06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INHOUD<br />

94<br />

<strong>12</strong><br />

6 GEDUMPT<br />

<strong>KIJK</strong> KORT Als er eten op<br />

het spel staat, laten kauwen<br />

al snel hun ‘vrienden’ vallen.<br />

En meer wetenschapsnieuws.<br />

<strong>12</strong> ZILVEREN JUBILEUM<br />

Het internationale ruimtestation<br />

ISS mag 25 kaarsjes<br />

uitblazen. Wat heeft dit<br />

peperdure project ons<br />

allemaal opgeleverd?<br />

20 OMDENKEN<br />

Grootse woningbouwplannen<br />

lopen stuk op het stikstofprobleem.<br />

Daarom<br />

wordt er gekeken naar alternatieven,<br />

zoals het inpolderen<br />

van het Markermeer.<br />

26 KLEINE GENERAAL<br />

IN 5 MINUTEN Terug van<br />

weggeweest: deze rubriek<br />

waarin je alles over een onderwerp<br />

leert in vijf minuten.<br />

Te beginnen met Napoleon<br />

Bonaparte.<br />

28 HERGEBRUIK<br />

Jaarlijks worden er voor miljoenen<br />

euro’s aan ongebruikte<br />

medicijnen weggegooid,<br />

terwijl je ze prima opnieuw<br />

zou kunnen uitschrijven.<br />

34 HEMELSE PLATEN<br />

IN BEELD Ook dit jaar licht<br />

<strong>KIJK</strong> zijn selectie uit van de<br />

Astronomy Photographer of<br />

the Year-wedstrijd.<br />

42 NIEUW INTERNET<br />

Het wereldwijde web is<br />

allang niet meer de vrijplaats<br />

die het eens was. Biedt<br />

Web3 soelaas?<br />

48 MENGELMOESJES<br />

De narluga, de pizzly en de<br />

tanabeak: allemaal voorbeelden<br />

van bizarre hybriden. En<br />

in de toekomst kunnen we er<br />

nog meer verwachten.<br />

52 ONVINDBAAR<br />

FAR OUT Ook als donkere<br />

materie niet uit axionen<br />

bestaat, zouden deze<br />

deeltjes ons kunnen helpen<br />

dit mysterieuze verschijnsel<br />

te verklaren.<br />

28<br />

34<br />

4 Winter<strong>editie</strong> <strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!