Views
4 months ago

Konfeksiyon Teknik Şubat 2018

22 PANORAMA KONFEKSİYON

22 PANORAMA KONFEKSİYON TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2018 Akıllı ve mutlu fabrikalar Konfeksiyon ve tekstil sektörünün önümüzdeki 5 yılda 72 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Dijitalleşme konusunda HUGO BOSS Solutions, üreticilerin dönüşüm yolculuklarına nereden başlayacakları ve bu süreci nasıl yönetecekleri konusunda yol gösterirken kuşkusuz bu sürece katma değer katacak. Alman tekstil markası HUGO BOSS, İzmir’deki üretim tesisini Endüstri 4.0 kapsamında dönüşüme götürüyor. HUGO BOSS Tekstil fabrikasında, artırılmış gerçeklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanıldığı uygulamalar üretim hatlarıyla bütünleştirildi. Mutlu Fabrika adını verdikleri kampanyayla da fabrika, hem daha akıllı hale gelirken diğer yandan da çalışanların istekleri doğrultusunda dönüştürülüyor. HUGO BOSS, üretimi ham madde girişinden teslimata kadar dijital platformda izlenir hale getirmeyi hedefliyor. Dijital dönüşümü gerçekleştirirken sektöre ve sanayi bileşenlerine HB Solutions’la çözümler üreteceklerini belirten HUGO BOSS Kurumsal Hizmetler

23 PANORAMA KONFEKSİYON TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2018 Kıdemli Yöneticisi Sarper Aslan, çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı. İzmir’de yerleşik Hugo Boss fabrikasından kısaca bahseder misiniz? “HUGO BOSS İzmir üretim tesisleri, Ege Serbest Bölgesi’ndeki 65.000 metrekare kapalı alanı, yaklaşık 3.800 çalışanı, yıllık yaklaşık 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretimiyle markanın ana üreticisi konumunda. Grubun dünyadaki en büyük üretim tesisi olma özelliğine de sahip HUGO BOSS İzmir üretim becerileri, teknik bilgi ve inovasyon alanlarında da grubumuzun önemli bilgi kaynaklarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu yana, sürekli iyileştirme yaklaşımından hiç vazgeçmeyen bir üretim tesisi, bu doğrultuda 2015 yılının ortalarından itibaren ‘Endüstri 4.0’ı merkeze alan yeni bir vizyonla, sektörde mümkün olan en son teknolojinin kullanıldığı akıllı fabrika dönüşüm yolculuğuna başladı. HUGO BOSS Solutions birimimizin liderliğinde bu yolda attığımız somut adımlar, bugün HUGO BOSS İzmir’i küresel hazır giyim endüstrisinin takip ettiği bir üretim tesisi haline getirdi. HUGO BOSS İzmir’in 2020 sonuna kadar hedefi ise, insan, makine, süreçler ve ürün bilgilerini birbirlerine bağlayarak fabrikanın tümünü tek bir makine haline getirecek bir sistem yaratmak. Bu sürecin adımları dijitalleşme, otomasyon ve robotik teknolojileri, en nihayetinde de yapay zekadan oluşuyor. Dijitalleşme sürecinin tamamlanması ardından otomasyon ve robot teknolojileri alanında mesafe kateden fabrika, bu yıldan itibaren yapay zeka ile karar verir hale gelmeyi hedefliyor. Halihazırda HUGO BOSS İzmir’de sahada çalışan tüm üretim personeli, üretim ve bireysel verileri aktardıkları ve anlık olarak kurumsal ve üretim süreçleriyle ilgili birçok bilgiye ulaşabildikleri dijital sistem aracığıyla günde yüzbinlerce satır veri üretiyor. Bu verilerin anlamlandırılıp, görsel bilgi grafiklerine dönüştürülüyor ve tüm çalışanlar anlık olarak üretim süreçleri hakkında bilgilendiriliyor.” Hugo Boss Solutions’la nasıl bir çözüm sunulacak? “HUGO BOSS Solutions şirketin proje yapma metodolojisini standartlaştırmak, bunu tüm organizasyona öğretmek, tüm proje yaklaşımlarını belirlemek, iç ve uluslararası projeleri koordine etmek, bilgi birikimini kümelemek ve dünya genelindeki HUGO BOSS tedarikçilerini geliştirmek amacıyla 2016 yılı başında İzmir’de kuruldu. Kazandığı önemli başarıların ardından HUGO BOSS Solutions aynı yıl dışarıya açıldı ve tüm endüstriye danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Aradan geçen zamanda çok uluslu çalışma ortamında, kendini operasyonel mükemmellik yolunda değer oluşturmaya adamış, sonuç odaklı profesyonelleri bir araya getiren HUGO BOSS Solutions, süreçlerin planlı, bütünsel bir bakış açısıyla iyileştirilmesine odaklanıyor. HUGO BOSS Solutions, müşterileriyle kurduğu güçlü iş birlikleriyle, sürdürülebilir başarı için, onların potansiyelini ortaya çıkaracak dönüşümü hayata geçiriyor. Müşterilerine çözüm önerileri sunarken, fikirleri oluşturmak kadar hayata geçirmenin de öneminin farkında olan HUGO BOSS Solutions’un odağında, üreticilerin yetkinliklerini geliştirmek ve süreç iyileştirmelerinin firma içinde ilave bir desteğe ihtiyaç duyulmaksızın sürdürülebilmesini sağlamak bulunuyor. Teorik bilgi transferi ve kısa vadeli çözümler yerine, sarsıcı etki oluşturacak dönüşümlere odaklanan HUGO BOSS Solutions, gelişim ve dönüşüm yolunda kollarını sıvamış tüm üreticiler için, dijital veri toplama, dijital saha yönetimi, yalın dönüşüm, reorganizasyon, kalite güvence sistemleri, endüstriyel ürün devreye alma, saha yöneticileri gelişimi, liderlik gelişimi ve dijital dönüşüm konularında profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyor.”

BİRİNCİLİKTE - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
ÖZGÜR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Dünya - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
8 - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
FUAR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Türkiye - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
mayıs-haziran - Örme Sanayicileri Derneği
KAZANANLAR SAHNEDE - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı ...
FUAR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
ERP HABER Dergisi Şubat 2018 Sayısı
kasım aralık - Örme Sanayicileri Derneği
5å TANITIM $7$ã,1 - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri