Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 62 N Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) umożliwia przyłączenie komputera do sieci bez użycia przewodów. Sieć WLAN korzysta ze standardów IEEE 802.11a/b/g/n, które określają działanie stosowanej technologii. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. Standard WLAN Pasmo częstotliwości Uwagi IEEE 802.11a 5 GHz - IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz W przypadku modeli zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo 2,4 GHz.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 63 N Uwagi dotyczące używania funkcji WLAN Uwagi ogólne dotyczące używania funkcji WLAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ W niektórych krajach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną liczbą kanałów). Przed włączeniem funkcji WLAN należy dokładnie przeczytać przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci lokalnej. Standardy IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach pozbawionych punktu dostępowego (ad-hoc). Pasmo 2,4 GHz wykorzystywane przez urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych jest też używane przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych są wyposażone w technologie minimalizujące zakłócenia pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń. Szybkość i zasięg przesyłania danych może się różnić w zależności od następujących warunków: ❑ Odległości między komunikującymi się urządzeniami ❑ Obecności przeszkód między urządzeniami ❑ Konfiguracji urządzeń ❑ Warunków rozchodzenia się fal radiowych ❑ Ukształtowania otoczenia, występowania ścian i materiału, z jakiego są wykonane ❑ Używanego oprogramowania Komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe. Faktyczna szybkość komunikacji może być mniejsza niż wyświetlana na ekranie komputera. Używanie w tej samej sieci bezprzewodowej urządzeń WLAN pracujących w odmiennych standardach może spowodować zmniejszenie szybkości komunikacji ze względu na zakłócenia radiowe. Z tego powodu konstrukcja urządzeń WLAN przewiduje obniżanie prędkości transmisji, aby zapewnić komunikację z innymi urządzeniami, które pracują w tym samym paśmie, ale z wykorzystaniem innego standardu. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.