27.05.2018 Views

SG40

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

36<br />

77<br />

9<br />

jún 2013 – august 2013<br />

S matkou ôsmich detí o veciach,<br />

ktoré spájajú rodinu<br />

strana 7<br />

12<br />

Dieťa nie je dospelý!<br />

strana 46<br />

Ako „vstať z popola“<br />

strana 20<br />

9<br />

Cena 2,89 €<br />

december 2013 – február 2014<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

…a chyby v jej preklade<br />

strana 14<br />

Nová energia na dosah?<br />

strana 40<br />

Pravidlá úspešnej výchovy<br />

strana 20<br />

Cena 2,89 €<br />

O živote v Tanzánii<br />

s MUDr. Margarétou<br />

Černákovou<br />

strana 34<br />

Aký partner sa k nám<br />

naozaj hodí?<br />

strana 31<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti i v živote<br />

Ochrnul, uzdravil sa<br />

a dnes vysvetľuje,<br />

ako na to<br />

strana 5<br />

Ako nepremárniť<br />

sviatky lásky<br />

strana 12<br />

marec – máj 2014<br />

Konšpiračné teórie,<br />

náboženstvo súčasnosti?<br />

strana 14<br />

Príbeh zo života<br />

strana 29<br />

Dobré je to, čo je dobré<br />

pre všetkých<br />

strana 36<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 8<br />

strana 20<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 41<br />

Vychádza v septembri 2014<br />

Svet Grálu<br />

Homosexualitaa<br />

Ako jej rozumieť?<br />

Svet Grálu<br />

36<br />

luv živote<br />

Práca zmyslom života?<br />

Je práca len nutným zlom, alebo nám ponúka<br />

viac? Môže sa stať radosťou? Ak áno, teda ako?<br />

ISSN 1614–5127<br />

771614 512005<br />

Život ma naučil neplánovať<br />

Svet Grálu<br />

12 zlatých pravidiel<br />

úspešnej výchovy<br />

38<br />

Vyhorenie<br />

Vznik Biblie<br />

Sen o voľnej energii<br />

Povzbudzujte<br />

svoje dieťa<br />

Vysoká škola<br />

neočakávaniaania<br />

Vrana k vrane<br />

sadá...<br />

Neprišiel,<br />

aby zomrel<br />

Posolstvo z Nazaretu<br />

Svet Grálu<br />

ISSN 1614-5127<br />

771614 512005<br />

Samoliečba<br />

začína myslením<br />

Vianoce…<br />

Svet Grálu<br />

39<br />

Pozor, sprisahanie!<br />

Môj spoločník Parkinson<br />

Zlaté pravidlá<br />

úspešnej výchovy<br />

Ako<br />

prekonať<br />

strach<br />

Svet Grálu<br />

Vyrovnať sa<br />

s utrpením?<br />

„Dá sa to“ –<br />

hovorí Pavel Kalpakcis<br />

Homeopatia<br />

v záhrade<br />

môže zachrániť<br />

i zlomený stromček<br />

Dýchanie ako živý dej<br />

Dychové cvičenia v praxi<br />

Autor: Susanne Barknowitz<br />

aždý človek má svoj rytmus dýchania, jedinečný,<br />

Kzodpovedajúci jeho osobnosti. Často svoj dych<br />

obmedzujeme – brzdíme ho, prekrývame, potláčame,<br />

bránime mu v plnom rozvinutí. Hĺbka, prirodzenosť<br />

a harmónia dýchania vyjadruje našu schopnosť<br />

vnútorného sústredenia, i našu odovzdanosť, súzvuk<br />

s vrodenými prírodnými silami. – Kniha predstavuje<br />

celý rad prirodzených dychových cvičení, ktoré<br />

pomáhajú vnímať náš spontánny, pôvodný dych,<br />

prijať ho a dať mu možnosť, aby sa rozvíjal.<br />

SUSANNE BARKNOWITZOVÁ<br />

DÝCHÁNÍ<br />

JAKO ŽIVOUCÍ DĚNÍ<br />

DECHOVÁ TERAPIE V PRAXI<br />

Susanne Barknowitz pôsobí od roku<br />

1985 ako dychová terapeutka, neskôr<br />

aj ako psychoterapeutka, najmä podľa<br />

logoterapeutickej metódy Viktora<br />

Emanuela Frankla („liečba pochopením<br />

zmyslu života“). Je vyhľadávanou<br />

lektorkou prednášok a seminárov.<br />

Pracuje v Innsbrucku. Je aj spoluautorkou knihy Cesty<br />

z duševnej krízy. Pomoc v strachu a depresii, vydanej<br />

v roku 2012 nakladateľstvom Stiftung Gralsbotschaft.<br />

INTEGRÁL BRNO<br />

Naša cena: 7,60 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 7,00 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

111 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 15 x 21,5 cm,<br />

hmotnosť 260 g,<br />

český jazyk.


NA ÚVOD<br />

eď ste sa už, milí čitatelia, rozhodli<br />

otvoriť toto číslo nášho ča-<br />

K<br />

sopisu, tak najprv vedzte, že ľudia<br />

okolo nás sa delia asi tak do troch<br />

skupín.<br />

Tá prvá je najdemokratickejšia, pretože<br />

je najväčšia a príliš si s osudom<br />

sveta a zmyslom života hlavu neláme.<br />

Žije proste tak, ako veci prichádzajú<br />

a ako jej to okolitý svet dovolí. A dovolí<br />

jej toho dosť a nežije si až tak<br />

zle; vlastne nikdy sme sa nemali tak<br />

dobre, ako dnes. Hlad sme naposledy<br />

zažili na horskom výlete, keď sa nám<br />

minuli zásoby v batohu a vojnu poznáme<br />

iba z rozprávaní a televíznych<br />

filmov. Sú v našej spoločnosti aj ľudia<br />

dosť chudobní, prajme im lepšie – ale<br />

oveľa viac je tých, ktorí si myslia, že<br />

im k šťastiu chýba veľa, no v skutočnosti<br />

okolo šťastia už prešli a mali<br />

by sa poň vrátiť. Ibaže tá prvá skupina<br />

nad tým všetkým až tak nerozmýšľa,<br />

hovoriac si „veď ono to dajako<br />

dopadne“. Ono to naozaj nejako dopadne,<br />

aspoň zatiaľ.<br />

Tá druhá skupina je malá, ale nepokojná,<br />

a ustavične sa zväčšuje.<br />

Znepokojuje ju, že síce žije celkom<br />

dobre, ale že to takto nemôže dlho<br />

vydržať, že sa blíži dajaká veľká<br />

katastrofa. Keby len výrub pralesov<br />

v ďalekej Južnej Amerike alebo<br />

drancovanie nerastného bohatstva<br />

vzdialenej Afriky, to by sa dalo ešte<br />

v srdci Európy vydržať. Ale znečistenie<br />

vzduchu a vody okolo nás,<br />

narúšanie medziľudských vzťahov,<br />

bezohľadnosť, chamtivosť, chtivosť<br />

po moci… Všemoc peňazí ako jediná<br />

uznávaná hodnota, a na druhej<br />

strane – akosi vôbec niet pokroku<br />

v zlepšovaní zdravotného stavu ľudí<br />

pri stále rastúcom pokroku v zdravotníctve.<br />

To je zásah do stredu<br />

terča – do navyknutého, nerušeného<br />

a nevzrušeného života.<br />

Sú napríklad ľudia, ktorých zamestnáva<br />

myšlienka na celosvetový<br />

výpadok počítačov a elektroniky. To<br />

by bol naozaj návrat do doby kamennej.<br />

Dnes si bez elektroniky nekúpite<br />

ani peceň chleba, nehovoriac o kúrení,<br />

telefonovaní alebo štartovaní<br />

auta. Pred časom som navštívil malé<br />

mesto, kde po víchrici ostali ľudia<br />

tri dni bez elektriny. Jediné, čo nezlyhalo,<br />

boli zápalky, sviečky a teplé<br />

svetre. Kúrenie nehrialo, svetlo nesvietilo,<br />

variče nevarili, televízia bola<br />

bez vízií, rozhlas nič nehlásil – neboli<br />

batérie. Denný život vo fabrikách sa<br />

zastavil a večerný sa scvrkol na sedenie<br />

pri sviečke. A ľudia si zrazu uvedomili,<br />

aký krehký a zraniteľný je<br />

ten zdanlivo nepotopiteľný luxusný<br />

Titanik našej civilizácie.<br />

Prírodné katastrofy – tie sú možné<br />

a v podstate isté. Zato finančné a hospodárske<br />

krízy, tie sú podľa názoru<br />

ekonómov úplne isté a neodvratné,<br />

iba sa nevie, kedy a ako vypuknú.<br />

Odborníci vedia, že peňažníctvo<br />

a bankovníctvo dneška je labilná<br />

stavba, ktorá sa môže kedykoľvek<br />

zrútiť, a potom prestane fungovať<br />

všetko.<br />

Nuž a táto druhá skupina ľudí toto<br />

všetko vie, iba nevie, čo s tým a ako<br />

tomu zabrániť. Je to menšia skupina,<br />

než tá prvá.<br />

Potom je tu tretia skupina; to sú tí,<br />

ktorí vedia, čo proti tomu podniknúť.<br />

Tam nie je vôbec nik.<br />

My by sme radi, s dovolením, do tej<br />

tretej skupiny niečo pridali. Nie seba,<br />

ani iných ľudí, ale poznanie o Grále<br />

a prichádzajúce z Grálu.<br />

Pod pojmom „svätý Grál“ si dnes<br />

väčšina ľudí predstaví stredoveké<br />

legendy a symbol hľadania ideálu.<br />

Ibaže odtiaľ je ku skutočnému významu<br />

tohto pojmu tak ďaleko, ako od<br />

Mojžišovho biblického opisu stvorenia<br />

sveta k skutočnému vzniku stvorenia<br />

a vesmíru. Oba opisy vznikli<br />

vtedy pre prostých pastierov a stredovekých<br />

obyvateľov hradov a podhradí.<br />

Ale dnes nastal čas poodhaliť oponu<br />

o kus ďalej. „Posolstvo Grálu“ mení<br />

pohľad na svet! Vieru a cirkevné náboženstvá<br />

vystrieda poznanie o tom,<br />

že „vôľa Božia“, tá záhadná, nevyspytateľná<br />

a zázračná, je obsiahnutá<br />

bezo zbytku v prírodných zákonoch,<br />

ktorými Stvoriteľ riadi chod celého<br />

svojho diela. Tieto zákony prirodzene<br />

zahŕňajú i nám neviditeľné<br />

svety, ktoré patria k celku a vysvetľujú<br />

mnohé tajomné a zázračné deje<br />

úplne samozrejmým spôsobom.<br />

Poznanie „Posolstva Grálu“ vysvetľuje<br />

prosto a prirodzene mnohé doterajšie<br />

záhady života a vnáša jasno<br />

do niekdajších hádaniek. Treba však<br />

vedieť, že ten viditeľný ľadovec nášho<br />

osudu a života siaha hlboko pod hladinu<br />

do sveta, ktorý je síce neviditeľný,<br />

ale prehliadnuteľný a pochopiteľný,<br />

pretože je vystavaný podľa<br />

rovnakých plánov a rovnako múdrou<br />

rukou ako ten viditeľný. A hľa, odrazu<br />

pochopíme, že mnohé takzvané<br />

utrpenie, nešťastie, nespravodlivosť,<br />

alebo aj šťastie a radosť majú svoje<br />

príčiny, že náš život má svoj zmysel<br />

a že všetko do seba navzájom zapadá<br />

ako tkanivo farebného koberca. I zatúžime<br />

sa o tom koberci niečo dozvedieť<br />

a sami do neho pridávať iba nitky<br />

čistých farieb. Tak začneme pomaly<br />

meniť svoje jemné neviditeľné okolie<br />

a dostane sa nám z neho nesmiernej<br />

pomoci. A zmeníme to, čo sa zmeniť<br />

dá, i dokážeme s dôverou znášať<br />

to, čo sa zmeniť nedá. Pochopíme,<br />

že zmyslom života nie je žiť ľahko<br />

a v pohodlí, ale prežívať, smerovať<br />

svojimi činmi nahor<br />

– a tak súčasne<br />

zachraňovať to, čo<br />

sa v dnešnom chorom<br />

svete zachrániť<br />

ešte dá.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


OBSAH<br />

FEJTÓN<br />

Grál<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Význam a účinok modlitby<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Čarovné ostrovy v Pacifiku<br />

Po stopách<br />

Charlesa Darwina<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

„S tebou sa nehráme!“<br />

Ako pomôcť deťom vo vzťahoch s kamarátmi<br />

TÉMA<br />

Svätý Grál<br />

Jeho význam pre svet a ľudskú dušu<br />

TÉMA<br />

ZDRAVIE<br />

Liečivé vedomie –<br />

vedomá liečba<br />

Na čom pri modlitbe<br />

skutočne záleží<br />

Všemúdrosť a Svätý Grál<br />

v prednáškach Posolstva Grálu<br />

ZDRAVIE<br />

Strašiak „Fóbia“<br />

TELEPATIA<br />

Ako to ten kôň vie?<br />

… a ako sa ho zbaviť<br />

HISTÓRIA<br />

Otroctvo<br />

v kresťanskej Európe<br />

ZAUJÍMAVOSTI<br />

Bojíte sa elektrosmogu?<br />

ZDRAVIE<br />

Keď sa duša vyladí<br />

ŽIVOT<br />

Príď si napumpovať svaly<br />

i sebavedomie<br />

Narcisov mýtus trochu inak<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

Vesmír nie je samoobsluha<br />

… ani zlatá rybka. Naozaj musíme mať všetko?<br />

ROZHOVOR<br />

Energia odinakiaľ<br />

Rozhovor s priekopníkmi na poli tzv. voľných energií<br />

JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

Burina a pšenica<br />

Terapia v hlbinách<br />

podvedomia<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Fantastické schopnosti<br />

zvierat<br />

NÁZORY<br />

Ohlasy čitateľov


FEJTÓN<br />

Grál<br />

Artur Zatloukal<br />

rišiel čas na ďalší stupeň poznania.<br />

Možno, že už je dokonca aj<br />

P<br />

neskoro.<br />

Ešte pred pár storočiami bol svet<br />

nádherne jednoduchý a prehľadný.<br />

Zem sme si predstavovali ako plochú<br />

dosku, obklopenú zo všetkých strán<br />

morom, okolo ktorej obieha Slnko<br />

ako okolo stredu sveta. Svet bol<br />

stvorený iba za sedem dní, doslova<br />

presne tak, ako to opísala Biblia:<br />

„Buďte svetlá na nebeskej oblohe na<br />

oddeľovanie dňa od noci! A buďte na<br />

znamenie pre obdobia, dni a roky!<br />

I buďte svetlami na nebeskej oblohe,<br />

aby ste osvetľovali zem! A stalo sa<br />

tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel:<br />

väčšie, aby vládlo nad dňom,<br />

a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj<br />

hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej<br />

oblohe, aby osvetľovali zem a aby<br />

vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali<br />

svetlo od tmy. A Boh videl,<br />

že je to dobré…“ (1M, Gen. 1, 14-18)<br />

Zvieratá ako aj ľudia povstali<br />

hotoví z ruky Božej, asi tak, ak to<br />

maľovali stredovekí maliari, králi<br />

boli dosadzovaní „z milosti Božej“,<br />

poddaní im boli povinní poslušnosťou<br />

ako správcom Božej vôle na zemi,<br />

a cirkev organizovala svojim ovečkám<br />

ich duchovný život. Nielen organizovala,<br />

ale často i tvrdo diktovala.<br />

Potom sa v tomto stredovekom<br />

tkanive začali miestami objavovať<br />

nezrovnalosti: bolo to všetko pekne<br />

vymyslené, ale nebola to pravda. Tí<br />

prví, ktorí sa ozvali, to obvykle škaredo<br />

odniesli; ony totiž všetky veľké<br />

pravdy začínajú ako rúhanie. Alebo<br />

ako nezmysly, tak sa zdajú tým, čo to<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


