Nummer 1 - IF Metall

ifmetall.se

Nummer 1 - IF Metall

1/2013

STEFAN LINNARSSON, FACKLIGT

ENGAGERAD OCH JU-JUTSU INSTRUKTÖR:

– Jag blir skärpt

och behärskad

i min yrkesroll

›› 14–15

IF Metalls omfattande försäkringsskydd

›› 6–7


20

22

4

Vad kan IF Metall göra för

de som står utanför 4

– Facket ska finnas som stöd, många

mår dåligt av att inte ha ett arbete,

säger Linda Humla, f.d. Autoprenad,

då hon får frågan om vad IF Metall kan

göra för medlemmar som står utanför

arbetsmarknaden. Läs vad fyra andra

svarar på den frågan.

Sommarläger ger barn

möjlighet att ha kul 20

Tonårsläger eller sommarkollo

Samarbetet mellan Unga Örnar och

IF Metall Göteborg ger medlemmars

barn möjlighet att delta i en verksamhet

som bygger på att barn och ungdomar

ska få växa och bli självständiga,

öka sin medvetenhet om möjligheterna

att påverka och förändra.

Läs mer om Unga Örnar på sidan 20.

Välbesökta träffar i

pensionärsföreningen 22

IF Metalls pensionärsförenings cirklar

och månadsträffar är populära. På

programmet vid månadsträffarna i

Folkets Hus i Göteborg står bland

annat föredrag, dans och annat trevligt

med fika och lottdragning. Allt ingår i

priset för endast 20 kr. Beställ gärna

2013-års program via avdelningen.

[ INNEHÅLL ]

NYTT FRÅN DEN 1 JANUARI 2013

Höjd arbetslöshetsavgift

Förbundsstyrelsen har beslutat att höja arbetslöshetsavgiften

från 125 kronor per månad

till 175 kronor per månad. Höjningen gäller

från och med den 1 januari 2013.

Höjningen beror på att antalet varsel

kraftigt ökat under hösten och därmed får IF

Metalls a-kassa ökade kostnader.

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

sker bland annat genom att medlemmarna i

a-kassorna betalar en tredjedel av den utbetalda

arbetslöshetsersättningen i respektive

a-kassa. När fler och fler medlemmar blir

arbetslösa och erhåller arbetslöshetsersättning

ökar därmed också kostnaderna.

Det är viktigt att tydliggöra att avgiftshöjningen

inte kommer förbundet eller a-kassan

tillgodo. Höjningen betalas i sin helhet vidare

till statskassan.

27


ÅTERKOMMANDE

Kortnytt 2–3

Krönika: Anders Korphed 10

Facket på arbetsplatsen 11

Fritid 23, 26

Mat med Markku 25

Korsordet 27

Adress: IF Metall Göteborg, Folkets Hus,

Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg.

Tel. 031-774 32 00. Fax 031-711 00 43.

Ansvarig utgivare: Bengt Forsling,

tel. 031-774 32 40

Redaktionskommitté: Michael Blohm/Volvo, Tommy Andersson/Volvo,

Kristofer Dunbäck Bergman/International färg, Annelie Nilsson/Volvo,

Kent Svensson/Volvo, Joacim Engström/SKF, Tomas Angervik/Volvo, Bengt Forsling,

Carina Cajander, IF Metall Göteborg.

E-post redaktionen: goteborg@ifmetall.se

Produktion: Red.kommitté i samarbete med Sjöstedt Information AB. Tryck: PR-Offset AB.

Mikael Sällström

Ordförande

IF Metall Göteborg

– Ta debatte

När jag skriver detta är

vi mitt i februari, det

är kallt, snöigt och så

där typiskt Göteborgsgrått.

Men trots allt

kan jag ändå märka att

dagarna blir lite längre

och innan vi vet ordet

av är det är det vår. Det

är en ganska intensiv

period för fackföreningarna just nu med

avtalsrörelsen och det kommer att hända

mycket inom den närmaste framtiden. Till

vår stora besvikelse har vi sett hur förhandlingar

mellan LO och Svenskt Näringsliv

kring en jobbpakt som skulle bli ett verktyg

mot ungdomsarbetslösheten har avbrutits.

Svenskt Näringsliv anser att LO ställt

OMSLAGSBILD: Michael Blohm. NÄSTA NUMMER: 20 Juni 2013.


[ KORTNYTT ]

Medlemskvart

via facket

försäkrar

Våra försäkringar utnyttjas inte

fullt ut. Många medlemmar missar

tyvärr att anmäla händelser

som kan ge rätt till ersättning, ofta

på grund av att man inte vet att

man kan anmäla eller hur man går

tillväga.

Du som är medlem i IF Metall

har möjlighet att anmäla dig för

en kostnadsfri information om ditt

försäkringsskydd via lag, kollektivavtal

och ditt fackliga medlemskap

(Medlemskvart).

Läs mer på http://www.medlemskvart.lo.se/form.php

Ungdomshelg

på bästkusten!

Facklig utbildning, massor av ungdomar

under en helg fylld med aktiviteter ute

på Lilla Brattön. Visst låter detta som

ett vinnande koncept.

– Helgen kommer inte bara vara

lärorikt utan den kommer framförallt bli

garanterat kul också. Det säger Alexander

Wallenthin i IF Metall Göteborgs

ungdomskommitté som ingår i den

tvärfackliga ungdomsgrupp i Göteborgsregionen

som nu planerar en gemensam

ungdomshelg.

Ungdomshelgen genomförs den 24-26

maj och arrangeras av LO förbunden i

och kring Göteborg. – Deltagarna kommer

ut till ön på fredag eftermiddag/

kväll. Och där väntar två fyllda dagar

med intressanta seminarier och roliga

aktiviter. Brattöns vedeldade bastu

kommer säkert också bidra till många

premiärdopp i havet för deltagarna. Håll

ögonen öppna efter affischen om helgen

som inom kort finns ute på arbetsplatserna

och på IF Metall Göteborgs hemsida,

uppmanar Alexander.

Prenumerera på avtalsnyheter!

Avtalsnytt via sms eller e-post.

Anmäl dig på www.ifmetall.se

n på verkstadsgolvet och i fikarummen

krav som inte hör hemma i förhandlingarna.

Men jag kan inte se det här

som annat än svepskäl. Den verkliga

anledningen till att förhandlignarna

gått i stå är på grund av att en arrogant

arbetsgivarpart inte är intresserad av

grundproblemet, den höga ungdomsarbetslösheten,

utan vill ta tillfället i akt

att försöka förändra maktbalansen på

svensk arbetsmarknad. Men det får dock

inte hindra oss i våra ansträngningar att

hitta vägar, för att bekämpa en i svenska

mått mätt, fullständigt oacceptabelt hög

arbetslöshet.

Vi har överlämnat våra krav till

arbetsgivarna inom industrin och även

tagit emot deras motkrav. Arbetsgivarna

menar att våra krav är fullständigt orim-

liga med tanke på rådande konjunktur.

Jag kan emellertid tycka det är märkligt

att vi alltid tycks befinna oss på väg in i,

eller mitt i en kris när vi ska förhandlöa

om våra arbetsvillkor. Vi har även fått

ett första motbud som bland annat säger

att de kan tänka sig ett tre årsavtal med

en total kostnadsökning på 4,5%. Den

enda kommentar vi kan ge i dagsläget

är, att vi står väldigt långt ifrån varandra,

vår uppfattning är att med en

normal produktivitetsutveckling inom

Svensk industri så lär inte vinsterna

minska på grund av för höga lönekostnader.

Idag är det lite drygt ett och ett halvt

år kvar till riksdagsvalet och det är inte

utan en viss oro jag följer utvecklingen.

Opinionsiffrorna för SD är skrämmande

höga. Det här är något som vi måste

ta på största allvar, vi måste våga ta

debatten, på verkstadsgolvet och i våra

fikarum, men även i andra sammanhang.

Vi måste peka på de alternativ vi

har som bygger på solidaritet och alla

människors lika värde. Historien har

lärt oss att det är i samhällen med hög

arbetslöshet, otrygghet och försämrad

välfärd som dessa partier växer sig

starka. Därför är det otroligt viktigt att

fler inser att motkraften måste vara att

bekämpa arbetslösheten och återställa

tryggheten i våra välfärdsystem. Tillsammans

kan vi visa dessa destruktiva

krafter att det går att förändra om vi

håller ihop, med en rättvis politik.

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG |

3


[ POLITIK – ARBETSMARKNAD ]

Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning

baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från

LO-distriktet i Västsverige.

I Västra Götaland handlar det om över 42 000 individer som är arbetslösa,

deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad

ersättning. Eftersom inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta

är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är mörkertalet dessutom stort.

personer är utan a-kassegrundad

ersättning i Västra Götaland

Vad tycker du att IF Metall ska göra för med

Foto: Privat

Foto: Bengt Forsling

Tomas Fäldt, fd Volvo lastvagnar

– Det är enkelt och självklart.

Hjälpa medlemmarna

att skaffa ett jobb!

Magdalena Rohloff, fd Carmel Pharma

– Någon verksamhet för arbetslösa att samlas

kring, få träffas och utbyta erfarenheter.

Så som till exempel informationsträffen om

Kompetensbanken och med jobbcoacherna

på Bio Roy i januari.

