Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Aseman virittäminen

Aseman virittäminen suoraan (Direct Tuning) Voit antaa aseman taajuuden suoraan käyttämällä numeropainikkeita. 1 Paina D.TUNING. 2 Pidä SHIFT painettuna, syötä taajuus painamalla numeropainikkeita ja paina sitten . Esimerkki 1: FM 102,50 MHz Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Esimerkki 2: AM 1 350 kHz Valitse 1 b 3 b 5 b 0 Vihje Kun olet virittänyt AM-aseman, säädä AM-kehäantennin suuntaa ihanteellista vastaanottoa varten. Jos et voi virittää asemaa – – – .– – MHz tai – – – – kHz tulee näkyviin, ja näyttö palaa nykyiseen taajuuteen. Varmista, että olet syöttänyt oikean taajuuden. Jos taajuus on väärä, toista vaihe 2. Jos et vieläkään voi virittää asemaa, taajuus ei ehkä ole käytössä alueellasi. AM-viritysasteikon muuttaminen (Vain Meksikon malli) Voit muuttaa AM-viritysasteikkoa 9 kHz:iin tai 10 kHz:iin viritinvahvistimen painikkeilla. ?/1 TUNING MODE 1 Katkaise viritinvahvistimen virta painamalla ?/1. 2 Pidä viritinvahvistimen TUNING MODE -painiketta painettuna ja paina sitten ?/1. Nykyinen AM-viritysasteikko muutetaan 9 kHz:iin (tai 10 kHz:iin). Voit palauttaa asteikon 10 kHz:iin (tai 9 kHz:iin) toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen. Huomautuksia • Viritinvahvistimen asetusten mukaan AM-viritysasteikon muuttaminen voi kestää jonkin aikaa. • Kaikki esiasetetut asemat tyhjennetään, jos muutat viritysasteikkoa. FM-/AM-radioasemien esiasettaminen (Preset Memory) Voit tallentaa enintään 30 FM-asemaa ja 30 AM-asemaa suosikkiasemiksi. V/v/B/b, OPTIONS 1 Viritä esiasetettava kanava Auto Tuning -toiminnolla (sivu 47) tai Direct Tuning -toiminnolla (sivu 48). 2 Valitse Preset Memory ja paina sitten . 3 Voit valita esiasetuksen numeron myös painamalla . Asema on tallennettu valittuun esiasetuksen numeroon. 4 Voit esiasettaa toisen aseman toistamalla vaiheet 1–4. Voit tallentaa seuraavat asemat: • AM-kaista: AM 1 – AM 30 • FM-kaista: FM 1 – FM 30 48 FI

Esiasetetuille asemille viritys 1 Valitse valikosta FM tai AM ja paina sitten . 2 Valitse Select Preset ja paina sitten . 3 Valitse haluamasi esiasetettu asema ja paina sitten . Käytettävissä on pikavalintanumerot 1–30. Esiasetettujen asemien nimeäminen (Name Input) 1 Valitse valikosta FM tai AM ja paina sitten . 2 Valitse Select Preset ja paina sitten . 3 Valitse esiasetuksen numero, jonka haluat nimetä, paina ja sen jälkeen OPTIONS. 4 Valitse Name Input ja paina sitten . 5 Valitse merkki painamalla V/v toistuvasti ja paina sitten b. Voit siirtää merkin syöttökohtaa taakse- ja eteenpäin painamalla B/b. Voit antaa enintään 8-merkkisen nimen. 6 Kirjoita merkit yksitellen toistamalla vaihe 5 ja paina sitten . Annettu nimi rekisteröidään. Huomautus Joitakin kirjaimia, jotka voidaan näyttää TV-ruudussa, ei voi näyttää viritinvahvistimen näytössä. RDS-lähetysten vastaanottaminen (vain Euroopan ja Australian mallit) Tämä viritinvahvistin tukee RDS-järjestelmää (radiotietojärjestelmää), jonka avulla radioasemat voivat lähettää lisätietoja tavallisen ohjelmointisignaalin ohessa. Tämä viritinvahvistin tarjoaa käteviä RDS-toimintoja, kuten ohjelmapalvelunimen näytön. RDS toimii vain FM-asemilla.* * Kaikki FM-asemat eivät toimita RDS-palvelua tai muita vastaavantyyppisiä palveluita. Jos et tunne alueesi RDS-palveluita, ota yhteyttä paikalliseen radioasemaan lisätietoja varten. Valitse asema FM-kaistalta. Kun virität aseman, joka tukee RDS-palveluita, ohjelmapalvelunimi* näkyy TV-näytössä ja viritinvahvistimen näytössä. * Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, ohjelmapalvelunimi ei tule näkyviin. Huomautuksia • RDS ei välttämättä toimi oikein, jos viritetty asema ei lähetä RDS-signaalia tai jos signaali on heikko. • Joitakin kirjaimia, jotka voidaan näyttää TV-ruudussa, ei voi näyttää viritinvahvistimen näytössä. Vihje Kun ohjelmapalvelunimi on näkyvissä, voit tarkistaa taajuuden painamalla toistuvasti DISPLAY-painiketta (sivu 96). Virittimen toiminnot 49 FI