Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

8 Määritä palvelimen

8 Määritä palvelimen asetukset. Jotta voit kuunnella palvelimeen tallennettua äänisisältöä, palvelimen asetukset on määritettävä (sivu 55). Vihje Jos haluat tarkistaa verkkoasetukset, katso kohta Information (sivu 89). Langattoman lähiverkon käyttäminen Langaton verkko voidaan ottaa käyttöön useilla yhteydenmuodostamistavoilla: portin haku, WPS-yhteydenmuodostustavan käyttö (joko painikkeen avulla tai käyttämällä PIN-koodia) tai manuaalinen asetus. Huomautuksia • Varmista, ettet käytä langatonta lähiverkkoa lääketieteellisten laitteiden (esim. sydämentahdistimien) läheisyydessä tai tilanteissa, joissa langattoman viestinnän käyttö on kielletty. • Ennen yhteyden muodostamista kotiverkkoon on valmisteltava langattoman lähiverkon reititin/tukiasema. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa. • Kotiverkkoympäristön mukaan langattoman lähiverkon reitittimen/tukiaseman asetukset on voitu määrittää siten, että laitteella ei voi muodostaa WPS-yhteyttä, vaikka laite olisikin WPS-yhteensopiva. Katso langattoman lähiverkon reitittimen/tukiaseman WPSyhteensopivuutta koskevat lisätiedot ja WPSyhteyden asetusten tiedot langattoman lähiverkon reitittimen/tukiaseman käyttöohjeesta. • Asetusten määrittämisen yhteydessä voi ilmetä vaikeuksia, jos viritinvahvistin ja langattoman lähiverkon reititin/tukiasema ovat liian kaukana toisistaan. Tässä tapauksessa siirrä laitteet lähemmäs toisiaan. Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon asentaminen (Tukiaseman etsintä -menetelmä) Langaton verkko voidaan asentaa etsimällä tukiasema. Verkon asentamiseen tällä yhteydenmuodostamistavalla on valittava tai annettava seuraavat tiedot. Selvitä seuraavat tiedot etukäteen ja kirjoita ne alla varattuun tilaan. Verkon nimi (SSID * ), jolla verkko tunnistetaan ** . (Tarvitaan vaiheessa 7.) : Jos langaton kotiverkko on suojattu salauksella, verkon suojausavain (WEP-avain, WPA-/WPA2-avain) ** . (Tarvitaan vaiheessa 8.) : * SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla yksittäinen tukiasema tunnistetaan. ** Tiedot ovat saatavissa käytettävän langattoman lähiverkon reitittimen/tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internetpalveluntarjoajan antamista tiedoista. 1 Valitse Wireless Setup kohdan Kiinteän lähiverkon käyttäminen (sivu 35) vaiheessa 5. Jos TV-ruutuun tulee Change Settings?, valitse OK ja paina sitten . 2 Valitse Access Point Scan painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . Viritinvahvistin käynnistää tukiaseman haun ja näyttää luettelon, jossa voi olla enintään 30 käytettävissä olevan verkon nimeä (SSID). 3 Valitse haluamasi verkon nimi (SSID) painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . Tietoturvan asetusnäyttö tulee näkyviin TV-ruutuun. 36 FI

4 Anna tietoturva-avain (WEP-avain, WPA-/WPA2-avain) ja paina sitten . Tietoturva-avaimen oletusasetus on *****. Salaa tai näytä tietoturva-avain painamalla toistuvasti DISPLAY. IP Settings tulee näkyviin TV-ruutuun. 5 Valitse Auto painamalla toistuvasti V/v-painiketta ja paina sitten . Käytettäessä kiinteää IP-osoitetta Valitse Custom ja paina sitten . IP-osoiteasetus tulee näkyviin TV-ruutuun. Paina . Valitse arvo kohtaan IP Address painamalla V/v-painiketta. Näppäile seuraavan sijainnin arvo painamalla b-painiketta. Lopeta osoittimen käyttö painamalla -painiketta. Anna tämän jälkeen arvo kohtiin Subnet Mask ja Default Gateway. Avaa DNS Settings -sivu painamalla b-painiketta. Anna tämän jälkeen arvo kohtiin Primary DNS ja Secondary DNS. 6 Paina b. Connecting to the Internet tulee näkyviin TV-ruutuun. Kun verkkoasetukset on tehty, näyttöön tulee viesti Network setup is completed ja syttyy näyttöön. Palaa Network Settings -valikkoon painamalla . (Verkkoympäristön mukaan verkkoasetusten määrittäminen voi kestää jonkin aikaa.) 7 Määritä palvelimen asetukset. Jotta voit kuunnella palvelimeen tallennettua äänisisältöä, palvelimen asetukset on määritettävä (sivu 55). Huomautus Jos verkkoa ei ole suojattu salauksella (tietoturva-avaimella), tietoturvan asetusikkuna ei näy vaiheessa 8. Vihje Jos haluat tarkistaa verkkoasetukset, katso kohta Information (sivu 89). Langattoman verkon asentaminen käyttämällä WPS-yhteensopivaa tukiasemaa Langattoman verkon asentaminen käyttämällä WPS-yhteensopivaa tukiasemaa on helppoa. WPS-asetus voidaan tehdä joko tekemällä määritykset painikkeilla tai antamalla PIN-koodi. Mikä on WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS on Wi-Fi Alliancen kehittämä standardi, jonka avulla käyttäjä voi asentaa langattoman verkon helposti ja turvallisesti. Langattoman verkon asentaminen käyttämällä WPS:n painikemääritysmenetelmää Langaton WPS-yhteys voidaan määrittää helposti asianomaisen painikkeen kertapainalluksella. 1 Valitse WPS Push kohdan “Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon asentaminen (Tukiaseman etsintä -menetelmä)” (sivu 36) vaiheessa 2. 2 Toimi näytön ohjeiden mukaan ja paina tukiaseman WPS-painiketta. Viesti: Paina tukiaseman WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa. Langattoman lähiverkon reitittimen/tukiaseman WPS-painike Kun verkkoasetukset on tehty, näyttöön tulee viesti Setup with WPS Push Button is completed ja syttyy näyttöön. Palaa Network Settings -valikkoon painamalla . (Verkkoympäristön mukaan verkkoasetusten määrittäminen voi kestää jonkin aikaa.) Viritinvahvistimen valmisteleminen 37 FI