4 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


– För allt fler löntagare

innebär arbetslösheten ett

fritt fall utan skyddsnät

som dämpar fallet, och det

är nära och kära som får

bära en allt större del av

kostnaden. Ekonomiskt

bistånd (socialbidrag) från

kommunen blir aktuellt

först när den arbetslöse

sålt allt av värde. I förlängningen

drabbas också kommunernas

redan ansträngda budgetar, säger Dan

Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i

Västsverige.

Sedan regeringen stramade åt reglerna

för att kvalificera sig till ersättning från

arbetslöshetsförsäkringen, har antalet

arbetslösa och undersysselsatta utan

a-kassegrundad ersättning från a-kassa

eller aktivitetsstöd stigit till över 545 000

i landet. Det är nästan en fördubbling

jämfört med 2006. LO-distriktet har med

hjälp av Arbetsförmedlingens

statistik analyserat läget i

kommunerna. Trots ett stort

mörkertal då långt ifrån alla

arbetslösa är inskrivna på arbetsförmedlingen,

är siffrorna

alarmerande.

– Det här är en följd av regeringens

vårdslösa försämring

av arbetslöshetsförsäkringen.

Framförallt har det blivit svårare för

löntagare med svag förankring på

arbetsmarknaden och med deltid- och

timanställningar att kvalificera sig till

ersättning. Men försäkringen har också

blivit dyrare och sämre, då avgiften

höjts och ersättningen sänkts, säger Dan

Gabrielsson.

En förnyad omställningsförsäkring

– Vi vill nu se satsningar för att förnya

arbetslöshetsförsäkringen. Framförallt

behöver reglerna ändras så att fler kan

Siffrorna

är en följd av

regeringens

vårdslösa

försämring av

arbetslöshetsförsäkringen.

Dan Gabrielsson,

ordförande

LO-distriktet

i Västsverige.

kvalificera sig till ersättning. Individen,

nära och kära får nu ta en allt större del

av kostnaderna för arbetslösheten, trots

att det egentligen handlar om ett samhällsproblem,

säger Dan Gabrielsson.

Peter Lindh LO Distriktet i Västsverige

lemmar som är utanför arbetsmarknaden

Foto: Bengt Forsling

Foto: Privat

Foto: Bengt Forsling

Daniel Hedvall, fd Weigl

– Jag tycker att facket gör mycket för

oss. Men många vet inte om det idag.

Det är viktigt att medlemmarna besöker

avdelningens hemsida eller gilla Facebook

sidan för att få veta när saker är planerade.

Linda Humla, fd Autoprenad

– Finnas som stöd, många mår dåligt av

att inte ha ett arbete.

Sture Ljungberg, fd Atlet

– Jag tycker att facket skall agera så

att ”rätt” arbetsmarknadsutbildningar

startas av Arbetsförmedlingen. Så att

arbetssökande kan få jobb efter dessa.

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG |

5


Tillämpbara avtal

och försäkringar

Resklar, Avbeställningsskyddsförsäkring

Gäller alla medlemmar

Frivilliga tillägg

x Här gäller försäkringen

o Gäller vid sjukskrivning

mer än 90 dagar oavsett

sjuk-orsak

A-kassan

LO-TCO Rättsskydd

Nedanstående för make/maka/sambo/partner

Medlemspension

Allriskförsäkring

Nedanstående för make/maka/sambo/partner

Sjuk- och Efterlevandeförsäkring med Diagnoskapital

IF Metalls Hemförsäkring

MedlemsOlycksfall Fritid

Medlemsbarn

Premiebefrielseförsäkring

Omställningsförsäkring

AGB, AvGångsBidragsförsäkring

Avtalspension SAF-LO

Skada,

händelse,

omständighet

AGS, AvtalsGruppSjukförsäkring

TGL, TjänsteGruppLivförsäkring

TFA, TryggetsFörsäkring Arbetsskada

Kollektivavtalet

Tandskada X X X X X

Olycksfall fritid: även överfall samt utomlands X X X X X X

Olycksfall arbetstid X X X X

Olycksfall på väg till eller från arbetet X X X X

Sjukdom, sjukskrivning X X X O O X

Sjukdom på grund av arbetet X X X X O O X

Sjuk med speciellt allvarlig diagnos X X X X

Sjukdom hos nära anhörig X X X

Behov av rehabilitering X X X X X

Föräldraledig X X

Juridiska problem

X

Skada på egendom, inbrott, brand, stöld m.m. X X

Reseproblem: inställd/avbruten/saknat resgods etc.

X X

Ålderdom X X X

Arbetslöshet X X X

6 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG

Dödsfall, även nära anhörig X X X X X X X X X X X


Vi har i de båda senaste numren av Medlemsmagasinet

beskrivit det försäkringsskydd vi har som medlemmar i IF Metall.

Det har handlat om avtalsförsäkringar genom våra kollektivavtal

och om medlemsförsäkringar. Nu gör vi en sammanfattning.

Som medlem erbjuds du

ett omfattande försäkringsskydd

I vänstra vågräta kolumnen har vi angett några exempel på

skador, händelser eller omständigheter som du kan hamna i.

Överst har vi en förteckning över de avtal, försäkringar och regler

som kan vara tillämpliga i ditt försäkringsskydd.

Av förklarliga skäl ger översikten bara en

mycket förenklad bild av vad som kan

gälla. Men den ger en hint om var man

kan hitta sina rättigheter som medlem.

Observera att vissa av försäkringarna

som finns i översikten är frivilliga tillägg

som man måste teckna separat, för sig

själv eller sin familj. Vi förutsätter att du

finns på en arbetsplats med kollektivavtal.

Vill du lära dig mer om fackets försäk-

ringar Du vill kanske kunna hjälpa dina

kamrater med tips om när våra försäkringar

gäller utan att för den skull vara

expert

Kolla med din studieorganisatör eller

med IF Metall Göteborgs studieenhet,

telefon: 031 – 774 32 42.

Du kommer garanterat ha stor nytta

av någon av IF Metalls grundläggande

utbildningar om försäkringar!

Arne Löfving

Hur gör jag om jag

råkat ut för något av

det som beskrivs här

Ta kontakt med din klubbs

försäkringsinformatör eller

med IF Metall Göteborg,

Telefon; 031 774 32 00 eller via

Internet: www.ifmetall.se/goteborg

Missade du någon

del i försäkringsspecial

Gå in på ifmetall.se/goteborg och läs

mer. Artiklarna finns i nummer 3 och 4 i

Medlemsmagasinet, 2012.

Man räknar med

att fackets medlemmar

årligen går

miste om mångmiljonbelopp


grund av okunskap…

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG |

7


[ POLITIK – PRIOMÅL ]

Politikerna styr förutsättningarna kring de lagar och regler som

riksdagen beslutar om. Försämringar slår direkt mot kollektivavtalen

i många fall när nya lagar stiftas till förmån för arbetsgivarna

och till nackdel för de anställda.

Verktygslådan

förklarar samarbetet med

Socialdemokraterna

- Allt kostar, ingetnting är gratis.

Därför ser jag samarbetet med Socialdemokraterna

som livsviktigt för oss,

säger Karl-Henrik Rosberg.

Verktygslådan, ett material som

bland annat beskriver hur och vad som

ger förutsättningarna kring förhandlingar

om nya kollektivavtal. Karl-Henrik

Rosberg är en av flera agitatorer

som förbundet utbildat och som nu

landet runt framför denna på arbetsplatser

och möten.

– Verktygslådan förklarar vikten av

kollektivavtal och varför hög organisationsgrad

är viktig. Den förklarar också

varför facket jobbar med facklig/politisk

samverkan i Sverige och på EU-nivå.

Vad regeringen har gjort för försämringar

under dessa år den suttit vid makten,

säger Karl-Henrik Rosberg.

Medlemmmar i facket kan påverka

genom att till exempel föreslå förbättringar

i kollektivavtalen, till sina klubbar,

avdelningar som i sin tur påverkar

förbundet att genom avtalsförhandlingar.

Ett exempel är ett förslag om förbättrad

föräldraledighet i kollektivavtalet.

– Vi måste vara med och påverka

bland annat arbetsräten men även

andra samhällsfårgor. Det är viktigt att

det finns IF Metallare i riksdagen och i

EU-parlamentet som bevakar de intressen

som är viktiga för oss. Ett exempel

på det är när den borgerliga regeringen

försämrade semesterlagen vilket i sin tur

fick facken förhandla med arbetsgivarna

som ville försämra avtalet till lagens

nivå. Allt kostar, ingetnting är gratis.

Därför ser jag samarbetet med Socialdemokraterna

som livsviktigt för oss, säger

Karl-Henrik.

IF Metall Göteborgs mål är att under

2013 ska hälften av klubbarnas medlemmar

få ta del av verktygslådan. Mottagandet

av informationen har varit bra

och vissa har reagerat starkt på varför

detta inte kommit ut innan.

– Medlemmar vill ha information,

ställer mycket frågor vill diskutera olika

åsikter, precis som det ska vara. Nästan

alla får en aha-upplevelse första gången

de ser verktygslådan. Medlemmar uppskattar

att få till sig denna information,

även en andra gång. Man lär sig något

nytt. Bilderna i verktygslådan är väldigt

pedagogiska, man ser verkligen svart på

vitt, säger Karl-Henrik Rosberg.