FEJTÓN<br />

všetko sami vedia lepšie. Buď si ich<br />

nositelia svoj nesúhlas rovno odtrpeli<br />

na kacírskej hranici, alebo strávili<br />

zvyšok života v nemilosti a pod<br />

hrozbou, že ich cirkev raz dopadne<br />

a dôkladne si na nich posvieti.<br />

Keď pozval Galileo Galilei, jeden<br />

z priekopníkov astronómie, ctihodných<br />

profesorov z Florencie, aby si<br />

prezreli jeho novozostrojeným ďalekohľadom<br />

satelity planéty Jupiter,<br />

bola jeho ponuka odmietnutá. Páni<br />

profesori nechceli vidieť ani mes iace,<br />

ani ďalekohľad. Skalopevne verili, že<br />

pravda sa nehľadá v prírode, ale pátraním<br />

v biblických textoch, a ich teologické<br />

predstavy im boli milšie než<br />

skutočnosť. Potom astronóma predvolali<br />

pred inkvizičnú komisiu a vypočul<br />

si jej rozhodnutie: „Tvrdenie,<br />

že Slnko je stredom sveta a stojí na<br />

mieste, je chybné, absurdné, kacírske<br />

a v rozpore s Písmom svätým. Tvrdenie,<br />

že Zem nie je stredom sveta, ale<br />

že sa pohybuje a otáča denne dookola,<br />

je filozoficky chybné, absurdné a teologicky<br />

prinajmenšom pomýlené.“<br />

Pretože sa tvrdohlavý vedec zdráhal<br />

podrobiť autorite cirkvi, bol nakoniec<br />

roku 1623 predvolaný pred<br />

inkvizičný tribunál do Ríma, a tam<br />

už šlo celkom do tuhého. Neostávalo<br />

iné, než svoje „bludy“ odvolať, a to<br />

ešte bol rád, že vyviazol len s doživotným<br />

domácim väzením.<br />

Dnes pozeráme na tieto prehmaty<br />

minulosti s poľutovaním a súcitom,<br />

pretože vďaka ďalším nebojácnym<br />

a húževnatým priekopníkom pravdivého<br />

poznania už vieme, že sa veci<br />

majú inak.<br />

Ale – ako by sme sa postavili voči<br />

novému, spočiatku nezvyklému<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

poznaniu my sami a práve dnes?<br />

Inak, než ctihodní páni profesori<br />

z Florencie? Od čias stredoveku<br />

dospela astronómia a fyzika k neuveriteľným,<br />

avšak pravdivým objavom:<br />

máme zmapované neutrónové<br />

hviezdy, čierne diery, červený<br />

posuv v miliardách svetelných rokov,<br />

skúmame vznik vesmíru veľkým<br />

treskom, v oblasti stavebných<br />

častíc hmoty sme cez protóny a elektróny<br />

dospeli ku kvarkom a hadrónom…<br />

ale v oblasti vzťahu nášho<br />

vnútra k Stvoriteľovi, k zdroju života<br />

stojíme v podstate na rovnakých pozíciách<br />

starých dve a viac tisícročí.<br />

Ony totiž všetky veľké pravdy začínajú ako<br />

rúhanie. Alebo ako nezmysly, tak sa zdajú tým,<br />

čo to všetko sami vedia lepšie.<br />

Áno, dnes sa už pripúšťa, že nemusí<br />

existovať len jediná samospasiteľná<br />

cirkev; že biblické texty – pri všetkej<br />

úcte k nim – nie sú priamym zjavením<br />

Božím, ale zbierkou rôznych<br />

textov rôznych autorov; že človek nie<br />

je oprávnený vnucovať svoje náboženstvo<br />

mečom, križiackymi výpravami<br />

ani bombovými atentátmi. Ale<br />

tieto zmeny vždy povstali zvonku.<br />

Uvedomme si, že vymoženosti našej<br />

doby – zrušenie nevoľníctva, občianska<br />

sloboda, rešpekt k ľudskej dôstojnosti,<br />

ľudské práva, sloboda vyjadrovania<br />

a združovania… ani jedna<br />

z nich nevznikla z popudu náboženstiev,<br />

všetky pochádzajú z dielne<br />

kritikov a nepriateľov cirkvi: francúzskej<br />

revolúcie, osvietenectva 18.<br />

storočia a ďalších nenáboženských,<br />

„občianskych“ myšlienkových smerov.<br />

Radi by sme týmto vyjadrili názor,<br />

že sme teda asi my ľudia uchopili<br />

a pochopili Božiu Pravdu zle<br />

a krivo; že sme z toho, čo nás malo<br />

povzniesť, urobili brzdu a prekážku.<br />

Že sme s Pravdou gazdovali tak, ako<br />

neraz hospodária politici s peniazmi<br />

a ideami, teda zle. Zostáva otázka,<br />

či sme my, nehodní, vôbec schopní<br />

a ochotní prijať nové poznanie, keď<br />

bude vyzerať inak než to doterajšie,<br />

tak ako ho neboli ochotní prijať páni<br />

profesori z Florencie.<br />

Ostatne, dôkazom nášho úplne pomýleného<br />

prístupu k svetu a životu<br />

sú katastrofálne škody na životnom<br />

prostredí, prírode, na hospodárstve,<br />

na bezcitne usporiadanej spoločnosti.<br />

Náprava sveta? Neexistuje. Nikto<br />

nebude ochotný dobrovoľne ustúpiť<br />

od svojich domnelých nárokov. Môžeme<br />

sa len prizerať potápajúcej sa<br />

lodi civilizácie.<br />

Náprava jednotlivcov a malých<br />

skupín? Áno, tá existuje. Aj na tej potápajúcej<br />

sa lodi sú záchranné člny. –<br />

Pre tých, ktorí uznajú, že meradlom<br />

všetkých vecí nie je človek, ale Stvoriteľ,<br />

pre tých, ktorí sa pred ním v pokore<br />

sklonia a začnú k nemu hľadať<br />

pravdivú cestu. Nesmú sa pritom diviť,<br />

že tá cesta bude vyzerať inak, než<br />

dvetisíc rokov staré šablóny, že na nej<br />

narazia na mnohé zdanlivo nové…<br />

a predsa v tom novom čoskoro vycítia<br />

podobnosť s duchom Ježišovho<br />

učenia, oprosteného od tisícročných<br />

nánosov a omylov ľudských nálezkov.<br />

Aj vedenie o Grále je súčasťou<br />

tejto novej cesty. S ním je spojených<br />

ešte veľa nových poznatkov o usporiadaní<br />

sveta, o podstate človeka,<br />

o jeho úlohe na zemi, o spôsobe života<br />

podľa vôle Božej.<br />

Prišiel čas na ďalší stupeň poznania.<br />

Možno, že už<br />

je dokonca aj neskoro.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz


NÁBOŽENSTVO<br />

„Rozhovor“<br />

s Neviditeľným<br />

Význam a účinok modlitby<br />

„Ctím ťa? Za čo?<br />

Už si niekedy zmiernil bolesť utláčaných?<br />

Už si niekedy utíšil slzy zúfalých?“<br />

Gerd Harms<br />

Tieto slová z Goetheho básne Prometheus<br />

môžu v súčasníkovi ľahko<br />

vzbudiť myšlienku, že tam „na druhej<br />

strane“ nie je ucho pre naše sťažnosti,<br />

nie je srdce láskavé k utláčaným. Ak sa<br />

nenapĺňajú naše očakávania, prečo by<br />

sme sa teda mali modliť? Známym zástancom<br />

tohto materialistického názoru<br />

je v súčasnosti Richard Dawkins. Vo<br />

svojej knihe „Blud o Bohu“ poukazuje<br />

na škody napáchané organizovaným<br />

náboženstvom, jeho stúpencami<br />

a predstavami o Bohu. V mene Božom<br />

boli páchané tie najhoršie zločiny. Dawkins<br />

sa označuje za odporcu náboženstva,<br />

ktoré nás učí, aby sme boli spokojní<br />

s tým, že nerozumieme svetu.<br />

Odpoveďou na Dawkinsov fundamentalizmus<br />

je napr. kniha s názvom „Blud<br />

ateizmu“ (Allister a Joanna Collicutt<br />

MacGrath). Aká je podstata modlitby<br />

a aký má prínos?<br />

SLÚŽI<br />

„VŠEMOHÚCNOSŤ<br />

BOŽIA“ NAŠIM<br />

ŽELANIAM?<br />

Keď sa modlíme, obyčajne používame<br />

slová. Či však reaguje „vyššia<br />

sila“ na našu reč, a rozumie rozličným<br />

jazykom tejto zeme? Po krátkej<br />

úvahe je hneď jasné, že v modlitbe<br />

nejde ani tak o slová, ako o obrazy,<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


NÁBOŽENSTVO<br />

predstavy a city s nimi spojené. A tu<br />

sa nelíši napr. Angličan od Francúza.<br />

A čo kultúra? Do akej miery<br />

budú rozdielne napríklad naše predstavy<br />

o neviditeľných veciach, o Bohu<br />

a jeho moci, ku ktorej sa človek<br />

spravidla v modlitbe obracia? Boha<br />

opisujeme určitými vlastnosťami –<br />

všemohúcnosť, všadeprítomnosť,<br />

spravodlivosť, láska a ďalšie. Musíme<br />

si však uvedomiť, že tieto vlastnosti<br />

chápeme podľa prejavov v našom,<br />

ľudskom svete. Preto naše predstavy<br />

nie sú v súlade s onou vyššou skutočnosťou,<br />

z ktorej by mohol vyrastať<br />

pojem Boha. A v tom je možno<br />

vysvetlenie, prečo je tak málo našich<br />

prosieb vyslyšaných. Milióny ľudí<br />

sa napríklad modlia za mier. To je<br />

predsa dobré! Prečo je teda na svete<br />

toľko utrpenia a nespravodlivosti?<br />

Je to snáď zámer Stvoriteľa? Alebo<br />

je naša predstava o Božej všemohúcnosti<br />

falošná?<br />

Žijeme vo svete, ktorého základné<br />

vlastnosti sú dané. Snažíme sa pochopiť<br />

prírodné zákony. Pokiaľ počítame<br />

so Stvoriteľom, potom Boh<br />

je zákonodarca a prírodné zákony<br />

sú jeho právne predpisy. Pojem „všemohúcnosť“<br />

určite neznamená, že by<br />

mal Boh prírodné zákony obchádzať,<br />

alebo zasahovať do ľudských osudov.<br />

Veď základom všetkého diania vo<br />

stvorení sú nemenné prírodné zákony<br />

– ako prejav Božej vôle. Ale ak<br />

Boh nezasahuje do svetového diania<br />

osobne, načo potom modlitba? A čo<br />

potom vypočuté modlitby, nečakané<br />

uzdravenia či vyslobodenia z núdze?<br />

Čo je teda skutočnou modlitbou?<br />

Ako sa modlíme? Aké máme druhy<br />

modlitby? Najrozšírenejšia bude zaiste<br />

modlitba prosebná, často prosíme<br />

o niečo, čo nám chýba: odpovede<br />

na nevyjasnené otázky, o pomoc<br />

pri chorobe, v núdzi a podobne.<br />

S tým je často spojená predstava,<br />

že opakovanie zvyšuje možnosť<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

