16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UDRUŽENJE UMETNIKA PETROVARADINSKE TVRĐAVE

Ponedeljak 5.7.2021.

ARHIV VOJVODINE, Žarka Vasiljevića 2a,

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 7-12 godina

MALA ŠKOLA ZA IZRADU MOZAIKA – upoznavanje dece sa tehnikom mozaika

Priprema crteza za mozaik i postavljanje crteža na podlogu na kojoj ce se raditi mozaik. Radionicu

vodi Ljiljana Rivić samostalni umetnik.

Obavezna prijava na telefon: 064/3107 910

DEČIJI KULTURNI CENTAR, Ive Lole Ribara 6, preko puta Dunavskog parka

Vreme: 19.30-21 časova

„I MALI GLUMAC JE GLUMAC…” – škola glume za uzrast od 14-16 godina.

Obavezna prijava SMS na telefon: 063/521 123

NOVOSADSKI KULTURNO-OBRAZOVNI KRUG, Narodnog fronta 2a

Vreme: 10-11.30 časova; Uzrast: 8-10 godina

NAUČI DA NAPIŠEŠ BAJKU – Bajke su književna dela na kojima odrastaju generacije dece.

Često smo ih slušali, a kasnije i čitali, no, da li smo se nekad zapitali kako nastaje bajka, umemo

li da je napišemo? Na radionici kreativnog pisanja deca će imati priliku da se podsete šta je to

bajka, koje su karakteristike ovog žanra, kakvi su junaci, kao i da sami učestvuju u kreiranju svoje

prve autorske bajke.

Obavezna prijava na telefon: 064/0393 269

LIKOVNI KRUG - ATELJE 4 NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(donja terasa koja gleda na Dunav) Atelje fotografa Predraga Uzelca

Vreme: 10-13 časova; Uzrast: 9-14 godina

FOTOGRAFIJA - OD DIGITALNE DO ANALOGNE – Deca će na ovoj mini fotografskoj radionici

imati prilike da se upoznaju sa novim tehnologijama pretvaranja digitalne u analognu fotografi ju.

Kako od digitalnog zapisa napraviti analogni negativ, a potom i fotografi ju saznaćete ako dođete

na radionicu. Obavezno poneti pametni telefon ili digitalni fotoaparat.

Obavezna prijava na telefon: 060/503 7474

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“, Ćirila i Metodija 94

Vreme: 9-12 časova; Uzrast: 4-14 godina

ADRENALIN DAN – Odlična prilika za male avanturiste. Za decu visine do 140 cm, predviđeno je

šest nižih prepreka na visini od 1 metra, a za sve koji su viši od 140 cm, deset prepreka na visini od

tri metra. Svim uzrastima je dostupna veštačka stena.

Obavezna prijava na telefon: 021/504 307

Participacija 300 din

Utorak 6.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11,

18.00-19.00 časova „MIHAJLO PUPIN” – pričam vam deco priču Jovana Kulauzov Reba

9.00-19.30 časova „MALI KUĆNI EKSPERIMENTI” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „TIK-TAK-BUUUM” – igra razbibriga za celu porodicu

ARHIV VOJVODINE, Žarka Vasiljevića 2a

Vreme: 10-12 časova; Uzrast:7-12 godina

MALA ŠKOLA ZA IZRADU MOZAIKA – izrada mozaika. Radionicu vodi Ljiljana Rivić - samostalni

umetnik. Na osnovu crteža na podlozi izrađuje se mozaik.

Obavezna prijava na telefon: 064/3107 910

NOVOSADSKI KULTURNO-OBRAZOVNI KRUG, Narodnog fronta 2a

Vreme: 10-11.30 časova;Uzrast: 6-9 godina

RUSIJA – kultura i tradicija. Rusija kao zemlja pruža bezbroj mogućnosti za proučavanje i istraživanje.

Iako je naizgled ruska kultura bliska našoj, postoje suštinske razlike o kojima ćemo pričati na ovoj

radionici. Između ostalog, naučićemo šta je to samovar, kakve su ruske peći, šta je to maslenica,

balalajka i videti u kakvoj državi žive Maša i medved.

Obavezna prijava na telefon: 064/0393 269

GRADSKA BIBLIOTEKA U NOVOM SADU, Dečije odeljenje (Dunavska 1)

Vreme: 18-19 časova; Uzrast: 7-10 godina

,,SRCA U SRCU” – likovno literarna radionica.

Počasna gošća radionice biće Vesna Pantić, urednica lista za decu ,,Maštalica” i saradnica Dečjeg

odeljenja, koja će im pričati i čitati pesme o ljubavi.

Obavezna prijava na telefon: 021/661 00 81

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!