28.10.2017 Views

Газета "Успенська вежа", № 9 (2017)

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 Вересень <strong>2017</strong><br />

Ірина ТАРАСЮК, молодший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України (м. Львів)<br />

ЗА ВСЕ БОГУ ДЯКУВАТИ:<br />

НАРОДНА «ФІЛОСОФІЯ ВДЯЧНОСТІ»<br />

Закінчення. Початок у попередніх випусках газети<br />

Отці Церкви запевняють, що неважко<br />

знаходити причини до у чому полягає таємниця його щастя.<br />

вав і був сповнений гумору, спитали,<br />

подяки Богові. В одному з молитовників<br />

можемо прочитати: «Якби Бог щасливим. Кожного ранку, коли я про-<br />

Він відповів: «Це моя звичка – бути<br />

цього не хотів, нас навіть не було б кидаюсь, і кожного вечора перед сном<br />

на світі! Дякуємо Йому за своє життя, я благословляю свою сім’ю, поля і<br />

здоров’я, здібності, батьків, родину, худобу і дякую Богові за чудовий врожай».<br />

друзів, батьківщину, їжу, дім, успіхи<br />

– о, скільки можна було б вичислити Впродовж сорока літ цей фермер<br />

дібр, якими користуємося в житті. дотримувався такої життєвої філософії.<br />

Як відомо, регулярні, систематич-<br />

Усе це – дари від Бога: «Дякую Тобі,<br />

Господи, за всі блага, якими Ти мене но повторювані думки проникають<br />

обдарував». Це майже природний вигук,<br />

що сам виривається з уст. В ус-<br />

Отже, цей чоловік зробив, так би мо-<br />

у підсвідомість і стають звичними.<br />

тах народу ця молитва живе постійно:<br />

«Богу дякувати!; Спасибіг!». ка. Маємо усі підстави стверджувати,<br />

вити, відкриття, що щастя – це звич-<br />

Як стверджують спеціалісти у що усталений спосіб життя і мислення<br />

нашого народу характеризується<br />

сфері таємниць людської душі, тільки<br />

вдячна людина може бути щасливою.<br />

Впродовж віків, з покоління в кою на маленьке чи більше щастя,<br />

такою споконвіків виробленою звич-<br />

покоління українці знали, зберігали, про що й свідчить народна творчість,<br />

передавали свій спосіб бути щасливими<br />

через вдячність, всупереч усяїнської<br />

духовності.<br />

яка є яскравим відображенням украким<br />

бідам, злидням, невпевненості Жива людина має потребу славити<br />

Бога. Бідний чоловік, який попри<br />

у завтрашньому дні, бездержавності,<br />

утискам з боку загарбників тощо. все тішиться своїм життям, говорить<br />

Живи та Бога хвали; Встаючи і лягаючи,<br />

Богу дякуймо, тобто, «постій-<br />

що жию». Такий спосіб мислення,<br />

так: «Недоїм, недосп’ю, Слава Богу,<br />

но», «зранку і увечері», – говорили ставлення до життя, характеризує<br />

вони.<br />

здорову особистість.<br />

Цим «дякую» розпочинався кожен<br />

новий день і ним закінчувався, повноцінним життям лише тоді,<br />

Кажуть, що людина може жити<br />

воно давало підстави дивитися на коли вона усвідомлює, що життя<br />

новий день з оптимізмом. За уявленнями<br />

народу те, що людина знову зауважив американський теолог Г.<br />

колись добіжить кінця. Як слушно<br />

має можливість бути, розпочинати Кушнер, «люди, які проходять життям,<br />

не дякуючи Богові за здоров’я,<br />

нові справи, маючи у розпорядженні<br />

нові хвилини часу – це не є її заслугою,<br />

її рішенням, а даром Божим, і за решті, за сонячне світло, – у певно-<br />

їжу, за можливість мати друзів, на-<br />

цей дар треба Йому подякувати. Така му сенсі неживі». Давній, у всі часи<br />

настанова до життя характерна для актуальний заклик латинян пам’ятати<br />

про смерть (Mementomorі!), має<br />

світосприйняття, у якому вдячність<br />

– центральне, основне відчуття, вона свої аналогії у світоглядній традиції<br />

є ознакою чесноти, яку не можливо українців, що відтворена майстрами<br />

художнього слова, зокрема Улас<br />

