Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

Ønsker du et hjelpe-og omsorgstilbud

til deg selv eller dine nærmeste?

Hjemmeomsorg er et privat selskap som

tilbyr helse- og omsorgstjenester av høy

kvalitet.

Vi er et alternativ eller supplement til

dagens offentlige hjemmebaserte

tjenester.

Vi kan tilby ulike tjenester som:

• Sykepleiefaglig ekspertise

• personlig stell og pleie,

• sosial omsorg, tilsyn og avlasting

for pårørende,

• støttekontakt, personlig assistent

• hjelp til husarbeid, følge til lege,

sykehus osv.

Sjekk vår hjemmeside:

www.hjemmeomsorg.no

eller ta kontakt med daglig leder Rita Ims

på telefon 51 82 82 65 / 924 06 146

for mer informasjon.

70

More magazines by this user
Similar magazines