03.09.2017 Views

Cykling nr 3 2017

Cykelfrämjandets medlemstidning

Cykelfrämjandets medlemstidning

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CYKELFRÄMJANDETS MEDLEMSTIDNING TILL<br />

DIG SOM STÖDJER CYKLING. NUMMER 3 <strong>2017</strong><br />

<strong>Cykling</strong>MED<br />

Turism<br />

MASSA<br />

VINSTER!<br />

CYKELNYTTA PÅ RESAN<br />

Bilnormen<br />

SJÄLVKÖRANDE TRAFIK<br />

Bikepacking<br />

TRENDEN I SKOGEN<br />

Cykelpolitik<br />

DEN NYA MINISTERN<br />

MILJÖMÄKTIG<br />

Mattias Goldmann påverkar transporterna


INNEHÅLL<br />

<strong>Cykling</strong> NR 3 <strong>2017</strong><br />

4. LEDARE Ordföranden har ordet<br />

22<br />

YOUTUBER<br />

Charlie med hussen<br />

Gustav Lorenz. Foto:<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

6. NYHETER Nytt i cykelpolitiken<br />

8. AKTUELLT De självkörande bilarna<br />

14. PORTRÄTT Möt Mattias Goldmann<br />

16. REPORTAGE Cykelturism för samhället<br />

22. KULTUR Konstuttryck i cykelvärlden<br />

24. RESOR Bikepacking i Bergslagen<br />

32. PRODUKTER Begagnade marknaden<br />

34. FÖRENING Cykelfrämjarsverige<br />

36. KRETSEN På besök på Gotland<br />

40. KALENDARIUM Höstaktiviteter<br />

43. KRÖNIKA av Jenny Fürstenbach<br />

CYKELTURISM Ingrid Bindekrans<br />

16 på årets cykelturistvecka. Foto:<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

2


14<br />

OMSLAGSCYKLIST Mattias<br />

Goldmann framför en vägg av<br />

solceller. Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

24<br />

SKOGSTUR<br />

Magnus Lagher<br />

lär ut allt han<br />

kan om bikepacking.<br />

Foto:<br />

Hanna Mi<br />

Jakobson<br />

CHEFREDAKTÖR HANNA MI JAKOBSON<br />

Cykeln som ger vinst<br />

Till synes finns det ingenting som<br />

kan stoppa cyklarnas framfart, när<br />

alla ser vilken win-win-win-situation<br />

cykeln är. I retoriken från beslutsfattare<br />

är ökad cykling lösningen på så mycket.<br />

Det är som att framtidens trafikljus lyser<br />

helgrönt när det pratas om cykelåtgärder<br />

i partiledartal eller när de skrivs ner<br />

i cykelstrategier. Samtidigt lyser det<br />

grönt i hela den korsning som är trafikdebatten.<br />

Alla transportslag ska fram<br />

trots att en av dem tränger undan så<br />

många andra. Vad vår nya infrastrukturminister,<br />

Tomas Eneroth (S), anser om<br />

cykelpolitiken står på våra nyhetssidor.<br />

Även om cyklingen hyllas är den<br />

sällan något som prioriteras. Trafikrummen<br />

är fortfarande utformade för<br />

bilismen och merparten av satsningarna<br />

går fortfarande till bilen. Regeringen<br />

har gett grönt ljus för testkörningar av<br />

självkörande bilar. När de nu släpps ut i<br />

trafiken kan den nya bilismen, återigen,<br />

kräva en total omvandling av hela<br />

trafiksystemet. I artikeln från sidan 8<br />

hörs flera röster om vad de självkörande<br />

bilarna kan innebära för cyklingen.<br />

Den nya tekniken har potential att<br />

skapa utveckling såväl som inveckling.<br />

Miljölobbyisten Mattias Goldmann ger<br />

”<br />

Alla<br />

transportslag<br />

ska fram, trots<br />

att en av dem<br />

tränger ut så<br />

många andra.<br />

sin syn på smarta bilar, och ett ännu<br />

smartare transportsamhälle, i ett porträtt<br />

på sidorna 14 och 15.<br />

I det här numret möter vi också de<br />

som lämnar det uppkopplade för det<br />

avkopplande. Magnus Lagher väljer<br />

lätt packning och tät terräng för sina<br />

mikroäventyr i vardagen. På sidorna 24<br />

till 31 skriver han om trenden bikepacking,<br />

där man inte behöver ta sig<br />

långt för att komma bort från all trafik.<br />

Han väljer sina egna stigar trots att de<br />

inte är gjorda för cykelhjul. I reportaget<br />

från sidan 16 skriver vi om den mer tillrättalagda<br />

cykelturismen, där investeringarna<br />

börjar ge utdelning. Texten<br />

utgår från sommarens cykelturistvecka,<br />

som har trampat på i alla år oavsett om<br />

det har funnits ett vinstintresse eller inte.<br />

Tips för att bli en riktig återvinnare<br />

på en privatekonomisk nivå finns på<br />

sidan 32. De ekonomiska fördelarna<br />

med cykel uppmärksammas även i<br />

gästkrönikan i slutet av tidningen. Den<br />

är skriven av Jenny Fürstenbach och<br />

handlar om det bilfria livet för henne<br />

och familjen. När de bytte ut sin bil<br />

mot en lastcykel tog de sina steg till<br />

transportomställningen, som är en<br />

vinst för oss alla.<br />

3


LEDARE<br />

”<br />

Sommaren är över och vi välkomnar er till en ny och rafflande säsong av<br />

följetongen: Gör Sverige till en verklig cykelnation. Cykelfrämjandet jobbar<br />

oförtrutet för att flytta fram positionerna och föra fram vårt budskap.<br />

Förra säsongen bjöd på en hel del<br />

cykelnyheter. Infrastrukturminister<br />

Anna Johansson (S) presenterade<br />

slutligen den efterlängtade nationella<br />

cykelstrategin och initierade ett antal<br />

regeringsuppdrag. Syftet var att<br />

stödja ideella föreningar, kartlägga<br />

best practise på cykelområdet samt<br />

samla kunskap om cykelturism,<br />

cykelplanering och åtgärder för att<br />

få fler barn och unga att cykla.<br />

Cykelfrämjandets kommunvelometer<br />

presenterades på den nationella<br />

cykelkonferensen. Vi arrangerade<br />

träffar med riksdagens cykelnätverk<br />

och deltog i debatter i Almedalen.<br />

Men under följetångens sommaravsnitt<br />

har det hänt en del förändringar<br />

och nya utmaningar, med såväl<br />

cliffhangers som totalvändningar.<br />

Efter Transportstyrelsens haveri fick<br />

Sverige en ny infrastrukturminister,<br />

Tomas Eneroth (S). Och ytterligare<br />

turer väntar under hösten kring dieselskandalens<br />

följdverkningar samt<br />

utvecklingen av självkörande fordon.<br />

Allt fler inser vilka negativa konsekvenser<br />

som massbilismen har för<br />

vårt samhälle och vår hälsa. Det<br />

viktiga för oss är att rätt slutsatser<br />

dras. Ett stort ansvar vilar på den<br />

nya ministern för att fullfölja regeringens<br />

påbörjade arbete för att bygga<br />

en cykelnation. Vi i Cykelfrämjandet<br />

har en viktig uppgift, med våra krav<br />

på mer resurser, bättre infrastruktur<br />

samt fler och nöjdare cyklister. Oavsett<br />

vad som sker i den politiska och<br />

tekniska följetongen fortsätter vi att<br />

försöka påverka historien.<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

RIKSORDFÖRANDE<br />

LARS STRÖMGREN<br />

TIDNING<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

som kommer ut fyra gånger per<br />

år. Vi skriver om cykling och föreningen<br />

arbetar för det cykelvänliga samhället.<br />

Nästa nummer ges ut i december <strong>2017</strong>.<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör och ansvarig utgivare,<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

0728-51 36 61<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

4<br />

STYRELSE<br />

Lars Strömgren, Stockholm<br />

Arijana Marjanovic, Stockholm<br />

Göran Smith, Göteborg<br />

Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm<br />

Kent Larsson, Alingsås<br />

Jöran Fagerlund, Göteborg<br />

Gustaf Lindqvist, Sundsvall<br />

Vera Chudnikova, Malmö<br />

Allan Hedlund, Malmö<br />

Carl Målberg, Västerås<br />

styrelsen@cykelframjandet.se<br />

MEDLEMSKAP<br />

Huvudmedlem 275 kronor<br />

Familjemedlem 75 kronor<br />

Ungdom & student 100 kronor<br />

cykelframjandet.se<br />

KANSLI<br />

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm<br />

08-121 513 31<br />

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00<br />

Telefontid fredag 08.30–10.45<br />

info@cykelframjandet.se<br />

ANNONSER<br />

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50<br />

svenska.huvudmedia@telia.com<br />

TRYCK<br />

Trydells tryckeri,<br />

ISSN 0280-3038<br />

Tidningen är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.


VILL DU BLI<br />

2016<br />

VÅR NYA<br />

CHEFREDAKTÖR?<br />

<strong>Cykling</strong> är det engagerade cykelmagasinet i Sverige som skriver om och för alla<br />

slags cyklister. Våra läsare pendlar från säkerhetstänkande barnfamiljer och<br />

trendkänsliga cykelnördar till miljömedvetna aktivister och föreningstrogna<br />

pensionärer. Cykelfrämjandet söker en chefredaktör för 2018 som är strukturerad,<br />

stilistisk, självgående och som även har god samarbetsförmåga. Mer information<br />

om uppdraget och ansökan finns på: cykelframjandet.se/chefredaktor<br />

ANSÖK<br />

VIA<br />

WEBBEN!<br />

5


NYHETER<br />

Ny minister tar över<br />

cykelfrågor i Sverige<br />

SVERIGE Tomas Eneroth (S)<br />

är ny infrastrukturminister<br />

som ska driva cykelpolitiken.<br />

Han är insatt i cykelfrågor och<br />

intresserad av bilar. Hemifrån<br />

Växjö tar han sig oftast med bil<br />

mellan städerna, veckopendlar<br />

med tåg, och ibland flyg, till<br />

Stockholm och cykeln använder<br />

han främst som träning.<br />

– Då cyklar jag en hel del ute<br />

på de småländska vägarna på<br />

min racer. Jag gillar att cykla,<br />

säger Tomas Eneroth, som senast<br />

cyklade det skånska loppet<br />

Ringsjön runt på 12,5 mil.<br />

Han uppskattar de nya cykellederna<br />

i södra Sverige, som<br />

delvis gör det möjligt att undvika<br />

två-plus-ett-vägar i Småland och<br />

Skåne. För att kunna förbättra<br />

cykelvägnätet lyfter han fram<br />

regeringsuppdraget till Tillväxtverket,<br />

som ska genomföra en<br />

nationell kartläggning av det<br />

pågående arbetet inom turismoch<br />

rekreationscykling.<br />

– Det är ett spännande område,<br />

men i grunden är uppgiften att få<br />

fler att cykla i alla olika skeden,<br />

säger Tomas Eneroth.<br />

Främst uttrycker han en oro<br />

över att cyklingen minskar bland<br />

ungdomar.<br />

– Vi måste se till att vi bygger<br />

infrastruktur så att det blir<br />

tryggt att cykla till skolan eller<br />

pendla till jobbet. För mig är det<br />

back to basic, säger han.<br />

Anledningarna till att driva en<br />

cykelpolitik är flera, enligt honom,<br />

MINISTER<br />

Tomas<br />

Eneroth<br />

(S) har<br />

tagit över<br />

posten som<br />

infrastrukturminister.<br />

Foto: Björn<br />

Nordqvist<br />

EVERESTING<br />

Cykelbegrepp och träningstrend, vilket<br />

går ut på att cykla upp och ner för en backe<br />

för att samla på sig höjdmeter motsvarande<br />

Mount Everests höjd. Världens olika typer<br />

av backar kan därmed bli lika höga som<br />

världens högsta berg, på 8 848 meter.<br />

6<br />

Krav på cykelparkering<br />

KARLSKRONA I juni togs<br />

ett historiskt beslut i Karlskrona<br />

kommun. Sveriges Radio<br />

rapporterar att det för första<br />

gången finns krav på en cykelparkering<br />

när man bygger<br />

nya hus, affärer och liknande<br />

i kommunen. De tidigare<br />

riktlinjerna gällde bara<br />

bilparkeringar, men nu har<br />

kommunfullmäktige klubbat<br />

igenom riktlinjer för cykel.<br />

6<br />

MALMÖS PLATS PÅ<br />

TOPPLISTAN ÖVER<br />

CYKELVÄNLIGASTE<br />

STÄDER I VÄRLDEN.


som folkhälsan, klimatsituationen<br />

och trafikträngseln. Förutom att<br />

han gillar att cykla gillar han även<br />

att köra bil, men anser att bilismen<br />

kan behöva begränsas i storstadsregioner.<br />

Främst genom satsningar<br />

på cykling och kollektivtrafik,<br />

men han vill även gynna bilindustrins<br />

tekniska framsteg för att<br />

förbättra trafiksäkerheten.<br />

– I storstäder måste vi hitta sätt<br />

att komma ifrån den trängsel som<br />

finns. På landsbygden har bilen en<br />

mer given roll, säger han.<br />

Som minister kommer Tomas<br />

Eneroth att fortsätta föregångaren<br />

Anna Johanssons (S) arbete med<br />

den nationella cykelstrategin.<br />

– Som plattform och arena är<br />

cykelstrategin bra, men jag tror att<br />

vi måste höja ambitionsnivån och<br />

vi måste få fler att cykla, säger han.<br />

”<br />

Som plattform<br />

och arena är cykelstrategin<br />

bra, men<br />

jag tror att vi måste<br />

höja ambitionsnivån.<br />

– Det är en utmärkt plattform<br />

och jag tror att det är viktigt att<br />

samla aktörer och se vilka utgångspunkter<br />

vi har, fortsätter Tomas<br />

Eneroth och nämner speciellt samarbetet<br />

med det civila samhället.<br />

Som nytillträdd på posten har han<br />

ännu inte träffat Cykelfrämjandet.<br />

– Det är en av de organisationer<br />

jag vill träffa, det står på min lista,<br />

säger infrastrukturministern.<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