здобути миттєво, а яку треба здобувати,<br />

набувати і розвивати роками. Самчуком у такому епізоді його «Волині»:<br />

«Батько уважно по-християн-<br />

У християнській філософії вдячність<br />

– «це початок всякої мудрости».<br />

Тому подяка Богові як спосіб скінчився ще один… Все ближче до<br />

ськи відхрещується: «Ну, слава Богу,<br />

на щастя відома і поширена в різних смерті, – розважає старий».<br />

етнотрадиціях, що належать до християнської<br />

культури.<br />

з Богом не тільки забезпечує спокій-<br />

Такий постійний зв›язок людини<br />

Одного ірландського фермера, ний відхід її на «той» світ, а й сприяє<br />

який завжди співав, весело посвисту-<br />

збереженню внутрішньої рівноваги<br />

Марія ГОРБАЛЬ<br />

Це було влітку 1995 року. Група<br />

артистів їхала на гастролі на<br />

запрошення до Німеччини. Щоби не<br />

оплачувати послуг шоферові, я сам<br />

сидів за кермом мікроавтобуса, куди<br />

ми спакували свої костюми, а також<br />

музичний інвентар: бандури, цимбали,<br />

ударні інструменти (сопілки місця<br />

не займали). На українсько-польському<br />

кордоні простояли під палючим<br />

сонцем в задушливому мікроавтобусі<br />

добрих пів дня. Нарешті нас митники<br />

пропустили на територію Польщі,<br />

і ми трасою прямуємо до Німеччини.<br />

Стемніло. Впала ніч. За день я<br />

дуже втомився, а тому їхати було<br />

небезпечно. Треба було відпочити<br />

– десь переспати. Та,<br />

окрім втоми, чатувала<br />

інша небезпека. У той<br />

час – в середині 90-х –<br />

подорожніх на трасах,<br />

бензозаправках, біля<br />

кемпінгів Польщі підстерігали<br />

банди українських<br />

чи російських<br />

рекетирів, які нападали<br />

на автомобілі з українськими<br />

номерами (на<br />

яких їхали чи заробітчани,<br />

чи просто туристи, або, як ми<br />

– артисти на гастролі) і обкрадали.<br />

Отож ми вирішили, аби їх не зустріти,<br />

заночувати в полі. Виїхали далеко<br />

впродовж життєвого шляху на «цьому»<br />

світі. Складати Богові подяку і<br />

славити Його слід не лише тому, що,<br />

за віровченням, цього хоче сам Бог,<br />

а й для добра самої людини, для її<br />

душевного здоров’я. Скоріше за все,<br />

Богові не потрібні наші лестощі, але<br />

нам потрібно вміти бути вдячними.<br />

«Філософію вдячності», закорінену<br />

у психології українського народу,<br />

проповідував і її дотримувався<br />

український мислитель Г. Сковорода.<br />

Найвища мудрість, за Сковородою,<br />

– навчитися тому, щоб могти «все<br />

горькое обращать во сладость», тобто<br />

знаходити радість в нещасті. Слід<br />

розмірковувати так, як умів це робити<br />

мудрий Зенон, коли останнє судно<br />

було затоплене бурею: «Слава тебє,<br />

Господи! Переводиш-де мене из богатства<br />

в нищету. Ныне могу мудрствовать<br />

о спасеніи душевном, а не о<br />

тєлесном богатстве».<br />

Можемо з певністю сказати, що<br />

подібної життєвої філософії дотримувався<br />

Т. Шевченко. Перебуваючи<br />

на засланні, далеко від рідного краю,<br />

поет, все ж, знаходив радість в нещасті,<br />

писав:<br />

Молюся! Господи, молюсь!<br />

Хвалить тебе не перестану!<br />

Що я ні з ким не поділю<br />

Мою тюрму, мої кайдани!<br />

(«Н. Костомарову»)<br />

Отже, суть будь-якого нещастя не<br />

в зовнішній дисгармонії, а в незгоді<br />

людини із собою. Характерним для<br />

нас є повністю занурюватися серцем<br />

у якесь нещастя, що трапилось. Часто<br />

ми забуваємо про те, що маємо,<br />

і зосереджуємо свою увагу на тому,<br />

чого не маємо. Нерозумним є те серце,<br />

– говорить Сковорода, – яке «в<br />

одном чем-либо соблазнившися, всє<br />

свои протчія утєхи отвергает». На<br />

