Views
2 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu optycznego n 44 N Uwagi dotyczące kodów regionów ❑ Kody regionów wskazują, w jakim regionie i za pomocą jakiego odtwarzacza można odtworzyć dysk. Jeśli podany kod regionu jest inny niż „2” (Europa należy do regionu „2”), „5” (Rosja należy do regionu „5”) lub „all” (co oznacza, że dysk można odtwarzać w większości regionów na świecie), dysku nie będzie można odtworzyć na komputerze. ❑ ! Zmieniając kod regionu podczas działania oprogramowania WinDVD lub WinDVD BD, należy ponownie uruchomić oprogramowanie lub wysunąć dysk i wsunąć go ponownie. Dopiero wtedy ustawienia zostaną zastosowane. Nie próbuj zmieniać ustawień kodu regionu napędu. Wszelkie problemy spowodowane przez zmianę ustawień kodu regionu napędu nie są objęte gwarancją.

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu optycznego n 45 N Odtwarzanie dysków Jak odtworzyć dysk 1 Wsuń dysk do napędu optycznego. ! Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku podłącz do komputera zasilacz i zakończ działanie wszystkich uruchomionych aplikacji. 2 Jeśli na pulpicie nie pojawi się żaden nowy element, kliknij przycisk Start, wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie wybierz opcję odpowiadającą oprogramowaniu do odtwarzania dysków. Informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy. Kopiowanie plików na dyski Jak skopiować pliki na dysk 1 Wsuń pusty dysk do napędu optycznego. ! Przed rozpoczęciem kopiowania plików na dysk podłącz do komputera zasilacz i zakończ działanie wszystkich uruchomionych aplikacji. 2 Jeśli na pulpicie nie pojawi się żaden nowy element, kliknij przycisk Start, wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie wybierz odpowiednie oprogramowanie do zapisywania danych na dyskach. Informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy.