28.10.2017 Views

Газета "Успенська вежа", № 9 (2017)

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 Вересень <strong>2017</strong><br />

Ярослав ФАЙЗУЛІН, кандидат історичних наук<br />

До 100-річчя початку відродження УАПЦ (1917-<strong>2017</strong>)<br />

«Ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади»<br />

Митрополит Василь Липківський<br />

добивався богослужінь українською мовою<br />

Продовження. Початок на с.1<br />

Митрополит Василь Липківський (у<br />

центрі) зі священнослужителями та<br />

мирянами Української Автокефальної<br />

Православної Церкви під стінами<br />

Софійської собору в Києві, 1923 рік<br />

У квітні 1917-го Липківський головує<br />

на Київському єпархіальному<br />

з’їзді духовенства і мирян. Розглядають<br />

питання про відродження<br />

українських церковних традицій, демократизацію<br />

церковного життя, виборність<br />

священиків. А 8 січня 1918-<br />

го розпочинає роботу Всеукраїнський<br />

православний церковний собор. Головні<br />

питання: церковна незалежність<br />

або автокефалія православної<br />

церкви в Україні, запровадження<br />

богослужінь українською мовою та<br />

принципу соборно правності – тобто<br />

участі мирян в управлінні церквою.<br />

Але на Київ наступають більшовики,<br />

й собор перериває роботу. Засідання<br />

поновлюють через шість місяців – за<br />

гетьмана Павла Скоропадського. Та<br />

цим разом на Соборі гору бере консервативне<br />

російське духовенство.<br />

Воно відхиляє питання і про автокефалію,<br />

і про відправи українською.<br />

Тоді влада змінювалася часто.<br />

До Києва ненадовго входять війська<br />

Директорії. Потім – знову більшовики.<br />

Проголошують відокремлення<br />

церкви від держави. Василь Липківський<br />

та Всеукраїнська православна<br />

рада намагаються з цього скористатися.<br />

Утворюють українські парафії,<br />

починають передавати їм храми.<br />

12 липня 1919 р., в день апостолів<br />

Петра і Павла, в Софійському соборі<br />

службу Божу вперше всю відправили<br />

українською мовою. 31 серпня 1919-<br />

го до Києва знову вступають українські<br />

війська. Процесія духовенства<br />

на чолі з Василем Липківським із<br />

Софійського храму виходить зустрічати<br />

головного отамана Симона<br />

Петлюру. Але невдовзі повертається<br />

більшовицька влада. Попервах вона<br />

лояльно ставиться до «автокефалістів».<br />

Мета прагматична: ослабити<br />

російську православну церкву, яку<br />

очолював московський патріарх Тихон.<br />

… Селянство – найчисленніша<br />

паства – схвалювало богослужіння<br />

зрозумілою йому мовою. «Народ захоплювався<br />

українською церквою,<br />

звільняв тихонівських священиків,<br />

прохав священиків від ВПЦР, – пише<br />

Липківський. – У неї були й кандидати,<br />

та нікому їх було висвячувати».<br />

Бо ієрархи-росіяни, що сидять<br />

на єпископських кафедрах в Україні,<br />

відмовляються це робити.<br />

Із проголошенням автокефалії в<br />

православних церквах України відбулася<br />

«канонічна церковна революція».<br />

Вона зачепила як внутрішній<br />

церковний устрій, так і обрядовість.<br />

«Коли Христос є Голова церкви, слово<br />

Боже є душа церкви, а людність<br />

тіло церкви, то канони є як би одіж на<br />

тілі. Так і канони церковні не можуть<br />

не мінятися, перш за все згідно з зростом<br />

