16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UDRUŽENJE UMETNIKA PETROVARADINSKE TVRĐAVE

Sreda 21.7.2021.

KREATIVNI KAMP U ŠKOLSKOM DVORIŠTU, O.Š. Petefi Šandor,

Ulaz u dvorište iz ulice Novosadskog sajma,

Vreme: 10-13 časova; Uzrast: 6-12 godina

ALISA I ČETIRI VIVALDIJEVA GODIŠNJA DOBA - Alisa je krenula u šetnju i pronašla muzički sat,

ali sat se pokvario. Kako će Alisa izaći? Jedino je vi deco možete spasiti! Moramo rešiti zagonetke

i popraviti muzički sat. Na ovom putovanju pomoći će nam Beli zec, Češirska mačka i drugi Alisini

prijatelji. Slede po izboru: pozorišna radionica, ples ili sport.

Obavezna prijavaa na imejl adresu dkcnovisad@gmail.com ili porukom na telefon 063/521 123

GALERIJA MATICE SRPSKE, Trg galerija 1

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5- 11 godina

ŠTA SU SIMBOLI NOVOG SADA? - Zahvaljujući upečatljivim simbolima, Novi Sad je nadaleko

prepoznatljiv i drag Grad. Posmatrajući prikaze Novog Sada, otkirćemo koji su najpoznatiji simboli

Grada i kako su oni inspirisali umetnike. Potom će deca izabrati i naslikati šta oni najviše vole u

Novom Sadu i po čemu ga najviše prepoznaju.

Link za prijavu deteta: https://forms.gle/M8JSdf7cHhXQzdUQ8

Prijave i informacija na telefon: 021/4899 014

MUZEJ GRADA NOVOG SADA NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI,

Tvrđava 4, Petrovaradin

Vreme: 10-12 časova; Uzrast 5-12 godina

PROŠETAJMO ZAJEDNO KROZ HODNIKE PROŠLOSTI - U sklopu Muzeja nalaze se Podzemne vojne

galerije, najveća atrakcija Petrovaradinske tvrđave, izgrađene pre dva i po veka da brane Tvrđavu

od prodora osvajača, koristeći, za ono vreme, moderan i efikasan odbrambeni sistem hodnika.

Od naših vodiča saznaćete priče, mitove, legende o slavnim vojskovođama, kao i o nepobedivosti

ovog utvrđenja. Hajde da zajedno istažimo dubine Petrovaradinske tvrđave!

Obavezna prijava na telefon: 062/8919 405

Četvrtak 22.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

18.00-18.30 časova - „KAPETAN I MORSKO ČUDO“ – Predstava Pozorišta iz kofera

18.30-19.30 časova „STO PIPAKA IMAM I SVIĐAM SE SVIMA” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „RIBA RIBI GRIZE REP...“ – igra razbibriga performans za celu porodicu

KREATIVNI KAMP U ŠKOLSKOM DVORIŠTU, O.Š. Petefi Šandor,

Ulaz u dvorište iz ulice Novosadskog sajma,

Vreme: 10-13 časova; Uzrast: 6-12 godina

“ŠERLOK HOLMS, HERKUL POARO, GOSPOĐICA MARPL…” – Deco, da li znate čime se bave

Herkul Poaro, Šerlok Holms i gospođica Marpl? Da li ste se ikada susreli sa mističnim pojavama ili

bićima u kući, u kuhinji na primer ili ispod kreveta? Ko rešava zagonetke i šta je misterija najbolje

znaju detektivi, ali i forenzičari. A ko su forenzičari i čime se oni bave? Ako volite i želite da rešavate

detektivske zagonetke i zadatke dođjite na jednu mističnu radionicu punu tajni i skrivenih pitalica.

Slede po izboru: pozorišna radionica, ples ili sport.

Obavezna prijava na imejl adresu dkcnovisad@gmail.com ili porukom na telefon 063/521 123

GALERIJA MATICE SRPSKE, Trg galerija 1

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5-11 godina

KO SU HEROJI GRADA NOVOG SADA? - Mnogo ljudi je koji su život proveli u Novom Sadu i

obeležili njegovu istoriju. Međutim, neke posebno ističemo jer su svojim dobročinstvom, mudrošću

i hrabrošću doprineli životima svih građana. Takve ljude zovemo gradskim herojima, a na našem

četvrtom edukativno-kreativnom druženju, saznaćemo ko su oni bili i kako su postali heroji. Na

kraju druženja, deca će crtati strip o životu jednog heroja Grada.

Link za prijavu deteta: https://forms.gle/dEg6S6u29e71KK9x5

Prijave i informacija na telefon: 021/4899 014

LIKOVNI KRUG - ATELJE 22 NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(donja terasa koja gleda na Dunav) Atelje umetnice Ane-Lede Pop

Vreme: 17-20 časova; Uzrast: 7-12 godina

ORIGAMI TEHNIKA – deca će na ovoj radionici imati prilike da savladaju drevnu tehniku savijanja

papira i naprave različite rečne životnje.

Obavezna prijava na telefon: 064/9131 998

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!