úspechu. Pri príhovore za druhého je<br />

motivácia menej sebecká. Ďalej sú tu<br />

modlitby ďakovné a prejavy uctievania<br />

či velebenia. Poznáme modlitby<br />

slovné i bez slov, určené pre jednotlivca<br />

alebo pre pospolitosť. Môžu byť<br />

súčasťou denného rituálu, s pevne<br />

stanovenými formuláciami, niekedy<br />

sa požaduje i určitá poloha či pohyb<br />

tela (kresťania kľačia so zopnutými<br />

rukami, moslimovia sa vrhajú na<br />

zem, Židia prichádzajú k múru).<br />

NA ČOM PRI MODLITBE<br />

SKUTOČNE ZÁLEŽÍ?<br />

Jednému návštevníkovi Tibetu opát<br />

kláštora vysvetlil, že z modlitby mníchov<br />

neporozumie ničomu, pokiaľ<br />

bude dávať pozor len na točenie<br />

mlynčekov, rytmus spevu a oblaky<br />

kadidla. Všetko to je len pomoc, aby<br />

sa modliaci dostal do stavu potrebného<br />

pre vlastnú modlitbu. Skutočná<br />

modlitba je prejavom najvnútornejšieho<br />

citu. Len na tomto základe<br />

môžeme rezonovať s neviditeľným<br />

svetom a skutočne prijať účinok<br />

modlitby.<br />

Pomocou vnútorných obrazov oživených<br />

duchovným jadrom môžeme<br />

porozumieť tej sile, od ktorej očakávame<br />

pomoc. Problémom však je, že<br />

sme dnes zavalení množstvom podnetov<br />

a informácií, ktoré nás rozptyľujú<br />

a bránia sústredeniu, teda práve<br />

tomu, čo dáva modlitbe impulz.<br />

Preto je užitočné použiť slová, ktoré<br />

naše cítenie povzbudia. Nejde však<br />

len o samotné slová, o ich formuláciu<br />

v určitom jazyku, alebo opakovanie


NÁBOŽENSTVO<br />

v pevnom poradí. Rozhodujúcim<br />

faktorom sú vnútorné obrazy naplnené<br />

duchovnou silou.<br />

Dôležité je nezostávať pri obrazoch<br />

toho, čo si neželáme, ale prebudiť<br />

v sebe obrazy toho, čo si želáme. Kto<br />

napríklad túži po uzdravení, nemá<br />

myslieť na chorobu, ale vytvárať si<br />

v sebe obraz zdravia. Inými slovami,<br />

máme si predstaviť, že to, po čom túžime,<br />

je už realitou. To je potom reč,<br />

ktorej neviditeľný svet rozumie a na<br />

ktorú reaguje.<br />

Vyjadrujme len želania, ktorých<br />

splnenie si vieme predstaviť, inak<br />

vnútorné obrazy strácajú dôveryhodnosť<br />

a spôsobujú zablokovanie.<br />

Čím väčšia je naša dôvera v pomáhajúcu<br />

neviditeľnú silu, tým skôr je<br />

modlitba vypočutá. Túto detskú dôveru<br />

v Boha obvykle vidíme u ľudí<br />

prostejších, jednoduchších častejšie,<br />

než u ľudí ovládaných rozumom<br />

a jeho pochybnosťami. Podľa Biblie<br />

hovoril Ježiš vo svojom Kázaní na<br />

hore o blaženej účasti na kráľovstve<br />

nebeskom tých, ktorí sú „chudobní<br />

duchom“. Tým sú mienení ľudia, ktorých<br />

duch nie je utláčaný špekulantstvom<br />

rozumu. Aj tí, ktorí sú čistého<br />

srdca, a „pokojní“, teda ľudia s dobrou<br />

vôľou, majú zasľúbené blahoslavenstvo<br />

(Mt 5, 3–9).<br />

O modlitbe sa ďalej v Biblii hovorí:<br />

„Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci,<br />

ktorí sa dávajú na obdiv. Ale<br />

keď sa modlíš, vojdi do svojej izbičky,<br />

zavri za sebou dvere a modli sa k Otcovi,<br />

ktorý zostáva skrytý a ktorý<br />

vidí, čo je skryté. On ťa potom odmení.<br />

A nebuďte mnohovravní, ako<br />

tí, ktorí si myslia, že budú vyslyšaní<br />

pre množstvo slov. Nečiňte tak, veď<br />

váš Otec vie, čo potrebujete, skôr než<br />

ho poprosíte.“<br />

Z toho je zrejmé, že pri modlitbe<br />

nejde o slová, ale o vnútorné precítenie,<br />

ktoré vyžaduje čisté srdce a nezaťaženú<br />

dušu. „Ak ideš k oltáru,<br />

najprv sa uzmier so svojím bratom<br />

a potom príď“ (Mt 5.24).<br />

Podľa pôvodu sú dva druhy modlitieb.<br />

Jedny, ktoré prýštia priamo<br />

z vnútra človeka a potom sú odievané<br />

do slov, a tie, ktoré sa v duchu<br />

ešte len majú prebúdzať pomocou<br />

naučených alebo predriekavaných<br />

slov. Tie sa však ľahko stratia vo víre<br />

každodenných myšlienok. Stálym<br />

opakovaním hrozí ich zovšednenie,<br />

ľahko sa stráca vnútorná účasť modliaceho<br />

sa, a preto bývajú málokedy<br />

účinné. Je vhodné, keď prosbe predchádza<br />

fáza uctievania. Uctievaním<br />

ľahšie docielime vnútorné povznesenie,<br />

v ktorom sa snažíme otvoriť<br />

nádhere svetlých výšin. Tento akt nás<br />

uvoľňuje od pozemského a otvára<br />

prieplav na prednesenie našej prosby.<br />

V uctievaní môžeme byť ponorení po<br />

celý deň, aj popri každodenných povinnostiach.<br />

Ide proste len o zmenu<br />

prístupu.<br />

Keď sme si povedali, akým spôsobom<br />

sa máme modliť, aby bola<br />

modlitba účinná, nasleduje otázka,<br />

čo sa modliť, aby sme do modlitby<br />

nevkladali falošné predstavy o Božej<br />

všemohúcnosti.<br />

Keď sa dvaja kresťanskí podnikatelia<br />

modlia za získanie tej istej zákazky,<br />

alebo keď sa v súťaži alebo<br />

vojne obe strany modlia za víťazstvo<br />

nad súperom, predpokladá sa,<br />

že sa Stvoriteľ prikloní k jednej zo<br />

strán. Malo by však byť jasné, že tam,<br />

kde zisk jedného znamená stratu<br />

u druhého, sú prosebné modlitby<br />

absurdné. Najlepšou cestou, ako sa<br />

otvoriť účinnej pomoci, je prosba<br />

o silu.<br />

Okrem prosebných modlitieb existujú<br />

prirodzene aj modlitby ďakovné.<br />

S tými sa stretneme, keď sa človeku<br />

prihodí niečo celkom zvláštne, je zachránený,<br />

alebo vyvedený z núdze.<br />

Žiaľ, pre väčšinu dnešných ľudí je<br />

tento druh modlitby vecou neznámou.<br />

V našej bohatej spoločnosti<br />

sa nám totiž veľa vecí zdá až príliš<br />

samozrejmých. Predchádzajúce generácie<br />

mali vo vedomí výrazne zakotvenú<br />

potrebu pravidelne vyjadriť<br />

vďaku za dary a zachovanie života,<br />

ktorá sa prejavovala v ľudových zvykoch<br />

a tradíciách.<br />

AKO SA MÔŽE<br />

MODLITBA SPLNIŤ<br />

Keď sa budeme modliť správne, s náležitou<br />

pokorou, aké modlitby majú<br />

nádej na vypočutie? Musíme si uvedomiť,<br />

že Božia starostlivosť o ľudského<br />

ducha platí pre večnosť. Preto<br />

nie sú dôležité momentálne želania<br />

a prechodné trápenia. Životné ťažkosti<br />

majú predsa aj vzdelávaciu<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


MODLITBA<br />

úlohu. Po druhé, modlitby sa môžu<br />

splniť aj inak, než človek predpokladá.<br />

„Človek mieni a Boh mení“, ako sa<br />

správne hovorí. Naše želania sú jednostranné,<br />

kým Božia múdrosť má<br />

na zreteli dobro celku. A modlitby sa<br />

nenapĺňajú ani formou nepochopiteľného<br />

zázraku, ale nastanú<br />

v rámci prirodzeného diania.<br />

Sotvakedy si človek uvedomí,<br />

aké vôbec existujú<br />

možnosti sprostredkovať<br />

mu pomoc. Chorí často dúfajú<br />

v „zázračné vyliečenie“.<br />

Všetko sa napokon môže<br />

vyvíjať celkom inak ako človek<br />

myslel, no vždy podľa<br />

všadeprítomných prírodných<br />

zákonov. Pre človeka<br />

otvoreného novým druhom<br />

pomoci je niekedy schodnejšie navštíviť<br />

nejakú vhodnú formu terapie<br />

alebo lekára špecialistu. Tak môže<br />

dôjsť k splneniu modlitby, hoci nepoznal<br />

jej pôvod.<br />

Všetci sme súčasťou rozsiahlej siete<br />

utvorenej zo vzájomných vzťahov<br />

myšlienok a rozhodnutí. Aj internet<br />

koniec-koncov tvorí pozemský obraz<br />

tejto siete vzťahov. Napodobňuje<br />

onú nadpozemskú sieť, ako všetko<br />

pozemské je však len kópiou toho, čo<br />

je v neviditeľnom svete dávno skutočnosťou.<br />

Touto sieťou môže modlitba<br />

nájsť cestu k ľuďom, ktorí sú otvorení<br />

Na hranici sa pýta colník: „Máte<br />

niečo na preclenie? Čo je toto<br />

za fľašu?“ – „To je posvätená<br />

voda, idem totiž z Lúrd.“ –<br />

„Dobre, dobre,“ colník otvorí<br />

fľašu a pričuchne. „Počujte,<br />

veď to je koňak!" "Skutočne. To je<br />

neuveriteľné, zase jeden zázrak!“<br />

pomoci. Najlepším predpokladom je<br />

dôvera človeka – tá urovnáva cestu<br />

pomoci, možno niekedy až „zázračnej“.<br />

Francúzske Lurdy sú známe svojimi<br />

„zázračnými uzdraveniami“. Pokiaľ to<br />

zákony osudu a vnútorné rozpoloženie<br />

chorého dovolí, môžu v mimoriadnych<br />

prípadoch nastať skutočne uzdravenia,<br />

pretože zdravé telo je normálny<br />

stav – a choroba len bránila tomuto<br />

normálnemu stavu. Keď sa „prekážka“<br />

odstráni, telo sa vráti opäť do stavu<br />

harmónie, čiže zdravia, čo sa niekedy<br />

môže stať „zázračne“ rýchlo.<br />

Pri nečakaných uzdraveniach<br />

musíme obzvlášť mať na zreteli, že<br />

v jadre našej bytosti je nehmotný<br />

duch, ktorý ovplyvňuje telo. Toto je<br />

pre vedu dneška zatiaľ nepochopená<br />

záhada. Spolupôsobenie ducha a tela<br />

umožňuje žiarenie, ktoré vychádza<br />

z krvi. Krv je „zvláštna šťava“, ako<br />

sa hovorí v Goetheho Faustovi a na<br />

mnohých miestach Biblie. Výnimočne<br />

sa stáva, že žiarenie presahuje<br />

hranicu tela. V blízkosti takých<br />

ľudí potom dochádza k prekvapivým<br />

liečebným účinkom. Objavujú sa zázrační<br />

alebo duchovní liečitelia.<br />

V Anglicku bol napríklad<br />

veľmi známy Harry<br />

Edwards (1893–1976),<br />

v Nemecku Bruno Gröning<br />

(1906–1959). Títo ľudia hovorili,<br />

že vďaka nepatrí im,<br />

ale že sú len prieplavmi<br />

pre Božskú liečivú silu.<br />

Býva skôr výnimkou, že<br />

sa vymodlená pomoc prejaví<br />

ako zázračné uzdravenie,<br />

ale ani v takých prípadoch<br />

nejde o svojvoľný čin Boží, ale<br />

o účinky zákonov stvorenia, ktoré<br />

predsa nevylučujú zásahy z „vyšších<br />

úrovní“.<br />

Za normálnych okolností naše<br />

modlitby budú stúpať nahor – vtedy,<br />

keď sú nesené čistým cítením a dobrým<br />

chcením bez sebeckých pohnútok,<br />

v pokore,<br />

s vďačnosťou a dôverou<br />

v Boha.<br />

Dr. Gerd Harms<br />

harms@svetgralu.sk<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

„S tebou sa nehráme!“<br />

O priateľstve<br />

Guy Poulin<br />

Sú vzťahy našich detí s ich priateľmi<br />

šťastné? Niekedy je medzi nimi radosť<br />

a harmónia, o niekoľko dní neskôr ako<br />

keby ich priateľstvo definitívne skončilo,<br />

potom sa opäť „udobria“ a sú najlepšími<br />

priateľmi na svete až dovtedy, kým sa<br />

objavia ďalšie konflikty… a tak stále<br />

dookola. Keď sa oboznámime s určitými<br />

„pravidlami“, ktorými sa riadia medziľudské<br />

vzťahy, môžeme im pomôcť ich<br />

vzťahy stabilizovať.<br />

1. Byť priateľmi, a to najlepšími<br />

na svete, neznamená, že musíme<br />

byť neustále spolu. Áno, ozajstní<br />

priatelia sa spolu často rozprávajú<br />

alebo sa často stretávajú. Ale prebieha<br />

to prirodzene, nenásilne. Akonáhle<br />

sa však cítime zaviazaní iba<br />

preto, že je to náš priateľ, obmedzuje<br />

nás to a priateľstvo nemusí<br />

mať dlhé trvanie. Byť priateľom neznamená<br />

byť otrokom toho druhého.<br />

V priateľstve je dôležitá aj sloboda.<br />

Pokiaľ nepripustíme, aby priateľ<br />

alebo kamarát mal aj iných priateľov,<br />

pretože to v nás vyvoláva žiarlivosť,<br />

je to problém. A rovnako, aj<br />

my máme právo stretávať sa s inými<br />

ľuďmi, než je náš najlepší priateľ. Je<br />

dokonca užitočné nechať nášho<br />

kamaráta priateliť sa aj s niekým,<br />

s kým si my až tak nerozumieme.<br />

Pokiaľ si tieto veci ujasníme, zistíme,<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


SPOLOČNOSŤ<br />

že v kamarátstve s niekým iným<br />

svojho priateľa nestrácame.<br />

2. Sú ľudia, s ktorými sme radi<br />

často, s inými radšej iba príležitostne,<br />

a s ďalšími vychádzame dobre iba<br />

vtedy, keď ich vídame zriedka. Nejde<br />

o to oddeliť tých, ktorí sú naozajstnými<br />

priateľmi od tých, s ktorými<br />

vznikajú problémy, keď sme s nimi<br />

často. Nemusíme nikoho zavrhovať.<br />

Dôležité je zistiť, ako nám to vyhovuje.<br />

Pekné okamihy môžeme zažiť<br />

aj s tými, s ktorými sa pre ich temperament<br />

alebo určité povahové črty,<br />

chyby, stretávame radšej iba zriedka.<br />

3. Aj medzi priateľmi sa stáva, že<br />

občas nemáme dobrú náladu. Namiesto<br />

toho, aby sme sa vadili a riskovali,<br />

že naše priateľstvo tým utrpí,<br />

je lepšie sa na čas vzdialiť.<br />

4. S čím sa môžeme priateľom<br />

zdôveriť? Nie každý si vie naše dôverné<br />

informácie nechať pre seba.<br />

Sú priatelia, ktorí sú dobrými dôverníkmi.<br />

S nimi môžeme zdieľať<br />

svoje skúsenosti, záujmy, ale i obavy,<br />

problémy a máme istotu, že našu dôveru<br />

nesklamú. Iní sú dobrými kamarátmi,<br />

majú dobrú povahu, nápady,<br />

sú zábavní, je príjemné byť<br />

v ich spoločnosti, ale zachovať tajomstvo<br />

nevedia. Poznáme to podľa<br />

toho, ako a čo hovoria o druhých. Takým<br />

je lepšie nehovoriť nič osobné<br />

a intímne. A predovšetkým… vyhýbajme<br />

sa zdôverovať s niečím osobným<br />

pri „četovaní“ prostredníctvom<br />

počítača. Nevieme, kto všetko<br />

to môže čítať. Dôverné oznámenie si<br />

nechajme na osobné stretnutie.<br />

5. Musíme nášmu najlepšiemu<br />

priateľovi povedať úplne všetko? Keď<br />

mu to nepovieme, znamená to, že mu<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Máme druhého zavrhnúť a považovať ho za hlúpeho,<br />

