Watersportkampioen-1932

Het z.g. LOOSDRECHTNUMMER van De Waterkampioen van 29-7-1932

Beeldenstorm in Loosdrecht
Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht
Oud-Loosdrechtse Bussche
Rapport Vechtwaterstanden 1929
De Pruisen in Naarden en Muiden 1787
Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees ten tijde van het Twaalfjarig Bestand
Bij Nederlands Bevrijding
Onafhankelijkheidsfeesten Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Breukeleveen op 9 en 10 september 1913
Ogave
Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Sijpekerk
Loosdrecht Bibliografie
Het Volmaakte Kind
Gids Verzameling Sypesteyn
Zaak Antonius van der Waals
Memorie van bezwaren van de veenlieden van Loosdrecht, 1851
Loosdrecht in de Bataafs-Franse tijd
Daden des Heeren
Dubbel reglement Loosdrecht 1804
Gooische Omtrekken 1917
Fundatiebrief der Zijpekerk te Nieuw-Loosdrecht, Anno 1400
Veiling heidegronden in 1837 te Hilversum
De Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef
Verslag wegens eenen Waterweg tusschen Vecht en Eem
Beleg van Naarden
Verslag commissie Vecht en Plassengebied 1952-1955
Tussen Vecht en Eem - 1988 - LOOSDRECHT
Tussen Vecht en Eem 1997 - LOOSDRECHT
restauratie Sijpekerk 1962