16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sreda 7.7.2021.

ARHIV VOJVODINE, Žarka Vasiljevića 2a

Vreme: 10-12 časova; Uzrast:7-12 godina

MALA ŠKOLA ZA IZRADU MOZAIKA – izrada mozaika. Radionicu vodi Ljiljana Rivić - samostalni

umetnik. Na osnovu crteža na podlozi izrađuje se mozaik.

Obavezna prijava na telefon: 064/3107 910

DEČIJI KULTURNI CENTAR, Ive Lole Ribara 6, preko puta Dunavskog parka

Vreme: 19.30 - 21 časova

„I MALI GLUMAC JE GLUMAC…” – škola glume časova za uzrast 10-12 godina.

Obavezna prijava SMS na telefon: 063/521 123

NOVOSADSKI KULTURNO-OBRAZOVNI KRUG, Narodnog fronta 2a

Vreme: 17-18.30 časova;Uzrast: 7-10 godina

ČAJANKA U 5 – Da li ste znali da Englezi imaju običaj da svakoga dana ispijaju čaj u pet popodne?

Na ovoj radionici ćemo videti kako se sprema tradicionalan engleski čaj, odabraćemo dodatke

za njega i saznati od kada ova praksa datira. Takođe, naučimo nešto više o engleskim običajima,

jeziku i kulturi i upoznamo se sa istorijom ove države.

Obavezna prijava na telefon: 064/039 32 69

Četvrtak 8.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

18.00-18.30 časova „STIDLJIVA AŽDAJA” – Predstava pozorištanca Teatrilo

18.30-19.30 časova „ENGLESKI ZA PONETI“ – kreativno/edukativna radionica English 2go

19.30-20.00 časova „PETER, PIPER PICKED A PECK...“ – igra razbibriga performans za celu porodicu

ARHIV VOJVODINE, Žarka Vasiljevića 2a

Vreme: 10-12 časova; Uzrast:7-12 godina

MALA ŠKOLA ZA IZRADU MOZAIKA- izrada mozaika/izlivanje mozaika. Radionicu vodi Ljiljana

Rivić samostalni umetnik.

Obavezna prijava na telefon: 064/3107 910

NOVOSADSKI KULTURNO-OBRAZOVNI KRUG, Narodnog fronta 2a

Vreme: 11-11.30 časova;Uzrast: 6-9 godina

PROGRAMIRAJ ROBOTA – Idemo u korak sa vremenom i novim tehnogijama. Predstavljamo

vam pravog robota Cozma koji je došao iz daleke Amerike. Ovaj robot hoda, priča i prepoznaje

ljudska lica, a na radionici ćemo se upoznati sa osnovama programiranja, izdavati komande za

pravog robota Cozma.

Obavezna prijava na telefon: 064/0393 269

GRADSKA BIBLIOTEKA U NOVOM SADU, Dečije odeljenje (Dunavska 1)

Vreme: 18-19 časova; Uzrast: 7-10 godina

„RAM LJUBAVI” – likovna radionica - učesnici radionice dobijaju unapred pripremljen okvir od

čvrstog kartona i materijal od kog će praviti srca koja će se kačiti na okvir rama. Na kraju radionice

predviđeno je fotografi sanje u okviru napravljenog rama

Obavezna prijava na telefon: 021/661 00 81

Petak 9.7.2021.

ARHIV VOJVODINE / DEČIJI KULTURNI CENTAR, Žarka Vasiljevića 2a

Vreme: 19.30-21 časova

„I MALI GLUMAC JE GLUMAC…”– škola glume za uzrast od 8-10 godina.

Obavezna prijava SMS na telefon: 063/521 123

NOVOSADSKI KULTURNO-OBRAZOVNI KRUG, Narodnog fronta 2a

Vreme: 11-11.30 časova; Uzrast: 3-6 godina

TVOJA PRVA RAZGLEDNICA-Stiže nam leto, pravo vreme za putovanja. Pre nego što spakujemo

kofere, dođite da zajedno izmaštamo gde ćemo putovati, da nacrtamo, obojimo i ukrasimo prvu

razglednicu koju ćemo poslati babi i dedi sa letovanja

Obavezna prijava na telefon: 064/0393 269

Subota 10.7.2021.

ARHIV VOJVODINE, Žarka Vasiljevića 2a

Vreme: 10-12 časova; Uzrast:7-12 godina

MALA ŠKOLA ZA IZRADU MOZAIKA- izrada mozaika/okretanje i pranje mozaika. Radionicu vodi

Ljiljana Rivić samostalni umetnik.

Obavezna prijava na telefon: 064/3107 910

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!