Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

TransferJet Možete

TransferJet Možete odabrati komunikacijske postavke za TransferJet. TransferJet je tehnologija za bežični prijenos iz neposredne blizine koja omogućuje prijenos vaših podataka bliskim poravnanjem dvaju aparata između kojih želite uspostaviti komunikaciju. Kako biste utvrdili raspolaže li vaš fotoaparat TransferJet funkcijom, potražite oznaku (TransferJet) na donjoj strani fotoaparata. Korištenje Memory Stick kartica s TransferJet funkcijom (prodaje se zasebno) omogućuje prijenos slika između aparata kompatibilnih s TransferJet-om. Više popjedinosti o TransferJet funkciji naći ćete u Korisničkim uputama isporučenim uz Memory Stick s TransferJet funkcijom. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [TransferJet] t željeni mod Sadržaj Pretraga operacija Uključeno Isključeno Komunicira pomoću TransferJet-a. Ne komunicira pomoću TransferJet-a. MENU/Pretraga postavki Napomene • [TransferJet] je uvijek podešeno na [Isključeno] u načinu jednostavnog snimanja. • Kad ste u zrakoplovu podesite [TransferJet] na [Isključeno]. Osim toga, uvijek poštujte sva pravila koja vrijede na mjestima na kojima koristite fotoaparat. • Ako se prijenos nije moguć tijekom 30 sekundi, veza će se prekinuti. U tom slučaju odaberite [Da] i ponovno poravnajte oznaku (TransferJet) na kameri s oznakom na drugom uređaju. • Memory Stick kartica s TransferJet funkcijom i modeli fotoaparata s TransferJet-om u nekim zemljama i regijama nisu u prodaji zbog lokalnih zakona i propisa. • Podesite [TransferJet] funkciju na [Isključeno] u drugim zemljama i područjima gdje niste kupili svoj fotoaparat. Ovisno o zemlji ili području korištenje TransferJet funkcije može biti kažnjivo zbog lokalnih ograničenja na prijenos elektromagnetskih valova. Kazalo zŠto je TransferJet? TransferJet vam omogućuje razmjenu slika odašiljanjem i primanjem slikovnih podataka. Umetnite Memory Stick s TransferJet u fotoaparat i uskladite dvije oznake (TransferJet) na fotoaparatu i drugom uređaju koji podržava ovu funkciju. Podrobnije informacije o prijenosu slika naći ćete na stranici 97. 136 HR

Eye-Fi Određuje hoće li se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji), kada uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu. [Eye-Fi] će se prikazati samo kada je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Eye-Fi] t željeni mod Uključeno Isključeno Koristi funkciju učitavanja. Ikona prikaza načina Eye-Fi na LCD zaslonu mijenja se ovisno o načinu komunikacije Eye-Fi kartice. Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za slanje. Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje. Eye-Fi card je u načinu spajanja. Eye-Fi card učitava slike. Došlo je do pogreške. Ne koristi funkciju učitavanja. Napomene • Od ožujka 2010, Eye-Fi kartice su u prodaji u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama Europske unije. • Za više informacija o Eye-Fi kartici, izravno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi kartica. • Eye-Fi kartice smiju se koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi odgovornost zbog lokalnih ograničenja. • Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mjestima gdje je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, [Eye- Fi] postavite na [Isključeno]. Kada funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno], na LCD zaslonu će se prikazati . Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 137 HR