Cykelstrategi ger<br />

vinster för Europa<br />

EUROPA Efter den nationella<br />

cykelstrategin kom den europeiska,<br />

som ska bidra till EU:s ekonomi.<br />

– Redan idag bidrar cykling med<br />

513 miljarder euro per år och genom<br />

den europeiska strategin kan EU tjäna<br />

ännu mer, säger Lars Strömgren, ordförande<br />

för Cykelfrämjandet och vice<br />

ordförande för paraplyorganisationen<br />

ECF, European Cyclists' Federation.<br />

Enligt cykelstrategin beräknas de<br />

ekonomiska vinsterna att öka med en<br />

tredjedel, till 760 miljarder år 2030.<br />

CYKELEFFEKTER FÖR EUROPA<br />

EKONOMISKA VINSTER <strong>2017</strong> 2030<br />

– De stora ekonomiska effekterna av<br />

cykling på EU-nivå handlar om hälsovinster<br />

och jobbskapande, påpekar Lars<br />

Strömgren.<br />

Samtidigt harmoniserar miljövinsterna<br />

i cykelstrategin med de minskade<br />

utsläppen i enlighet med Parisavtalet.<br />

Cykelinvesteringarna planeras även<br />

att öka när den nya strategin verkställs.<br />

– Men det är fortfarande väldigt lite<br />

som satsas på cykling. Det är bara<br />

0,7 procent av EU:s samfinansieringsbudget<br />

för transporter som går till<br />

cykelinfrastruktur, säger Strömgren.<br />

513 760 miljarder<br />

ANTAL CYKELRESOR / DAG <strong>2017</strong> 2030<br />

160 240 miljoner<br />

JOBB I CYKELEKONOMIN <strong>2017</strong> 2030<br />

650 875 tusen<br />

Källa: EU:s cykelstrategi. Rekommendationer för att leverera grön tillväxt och<br />

ett effektivt mobilitetsystem till 2030, från juni <strong>2017</strong>.<br />

400 000 cyklister får betalt<br />

BELGIEN Cykelpendlare<br />

har fått milersättning för att<br />

de har transporterat sig till<br />

jobbet. Totalt har 93 miljoner<br />

euro betalats ut i Belgien, enligt<br />

nyhetssidan Cycling today.<br />

Cykelpendlandet ökar bland<br />

belgare och möjligheten att dra<br />

av cykeltransport på skatten<br />

är en av frågorna som landet<br />

och cyklistorganisationer har<br />

drivit för att främja cykling.<br />

”<br />

Motståndet från bilindustrin har varit<br />

massivt och det är klart att en bransch som<br />

säljer sina varor med drömmar om hög fart<br />

inte vill strypa sina dyra hästkrafter.<br />

EXPRESSENKRÖNIKÖREN PATRIK KRONQVIST SKRIVER OM BIL-<br />

BRANSCHEN OCH AUTOMATISK HASTIGHETSBEGRÄNSNING<br />

7


AKTUELLT<br />

NÄR BILARNA<br />

SKA KÖRA SJÄLVA<br />

Bilister som sover, arbetar eller surfar samtidigt som de kör. Det<br />

kan bli verklighet när bilar utan ratt och pedaler rullar ut på<br />

vägarna. I Sverige och Danmark har regeringar redan öppnat för<br />

kontrollerade försök med självkörande bilar. Fyra danska aktörer,<br />

en trafikpsykolog, en robotforskare, en vägingenjör och en<br />

cykelföreträdare förklarar vad dessa bilar för med sig. Vi frågar<br />

även svenska aktörer, vad utvecklingen innebär för cyklister här.<br />

ILLUSTRATION: ANASTASIA SAVINOVA<br />

8


Robotbil. Ordet påminner om science fiction, men<br />

inom loppet av ett år kör de första små självkörande<br />

bussarna i Danmark. I första fasen har politikerna<br />

endast gett grönt ljus för regler under prövotiden.<br />

När de tar det lagstiftningsmässiga steget fullt ut är det bara en<br />

tidsfråga innan de självkörande fordonen rullar ut i den vanliga<br />

trafiken. Förespråkarna menar att de självkörande bilarna<br />

kommer ge en praktisk, billig, miljövänlig och trafiksäker<br />

mobilitet till oss alla, oavsett var vi bor, hur gamla vi är eller<br />

om vi kan köra bil. Skeptikerna ser däremot stora frågetecken<br />

vad gäller säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter.<br />

Och om fler bilar och mer trafik överhuvudtaget är<br />

attraktiv teknik för framtidens städer.<br />

En av förespråkarna är den danska robotforskaren He<strong>nr</strong>ik<br />

Schärfe. Han är administrativ direktör i fonden Autonomous<br />

och går i spetsen för ett försök med självkörande bilar och<br />

bussar, som snart lanseras i kommunen Vesthimmerland.<br />

– Den självkörande bilen kommer att vara långt mer uppmärksam<br />

på cyklister och fotgängare än en manuell förare,<br />

säger He<strong>nr</strong>ik Schärfe.<br />

Han tänker sig att cyklister, fotgängare och bilar på sikt<br />

kommer att bli sammankopplade med hjälp av tekniken.<br />

– För förskolepedagoger eller skolbarn kan det finnas en<br />

speciell app, som meddelar den självkörande bilen att de är i<br />

närheten. Så kan bilen automatiskt anpassa sin hastighet efter<br />

en mer säker profil, för att den ska ta hänsyn till dem, förklarar<br />

robotforskaren.<br />

Enligt Mette Möller, psykolog och seniorforskare vid Danmarks<br />

tekniska universitet, DTU, kan övergången från den<br />

nuvarande teknologin till den fullständigt självkörande bilen<br />

visa sig vara ganska farlig. Hon pekar särskilt på psykologiska<br />

faktorer som spelar in när vi börjar förlita oss på tekniken.<br />

– Det finns en fara med att vi lägger över för mycket ansvar<br />

på teknologin på en gång, när den ständigt kräver att vi är<br />

uppmärksamma. Hur säkra kan vi vara på att föraren är i<br />

stånd till att ta över om hen är upptagen av något annat?<br />

säger hon frågande.<br />

Mette Möller pekar också på att de förarlösa bilarna kommer<br />

kräva att vi ändrar det sätt som vi navigerar i tät och komplex<br />

stadstrafik.<br />

– Människor är uppfinningsrika, gränssökande och riskobenägna.<br />

Vi vill fram och idag gör vi det genom att läsa<br />

varandras intentioner, få ögonkontakt, visa hänsyn, värdera<br />

risker och så vidare. Så när vi introducerar en självkörande bil<br />

måste vi också lära oss att orientera oss på ett annat sätt än vi<br />

gör idag, säger psykologen.<br />

Det kan vara svårt att programmera sig ut ur problemen och<br />

Mette Möller ser också andra stora utmaningar. Bland annat<br />

frågan om den självkörande bilen överhuvudtaget kommer att<br />

kunna ta sig fram i städerna.<br />

– Man kan föreställa sig att andra trafikanter kommer att<br />

utveckla nya rörelsemönster, om de upplever att de självkörande<br />

bilarna alltid sätter säkerheten först och stannar för korsande<br />

trafik. Det kan andra trafikanter utnyttja för att korsa vägen<br />

efter eget behov. Konsekvensen kan bli att de självkörande<br />

bilarna så att säga inte kan röra sig ur fläcken, resonerar hon<br />

och fortsätter.<br />

– Då skulle vi behöva bygga upp en långt mer regelrätt och<br />

hänsynsfull atmosfär eller på annat sätt säkra att folk i närheten<br />

av de självkörande bilarna uppför sig hedervärt, och det är<br />

lustigt nog något som vi har kämpat med i åratal. Något som<br />

har visat sig vara svårt att ändra.<br />

9


AKTUELLT<br />

Robotforskaren He<strong>nr</strong>ik Schärfe håller med om att de självkörande<br />

bilarna kräver en ny typ av etikett i trafiken.<br />

– Det ligger ett stort ansvar och arbete i att anpassa lagstiftningen<br />

och komma fram till hur vi ska sanktionera och<br />

uppträda inom det här området, erkänner han.<br />

– Men inne i de självkörande bilarna sitter också människor<br />

som ska fram, så helt opersonligt är det inte. Och de flesta av<br />

oss är inte bara cyklister eller bara bilister. Vi är trafikanter.<br />

Kanske kan det den vägen uppstå en förståelse för samexistens,<br />

fortsätter He<strong>nr</strong>ik Schärfe.<br />

Det ställer sig dock trafikpsykologen Mette Möller skeptisk<br />

till. Enligt henne sätter vi som människor våra egna behov<br />

framför kollektivets i flera sammanhang, även i trafiken.<br />

– Trafiken är faktiskt en dålig läromästare, eftersom vi där<br />

sällan upplever konsekvenserna när vi gör något som är farligt<br />

eller ohederligt, säger Mette Möller och fortsätter.<br />

– Trots att vi kan få en överblick på de gemensamma fördelarna<br />

med självkörande bilar, kommer hänsynen till kollektivet<br />

och de stora samhällsfrågorna inte att räcka till när vi reser.<br />

Exempelvis kommer några att välja en mer riskbetonad färd.<br />

På det danska Trafikverket, Vejdirektoratet, har avdelningschefen<br />

Andreas Egense behövt förhålla sig till många och<br />

varierade prognoser inför de självkörande bilarnas entré.<br />

– Men i första fasen kommer vi förmodligen att se de självkörande<br />

fordonen på motorvägen, där trafikmiljön är mer<br />

enkel och förutsägbar än i städerna, säger han.<br />

Enligt Andreas Egense kan de självkörande bilarnas genombrott<br />

få stor betydelse för vår mobilitet. Det innebär bland<br />

annat att vi kan bosätta oss på andra sätt än i dag.<br />

–Vi kommer bli mer villiga till att pendla längre, när vi kan<br />

utnyttja tiden i bilen bättre. Vi kommer kunna arbeta i bilen<br />

på ett liknande sätt som man gör på tåg i dag. Vi kan även<br />

sova och därmed få den vila som vi annars skulle ha på andra<br />

tidpunkter, säger vägingenjören.<br />

Avstånd och transporttid kommer att omvärderas enligt det<br />

danska Trafikverkets, uppfattning. En linje som även robotforskaren<br />

He<strong>nr</strong>ik Schärfe följer.<br />

– Vi lever i ett samhälle där vi använder enorma mängder tid<br />

på att transportera oss. De självkörande bilarna kan konvertera<br />

det tidsfördrivet till aktivitet. Det ökar mobiliteten och<br />

stärker samhällsekonomin. Samtidigt kommer målgrupper<br />

som idag inte kan köra bil att få en möjlighet till det. Vi kommer<br />

att uppleva bättre transportmöjligheter i landområden där kollektivtrafiken<br />

har stora utmaningar. De självkörande tjänsterna<br />

kommer att bli billigare i drift och långt mer flexibla, säger han.<br />

I en tid där världens städer blir trängre finns även frågan<br />

om de självkörande bilarna kan minska trängseln och ta oss<br />

snabbare mellan punkt A och B. Det har He<strong>nr</strong>ik Schärfe och<br />

Andreas Egense var sitt svar på.<br />

– Något av det som kan reducera antalet bilar och ge bättre<br />

framkomlighet är att man ökar andelen bilpooler och samåkning,<br />

säger He<strong>nr</strong>ik Schärfe och nämner att en genomsnittsbil i<br />

dag står still 95 procent av tiden.<br />

Den tiden kan, enligt honom, utnyttjas bättre om vi i framtiden<br />

abonnerar på en gemensam flotta av bilar som har service<br />

dygnet runt.<br />

– Det kan också innebära långt färre bilister som cirkulerar<br />

för att hitta en parkeringsplats, vilket utgör en stor del av<br />

stadstrafiken, säger He<strong>nr</strong>ik Schärfe och påminner om att de<br />

självkörande bilarna kan köra tätare än andra bilar genom att<br />

kommunicera med olika hinder.<br />

Ur robotforskarens perspektiv ger det därmed mindre köbildning<br />

och en smidigare avveckling av trafiken.<br />

Andreas Egense instämmer delvis, men han poängterar att<br />

färre bilar inte nödvändigtvis ger mindre trafik.<br />

– Om vi har i åtanke att folk kommer att transportera sig<br />

längre och att fler får möjlighet att köra bil, och att de självkörande<br />

bilarna kan bli ett attraktivt alternativ till kollektivtrafiken,<br />

så kommer det att innebära mer trafik.<br />

Med andra ord räknar landets trafikmyndighet med att<br />

danskarna kommer att köra fler kilometer på vägarna. Andreas<br />

Egense är även skeptisk till att bilpooler är lösningen.<br />

– Som våra arbetsmönster ser ut idag ska vi alla till jobbet<br />

och hem igen ungefär samtidigt. En gemensam bilpool måste<br />

därmed dimensioneras efter den punktbelastningen och det<br />

kommer ständigt att vara rusningstid och trängsel, säger han.<br />

– Det som kan ge mindre trafik är samåkning, där vi ökar<br />

antalet personer i varje bil. Hittills är det inte den tendens<br />

10


vi ser, sammanfattar Andreas Egense.<br />

He<strong>nr</strong>ik Schärfe menar dock att det går att reglera med ekonomiska<br />

