Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Rješavanje problema

Rješavanje problema .................................................165 Rotacija .............................................................................107 S Samodijagnostička funkcija ...................................173 Samookidač.................................................................62, 64 SD .........................................................................................129 Sladokusac .........................................................................37 Slikanje ................................................................................99 Smanj. ef. crv. očiju.....................................................119 Smanjenje zatvaranj. očiju........................................87 Smjer snimanja................................................................65 Snim. videozap. u nač. scen. ....................................56 Snima iz više kutova.....................................................50 Snimanje 3D slike.........................................................................50 Fotografije ..................................................................28 Videozapisi.................................................................33 Snimanje diska ..............................................................161 Snimanje filma Pregledavanje ...........................................................47 Snimanje ......................................................................33 Snimanje osmjeha..........................................................57 Snijeg.....................................................................................37 Softver ................................................................................155 Spot AF ...............................................................................79 Središnji AF ......................................................................79 Stvar. mape za sn. ........................................................141 Sumrak.................................................................................36 Sumrak iz ruke ................................................................36 Superior aut. podešavanje ........................................29 USB povezivanje..........................................................131 USB priključnica..........................................................157 Ušteda energije.............................................................135 V Vatromet.............................................................................37 Veličina panor. slike ....................................................67 Veličina slike ....................................................................67 VGA......................................................................................67 Visoka osjetljivost .........................................................36 Višenamjenska priključnica...................................151 Višestruki AF...................................................................79 Vodič za prep. scene ..................................................118 Z Zaslon na dodir...............................................................21 Zaštita.................................................................................105 Zum .......................................................................................40 Zum pri reprodukciji ...................................................42 Zvučni signal ..................................................................121 Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Š Široki zum ..........................................................................43 T Tipka za foto/video način snimanja ....................26 Tipka za snim. videozapisa.......................................59 TransferJet.......................................................................136 TransferJet standard..................................................185 TV...........................................................................53, 148, 149 U Unutarnja memorija ....................................................24 Uporaba fotoaparata u inozemstvu ..................178 Upoz. o zatv. očima ....................................................120 190 HR

Napomene o licencama Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver pod licencama »C Library«, »Expat«, »zlib«, »dtoa«, »pcre« i »libjpeg«. Navedeni softver isporučen je na temelju licenčnih ugovora s vlasnicima autorskih prava. U skladu sa zahtjevima vlasnika ovih programskih aplikacija dužni smo vas obavijestiti o sljedećem. Molimo vas da pročitate sljedeće dokumente. Pročitajte »license1.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne ugovore (eng. verzija) za »C Library«, »Expat«, »zlib«, »dtoa«, »pcre« i »libjpeg« softver. OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN JE POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA (i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM (»AVC VIDEO«) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE ILI NABAVLJENI OD DOBAVLJAČA KOJI RASPOLAŽE LICENCOM MPEG ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA. NE PODRAZUMIJEVA SE NITI IZDAJE LICENCA U BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM O softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL U fotoaparatu je isporučen softver kompatibilan s sljedećim GNU General Public License (u nastavku »GPL«) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku »LGPL«). Ovim vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima GPL/LGPL. Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu: http://www.sony.net/Products/Linux/ Molimo vas da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Pročitajte »license2.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne ugovore (eng. verzija) za »GPL«, i »LGPL« softver. Za čitanje PDF datoteka potreban je Adobe Reader. Ako ga nemate na računalu, možete ga preuzeti s Adobe Systems stranice: http://www.adobe.com/ O licenci za »Music Transfer« na CD-u (isporučeno) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 191 HR

 • Page 1 and 2:

  Pretraga operacija MENU/Pretraga po

 • Page 3 and 4:

  Napomene vezane za korištenje foto

 • Page 5 and 6:

  Sadržaj Napomene vezane za korišt

 • Page 7 and 8:

  TV Računalo Gledanje slike na TV p

 • Page 9 and 10:

  Pretraga operacija Sampodešavanje

 • Page 11 and 12:

  Uređivanje slika Slikanje ····

 • Page 13 and 14:

  Način snimanja Opcije izbornika Ba

 • Page 15 and 16:

  Napomene • Na zaslonu će biti pr

 • Page 17 and 18:

  Nazivi dijelova Fotoaparat A Okida

 • Page 19 and 20:

  Pregled ikona koje se pojavljuju na

 • Page 21 and 22:

  Korištenje zaslona na dodir Fotoap

 • Page 23 and 24:

  Korisnička prilagodba opcija MENU

 • Page 25 and 26:

  Podešavanje izoštravanja dodirom

 • Page 27 and 28:

  Način snimanja Način snimanja mo

 • Page 29 and 30:

  Superior aut. podešavanje Fotoapar

 • Page 31 and 32:

  Inteligentno panoramsko snimanje Om

 • Page 33 and 34:

  Snimanje filma Omogućuje vam da sn

 • Page 35 and 36:

  Defokusiranje pozadine Fotoaparat i

 • Page 37 and 38:

  (Sladokusac) (Kućni ljubimci) Mož

 • Page 39 and 40:

  Podvodno i-panor. snimanje Kada je

 • Page 41 and 42:

  Pregledavanje fotografija 1 Za prel

 • Page 43 and 44:

  Široki zum U modu pojedinačne sli

 • Page 45 and 46:

  Prikaz brzo snimljenih slika Reprod

 • Page 47 and 48:

  Reprodukcija videozapisa 1 Za prela

 • Page 49 and 50:

  zNaziv datoteke 3D slike 3D slika s

 • Page 51 and 52:

  zSavjeti za snimanje 3D slika Zakre

 • Page 53 and 54:

  Prikaz slike na 3D TV prijemniku 3D

 • Page 55 and 56:

  Način jednostavni Omogućuje vam d

 • Page 57 and 58:

  Snimanje osmjeha Kad fotoaparat det

 • Page 59 and 60:

  Tipka za snim. videozapisa Videozap

 • Page 61 and 62:

  Bljeskalica U jednostavnom načinu,

 • Page 63 and 64:

  MENU/Pretraga postavki zSavjeti za

 • Page 65 and 66:

  Smjer snimanja Postavite smjer u ko

 • Page 67 and 68:

  Veličina slike/Veličina panor. sl

 • Page 69 and 70:

  zO »odnosu kvalitete« i »veliči

 • Page 71 and 72:

  Makrosnimanje Ovaj mod koristite za

 • Page 73 and 74:

  ISO Podešavanje svjetlosne osjetlj

 • Page 75 and 76:

  Balans bijele boje Podešava tonova

 • Page 77 and 78:

  MENU/Pretraga postavki zUčinci uvj

 • Page 79 and 80:

  Izoštravanje Možete promijeniti n

 • Page 81 and 82:

  Način mjerenja svjetla Odabir nač

 • Page 83 and 84:

  Napomene • Funkcije odabira scene

 • Page 85 and 86:

  Otkrivanje lica Detektira lica osob

 • Page 87 and 88:

  Smanjenje zatvaranj. očiju Kada je

 • Page 89 and 90:

  Način jednostavni Prilikom pregled

 • Page 91 and 92:

  Indeks slika Prikazuje više slika

 • Page 93 and 94:

  Dijaprojekcija s glazbom 1 Dodirnit

 • Page 95 and 96:

  Brisanje Omogućava odabir slika ko

 • Page 97 and 98:

  Pošaljit. pomoću TransferJet Tran

 • Page 99 and 100:

  Slikanje Crtanje ili dodavanje ozna

 • Page 101 and 102:

  Retuširanje Retušira snimljene sl

 • Page 103 and 104:

  Način prikaza Omogućuje odabir fo

 • Page 105 and 106:

  Zaštita Zaštita snimaka protiv ne

 • Page 107 and 108:

  Rotacija Služi za zakretanje fotog

 • Page 109 and 110:

  Prikaz postavki Podešava hoće li

 • Page 111 and 112:

  MENU/Pretraga postavki Broj slika u

 • Page 113 and 114:

  Format videozapisa Možete podesiti

 • Page 115 and 116:

  MENU/Pretraga postavki Mreža Pomo

 • Page 117 and 118:

  Autom. orijentacija Kad zakrenete f

 • Page 119 and 120:

  Smanj. ef. crv. očiju Bljeskalica

 • Page 121 and 122:

  Zvučni signal Mijenja postavke zvu

 • Page 123 and 124:

  Pretraga operacija MENU/Pretraga po

 • Page 125 and 126:

  Pokazni način rada Možete odredit

 • Page 127 and 128:

  HDMI razlučivost Kod pregledavanja

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Odabire vrstu izlaznog vi

 • Page 131 and 132:

  USB povezivanje Odabir načina kod

 • Page 133 and 134:

  MENU/Pretraga postavki Preuzimanje

 • Page 135 and 136:

  Ušteda energije Podešava vrijeme

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi Određuje hoće li se korist

 • Page 139 and 140: Kalibracija Omogućuje kalibriranje
 • Page 141 and 142: Stvar. mape za sn. Stvara mapu u me
 • Page 143 and 144: Izbr. mapu za snim. Briše mapu na
 • Page 145 and 146: Broj datoteke Odabire način pridje
 • Page 147 and 148: Postav. dat. i vrem. Ponovno podeš
 • Page 149 and 150: Gledanje slike na TV prijemniku vis
 • Page 151 and 152: Pregledavanje slika kad je fotoapar
 • Page 153 and 154: 6 Pritisnite tipku SYNC MENU na dal
 • Page 155 and 156: Korištenje softvera Instalacija »
 • Page 157 and 158: Povezivanje fotoaparata na računal
 • Page 159 and 160: Učitavanje slika na medijski servi
 • Page 161 and 162: Snimanje video diska AVCHD videozap
 • Page 163 and 164: Izrada diskova s kakvoćom slike st
 • Page 165 and 166: Rješavanje problema U slučaju pro
 • Page 167 and 168: Ne radi funkcija za sprečavanje za
 • Page 169 and 170: Nije moguće uzastopno snimanje sli
 • Page 171 and 172: Slike prethodno prebačene na raču
 • Page 173 and 174: Poruke i indikatori upozorenja Samo
 • Page 175 and 176: Nema fotografija •Nema 3D slika k
 • Page 177 and 178: Pogreška datoteke slikov. baze pod
 • Page 179 and 180: Memorijska kartica Vrste memorijski
 • Page 181 and 182: Baterijska jedinica O punjenju bate
 • Page 183 and 184: Pretraga operacija MENU/Pretraga po
 • Page 185 and 186: MENU/Pretraga postavki TransferJet
 • Page 187 and 188: Mjere opreza Nemojte koristiti / po
 • Page 189: Mapa Brisanje .....................