Kristofer Bergman

− Jag tycker informationen

var

bra och väldigt

informativ. Den

förklarar hur allt

hänger ihop på

ett väldigt enkelt

sätt, säger

Anders Dahlén-

International

Färg AB.

− För mig som

inte alls är

speciellt insatt i

dessa frågor var

Verktygslådan

väldigt bra för

att förstå hur

det hänger ihop

och att politiska

beslut påverkar

oss mer än vi

tror, säger

Joakim Oscarsson-International

Färg AB.

Intresserad av Verktygslådan

Om du eller din klubb vill få tag på en agitator som kommer ut på din arbetsplats

eller något möte och kör vertygslådan kan ni kontakta Karl- Henrik Rosberg eller

kontakta avdelningen för hjälp.

Karl-Henrik Rosbergs kontaktuppgifter: 0707-964555

E-mail: kh.rosberg@gmail.com.

Foton: Kristofer Bergman

8 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ KOLLEKTIVAVTALET ]

Ur IF Metalls häfte; Så gör du vid besked

om uppsägning (se nedan till höger).

I kommande nummer av IF Metall Göteborgs

magasin kommer vi att lyfta fram några vanliga

frågor och svar. Vi inleder med frågan

om uppsägning.

Välkommen att kontakta IF Metall Göteborg

med dina frågor.

Du frågar, IF Metall Göteborg svarar

Vad gäller vid uppsägning

Vilken är företagets skyldighet

vid en uppsägning

En uppsägning ska alltid vara skriftlig

och överlämnas till dig personligen eller

skickas i rekommenderat brev. Företaget

är skyldigt att informera om uppsägningstider

och från vilket datum anställningen

upphör.

Vilken uppsägningstid har

jag

Det beror på vilken anställningsform du

har och vad som står i anställningsavtalet.

Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden

normalt minst en månad.

Måste jag stanna kvar under

uppsägningstiden

Du är skyldig att vara kvar och arbeta

under din uppsägningstid om inte annat

överenskommits.

Vad händer med innestående

semester, tid i kompbank

med mera

Semesterledighet får inte förläggas till

uppsägningstid utan den anställdes

medgivande. Sparade semesterdagar ska

betalas ut efter avslutad anställning.

Intjänad kompensationsledighet/arbetstidsförkortning

betalas alltid ut vid

anställningstidens slut.

Vad innebär återanställningsrätt

Om du har varit anställd i sammanlagt

mer än tolv månader under de senaste

tre åren hos samma arbetsgivare och blir

uppsagd på grund av arbetsbrist, har

du företrädesrätt till återanställning.

Det innebär att om det uppstår behov av

arbetskraft har du rätt till att bli återanställd.

Detta gäller under uppsägningstiden

och därefter inom nio månader efter

att din anställning upphört. Det gäller

samtliga anställningsformer. Du ska vid

uppsägningen göra anspråk på företrädesrätten.

Arbetsgivaren ska därefter

bekräfta att du gjort detta.

Vad är turordningslista

Den som är sist anställd blir uppsagd

först. Vid lika anställningstid blir den

som är yngre uppsagd före den som är

äldre. Även om du har lång anställningstid

kan du bli uppsagd om du inte har

tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter

som återstår.

Vad är avtalsturlista

Arbetsgivare och klubb kan gemensamt

komma överens om en avtalsturlista som

innebär avvikelser från turordningen.

Vad gäller för mig som är

föräldraledig

För en arbetstagare som är föräldraledig

börjar uppsägningstiden att löpa när

föräldraledigheten upphör.

Ta reda på mer

om uppsägning

Så gör du vid besked

om uppsägning

Frågor och svar om varsel och uppsägning 4

Omställningsförsäkringen – din hjälp på vägen 9

Försäkring om avgångsbidrag – AGB 13

Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Så får du rätt ersättning från a-kassan 16

Försäkrad genom ditt medlemskap 19

Begär övergångsbevis om du byter arbete 21

Vad betyder alla ord 22

Materialet nedan finns på IF Metalls

hemsida: www.ifmetall.se

Sammanställt av: Bengt Fo rsling Källa:www.ifmetall.se

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG |

9


[ KRÖNIKA AV ANDERS KORPHED ]

›› Här hemma tycker vi att det är självklart med schysta villkor

och kollektivavtal men skänker vi en enda tanke på hur det

ser ut på turistorterna ‹‹

Anders Korphed

Vice ordförande

Hotell och

restaurangfacket

avd 1 Väst

”Hej på er alla som sitter i det vintergrå

landet i norr och drömmer er till varmare

stränder där palmerna vajar.”

Så skrev en bekant till mig nyligen

från en strand i Thailand, han fortsatte

med att berätta om drinkarna, hotellet

och nattlivet. Visst låta det lockande

men för mig som aktiv inom Hotell och

restaurangfacket, som ingår i nätverket

för schyst resande väcker det helt andra

funderingar. Vad var det han inte förstod

av våra samtal när han började planera

sin resa Att resa med rent samvete i

bagaget.

De organisationer som ingår i nätverket

för schyst resande arbetar alla för

mänskliga rättigheter och en helhetssyn

på hållbar turism men också med att

lyfta de sociala och ekonomiska baksidorna

av turismen.

Av alla de pengar turister spenderar i

t.ex. Thailand, är det bara ca 30 procent

som stannar i landet. Resten går till flygoch

resebolag, gigantiska hotellkedjor

med utländska ägare eller försvinner till

att importera mat, dryck och andra varor

som turisterna vill ha för att känna sig

”hemma”.

Andra konsekvenser för lokalbefolkningen

är sexhandel, barnprostitution,

vattenbrist, låglönejobb utan trygghet,

tvångsförflyttning och alkoholism för att

nämna några. Här hemma tycker vi att

det är självklart med schysta villkor och

kollektivavtal men skänker vi en enda

tanke på hur det ser ut på turistorterna

Hur är arbetsmiljön för de unga flickor

som arbetar som beer girls på barerna

ett arbete som går ut på att få kunderna

att dricka så mycket öl som möjligt och

lönen baseras på hur mycket de säljer.

Ofta tvingas de dricka med sina kunder

med alla risker det innebär – alkoholism,

att utsättas för sexhandel eller våldtäkter.

Hur känner sig tuktukföraren när

turisterna bråkar om 100 bath hit eller

dit Han som förut bodde i fiskebyn vid

havet, han som tvångsförflyttades för där

skulle byggas hotell och som nu inte har

råd att gå ut och äta med familjen eftersom

priserna anpassats efter turisterna.

Barnen kan inte längre gå ned och fiska

för fisken är borta, eftersom hotellen

släpper ut sitt avloppsvatten helt orenat

rätt ut i havet.

Detta är en liten del av det som gör mig

engagerad i schyst resande. Meningen är

inte att vi skall sluta resa utan resa på

ett förnuftigt sätt. Vi måste lyfta blicken

och se sammanhangen runt omkring oss

och våga ställa krav på de arrangörer vi

anlitar att de gör allt för att inte våldföra

sig vare sig på landet eller dess innevånare.

Glöm aldrig bort att du kan göra

skillnad.

Har du också en ÅSIKT

Tycker du till om saker som sker i din

omgivning Vill du ha din åsikt publicerad

i medlemstidningen eller på

hemsidan www.ifmetall.se/goteborg.

Vill du kommentera åsikten i detta

nummer

Maila din åsikt till goteborg@ifmetall.

se eller posta till IF Metall Göteborg

(adress sid. 2).

Redaktionen förbehåller sig rätten att

korta materialet och publicera i mån

av plats.

10 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ FACKET PÅ ARBETSPLATSEN ]

Hallå Jan Lisleby, nytt fackligt ombud

på PK Trailerservice

Foto: Carina Cajander

Varför blev/är du avdelningsombud

– Det vanliga igen ville vara, är skyddsombud

också. Jag har tidigare suttit med

i en fackklubb.

Varför är du medlem i IF Metall

– Jag har alltid varit med sedan jag började

jobba. Det har varit självklart och

jag har fått mycket hjälp.

Vilken fråga är den viktigaste IF Metall

ska driva

– Jämlikhet på arbetsplatsen, att alla är

lika mycket värda.

Vilken fråga är viktigast för dig på din

arbetsplats

– Att alla anställda är lika mycket värda.

Fler nya fackliga ombud för IF Metall Göteborg › › ›

Har du någon facklig

utbildning

– Jag har gått flera

utbildningar, försöker

fortbilda mig också.

Carina Cajander

› NAMN OCH ARBETPLATS

Förtroendevald

Sara Olsson, Betjänten. Sabina Diehl, Betjänten.

Aras Sherif, Vic Textiltvätt. Jan Lisleby,

PK Trailerservice. Jakob Westerberg,

Plast och Plåt Vägmärken. Pia Parkkinen,

Borgers Nord. Henrik Berner, Lantmännen

Aspen Petroleum. Nicklas Karlsson, Gothia

Mekniska. Linda Sörensen, Skrädderiverkstan.

Sebastian Borssén, Borgers Nord.

Hallå Mustafa Khairy, nytt

skyddsombud på Proffice Sverige

Foto: Carina Cajander

Varför blev/är du skyddsombud

– För att medverka till att skydda arbetsmiljön

och varandra. Hjälpa till där

det behövs.

Vilken utbildning är mest angelägen för

dig som skyddsombud

– Jag ska snart gå BAM (Bättre Arbetsmiljö)

och vill gärna gå fler utbildningar

efter det.