incitament för samåkning. Antingen genom att göra<br />

det dyrt att använda bilarna ensam, eller genom att införa<br />

road pricing eller trängselavgifter. Då blir det rimligare att dela<br />

på utgifterna. Han konstaterar att vi på ett eller annat sätt<br />

behöver ställa in oss på att göra upp med de individuella och<br />

sedvanliga transporterna.<br />

– Man ska komma ihåg att även om bilarna kan köra själva<br />

har de en begränsad intelligens. De kör efter inprogrammerade<br />

rutter och en fast karta, som de inte kan avvika från. På den<br />

punkten inskränker den självkörande bilen de friheter som vi<br />

förknippar personbilen med.<br />

I en av Vejdirektoratets undersökningar, där myndigheten<br />

har frågat 3 000 danskar om deras förväntningar på självkörande<br />

bilar, svarar var fjärde att de räknar med att de ska ge<br />

dem såväl mer lust som möjligheter att köra mer bil. Speciellt<br />

förväntar sig cyklister, fotgängare och kollektivtrafikanter att<br />

de kommer att använda självkörande bilar mer, än de i dag<br />

använder konventionella bilar.<br />

Ingen vet hur trafikbilden ser ut i Danmark om 50 år.<br />

Psykologen Mette Möller menar att vi lika gärna kan prata om<br />

hur vi vill som hur vi tror att det ska bli.<br />

– I många år har våra städer i hög grad varit uppbyggda på<br />

privatbilismens premisser. Om man verkligen vill diskutera<br />

fördelar och nackdelar med självkörande bilar behöver vi också<br />

kunna föreställa oss att grundpremissen som vi tänker trafik<br />

på, förändrar sig, säger hon.<br />

Om en ny grund ska läggas för trafiksystemet och framtidens<br />

städer anser hon inte att fokus ska ligga på teknik.<br />

– Det riktigt intressanta, när vi talar om samexistensen<br />

mellan cyklister, bilister, fotgängare, värdetransportförare,<br />

kollektivtrafikschaufförer och så vidare, handlar om val och<br />

prioriteringar vi gör för framtiden. Vart vill vi någonstans med<br />

utvecklingen, oavsett hur många vinster som de självkörande<br />

bilarna för med sig eller inte? Hur vill vi organisera våra städer?<br />

Är det alls gynnsamt med tekniska lösningar som leder<br />

till att trafiken ökar ännu mer? Kommer våra transportbehov i<br />

stället att ändra sig med nya möjligheter att arbeta hemifrån?<br />

Om vi inte aktivt tar ställning till vad vi önskar oss i framtiden,<br />

är verkligheten den att utvecklingen kommer att gå av<br />

sig själv. Precis som en självkörande bil. Att främja de positiva<br />

effekterna kräver genomtänkta visioner och en politisk vilja,<br />

säger Mette Möller.<br />

– De självkörande bilarna är på väg, det finns det inget<br />

tvivel om. Snart ser vi de första förarlösa bussarna och lastbilarna<br />

på våra vägar, säger Jette Gotsche, ordförande för danska<br />

Cyklistförbundet.<br />

Hon avfärdar inte självkörande bilar i sig. Hennes resonemang<br />

är i linje med trafikpsykologens, men även med robotforskarens<br />

och vägingenjörens. Med en modern teknologi,<br />

genomtänkt planering och politiska prioriteringar kan det ge<br />

en ökad trafiksäkerhet, bättre stadsrum och en mer flexibel<br />

mobilitet.<br />

– Vi står i dessa dagar med en enastående möjlighet att<br />

tänka igenom själva premissen för trafik och mobilitet, säger<br />

Jette Gotsche.<br />

Som cyklistföreträdare kräver hon att fem procent av investeringarna<br />

i infrastruktur, som ska tillgodose de självkörande<br />

bilarna, ska gå till cyklister och fotgängare.<br />

Enligt henne är det långt ifrån säkert att självstyrande bilar<br />

är säkrare i alla sammanhang. Samtidigt tar hon upp ansvarsfrågan<br />

och avvägningar vid eventuella olyckor.<br />

– Det finns uppenbara utmaningar med den nya teknologin.<br />

Exempelvis kräver trafiklagarna i dag att motorfordon ska<br />

framföras av en fysisk person, som har körkort. Så vem<br />

har ansvaret om en undanmanöver tvingar elektroniken i en<br />

förarlös bil att välja mellan att beskydda bilens passagerare<br />

och de mer sårbara trafikanterna såsom cyklister, frågar Jette<br />

Gotsche.<br />

Hon tillägger att det är extra viktigt för Danmark, med sin<br />

höga cykelandel, att programmera och planera för cyklisters<br />

säkerhet när trafikrummet ska uppdateras.<br />

– Om vi tar tillvara på möjligheten, kan självkörande bilar<br />

ge vinst. Om vi försummar möjligheten och blint accepterar<br />

att den enda vägen fram är fler bilar och tätare trafik, blir det<br />

mycket svårt. För att inte säga omöjligt, att se vinsterna.<br />

Morten Bracker Rasmussen<br />

11


AKTUELLT<br />

ISverige har de självkörande bilarna växlat upp snabbt.<br />

– De här bilarna har redan körts ett antal år av tränade<br />

ingenjörer, men nu är det vanligt folk som ska kunna<br />

köra dem, berättar Hamid Zarghampour, projektledare<br />

inom Trafikverket för pilotprojektet Drive me.<br />

2013 startades ett gemensamt initiativ i Göteborg av Volvo,<br />

Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen science park och<br />

Göteborgs stad. Deras syfte är att studera samhällsfördelarna<br />

med autonom körning och att Sverige med sin bilindustri ska<br />

bli ledande inom hållbar mobilitet. Efter kundundersökningar,<br />

teknikutveckling och provkörningar är det dags för utvalda<br />

familjer att använda bilarna. I höst kommer 25 självkörande<br />

bilar att trafikera Göteborgs vägar.<br />

– Det är testkörning inom kontrollerade former för att<br />

kunna säkerställa basfunktionerna. Det är på motorvägen och<br />

på 50 kilometer väg runt Göteborg de kör, så de kommer inte<br />

in i staden eller city, förklarar Hamid Zarghampour.<br />

En ny förordning ger möjligheter men ställer även krav för<br />

självkörande bilar i Sverige.<br />

– Från och med juli i år kan de transporter som vill köra i<br />

Sverige ansöka om tillstånd från Transportstyrelsen, säger<br />

Hamid Zarghampour.<br />

Förordningen gäller fram till 1 juli 2022 och tillsynsmyndigheten<br />

sätter villkor som pilotfamiljerna ska förhålla sig till.<br />

– För att de ska köra på allmänna vägar behöver vi hålla<br />

oss till ett antal kriterier. Därför valde vi att de inte ska köra<br />

i höga hastigheter eller där det finns oskyddade trafikanter,<br />

som cyklister, säger Hamid Zarghampour.<br />

Enligt förordningen får bilarna inte vara helt automatiserade,<br />

utan det krävs att en person finns i eller utanför fordonet<br />

som ansvarig förare. Det beror delvis på att det inte finns<br />

någon lagstiftning om ansvarsfrågan vid en krasch.<br />

– En utredare tittar på en ny uppsättning av regelverk som<br />

tillåter körning av självkörande bilar på allmän väg. Den ska<br />

presenteras i slutet av året, berättar Hamid Zarghampour.<br />

Även om teknikutvecklingen och testprojekten i Sverige och<br />

Danmark ligger i framkant, finns det liknande satsningar i<br />

exempelvis USA och Tyskland. Programmering och regelverk<br />

behöver även samverka med aktörer i andra länder.<br />

– Det är avhängt vad som händer på EU-nivå och den internationella<br />

arenan, om vilket regelverk vi ska ha, säger han.<br />

Frågan om självkörande bilar är komplex även när det kommer<br />

till hanteringen av trafiksituationer, krav på infrastruktur<br />

och relationen till andra trafikslag.<br />

– Vår vision är noll skadade eller dödade i trafiken och då<br />

kan vi inte bygga ett system som är sämre, det ska vara bättre.<br />

Det ska absolut inte bli sämre, då får de inte vara på våra<br />

vägar, säger Trafikverkets Hamid Zarghampour.<br />

I interaktionen mellan självkörande bilar och cyklister<br />

framhåller han en ökad säkerhet.<br />

– Nio av tio olyckor handlar om förare som inte är uppmärksamma.<br />

De här bilarna är väldigt intelligenta, försiktiga och<br />

laglydiga och tar absolut inga risker, säger Hamid Zarghampour.<br />

Enligt honom kan testbilarna känna igen cyklister och<br />

metoder utvecklas för att kunna tyda cyklandet mer precist<br />

med de kameror, sensorer och radar som används. En<br />

självkörande bil ska vara förprogrammerad att vara försiktig<br />

och hålla avstånd, snarare än att försöka vinna tid genom att<br />

snika förbi en cyklist.<br />

– En sådan bil ska inte ta den typen av risker. Den går alltid<br />

till lägre hastighet eller bromsar in. I många tänkbara situationer<br />

kommer en självkörande bil att vara mer skonsam mot<br />

oskyddade trafikanter och däribland cyklister, säger han.<br />

Cykelfrämjandets ordförande, Lars Strömgren, håller med om<br />

12


att det finns funktioner som kan göra bilar säkrare för cyklister.<br />

– Det finns teknik som hindrar att bilar kör för fort eller<br />

kameror på taket för att se när man ska svänga höger. Vi kan<br />

använda ny teknik till att öka säkerheten. Det är precis det<br />

man vill med nollvisionen. En av de farligaste situationerna<br />

i trafiken är att bilister kör för fort, och kan tekniken bidra<br />

till att skapa ett säkrare transportsystem är det bra. Men om<br />

tekniken i stället bidrar till att vi kör mer och längre, kanske vi<br />

behöver vara vaksamma så att vi inte låter tekniken förföra oss<br />

och skapar ett samhälle vi inte vill ha, säger Lars Strömgren.<br />

Trafikverkets och Hamid Zarghampours tanke är att<br />

de nya bilarna ska generera nya affärsmodeller i den delande<br />

ekonomin. En effektivare användning ska även minska antalet<br />

bilar och därmed de problem som massbilismen bär med sig.<br />

– Där måste vi acceptera en övergångsperiod och sättet att<br />

komma runt det är att kunna dela bilar med andra, säger han.<br />

Både Hamid Zarghampour och Lars Strömgren vill ha ett<br />

trafiksystem och infrastruktur som utgår ifrån människors<br />

behov snarare än en bilnorm. Men de har olika utgångspunkter.<br />

– Det jag tycker är viktigt med all teknik är att man inte blir<br />

så förblindad av teknikens möjligheter att man glömmer hur<br />

man vill att framtiden ska se ut. Det finns ju andra problem<br />

med bilar än vem som kör dem, negativa effekter som utsläpp,<br />

buller, trängsel och trafikvåld, påpekar Lars Strömgren.<br />

Han vill därför lyfta andra moderna teknikutvecklingar som<br />

har en mindre påverkan än smarta bilar.<br />

– Samtidigt som det pratas om elbilar och självkörande bilar<br />

säljs det fler elcyklar än någonsin och där kombinerar man ny<br />

teknik med att hantera miljöutmaningar och hälsoutmaningar.<br />

Jag tror att jag i framtidens städer, hellre än förarlösa bilar ser<br />

billösa förare, säger Lars Strömgren.<br />

Hanna Mi Jakobson<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

SJÄLVKÖRANDE BILAR<br />

En självkörande bil är ett fordon som, helt<br />

eller delvis, kan köra utan assistans från en<br />

förare. Graden av självkörning delas upp i<br />

sex olika nivåer.<br />

NIVÅ 0<br />

Föraren styr fordonet som vanligt.<br />

NIVÅ 1<br />

Semiautomatisk. Föraren styr de flesta funktioner<br />

förutom vissa, som exempelvis bromsen.<br />

NIVÅ 2<br />

Bilen har automatiska funktioner, som farthållare<br />

och val av vägbana. Föraren behöver inte<br />

styra bilen hela tiden, men ska hålla ett öga på<br />

trafiken och kunna gripa in.<br />

NIVÅ 3<br />

Bilen kan ha full kontroll över körningen. Föraren<br />

måste vara i kabinen, men behöver inte överblicka<br />

situationen och säkerheten hela tiden.<br />

NIVÅ 4<br />

En fullständigt självkörande bil. Kan fungera<br />

under alla tänkta säkerhetssituationer och kan<br />

köra helt utan hjälp från personer i bilen.<br />

NIVÅ 5<br />

Föraren kan inte kontrollera bilen. Den har<br />

ingen ratt, pedaler eller annat som gör det<br />

möjligt att ta över.<br />

Källa: Danska cyklistförbundets medlemstidning<br />

13


MATTIAS GOLDMANN<br />

SÄTTER MILJÖFRÅGAN I RÖRELSE<br />

YRKE: MILJÖLOBBYIST<br />

HEM: SOLNA<br />

CYKEL: STRIDA VIKCYKEL,<br />

ECO2BIKE, BATAVUS ELCYKEL,<br />

OMNI BAMBUCYKEL OCH<br />

EN GAMMAL LANTCYKEL<br />

VÄGVAL: TREFILIGA CYKEL-<br />

BANOR I KÖPENHAMN<br />

14


Det var på bilutställningarna i Genève som<br />

intresset började. Hans pappa var entreprenör<br />

från Schweiz och hans mamma var grönavågare<br />

i Skåne. På bilutställningarna tjänade<br />

Mattias Goldmann sina första pengar genom<br />

att skriva om bilindustrin.<br />

– Det är världens största industri och när jag var tonåring var<br />

bilen något snart sagt alla identifierade sig med, berättar han.<br />

Årtionden senare blev han talesperson för föreningen Gröna<br />

Bilister och sen ett par år är han vd för den liberalt gröna<br />

tankesmedjan Fores. I den förra drev han på användningen av<br />

förnyelsebara drivmedel och i den senare driver han en bredare<br />

omställning av samhället. I fokus finns transporterna.<br />

– Det är det enskilt viktigaste för oss i Sverige, det är den<br />

sektor där klimatutsläppen fortfarande ökar, med privatbilismen<br />

och de tunga lastbilarna, säger Mattias Goldmann.<br />

Samtidigt anser han att landet har bra förutsättningar att<br />

vara ledande med vår industri och politik.<br />

– Sverige står för 0,2 procent av världens klimatpåverkan. Det<br />

är så lite att det inte märks med koldioxidindikationer i ppm. Vi<br />

är bara relevanta om vi gör något som andra tar efter och det<br />

har vi tjatat om i Gröna Bilister och i Fores. En fossiloberoende<br />

fordonsflotta och att sju respektabla partier står för samma<br />

tuffa klimatmål är unikt. Sverige är det första landet som tar ett<br />

helhetsgrepp, förut har det antingen varit elbil, biogas eller cykel.<br />

Han har rankats som mäktigast i Hållbarhetssverige och<br />

årets opinionsbildare, i några av sina roller. Från journalistrollen<br />

under tonåren gick han över till att arbeta politiskt.<br />

Först på kommunal nivå och därefter på riksdagsnivå. Mellan<br />

de politiska uppdragen åkte han till Chile, där han anslöt sig<br />

till den urbana cykelrörelsen i huvudstaden Santiago.<br />

– I början försökte bilarna preja oss när vi cyklade på en<br />

halv fil och polisen slog oss, men det blev bra tv med värnlösa<br />

cyklister som fick stryk. Från att vi var 30 cyklister första<br />

gångerna var vi snart 500 och polisen började skydda oss mot<br />

bilisterna, berättar Mattias Goldmann.<br />

Under tiden som kommunikationsansvarig på ett miljöinstitut<br />

fick den chilenska staden sina första cykelbanor och<br />

så småningom flyttade Mattias Goldmann till Kenya, som<br />

miljökonsult med biogasprojekt och soldriven vatte<strong>nr</strong>ening.<br />