pretože má iný názor ako my?<br />

nedôverujeme? – V každom vzťahu<br />

máme právo na intimitu, máme právo<br />

neodhaliť všetko ani tomu najlepšiemu<br />

priateľovi. Je len na nás, ako sa rozhodneme,<br />

čo si ponecháme pre seba.<br />

6. Musíme niekomu potvrdiť, že<br />

je naším najlepším priateľom? Čo ak<br />

sa náš najlepší priateľ opýta: „Som<br />

tvoj najlepší priateľ?“ Bez váhania<br />

odpovieme „áno“ a zbadáme, že mu<br />

to urobilo radosť. Neskôr nám rovnakú<br />

otázku položí iný dobrý priateľ,<br />

takže mu tiež odpovieme „áno“.<br />

Keď sa potom tí dvaja stretnú, povie<br />

jeden druhému, že je rád, že som<br />

jeho najlepší priateľ a druhý prekvapene<br />

povie to isté. Budú na seba pozerať<br />

a budú rozmýšľať: „Azda máme<br />

do činenia s luhárom?“ Je lepšie nehovoriť,<br />

kto je môj najlepší priateľ<br />

alebo priateľka, aj keď sami dobre<br />

vieme, kto ním je. Býva to zdrojom<br />

konfliktov. Priateľovi, ktorý sa nás<br />

na to opýta, môžeme predsa povedať:<br />

„Mám výborných priateľov a ty k nim<br />

patríš.“ Taká odpoveď poteší.<br />

7. Priatelia spolu zvyknú diskutovať<br />

o všetkom možnom. Stáva sa,<br />

že sa v niečom nezhodneme a nedokážeme<br />

vidieť veci rovnako. Máme<br />

druhého zavrhnúť a považovať ho za<br />

hlúpeho, pretože má iný názor ako<br />

my? Pokiaľ sa začneme takto správať,<br />

nebudeme mať v živote veľa priateľov,<br />

pretože existuje veľa tém, na<br />

ktoré sa naše názory rôznia. Aj keď<br />

spolu nesúhlasíme, nie je v stávke<br />

naša povesť. Obaja sme úprimní, ale<br />

nevidíme veci rovnakým spôsobom,<br />

to je všetko. V diskusii môžeme byť<br />

protivníkmi, a pritom stále ostávame<br />

priateľmi. Stať sa protivníkom neznamená<br />

stať sa nepriateľom.<br />

8. Musíme urobiť všetko, čo od<br />

nás priatelia žiadajú, aby sme im preukázali<br />

našu lojalitu? Isteže nie! Je<br />

dôležité počúvať svoj vnútorný hlas.<br />

Pokiaľ nám hovorí „nie“, je našou povinnosťou<br />

pevne a pokojne odmietnuť.<br />

9. Ako reagovať, keď sa druhý<br />

správa tak, že je nám to nepríjemné?<br />

Asi najlepšie bude si s ním v pokoji<br />

a s rešpektom pohovoriť, aj keď pri<br />

tom možno trochu zvýšime hlas.<br />

Treba vyjadriť to, čo sa nám nepáči,<br />

povedať, čo to pre nás znamená<br />

a požiadať ho, aby prestal. Napríklad:<br />

„Prosím ťa, prestaň mi takto<br />

hovoriť! Uráža ma to!“ alebo „Hnevá<br />

ma, keď meníš pravidlá hry, ako sa


tebe hodí! Prestaň s tým!“ Ten druhý<br />

bude pravdepodobne prekvapený, že<br />

sa s ním rozprávame takým tónom,<br />

ale nebude nám to mať za zlé. Pravda,<br />

za predpokladu, že sme ho tým neurazili<br />

ani nenapadli.<br />

10. Ako reagovať, keď nám niekto<br />

príde povedať, že náš priateľ<br />

o nás rozpráva hanlivo? Ísť za ním<br />

a požiadať ho o vysvetlenie? No čo<br />

ak to nie je pravda? Môžeme ho tým<br />

raniť, mohlo by nás to neskôr mrzieť.<br />

Možno niekto iba chce vyvolať<br />

medzi nami svár. Radšej odpovedzme,<br />

že keď má môj priateľ niečo<br />

na srdci, povie mi to sám. Tým diskusia<br />

skončí, ako keby sme nič také<br />

nepočuli.<br />

11. Niektoré dieťa rado podpichuje<br />

druhých. Pokiaľ zistíme, že<br />

podpichovanie vyvoláva u druhých<br />

nevôľu alebo hnev, môžeme „hriešnika“<br />

poučiť, že i podpichovanie má<br />

isté medze, ktoré je dobré rešpektovať:<br />

a) Podpichovanie nemá druhého<br />

urážať. Povedať napríklad „Ty si<br />

hlúpy!“ a dodať „To bol vtip!“ – môže<br />

byť pre niekoho „silná káva“. Môže<br />

vzbudiť dojem, že ho naozaj považujeme<br />

za hlúpeho.<br />

b) Podpichovať radšej iba tých,<br />

ktorí nás dobre poznajú a vedia, ako<br />

to skutočne myslíme.<br />

c) Všímať si druhého a s dobiedzaním<br />

okamžite prestať, akonáhle<br />

zbadáme, že už toho bolo priveľa (napríklad<br />

zmena nálady, prísny pohľad<br />

alebo priamo želanie, aby sme prestali).<br />

Priateľstvo je krásna vec, život bez<br />

dobrých priateľov by bol chudobný.<br />

Aby naše priateľstvá pretrvávali, aby<br />

nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam,<br />

je potrebné pestovať ich,<br />

dodržiavať určité pravidlá. Citlivé<br />

porozumenie, ohľaduplnosť, tolerancia,<br />

láskavosť nám pomôžu pestovať<br />

priateľstvá od škôlky až do dôchodku.<br />

– Aby človek nikdy nezostal<br />

sám.<br />

Guy Poulin<br />

poulin@svetgralu.sk<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


jasnocítiacich kňazov, ktorí im pomáhali<br />

svojou nebojácnosťou a rituálmi<br />

týchto démonov zaháňať.<br />

BOHOVIA<br />

Svätý Grál<br />

Na začiatku boli povesti zo stredoveku – príbehy o posvätnej čaši z Kristovej poslednej<br />

večere, o hľadaní vzácneho drahokamu, o kráľovi Artušovi, o rytieroch bez bázne<br />

a hany, zázračnom meči Excalibur… tak si dnešný človek spája predstavy s pojmom<br />

Grál.<br />

Nie, tak to nebolo. To sú len nedokonalé ľudské zvesti. Na počiatku bolo Slovo, rozhodnutie<br />

Stvoriteľa, ktoré dalo vzniknúť svetu i vesmíru. Grál bol pri samom počiatku<br />

tohto vzniku. Jeho význam pre svet i pre ľudskú dušu je neporovnateľne väčší, než ho<br />

líčia povesti.<br />

Artur Zatloukal<br />

Na svojej dlhej ceste k poznaniu a sebauvedomeniu<br />

poznávalo ľudstvo<br />

najskôr prírodu, živly a sily, ktoré<br />

ňou hýbali. Prostý život pravekých<br />

ľudí od nich vyžadoval bystré pozorovanie<br />

a vnímavosť k rastlinám,<br />

porozumenie zvieratám, ktoré lovil,<br />

i tým, ktoré si zdomestikoval. Ľudia<br />

– aspoň niektorí – vyciťovali<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