Vilken arbetsmiljöfråga är viktigast för

IF Metall att driva

– De inhyrdas arbetsmiljö.

Fler nya skyddsombud för IF Metall Göteborg › › ›

Varifrån kommer ditt engagemang

– Jag har sett skyddsombud på många

företag dit jag varit uthyrd. Men det

arbete som klubben och skyddsombuden

på Johnson gör har jag blivit riktigt

inspirerad av.

Carina Cajander

› NAMN OCH ARBETSPLATS

Jasmin Fejzic, Specma Tools. Christian Pihl,

C M Hammar. Andrée Johansson, Torslanda

Maskin. Mattias Bergenek, Konecranes.

Mustafa Khairy, Proffice Sverige. Morad

Faraj, Råda Plåt & Svets. Mohamed Safelddine,

Borgers Nord. Sven Lars Arne Nilsson,

Lundby Container Service LCS.

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG |

11


Magnus Ek, före detta yrkesmusiker, fick via Utvecklingshuset individuellt stöd till ett nytt arbete.

Marken rämnar under

dig, plötsligt så är du

arbetslös. Jobbet du

trodde var tryggt, finns

inte mer.

Vart ska du ta vägen

Vad händer nu

Magnus Ek trodde att

han vid 51 års ålder var

färdig med jobbsökandet.

FAKTA: AGB - Avgångsbidrag som

ges till uppsagd anställd över 40 år.

Åldersbestämd summa mellan

20-40 000 kr. Beskattningsbar.

MUSIKERN MAGNUS BLEV SVETSAREN SOM FICK

– Utvecklingshuset gav mig d

– Jag hade jobbat som musiker i 17 år,

men tröttnat på att leta jobb hela tiden

inom kultursektorn. Så jag sadlade om

till svetsare för 7 år sedan och hamnade

på företaget Elitsvets.

En dag kom beskedet; företaget går

dåligt, vi måste lägga ner.

Företag och fack kom överens om att

Utvecklingshuset skulle få uppdraget att

jobba med omställningen. Totalt var det

sju som fick gå.

Bemötandet var oerhört bra från

Utvecklingshuset, även om de inte hade

specifika kunskaper om svets. De frågade

vad som behövdes för att få jobb och

finansierade lite kurser.

Det mesta kunde Magnus sen innan,

hade det bara inte på papper. Det var

kurser som licenssvets, truckkort,

ställningsbyggnation, säkra lyft och CEmärkning.

Sådant som den nya arbetsgivaren

krävde men inte var beredd att

betala för, då det innebar stora kostnader.

– Jag tog själv kontakt med Gothia

Mekaniska AB. Åkte och besökte ihop

med en kollega och det hela föll i god

jord.

Magnus drar på smilbanden, han verkar

nöjd med sin situation. Tre stycken

från forna Elitsvets arbetar där nu.

– Det finns mycket att bita i då företaget

är i ett expansivt skede.

På Utvecklingshuset finns bland annat

Lennart Sjöström och Jessica Lansing.

De arbetar som arbetslivsutvecklare.

12 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ OMSTÄLLNING ]

Utvecklingshuset

ordnar kontaktnätet

du inte har själv

Så här går omställningsprocessen till hos Utvecklingshuset:

• Mentalt avslut med tidigare arbetsgivare.

• Positiv process, lust och glädje.

• Analys av möjligheter och hinder.

• Sätta personliga mål.

• Personlig marknadsföring.

• CV, ansökningshandlingar.

• Kompetenshöjande insatser.

• Tillgång till jobbfinnare.

• Jobbmatchning.

• Nätverk.

• Individuell handlingsplan.

• Arbetsmarknads-/omvärldsanalys.

- Jag har upplevt att det ger mig en större trovärdighet

och förståelse för människor genom min fackliga

bakgrund i IF Metall, säger Lennart Sjöström.

Foto detta uppslag: Annelie Nilsson

BESKED OM NEDLÄGGNING:

et omställningstöd jag behövde

– I omställningsfasen anpassar vi

jobbcoachingen individuellt. Det kan finnas

mycket känslor att bearbeta i början.

Ilska, apati, ångest men även iver.

– Vi ser vad individen behöver för

att kunna få jobb. Saknas någon licens

Finns det rädsla för att ringa runt, så

ringer vi och låter den arbetssökande

lyssna med i headset. Jobbintervjuer

fejkas så att obekväma frågor och annat

kan kännas på som förberedelse för

intervju.

Fördelen med att delta i omställningsprogram

är det stora kontaktnät som finns

att tillgå och ofta saknas för individen.

Bra företag kan rekommenderas och

ibland hör de av sig själva efter någon

arbetssökande som passar. Ofta vet inte

individerna vilken kompetens de faktiskt

har.

Lennart Sjöström har en bakgrund som

förtroendevald inom IF Metall.

– Jag har upplevt att det ger mig en

större trovärdighet och förståelse för

människor genom att jag har arbetat i

den fackliga världen förut. De lyssnar

från bägge sidor när jag berättar om

de möjligheter vi ger och jag tror att de

förstår att vi gör saker med hjärtat.

Jessica Lansing fortsätter:

– Det är viktigt att komma ihåg att

platsannonserna är företagens önskelista.

Läs mellan raderna – du platsar!

Lennart och Jessica är mycket glada över

att alla från Elitsvets har fått jobb.

Av de sju uppsagda så hade två

stycken redan nytt jobb. Av de resterande

har tre gått till Gothia och en fjärde

är på väg. Det verkar vara ett trevligt,

seriöst företag. Den femte har de hjälpt

att starta upp eget.

Annelie Nilsson

FAKTA: TSL - Trygghetsfonden; arbetsgivaren betalar in 20 000 kr per anställd som

används vid omställning. TSL:s syfte är att snabbt försöka hjälpa en uppsagd tillsvidareanställd

inom den privata sektorn till nytt jobb eller egen verksamhet. Arbetstagarens

anställning måste ha varat minst 12 månader innan sista anställningsdagen

med ett genomsnitt av minst 16 timmar i veckan.

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 13


Stefan Linnarsson är fackligt engagerad på Volvo Personvagnar

i Göteborg, men på fritiden är det kampsporten Ju-Jutsu och

klubben Ronin som gäller.

– Kampsporter har länge fascinerat mig, främst den delen

som handlar om självförsvar.

– Ju-Jutsu ger mig

lugn

och

harmoni

irekt översatt kan man säga att

ju-jutsu betyder mjuk teknik eller

i modernt språk, flexibel teknik.

Hösten 1988 ställde han sig på mattan

för första gången. I år är det 25 års

jubileum. I dag har Stefan svart bälte av

sjätte dan.

Stefan pekar på att det är den personliga

utvecklingen som är viktig och vi

ständigt kan lära av varandra i utövandet.

Dessutom är det en bra aktivitet för

både den fysiska och mentala hälsan.

Harmonisk

– Det är den aspekten jag uppskattar

mest med denna sport, att människor

kan mötas på lika villkor oavsett ålder

och bakgrund. På Ronin har vi valt att

dela in grupperna i juniorer 9–14 år och

seniorer som är 15 år och uppåt.

– På mattan spelar det ingen roll om

du är bankdirektör eller arbetssökande.

Vi lever i nuet och kan släppa allt annat.

Det ger en helt ny energi och fokus. Det

är alltid ett positivt tillskott, speciellt

när man känner sig lite nere eller bara

vill skingra tankarna.

– Jag tycker även att det är roligt att

följa den personliga utvecklingen, framförallt

för hur ungdomar i tidig ålder

växer i sin träning.

En av eleverna har han följt sedan 20

år tillbaks som liten grabb på 11 år. Idag

är han instruktör och graderad till femte

dan, svart bälte.

– Det är en mycket god vän och kamrat

som är drivande för att träna ungdomar.

I dag kan vi lära av varandra, för

ju-jutsu handlar om personlig utveckling

i sin egen takt.

Drömmer om en egen Dojo

I dag hittar du Ronin Ju-jutsu klubb

(www.ronin.se) i Kärralundsskolans

14 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ PORTRÄTT ]

ÅLDER:51 år

FAMILJ: fru och två vuxna barn

ARBETE: Stefan har arbetat på Volvo

sedan november 1981. Började på delsammansättningen

i karossfabriken på

Torslandaverken. Den fackliga karriären

startade som kontaktombud -83.

1988 flyttade han över till målerifabriken

och valdes in i gruppstyrelsen

89. Senare vald som lokalt huvudskyddsombud

-98.

På mattan spelar det ingen roll om du är

bankdirektör eller arbetssökande.

gymnastiksal två kvällar i veckan. Men

det har länge varit en dröm om att bygga

sin egen Dojo, som kampsportslokaler för

de japanska kamparterna kallas.

– Tanken är att vi ska flytta in i en ny

lokal i april 2013. Just nu pågår ett arbete

att färdigställa en lokal i Svartedalen.

Idag är det bara ett skal med betonggolv

och vitmålade väggar, berättar Stefan.

Men snart ska den gamla bilverkstaden

förvandlas till en fullständig Dojo

med mattor på golven och möjlighet

att bygga miljöer för olika scenarior.

Lokalen ska ge plats åt grupper på 20

personer åt gången.