– Jag cyklade själv i Nairobi, men det var bara jag. Vi<br />

försökte göra ett cykelprojekt i Kenya och fick till ett antal<br />

cykelbanor, men där torkades ris, hängdes tvätt och parkerades<br />

bilar, berättar han och beskriver det som ett misslyckande.<br />

För befolkningen var det stigmatiserande att ta cykeln och<br />

billigt att ta bussen. För att öka cyklingen behövdes troligen<br />

åtgärder för att påverka fler faktorer, som status och ekonomi.<br />

PORTRÄTT<br />

Mattias Goldmann har alltid uppmärksammat bilismen, som<br />

skribent, politiker, konsult, aktivist och slutligen lobbyist. I sina<br />

roller jobbar han för hållbara transporter och kommunikationer.<br />

Mattias Goldmann tog med sig erfarenheterna hem och jobbade<br />

vidare inom Miljöpartiet. Efter ett tag ville han påverka<br />

fler partier och bytte bana till lobbyist. Under sin tid på Gröna<br />

Bilister arbetade han med parollen bilen, bränslet och beteendet.<br />

– Även på el är bilen ett ineffektivt, dyrt, utrymmeskrävande<br />

och miljömässigt dåligt sätt att transportera sig. Vi är bäst i<br />

världen i Sverige på att ställa om från fossil till förnyelsebart.<br />

I transportsektorn däremot är vi inte lika bra på att låta bilen<br />

stå. Vi har längre körsträckor och fler bilar på vägarna. Nu är<br />

beteendeskiftet den största utmaningen, säger han.<br />

”<br />

Det är ekonomiska incitament<br />

som trycker ner en i förarsätet.<br />

Mattias Goldmann cykelpendlar dagligen till Foreskontoret<br />

nära Stockholms central, 20 minuter från bostaden i Solna. Han<br />

väljer elbilen när han behöver, från bilpoolen med laddstation i<br />

bostadsrättsföreningen. Han vill inte äga en egen bil och anser<br />

att bilsubventioner, som avdrag vid tjänsteresor, borde upphöra.<br />

– Det enskilt viktigaste är inte att stimulera cykling eller underlätta<br />

för andra trafikslag, utan det måste svida att ta bilen.<br />

Om man tar bil får man 18 kronor och 50 öre i milersättning<br />

och för cykeln finns det i realiteten ingenting. Det gör att<br />

18,50 blir en bra affär, då cashar man in, säger han.<br />

När bilarna blir bränslesnålare, bensinen billigare och bilsubventionerna<br />

består kör många på som vanligt.<br />

– Det är ekonomiska incitament som trycker ner en i<br />

förarsätet, säger Mattias Goldmann.<br />

För att fler ska välja cykeln behövs enligt honom inte bara<br />

en slopad milersätting utan även en förändrad mentalitet.<br />

– Avstånden har blivit så stora och det är väldigt få som<br />

problematiserar regionförstoringen och arbetsmarknaden.<br />

Oftast är det inte många som håller en landsbygd levande genom<br />

att det blir allt längre mellan hemmet och arbetsplatsen.<br />

Det gör att cykeln inte blir ett alternativ, förklarar han.<br />

Mattias Goldmann tror inte att tekniken med smarta bilar<br />

är en lösning. Han har själv lobbat för bilens miljöutveckling,<br />

från att bli bränslesnålare till att drivas på etanol, biogas och el.<br />

– Men vi måste besinna oss när det gäller de självkörande<br />

bilarna. Utsläppen minskar inte för att de är självkörande,<br />

påpekar Mattias Goldmann, som jobbar och lobbar vidare för<br />

att nå målet med en fossilfri fordonsflotta.<br />

– Cykeln är jätteviktig. För några år sen hade vi en miljard<br />

bilar i världen och i den här takten har vi två miljarder bilar i<br />

rörelse kring 2030. Det håller inte, även om vi låtsas att alla de<br />

skulle vara elbilar så är det för mycket, konstaterar han.<br />

Text och foto: Hanna Mi Jakobson<br />

15


16


REPORTAGE<br />

Cykelturisterna<br />

som spenderar<br />

Cykelturismen genererar vinster för besöksnäringen och de<br />

ekonomiska kalkylerna har resulterat i allt fler satsningar.<br />

Nationella cykelleder, nischade reseföretag och nyetablerade<br />

verksamheter. Före dessa satsningar fanns en föreningsdriven<br />

medlemsträff där de bästa cykelrutterna valdes ut runt en ny<br />

stad varje sommar. Cykelturistveckan är nu inne på sitt 35:e<br />

år och genomförs fortfarande med ideella krafter.<br />

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

CYKELTURISTVECKAN Längs<br />

strandsträckan söder om Halmstad.<br />

17


REPORTAGE<br />

På kansliet för Cykelturistveckan,<br />

i Halmstads<br />

arenahall, sitter Lars<br />

Green som är ordförande<br />

i Cykelfrämjandets lokalkrets.<br />

Han är sliten men nöjd.<br />

– Vilken fin runda, säger en av deltagarna<br />

till honom när hon kommer in med<br />

regnjackans luva tajt hopdragen runt<br />

ansiktet.<br />

Det har hällregnat under dagen, men<br />

tidigare i veckan har solen lyst över de<br />

250 deltagarna. Såväl under de individuella<br />

turerna, där deltagarna följer<br />

dagsrutter på kartor och en pilad led<br />

runt Halmstad, som den gemensamma<br />

cyklingen som traditionsenligt genomförs<br />

mitt i veckan.<br />

– Det är roligt med allt beröm. Man<br />

blir uppiggad när deltagarna kommer<br />

tillbaka och är glada. När de är glada blir<br />

vi glada, det blir som en glädjespiral,<br />

säger Lars Green, en av de ideellt<br />

arbetande i kretsen som har gjort årets<br />

CTV till verklighet.<br />

”<br />

När man kommer<br />

till nya ställen ser man<br />

allt det fina.<br />

LARS GREEN, KRETSORDFÖRANDE<br />

Precis som kretsarrangörerna åren<br />

innan, känner även han en glädje över<br />

att visa upp sin stad.<br />

– När man kommer till nya ställen<br />

ser man allt det fina. Jag är stolt över<br />

Halmstad som cykelstad, vi har fina<br />

cykelvägar, säger Lars Green.<br />

Kretsen har sen tidigare ritat upp rekommenderade<br />

cykelrundor i staden för<br />

turister. Han visar turistbroschyren.<br />

– Den här korta rundan gjorde vi<br />

redan 2012. De finns i varje väderstreck<br />

i Halmstad. CTV går ofta utanför<br />

staden. Det jag hoppas med de här<br />

turerna i staden, och fyra längre turer,<br />

är att de som kommer som turister kan<br />

stanna i staden. Att cykla leder kräver<br />

ganska mycket engagemang med massa<br />

packning, boenden bokade i förväg och<br />

kunskapen om hur man lever på två<br />

hjul. Men om man har en semestervecka<br />

i Halmstad kan man bara ta olika rundor<br />

på fyra eller sex timmar. Det kan vem<br />

som helst göra, men cykelturismen tycks<br />

bara gå ut på leder, säger Lars Green.<br />

En nationell cykelturistled går genom<br />

staden sen ett par år tillbaka. Den lockar<br />

inte bara CTV-deltagare utan även ytterligare<br />

cykelturister till trakten.<br />

– Jag ser allt fler. Så fort det är sommar<br />

och jag är inne i staden och vid leden<br />

ser jag cyklister med packväskor, säger<br />

Lars Green.<br />

Förutom turistcykelleder kan evenemang<br />

som Cykelturistveckan ge effekt.<br />

– Möjligtvis har deltagarna här uppskattat<br />

våra rundor och kommer tillbaka.<br />

Vi har fått respons på att det har varit<br />

väldigt fina turer, påminner Lars Green.<br />

Från kommunalt håll finns politiska<br />

förhoppningar på cykelturismen.<br />

– CTV betyder jättemycket. Dels att<br />

det blir uppmärksammat, dels att det<br />

handlar om cykling som vi tror mycket<br />

på. Vi hoppas att de som är här och<br />

cyklar en vecka kan bli ambassadörer,<br />

säger He<strong>nr</strong>ik Oretorp (C).<br />

Han gjorde sitt sista uppdrag som<br />

kommunalråd i Halmstad när han invigningstalade<br />

på Cykelturistveckan.<br />

– Jag kopplade den här aktiviteten med<br />

en av visionerna vi har med upplevelsestad<br />

Halmstad och att det är perfekt att<br />

uppleva Halmstad från cykelsadeln. Vi<br />

har 30 mil cykelbanor, Sveriges största<br />

nationella cykelled i Kattegattleden och<br />

vi satsar kontinuerligt på cykel med<br />

kampanjer och annat för att få fler att<br />

cykla, återberättar He<strong>nr</strong>ik Oretorp.<br />

Sen cykelleden invigdes har han sett<br />

dess effekter på besöksnäringen.<br />

– Främst den vanliga turistcyklingen<br />

men även cyklingen med mountainbike<br />

och racercykling. Vi ser att aktiviteterna<br />

ökar successivt och att många vill cykla.<br />

Kattegattleden har bidragit till det. Vi<br />

ser att koncept utvecklas, att caféer<br />

öppnas och att vandrarhem börjar hyra<br />

ut cyklar. Vi har bara sett början på det<br />

här, säger He<strong>nr</strong>ik Oretorp.<br />

Cykelturister spenderar inte bara tid i de<br />

omgivningar de passerar, de spenderar<br />

även pengar där. Jämfört med bilister<br />

spenderar cyklister mer på plats och<br />

anses bidra till ekonomisk utveckling<br />

på regional nivå, vilket främst gynnar<br />

landsbygden. Enligt en studie, beställd av<br />

Europaparlamentet 2012, uppskattades<br />

att 2,2 miljarder cykelturistturer och<br />

20 miljoner övernattningsturer till cykel<br />

årligen görs i Europa. Den ekonomiska<br />

påverkan beräknades till 44 miljarder<br />

euro per år. På nationell nivå visar en<br />

publikation från VTI, Statens väg- och<br />

transportforskningsinstitut, 2012 att en<br />

cykelturist genererar mellan 466 och<br />

1 233 kronor varje gästnatt, beroende på<br />

vilken typ av cykelturist som besöker<br />

destinationerna.<br />

En av de växande grupperna som<br />

cykelturistbranschen satsar på är yngre<br />

aktiva pensionärer, som är hälsosamma<br />

och köpstarka kundgrupper. Ett sätt<br />

att målgruppsanpassa är att erbjuda<br />

paketcykelresor för dem, med passande<br />

boendeformer, aktiviteter och bagagetransport.<br />

Enligt cykelresearrangörssajten<br />

Cycle tours global, står åldersgruppen<br />

46–55 och 56–65 för över hälften av deras<br />

organiserade cykelturer. Därefter kommer<br />

åldersgrupperna 36–45 och 66-plus.<br />

På Cykelturistveckan finns gott om<br />

aktiva pensionärer, en av dem som tillhör<br />

gruppen 66-plus är Ingrid Bindekrans.<br />

Hon är 93 år.<br />

”<br />

Vi är flera kompisar<br />

här och de har inte blivit<br />

äldre utan är pigga.<br />

INGRID BINDEKRANS, CYKELFRÄMJARE<br />

–Det är så spännande allting här. Det<br />

gör att jag ständigt cyklar, för att jag ser<br />

fram emot att kunna cykla nästa sommar,<br />

säger hon.<br />

Ingrid Bindekrans har börjat morgonen<br />

med gymnastik och fortsätter dagen<br />

med att cykla en tur, som hon brukar.<br />

– Jag cyklar hemma så fort jag ska<br />

någonstans. Ja, alltid. Dagar och kvällar,<br />

vinter och sommar. Jag har varit i stort<br />

sett över hela världen på cykelresor.<br />

På kambodjanska cyklar som knappt<br />

fungerade och en gång vann jag en<br />

amerikaresa på cykel, berättar hon.<br />

18


VETERAN<br />

93-åriga Ingrid<br />

Bindekrans har<br />

varit med på<br />

CTV sen 1985.<br />

FAMILJ<br />

Jöran Fagerlund<br />

med Cecilia<br />

Dahlberg och<br />

barnen Gertrud<br />

och Tage Dahlberg.<br />

19


REPORTAGE<br />

Förutom utlandsresorna har hon även<br />

cyklat i<strong>nr</strong>ikes, främst på CTV.<br />

– Jag åker ju på cykelveckan varje<br />

sommar. Vänersborg förra året och Karlstad<br />

året innan, säger hon och minns<br />

tillbaka till sin första CTV-sommar i<br />

hemstaden Norrköping 1985.<br />

– Då var jag med, men då var det<br />

mycket mindre, säger Ingrid Bindekrans,<br />

som har sett CTV växa sig stor och på<br />

senare år börja minska igen.<br />

Totalt har hon upplevt 18 cykelturistveckor<br />

med stadsomgivningar. Förutom<br />

alla cykelveckor har det även blivit flera<br />

Vätter<strong>nr</strong>undor under åren. Enligt Ingrid<br />

Bindekrans har motionsloppet förändrats,<br />

men medlemsveckan är fortfarande densamma<br />

med gott om tid att umgås under<br />

och mellan cykeletapperna.<br />

– Goda vänner får träffas och cykla<br />

tillsammans. Vi är flera kompisar här<br />

och de har inte blivit äldre utan är pigga,<br />

säger Ingrid Bindekrans som är äldst.<br />

När hälsofrågor och även hållbarhetsfrågor<br />

är aktuella har cyklingen lyfts<br />

fram som en av flera angelägna åtgärder<br />

eller aktiviteter. Flera städer och regioner<br />

ser över sina cykelvägar i glesbygd och i<br />

tätort, både för pendling men även för<br />

rekreation. Det tidigare kommunalrådet<br />

He<strong>nr</strong>ik Oretorp har inte bara välkomnat<br />

cykelturister till Halmstad, han är även<br />

ordförande i Svenska cykelstäder där<br />

stadspolitiker delar erfarenheter och<br />

kunskaper för att göra sina kommuner<br />

mer cykelvänliga. Hans pappa, Claes<br />

Tagesson, är projektledare för årets<br />

Cykelturistvecka och tillsammans med<br />

Sven-Ove Jacobsson, Lars Green och<br />

flera frivilliga har de genomfört årets<br />

cykelevenemang. Även om antalet deltagare<br />

har minskat de senaste åren, är<br />

stämningen fortsatt god och flera deltagare<br />

återkommer år efter år.<br />

– Varför CTV hade sådant gehör i<br />

början var för att det inte fanns något<br />

liknande då. Idag finns det mycket annat<br />

och yngre vill göra det själva, säger Lars<br />

Green och syftar på cykelturistutbudet<br />

på marknaden. Ändå är det hundratals<br />

cykelfrämjare som kommer tillbaka till<br />

samma koncept.<br />

– CTV är Cykelfrämjandets gemensamma<br />

samling. De andra träffarna är<br />

det mer vi i styrelserna som träffas,<br />

här är det medlemmarna som träffas,<br />

påpekar Lars Green.<br />

Några cykelfrämjare som kommer<br />

för första gången är styrelseledamoten<br />

Jöran Fagerlund med familjemedlemmarna,<br />

Cecilia, Tage och Gertrud Dahlberg,<br />

Åttaåriga Gertrud är den yngsta<br />

deltagaren i år och därefter kommer<br />

15-åringen Tage. Tidigare har de cyklat<br />

med familjen i Danmark, från Legoland<br />

till Fredrikshamn, och i Sverige, på<br />

Kattegattleden till Varberg och hem till<br />

Göteborg med tåg.<br />

– Det är ett fantastiskt sätt att resa<br />

och det ger även en bredd i stödet att<br />

upprätthålla näringslivet. Vissa bor på<br />

hotell som ger arbetstillfällen och vi som<br />

bor i tält och handlar i närbutiker kanske<br />

kan göra det lättare för ortsbefolkningen<br />

20


att behålla butiken och själva kunna ta<br />

sig dit på cykel, säger Jöran Fagerlund.<br />

Han föredrar egentligen att turista på<br />

egen hand med familjen, men uppskattar<br />

de snitslade och dagliga rutterna på CTV.<br />

– Det krävs ett antal kloka Halmstadsbor<br />

som har cyklat här, säger han och<br />

fortsätter sitt resonemang.<br />

– Cykeln är en frihetsmaskin, den är<br />

gjord för att kunna resa runt individuellt.<br />

Det finns en inneboende självständig<br />

drivkraft som inte är förenlig med föreningsliv,<br />

men när det finns några som<br />

spårar eller gör leder så är det smidigare.<br />

Då tycker jag att det är spännande att få<br />

jobba med det i en förening.<br />

Även om förvaltning och företag också<br />

arbetar för att främja cykelturismen<br />

vill han särskilja det från föreningens<br />

arbete.<br />

– Kretsen här i Halmstad har gjort<br />

ett jättejobb. Det fina är att vi gör det<br />

tillsammans, att vi bara är här tillsammans<br />

och inte pratar om cykelturismen<br />

som sådan. När vi annars räknar på hur<br />

mycket kommuner tjänar och att man<br />

spenderar mer pengar som cyklist än<br />

bilist, säger Jöran Fagerlund.<br />

”<br />

Det krävs ett antal<br />

kloka Halmstadsbor som<br />

har cyklat här.<br />

JÖRAN FAGERLUND, RIKSLEDAMOT<br />

Samtidigt är han positiv till den utveckling<br />

som sker inom cykelturismen.<br />

– Jag tycker att det är fantastiskt att<br />

allt det här finns och om man kan göra<br />

ett reseföretag och det finns en betalningsvilja<br />

ska vi som förening uppmuntra<br />

det. Då kan vi också fokusera på det som<br />

andra inte gör och att alla kommuner<br />

och turistbyråer gör sitt. När de utvecklar<br />

sina turistkoncept är det viktigt att<br />

det finns leder, campingar eller transporter.<br />

Vi ska se till att vi fortsätter att<br />

göra det vi gör med utflykter och CTV.<br />

Det handlar inte bara om cykelturismen<br />

utan om resandet i helhet, där cyklingen<br />

kanske är den turistlösning som passar<br />

in i ett hållbart samhälle, säger han.<br />

Jöran Fagerlund skulle gärna vilja<br />

utveckla verksamheten för turismen.<br />

– Genom att göra många fler cykelturistevenemang<br />

på olika orter eller<br />

Cykelfrämjandets bästa turisttips. Nätverk<br />

för campingar är ofta uppbyggda<br />

efter resesträckor för bil, vi kan se till<br />

att underlätta för människor att cykla<br />

mellan orter, föreslår han.<br />

Framförallt tar han upp en av föreningens<br />

fokusfrågor, som exempelvis möjliggör<br />

för honom och familjen att kunna ta<br />

sig till Cykelturistveckan nästa år.<br />

– Jag tror att vi kan ta tåget till Rättvik<br />

också och ta med cyklarna. Det är lite<br />

dumt att behöva ta bilen för att kunna<br />

cykla. Det är väl högsta prioritet att<br />

kunna ta med cykel på tåg, säger han.<br />

2018 kommer CTV att genomföras från<br />

3 till 11 augusti i Dalarna och arrangeras<br />

av Rättviks kommun.<br />

CYKELTURISM Ett par medlemmar cyklar förbi en blomsteräng på väg tillbaka från fredagens och årets sista sträcka på Cykelturistveckan <strong>2017</strong>.<br />

