Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

aan nieuwe inwoners, dit bij

inschrijving bij de dienst

bevolking.

5.1.6. De sportbrochure op het

internet plaatsen.

5.1.7. De inwoners kunnen met

hun vragen en opmerkingen

terecht op de sportdienst.

5.1.8. Verbeteren van de sportinfo

op de gemeentelijke

website.

5.1.9. Gezamenlijk verdelen van

de folder van de sportdienst

en alle andere clubfolders

op de scholen.

2008-2013

inwoners zijn op

de hoogte van

het

sportaanbod.

De publicatie -

2008-2013 Verstrekken van

info.

2008-2013 Aanpassing van

de website.

2008-2013

(september)

De verdeling

ervan.

Analyse en duiding:

Uit de enquête bleek dat de communicatie tussen de verschillende instanties goed verloopt.

In de sportraad zijn praktisch alle sportclubs en scholen vertegenwoordigd. Om de leden te

belonen worden er extra punten via het subsidiereglement voorzien voor lidmaatschap en

aanwezigheid op de vergadering. Het lidmaatschap van de sportraad wordt gepromoot

omdat het essentieel is dat de clubs op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de

sportwereld. Het is belangrijk dat verschillende clubs elkaar kennen en kleine problemen

onderling kunnen oplossen. De sportraad heeft tevens een eigen website. Alle leden,

statuten, huishoudelijk reglement, eigen activiteiten worden hierop vermeld.

Operationele doelstelling 5.2: Het stadsbestuur zorgt voor een efficiënter

communicatie tussen sportraad, sportdienst, scholen en sportclubs.

Nr. Maatregel Timing Indicator Fin. Prognose

5.2.1. De sportraad in zijn huidige 2008-2013 Aantal leden en -

vorm laten functioneren.

evaluatie

werking.

5.2.2. De sportdienst stuurt alle 2008-2013 De vorm van de -

ingewonnen informatie

informatie-

omtrent sport door naar alle

sportclubs en scholen. De

sportdienst treedt op als

filter.

verspreiding.

-

-

-

35

More magazines by this user
Similar magazines