Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów n 82 N Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów ✍ Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów. Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów. Upewnij się, że podczas używania trybu obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony do trybu uśpienia lub hibernacji, ponieważ może on wówczas nie powrócić do trybu normalnego. Jeśli na obu ekranach są stosowane inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie oprogramowania. 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz pozycję Rozszerz te ekrany, a następnie kliknij przycisk OK. ✍ Możesz również ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz skonfigurować funkcję obsługi kilku monitorów. W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego mikrofonu n 83 N Podłączanie zewnętrznego mikrofonu Do komputera można podłączyć zewnętrzny mikrofon (niebędący częścią zestawu). Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon Podłącz przewód mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) m. ✍ Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.