna okomito orijentirane slike prikazat će se crni rub. • U ovisnosti o kutu za koji je zakrenuta fotoaparat, slike možda neće biti pravilno orijentirane. • [Autom. orijentacija] ne možete koristiti u sljedećim situacijama: – U načinu 3D snimanja – U snimanju videozapisa – Kada je u Odabiru scene izabran način (Podvodno). zZakretanje već snimljenih slika U slučaju nepravilne orijentacije slike možete koristiti opciju [Rotacija] na MENU zaslonu za prikaz slike u okomitoj orijentaciji. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 117 HR