церкви, бо не може ж доросла<br />

людина носити дитячу одіж», – говорив<br />

Василь Липківський до делегатів<br />

Київського церковного з’їзду 23<br />

травня 1923 року. І одним із першочергових<br />

нововведень в УАПЦ стало<br />

вживання живої української мови<br />

під час богослужінь. Відбувалася й<br />

демократизація повсякденного життя<br />

православної церкви. Приміром,<br />

духівництво поза храмом не мусило<br />

відрізнятися одягом від мирян, бо<br />

”священство панотця не в тілі й у зовнішньому<br />

вигляді його, а в душі та її<br />

достоїнстві”, – вважав митрополит<br />

Василь Липківський. Він критикував<br />

суворі приписи посту й деяких церковних<br />

служб. На його думку, вони<br />

стосувалися монахів-пустельників і є<br />

заважкими для простих вірян: ”Краще<br />

вже створити легші закони, щоб<br />

усі їх виконували, ніж трудні і суворі,<br />

що їх майже ніхто не дотримує”<br />

14 жовтня 1921 року, на свято Покрови,<br />

у Софійському соборі розпочався<br />

І Всеукраїнський православний<br />

церковний собор. Хоч був тяжкий голодний<br />

рік, а залізничне сполучення<br />

– сяке-таке, проте зібралися понад 400<br />

делегатів з усієї України. Більшість із<br />

них миряни – селяни та інтелігенція.<br />

Були й відомі діячі: академіки Агатангел<br />

Кримський та Сергій Єфремов,<br />

композитор Кирило Стеценко, письменники<br />

Людмила Старицька-Черняхівська<br />

й Григорій Косинка.<br />

Собор ухвалив: «Що Українська<br />

православна церква є автокефальна,<br />

тому ніякому урядові інших православних<br />

церков не підлегла і сама<br />

порядкує своїм церковним життям<br />

за провідництвом Святого Духа, а<br />

в своєму внутрішньому урядуванні<br />

Українська православна церква стає<br />

всенародно- соборноправною. Віруючий<br />

нарід український стає вільним<br />

керівником у своїй церкві: сам<br />

обирає на служіння церкві всіх працівників,<br />

сам господарює в церкві й<br />

самособорним голосом вирішує всі<br />

свої церковні справи». Протоієрея<br />

Василя Липківського собор обирає<br />

митрополитом Київським і всієї<br />

України. Екзарх московського патріарха<br />

в Києві відмовляється висвятити<br />

його та єпископів УАПЦ. Тоді<br />

Липківського висвячують за практикою<br />

стародавньої Александрійської<br />

церкви – покладанням на нього рук<br />

усіх учасників Собору.<br />

«Здвиг народа був надзвичайний,<br />

здається, весь Київ узяв участь у висвяті,<br />

– пише Липківський в «Історії<br />

Української Православної Церкви». –<br />

Правило службу в Св. Софії з 30 священиків<br />

і 12 дияконів. Не тільки в соборі,<br />

а й на хорах було повно народу,<br />

голки не було де ткнуть. А коли прийшов<br />

час покладення рук, усі в соборі<br />

стали класти руки на плечі один<br />

одному, так аж до солеї (піднесена<br />

на кілька сходинок частина підлоги<br />

перед іконостасом у православному<br />

храмі. – «Країна»); ті, що стояли на<br />

солеї, члени Собору – миряни клали<br />

руки на плечі дияконів, ті на священиків,<br />

а священики вже на ставлеників.<br />

Так здійснилася справді не тільки<br />

все соборна, а всенародна висвята».<br />

За: https://gazeta.ua/articles/history-journal<br />

Далі буде<br />

Марія ГОРБАЛЬ<br />

ФРАГМЕНТИ З ІСТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРІОРЦІ У КИЄВІ<br />

