16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UDRUŽENJE UMETNIKA PETROVARADINSKE TVRĐAVE

ZOC „ADŽIJA”, Vojvođanskih brigada 15, prizemlje

Vreme: 10-11 časova; Uzrast: 6-14 godina

TALASI NA VETRU – Loknice, kikice, punđe... Da li volite više da vam je kosa slobodna ili vezana?

Saznajte kako treba održavati kosu, koje preparate treba koristiti i šta je to što šteti vašoj kosi?

Obavezna prijava na telefone: 021/6621 061 ili 063/1500 348

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

TRENING -Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Vreme: 17.30-18.30 časova; Uzrast: od 4-6 godina

19.30-20.30 časova; Uzrast: od 10 godina pa naviše

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“, Ćirila i Metodija 94

Vreme: 9-12 časova; Uzrast: 4-14 godina

ADRENALIN DAN – Odlična prilika za male avanturiste. Za decu visine do 140 cm, predviđeno je

šest nižih prepreka na visini od 1 metra, a za sve koji su viši od 140 cm, deset prepreka na visini

od tri metra. Svim uzrastima je dostupna veštačka stena.

Obavezna prijava na telefon: 021/504 307

Participacija 300 din

Utorak 27.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

18.00-18.30 časova „MOJ DRUG POLICAJAC“ – predstava pozorište Lane

18.30-19.30 časova „VESELI SEMAFOR” – kreativno-edukativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „STOP – PRE ZEBRE STANI” – igra razbibriga

LIKOVNI KRUG - ATELJE 20 NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(donja terasa koja gleda na Dunav) Atelje Vasiljević

Vreme: 10-13 časova; Uzrast: 7-12 godina

DRVO KAMEN I DRUGI MATERIJALI – Radionicu vodi dugogodišnji likovni umetnik i pedagog

prof. Andreja Baćo Vasiljević, koji će deci otkriti postupke obrade drveta i dočarati kako se umetnik

priprema da stvara umetničko delo-skulpturu, ali i koje tehnologije materijala treba da poznaje.

Obavezna prijava na telefon: 064/2663 276

ZOC „ADŽIJA”, Vojvođanskih brigada 15, prizemlje

Vreme: 10-11 časova; Uzrast: 6-14 godina

MOGU TO I SAM/A – U današnje vreme deca sve ranije počinju da koriste računar. Jedan od

osnovnih programa na računaru je Power Point koji služi za pravljenje prezentacija. Naučite kako

sami da napravite prezentaciju pomoću slika i teksta.

Obavezna prijava na telefone: 021/6621 061 ili 063/1500 3483.

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 18:00-19:00; Uzrast: od 7-9 godina

TRENING - Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

Sreda 28.7.2021.

MUZEJ GRADA NOVOG SADA NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

Tvrđava 4, Petrovaradin

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 5-12 godina

PROŠETAJMO ZAJEDNO KROZ HODNIKE PROŠLOSTI - U sklopu Muzeja nalaze se Podzemne vojne

galerije, najveća atrakcija Petrovaradinske tvrđave, izgrađene pre dva i po veka da brane Tvrđavu

od prodora osvajača, koristeći, za ono vreme, moderan i efi kasan odbrambeni sistem hodnika.

Od naših vodiča saznaćete priče, mitove, legende o slavnim vojskovođama, kao i o nepobedivosti

ovog utvrđenja. Hajde da zajedno istažimo dubine Petrovaradinske tvrđave!

Obavezna prijava na telefon: 062/8919 405

ZOC „ADŽIJA”, Vojvođanskih brigada 15, prizemlje

Vreme: 10-11 časova; Uzrast: 6-14 godina

SPREMNI ZA ŠETNJU – Saznaj kako je najbolje da se našminkaš za šetnju sa drugaricom,

simpatijom... Da li postoje boje koje ti više stoje, a koje manje? Nalakiraj nokte u boje slobode...

ljubavi...

Obavezna prijava na telefone: 021/6621 061 ili 063/1500 3483

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

TRENING - Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Vreme: 17.30-18.30 časova za uzrast od 4-6 godina

19.30-20.30 časova za uzrast od 10 godina pa naviše

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!