Harmonisk

En av fördelarna med att träna ju-jutsu

är att det skapar ett inre lugn och en

självkänsla som känns trygg i alla tänkbara

situationer.

– Jag känner mig mer behärskad och

skärpt även i min yrkesroll som lokalt

huvudskyddsombud. Det är den känslan

jag vill förmedla till alla jag tränar.

Intressanta möten

Jag kan konstatera efter 25 år som utövare,

har jag besökt platser och träffat

intressanta människor från hela världen

i samband med träningsläger som jag

har deltagit i under åren. Människor

som jag normalt aldrig skulle ha träffat

om det inte var för vårt gemensamma

intresse.

Stefan berättar och skrattar till när

han minns allt från oisolerade träningslokaler

i timmerstugor i smällkalla vintern,

till ett av de absolut käraste minnet

som var resan till Bali.

– Träningen tillsammans med den

fantastiska omgivningen var något alldeles

extra.

Text och foto: Michael Blohm

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG |

15


Foto: Marie Ullnert Foto: Melker Dahlstrand

RAPPORT FRÅN RIKSDAGEN

En effektiv förmedling

Även 2013 blir ett tufft år för

Sverige. Arbetslösheten är

åtta procent och fortsätter

uppåt. Antal långtidsarbetslösa

har nästan tredubblats

under de senaste sex åren.

Ungdomsarbetslösheten

har bitit sig fast kring 25 procent. Med den

bistra verkligheten kan det verka självklart att

alla tänkbara resurser används för att möta

arbetslösheten.

Arbetsförmedlingen (AF) ska vara en aktiv

part för att hjälpa arbetslösa tillbaka till

ett arbete men under 2012 har AF bara i

Göteborgsområdet återbetalat 180 miljoner

kronor till statskassan. AF självt uppger att

120 miljoner kronor av dessa hade kunnat

användas till arbetsmarknadsutbildningar.

Nationellt har AF de senaste fem åren sänt

tillbaka över 18 miljarder kronor till staten.

120 miljoner kronor hade räckt till 750 utbildningsplatser

under ett år i Göteborgsområdet.

Många företagare vittnar om att den

kompetens de efterfrågar saknas på arbetsmarknaden.

Med 750 ytterligare utbildningsplatser

hade många arbetsgivare kunna få

tillgång till arbetskraft med rätt kompetens

som de så väl behöver för att kunna växa.

Regeringen styr AF via regleringsbrev. När AF

har kännedom om vilka de lokala förutsättningarna

är blir det ofattbart att tilldelade

medel inte kan användas i jobbskapande

åtgärder fullt ut.

Jag kommer att debattera med arbetsmarknadsministern

om varför resurserna inte

används på effektivaste sätt. Varför regeringen

plockar tillbaka miljarder från arbetsförmedlingen,

miljarder som kan användas

så mycket bättre.

Mattias Jonsson

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Medlem i IF Metall Göteborg

SAMVERKAN PÅ SKF

64 800 utbildningstimmar

När orderingången inom industrin

viker skriker näringslivet efter kortarbetstidsavtal.

På SKF i Göteborg

tar parterna ett gemensamt ansvar

för både företaget och de anställda.

Samsyn och långsiktighet är nycklarna

när SKF skapar lösningar för konjunktursvägningarna.

På SKF har teknikutvecklingen

varit snabb under senare år

och arbetet sker numera i en gruppbaserad

organisation. Detta innebär

bland annat att upplärningstiden för

nyanställda har ökat.

– Kraven på våra anställda har ökat

när arbetsgrupperna själva ska ansvara

för produktionen och kvaliteten i hela

produktionsflöden. Kombinationen av

längre upplärningstider och att det är

svårt att finna rätt kompetens på arbetsmarknaden

gör att det blir allt viktigare

att försöka behålla befintlig personal,

betonar Fredrik Sundberg, personalman

på SKF.

Under nedgången i början på 90-talet

tvingades SKF till nedskärningar som

ledde till uppsägningar. När konjunkturen

vände uppåt erbjöd SKF återanställning

men då hade flera av dem börjat

studera mot andra branscher eller fått

arbete på andra företag. Såväl SKF som

Verkstadsklubben såg behov att hitta

flexibilitetslösningar med bättre hållbarhet.

– Det var då vi började fundera på

hur vi långsiktigt skulle kunna hitta

en modell för att behålla och utveckla

våra medlemmar, berättar Tore Hjert IF

Metallklubben på SKF.

Samverkansforum skapades och

diskussioner inleddes att finna en modell

där skiftlagen kunde behållas intakta

både i upp- och nedgång.

– Redan i början på 1990-talet började

vi fundera på hur vi långsiktigt

skulle kunna hitta en modell för att

behålla och utveckla våra medlemmar,

säger Tore Hjert IF Metallklubben

på SKF.

Flexibla arbetstider diskuterades med

scheman som innehöll både plus- och

minustid. Företaget och Verkstadsklubben

träffade ett avtal och modellen sattes

i sjön i mitten av 1990-talet. De arbetstidsscheman

som finns idag innebär

att produktionens öppethållande kan

variera mellan 112 till 156 timmar per

vecka.

Flexibiliteten innebär att vi bättre

kan hantera svängningarna i efterfrågan

på våra produkter, menar Fredrik

Sundberg.

16 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ OMSTÄLLNING ]

räddar arbetstillfällen på SKF

– Längre upplärningstider och att det

är svårt att finna rätt kompetens på

arbetsmarknaden, gör att det blir allt

viktigare att försöka behålla befintlig

personal, säger Fredrik Sundberg,

personalman på SKF.

– De här utbildningstimmarna stärker

medlemmarna, säger Anders Rollings

på Verkstadsklubben.

Ett problem som Metall-facket påpekade

var att man i en högkonjunktur

inte hade tid med kompetensutveckling

medan man i en lågkonjunktur inte hade

råd.

I samband med lokala löneförhandlingar

för några år sedan, träffades ett avtal

med ett utrymme av 0,5% som kunde

användas för kompetensutveckling i en

nedgång. I den produktionsnedgång som

nu drabbat SKF har utbildningsreserven

används för nio heldagsutbildningar för

100 kollektivanställda per utbildningstillfälle

vilket motsvarar 64 800 utbildningstimmar.

– Det ger oss en extra möjlighet till

flexibilitet och utveckling, säger Fredrik.

Anders Rollings på Verkstadsklubben

understryker detta och tillägger att

utbildning också stärker medlemmarna.

Text och foto: Bengt Forsling

Framgångsfaktorer för

IF Metall vid SKF

- Långsiktighet.

- Partsamverkan som alla

vinner på.

- Ansvarstagande parter

som lita på varandra.

- Kontinuerlig medlemskontakt

om vad

som händer.

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 17


[ OMSTÄLLNING ]

Hur går det för dig, Manh, 58 år

(till vänster)

– Det går jättebra och vår lärare är

bra!

Johanna Einarsson, du är lärare, hur

går det

- Jodå, det går bra. Vi läser texter

som har att göra med deltagarnas

arbete och pratar sedan om det

muntligt. Deltagarna blir allt bättre

för varje vecka.

Får du någon nytta av kursen Kim,

58 år:

- Javisst, nu kan jag prata bättre med

alla mina arbetskamrater.

Är det svårt med svenska

– Nej, man måste kämpa bara!

Svenska för fulla muggar på SKF

Så tittar solen fram och ger lite värme

i det svala och med tunt snötäcke

inbäddade Göteborg. Strax innan

klockan ett mitt på dagen, strömmar

deltagarna in genom Verkstadsklubbens

grindar och in genom dörren till

Stallmästaregården för att sätta sig i

skolbänken. Läraren Johanna Einarsson

skiner av energi och sätter igång

lektionen. Idag handlar det om prepositioner.

Sedan oktober förra året driver Verkstadsklubben

tillsammans med Arbetsgivaren

SKF, Vuxenutbildning i Göteborgs

Kommun, SKF Kompetenscentrum och

ABF en ny utbildningssatsning.

Svenska på SKF är namnet på utbildningen.

Deltagarna är operatörer på SKF

och arbetar fyr- och femskift. Många har

bott länge i Sverige. En utveckling pågår

just nu på SKF där den tekniken snabbt

förändras mot allt mer automation, robotisering

och elektronisk databehandling.

Det ställer krav på att kunna läsa in sig

med hjälp av manualer och instruktioner.

Den gruppbaserade arbetsorganisationen

kräver också förmåga att kommunicera

verbalt med arbetskamraterna på

det tillträdande skiftlaget och kunnande

i att skriva rapporter av olika slag. Då

uppstår problem för de arbetskamrater

som har missat i sin svenskutbildning

genom åren.

2006 startade samma intressenter

en svenskutbildning på initiativ från

Gruppstyrelsen på Rullkroppsfabriken,

RK. Den kallades ”Svenska på Verkstadsgolvet”

och skulle ge många som invandrat

en möjlighet att lära sig svenska

på ett nytt sätt. Många av deltagarna

hade prövat den traditionella SFI-utbildningen

men hoppat av på grund av att

undervisningsformen inte passat.

Den nya metoden bestod i att deltagarna

fick individuell undervisning vid sina

maskiner eller i en lokal i anslutning

till verkstaden. En timme i veckan fick

deltagarna anpassad undervisning i att

tala, skriva och läsa svenska av en duktig

lärare från ABF.

