Views
5 years ago

Nadere toegang nr. 75

Nadere toegang nr. 75

Nadere toegang nr.

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 3 G I F T B O E K NADERE TOEGANG 75 A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 1 - 0 3 - 1 6 0 5 t / m 2 7 - 0 8 - 1 6 1 0 4 1 5 D U B B E L E F O L I O ‘S B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N 1

Nadere toegang nr. 71 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 19 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 79 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 106 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 92 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 87 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 81 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 122 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 78 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 96 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 102 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 61 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 26 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 84 - Gemeente Schiedam
Nadere toegang nr. 35 - Gemeente Schiedam