Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Finlandese

Ohjelmiston

Ohjelmiston päivittäminen Lataamalla ohjelmiston uusimman version, voit nauttia uusimmista toiminnoista. Viritinvahvistin päivittää ohjelmiston muodostamalla yhteyden Sony-palvelimeen. Jos Internet-yhteys on käytettävissä, Home Network- tai SEN-toiminto on käytössä ja uusi päivitys on saatavilla, TV-ruutuun tulee viesti [New Software] Perform Software Update, samalla kun viritinvahvistimen näytössä näkyy UPDATE. Varmista, että viritinvahvistimeen liitetyt laitteet pysäytetään ennen ohjelmiston päivittämistä. Lisätietoja saatavilla olevista ohjelmistopäivityksistä on asiakastukisivustossa (sivu 110). Huomautuksia • Älä katkaise viritinvahvistimen virtaa, irrota verkkokaapelia tai käytä mitään viritinvahvistimen toimintoa, kun päivitys on meneillään. • Jos yrität päivittää ohjelmistoa, kun uniajastin on käytössä, uniajastin poistuu käytöstä automaattisesti. 1 Paina HOME. Päävalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 2 Valitse Settings ja paina sitten . Asetusvalikko tulee näkyviin TV-ruutuun. 3 Valitse System Settings ja paina sitten . 4 Valitse Network Update ja paina sitten . 5 Valitse Update ja paina sitten . Viritinvahvistin alkaa hakea saatavilla olevia ohjelmistopäivityksiä. 6 Kun TV-ruudussa näkyy A new version of software is found, valitse Update now ja paina sitten . Näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään hyväksymään ohjelmistopäivityksen ehdot. Vahvista viesti ja lue SONY- OHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (sivu 117). Paina sitten . Jos päivityksiä ei ole saatavilla, näkyviin tulee No update is required. -viesti. 7 Valitse Agree ja paina sitten . Viritinvahvistin aloittaa ohjelmiston päivittämisen, ja TV-ruutu sammuu automaattisesti. Päivityksen aikana näytön ?/1 (virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu. Viritinvahvistimella voi kestää jonkin aikaa (pisimmillään 40 minuuttia), että päivitys on valmis. Päivitykseen vaadittu aika vaihtelee muun muassa päivityksen laajuuden, verkkojohdon tyypin ja verkkoyhteyden ominaisuuksien mukaan. Kun ohjelmiston päivitys on valmis, näkyviin tulee Complete-viesti. Kaikki muutetut tai säädetyt asetukset palautetaan oletusasetuksiksi. Huomautus Jos jokin seuraavista näkyy, ohjelmiston päivittämisessä on ilmennyt virhe. – ?/1 (virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu nopeasti. – Näytössä näkyy ERROR. – Näytössä ei pala yksikään merkkivalo tai ?/1 (virta/valmiustila) -merkkivalot sammuvat. – Viritinvahvistin ei saa päivitystä valmiiksi 40 minuutin kuluessa, ja näytössä vilkkuu UPDATING. Irrota virtajohto ja liitä se sitten takaisin. Viritinvahvistin yrittää päivittää ohjelmiston. Jos tilanne toistuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. 70 FI

Toiminnon peruuttaminen tai palaaminen edelliseen näyttöön Paina RETURN O milloin tahansa, ennen kuin viritinvahvistin aloittaa ohjelmiston päivityksen. Et voi peruuttaa toimintoa tai palata edelliseen näyttöön, kun päivitys on aloitettu. Verkko-ominaisuuksien viestiluettelo Verkkoasetukset Viesti ja selitys Connection failed Viritinvahvistin ei voinut muodostaa yhteyttä verkkoon. Input error Annetuissa arvoissa on virheitä tai ne eivät kelpaa. Not in use Toimintoa, joka ei ole käytettävissä, yritetään käyttää. Not supported Tukiasema ei tue WPS:n PIN-koodimenetelmää. Kotiverkko Viesti ja selitys Cannot connect Viritinvahvistin ei voi muodostaa yhteyttä valittuun palvelimeen. Cannot get info Viritinvahvistin ei voi hakea tietoja palvelimesta. Cannot JOIN PARTY Viritinvahvistin ei voinut liittyä PARTY-toistoon. Cannot play Viritinvahvistin ei voi toistaa äänitiedostoja tukemattoman äänimuodon tai toistorajoitusten vuoksi. Cannot START PARTY Viritinvahvistin ei voinut käynnistää PARTY-toistoa. Data error Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa. Viesti ja selitys Device list is full Et voi rekisteröidä enempää laitteita laiteluetteloon. No server is available Verkossa ei ole palvelimia, joihin viritinvahvistin voisi muodostaa yhteyden. Kokeile päivittää palvelinluettelo (sivu 60). No track is found Palvelimen valitussa kansiossa ei ole toistettavia tiedostoja. Not found Palvelimella ei ole yhtään hakusanaa vastaavaa kohdetta. Not in use Toimintoa, joka ei ole käytettävissä, yritetään käyttää. SEN Viesti ja selitys Cannot connect to server Viritinvahvistin ei voi muodostaa yhteyttä palvelimeen. Cannot get data Viritinvahvistin ei voi hakea sisältöä palvelimesta. Cannot play Viritinvahvistin ei voi toistaa palvelua tai asemaa tukemattoman äänimuodon tai toistorajoitusten vuoksi. Data error • Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa. • Viritinvahvistin ei tunnista palvelimen tietoja. Software update is required Palvelu ei ole käytettävissä viritinvahvistimen nykyisessä ohjelmistoversiossa. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on seuraavassa verkkosivustossa: http://munlimited.com/home No preset station is stored Viritinvahvistimesta valittuun esiasetusnumeroon ei ole tallennettu asemaa. Verkko-ominaisuuksien käyttäminen 71 FI