På hösten 2011 diskuterade vi erfarenheterna

från denna utbildning. Många deltagare

hade tagit sina examina medan

andra fortsatte att kämpa med språket.

Parterna blev överens om att:

– Språkutvecklingen gick för långsam

– En timme i veckan är för klen takt

– Vi måste öka insatsen

– Det finns fler verkstadsanställda

som behöver förbättra sin svenska.

Gruppen studerar i ett schema anpassat

till SKFs skiftsystem,

det betyder att svenskastudier i genomsnitt

4 timmar per vecka. Undervisningen

är förlagd till arbetstid och fritid.

Arbetsgivaren står för förlorad arbetstid

i förekommande fall medan deltagarna

satsar lite av sin ledighet.

Arbetsgivarens personalorganisation

inventerade behovet och till slut hade vi

en målgrupp på 40 personer.

Text och foto: John Hedlund

18

| MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ ARBETSMILJÖ ]

– Läs bipacksedeln noga, säger

Carlos Rebelo Da Silva, huvudskyddsombud,

Volvo Verkstadsklubb.

Foto: Michael Blohm

– Använd

bara dina egna

läkemedel och

bara enligt den

ordination som

läkaren givit.

Carlos Rebelo Da Silva

Varningstriangeln är nu ersatt av en

text som betonar att det liksom tidigare

vid bilkörning alltid är viktigt att

själv bedöma sin körförmåga, oavsett

vilket läkemedel man använder.

VARNINGSTRIANGELN ÄR BORTA PÅ LÄKEMEDEL

– Läs alltid bipacksedeln

– Från 2005, då varningstriangeln togs

bort från läkemedel, lades ansvaret

över på oss att vara lyhörda för läkarens

och apotekets information.

– Det gäller att läsa bipacksedeln

noga, säger Carlos Rebelo Da Silva,

huvudskyddsombud, Volvo Verkstadsklubb.

När rethostan irriterar som värst kan

det vara frestande att använda sin

respektives eller någon annans receptbelagda

hostmedicin.

– Det är riskfyllt på flera sätt, eftersom

du inte direkt kan se de farliga

effekterna av medicinen på utsidan av

förpackningen.

– Det är dessutom förbjudet att köra

med ett narkotikaklassat ämne i blodet,

tillägger Carlos.

Läs bipacksedeln

Det är därför det är så viktigt att vi läser

bipacksedeln för att få all information

om medicinen vi stoppar i oss. Använder

du narkotikaklassade läkemedel av

medicinska skäl i enlighet med läkares

rekommendation, kan det vara säkert att

köra bil. Förutom de narkotikaklassade

läkemedlen finns trafikfarliga läkemedel

främst i grupperna antidepressiva,

antiepileptika, antihistaminer, lugnade

medel, sömnmedel och starka hostmediciner.

I enlighet med trafikbrottslagen

kan du dömas för rattfylleri/grovt rattfylleri

i följande fall:

• om du har tagit narkotikaklassade

läkemedel utan läkares ordination

• om du har tagit narkotikaklassade

läkemedel enligt läkares ordination, men

blivit så påverkad att du kör trafikfarligt

• om du har tagit ett läkemedel som

inte är narkotikaklassat, men som påverkat

dig så att du kör trafikfarligt.

Ditt eget ansvar

Du själv har ansvaret för att vara uppmärksam

på hur läkemedel inverkar på

ditt uppträdande i trafiken. Om du blir

inblandad i en trafikolycka eller uppmärksammas

i en poliskontroll, kan du

dömas för rattfylleri eller grovt rattfylleri

om du är påverkad av läkemedel.

– Därför är det viktigt att du bara

använder dina egna läkemedel och bara

enligt den ordination som läkaren givit.

Så kör inte om du känner dig påverkad

av läkemedel eller om andra anser att

du är påverkad, uppmanar Carlos. Du är

skyldig att ta reda på hur ditt läkemedel

påverkar dig som förare och är också

skyldig att själv bedöma om ditt läkemedel

gör dig till en sämre förare.

Till din hjälp har du läkaren som är

skyldig att ge dig information. Apoteket

har också ansvar för att informera dig

om riskerna. Läs noga den utförliga

bipacksedel som finns i läkemedelsförpackningen.

Håll koll!

Den röda varningstriangeln som fram

till 2005 fanns på förpackningen är

borttagen och i bipacksedeln finns nu en

mer utförlig information om läkemedels

farlighet i trafiken.

Med trafikfarliga läkemedel menas

sådana medel som påverkar uppmärksamhet

och omdöme, reaktions-, koncentrations

och koordinationsförmåga så att

du kan bli en sämre förare.

Mer information finns att hämta

på FASS.se där du hittar information

för varje läkemedel under rubrikerna

”Trafikvarning” eller ”Körförmåga och

användning av maskiner”.

Tommy Andersson

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 19


[ FRITID ]

Unga Örnar

kämpar

för

Foto: Unga Örnar

Barns rätt att ha kul

Unga Örnar är en partipolitiskt obunden

organisation som delar arbetarrörelsens

värderingar. De jobbar för

demokrati, solidaritet och jämlikhet.

Vi finns för att skapa en meningsfull

fritid som inte kostar, alla ska ha

möjlighet att vara med, säger Fredrik

Forssén, distriktsombudsman på Unga

Örnar Väst.

Alla som är med i Unga Örnar får vara

med och bestämma. Organisationens idé

bygger på att få barn och ungdomar att

växa och bli självständiga. Öka deras

medvetenhet om möjligheterna att påverka

och förändra.

Kunskaper och värderingar som de sedan

kan ta med sig till skolans elevråd eller

till den fackliga organisationen på arbetsplatsen

för att fortsätta påverka där,

säger Fredrik Forssén.

Fredrik berättar att all verksamhet

i Unga Örnar utgår från individernas

intresse.

Det är möjlighet att starta en Örngrupp

i precis vad som helst. Nyligen var

jag i Munkedal med ett par killar som

ville starta en skatebordgrupp. Allt är

möjligt det finns grupper som håller på

med dataspel, bad eller cirkusskola.

Unga Örnar jobbar hela tiden med de

intressen som är aktuella, det engagemang

och de idéer som finns hos barn

och ungdomar.

– Sedan kopplas till det grunden i vår

verksamhet som bygger på solidaritet,

jämlikhet, demokrati och alla människor

lika värde.

Medlemsantalet i organisationen

har under några år sjunkit. Den största

utmaningen framåt menar Fredrik Forssén,

är att få barn och ungdomar att vilja

bli Örnar igen. Även ledare behövs som

kan hålla i en grupp.

– Vi måste synas mer och göra Unga

Örnars verksamhet känd. Vi arbetar nu

med att utveckla vår verksamhet och

bygga en ny och stabil organisation.

Vill du vara ledare och ansvara för en

Unga Örnar grupp eller finns det barn i

din närhet som skulle tycka det var kul

att delta i verksamheten. Kanske starta

en egen Örngrupp. Ta kontakt med

Fredrik Forssén, distriktsombudsman,

på telefon 073-908 46 71.

Samarbete med IF Metall Göteborg

och andra organisationer/företag

Stödet från IF Metall Göteborg och andra

närstående organisationer är viktigt för

Unga Örnar Väst. – Vi behöver ett samarbete

och stöd från andra för att kunna ha en

bra verksamhet, vi är för små själva, säger

Fredrik Forssén.

Med IF Metall Göteborg har Unga Örnar

haft ett långt samarbete. Avdelningen bidrar

med pengar så att bland annat medlemmarnas

barn ska ha möjlighet, att till

reducerat pris kunna delta på Unga Örnas

sommarläger.

I Sverige samlas de som tycker Unga

Örnars verksamhet är viktig under namnet

Unga Örnas vänner. Här finns fackföreningar,

företag, privatpersoner och andra

organisationer med och ekonomiskt stöttar.

Unga Örnar grundades 1931 av SSU,

nu partipolitiskt obunden men delar

arbetsrörelsens värderingar.

Verksamheten finansieras av

statliga och kommunala bidrag samt

20 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ FRITID ]

Sommarkollo

och

läger

Foto: Unga Örnar

För IF Metalls medlemmars barn och ungdomar

Tonårsläger

Är du mellan 13-19 år och vill åka till

Sweden Rock området i Norje Boke

(Sölvesborg) på tonårsläger. Gå in på

hemsidan nedan och anmäl dig till Norje

Boke 2013. Lägret äger rum under vecka

27.

Sommarkollo

Friluftsliv, miljö och natur är temat på

årets sommarkollo på Gråbogården. Är

du mellan 7– 15 år och vill du vara ute

i skog och natur och samtidigt lära dig

mer om hur vi tar hand om miljön på ett

bättre sätt så är det Sommarkollo 2013

som du ska anmäla dig till.

Sol, hav och salta bad

Då är det Unga Örnas traditionella

veckoläger du ska anmäla dig till. Vi

kommer att hålla till vid kusten så att

du får gott om möjligheter till sol och

salta bad samtidigt som du träffar nya

vänner. För att få veta mer om Unga

Örnars läger och kollo under sommaren

2013 kan du gå in på:

www.vast.ungaornar.se eller www.

facebook.com/ungaornarvast

Här kommer regelbundet information

att läggas upp tillsammas med instruktioner

om hur man anmäler sig till läger

och kollo.