До 70-ліття від дня народження Валерія Марченка<br />

Валерій Марченко<br />

Валерій Марченко, український<br />

дисидент-правозахисник, літературознавець,<br />

перекладач нар. 16 вересня<br />

1947 р. в Києві. Онук (по матері)<br />

М.І. Марченка, українського історика,<br />

автора численних праць з історії<br />

України доби середньовіччя, першого<br />

радянського ректора Львівського<br />

університету (1902–1983). За свої<br />

політичні погляди 25 червня 1973 р.<br />

був заарештований співробітниками<br />

КДБ. За вироком Київського обласного<br />

суду від 27 грудня 1973 р. засуджений<br />

до 6 р. позбавлення волі в колонії<br />

суворого режиму і 2 р. заслання. Відбував<br />

покарання у пермському таборі<br />

для політв’язнів <strong>№</strong> 35.<br />

Після звільнення жив у Києві.<br />

Активно займався правозахисною<br />

діяльністю, розсилав листи-протести<br />

із засудженням існуючої<br />

системи. Рішуче виступив проти<br />

інструкції Міністерства освіти<br />

УРСР «Про посилення вивчення російської<br />

мови у школах України»,<br />

яку назвав «найсвіжішим Валуєвським<br />

указом». 21 жовтня 1983 р.<br />

вже важко хворого Валерія заарештовують<br />

вдруге і 13-14 березня<br />

1984 р. засудили до 10 р. таборів<br />

особливого режиму і 5 р. заслання.<br />

Етапом був відправлений у пермські<br />

табори, де незабаром відмовили<br />

нирки. Помер 5 жовтня 1984<br />

р. у тюремній лікарні в Ленінграді.<br />

Мати Валерія добилася видачі<br />

тіла сина. Посмертно нагороджений<br />

Орденом «За мужність» I ст.<br />

(8 листопада 2006) – за громадянську<br />

мужність, самовідданість у<br />

боротьбі за утвердження ідеалів<br />

свободи і демократії та з нагоди<br />

30-ї річниці створення Української<br />

Громадської Групи сприяння виконанню<br />

Гельсінкських угод.<br />

Покровську церкву на Пріорці у<br />

Києві споруджено у 1902–1906 рр.<br />

на місці дерев’яного Димитрівського<br />

храму. Розписував її Іван Їжакевич.<br />

В лютому 1938 церкву закрили<br />

(до вересня 1941 р.) – там зробили<br />

овочеву базу. У вересні 1941 р. церква<br />

знову відкрилася. Тоді вона належала<br />

УАПЦ. У 1943 р. від артобстрілу<br />

радянської артилерії храм дуже<br />

постраждав. В голодні 1944–1945<br />

рр. інтер’єр храму довелось відновлювати<br />

(храм належав вже РПЦ). І<br />

знову запрошують Івана Їжакевича.<br />

Зважаючи на поважний вік, він давав<br />

тільки поради, та декілька ікон<br />

Їжакевич, все ж, намалював.<br />

В день Покрови Пресвятої Богородиці<br />

1984 р. у цій церкві було<br />

справжнє чудо – похорон Валерія<br />

Марченка. Євген Сверстюк згадує<br />

про це чудо як зухвалий виклик радянській<br />

системі: «Ще ніхто з зеків<br />

не мав такого достойного похорону.<br />

Від 10-ї до 14-ї години в престольне<br />

свято посеред церкви чотири години<br />

стоїть домовина зека, особливо<br />

небезпечного державного злочинця,<br />

рецидивіста, навколо нього стоять<br />

люди як почесна варта – при совєтах<br />

почесна варта! І всі прихожани на<br />

це звертають увагу. Бабусі ставлять<br />

свічки і кажуть: «Мабуть, був мученик».<br />

Але ніхто не може їм пояснити,<br />

хто це був. Вони тільки здогадуються.<br />

А кагебісти нічого не можуть<br />

зробити. Це було чудо! Я вперше відчував<br />

присутність чуда. …Посеред<br />

церкви стоїть труна, стоїть почесна<br />

варта… Справді, кращого похорону,<br />

ніж тоді, на свято Покрови, в присутності<br />

такої кількості народу, не<br />

можна було собі навіть вимолити, не<br />

можна було і придумати». І над усіма<br />

людьми в церкві – ікони Івана Їжакевича.<br />

Особливу силу розписів та ікон<br />

Їжакевича у той момент відзначає й<br />

мати Валерія Марченка: «І над нами<br />

всіма Покров Божої Матері – величезна<br />

ікона на всю стіну, з омофором.<br />

Таке враження, що Валерію дозволено<br />

було побути в цій церкві стільки,<br />

скільки він хотів. Він любив цю Покровську<br />

церкву на вулиці Мостицькій,<br />

на Куренівці» (Овсієнко В. Похорон<br />

Валерія Марченка).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!