Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur .......................................................................................32

Strategische doelstelling 4: Het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de

Oudenburgse sportinfrastructuur. .....................................................................................32

Operationele doelstelling 4.1: bijsturen van de bestaande infrastructuur.......................32

Operationele doelstelling 4.2: Bouw en aanleg van nieuwe sportinfrastructuur.............32

Operationele doelstelling 4.3: Maximaal gebruik maken van andere polyvalente

gemeentelijk infrastructuur, schoolsportinfrastructuur en private accommodaties. ........33

Hoofdstuk 5: Informatie en Communicatie ........................................................................34

Strategische doelstelling 5: Het stadsbestuur zal zorgen voor een betere informatie naar

de bevolking. ....................................................................................................................34

Operationele doelstelling 5.1: Tegen 2009 moet de bevolking beter op de hoogte zijn

van het sportaanbod van de gemeente.........................................................................34

Operationele doelstelling 5.2: Het stadsbestuur zorgt voor een efficiënter communicatie

tussen sportraad, sportdienst, scholen en sportclubs....................................................35

Hoofdstuk 6: Vorming .......................................................................................................36

Strategische doelstelling 6: Het stadsbestuur zal initiatieven nemen om de kwaliteit binnen

de sportsector te verhogen door het stimuleren van vorming............................................36

Operationele doelstelling 6.1: Het aantal gediplomeerde trainers in de sportclub

verhogen. .....................................................................................................................36

Operationele doelstelling 6.2: Het aantal gediplomeerde scheidsrechters in de sportclub

verhogen. .....................................................................................................................36

Operationele doelstelling 6.3: Het verhogen van het aantal clubbestuurders die in het

bezit zijn van een vormingsattest..................................................................................37

Hoofdstuk 7: De jeugdsportbegeleiding ............................................................................38

Strategische doelstelling 7: Het stadsbestuur zal initiatieven nemen om de kwaliteit van de

jeugdsportbegeleiders te verhogen...................................................................................38

Operationele doelstelling 7.1: Het drastisch verhogen van het aantal gekwalificeerde

jeugdsportbegeleiders. .................................................................................................38

Hoofdstuk 8: De verschillende sportstructuren..................................................................39

Strategische doelstelling 8: Het stadsbestuur zal een interactief beleid voeren met

verschillende sportstructuren............................................................................................39

Operationele doelstelling 8.1: De sportraad actief betrekken bij het sportbeleid............39

Operationele doelstelling 8.2: De stad steunt de vzw Sport en Recreatie Oudenburg

zowel financieel als logistiek. ........................................................................................39

Operationele doelstelling 8.3: De stad zal zich t.o.v. de burensportdienst Mivos, I.S.B.,

Bloso, SVS en de Provinciale sportdienst, voor zover passend in de beleidsvisie, als

een loyale partner opstellen..........................................................................................40

Hoofdstuk 9: De interne werking.......................................................................................41

Strategische doelstelling 9: De sportdienst zal in die mate uitgebouwd worden dat het

sportbeleidsplan verwezenlijkt kan worden.......................................................................41

Operationele doelstelling 9.1: Tegen 2009 zal het nodige personeel aangeworven

worden..........................................................................................................................41

Bijlagen

3

More magazines by this user
Similar magazines