IF Metall Göteborg subventionerar kostnaden

för kollo och läger, egen avgift 500

kronor. I priset ingår medlemsavgift i

Unga Örnar och försäkring under barnet

är på kollo och läger.

Carina Cajander

samarbete med olika organisationer.

Består av 22 självständiga distrikt,

varje distrikt har sedan flera avdelningar.

Verksamheten grundar sig på demokrati,

jämställdhet och solidaritet,

barnen är med och bestämmer.

Målgrupp barn och ungdomar mellan

6 – 25 år.

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 21


[ FRITID ]

MIN DIKT av A.C.B. Nilsson

Du stånkar, du flämtar

Du vänder dig om

Bullret omger dig

Du vänder dig tillbaks

Inget synes förändrat...

bara hoppet som tynar bort

Skulle livet utspelas här, det som är så kort!

Det värker, det smärtar

Svetten rinner i pannan,

Du vill ta en paus, det går inte...

produktionen fortsätter

Ingen hänsyn tas till människan lilla

Det är bara att fortsätta att monotont pilla!

Metall-dikten

Har du en konstnärlig ådra som spritter efter att få

uttrycka sig, eller vill du bara prova på och se om

du kan skriva en dikt som införs i tidningen Det

lönar sig också, ett infört bidrag belönas med 2 st.

biobiljetter!

PS. Dikten får handla om precis vad som helst!

Du hoppas, du längtar

Efter ett annat liv...

Livet som bryr sig om dig

Livet som tar bort din vånda

Livet som inte bara tänker pengar

Livet som får dig att med glädje le... likt

din kärastes blick som hemma när dig så rikt!

Foto: Anthony Curry

IF Metalls pensionärsförenings cirklar och månadsträffar är populära. Beställ gärna 2013-års program via avdelningen.

Krydda ålderns höst med givande

träffar i IF Metalls pensionärsförening

IF Metalls pensionärsförening anordnar

cirkelträffar, månadsträffar och

föreningsverksamhet. Till månadsträffarna

i Folkets hus i Göteborg

där de har föredrag, dans och annat

trevligt med fika och lottdragning som

ingår i priset för endast 20 kr.

Omkring 80-85 personer i snitt brukar

komma på träffarna lite beroende

av årstid.

– Där får du som medlem gärna ta med

dig ytterligare en person, säger ordföranden

Orla Jeppesen. Träffarna är väldigt

uppskattade. Föreningen ordnar även

bussresor. Den 29 maj bär det av för en

resa runt i Dalsland med allmänna gruppen.

Det finns även lokala klubbar för t.ex.

Götaverken, Eriksberg, SKF och Volvo

som ordnar en hel del egna aktiviteter.

Allt detta har du tillgång för dig som

betalar pensionärsavgift till IF Metall.

I dagsläget finns det runt 5 000 pensionärsmedlemmar

i Göteborg, varav cirka

1 100–1 200 är föreningsanslutna. Som

medlem har du en rad fördelar som att

få tidningen Dagens Arbete, kunna hyra

stuga på Gullholmen och Knarrholmen

och vara med i pensionärsföreningens

studiecirklar till en låg kostnad. Till

cirklarna är även den make/maka eller

sambo välkommen.

Tomas Angervik

22 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


[ OMSTÄLLNING ]

Bengt Forsling och Anne-Li Rygren välkomnar deltagarna till träffen på anrika

Bio Roy på Avenyn.

Kompetensbanken och bio

lockade medlemmar

Nyligen genomförde IF Metall Göteborg

en informationsträff för arbetssökande

medlemmar på Bio Roy.

- Vi gav information om IF Metalls

Kompetensbank. Dessutom fick

deltagarna se den guldbaggebelönade

filmen ”Äta sova dö” som handlar just

om att bli av med jobbet, berättar

Anne-Li Rygren.

Bengt Forsling och Anne-Li Rygren från

IF Metall Göteborg hälsade de arbetssökande

medlemmarna tillsammans

med de TSL leverantörer som samverkar

inom arbetet med IF Metalls kompetensbank

välkomna till träffen på Bio Roy.

– Träffen genomfördes och arrangerades

tillsammans med ABF Medialab ,

berättar Anne-Li Rygren ombudsman på

IF Metall Göteborg.

Medlemmarna gillade upplägget med

information och en film.

– Det blir enklare att ta in och jag

gillade att vi kunde mingla och ställa

frågor i lugn och ro efter filmen, sa Emil

Oakarsson, deltagare på träffen.

Bengt Forsling förklarade syftet med

IF Metalls kompetensbank. Och lotsade

deltagarna genom IT verktyget på

bioduken.

– Det är viktigt att betona den stora

Emil Oskarsson får informationsmaterial

av Malin Rosén.

nyttan och det mervärde som verktyget

är för alla medlemmar. Det är inte

enbart ett omställningsverktyg. Vi har

nu ett verktyg där jag som industriarbetare

löpande kan dokumentera mina nya

kunskaper, sa Bengt

Många medlemmar tog chansen att

träffa och prata med de TSL företag som

fanns på plats. På IF Metall Göteborgs

Youtubekanal ”ifmetallgoteborg” finns en

film med bilder från träffen.

Har du funderingar eller frågor kring

Kompetensbanken ringa då till IF Metall

Göteborg på 031-774 3200.

Text och bilder: Malin Rosén

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 23


Fackligt studieutbud

för medlemmar utan fackliga uppdrag

Är du intresserad av att gå en facklig kurs Se här om du hittar något som

verkar intressant!

Som vanligt när det gäller fackliga studier så anmäler du dig via Studieorganisatören

på din arbetsplats eller på mail goteborg@ifmetall.se

- skriv Studier i ärenderaden, eller via telefon 031-774 32 42.

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anmälning

15 12 april Facklig introduktion Alla AFiG 1 mars

16 18 april Vilket samhälle vill vi ha – tankesmedjan AM SKF 8 mars

16 19 april Ungdomsprojekt MU30 SKF

17 22-24 april Medlemsutbildning MU SKF 8 mars

17 25-26 april Om facket MU30 LO 22 mars

18 2 maj Våld & gängkriminalitet AM SKF 22 mars

18 2-3 maj Om facket MU30 LO 22 mars

20 13-15 maj Med livet som insats/ arb.miljö utb AM SKF 29 mars

20 13-15 maj Pengar för livet AM St-sund 29 mars

20 18 maj Innebandyturnering AM Göteborg 12 april

21 20-22 maj Tema strategi för globalisering AM SKF 19 april

21 20-22 maj Äldre medlemmar AM L:Brattön 5 april

21 21 maj Om försäkringar MU30 LO 5 april

21 23 maj Uppskjuten lön - pension AM SKF 19 april

21 23-24 maj Om främlingsfientlighet MU30 VFHS 19 april

22 27-29 maj Fackets försäkringar MU SKF 26 april

22 29-30 maj Om samhället MU30 LO 19 april

22 31 maj Facklig introduktion Alla AFiG 19 april

23 3-4 juni Om global rättvisa MU30 VFHS 3 maj

23 3-5 juni Lagar & avtal MU SKF 3 maj

23 3-5 juni Medlemsutbildning MU L:Brattön 19 (apr)

23 7-9 juni Familjehelg AM Bokenäs 26 (apr)

24 10-11 juni Om facket MU30 LO 10 maj

24 10-12 juni Vår trygghet AM L:Brattön 26 (apr)

SOMMARUPPEHÅLL

37 9-11 sep Medlemsutbildning MU SKF 26 juli

37 11-13 sep Med livet som insats/ arb.miljö utb AM SKF 26 juli

37 11-13 sep Med livet som insats/ arb.miljö utb AM Lerum 26 juli

37 11-13 sep Med livet som insats/ arb.miljö utb AM Kungälv 26 juli

Målgruppsförklaringar: MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar samt MU30 = medlem under 30 år,

Kursplatser: SKF = Externatkurser på SKF Klubbskola, Stallmästaregatan 1 i Göteborg

Information om klubbskolan samt vägbeskrivning finns på www.skfverkstadsklubb.se

AFiG = Arbetarrörelsen Folkhögskola i Göteborg. Järntorget 7. Läs mer på www.afig.org

LO = LO-distriktets lokaler i Folkets Hus Göteborg. VFHS = Viskadalens Folkhögskola i Seglora. www.viskadalen.nu

24 L:a | Brattön MEDLEMSMAGASIN = Ligger 1/2013 strax FÖR IF utanför METALL GÖTEBORG Stenungsund läs mer på http://www.lillabratton.se/


RAPPORT FRÅN BRYSSEL

Dags att agera mot ungdomsarbetslösheten

Pecorinopasta, ett fräscht alternativ för dig som vill minska köttintaget.

MARKKU OHVO, KÄND SOM KOCKEN I VOLVOS MATLAGNINGSCIRKLAR

Fräsch pecorinopasta

Under den senaste

tiden har den svenska

köttkonsumtionen varit

”på tapeten”, den har

ökat rejält mellan 1980

och 2010.

– Därför har jag tagit

fram ett fräscht alternativ för dig som

vill minska på köttintaget.

– Den här pastarätten är både

snabb och enkel att tillaga, innehåller

en massa nyttigheter, förmodligen

den enklaste jag tagit upp i matrutan,

säger Markku.

