16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ORGANIZATOR

DEČIJI KULTURNI CENTAR NOVI SAD

063/521-123, 063/592-559

dkcnovisad@gmail.com

www.dkcns.rs

www.facebook.com/dkcnovisad/

Facebook: DKCNS - Dečiji kulturni centar Novi Sad

Instagram: dkcnovisad1

Organizator: Severina Prostran Miletić 063/521123,

PR manifestacije: Lea Radlovački 060/3717968

Organizator manifestacije je Dečiji kulturni centar Novi Sad koji od 2010.

godine pruža podršku i podstiče razvoj kreativnosti, samostalnosti i

otkrivanje ličnih afiniteta i talenata kod dece. Potražite nas u ulici Ive Lole

Ribara 6 u Novom Sadu ili na sajtu www.dkcns.rs. Pišite nam na

dkcnovisad@gmail.com ili na Facebook stranicu DKCNS - Dečiji kulturni

centar Novi Sad.

Uživanje je najveće tamo

gde je kupovina velika.

Tamo gde je najveći izbor, tu je i velika zabava,

naravno. Zato ovog leta svi putevi u Vojvodini

vode u najveći tržni centar – BIG!

Kod nas vas uvek čeka toliko toga: najbolji

brendovi u region, dobri zalogaji, puno zabave, a

tu su uvek i najnoviji filmovi u bioskopu CineStar.

Ovog leta, spremili smo posebno iznenađenje za

najmlađe: u saradnji sa Dečijim kulturnim

centrom, organizujemo zabavne programe za

klince i klinceze koji će trajati tokom juna i jula. To

znači da je BIG i dalje pravo mesto za veliku

porodičnu kupovinu. Sa prostranim besplatnim

parkingom, prijatnom atmosferom, prestižnim

robnim markama i uvek drugačijim dodatnim

sadržajem,

tržni centar BIG ne prestaje da pomera granice

najbolje kupovine.

Ne propustite priliku da doživite najbolji šoping.

Očekujemo Vas i ovog leta.

IMPRESUM

Organizator Novosadskog BIG dečijeg leta 11

Dečiji kulturni centar Novi Sad

Ive Lole Ribara 6

Koordinator programa:

Severina Prostran Miletić

26

www.bigcenters.rs

BIG ZABAVA ZA MALE, BIG ŠOPING ZA VELIKE!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!