alebo videli bytosti prírody, pomocníkov,<br />

ktorí sa odpradávna o prírodu<br />

starali a boli v nej doma. Videli alebo<br />

vyciťovali aj najnižšie jemnohmotné<br />

útvary, výtvory ich vlastného strachu<br />

a obáv, teda fantómov a démonov.<br />

Boli ešte len na začiatku svojej<br />

cesty za poznaním, preto považovali<br />

tieto nadpozemské bytosti za bohov,<br />

báli sa ich a uctievali ich. Mali aj svojich<br />

šamanov, jasnovidných alebo<br />

Ako sa ľudský duch postupne prebúdzal<br />

a vyvíjal sa, začali ľudia vidieť<br />

alebo tušiť dobroprajnejšie bytosti,<br />

výtvory citového a myšlienkového<br />

sveta láskavosti a dobrotivosti, prestávali<br />

sa démonov báť aj uctievať ich.<br />

Začali vidieť aj vyššie bytosti prírody.<br />

Príroda je dokonalá a usilovne pracujúca<br />

dielňa z ruky Božej. Každá bytosť<br />

má v nej svoje miesto, svoju činnosť<br />

a aj svojho vodcu, od ktorého prijíma<br />

usmernenie a pomoc pre svoju prácu.<br />

Gréci, Rimania i Germáni mohli potom<br />

vidieť aj vodcov bytostí a živlov,<br />

tých, ktorí na vrchole pyramídy prírody<br />

spostredkovávali múdrosť a silu<br />

smerom nadol tým nesčíselným vykonávateľom<br />

Stvoriteľovej vôle v prírode.<br />

Aj týchto vodcov považovali vtedajší<br />

ľudia za bohov – oni boli tými najvyššími,<br />

ktorých dokázali vyciťovať,<br />

vidieť či s nimi hovoriť – aspoň niektorí<br />

ľudia. Grécky Zeus, pred ním<br />

védsky Djaus Pitar, po ňom rímsky<br />

Jupiter a germánsky Wotan boli tí istí<br />

vodcovia bytostných, iba im rôzne národy<br />

dávali rôzne mená. To až časom,<br />

ako sa čistá schopnosť videnia a vyciťovania<br />

kalila, začali si ľudia postavy<br />

svojich „bohov“ prikrášľovať vymyslenými<br />

historkami podľa vlastnej fantázie<br />

a nakoniec z nich vytvorili hrdinov<br />

bájí.<br />

Od vedomia o existencii vodcov<br />

bytostných a živlov bola cesta k poznaniu<br />

Boha ešte veľmi dlhá. Pritom<br />

práve poznanie Boha je cieľom života<br />

nás ľudí. Až potom sa stávame zrelými<br />

opustiť pozemskú úroveň a stúpať<br />

smerom nahor, k raju.<br />

Z historicky nám známych národov<br />

to boli, pokiaľ vieme, ako prví


TÉMA<br />

Židia, ktorí vo svojej zbožnosti dozreli<br />

k poznaniu vznešeného pojmu<br />

jediného najvyššieho Boha. Nedospeli<br />

k nemu tak celkom dobrovoľne –<br />

najskôr museli na sebe prežiť brutálny<br />

útlak pod egyptským bičom,<br />

utrpenie, najhlbšiu beznádej a zúfalstvo,<br />

a až potom, keď im už nič<br />

iné nezostávalo, pozdvihli svoju myseľ<br />

nahor a v prosbách začali hľadať<br />

vyššie hodnoty a vyššiu pomoc. A až<br />

potom, keď sami urovnali svoju cestu<br />

nahor, dostalo sa im aj vyšieho poznania<br />

i pomoci z výšin. Prostredníctvom<br />

Mojžiša im prišlo zvestovanie<br />

o najvyššom Bohu, Stvoriteľovi všetkého,<br />

Kráľovi nebies.<br />

BOH<br />

Zdalo sa, že je všetko na najlepšej<br />

ceste, na ceste nahor. Biblický Starý<br />

zákon, doklad o dejinách židovského<br />

vzťahu k Bohu, je plný hlbokej zbožnosti<br />

a oddanosti Hospodinovi:<br />

„Hospodin, Bože Izraela, niet Boha<br />

tebe podobného hore na nebi ani dole<br />

na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo<br />

svojim služobníkom, ktorí<br />

chodia pred tebou celým srdcom…“<br />

volá kráľ Šalamún pri vysvätení novopostaveného<br />

chrámu; a „keď kňazi<br />

vychádzali zo svätyne, naplnil Hospodinov<br />

dom oblak, takže kňazi kvôli<br />

tomuto mraku nemohli konať svoju<br />

službu, pretože Hospodinov dom naplnila<br />

Hospodinova sláva.“ (1. Kráľovská<br />

8,10)<br />

A predsa, keď na prelome letopočtu<br />

začal v židovskom národe pôsobiť Ježiš<br />

Kristus, Syn Boží, našiel židovské<br />

náboženstvo vtesnané do strnulých<br />

pravidiel a formúl, živé zvestovania<br />

zasypané nánosom neživých regulí.<br />

Ostala iba škrupina starých spisov<br />

a príkazov, spolu s pocitom výlučnosti,<br />

hrdosti na jediné pravdivé náboženstvo.<br />

Pod šupkou však bol iba<br />

uschnutý obsah. Ježiša čakala ťažká<br />

úloha zvestovať ľuďom Pravdu, prebúdzať<br />

v nich vnútro – ducha, tak,<br />

aby žil, vnímal a pohyboval sa. Požadoval<br />

od ľudí vieru, aby mu uverili,<br />

aby sa nechali zasiahnuť pravdivosťou,<br />

vrúcnosťou a láskyplnosťou<br />

jeho slov.<br />

Narážal pri tom na veľkú nevzdelanosť<br />

a nepripravenosť nielen u svojich<br />

poslucháčov, ale často i u svojich<br />

učeníkov. Nevzdelanosťou sa samozrejme<br />

nemieni nedostatok knižnej<br />

sčítanosti – židovské deti sa učili posvätné<br />

spisy v škole dokonca naspamäť!<br />

– ale vnútorné nepochopenie<br />

ducha zvestovanej Pravdy. A nehotovosť<br />

bola, je a bude neblahým následkom<br />

vnútornej vlažnosti, váhavosti<br />

našich predchodcov i nás samotných<br />

vo vzťahu k poznávaniu „posledných<br />

vecí človeka“, ktoré sú v skutočnosti<br />

vecami prvými.<br />

Ďalším neblahým sprievodcom Ježišovho<br />

pôsobenia bola zloba a nenávisť<br />

vtedajších židovských kňazov.<br />

Títo vykladači Božieho posolstva<br />

zväčša Božieho Syna nielenže nerozpoznali,<br />

ale stal sa im najväčším<br />

nepriateľom, ohrozením ich moci<br />

a úcty, ktorým sa tešili v národe. Nakoniec<br />

sa im vďaka intrigám a v spojení<br />

s Judášovou zradou podarilo<br />

dosiahnuť Ježišovo uväznenie a jeho<br />

bezohľadnú popravu. Podľa zákona,<br />

že „rovnaké plodí rovnaké“ však takáto<br />

nespravodlivosť nemohla viesť<br />

k oslobodeniu ľudstva, ani k vykúpeniu<br />

jeho hriechov, ale naopak k jeho<br />

ešte väčšej vine.<br />

A napokon, do tretice, názory a výroky<br />

Ježišových učeníkov sa neskôr<br />

prijímali s rovnakou vážnosťou, ako<br />

slová samotného Ježiša. I keď im Ježiš<br />

za svojho života vravel: „Ešte mnoho<br />

by som vám mal povedať, ale nerozumeli<br />

by ste!“, majú neskoršie záznamy<br />

skutkov apoštolských a záznamy<br />

v Biblii rovnakú váhu, ako slová Syna<br />

Božieho, ako úplná Pravda. Citujú sa<br />

v omšovej liturgii a berú sa ako súčasť<br />

„Božieho Slova“. Odtiaľto, z úprimne<br />

mienených názorov učeníkov, pochádza<br />

napríklad domnienka, že žiadny<br />

človek nemôže vlastnými silami dosiahnuť<br />

odpustenie hriechov, ale že<br />

to za neho urobí Ježiš, keď v neho človek<br />

uverí; napríklad v liste Petrovom<br />

Galaťanom 2,16: „vieme, že človeka<br />

nemôžu ospravedlniť skutky Zákona,<br />

ale iba viera v Ježiša Krista. Preto<br />

sme sami uverili v Ježiša Krista, aby<br />

sme boli ospravedlnení Kristovou vierou,<br />

a nie skutkami Zákona. Skutky<br />

Zákona predsa nikoho neospravedlnia!“Tu<br />

musíme zapochybovať, či tieto<br />

slová nevyšli len z ľudskej domnienky<br />

tohto Ježišovho učeníka, pretože spravodlivo<br />

cítime, že sa človek musí sám<br />

a energicky hýbať, aby dosiahol odpustenie.<br />

– Odhliadnuc od skutočnosti, že<br />

i samotné evanjeliá boli spísané až dodatočne,<br />

desaťročia po Ježišovej smrti,<br />

podľa pamätí ich autorov.<br />

CESTY KRESŤANSTVA<br />

Kresťanstvo nesmierne ovplyvnilo,<br />

sformovalo Európu a čiastočne i ostatné<br />

svetadiely. Začalo troma storočiami<br />

prvotnej, úprimne mienenej<br />

formy vyznávania Krista a zhromaždilo<br />

v sebe vrúcnosť, náboj i silu,<br />

z ktorej do istej miery čerpá dodnes.<br />

Vo 4. storočí potom kresťanstvo prestalo<br />

byť prenasledovaným náboženstvom<br />

a stalo sa naopak štátnym náboženstvom<br />

Rímskej ríše. Zdanlivo<br />

správny krok sa zvrtol na politické<br />

ťahy v záujme moci, ríše i cisára. Nasledovalo<br />

hašterenie medzi rôznymi<br />

smermi, rozštiepenie kresťanstva na<br />

západnú a východnú cirkev, surová<br />

a nevedomá politika cirkvi v stredoveku.<br />

Cirkev sa stala skutočnou<br />

pevnosťou tmárstva. Len jednotlivci<br />

a malé skupinky dokázali oživiť<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


TÉMA<br />

v sebe jadro Ježišovho učenia a usilovať<br />

sa o život podľa neho.<br />

Nie, nechceme ukazovať prstom<br />

na nedostatky kresťanstva, skôr sa<br />

nám zovrie srdce nad ďalším veľkým<br />

zlyhaním človeka: namiesto vlády<br />

Božieho Slova a Božej vôle nastúpila<br />

teokracia – vláda kňazov.<br />

Ako odtiaľ nájsť cestu späť k Bohu,<br />

tú cestu, ktorú pre nás pripravil Stvoriteľ,<br />

aby sme dospeli k šťastiu, blaženosti,<br />

zdraviu… aby sme viedli život<br />

tak, ako ho pre nás múdrosť a dobrotivosť<br />

Božia pripravila? –<br />

Medzitým svetové hodiny odbíjali<br />

koniec jednej epochy; prišiel čas na<br />

ďalší krok na ceste k poznaniu, na<br />

ceste duchovného vývoja, k zjaveniu<br />

dosiaľ neznámej pravdy: zjaveniu<br />

o Gráli.<br />

času a existencie. Vzniklo tak stvorenie,<br />

svet. Grál je teda miestom spojenia<br />

sveta s Bohom, s Božou večnou<br />

sférou, z ktorej pochádza život a ktorý<br />

je tu od večnosti. Je to nádoba, do ktorej<br />

zhora prúdi nesmierne vyžarovanie<br />

Boha a z ktorej sa smerom nadol<br />

rozlieva život, bytie pre všetko, čo vo<br />

stvorení jestvuje. Nakoniec i pre náš<br />

hmotný vesmír i Zem.<br />

Dôvod, prečo ľudia doposiaľ považovali<br />

Grál za symbol stredovekých<br />

legiend, spočíva v inšpirácii vtedajších<br />

básnikov: vytušili veľkosť tohto<br />

pojmu a mali o ňom podať správu,<br />

ale skončili pri rytierskych básňach,<br />

vtelených do vtedajšieho stredovekého<br />

prostredia. Až Posolstvo Grálu<br />

prináša skutočné poznanie o Gráli.<br />

Azda si čitateľ Sveta Grálu pomyslí:<br />

No dobre, ale prečo je pre mňa také<br />

dôležité dozvedieť sa niečo o takom<br />

vysokom a vzdialenom pojme, ako je<br />

Grál? Načo vlastne vôbec potrebujem<br />

Rytieri kráľa Artuša okolo Okrúhleho stola pri oslave Letníc. Grál sa im zjavuje ako zahalené<br />

zlaté cibórium zdobené drahokamami, ktoré držia dvaja anjeli. Z rukopisu Lancelot<br />

od jazera (1470), ktorý sa pripisuje Gaultierovi de Moap, autor ilustrácie neznámy.<br />

GRÁL<br />

Na začiatku boli povesti zo stredoveku<br />

– príbehy o posvätnej čaši z Poslednej<br />

večere Kristovej, o hľadaní<br />

vzácneho drahokamu, o kráľovi Artušovi,<br />

o rytieroch bez bázne a hany,<br />

zázračnom meči Excalibur… tak si<br />

spája dnešný človek svoje predstavy<br />

s pojmom Grál.<br />

Nie, tak to nebolo. To sú len nedokonalé<br />

ľudské zvesti. Na počiatku<br />

bolo Slovo, rozhodnutie Stvoriteľa,<br />

ktoré dalo vzniknúť svetu i vesmíru.<br />

Grál bol pri samom počiatku tohto<br />

vzniku. Jeho význam pre svet i pre<br />

ľudskú dušu je neporovnateľne vačší,<br />

než ho líčia povesti. Nemecký autor<br />

Abd-ru-shin vo svojom diele Posolstvo<br />

Grálu poprvýkrát popísal Grál<br />

tak, ako to dosiaľ žiadny človek neurobil:<br />

Grál je miesto, odkiaľ sa pri Božom<br />

príkaze „Buď Svetlo“ rozlialo žiarenie,<br />

energia, život do stvorenia! Keď<br />

sa teda Boh rozhodol stvoriť svet, stal<br />

sa Grál bránou, ktorou vytryskli lúče<br />

do dovtedajšej ničoty bez priestoru,<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


TÉMA<br />

poznanie, ktoré je mimo rámca<br />

môjho každodenného života? Či má<br />

nejaký praktický význam povedomie<br />

o veciach na nebi za hranicami bytia<br />

na Zemi? – Odpovedzme si otázkou:<br />

Prečo je pre mňa dôležité pravdivo<br />

vedieť o pojme Boh, alebo sa trebárs<br />

zaujímať o poznatky astronómie, keď<br />

i tak nikdy nevkročím na žiadnu cudziu<br />

hviezdu?<br />

Odpoveď: Dôvody sú dva. Ten<br />

prvý – potrebujeme kráčať životom<br />

vedome, s vedomím nesmiernej veľkosti<br />

Božej, ktorú môžeme vytušiť<br />

v jeho dielach a v usporiadaní sveta.<br />

A druhý – tých pár desaťročí pozemského<br />

života je len jednou triedou<br />

v tisícročnej škole bytia. Po svojej<br />

smrti máme pokračovať ďalej, do<br />

výšin a za Svetlom. Máme vedieť, čo<br />

nás čaká, kadiaľ máme putovať a čo<br />

máme hľadať. Väčšina nás ľudí sa žalostne<br />

prevaľuje na plytčine vedomia,<br />

strácame čas pozemskou prezamestnanosťou,<br />

a po smrti prichádzame<br />

na ďalší stupeň bytia slepí a hluchí,<br />

nešťastní, a znešťastňujeme tak<br />

svoje viditeľné i neviditeľné okolie.<br />

Veď koľko miliónov zomretých dnes<br />

blúdi bezcieľne po pozemskej úrovni<br />

a obťažuje nás, žijúcich, svojimi nutkavými<br />

myšlienkami, nabáda niekedy<br />

i k nerozvážnym činom – namiesto<br />

toho aby s vďakou, radosťou<br />

a dôverou nastúpili svoju cestu nahor<br />

do svetlejších úrovní, za poznávaním<br />

a ďalším vzdelávaním.<br />

Súčasťou zvestovania o Gráli je<br />

i poznanie o mnohých ďalších veciach,<br />

dosiaľ neznámych alebo prehliadaných.<br />

Snáď tým najdôležitejším<br />

je skutočnosť, že Stvoriteľ nie je<br />

nejaký múdry a dobrý človek, ktorý<br />

na nás osobne dohliada, vie, ako sa<br />

komu vodí a podľa svoje ľubovôle<br />

občas niekomu niečo odpustí, ale<br />

že do celého sveta vložil svoju vôľu<br />

vo forme nezmeniteľných zákonov,<br />

zákonitostí. Tými sa od počiatku<br />

všetko riadi, všetko sa múdro spravuje,<br />

každému bez výnimky sa ich<br />

pôsobením dostane spravodlivých<br />

dôsledkov, dobrých i zlých, aby ho<br />

vychovávali, nabádali, posilňovali<br />

alebo napravovali. Tieto zákony<br />

máme poznávať, tým potom poznávame<br />

vôľu Božiu a súčasne sa učíme,<br />

čo je pre nás dobré a čo nám škodí.<br />

Nie úpenlivo prosiť o zmilovanie,<br />

ale vedieť ako žiť, aby sa nám milosti<br />

dostalo. To je zásadný prielom<br />

v doterajšom zmýšľaní človeka. Je<br />

naň najvyšší čas.<br />

OD VIERY<br />

K PRESVEDČENIU<br />

Ježiš kedysi požadoval len vieru a dôveru<br />

vo svoje Slovo. Človek dneška<br />

je omnoho zložitejší, jeho svet sa tiež<br />

stal zložitejším; prostej detskej viery<br />

už nie je schopný, dnes už potrebuje<br />

presvedčenie. Presvedčenie je<br />

viera a poznanie dohromady. Veriť<br />

sa dá i nepravdám, a veľa ľudí dnes<br />

nepravdám aj verí. Ale poznanie<br />

o usporiadaní sveta – nielen toho<br />

viditeľného sveta atómov a molekúl,<br />

ale i sveta myšlienok, citov a sveta<br />

ľudskej duše – dáva postupne vyvstať<br />

istote: áno, tomuto môžem skutočne<br />

veriť, toto je Pravda. Tu do seba<br />

všetko vzájomne zapadá.<br />

Reinkarnácia znamená možnosť<br />

a cestu k odpusteniu hriechov<br />

a k zdokonaleniu; usporiadanie hrubohmotnosti<br />

a jemnohmotnosti vysvetľuje<br />

našu cestu svetom omnoho<br />

všeobsiahlejšie, než to dokážu dnešné<br />

vedy; poznanie o sfére bytostného<br />

jasne vysvetľuje usporiadanie prírody<br />

a rázne zmetie zo stola konflikty medzi<br />

vedou a náboženstvom. Poznanie<br />

o duchovnom raji objasňuje, kto sme,<br />

odkiaľ sme vyšli a kam má viesť naša<br />

cesta; a znalosť o sfére prastvorených<br />

dáva vytušiť nesmiernu vzdialenosť<br />

nášho vesmíru od vznešenosti Božej.<br />

A tak predstavuje vedomosť o Gráli<br />

ďalší nevyhnutný stupeň v poznávaní<br />

Pravdy. Je najvyšší<br />

čas.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


POSOLSTVO GRÁLU<br />

VŠEMÚDROSŤ<br />

Pri každom obrate ponúkal Stvoriteľ<br />

dozrievajúcim ľudským duchom<br />

nové, im dovtedy ešte neznáme zjavenia.<br />

Mali slúžiť k ďalšiemu rozšíreniu<br />

vedenia, aby ich duch ďalším<br />

poznávaním bol schopný povzniesť<br />

sa do svetlých výšin, ktoré oni opustili<br />

kedysi ako nevedomé duchovné<br />

zárodky.<br />

Vždy bolo iba málo tých, ktorí preukázali<br />

ochotu vďačne prijať zvesti<br />

prichádzajúce z božskej sféry, aby<br />

tak mohli získať toľko hodnôt a duchovnej<br />

sily, ako to bolo ľuďom potrebné.<br />

Väčšina ľudí odmietla tieto<br />

vznešené Božie dary v dôsledku neustále<br />

stupňujúceho sa obmedzenia<br />

duchovného chápania.<br />

Časy takých svetových obratov súviseli<br />

vždy so stavom vtedajšej zrelosti<br />

stvorenia. Zrelosť stvorenia sa<br />

vo vývoji vždy celkom presne splnila,<br />

a to podľa svätého Božieho zákona.<br />

Len ľudia svojou lenivosťou ducha sa<br />

vo stvorení postavili vývoju do cesty<br />

ako prekážka!<br />

Zatiaľ čo sejba pokračujúceho poznávania<br />

všetkého Božieho pôsobenia<br />

vo stvorení bola pre ľudí rozdelená<br />

do svetových epoch, títo sa<br />

skoro zakaždým uzatvárali.<br />

Keďže sa ľudia sami vyzdvihli na<br />

východisko všetkého bytia, nechceli<br />

veriť, že by jestvovalo niečo, čo by<br />

nemohli chápať pozemskými zmyslami.<br />

Iba na ne samé obmedzili svoje<br />

vedenie a niečo iné nechceli preto<br />

ani uznať za platné. Oni ako najmenšie<br />

výhonky stvorenia, ktoré sú najvzdialenejšie<br />

od pravého bytia a skutočného<br />

života, rúhavo premárňujú<br />

čas milosti, v ktorom smú dozrievať<br />

pokračujúcim poznávaním.<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Teraz prichádza nový veľký obrat,<br />