21


KULTUR<br />

ETT HUNDLIV TILL<br />

STOCKHOLM Ett par och två hundsyskon,<br />

tillsammans har de cyklat ut<br />

i Sverige och in i sociala medier.<br />

När Gustav Lorenz hund somnade på<br />

hans axel under en pendlartur tog hans<br />

fru Kajsa Bosta Lorenz kort och la upp<br />

på Instagram. Det var bara början.<br />

– Ett halvår senare vaknade vi av flera<br />

sms om att vi var överallt på internet,<br />

på Reddit och 9gag med en miljon likes,<br />

berättar Gustav Lorenz.<br />

– Det var då vi kände att vi kan göra<br />

vad som helst med det här. Vi är stora<br />

och fick in tusentals nya likes på Instagram,<br />

tillägger Kajsa Bosta Lorenz.<br />

Därefter började de lägga ut fler och<br />

rörliga bilder på sina Shibahundar, tiken<br />

22<br />

Charlie och hanhunden Victor.<br />

– Eftersom jag håller på med film ville<br />

jag göra mer med snygg filmning och<br />

snygga klipp och startade en Youtubekanal.<br />

Eftersom vi gillar cykling kan vi<br />

nischa oss mer på cykelhundar, förklarar<br />

Gustav Lorenz.<br />

I sociala medier ger bilder på hundar<br />

och cyklar många klick och delningar.<br />

Som den svartvita valpen i en babysele<br />

som gör tramprörelser i luften precis<br />

som den cyklande matten. Även på Instagramkontot<br />

med Charlie och Victor syns<br />

det hur hundarna reagerar under färden.<br />

– När vi har filmat ser man hur de<br />

spejar och är aktiva och upplever det vi<br />

gör, säger Gustav Lorenz.<br />

Hundarna delar ibland en Bullitt<br />

lastcykel ihop och sitter ibland i varsin<br />

ryggsäck.<br />

– Det är inte bara tio kilo väska utan<br />

det är tio kilo levande varelse som rör<br />

sig. De tycker att det är roligt, ända sen<br />

de har varit valpar har vi cyklat med<br />

dem. Vi har tältat i Ramundberget,<br />

vandrat i fjällen och cyklat på Gotland.<br />

Om de får springa fritt ibland så är de<br />

nöjda, säger Gustav Lorenz.<br />

För paret är det viktigt att kunna<br />

behålla sin cykellivsstil med sina hundar<br />

och deras följare kan se hur de cykelpendlar<br />

och cykelsemestrar tillsammans.<br />

– Hundarna tillför något till cyklingen<br />

också, säger Kajsa Bosta Lorenz.<br />

Text och foto: Hanna Mi Jakobson


CYKEL Cykelleder<br />

blir konst<br />

HUNDVÄSKA<br />

Gustav Lorenz<br />

med en av<br />

sina hundar,<br />

Charlie, i<br />

ryggsäcken.<br />

SÖDRA SVERIGE Kattegattleden<br />

och Sjuhäradsrundan har smyckats med<br />

utomhuskonst. 30 konstnärer har utfört<br />

sina uppdrag att göra platsspecifik<br />

konst längs turistcykellederna.<br />

– Det som jag tycker är kul med<br />

projektet är att få den konstintresserade<br />

publiken att börja cykla. Folk<br />

som annars kanske inte skulle hitta<br />

leden får samtidigt upp ögonen för<br />

cykelturism, och vice versa, säger Anna<br />

Asplind som är en av konstnärerna.<br />

KUNGSBACKA<br />

VARBERG<br />

FALKENBERG<br />

ULRICEHAMN<br />

TRANEMO<br />

SVENLJUNGA<br />

HALMSTAD<br />

BÅSTAD<br />

ÄNGELHOLM<br />

landart.se<br />

HÖGANÄS<br />

HELSINGBORG<br />

”<br />

Det kändes klockrent när jag såg det här<br />

uppdraget, platsspecifik konst längs en cykelled.<br />

ANNA ASPLIND, KONSTNÄR OCH CYKELFRÄMJARE<br />

•<br />

•<br />

PÅ INTERNET<br />

•RESEHUNDAR<br />

instagram.com/charlieandvictor/<br />

Charlie och Victor på Instagram<br />

haultrekkers.com<br />

Äventyrscyklister runt jorden med hund<br />

thiswildidea.com<br />

USA-fotograf som reser med sin hund<br />

KONSTNÄR Anna Asplind med sitt verk Mirage utanför Ängelholm. Foto: Lars Strömgren<br />

23


RESOR<br />

Mikroäventyren<br />

finns i närheten<br />

Bikepacking är det smidiga sättet att ta sig ut i naturen<br />

med en cykel. Med lätt packning, nära destinationer och<br />

enkla medel kan man ge sig ut i terrängen för en längre<br />

stund. Följ med på en tur i Bergslagen och få tips om hur<br />

man kan göra dagliga turer i flera svenska närområden.<br />

TEXT: MAGNUS LAGHER FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

FRILUFTSMÄNNISKA Magnus Lagher är aktiv i Cykelfrämjandets<br />

Östergötlandskrets och har sen länge varit<br />

ungdomsledare inom Friluftsfrämjandet. Han föreläser och<br />

bloggar även om fenomenet bikepacking.<br />

24


25


RESOR<br />

BIKEPACKING Cykelturen börjar i norra Västmanland, nära gränsen till Dalarna. Landsvägen leder till den utvalda vandringsleden.<br />

Jag är övertygad om att<br />

många med mig längtar<br />

efter det stora cykeläventyret.<br />

Ett äventyr, inte<br />

sällan till fjärran destinationer.<br />

Vi får i sökandet<br />

efter dessa exotiska resmål inte glömma<br />

de närliggande. För något år sen visade<br />

min vän Leif Hallingfors en löparblogg,<br />

där skribenten hade sprungit den nära 30<br />

mil långa Bergslagsleden från Tiveden i<br />

söder till Kloten i norr. Vi sa att vi skulle<br />

vilja prova att cykla den någon gång. När<br />

jag ett år senare föreslog att vi skulle<br />

göra det i sommar var han lättövertalad.<br />

26<br />

Bikepacking kan enklast beskrivas som<br />

cykelcamping med minimal utrustning<br />

på, och framför allt vid sidan av, landsvägen.<br />

På stigar och skogsvägar av blandad<br />

kvalitet, oftast på en mountainbike<br />

som är anpassad för terräng. Bikepacking,<br />

som begrepp och företeelse kommer från<br />

Nordamerika. Gränsen mellan bikepacking<br />

och naturnära cykelsemester eller<br />

traditionell långfärdscykling är dock<br />

svårdragen. När jag växte upp var<br />

cykelsemester med ryggåstält och maten<br />

i en unikabox ett vanligt sätt att resa.<br />

Sen kom långfärdscyklingen som tar<br />

mer tid, utrustning och förberedelser i<br />

anspråk. Bikepackingturer lämpar sig för<br />

improviserade utflykter med kort varsel<br />

och närliggande destinationer. Även flerdagarsturer<br />

är fullt möjliga för den här<br />

typen av cykling. Äventyraren Mattias<br />

Skantz cyklade exempelvis genom hela<br />

Sveriges bergskedja på en lättpackad<br />

mountainbike under 18 dagar 2014. För<br />

ännu längre turer befinner man sig i den<br />

där otydliga gränsen mellan bikepacking<br />

och biketouring. 2006 tog till exempel<br />

tre långfärdscyklister från USA sina<br />

mountainbikes genom hela Nord- och<br />

Sydamerika på stigar i stället för vägar<br />

i cykelexpeditionen Riding the spine. På


andra sidan Atlanten går dessutom flera<br />

lopp av typen bikepacking, som det 440<br />

mil långa The Great Divide. Tävlingarna<br />

sker offroad och utan support.<br />

Själv har jag under flera år tagit min<br />

gamla mountainbike på övernattningsturer<br />

i skogarna runt Norrköping där jag<br />

bor. Nätterna har tillbringats i vindskydd,<br />

tält, kojor eller hängmatta. Det har varit<br />

ett sätt att komma ut, komma ifrån,<br />

komma bort. För att rensa tankar och<br />

ladda batterierna. Jag kan cykla på ett<br />

mikroäventyr över en helg, i ett dygn<br />

eller ibland bara för några timmar.<br />

Den här sommaren skulle jag cykla<br />

längre och tillsammans med en vän.<br />

”<br />

Bikepacking kan<br />

enklast beskrivas som<br />

cykelcamping med<br />

minimal utrustning.<br />

Under våren gör Leif Hallingfors och jag<br />

vår research om Bergslagen i allmänhet<br />

och Bergslagsleden i synnerhet. Vi har<br />

all logistik färdig och följer början på vår<br />

plan första veckan i juni. Vi kan ta med<br />

oss all utrustning på regionaltågen, först<br />

Östgötapendeln och sen Tåg i Bergslagen.<br />

Tågen tar oss och cyklarna till Kopparberg,<br />

som ligger ett par mil från starten i<br />

Kloten. Därifrån kan man följa Bergslagsleden<br />

från norr till söder. Planen är att<br />

cykla på den orangemarkerade leden<br />

och sova i några av vindskydden utmed<br />

den, men vi har inte mer än startat då vi<br />

möter vårt första hinder. Ett stigavsnitt<br />

med stenig terräng och svåra klättringar.<br />

Med en opackad cykel skulle det ha varit<br />

utmanande, men i alla fall möjligt att<br />

cykla, men som bikepackare blir leden<br />

oöverstiglig.<br />

27


RESOR<br />

DAGSETAPP Cykelbar del av Bergslagsleden.<br />

KVÄLLSBRASA Eld som värmer i junikylan.<br />

NATURDISK Leif Hallingfors vid Lilla Kroktjärn.<br />

Med trötta kroppar och stukat självförtroende<br />

når vi vårt första kvällsläger<br />

vid Lilla Kroktjärn. Efter en skymning<br />

vid vattnet och gökens sång som vaggar<br />

oss till sömns vaknar vi stärkta av nattvilan.<br />

Vi väljer att fortsätta den uppsatta<br />

planen, men otaliga vindfällen, träspänger<br />

och stenpartier senare bestämmer vi<br />

oss för att revidera ursprungsplanen.<br />

Sittandes med vår lunch vid Gillersklack<br />

har vi precis nått det första etappmålet,<br />

men härifrån ändrar vi rutten. Med<br />

vacker utsikt över de skogsklädda nejderna<br />

och med flera gruvtorn synliga studerar<br />

vi kartan. Väljer ut partier av Bergslagsleden<br />

som skulle kunna erbjuda fin<br />

stigcykling men i övrigt kommer vi att<br />

ta parallella skogsvägar.<br />

28<br />

Initialt svider det att frångå leden, men<br />

våra omvägar ger möjlighet att inte bara<br />

se natur utan även kultur- och naturhistoriskt<br />

intressanta vyer. Leden går allt<br />

som oftast genom tät blandbarrskog<br />

som är rik på skogsfågel. Det är som att<br />

cykla i en grönfärgad tunnel byggd av<br />

växtlighet. Längs leden ligger två av<br />

Sveriges 29 nationalparker. Garphyttans<br />

nationalpark har rika blomsterängar och<br />

många sångfåglar. Tivedens nationalpark<br />

är vacker och omväxlande.<br />

Vid ett par tillfällen ligger vår rutt<br />

i anslutning till Bergslagen Cyclings<br />

stigsystem och vi tar givetvis chansen<br />

att också prova dem. Det är tydligt att<br />

det regionala samarbetet har krävt en<br />

hel del arbete med att göra mountainbikelederna<br />

både attraktiva för en bred<br />

publik och utmanande för de vana<br />

stigcyklisterna. Vi möter flera cyklister,<br />

speciellt från Pershyttan och söderut.<br />

Överlag blir dessutom Bergslagsleden<br />

mer cykelbar längre söderut och vi följer<br />

den allt mer ju närmare målet vid Stenkällegården<br />

vi kommer.<br />

Det är en speciell känsla att vara ute<br />

flera dagar i sträck. När korta övernattningsturer<br />

erbjuder andningshål i<br />

vardagen, tar den längre turen mig på en<br />

annan resa. Jag kommer in i ett lugn, en<br />

zon, en tillvaro bestående av det basala.<br />

Måltider, cykling och vila. Där tankarna<br />

får vandra när stubbar och byar passerar.