його думку, щоб мати спокійне серце,<br />

мир душевний, людина повинна<br />

навчитися бачити прості, звичні, але<br />

важливі речі у своєму житті й радіти<br />

тому, що ми переважно сприймаємо<br />

як належне.<br />

Для більшості людей вдячність<br />

не є очевидним почуттям. Адже до<br />

багатьох речей, скажімо, до їжі, яку<br />

МОЛІМОСЯ ДО АНГЕЛА-ХОРОНИТЕЛЯ<br />

Розповідь очевидця<br />

за село, я вимкнув фари<br />

мікроавтобуса, потім<br />

навіть вимкнув двигун,<br />

і ми в темноті котимося<br />

вглиб полем.<br />

Зупинимося ось тут.<br />

– Та ні, ще проїдемо трошки<br />

дальше. – Ну все,<br />

ось тут і зупинимось.<br />

Спали в мікроавтобусі<br />

з ледь привідчиненими<br />

вікнами. А з<br />

першими променями<br />

сонця щасливими вигуками будили<br />

один одного. За вікном побачили<br />

будівлі корівників, якісь загорожі.<br />

Ми повискакували на свіже повітря,<br />

споживаємо, ставимося як до чогось<br />

само собою зрозумілого, як до того,<br />

що нам належиться. Як правило, ми<br />

переконані, що заслуговуємо всіх<br />

добрих речей у житті просто тому,<br />

що ми – порядні люди. Тому й не<br />

дивно, що вдячності нам доводиться<br />

навчатися.<br />

Згідно з філософією Сковороди,<br />

не слід порівнювати себе з тими,<br />

хто в кращому становищі, ніж ми, а<br />

пам›ятати про тих, кому значно важче,<br />

аніж нам.<br />

Подібна думка знайшла свій вияв<br />

і в народних приповідках: «Що є, то<br />

є, за все Богу дякувати», що значить<br />

«чи мало, чи багато маю добра, за<br />

все дякую Богу». У тяжкій пригоді<br />

люди говорили: «Що Пан Біг дав,<br />

за все Богу дякувати, а туск собі не<br />

пускати; Ци зле, ци добре, приймай<br />

і Богу дєкуй»! Прийнято було також<br />

потішати себе словами «Ще-мсі,<br />

Богу дєкувати, без запасу не лишив»,<br />

тобто, «ще я не збіднів зовсім».<br />

Носії цих приповідок – це люди,<br />

які не залежно від віку, місця перебування<br />

і ситуації, живуть вдячністю.<br />

Вони кожну хвилину свого життя<br />

перетворюють на «моменти вдячності»<br />

– не тільки за те, що приємне і<br />

гарне, але і за тяжкі й темні години.<br />

Народна мудрість вшановує Бога не<br />

тому, що Він робить рівними шляхи<br />

людей, а тому, що дає їм рішучість<br />

іти далі, навіть коли дорога стає каменистою.<br />

З погляду віри людина не<br />

отримує від Бога обіцянок, що вона<br />

ніколи не спіткнеться, але якщо вона<br />

намагатиметься підвестися, то відчує<br />

«присутність Його руки».<br />

Українці сталою пам’яттю носили<br />

Бога в собі, віддаючи Йому честь<br />

і поклін, завдяки чому не залишали<br />

у своїх серцях занадто багато місця<br />

для смутку, зажури, відчаю. Чисте і<br />

щире «дякую» в устах народу освітлювало<br />

кожен день надією певності,<br />

радості, ясності, довір’я. Це слово<br />

є виразом любові, знаком доброти,<br />

виявом шляхетності, доказом розумного<br />

мислення – всього того, що<br />

належить до визначальних рис українського<br />

народного характеру.<br />

щоб осіжитися, пробігтися по росі,<br />

помитися.<br />

Та від побаченого усі остовпіли.<br />

Десь сантиметрів 20 від передніх коліс<br />

нашого мікроавтобуса була 6-метрової<br />

глибини порожня бетонна силосна<br />

яма…<br />

Ми зрозуміли Божий задум. –<br />

Адже ми могли проїхати мікроавтобусом<br />

метрів 10–100 вліво чи вправо, де<br />

б не було цієї ями. Та Господь скерував<br />

нас саме сюди, і зупинив машину перед<br />

самою ямою – перед самим проваллям.<br />

Ми, стривожені, не змовляючись,<br />

стали один біля одного і вголос стали<br />

молитися. Господи! Дякуємо Тобі! Господи!<br />

Слава Тобі!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!