prinášajúci so sebou tiež nové vedenie!<br />

O tomto obrate hovoria už sami,<br />

lenže si ho opäť predstavujú ako splnenie<br />

márnomyseľných ľudských<br />

prianí, a to takým spôsobom, aký si<br />

sami vymysleli. Nie snáď, že by oni<br />

mali pritom povinnosti, to nie, čakajú<br />

zase len na to, že im do lona spadne zo<br />

Svetla zlepšenie ich pozemského pohodlia!<br />

Taký má byť tento obrat; lebo<br />

ďalej ich myslenie nedosahuje.<br />

Ich nezaujíma, že sa musia učiť<br />

novému vedeniu, úzko spojenému<br />

s týmto obratom, aby mohli duchovne<br />

stúpať, a tak konečne pretvárať<br />

aj okolie v hmotnostiach. Čo<br />

dosiaľ ešte nebolo, to jednoducho<br />

odmietajú pre lenivosť svojho ducha.<br />

Lenže teraz budú ľudia prinútení<br />

Bohom, aby to prijali, lebo oni o tom<br />

musia vedieť, pretože by inak už nemohli<br />

duchovne stúpať nahor. …<br />

Tak nastáva aj teraz pri pôsobiacom<br />

veľkom obrate sveta bezpodmienečná<br />

nutnosť rozšírenia vedenia.<br />

Buď sa ľudský duch prinúti povzniesť<br />

sa až nahor k vedeniu, alebo<br />

zostane stáť, čo pre neho vlastne znamená<br />

začínajúci rozklad v nepotrebnosti<br />

spôsobenej nečinnosťou a prezretosťou<br />

ľudského ducha, ktorý<br />

zostal stáť a nevie už, ako správne použiť<br />

v ňom nahromadenú silu Svetla.<br />

Takže to, čo môže pomôcť a pomohlo<br />

by aj, stane sa mu záhubou, ako každá<br />

energia používaná nesprávne.<br />

Boh je Pán, On celkom Sám, a kto<br />

Ho nechce v pokore uznať takého,<br />

aký skutočne je, a nie ako si Ho vy<br />

predstavujete, ten nemôže byť vzkriesený<br />

k novému bytiu.<br />

(ukážka z prednášky)<br />

SVÄTÝ<br />

GR ÁL<br />

…<br />

Najvyšší a najvznešenejší je Boh<br />

sám vo svojej Božskej bezbytostnosti.<br />

O niečo nižšie sa rozprestiera<br />

Božsky-bytostné. Oboje je<br />

večné. K tomuto sa potom pripája<br />

dielo stvorenia, zostupujúc hlbšie<br />

a hlbšie. Skladá sa z úrovní či sfér,<br />

ktoré v odstupňovaní nadol stávajú<br />

sa hutnejšími a hutnejšími. Poslednou<br />

úrovňou je hrubohmotnosť, viditeľná<br />

ľuďom.<br />

Jemnohmotnosť v hmotnom stvorení<br />

je to, čo ľudia nazývajú onen<br />

svet. Teda druhá strana ich pozemského<br />

hrubohmotného videnia.<br />

Oboje však patrí k dielu stvorenia<br />

a vo svojich formách nie je večné.<br />

Podlieha zmenám za účelom obnovenia<br />

a osvieženia.<br />

Na najvyššom mieste východiska<br />

večnej duchovne-bytostnej úrovne 1<br />

stojí hrad Grálu, duchovne viditeľný,<br />

hmatateľný, pretože je ešte rovnako<br />

duchovne-bytostného druhu.<br />

V tomto hrade Grálu je miestnosť,<br />

nachádzajúca sa na samej hranici<br />

smerom k Božskej úrovni, je teda<br />

ešte éterickejšia ako ostatné duchovne-bytostné.<br />

V tejto miestnosti<br />

sa nachádza ako záruka večnej dobroty<br />

Boha Otca a ako symbol jeho<br />

najčistejšej božskej lásky a súčasne<br />

ako východisko Božej sily: Svätý<br />

Grál!<br />

Svätý Grál je nádoba, v ktorej<br />

to neprestajne vrie a vlní sa ako


POSOLSTVO GRÁLU<br />

červená krv bez toho, že by pretekala.<br />

Je ožiarená najjasnejším svetlom<br />

a len najčistejším zo všetkých<br />

duchovne-bytostných 2 je dopriate<br />

hľadieť do tohto svetla. To sú strážcovia<br />

Svätého Grálu! Ak sa v básňach<br />

hovorí, že najčistejší z ľudí sú<br />

určení k tomu, aby sa stali strážcami<br />

Grálu, je to stať, ktorú milosťou obdarený<br />

básnik príliš spozemštil, lebo<br />

sa nedokázal vyjadriť inakšie.<br />

Ani jeden ľudský duch nemôže<br />

vstúpiť do tejto posvätnej miestnosti.<br />

A to ani vo svojej najdokonalejšej duchovnej<br />

bytostnosti po návrate z putovania<br />

hmotnosťou nie je ešte dostatočne<br />

éterický, aby prekročil prah,<br />

teda túto hranicu. Aj vo svojej najvyššej<br />

dokonalosti je ešte príliš hutný.<br />

Ďalšie zéterizovanie by pre neho<br />

znamenalo úplný rozklad alebo spálenie,<br />

keďže duch človeka nie je prispôsobený<br />

už svojím pôvodom, aby<br />

sa stal ešte žiarivejším a jasnejším,<br />

to jest éterickejším. Neznesie to.<br />

Strážcovia Grálu sú veční praduchovní,<br />

ktorí nikdy neboli ľuďmi.<br />

Sú vrcholom všetkého duchovne-<br />

-bytostného. Potrebujú však bezbytostnú<br />

silu Božiu. Sú na nej závislí,<br />

ako všetko je závislé od Božsky-bezbytostného,<br />

od pôvodu všetkej sily,<br />

od Boha Otca.<br />

Z času načas, v deň Svätej Holubice,<br />

zjavuje sa nad nádobou Holubica,<br />

ako obnovené znamenie nepremennej<br />

božskej lásky Otcovej.<br />

Je to chvíľa spojenia, prinášajúca<br />

obnovenie sily. Strážcovia Grálu<br />

ju prijímajú v pokornej zbožnosti<br />

a túto zázračnú silu môžu potom<br />

rozdávať ďalej.<br />

Od toho závisí pretrvávanie celého<br />

stvorenia!<br />

Je to okamih, keď sa láska Stvoriteľova<br />

žiarivo rozlieva v chráme<br />

Svätého Grálu k obnove bytia, k obnove<br />

tvorivého úsilia. Prúdi dolu<br />

do celého vesmíru ako údery pulzu<br />

v jeho žilách. Pritom sa zachvejú<br />

v posvätnom úžase všetky sféry, naplnené<br />

predtuchou radosti a veľkého<br />

šťastia. Len duch človeka stojí<br />

nezúčastnený, len on necíti, čo táto<br />

udalosť znamená práve pre neho,<br />

aký nesmierny dar človek prijíma<br />

s otupenou mysľou. Jeho vlastná rozumová<br />

obmedzenosť mu nedovolí<br />

pochopiť takú veľkosť.<br />

Je to okamih prílivu života pre celé<br />

stvorenie!<br />

Je to stále sa opakujúce nutné potvrdzovanie<br />

zmluvy, ktorú Stvoriteľ<br />

udržuje so svojím dielom. Keby raz<br />

bol tento príliv prerušený, keby neprišiel,<br />

muselo by všetko jestvujúce<br />

pomaly zoschnúť, zostarnúť a rozpadnúť<br />

sa. Potom by prišiel koniec<br />

všetkých dní a zostal by len sám Boh,<br />

ako tomu bolo na počiatku! Lebo<br />

len On sám je Život.<br />

Tento dej je znázornený v legende.<br />

Je tam dokonca naznačené,<br />

ako musí všetko zostarnúť a zahynúť,<br />

ak sa nevráti deň Svätej Holubice,<br />

ono „odhalenie“ Grálu. Tiež<br />

ako starnú rytieri Grálu v čase, keď<br />

Amfortas už viac neodhaľuje Grál,<br />

až do chvíle, keď Parsifal nastúpi<br />

ako kráľ Grálu.<br />

Človek by už mal prestať považovať<br />

Svätý Grál za niečo nepochopiteľné.<br />

On skutočne jestvuje! Ľudskému<br />

duchu je však v dôsledku<br />

jeho podstaty odopreté, aby ho niekedy<br />

uzrel. Naproti tomu požehnanie<br />

Svätého Grálu, prúdiace z neho,<br />

ktoré strážcovia Grálu môžu odovzdávať<br />

ďalej a aj ho odovzdávajú,<br />

môžu ľudskí duchovia prijímať<br />

a užívať, ak sa tomu otvoria.<br />

V tomto zmysle nemožno nazvať<br />

niektoré výklady ako celkom nesprávne,<br />

pokiaľ vo svojich náznakoch<br />

sa nepokúšajú zahrnúť do toho i samotný<br />

Svätý Grál. Sú teda čiastočne<br />

správne a čiastočne nesprávne.<br />

Zjavovanie sa Holubice v určitý<br />

deň Svätej Holubice ukazuje zakaždým<br />

zoslanie Ducha Svätého, lebo<br />

táto Holubica je s ním v úzkom<br />

spojení. Je to však dej, ktorý ľudský<br />

duch je schopný chápať len obrazne.<br />

On totiž, z povahy veci, pri svojom<br />

najvyššom vývoji môže v skutočnosti<br />

v myslení, vedení a cítení dosiahnuť<br />

až tam, odkiaľ sám vyšiel,<br />

teda k tomu druhu, ktorý je totožný<br />

s jeho najčistejšou podstatou pôvodu.<br />

A to je večné duchovne-bytostné.<br />

…<br />

(ukážka z prednášky)<br />

1 Myslí sa tým prvá, najvyššia a najdokonalejšia<br />

úroveň stvoreného sveta, tzv.<br />

prastvorenie; z nej nepochádzajú ľudia.<br />

2 Prvá a najvyššia zo stvorených, prastvorenie,<br />

ako prvé a najdokonalejšie obrazy<br />

Božie. Ľudia pochádzajú z nižšej vrstvy<br />

a k dokonalosti sa musia ešte len vyvíjať.<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ZDRAVIE<br />