TERRÄNG<br />

Vandringsleden<br />

har flera vindfällen<br />

som ligger i vägen.<br />

BERGSLAGEN<br />

CYKELATTITYD<br />

"Det blev inte som<br />

vi tänkt oss men det<br />

blev bra ändå", säger<br />

Magnus Lagher.<br />

•<br />

•<br />

BERGSLAGEN<br />

BERGSLAGSLEDEN<br />

Bergslagsleden är en 280 kilometer lång vandringsled<br />

genom den trakt som historiskt sett har varit starkt<br />

förknippad med gruvdrift. Leden består av 17 etapper<br />

mellan 7 och 23 kilometer långa. Det finns både<br />

kartor och översiktsblad att hämta på hemsidan, eller<br />

vid de olika etappmålen längs turen. Dessutom finns<br />

en användbar app att ladda ner.<br />

bergslagsleden.se<br />

BERGSLAGEN CYCLING<br />

Är ursprungligen ett nätverk av mountainbikeleder<br />

kring åtta platser i Örebro län, men omfattar numera<br />

även landsvägsleder och leisureleder. På hemsidan<br />

finns kartor, GPS-filer och turistinformation.<br />

bergslagencycling.com<br />

KLOTEN<br />

STENKÄLLE-<br />

GÅRDEN<br />

CYKELRUTT<br />

Startplatsen vid Kloten följs<br />

av Gillersklack, Stjärnfors,<br />

Nyberget, Uskavi, Hammarby,<br />

Digerberget, Mogetorp,<br />

Blankhult, Ånnaboda, Suttarboda,<br />

Leken, Sixtorp, Svartå herrgård,<br />

Ramundeboda, Gråmon, Tivedstorp<br />

och Stenkällegården.<br />

29


RESOR<br />

Cykeltips om<br />

bikepacking<br />

1<br />

NÄRHET &<br />

TILLGÄNGLIGHET<br />

Bikepacking eller<br />

cykelcamping ska<br />

vara enkelt. Ett mikroäventyr<br />

i närområdet. De flesta har<br />

fantastisk natur mer eller<br />

mindre runt hörnet, oavsett<br />

om man bor i städer eller på<br />

landsbygden. Med cykeln som<br />

redskap går det att upptäcka<br />

naturen på ett enklare sätt än<br />

med andra transportsätt. Bikepacking<br />

är ett sätt att stanna<br />

upp och njuta av lugnet och<br />

tystnaden, utan att behöva ta<br />

sig så långt. Äventyret kan<br />

rymmas på en helg och inte<br />

kosta mer än en vanlig vardag.<br />

2<br />

PACKNING &<br />

UTRUSTNING<br />

Bikepacking bygger<br />

på minimalism och<br />

packningen består endast av<br />

det nödvändigaste. Beskrivet<br />

på svengelsk cykelterminologi<br />

ska det vara minimal packning<br />

off- och ibland on-road. I stället<br />

för packväskor med låg<br />

30<br />

tyngdpunkt, som används under<br />

långfärdscykling, ska man<br />

tänka kortfärdscykling. Då<br />

kommer man långt med ett<br />

par bagageremmar. Spänn<br />

fast sovsäcken på styret, sätt<br />

bränsleflaskan i en hållare under<br />

ramen, fäst något bakom<br />

sadeln och komplettera med<br />

en ryggsäck. Gör det enkelt.<br />

Fäst campingutrustningen<br />

tajt på olika delar av cykeln.<br />

Lättare grejer högt, som<br />

liggunderlag och sovset med<br />

kläder, och tyngre grejer, som<br />

cykelverktyg och campingkök,<br />

intill cykeln. Ju längre<br />

tur man tänker sig, desto<br />

mer utrustning krävs. Då kan<br />

pakethållare med packväskor<br />

behövas eller helst den nya<br />

sortens väskor för stigcykling,<br />

med trekantsväskor i ramen,<br />

en rullväska vid styret och<br />

lång, uppåtriktad väska fäst<br />

under sadeln. Tanken är att<br />

det ska sitta högt, tätt och<br />

kompakt för att lätt kunna<br />

manövrera cykeln och kunna<br />

ta sig fram på stigarna ute i<br />

naturen.<br />

3CYKEL &<br />

KOMPONENTER<br />

När man ska välja<br />

cykel för att prova<br />

på bikepacking behöver man<br />

inte köpa en ny. Men som<br />

alltid när det gäller cykling<br />

blir det roligare med bra<br />

grejer. Fundera över underlaget,<br />

om det är stig eller<br />

väg. Välj cykel därefter. I<br />

USA är bikepacking stort och<br />

det kommer allt fler specifika<br />

cykelmodeller med namn som<br />

Rocky Mountain, Seqouia<br />

Elite och Giant Toughroad.<br />

Ofta helstela cyklar, i stål,<br />

med plats för fetare däck och<br />

anpassade för pakethållare.<br />

2<br />

PACKAT<br />

Allt är så lätt<br />

och placerat<br />

så högt som<br />

möjligt.<br />

BOSTAD<br />

Vindskydd är enkla och<br />

stabila sovplatser.<br />

7<br />

Hybridcyklar eller MTB-cyklar<br />

som har raka styren, diskbromsar<br />

och någon form av dämpning<br />

är också passande. Men<br />

med de nya smarta väskorna<br />

fungerar i princip alla cyklar.<br />

Spontanvarianten kan vara<br />

en vanlig brukscykel eller<br />

vikcykel, med packning i en<br />

korg, på pakethållaren eller<br />

fastsurrad runt sadelstolpen.<br />

4OMRÅDE &<br />

DESTINATION<br />

Det är bra att börja<br />

så nära som möjligt.<br />

Prova gärna favoritskogen,<br />

den där man annars tränar<br />

mountainbike på stigarna<br />

eller tar sig fram på motionsspåret.<br />

Som boende i Norrköping<br />

finns ofta trevliga<br />

övernattningsturer i Kolmårdens<br />

riktning. Om man i stället<br />

bor i Jönköping, finns Stora<br />

Mosse nationalpark söder om<br />

staden. Oavsett var man bor<br />

är det oftast fint i närmaste<br />

naturreservat. I Skåne finns<br />

till exempel Söderåsen och i<br />

landskap som Jämtland och<br />

Dalarna finns flera val i skogarna.<br />

För lite längre campingäventyr<br />

finns det anpassade<br />

leder, som i Bergslagens<br />

snitslade stigcykelområde.<br />

I Norrbotten finns gamla<br />

skogshuggarstigar, så kallade<br />

svältsnören, som har börjat


märkas upp. Sök specifika<br />

tips hos den egna kommunens<br />

turistinformation. Annars är<br />

internetsidan naturkartan<br />

ett användbart verktyg. Den<br />

täcker ännu inte hela Sverige,<br />

men det finns mer information<br />

i grupper på sociala medier<br />

och hemsidor.<br />

naturkartan.se<br />

5<br />

FLEXIBEL<br />

Det går att<br />

skapa egna<br />

lösningar,<br />

med en vikcykel,<br />

ryggsäck<br />

och<br />

spännband.<br />

5MAT & MÅSTEN<br />

Det finns en stor<br />

variation med bra<br />

och god friluftsmat<br />

som är färdigpaketerad. Ofta<br />

är den dock ganska dyr och<br />

det går lätt att göra egen i<br />

stället. Blanda till exempel<br />

havregryn och mjölkpulver<br />

med torkad frukt, för en sund<br />

och billig gröt. Eller mixa<br />

ihop rawfoodbollar eller<br />

kokosbollar till energirika<br />

snacks. Krångla inte till det.<br />

Smörgåsar och en termos<br />

varmt att dricka räcker långt.<br />

Ibland går det att proviantera<br />

eller äta ute längs leden. Rent<br />

vatten kan ofta fyllas på i<br />

naturliga vattendrag. Bikepacking<br />

ska vara en njutning,<br />

så ta gärna med det som kan<br />

avnjutas. För många är kaffe<br />

det första man packar och en<br />

bit choklad är inte dumt heller.<br />

För andra kan det vara extra<br />

kläder eller en god bok.<br />

3<br />

MOUNTAINBIKE<br />

Anpassat till terrängen för<br />

att kunna ta sig över<br />

stockar, sten och spänger.<br />

6SÄKERHET<br />

& SÄLLSKAP<br />

Innan man beger<br />

sig ut är det bra att<br />

ha koll på hur utrustningen<br />

fungerar, både cykeln och<br />

den övriga. Så prova hemma.<br />

Om skogen skulle kännas<br />

mörk och enslig kan man<br />

alltid bjuda med en vän.<br />

7<br />

VÄRME &<br />

VINDSKYDD<br />

Det allra enklaste<br />

är att leta upp ett<br />

vindskydd för natten. Det ger<br />

tak över huvudet och innebär<br />

även att man inte behöver<br />

släpa med sig ett tält. Vindskydden<br />

ligger ofta både<br />

naturskönt och tillgängligt i<br />

rekreationsområden i städernas<br />

utkanter. Inte sällan finns<br />

det en eldstad att samlas<br />

kring och kanske ved och ett<br />

dass i närheten. Vindskydden<br />

står väl emot elementen och<br />

ger en ombonad känsla.<br />

Tänk på att underlaget kyler.<br />

En varm sovsäck kan bli kall<br />

om man ligger på dåligt underlag.<br />

Ett liggunderlag kan<br />

behövas och när det blir<br />

varmare väder kan en hängmatta<br />

passa fint mellan träden.<br />

För att hitta vindskydden finns<br />

flera sajter. På Facebook<br />

kan man gå med i gruppen<br />

"vindskydd i Norden" eller<br />

kolla den digitala sovplatslistan<br />

med exempelvis 90<br />

plaster i Södermanland.<br />

sovplats.se<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

MAGNUS PACKLISTA<br />

Cykel, Salsa Bandito.<br />

Sovsäck, Snugpak jungle<br />

bag, och liggunderlag, Exped.<br />

Gasolkök, Eta solo och<br />

tändstål.<br />

Barndomens emaljmugg,<br />

spork och kniv.<br />

Flaskor, Klean kanteen.<br />

Mat från Outmeals.<br />

Kaffe, med Cafflano, Aeropress<br />

eller droppfilter.<br />

Toalettprylar med handsprit,<br />

handduk, toarulle,<br />

myggmedel och första<br />

förband.<br />

Miniverktyg med pump,<br />

slang, laglappar och kedjelås.<br />

Regnjacka, Haglöfs L.I.M,<br />

och byxor, Norröna Falketind.<br />

Shorts, Norröna fjörå, byxor,<br />

Klättermusen mithril och<br />

fleecetröja, Norröna.<br />

Cykelbyxa, dhb innerbyxa,<br />

och kortärmad skjorta, Fjällräven.<br />

Buff, kort- och långfingrade<br />

handskar samt ullstrumpor.<br />

Sov- och badkläder.<br />

Solcellsladdare, Powerbank.<br />

bicycling.se/blogs/<br />

velonavia<br />

31


PRODUKTER<br />

SÅ BLIR DU<br />

EN ÅTERVINNARE<br />

Säljtorg, cykelloppis, hittegodsavdelning, cykelkök eller kompiskretsen. Det<br />

finns flera forum för att hitta begagnade cyklar. Det är billigare, fyndigare och<br />

miljövänligare att köpa gamla grejer i stället för nya.<br />

Den blomstrande marknaden för<br />

begagnade cyklar visar att individen,<br />

samhället, mångfalden, föreningslivet,<br />

företagsamheten och inte minst världen<br />

gagnas av återcykling. Det finns många<br />

sätt att hitta en begagnad tvåhjuling. På<br />

nätet, loppis eller via en som känner en.<br />

På säljsajter som Blocket och Begcykel<br />

kan allt från enklare hojar till sällsynta<br />

fynd och prisvärda kap hittas. Flera Facebookgrupper,<br />

rikstäckande och regionspecifika,<br />

kan letas fram med sökorden<br />

"cyklar", "köp" och "sälj".<br />

Även traditionella cykelbutiker har<br />

börjat sälja begagnade cyklar. Till exempel<br />

Älvängens Cykel utanför Göteborg<br />

och Cykelaffären på Öland. En och annan<br />

cykel hamnar på polisens hittegodsavdelningar,<br />

därifrån skickas de till auktionsnätverk<br />

för försäljning. Genom att<br />

söka på polisens hemsida, går det ofta<br />

att hitta en auktion i närheten.<br />

Några av Cykelfrämjandets kretsar<br />

arrangerar cykelloppisar eller cykelbytardagar,<br />

som exempelvis i Malmö och<br />

Varberg. Förutom i föreningslivet finns<br />

cykelåtervinning även i företagsvärlden.<br />

Företag som Irecycle och Easy recycling<br />

räddar årligen tusentals cyklar från<br />

en säker skrot, efter devisen att det är<br />

både dyrt och dumt att slänga det som<br />

fungerar eller enkelt kan repareras.<br />

” ARIJANA MARJANOVIC<br />

På nätet, loppis eller<br />

via en som känner en.<br />

Easy recycling anordnar tredagars<br />

megaloppisar under sommarsäsongen<br />

i Spånga. Loppisarna fungerar som ett<br />

smörgåsbord av cyklar där först till<br />

kvarn kan hitta cyklar, från 400 kronor<br />

och uppåt, som det bara är att pumpa<br />

upp och rulla hem på. Irecycle köper upp<br />

partier av begagnade cyklar från polisen,<br />

kommuner och auktionshallar. Genom<br />

att vara ett socialt företag ger det även<br />

samhällets utstötta en chans tillbaka till<br />

arbetsmarknaden. I kretsloppsparken<br />

Alelyckan i norra Göteborg finns även<br />

det samhällsnyttiga Returhuset, en<br />

återvinningsverkstad som bidrar till en<br />

stadsekologisk utveckling genom att<br />

renovera och sälja cyklar. Cykeluthyrare<br />

brukar även ha utförsäljning i slutet av<br />

säsongen, på turistmål som Gotland.<br />

Runt om i landet poppar även så kallade<br />

cykelkök upp för att sköta om det som<br />

en gång har slängts. Göteborg, Alingsås,<br />

Lund, Malmö, Borås, Linköping och Solna<br />

kan alla stoltsera med sina gör-detsjälv-cykelverkstäder.<br />

Umeå har till och<br />

med en cykeljunta.<br />

Ett cykelkök är en kollektiv verkstad<br />

och återvinningscentral för skrotcyklar<br />

där de putsas, renoveras eller demonteras<br />

för att bli reservdelar till nya cyklar<br />

som säljs eller ges bort. Köken drivs ofta<br />

demokratiskt som en ideell förening<br />

och fungerar som mötesplats lika väl<br />

som verkstadsgolv och kunskapsnav. I<br />

Stockholm Söderort tar Bagarmossens<br />

cykelkök inte bara hand om klimat<br />

och cyklar, utan är även en motkraft<br />

mot mansdominansen i cykelsfären.<br />

Köksmästarna har separatistiska mekarkvällar<br />

för kvinnor och transpersoner.<br />

För att alla ska kunna se cykelkök och<br />

cykelverkstäder som sitt Mekka.<br />

Text: Arijana Marjanovic<br />

Foto: Hanna Mi Jakobson<br />

•<br />

SÄKERT BEGAGNAT<br />

•HANDLA<br />

Kontrollera cykelns ramnummer, cykelns unika ID, hos polisen.<br />

Ring 114 14 och fråga om cykeln är anmäld stulen.<br />

Se om cykeln har ISR-märkning. En ackrediterad internationell<br />

databas håller reda på cykelns ägare. Oavsett vilket land<br />

cykeln hittas i, går det att spåra ägaren. Registreringen hos ISR,<br />

International Security Register, är kostnadsfri.<br />

32<br />

•<br />

Om säljaren är en privatperson är det bra att fråga hur länge<br />

hen har haft cykeln och varför den säljs. Be att få se ID-kort,<br />

skriv upp namn och personnummer. Granska originalkvittot<br />

noga. Upprätta även ett ordentligt kvitto för det begagnade<br />

köpet med säljarens namn, namnteckning och personnummer.<br />

På kvittot ska även datum, pris och beskrivning av cykeln,<br />

inklusive dess ramnummer, skrivas.


SKRIBENTEN<br />

Arijana Marjanovic, Cykelfrämjandets<br />

vice ordförande,<br />

har yrkeserfarenhet från<br />

second hand-branschen och<br />

har köpt cyklar på såväl<br />

säljsajter som cykelkök.<br />

33


FÖRENING<br />

Cykeln sätter avtryck i<br />

NÄTVERK<br />

Riksdagens<br />

cykelnätverk<br />

gör sig redo för<br />

en cykeltur för<br />

att kolla infrastruktur.<br />

Till<br />

höger om cykeluthyraren<br />

och<br />

Lars Strömgren<br />

och står Jonas<br />

Thörnqvist,<br />

trafikborgarrådssekreterare<br />

och Johan<br />

Andersson (S),<br />

riksdagsledamot,<br />

som<br />

är sammankallande<br />

tillsammans<br />

med<br />

riksdagsledamoten<br />

Boriana<br />

Åberg (M)<br />

utanför bild.<br />

SVERIGE <strong>Cykling</strong>en har inte bara<br />

haft högsäsong på marken, utan den<br />

har även lyfts upp på andra arenor.<br />

Under året har Cykelfrämjandet officiellt<br />

deltagit på den nationella cykelkonferensen,<br />

Transportforum, Cykelmässan,<br />

Sveriges cykelriksdag och Almedalsveckan.<br />

Allt för att försöka påverka politiken i en<br />

cykelvänlig riktning. Under sommarens<br />

politikervecka diskuterades bland annat<br />

framtidens cykelpolitik under en paneldebatt<br />

med inflytelserika aktörer.<br />

– Om vi ska kunna öka cyklingen måste<br />

vi täcka in det från början i bostadsbyggen,<br />

infrastruktur och samhällsplanering,<br />

sa dåvarande infrastrukturminister<br />

Anna Johansson (S).<br />

– Vill man bygga för ett transportslag,<br />

och inte bara för något man gör på helgerna,<br />

behövs det mycket mer pengar, sa<br />

Cykelfrämjandets Lars Strömgren.<br />

– Vi funderar på hur vi ska få mer infrastruktur<br />

för pengarna, tillade Svante<br />

Hagman på byggbolaget NCC.<br />

Vid sidan av Almedalen har det även<br />

anordnats dialogträffar, studiebesök och<br />

cykelseminarium med beslutsfattare.<br />

Ett frukostmöte med riksdagens cykelnätverk<br />

har bland annat bidragit till<br />

”<br />

Livet går vidare om du bara trampar<br />

på, du kan inte sluta trampa för då stannar<br />

du, både i livet och på din cykeltur. Du möter<br />

både uppförsbackar och nedförsbackar.<br />

LARS GUNNAR RUBNE, CYKELFRÄMJARE I BORÅS<br />

34<br />

Cykelprojekt får hjältepris<br />

SVERIGE Hjälmtillverkaren<br />

Hövding har delat ut pris för<br />

årets cykelhjälte <strong>2017</strong> till<br />

Frihet på cykel. Enligt motiveringen<br />

innehåller Cykelfrämjandets<br />

projekt flera<br />

hjältar som arbetar för social<br />

hålllbarhet genom cykling.<br />

"För förmågan att se vad<br />

cykling kan göra för att skapa<br />

möjligheter för att utveckla<br />

samhällen och individer."


