Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Vihjeitä • Jos

Vihjeitä • Jos valitset kansion (kuten artistikansion tai musiikkityylikansion) ja painat sitten N-painiketta, viritinvahvistin toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat kohteet. • Viritinvahvistin jatkaa viimeiseksi valitusta kohteesta, kun toiminto vaihdetaan Home Network -toiminnoksi, kunnes viritinvahvistimen virta katkaistaan. Kun Network Standby -asetukseksi valitaan On, toisto jatkuu viimeiseksi valitusta kohteesta, vaikka viritinvahvistimen virta katkaistaisiin. Access Settings -asetusten määrittäminen Voit määrittää käyttörajoituksia tai -oikeuksia laiteluettelossa oleville laitteille. 1 Paina HOME NETWORK. 2 Paina OPTIONS. 3 Valitse Access Settings ja paina sitten . Automaattisen käyttöoikeuden määrittäminen 1 Valitse Auto Access kohdassa Access Settings ja paina sitten . 2 Valitse Allow tai Not Allow ja paina sitten . • Allow: Kaikki kotiverkon laitteet voivat käyttää viritinvahvistinta. Viritinvahvistin voi käynnistää PARTY-toiston isäntälaitteena ja liittyä PARTY-toistoon vieraslaitteena pyydettäessä. • Not Allow: Viritinvahvistin estää uusia laitteita käyttämästä sitä. Kun liität uuden laitteen kotiverkkoon, lisää laite laiteluetteloon ja määritä käyttöoikeus (sivu 62). Huomautus Enintään 20 laitetta voidaan lisätä laiteluetteloon. Jos 20 laitetta on jo rekisteröity, näkyviin tulee viesti Device list is full eikä uutta laitetta voida lisätä luetteloon. Tässä tapauksessa poista tarpeettomat laitteet luettelosta (sivu 62). Laitteiden lisääminen laiteluetteloon 1 Valitse Control Device kohdassa Access Settings ja paina sitten . Rekisteröityjen laitteiden luettelo tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Add Device ja paina sitten . 3 Valitse haluamasi laite ja paina sitten . Valittu laite lisätään laiteluetteloon. Lisätietoja käyttöoikeuden määrittämisestä on kohdassa Laitteiden käyttöoikeuden määrittäminen (sivu 62). Laitteiden käyttöoikeuden määrittäminen Voit määrittää käyttöoikeuden laiteluettelossa olevalle laitteelle. Ainoastaan Allow-tilassa olevat laitteet tunnistetaan kotiverkossa. 1 Valitse Control Device kohdassa Access Settings ja paina sitten . Rekisteröityjen laitteiden luettelo tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse haluamasi laite ja paina sitten . 3 Valitse Access ja paina sitten . 4 Valitse Allow tai Not Allow ja paina sitten . Laitteen poistaminen luettelosta Valitse Delete kohdassa 3 ja paina sitten . Valitse vahvistusnäytössä OK ja paina sitten . TV SideView -sovelluksen käyttäminen TV SideView on etälaitteisiin (kuten älypuhelimiin) tarkoitettu maksuton mobiilisovellus. Kun TV SideView on käytössä viritinvahvistimessa, voit käyttää viritinvahvistinta kätevästi etälaitteella. 62 FI

TV SideView -laitteen rekisteröiminen 1 Paina HOME NETWORK. Vihje Voit valita HOME NETWORK -asetuksen myös päävalikon Listen-kohdasta. 2 Paina OPTIONS. 3 Valitse TV SideView Device Registration ja paina sitten . 4 Valitse Start Registration ja paina sitten . Viritinvahvistin alkaa hakea TV SideView -laitteita, jotka ovat valmiita rekisteröintiä varten. Viesti Connecting tulee näkyviin TV-ruutuun. Paina TV SideView -laitteessa Registration. Viritinvahvistin kuitenkin poistuu rekisteröintitilasta, jos laitteita ei havaita 30 sekunnin kuluessa. 5 Valitse Finish ja paina sitten . Rekisteröinnin peruuttaminen Valitse Cancel kohdassa 4 ja paina sitten . Tekijänoikeussuojauksen tarkistaminen Tämä viritinvahvistin ei voi toistaa WMA-muotoisia tiedostoja, joissa on DRM-tekijänoikeussuojaus. Jos WMA-tiedostoa ei voi toistaa tässä viritinvahvistimessa, selvitä, onko tiedosto DRM-suojattu, tarkistamalla tiedoston ominaisuudet tietokoneen avulla. Avaa kansio tai osio, johon WMAtiedosto on tallennettu, ja napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, jotta voit avata [Properties] (Ominaisuudet) -ikkunan. Jos ikkunassa on [License] (Käyttöoikeus) -välilehti, tiedosto on DRM-tekijänoikeussuojattu, eikä sitä voi toistaa tässä viritinvahvistimessa. Home Network -toiminnon käyttäminen kaukosäätimen avulla Huomautus Enintään 5 TV SideView -laitetta voidaan lisätä laiteluetteloon. Jos 5 laitetta on jo rekisteröity, näkyviin tulee viesti Device full eikä uutta laitetta voida lisätä luetteloon. Tässä tapauksessa poista tarpeettomat laitteet luettelosta (sivu 63). Rekisteröidyn TV SideView -laitteen tarkasteleminen Valitse Registered TV SideView Devices vaiheessa 3 ja paina sitten . Rekisteröityjen TV SideView -laitteiden poistaminen laiteluettelosta 1 Valitse Registered TV SideView Devices vaiheessa 3 ja paina sitten . 2 Valitse poistettava laite ja paina sitten . 3 Valitse Delete ja paina sitten . 4 Valitse OK ja paina sitten . Valittu laite poistetaan laiteluettelosta. Jos haluat Keskeyttää toiston* Lopettaa toiston Siirtyä nykyisen raidan alkuun tai edelliseen/ seuraavaan raitaan Valita toistettavan kohteen uudelleen Toimi seuraavasti Paina X toiston aikana. Jatka toistoa painamalla N-painiketta. Paina x. Paina ./>-painiketta toistuvasti. Paina RETURN O -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi hakemisto tulee näkyviin. Vaihtoehtoisesti paina OPTIONS, valitse Server List ja valitse sitten haluamasi kohde. Voit palata toistonäkymään painamalla OPTIONS ja valitsemalla Now Playing. Verkko-ominaisuuksien käyttäminen 63 FI