Strašiak „FÓBIA“<br />

… a ako sa ho zbaviť<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

Strach je prirodzená reakcia na nebezpečnú<br />

situáciu, patrí k životu. Niekdy sa<br />

však obávame aj situácií, ktoré sú pre<br />

iných ľudí celkom bežné a nevyvolávajú<br />

najmenšie obavy. Sú to takzvané fóbie.<br />

Je ich pomerne veľa, no častokrát sú<br />

v spoločnosti či rodinách podceňované,<br />

alebo úplne prehliadané. Vedieť o nich<br />

a pochopiť ich príčinu – to sú prvé kroky<br />

na ich prekonávanie.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

óbie sú silno prežitými strachmi<br />

F z istých situácií alebo skutočností,<br />

ktoré obchádzajú rozum a intelekt<br />

a dopadajú na človeka ako dajaká<br />

„cudzia moc“. Tak ich sformuloval<br />

„otec existencializmu“, filozof Soren<br />

Kirkegaard. Často ide o špecifický<br />

strach u ľudí v podstate nebojácnych,<br />

statočných, inteligentných a rozhodných.<br />

Tento strach, podmienený určitou<br />

situáciou, môže v istom okamihu<br />

zapôsobiť tak silno, že dotyčného<br />

človeka celkom ochromí a výrazne<br />

obmedzí v jeho správaní.<br />

ČOHO SA ĽUDIA BOJA<br />

Existujú rôzne druhy fóbie:<br />

Známy je strach z lietania, aviofóbia,<br />

ktorý sa niekedy prejavuje skôr<br />

ako strach z výšok alebo strach z uzatvoreného<br />

priestoru – klaustrofóbia.<br />

Oba prípady majú spoločné to, že ide<br />

o strach pred situáciou, ktorá sa vymyká<br />

našej kontrole. Títo ľudia pri<br />

tom nemajú žiadny problém sadnúť<br />

za volant, aj keď je podľa štatistiky<br />

jazda autom oveľa nebezpečnejšia<br />

ako lietanie. Klaustrofóbia, strach


ZDRAVIE<br />

z nedostatku miesta a uzavretých<br />

priestorov sa prejavuje najmä vo výťahu<br />

alebo iných malých priestoroch.<br />

Napríklad jedna onkologická pacientka,<br />

ktorá statočne niesla svoje<br />

ochorenie, sa vždy hlasno rozplakala,<br />

keď musela absolvovať kontrolné vyšetrenie<br />

a dostala sa do bubna počítačového<br />

tomografu. Uzatvorený<br />

priestor u nej vyvolal pocity, ktoré<br />

nebola schopná ovládať vôľou ani rozumom.<br />

Strach z ohňa možno udržať na<br />

uzde, ak sa zriekneme plameňa<br />

v krbe, svetla sviečok a vyhneme<br />

akémukoľvek veľkému ohňu, vrátane<br />

ohňostroja. Pri strachu z vody nezažijeme<br />

potešenie z plavby na lodi alebo<br />

z plávania, pri strachu z výšok, akrofóbii,<br />

sa človek snaží vyvarovať horských<br />

túr a výťahov v mrakodrapoch.<br />

Strach študentov pred skúškou<br />

môžu prežívať aj dospelí; ten môže<br />

spôsobiť, že sa po celý život budú vyhýbať<br />

ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré sa<br />

ukončuje záverečnou skúškou.<br />

Strach z pavúkov, arachnofóbia,<br />

siaha do každodenného života. Postihnutí<br />

síce vedia, že im od domácich<br />

pavúkov nehrozí nijaké nebezpečenstvo,<br />

napriek tomu už púhy<br />

pohľad na pavúka vyvoláva paniku.<br />

Fóbia zo psov môže viesť k tomu,<br />

že sa človek celé roky neodváži ísť<br />

sám na prechádzku alebo na výlet pri<br />

predstave, že sa za každou zákrutou<br />

môže objaviť neuviazaný pes.<br />

Niektorých ľudí môže silno zaťažovať<br />

aj emetofóbia, strach z toho, že<br />

by mohli zvracať, preto sa vyhýbajú<br />

spoločenským stretnutiam spojeným<br />

s jedlom. Odmietajú totiž stravu,<br />

ktorú si nepripravili sami z obavy,<br />

že by niečo mohlo spôsobiť zvracanie,<br />

čo je v spoločnosti obzvlášť nepríjemná<br />

udalosť.<br />

Strach z búrky, ceraunofóbia, znepokojuje<br />

postihnutých predovšetkým<br />

v letných dňoch a núti ich<br />

denne študovať poveternostné mapy.<br />

Agorafóbia sa prejavuje ako strach<br />

z verejných priestranstiev, ako sú<br />

napr. námestia, obchodné domy, preprava<br />

v MHD a pod. Postihnutý človek<br />

pociťuje úzkosť, má obavy, že by<br />

sa k nemu v prípade potreby nedostala<br />

pomoc a preto radšej neopúšťa<br />

svoj domov.<br />

Obzvlášť hlboko zasahuje do každodenného<br />

života sociálna fóbia. Je<br />

to strach z ľudí a ich konania. Postihnutí<br />

majú hrôzu z toho, že sa dostanú<br />

do trápnej situácie alebo ich<br />

iní ľudia zosmiešnia, odsúdia a budú<br />

k nim nepríjemní. Majú mimoriadne<br />

obavy z kontaktu s inými ľuďmi,<br />

z verejného vystupovania, boja sa čo<br />

i len prejaviť napr. na schôdzi alebo<br />

školení. Dokonca i bežné stretnutie<br />

s priateľmi v reštaurácii môže byť<br />

pre nich veľkým problémom. Predstavujú<br />

si, že nebudú vedieť čo majú<br />

povedať, roztrasú sa im ruky, začne<br />

im búšiť srdce a najradšej by utiekli.<br />

STRACH SA RIADI<br />

VLASTNOU LOGIKOU<br />

Fóbie vyvolávajú u nezúčastnených<br />

veľakrát nepochopenie alebo zhovievavý<br />

úsmev, no pre postihnutých<br />

sú vo väčšine prípadov životným<br />

problémom. Vyvolávajú u nich záchvaty<br />

takej intenzity, ktorá sa rovná<br />

ataku paniky spôsobenej strachom<br />

zo smrti. Je zrejmé, že strach nie je<br />

možné pochopiť rozumom. Veľakrát<br />

má skrytú, vlastnú, nepochopiteľnú<br />

logiku.<br />

Väčšina dospelých svojej fóbii nerozumie<br />

a veľmi sa za ňu hanbí, pretože<br />

ich rozum príčinu fóbie nechápe.<br />

Mnohí sa kvôli nej zaujímajú o rôzne<br />

štatistické údaje. Napríklad chcú vedieť,<br />

ktorá psia rasa je najnebezpečnejšia,<br />

ktoré miesto v lietadle je najrizikovejšie,<br />

alebo v ktorom pohorí<br />

sa stáva najväčšie množstvo úrazov.<br />

Z toho je tiež zrejmé, o koľko času,<br />

myšlienok a životnej sily nás fóbie<br />

pripravujú.<br />

POCHOPIŤ<br />

PRÍČINU FÓBIE<br />

Každý nadmerný strach a každá fóbia<br />

majú svoju históriu, ktorá je vyvolaná<br />

určitými životnými skúsenosťami.<br />

Tie sú poväčšine uložené<br />

v podvedomí a neobjavujú sa v spomienkach<br />

– dalo by sa povedať, že<br />

strach stojí na mieste chýbajúcich<br />

spomienok.<br />

Keď vychádzame z predpokladu,<br />

že človek nežil iba v tomto živote, ale<br />

nesie si skúsenosti z viacerých minulých<br />

životov, začneme tušiť, že nejeden<br />

strach môže mať svoj pôvod<br />

hlboko v minulosti. Najmä strach<br />

z prírodných síl alebo z ľudí má nezriedka<br />

svoj pôvod v prastarých udalostiach<br />

alebo v skúsenosti zo smrti<br />

v minulom živote. Na jeho odstránenie<br />

však nie je potrebná nijaká reinkarnačná<br />

terapia. Už samotné poznanie,<br />

že nadmerný strach má svoj<br />

dôvod a nemusí byť nelogický ani zahanbujúci,<br />

celkom postačí ako prvý<br />

krok k úspešnému liečeniu.<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ZDRAVIE<br />

Tak to bolo aj u pacientky, ktorá<br />

sa obávala vyšetrenia na počítačovom<br />

tomografe. Počas spracovania jej<br />

akútneho strachu sa spontánne vynoril<br />

– čo je pri terapii skôr výnimka –<br />

obraz z minulosti: Je zaživa uzavretá<br />

v rakve, môže si dokonca spomenúť<br />

na príčinu tejto strašlivej situácie. Jej<br />

pani zomrela, ona však žije, a je s ňou<br />

pochovaná v hrobe. Jej plač a zúfalé<br />

nariekanie ostávajú nevypočuté. To<br />

bolo bežné v starom Egypte.<br />

Táto pacientka sa nikdy nezaujímala<br />

o reinkarnáciu ani o iné duchovné<br />

témy a nevedela si vlastne ani<br />

predstaviť, že to bola ona samotná,<br />

kto mohol túto situáciu kedysi prežiť.<br />

Na základe týchto dojemných<br />

obrazov však spoznala, že jej súčasný<br />

strach je zhodný so strachom<br />

zo smrti v uzatvorenom hrobe. Fascinovaná<br />

a s tušením ďalších súvislostí<br />

sa začala zaoberať ranejšími<br />

egyptskými kultúrami. Postupne sa<br />

jej strach z počítačového tomografu<br />

znížil na únosnú mieru.<br />

Iné fóbie môžu mať svoj pôvod<br />

v súčasnom živote. To bol aj prípad<br />

mladej právničky: v detstve ju otec<br />

pri prechádzkach strašil zlým psom,<br />

ak bude neposlušná. Trvalo to päť sedení,<br />

než sa klientka odvážila ísť so<br />

psom terapeutky na prechádzku. Pri<br />

nej si uvedomila, že so psíkom môže<br />

zažiť veľa radosti.<br />

FÓBIE Z NADHĽADU<br />

Pri spracovávaní strachu nám pomôže,<br />

keď sa na vlastnú fóbiu pozeráme<br />

s humorom a pochopením ako<br />

na istý druh strašidla, ktoré kedysi<br />

vzniklo z nejakého zdesenia, na ktoré<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

dalo by sa povedať, že strach stojí na mieste<br />

chýbajúcich spomienok<br />

si už ani nespomenieme. Vlastný prívetivý<br />

pohľad na toto strašidielko<br />

nám pomôže načúvať, čo zaujímavého<br />

táto bytosť vytvorená z našich<br />

myšlienok a emócií rozpráva z nášho<br />

životopisu. Fóbiu totiž môžeme chápať<br />

ako koncentrát skúseností uložených<br />

v duši.<br />

Podstatná vec, ktorá prispeje<br />

k prvému užitočnému odstupu, je<br />

uvedomiť si: „Pravdepodobne mi<br />

niekedy hrozilo akútne nebezpečenstvo.<br />

Ale keď sa pozerám okolo seba,<br />

vidím, že dnes mi nič také nehrozí.<br />

Vtedy som bol závislý, bezbranný,<br />

malý. Dnes som veľký, môžem niečo<br />

robiť, môžem sa pohybovať, vedel by<br />

som sa brániť, klásť odpor alebo privolať<br />

pomoc.“<br />

SILIACE PREDSTAVY<br />

Pokiaľ sú pocity stále ešte zlé, nie je<br />

to strach, ale iba obava. A to je iba<br />

pocit. Skutočné jadro človeka, najvnútornejší<br />

cit, sa na fantáziách<br />

o strachu nepodieľa. Cit, ako vnútorný<br />

hlas a výraz činnosti ducha<br />

umožňuje celkom inú kvalitu prežívania,<br />

nie je identický so striedajúcimi<br />

sa pocitmi a náladami. Oplatí sa<br />

načúvať vnútornému hlasu, pretože<br />

odtiaľ môžu prísť odpovede na život,<br />

pomocou ktorých dokážeme fantómy<br />

strachu rozohnať. Napríklad:<br />

• Som súčasťou veľkého vesmíru.<br />

• Vedome sa otváram životu a s dobrým<br />

chcením a zvedavo pozorujem<br />

ostatných živých tvorov / ľudí, pavúkov,<br />

psov /.<br />

• Ustavične som obklopený pomáhajúcimi<br />

bytosťami, aj keď ich nemôžem<br />

vidieť.<br />

• Všetko, čo ma stretá, prispieva<br />

k môjmu poučeniu a vývoju.<br />

• Svoje myšlienky a city môžem<br />

ovládať aj v ťažkých situáciách.<br />

• Pred skutočným nebezpečenstvom<br />

ma varuje môj vnútorný hlas.<br />

• Alebo celkom odvážne: Moje vedomie<br />

je čisté!<br />

Toto presvedčenie samozrejme<br />

účinkuje iba vtedy, keď pramení z hlboko<br />

precíteného obrazu sveta a nie<br />

z nejakej cudzej prevzatej sugescie.<br />

Vtedy môže viesť k novému poznaniu<br />

sveta a vlastného života.<br />

NAHRADIŤ STRACH<br />

Strach a jeho jemnohmotné analógie,<br />

fantómy – ako výplody našich<br />

myšlienok, sú vytvorené rovnakou<br />

silou, z akej pochádza naša odvaha,<br />

činorodosť, čisté presvedčenie a radostné<br />

cítenie. Tým sa však dostáva<br />

naviac účinnej podpory z vyššie ležiacich<br />

duchovných sfér, kde je pre<br />

všetko budujúce pripravená zodpovedajúca<br />

pomoc. V tom tkvie tajomstvo,<br />

prečo odvážne presvedčenie<br />

plné dôvery premôže celú armádu<br />

fantómov strachu. Čo sa niekedy zdá<br />

nemožné, môže byť často ľahšie než<br />

si myslíme. Naša neochvejná dôvera<br />

nám pomôže: zbavíme sa strachu,<br />

ktorý vznikol v dávnejšej etape života<br />

tým, že vytvoríme miesto novej<br />

životnej odvahe.<br />

Témou ďalšieho dielu je: Chaos<br />

v hlave – posttraumatická záťaž.<br />

Marianne Klauser-Stalder<br />

praxis@marianne-klauser.ch


ZDRAVIE<br />

Liečivé vedomie -<br />

vedomá liečba<br />

Ako si vysvetliť spontánne uzdravenie<br />

z ťažkých ochorení? Aké mechanizmy<br />

stoja v pozadí takých neobyčajných udalostí?<br />

Filmový tvorca a úspešný spisovateľ<br />

Joachim Faulstich sa týmito otázkami<br />

zaoberá vo svojich publikáciách „Tajomstvo<br />

liečenia“ a „Liečivé vedomie“. Čitateľovi<br />

v nich predkladá pôsobivé fakty,<br />

kde stavia do centra pozornosti vlastnú<br />

zodpovednosť a duchovné smerovanie<br />

každého človeka.<br />

V<br />

Claus Georg Tornai<br />

medicíne sú smery, ktoré v každej<br />

chorobe predpokladajú biologickú<br />

príčinu, iné oproti tomu pripisujú<br />

ich pôvod výhradne psychickým<br />

faktorom. Joachim Faulstich sa prihovára<br />

za symbiózu týchto názorov.<br />

Hovorí: „Centrom pozornosti nie<br />

sú jednotlivé symptómy, ale človek<br />

ako celok. Kto chce dosiahnuť dušu,<br />

môže k nej pristupovať cez telo, a kto<br />

chce mať dosah na telo, môže to urobiť<br />

i prostredníctvom duše.“<br />

Liečenie úzko súvisí s hľadaním<br />

zmyslu. Čím je choroba ťažšia a zdĺhavejšia,<br />

tým viac sa pozornosť človeka<br />

upriamuje na jej symptómy.<br />

Potom už často vidí len jeden cieľ,<br />

ktorému všetko podriaďuje – je to<br />

práve odstránenie týchto symptómov.<br />

Pacient sa vo svojom zúfalstve často<br />

chytá každého stebla a snaha ukončiť<br />

bolestivý stav sa stáva ústredným záujmom<br />

jeho života. Na druhej strane,<br />

taká situácia prináša i veľkú šancu<br />

žiť prítomnosťou, a podľa potreby<br />

mnohé v živote zmeniť. Joachim Faulstich<br />

je presvedčený, že človek, ktorý<br />

sa duchovne prerodí, bezprostredne<br />

tým mení i svoj telesný stav. Vo svojich<br />

publikáciách uvádza veľa zaujímavých<br />

prípadov – my si niektoré<br />

z nich v našom článku priblížime.<br />

MALÍGNY<br />

MOZGOVÝ NÁDOR<br />

Začneme pozoruhodným príbehom<br />

známeho poľského violončelistu Dominika<br />

Polonskeho, ktorému sa vytvoril<br />

nádor na mozgu. Jeho liečenie<br />

malo niekoľko fáz; prvá operácia vyzerala<br />

spočiatku nádejne, ale krátko<br />

po nej sa rozvinul druhý nádor, ktorý<br />

pre čelistu tentokrát znamenal i čiastočnú<br />

stratu citu v ľavej časti tela.<br />

Svojimi prstami síce vedome v každodennom<br />

živote pohyboval len nepresne,<br />

no prekvapivo bol naďalej<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ZDRAVIE<br />

schopný virtuóznej hry na violončelo.<br />

Na základe vnútorného spojenia s nástrojom<br />

podľa všetkého hlbšia, nepoškodená<br />

časť jeho mozgu prevzala<br />

ovládanie rúk, podobne ako v prípade<br />

zautomatizovaných činností,<br />

keď napríklad šoférujeme.<br />

Rakovina však postupovala ďalej,<br />

takže Polonski čoraz viac strácal<br />

cit v postihnutej časti tela. Jeho stav<br />

vyžadoval ďalšie operácie, pri ktorých<br />

mu musela byť odstránená štvrtina<br />

mozgu. Keď sa Polonski prebral,<br />

bol na ľavú časť ochrnutý úplne, a –<br />

podľa názoru lekárov – bez nádeje na<br />

zlepšenie. Počas svojho pobytu v nemocnici<br />

sa virtuóz stále viac uzatváral<br />

do seba, ale myslieval na to najdôležitejšie<br />

vo svojom živote, na hudbu.<br />

Svoje obľúbené nahrávky mal na CD<br />

i v nemocnici. V noci pre neho existovala<br />

len táto hudba. Jedného rána<br />

si Polonski všimol, že trochu zdvihne<br />

svoju ochrnutú nohu. Nádej znova<br />

ožila! Preložili ho na rehabilitačné<br />

oddelenie, ale i po týždňoch tvrdého<br />

tréningu sa dokázal pohybovať len<br />

pomocou oporného vozíka. Vtedy sa<br />

dopočul o Martinovi Buschovi, nemeckom<br />

terapeutovi, ktorý by mu<br />

možno dokázal pomôcť. A tu začala<br />

druhá časť jeho odysey.<br />

Martin Busch je psychológ a pohybový<br />

terapeut Feldenkraisovej metódy<br />

(pomenovanej podľa Mosha Feldenkraisa<br />

1904–1984). Žije na statku,<br />

v úzkom prepojení s rytmom prírody.<br />

Pre neho je rozhodujúci hlavne<br />

vzťah medzi terapeutom a pacientom.<br />

Nezaoberá sa primárne ani telom,<br />

ani dušou: „Pokiaľ nevenujeme<br />

plnú pozornosť týmto dvom úrovniam<br />

človeka, ale priestoru medzi<br />

nimi, potom pracujeme tam, kde sa<br />

obe prepájajú. A tak vzniká možnosť<br />

zmeny, ktorá zasiahne telo i dušu.”<br />

Busch bojuje nie s ochrnutím, ale<br />

za schopnosť pohybu. Už po 60-tich<br />

minútach terapie mohol pacient vstať<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