politiken och opinionen<br />

BILLOBBYN<br />

Under Almedalsveckan är<br />

även bilbranschen på plats<br />

för att driva sina frågor.<br />

• •<br />

•<br />

POLITISKA PÅVERKANSSAMARBETEN<br />

Paraplyorganisationen Svensk <strong>Cykling</strong><br />

Trafiksäkerhetsrådet för aktiv och hållbar<br />

mobilitet<br />

Riksdagens cykelnätverk<br />

NTF, Nationalföreningen<br />

för trafiksäkerhetens främjande<br />

European Cyclists' Federation<br />

Miljöpartiets förslag att ta bort förmånsskatten<br />

på cyklar och införa möjligheten<br />

att använda friskvårdsbidraget för<br />

cykelköp. Det presenterades också under<br />

Almedalsveckan i partiledartalet.<br />

Inofficiellt pågår även möten med<br />

politiker, tjänstemän och näringsliv.<br />

– Under våren firade vi en seger nämligen<br />

att den nationella cykelstrategin,<br />

PANELDEBATT<br />

Dåvarande infrastrukturminister<br />

Anna Johansson<br />

(S) diskuterar<br />

cykelpolitik med<br />

Cykelfrämjandets<br />

Lars Strömgren<br />

och NCC:s<br />

Svante Hagman.<br />

som vi var initiativtagare till, blev färdig.<br />

Att regeringen nu på en övergripande<br />

nivå har konstaterat att ökad cykling är<br />

viktigt och vilka fokusområden de har är<br />

en bra start. Men det är naturligtvis inte<br />

tillräckligt, så det vi jobbar med nu är att<br />

identifiera konkreta hinder för cyklingen,<br />

säger Lars Strömgren.<br />

Han ser det som föreningens uppgift<br />

att erbjuda lösningar på cykelfrågorna,<br />

som att cyklar kan klassas som tjänstefordon<br />

eller hur anläggningslagen kan<br />

möjliggöra utbyggnaden av cykelnätet.<br />

– På ett ytligt plan är alla för cykling,<br />

men det krävs politiska beslut för att<br />

underlätta. Cykelfrämjandet har en unik<br />

roll som trovärdig avsändare och då kan<br />

vi tala som en röst direkt med dem som<br />

bestämmer, säger Lars Strömgren.<br />

Text och foto: Hanna Mi Jakobson<br />

Cykelfrämjandet får ny föreningslokal<br />

STOCKHOLM Styrelsen har<br />

hittat en ny föreningslokal i<br />

enlighet med beslut på senaste<br />

årsmötet. Det är en lokal med<br />

förrådsutrymme på markplan,<br />

Celsiusgatan 8, Kungsholmen.<br />

– Det är ett viktigt steg för<br />

oss, att det är tio minuters<br />

cykelväg från Stockholms<br />

stadshus, riksdag och regering.<br />

Att komma närmare<br />

politiken och att cykeln får<br />

mer plats, säger ordförande<br />

Lars Strömgren.<br />

De 30 kvadratmetrarna<br />

ska främst fungera som en<br />

mötesplats och arbetsplats<br />

för projektanställda, arbetsgrupper,<br />

styrelseledamöter<br />

och andra aktiva i föreningen.<br />

I förlängningen är planen att<br />

lokalen ska bli ett kansli som<br />

successivt byggs upp med<br />

anställd personal.<br />

35


KRETSEN<br />

Gotland satsar på turer<br />

Cykelön Gotland fick sin första lokalkrets för Cykelfrämjandet<br />

2009. Sen dess har kretsen anordnat Cykelturistveckan och<br />

medlemmarna upptäcker sina hemtrakter ihop varje sommar.<br />

– Vad vi har kämpat med den här turen. Vi har<br />

varit här flera gånger och det är en svår trakt att<br />

cykla i. Det är ett militärområde och det är många<br />

vägar som inte finns på kartan, säger Gun Wallier<br />

inför en tur vid norra kusten på ön.<br />

Kuststigen går genom sank mark och över steniga<br />

stränder, men de 17 cyklisterna som finns på<br />

plats vill hellre cykla vackra vägar än bekväma<br />

vägar.<br />

– Det är ett modigt gäng det här, skrattar Gun<br />

Wallier och tillägger att de flesta är i 80-årsåldern.<br />

Flera av dem har varit med sen Gotlandskretsen<br />

bildades, ett fåtal har bytt till elcyklar men hänger<br />

fortfarande med. Gun Wallier tar täten, som hon<br />

brukar göra i kretsen.<br />

– Jag har varit med sen starten och jag tror att<br />

jag initierade det här, berättar hon.<br />

Gun Wallier och hennes man Bo flyttade till<br />

Gotland för ungefär tio år sen, när de bland annat<br />

ville lära känna ön på cykel.<br />

– Jag ringde till Cykelfrämjandet och frågade om<br />

det fanns någon lokalavdelning på Gotland. Jag<br />

fick nej till svar, men att jag kunde få ett namn på<br />

en person som ville samma sak. Jag fick numret<br />

till Robert Hall, som är en riktig igångsättare, och<br />

Gun Hägglund var här också och kom på vår andra<br />

tur, berättar Gun Wallier.<br />

TV- och träningsprofilen Gun Hägglund hade<br />

tidigare varit generalsekreterare och ordförande<br />

för Cykelfrämjandet. Hon blev medlem i den nya<br />

kretsen, som startades av Robert Hall. Han valdes<br />

också in i riksstyrelsen där han introducerade<br />

föreningen i projektansökningar som har format<br />

flera rikstäckande verksamheter. Gun Wallier<br />

ansvarade för att arrangera cykelturer på Gotland<br />

och det är den verksamheten som är mest livskraftig<br />

i kretsen.<br />

Samordningen av turerna hanteras idag av<br />

styrelseledamoten Sören Grytting, som bor delar<br />

av vinterhalvåret i Göteborg och resten på Gotland.<br />

Han har varit med i föreningen sen länge.<br />

– Jag gick med i Göteborg. De är nog mer aktiva<br />

vad gäller cykelpolitiken och har haft styrelserepresentanter<br />

på riksplanet rätt så länge. De har också<br />

cykelutflykter, men de är inte så långa, säger han.<br />

Både Sören Grytting och Gun Wallier föredrar<br />

att göra cykelturer på ön hellre än på fastlandet.<br />

– De är ofta mer intressanta, man kommer ut<br />

väldigt snabbt till havet, säger hon.<br />

– Här kan man få se lite havsörn och kungsörn<br />

när man cyklar längs stranden. Sen är det alltid<br />

bra väder, till skillnad från Göteborg, säger han.<br />

Bägge pratar om turerna i termer av friskvård och<br />

gillar att cykla länge och ofta. Detsamma gäller för<br />

de medlemmar som följer deras tuffa cykelturer.<br />

Text och foto: Hanna Mi Jakobson<br />

GOTLANDSKRETSEN<br />

• •<br />

•<br />

Kretsen består av styrelseledamöterna<br />

Sören Grytting, Björn Hammarström och<br />

Allan Ahlbin och 51 medlemmar. Kretsen<br />

antog ett 9-punktsprogram från starten.<br />

Några av punkterna handlar om att dela<br />

med sig av cykelglädjen under utflykter,<br />

genomföra olika arrangemang, delta i<br />

cykelpolitiken och främja cykelturismen.<br />

36<br />

Cykelutflykterna utgör stommen av<br />

Gotlandskretsens verksamhet under<br />

sommaren. Flera sommargotlänningar<br />

har valt kretsen för turerna som genomförs<br />

varannan lördag under säsongen.<br />

Sommaren <strong>2017</strong> har även varit testperiod<br />

för så kallad cykelorientering, som är<br />

inspirerad från Göteborgskretsen.<br />

Cykelpolitik har periodvis bedrivits av<br />

kretsen på Gotland. Från aktiviteter med<br />

klimatdemonstrationer och cyklande<br />

seminarium på Almedalsveckan till filmvisningar<br />

av dokumentären Bikes vs Cars<br />

och politiska möten samt remissvar till<br />

Region Gotland, för att påverka opinionen<br />

och politikerna.


och turism<br />

CYKELGÄNG<br />

Gun Wallier längst fram<br />

och därefter Bo Wallier,<br />

Bengt Gutenberg, Hans<br />

Ove Söderström och<br />

Sören Grytting sist i ledet.<br />

2009<br />

Cykelfrämjandets lokalkrets<br />

bildas med Robert Hall som<br />

ordförande och Gun Wallier<br />

som turansvarig.<br />

Kretsen anordnar CTV på norra<br />

delen av ön, med utgångspunkt<br />

i Lärbro. Evenemanget<br />

drar 325 besökare.<br />

2010 2011 2016<br />

Gotland är med i Kommunvelometern<br />

första gången efter<br />

kretsens anmälan. Regionen<br />

förbättrar sitt resultat 2016.<br />

Kretsen arrangerar en intensivkurs<br />

på ett av öns flykting<br />

boenden, med cykelutdelning,<br />

cykelkurser och cykelkök.<br />

37


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps<br />

Åsnen runt i Småland<br />

Vill du uppleva äventyr<br />

och unikt naturliv runt en<br />

av Sveriges vackraste sjöar?<br />

Vi erbjuder cykelpaket<br />

runt sjön Åsnen <strong>2017</strong>:<br />

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,<br />

övernattning, frukost & lunchpaket<br />

Campingpaket (2-7dagar): cykel,<br />

cykelkärra och komplett campingkit<br />

inklusive 3-mannatält.<br />

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå<br />

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se<br />

www.visitalvesta.se<br />

Visit<br />

Alvesta<br />

Längs hela floden sträcker sig en antastiskt<br />

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell,<br />

mat, bagagetransport mellan<br />

Cykelgruppen<br />

& hotell, & båt<br />

hotellen, båttur på floden, cyklar.<br />

– 2018 års resor ute nu!<br />

Våra övriga cykelturer<br />

• Vinvägen Cykel & hotell, i Alsace bagagetransport<br />

ingår och alltid! Camargue Boka redan nu för<br />

Cykel & båt.<br />

• Provence<br />

Flera alternativ, från 3<br />

• Slott och vin i Loiredalen<br />

2018 – platserna tar<br />

dagar och uppåt.<br />

fort slut.<br />

• Salzkammergut i Österrike<br />

• Boden‐sjön<br />

• Moseldalen, vår specialitet! • Moselfloden, Rhen<br />

• Toscana • Alsace – vinvägen • Mallorca • Hollands kanaler och<br />

Cykel<br />

• Bodensjön<br />

& båt<br />

runt<br />

en populär<br />

sjöar<br />

kombination<br />

• Salzkammergut<br />

• Donau<br />

• Moselfloden<br />

• Mallorca<br />

• Elbe och Moldau<br />

• Holland • Toscana - Venedig-regionen<br />

• Donau • Kroatiska övärlden<br />

• Kroatiska • Donau cykelväg övärlden • Po-dalen i Italien<br />

• Grekiska • Holland – cykelparadiset öar<br />

• Provence & Camargue<br />

Gå in på vår hemsida<br />

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller<br />

ring www.queentravel.se<br />

0503‐21900<br />

eller ring 0503-21900<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709-70 60 46<br />

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton<br />

38 Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch<br />

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har<br />

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.<br />

0248-10039 www.lustigsgarden.se


Läs inte tidningen<br />

medan du cyklar!<br />

Lyssna på Sveriges främsta cykelpodd i stället.<br />

Så skapar vi<br />

hållbara<br />

cykelstigar!<br />

WORKSHOP I STOCKHOLM 23–24 SEPTEMBER<br />

Anmälan till hans.stoops@cykelframjandet.se<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Reportage från hela världen<br />

Aktuella diskussioner<br />

Vassa analyser<br />

soundcloud.com/encyklopedin eller där poddar finns<br />

Piemonte -ett paradis för vinälskare<br />

Hyra av cykel, övernattning i dubbelrum,<br />

frukost, transport av bagage mellan<br />

hotell och vägbeskrivningar på engelska.<br />

Pris per person i dubbelrum<br />

7 dagar från 7 700 kr<br />

www.locafrance.se tel. 0340-653920<br />

Vandring och cykling på Sardinien<br />

Välkomna till Sardinien och Medelhavet<br />

Sardinien, när Italien är som bäst!<br />

Cykelresor i grupp<br />

Cykelresor på egen hand med GPS<br />

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vi<strong>nr</strong>esor<br />