Det här behöver du:

1 vitlöksklyfta

½ färsk chili (inga frön)

1 st lime

2 st avokado

cirka 1 tsk salt och svartpeppar

en näve basilika

en näve bladpersilja

1 dl riven pecorino ost

1 dl riven prästost

400-500 gr spaghetti

Börja med att hacka vitlöken och chilin,

pressa därefter saften av en hel lime i en

skål. Limen är en smakförstärkare samtidigt

förhindrar den avokadon från att mörkna.

Ta ur fruktköttet ur avokadon tärna det i

små tärningar.

Hacka örterna och riv osten. Blanda allt

med salt, peppar och olivolja i skålen

Rejäl sälta

Smaka av, det ska smaka rejält med salt och

med en klar och fin smak av lime annars blir

slutresultatet inte bra.

Koka pastan (al dente), häll cirka 5 msk

av kokvattnet i avocadoröran, blanda och

rör i blandningen i spaghettin.

Glöm inte att pynta rätten

Servera på tallriken, riv på valfri ost (helst

pecorino elller prästost) och kör en sväng

med svartpepparkvarnen.

Och givetvis, glöm inte att pynta rätten

lite grann, med till exempel bladpersilja

eller varför inte med en limeklyfta.

Tommy Andersson

Det börjar bli alltmer frustrerande att

se hur lite regeringen gör åt ungdomsarbetslösheten.

Det finns åtminstone

fem utmärkta åtgärder att ta till: En

första åtgärd vore att utöka antalet

högskoleplatser.

En andra åtgärd vore att ge arbetsförmedlingen

så mycket spelrum att

tilldelade resurser kan användas fullt

ut. I nuläget håller regeringen arbetsförmedlingen

i så strama byråkratiska

tyglar att flera miljarder per år inte

kan användas utan måste skickas

tillbaka till Stockholm.

En tredje åtgärd vore att investera

mer i att minska avhoppen från

gymnasiet. S-förslagen om förlängd

skolplikt och utbildningskontrakt för

unga skulle kunna vävas samman med

ett utökat kontinuerligt stöd till elever

i riskzonen.

En fjärde åtgärd vore att trots

den havererade jobbpakten se till att

fungerande lärlingssystem utvecklas i

så många sektorer som möjligt – med

statlig medfinansiering av handledningsdelen

om så behövs.

En femte åtgärd vore att satsa på

den ungdomsgaranti som nu tas fram

inom EU. I den ska EU-länderna

säkerställa att alla arbetslösa unga

inom 4 månader får ett högkvalitativ

erbjudande om jobb, lärlingsplats,

praktik eller utbildning. Med en sådan

bestämmelse skulle stödet till arbetslösa

svenska ungdomar

stärkas radikalt.

Verktygen finns där.

Det är bara att

sätta igång.

Olle provlagar

”Mmmm! En grön pastarätt till både fest och vardag. Kan serveras inom 15

minuter. Tydliga friska smaker. När enkelhet är som bäst. Piemonte arriviamo!

Olle Ludvigsson (S)

EU-parlamentariker

Medlem i IF Metall

MEDLEMSMAGASIN Göteborg 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 25


[ FRITID ]

Praktiskt kring

anmälan av lag:

Skriv namn och

personnummer på

de spelare som skall

delta. På anmälan skall

det framgå: lagnamn,

tröjfärg, företagsnamn,

samt telefon,

adress, e-post samt

mobilnummer till en

kontaktperson för laget.

Detta mailas in till

goteborg@ifmetall.se

skriv innebandy 2012 i

ärendefältet. Anmälan

kan också ske via fax

till 031-711 00 43.

Sista anmälningsdag är

den 12 april 2012.

Innebandyturnering 2013

Lördagen den 18 maj avgörs

IF Metall Västsveriges innebandyturnering

i Volviahallen

i Göteborg. Även 2012 är

turneringen ett samarrangemang

med IF Metall Göteborg

och IF Metall Borås.

– Se nu till att fixa ihop

ett lag från din arbetsplats

och visa att vi har de bästa

innebandyspelarna i vår

avdelning, uppmanar Kålle

Rosberg tävlingsansvarig från

IF Metall Göteborg.

Skol- och ungdomskommittén

inom IF Metall Göteborg

erbjuder medlemmar att spela

innebandyturnering även

2012. I år kommer turneringen

avgöras i Volviahallen vid

Göteborgs centralstation.

– Turneringen är öppen

för medlemmar i IF Metall.

Lagen skall bestå av max 9

spelare varav tre skall vara

på planen matcherna spelas

på små mål så inga målvakter

behövs, berättar Kålle.

Affisch om turneringen att

sprida på din arbetsplats

finns på www.ifmetall.se/

goteborg för utskrift.

Bengt Forsling

Glöm

inte

boka

stuga

Det finns fortfarande möjlighet

att ansöka om att hyra

en stuga på Gullholmen under

sommarsäsongen 2013.

Senast den 31 mars 2013 ska

ansökan vara avdelningen

tillhanda. Stugorna fördelas

via lottning.

Är du intresserad av att hyra

på Knarrholmen Ansökningstiden

går ut den 31

mars 2013.

Missar din anmälan den 31

mars kontakta avdelningen

ändå det kan finnas lediga

stugor att hyra.

Mer information och ansökningsblanketter

hittar du på

www.ifmetall.se/goteborg. .

Har du frågor ring IF Metall

Göteborg 031- 774 32 00.

Grattis korsordsvinnare i nummer 4/2012!

1:a pris. 750 kronor i presentkort på

Coop. Britt Lundahl, Pensionär.

2:a pris. Presentkort 250 kronor på

Coop. Bernt Persson, Borgers Nord.

3:e–5.e pris. 2 stycken biocheckar.

Rune Elgh, Pensionär

Sven Holm, Volvo Bil

Bengt Rutgersson, Pensionär

Lös

korsordet

– vinn

priser!

Vinster i nästa tidnings korsord är:

1:a pris 750 kronor i presentkort på Ticnet

(för mer information se www.ticnet.se),

2:a pris presentkort 250 kronor på Coop,

3-5:e pris två biocheckar.

26

| MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG


Namn

Adress

Skicka eller faxa ditt svar senast

den 30 april 2013 till IF Metall

Göteborg, Folkets Hus, Olof

Palmes plats, 413 04 Göteborg.

Fax: 031-711 00 43

MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG | 27


POSTTIDNING B

IF Metall Göteborg, Folkets Hus, Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg


KONGRESSOMBUD

JOAKIM HAGBERG

39 år. Arbetar tvåskift

i målerifabriken Volvo

Torslanda Personvagnar

Medlem i IF Metall

Bor i Lövgärdet.

Medlem i Socialdemokraterna

och aktuell

som kongressombud.

Joakim Hagberg

Medlem i IF Metall,

Volvoarbetare

Personligt med

våra politiker

– Min vision är ett rättvist

samhälle där alla behövs

IF Metalls medlem och Volvoarbetaren

Joakim Hagberg är vald till ombud på

Socialdemokraternas kongress som

äger rum i Göteborg 4–7 april 2013.

– Jag ser fram emot den socialdemokratiska

kongressen det ska bli roligt.

Joakims politiska engagemang väcktes

av att han såg kamrater råka illa ut

i sociala trygghetssystemet. När han såg

hur arbetsrätt, trygghetssystem och möjligheten

att studera vidare fungerade.

– Värderingarna har alltid funnits,

men verkligheten jag mötte när arbetslivet

på verkstadsgolvet började gav en

djupare insikt. Det är viktigt att den

verkligheten avspeglar sig i politiken.

Joakims vision är ett rättvist och

solidariskt samhälle där alla behövs.

Arbete åt alla med lön som går att leva

på. Detta skapas genom forskning,

vidareutbildning teoretisk/praktisk och

kunskapsvalidering. Mindre arbetsmarknadsåtgärder,

skapa istället jobb inom

offentliga sektorer där det behövs såsom

skola och äldreomsorg. Detta genererar

även jobb inom andra sektorer. Arbete åt

alla är partiets viktigaste fråga!

Rätt till heltid skall vara styrande.

Många verksamheter väljer att binda

upp personal på timmar istället för heltid.

Personalen blir låst, ska alltid vara

tillgänglig, vilket försvårar familjeliv

och en aktiv fritid. Denna flexibilitet för

verksamheten är orimlig.

Under kongressen så kommer ett nytt

partiprogram att tas fram. Förslaget offentliggörs

i början av mars på hemsidan

för att sedan behandlas under kongressen.

– Arbetet med detta kommer att bli

spännande.

Text och foto: Annelie Nilsson

Veckan innan och under kongressen

så kommer det att

pågå aktiviteter med dörrknackningar

och flygbladsutdelningar

i Göteborg. Under

kongressveckan finns även en

stuga i Brunnsparken. Fram

tills kongressen så är föreningar,

klasser och grupper

välkomna att ta kontakt med

kongressombuden i Göteborgs

distrikt.

Det går att ställa frågor

och få personlig kontakt. Ombuden

har också möjlighet att

bjuda in dessa till kongressen

för ytterligare en träff.

Kongressen öppen för alla att

besöka och det finns möjlighet

att delta i flera intressanta

seminarier.

Socialdemokraternas partikongress

äger rum på Svenska mässan den

4–7:e april.

28 | MEDLEMSMAGASIN 1/2013 FÖR IF METALL GÖTEBORG

More magazines by this user
Similar magazines