Cykel<br />

gruppen<br />

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se


KALENDARIUM<br />

Instruktörskurs i höst<br />

STOCKHOLM<br />

6 september 17.00–20.00<br />

Instruktörsutbildning i Nacka stad.<br />

Instruktörer kan därefter engagera sig<br />

i Cykelfrämjandets kurser som hålls i<br />

Malmö, Norrköping, Uppsala, Varberg,<br />

Jönköping, Vänersborg, Upplands Bro,<br />

Sundbyberg, Bagarmossen, Farsta, Järfälla,<br />

Akalla, Solna, Lidingö, Sollentuna,<br />

Nacka, Rinkeby, Tyresö, Skärholmen och<br />

Falköping. Mer information finns via mejl,<br />

anna.asplind@cykelframjandet.se.<br />

Konferens om mobilitet<br />

STOCKHOLM<br />

11–12 september<br />

KTH och Trafikutredningsbyrån bjuder<br />

in till Sveriges första konferens om<br />

bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster.<br />

Internationella stadsbyggnadsprojekt<br />

presenteras med samtal om hur<br />

invånare, byggherrar, myndigheter och<br />

forskare ser på att parkeringsnormer<br />

ersätts med mobilitet för hållbart resande.<br />

Anmälan och program finns på hemsidan.<br />

innpark.se<br />

European mobility week<br />

EUROPA<br />

16 och 22 september<br />

Europeiska trafikantveckan är ett initiativ<br />

för att underlätta och uppmuntra<br />

till hållbara resor och transporter. Varje<br />

kommun utformar sina egna aktiviteter<br />

inom kollektivtrafik, gång och cykel,<br />

exempelvis resfria möten, samåkning,<br />

bilpooler, sparsam körning och trafikplanering<br />

för attraktiva tätorter. Trafikverket<br />

har samordningsansvar i Sverige.<br />

mobilityweek.eu<br />

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor<br />

cykelframjandet.se/kretsar<br />

GÖTEBORG<br />

3 september, 11.00<br />

Söndagstur på cirka 3 mil<br />

nära spåret längs 7:ans<br />

linje till Bergsjön. Där finns<br />

ett delvis nedmonterat och<br />

uppfräschat miljonprogram,<br />

men också gröna experiment<br />

och en stadslantgård. Turen<br />

avslutas med medhavd picknick<br />

vid sjön. Samling vid<br />

Wavrinskys plats med turledaren<br />

Camilla, 0708-831815.<br />

10 september, 18.00<br />

Rektur för funktionärer inför<br />

motionsloppet Säröleden.<br />

Alla som cyklar turen på<br />

5 mil, och hjälper till under<br />

motionsloppet, får medalj.<br />

Samling vid Linnéplatsen 11<br />

med Ove, 0702-896721.<br />

24 september, 12.00<br />

Söndagstur till platser med<br />

problem ur ett infrastrukturperspektiv.<br />

Samling vid Linnéplatsen<br />

för att cykla cirka 15<br />

kilometer med Anders,<br />

0767-699893.<br />

1 oktober, 11.00<br />

Söndagstur i Delsjöterrängen,<br />

till Västra Långvattnet. Turen<br />

går från Härlanda Tjärn och<br />

är cirka 2 mil. Samling vid<br />

Ullevibollen med turledaren<br />

Ralf, 0706-997509.<br />

40<br />

8 oktober, 11.00<br />

Söndagstur till platser och<br />

byggnader i staden med<br />

en mörk historia. Samling<br />

vid Gustav Adolfs torg med<br />

Lisbeth, 0705-563269.<br />

10 oktober, 12.00<br />

Avslutning för Cykelorienteringen<br />

med prisutdelning.<br />

Kretsen bjuder på kaffe, te,<br />

kakor och bullar. Samling vid<br />

Lilla Munkebäcksgatan 11A.<br />

HALMSTAD<br />

24 oktober, 18.00<br />

Medlemsmöte i Alla Hjärtans<br />

hus, Kyrkogatan 3, med<br />

en tillbakablick på det gångna<br />

året med medlemmarnas<br />

egna bilder och berättelser.<br />

Kretsen bjuder på fika. De<br />

som vill bidra till kretsen på<br />

något sätt kan anmäla det till<br />

styrelsen i förväg.<br />

JÖNKÖPING<br />

4 september, 10.00.<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

vandrarhemmet vid Rocksjön.<br />

Turens sträckning bestäms av<br />

Sven-Olof, 0703-141088.<br />

7 september, 16.30<br />

Torsdagstur från piren till<br />

polishuset med visning av<br />

oäkta konst. Eiron är turledare,<br />

0702-238925.<br />

11 september, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

vandrarhemmet vid Rocksjön.<br />

Turens sträckning bestäms av<br />

Arne, 0762-300727.<br />

14 september, 16.30<br />

Torsdagstur från Röde Påle<br />

Råslätt till Rosenborg<br />

Norrahammar, med turledaren<br />

Arne 0762-300727.<br />

18 september, 10.00<br />

Cykeltur för daglediga från<br />

vandrarhemmet vid Rocksjön.<br />

Turens sträckning bestäms av<br />

Bernt, 036-377959.<br />

25 september, 18.00<br />

Traditionsenlig cykelavslutning<br />

hos Hasse på Sjökanten.<br />

MALMÖ<br />

2–3 september, 10.00<br />

Faellestur under en helg med<br />

danska Cyklistforbundet.<br />

Start från Helsingborg central<br />

för 6 mils lördagscykling till<br />

guidning på Beredskapsmuseet<br />

med försvarets klassiska<br />

ärtsoppa och pannkakor.<br />

Eftermiddagskaffe på gårdscaféet<br />

Maison française i<br />

Ingelsträde. Övernattning på<br />

Vejbystrands vandrarhem och<br />

därefter 7 mils söndagscykling<br />

över slätten via Munka--Ljungby<br />

och tillbaka till Helsingborg.<br />

5 september, 18.00<br />

Tisdagstur, 3 mil, till Tygelsjö<br />

med turledare Leif, 0702-<br />

554514.<br />

16-22 september<br />

Kretsen deltar i den Europeiska<br />

trafikantveckan som arrangeras<br />

för att motivera människor<br />

att cykla, gå och åka<br />

kollektivt. De som vill göra en<br />

insats i kretsen kan kontakta<br />

David, 0705-603434, senast<br />

2 september.<br />

18 november, 15.00<br />

Planeringsträff i PRO:s lokal,<br />

Augustenborgsgatan 23 E.<br />

Kretsen bjuder på ärtsoppa<br />

med tillbehör och pannkakor.<br />

Dragning av aktivitetslotteri.<br />

Föranmälan och förslag på<br />

turer, aktiviteter eller aktioner<br />

skickas före 4 november till<br />

Leif, 0702-554514.<br />

MÖRARP<br />

22 oktober, 18.00<br />

Årsmöte i Billesholm. Mer<br />

information skickas ut från<br />

kretsen till medlemmarna.<br />

NORRBOTTEN<br />

16 september, 11.00–15.00<br />

Kretsen deltar i Luleå kommuns<br />

evenemang i Södra<br />

hamnen, som går under<br />

namnet På stan utan vår bil.


Säröleden motionslopp<br />

GÖTEBORG<br />

17 september, 9.30<br />

För 43:e gången cyklas Säröleden, ett<br />

motionslopp för hela familjen på 5 mil.<br />

Gemensam start sker inne på Slottsskogsvallen<br />

alternativt i Särö mellan 9.00<br />

och 10.00. Startavgiften ska betalas in<br />

före 10 september. Föranmälan görs via<br />

Korpen Göteborg, 031-7266084, mer<br />

information finns på Göteborgskretsens<br />

hemsida.<br />

cykelframjandet.se/goteborg<br />

Cykelkarnevalen <strong>2017</strong><br />

STOCKHOLM<br />

17 september, 14.00<br />

Den tredje cykelkarnevalen kommer att<br />

starta från Norrbro, utanför riksdagshuset.<br />

Från 10.00 pågår bland annat cykelmek,<br />

cykelpimpning och cykelutställning.<br />

Paraden startar 14.00 och avslutas cirka<br />

15.30 på startplatsen. Därefter är det<br />

trickcykelshow, livemusik och man kan ta<br />

med sig egen mat att grilla på cykelgrillen.<br />

Naturskyddsföreningen är arrangör.<br />

cykelkarneval.com<br />

Helgkurs i stigbyggande<br />

STOCKHOLM<br />

23–24 september<br />

Cykelfrämjandet arrangerar återigen<br />

en gratis workshop med internationella<br />

MTB-experterna Gary Hampson och<br />

Mark McClure för att bygga hållbara<br />

cykelstigar. Tvådagarskursen lär ut<br />

hur man skapar attraktiva och hållbara<br />

cykelstigar för mountainbike. Från planering<br />

med teori till alla spadtag i marken.<br />

Anmälan och mer information via mejl,<br />

hans.stoops@cykelframjandet.se.<br />

STORSTOCKHOLM<br />

3 september, 10.00<br />

Nackarunda på cirka 35 kilometer.<br />

Samling vid Värmdöleden<br />

nedanför Nacka kyrka<br />

med Jane, 0762-176868.<br />

10 september<br />

Studenttur med Johanna, mer<br />

information kommer senare.<br />

24 september, 10.00<br />

Säsongsavslutning på cykel<br />

till Drottningholm, cirka 2 mil.<br />

Samling vid Karlbergs slott<br />

med Anita, 0707-137080,<br />

som är turledare.<br />

SÖRMLAND<br />

24 september, 11.00<br />

Tur på cirka 22 kilometer.<br />

Samling vid Pin Point i Eskilstuna,<br />

för cykling på banvallsleden<br />

till Ärla, där kretsen<br />

bjuder på förtäring. Anmälan<br />

till Kristina, 0706-233698,<br />

före 20 september.<br />

September<br />

Kursstarter för kretsens cykelkurser<br />

för unga och vuxna<br />

i Stockholmsområdet, med<br />

startdatum för respektive<br />

stadsdel.<br />

4 sept. 18.00 Bagarmossen<br />

4 sept. 18.00 Sollentuna<br />

6 sept. 18.00 Skärholmen<br />

7 sept. 17.00 Rinkeby<br />

11 sept. 16.00 Farsta<br />

11 sept. 18.00 Nacka<br />

Anmälan och information<br />

finns hos elisabeth.kempe@<br />

cykelframjandet.se.<br />

TROLLHÄTTAN-VÄNERSBORG<br />

9 september, till 18.00<br />

Under Kulturnatten finns<br />

Cykelfrämjandets lokalkrets<br />

på Nybron i centrum för att<br />

diskutera trafikfrågor under<br />

lördagseftermiddagen.<br />

24 september, 16.00<br />

Prisutdelning för årets<br />

cykelorienteringen på Torpa<br />

vårdcentral i Vänersborg.<br />

UPPSALA<br />

21 september, 18.00<br />

Kretsen ordnar ett föredrag<br />

under Trafikantveckan med<br />

den bokaktuella stadsbyggnadsforskaren<br />

från KTH,<br />

Alexander Ståhle, som har<br />

skrivit boken "Alla behöver<br />

närhet". Diskussion efteråt om<br />

Uppsalas möjligheter som<br />

cykelstad på Stadsbiblioteket,<br />

i Mallas sal.<br />

24 och 31 augusti, 7, 14, 21<br />

och 28 september, 18.30<br />

Studiecirkel om cykeltrafik<br />

för att göra Uppsala till en<br />

trygg, snabb och attraktiv<br />

stad. Träffar på torsdagar<br />

hos Studiefrämjandet, rum<br />

Terra, Portalgatan 2, tre trappor<br />

upp. Deltagarna kommer<br />

på cykel och varje tillfälle<br />

avslutas med en cykeltur eller<br />

platsbesök. Anmälan via mejl,<br />

uppsala@cykelframjandet.se,<br />

och information finns hos<br />

Torbjörn, 0709-245617.<br />

VARBERG<br />

5 september, 15.00<br />

Hemlig cykeltur som startar<br />

vid Gamlebyskolan. Även<br />

medlemsmöte om utvecklingen<br />

av kretsen på kvällen efter<br />

turen. Mötet sker i samarbete<br />

med Studiefrämjandet.<br />

VETLANDA<br />

4 september, 18.00<br />

Måndagstur med samling vid<br />

torget för Ekerdarundan med<br />

turledaren Carina, 0383-<br />

51116.<br />

11 september, 18.00<br />

Måndagstur från torget för<br />

cykling, säsongsavslutning<br />

och allsång vid Östanå.<br />

Kretsen bjuder på förtäring<br />

och årets cykelfrämjare utses.<br />

VÄSTERÅS<br />

28 september, 18.00–20.00<br />

Medlemsmöte på Café Bianchi,<br />

sista torsdagen i månaden,<br />

denna gång i september.<br />

26 oktober, 18.00–20.00<br />

Medlemsmöte på Café Bianchi,<br />

sista torsdagen i oktober.<br />

30 november, 18.00–20.00<br />

Medlemsmöte på Café<br />

Bianchi, sista torsdagen i<br />

november.<br />

ÖREBRO<br />

4 september, 16.00<br />

Tur till tranorna i Kvismaren,<br />

cirka 32 kilometer. Start från<br />

Ronnie Peterson-statyn med<br />

Inge, 019-250782.<br />

11 september, 17.00<br />

Grillning vid badplatsen i<br />

Snavlunda. Kretsen bjuder på<br />

korv med bröd. Cirka 1 mils<br />

cykling från Vasatorget med<br />

Inge, Kerstin, 0705-489316,<br />

och Marianne, 0762-441072.<br />

ÖSTERSUND<br />

17 September, 12.00<br />

<strong>Cykling</strong> till Fröjas Kafé<br />

och växthus i Ås. Samling<br />

vid Västra station med Jonas,<br />

0703-529319.<br />

VINTERKALENDARIET<br />

Nästa nummer av <strong>Cykling</strong><br />

kommer ut i början på december<br />

och planerade vinteraktiviteter<br />

kan skickas före<br />

10 november till chefredaktor@<br />

cykelframjandet.se.<br />

41


42


”<br />

R<br />

esten av våra liv utan bil<br />

FRÅN DEN INNOVATIVA KONSULTEN SOM LÄR ANDRA ATT TÄNKA NYTT OCH GÖR DETSAMMA<br />

KRÖNIKA<br />

Frihet och närvaro. Det är något många eftersträvar,<br />

och det jag tror att lastcykeln gett vår<br />

familj mest av allt. Konstigt egentligen, för vårt<br />

mål när vi skaffade den genom att delta i KTH:s<br />

forskningsprojekt, Ett bilfritt år, var bara att kunna<br />

leva bilfritt. För vår familj som bor i Stockholms<br />

innerstad borde det vara lätt, men sommarstugan<br />

hade dittills hindrat oss från att ta steget då vi inte<br />

såg något alternativ till bilen där. Nu när projektet<br />

är slut, bilen såld och permanent ersatt av två lastcyklar<br />

med eldrift, samt ett gäng vanliga cyklar i<br />

olika storlekar till den växande familjen, är det inte<br />

bilfriheten vi tänker på i första hand. Utan friheten.<br />

Cyklarna i kombination med buss fyller våra<br />

transportbehov och har gett oss en annan frihet.<br />

Parkering är gratis och lätt att hitta. På sträckor<br />

upp till en mil är vi ofta snabbare än kommunaltrafiken,<br />

då vi slipper byten och väntetider. Cykeln<br />

är redo att lämna hemmet med barn på väg till<br />

skolan precis när vi är redo, utan tidtabell. Vi<br />

transporterar mest barn med cyklarna, men postpaket,<br />

båtmotor, strandgrejer, veckohandlingen<br />

Jenny Fürstenbach<br />

LASTCYKLIST<br />

MED FAMILJ<br />

ettbilfrittar.se<br />

nyfikenheten.com<br />

eller Blocketfynd går också bra. Ingen besiktning<br />

behövs. Försäkringen är billig och tankar gör vi i<br />

eluttaget. Och att cykla med vinden i håret är väl<br />

ändå sinnebilden av frihet?<br />

Att inte längre ha någon glasruta mellan<br />

oss och omvärlden innebär också att allt<br />

har kommit närmare. Vi pratar mycket<br />

med barnen medan vi cyklar tillsammans,<br />

och barnens lokalsinne är bättre. Livet vid sommarstugan<br />

har blivit lugnare. Vi har mindre packning<br />

med oss och när vi väl är framme, då är vi framme.<br />

Saker vi glömt får vänta till nästa gång. På väg till<br />

mataffären stannar vi ofta för att hälsa på hästar<br />

och grisar längs med vägen och vi känner doften av<br />

naturen på väg till badplatsen dit vi förr körde bil.<br />

Barnen har älskat lastcyklarna från dag ett.<br />

De är kloka. De inser att staden skulle bli mycket<br />

trevligare om bara de som verkligen behövde åkte<br />

bil. Med fartvinden i håret sjunger de ofta högt<br />

när vi cyklar till skolan. Så mycket finare betyg kan<br />

lastcykeln inte få.<br />

FOTO: VIKTOR<br />

GÅRDSÄTER<br />

43


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

c/o Föreningshuset<br />

Virkesvägen 26<br />

120 30 Stockholm<br />

CTV ÄR ÖVER<br />

BOKA<br />

3-11/8<br />

2018!<br />

LÄNGE LEVE CTV!<br />

Cykelfrämjandet Halmstad arrangerade<br />

nyligen en fantastisk cykelturistvecka<br />

<strong>2017</strong>. Nästa år, 3-11 augusti 2018 är det<br />

dags för CTV i Rättvik. Vi anordnar varierande<br />

turer i djupa dalaskogar och öppna<br />

kulturlandskap. Upplev centralort, fäbodar<br />

och gamla dalabyar. Cykelturistveckan<br />

börjar när Classic Car Week slutar och<br />

slutar när Cykelvasan börjar. Håll utkik på<br />

cykelframjandet.se efter mer information<br />

och möjlighet att anmäla dig inom kort.<br />

Välkommen!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!