a prejsť niekoľko krokov. Nemotorne,<br />

ale bez bariel.<br />

Čoskoro mohol odložiť paličku<br />

a dokonca jazdiť na bicykli. Spojenia<br />

v mozgu sa museli celkom nanovo<br />

zorganizovať. Napriek významnému<br />

pokroku však obmedzená pohyblivosť<br />

ľavej ruky u Polonskeho pretrvávala.<br />

Aby zostal nablízku milovanej<br />

hudbe, promoval z hudobnej vedy<br />

a stal sa učiteľom hry na violončelo.<br />

Jedného dňa dostal ponuku na koncert.<br />

Istá skladateľka pre neho napísala<br />

koncert pre čelo a jednu ruku,<br />

prvý v dejinách hudby. Vysielal sa<br />

v priamom prenose. Polonski na<br />

konci zožal búrlivé ovácie a na pódiu<br />

od samej radosti bez zábran plakal…<br />

Ako sa dá vysvetliť tento ozdravný<br />

proces? Domnievali sme sa, že schopnosti,<br />

ktoré sú riadené určitou oblasťou<br />

mozgu a ktoré sa stratili, sa už<br />

viac nedajú obnoviť. Skúsenosti z rehabilitačných<br />

centier to zdanlivo potvrdzovali.<br />

Iba u detí sa zistilo, že<br />

škody na mozgu sú odstrániteľné. No<br />

v prípade Polonskeho musí byť nejaké<br />

iné vysvetlenie. Buď chýbajúce mozgové<br />

bunky dorástli, alebo tieto funkcie<br />

prevzali iné časti mozgu.<br />

Veda už medzitým vie, že sa hranice<br />

oblastí v mozgu môžu posunúť.<br />

Martin Busch pritom dospel ku skúsenosti,<br />

že je často jednoduchšie pomôcť<br />

tým ľuďom, ktorým chýba celá<br />

oblasť mozgu, ako tým, ktorí majú<br />

jeho štruktúry ťažko poškodené. Zdá<br />

sa, že mozog ľahšie dokáže vytvoriť<br />

nové cesty, ako rekonštruovať prerušené<br />

väzby.<br />

Podobný je i príbeh jedného obchodníka,<br />

ktorý bol po nehode pripútaný<br />

na invalidný vozík. Terapeutka<br />

mala za úlohu manuálne a pomocou<br />

elektrostimulácie aktivovať svalstvo<br />

jeho nôh, aby celkom nezakrpatelo,<br />

a pacient súčasne na rehabilitáciu<br />

zameral všetku svoju pozornosť. Po<br />

troch mesiacoch mohol znovu hýbať<br />

predkolením a o mnoho mesiacov<br />

neskôr opäť skoro normálne chodiť.<br />

Takisto tu vidieť úspešnosť viacúrovňového<br />

pôsobenia. Pre úspech je teda<br />

potrebné okrem neustáleho cvičenia


ZDRAVIE<br />

a koncentrácie aj silné prianie, úsilie<br />

pacienta a láskavé vedenie skúseného<br />

terapeuta.<br />

VNÚTORNÉ OBRAZY<br />

Krátko predtým, než Polonski po prvý<br />

raz vyhľadal Buscha, mu pri rutinnom<br />

vyšetrení znovu diagnostikovali nádor,<br />

tentokrát na mozgovom kmeni, neoperovateľný.<br />

Ďalšia operácia by uvrhla<br />

pacienta do nižšieho stavu vedomia,<br />

neporovnateľne horšieho ako čokoľvek<br />

doteraz. Polonski rozprával, že sa<br />

pokúšal nádor odstrániť silou svojej<br />

predstavivosti, ale bez úspechu. Nato<br />

mu Busch navrhol, aby si predstavil,<br />

že sa zdravé bunky masívne množia<br />

a zaujímajú celý priestor v mozgu,<br />

takže tie choré tam už nemajú miesto.<br />

Nemá sa zaoberať rakovinou, ale liečením.<br />

A neuveriteľné sa stalo skutočnosťou,<br />

nádor zmizol!<br />

Využitie silných mentálnych obrazov<br />

je známe i z vrcholového športu,<br />

kde sa atléti pomocou predstavivosti<br />

pripravujú na preteky.<br />

Ako silno môžu pôsobiť takéto<br />

predstavy i mimo oblasti chorôb,<br />

ukazuje Joachim Faulstich na ďalšom<br />

príklade. Matka, ktorej viera<br />

v Boha bola už dlho podlomená,<br />

mala nevyliečiteľne chorú dvojročnú<br />

dcérku. Vo svojom zúfalstve vyhľadala<br />

známe mariánske pútne miesto<br />

a modlila sa za uzdravenie dcéry,<br />

pričom ponúkla seba ako obeť: „Daj,<br />

nech sa dieťa uzdraví a chorobu daj<br />

mne!” A to sa skutočne stalo, dieťa<br />

bolo čoskoro zdravé, a matka krátko<br />

nato zomrela na rakovinu. Prosba sa<br />

tragickým spôsobom vyplnila.<br />

KEĎ POSTOJ UZDRAVUJE<br />

Japonský odborník Horoshi Oda,<br />

zaoberajúci sa psychosomatikou, sa<br />

pokúsil nájsť spoločné črty prípadov<br />

chorých na rakovinu, ktoré klasická<br />

medicína vzdala, a ktorí sa napriek<br />

tomu uzdravili. Rozdelil uzdravených<br />

pacientov do troch skupín.<br />

Prvá skupina sa rozhodla bojovať,<br />

prejavila optimizmus a vôľu zvíťaziť.<br />

Druhá vnímala chorobu ako riadenie<br />

osudu a Božiu skúšku, a vkladala<br />

v Boha ešte viac dôvery. Tretia skupina<br />

videla chorobu ako zanedbanie<br />

vlastnej duše a rozvinula svoju spiritualitu.<br />

U všetkých bolo spoločné to,<br />

že si nanovo usporiadali svoj život.<br />

Onkológ Thomas Schmitt hovorí<br />

o skúsenostiach s vnútornými obrazmi:<br />

„Pre pacientov sú dôležité tri<br />

veci. Prvou je pocit vnútorného pokoja.<br />

Druhou je nájdenie zmyslu života,<br />

opätovné vzplanutie pre niečo,<br />

čo ich vnútorne veľmi silno zaujíma.<br />

A treťou je otvorenosť novým cestám,<br />

odvaha nanovo objavovať život.“<br />

Aj často zatracovaný placebo efekt<br />

a jeho protipól nocebo efekt, teda<br />

pozitívne či negatívne pôsobenie<br />

„zdanlivého” liečiva, má súvislosť<br />

s vnútornými obrazmi. Placebo efekt<br />

nie je ilúziou, ako sa neraz uvádza,<br />

ale jeho pôsobenie v mozgu i v príslušných<br />

orgánoch sa preukázalo.<br />

Waldemar Uhl, primár chirurgie<br />

bochumskej fakultnej kliniky, zhrnul<br />

svoje skúsenosti zo spolupráce<br />

s liečiteľom Wolfgangom Malym:<br />

„Ľudia, ktorí prekonali ťažkú chorobu,<br />

zmenili svoj život. Dnes sú pre<br />

nich dôležité veci, ktoré si predtým<br />

nevšímali. Religiozita a spiritualita<br />

v tom tiež hrajú rolu: poznanie,<br />

že nie sme na svete sami, že nad nami<br />

a vedľa nás je ešte niečo ďalšie. Kto<br />

sa takto pozerá a novo objavuje svoj<br />

život, či pomocou viery v Boha alebo<br />

s predstavou inej sily, ten má azda<br />

väčšiu možnosť prekonať vo svojom<br />

tele rakovinové bunky.”<br />

Praktický lekár Georg Lommetz<br />

mal raz v starostlivosti mladú<br />

nemecko-iránsku pacientku, ktorá<br />

ako päťročná iba o vlások unikla<br />

smrti pri pobyte v iránskej nemocnici<br />

v čase bombového útoku. Pred<br />

niekoľkými mesiacmi, už počas života<br />

v Nemecku, sa musela podrobiť<br />

operácii. Operačná rana sa však napriek<br />

všetkému úsiliu klasickej medicíny<br />

rok nechcela zahojiť. Novú<br />

operáciu pacientka kategoricky odmietala.<br />

Lommetz, otvorený alternatívnym<br />

metódam liečby, zo zúfalstva<br />

skúsil každodenné prikladanie rúk.<br />

Pri treťom sedení mladá žena intuitívne<br />

cítila, že liečenie bude tentokrát<br />

úspešné. Nasledujúcu noc sa jej<br />

snívalo so všetkými podrobnosťami<br />

o bombovom útoku z detstva, aj o záchrane.<br />

O dva dni neskôr sa rana celkom<br />

uzavrela.<br />

Joachim Faulstich vysvetľuje pozadie<br />

uzdravenia takto: „Trauma z detstva,<br />

utrpená v nemocnici, sa nikdy nezahojila.<br />

Tak sa ani nové zranenie spôsobené<br />

opäť na klinike nemohlo zahojiť.<br />

Dotyky rúk zrejme uviedli do pohybu<br />

kľúčové vnútorné obrazy, vrátili pacientke<br />

istotu a pocit bezpečia.“<br />

Tajomstvo uzdravenia je skryté<br />

v samotnom pacientovi, taký je záver<br />

Joachima Faulsticha. No samoliečenie<br />

nevylučuje ani pomoc<br />

zvonku. Občas je samoliečba možná<br />

len vďaka pomoci druhej osoby, keď<br />

sa uvoľní strnulosť, v ktorej sa človek<br />

nachádza.<br />

Svoju cestu však musí objaviť<br />

každý sám. Prichádza s nájdením<br />

zmyslu života, často súčasne s tušením<br />

existencie vyššej moci, ktorá nás<br />

vedie a celým životom<br />

láskavo sprevádza.<br />

Claus Georg Tornai<br />

tornai@svetgralu.sk<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


Ako to ten kôň vie?<br />

Orientácia, predvídavosť, telepatia:<br />

fantastické schopnosti zvierat<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


TELEPATIA<br />

Paul Schmitt<br />

Náš vzťah k zvieratám má mnoho podôb<br />

a je plný paradoxov. Na jednej strane je<br />

to krutý veľkochov, i tisíce pokusných<br />

zvierat vo vedeckých laboratóriách. Takéto<br />

správanie človeka iste príliš nectí.<br />

Na druhej strane sú milióny domácich<br />

zvierat, ku ktorým majú ich majitelia<br />

krásny vzťah, veľakrát srdečnejší ako<br />

k členom rodiny. Často býva domáce<br />

zviera niečím viac, než len milým a verným<br />

spoločníkom. Dokonca sa u nich<br />

objavujú určité schopnosti, ktoré prevyšujú<br />

i tie ľudské. Schopnosti nielen<br />

zaujímavé, ale často i nápomocné.<br />

rgentínska žiačka Herminia Denot<br />

vyrastala na farme svojich<br />

A<br />

rodičov. Jej verným druhom bol jej<br />

kôň Pampero. Ešte aj keď jedného<br />

dňa dievčina odišla na gymnázium<br />

do Buenos Aires a domov sa vracala<br />

len na prázdniny, zostali títo dvaja<br />

nerozlučnou dvojicou.<br />

Na prvý pohľad je to vlastne len<br />

banálny prípad odlúčenia – keby sa<br />

nediali zaujímavé veci. Rodičia dievčiny<br />

si všimli, že niekoľko dní pred<br />

príchodom ich dcéry si Pampero veselo<br />

poskakuje po pasienku a hrá sa.<br />

V ten deň, keď mala Herminia prísť<br />

domov, stál Pampero pri plote a čakal.<br />

Keď mala prísť vlakom, stál otočený<br />

na sever – smerom k stanici. Ak<br />

po ňu išli rodičia autom, stál otočený<br />

smerom k juhovýchodu, k príjazdovej<br />

ceste.<br />

Ľudia u zvierat vypozorovali najrôznejšie<br />

schopnosti:<br />

• telepatické vnímanie, keď spriaznený<br />

človek má prísť domov<br />

• byť v spojení s blízkym človekom<br />

bez ohľadu na vzdialenosť a vnímať,<br />

ako sa mu darí<br />

• neuveriteľný orientačný zmysel:<br />

zviera nájde svoj domov alebo<br />

svojho pána, ktorého dokáže zachrániť<br />

z hroziaceho nebezpečenstva<br />

• najmä u psov – schopnosť diagnostikovať<br />

chorobu, predovšetkým<br />

určité druhy rakoviny<br />

• vycítenie prichádzajúcej nevoľnosti,<br />

srdcovej slabosti a epileptických<br />

záchvatov svojho pána, vďaka<br />

čomu môže postihnutého človeka<br />

zviera uchrániť pred zranením, alebo<br />

mu dokonca zachrániť život<br />

• mimoriadna schopnosť vopred<br />

(niekoľko hodín alebo aj dní) vytušiť,<br />

že v danej oblasti hrozí nehoda alebo<br />

prírodná katastrofa, ako sú zemetrasenie<br />

alebo tsunami.<br />

Anglický biológ Rupert Sheldrake<br />

vo svojej knihe „Siedmy zmysel zvierat“<br />

sumarizuje desiatky rozsiahlych<br />

výskumov, ktoré sa týkajú tejto témy.<br />

Práve z tejto knihy pochádza väčšina<br />

uvedených príbehov.<br />

VEDIA, ŽE ICH PRIATEĽ<br />

PRICHÁDZA<br />

Pam Smartová pracovala ako sekretárka<br />

a spoločne so svojím psom Jayteeom<br />

bývala u rodičov. Jaytee každý<br />

deň spoľahlivo rozpoznal, kedy sa<br />

jeho pani vracala domov. Každý deň<br />

o pol piatej opúšťal svoje miesto a čakal<br />

pri dverách neraz aj celú hodinu.<br />

Z jeho správania bolo jasné, že chápe<br />

čas a je spojený s milovaným človekom.<br />

Jedného dňa Pam Smartová zamestanie<br />

zanechala a už neprichádzala<br />

domov tak pravidelne ako<br />

predtým. Zvláštne, že aj na tieto situácie<br />

dokázal Jaytee reagovať. Nezáležalo<br />

na tom, z akého dôvodu alebo<br />

kde sa jeho pani zdržala: pes podišiel<br />

k dverám vo chvíli, keď sa Pam rozhodla<br />

vyraziť domov: pešo, autom,<br />

taxíkom, zďaleka alebo zblízka, to<br />

nehralo žiadnu rolu.<br />

Nechala si nainštalovať kamery;<br />

jedna pozorovala Jayteea a druhá súčasne<br />

sprevádzala Pam. Tá dostala<br />

pomocou signalizačného zariadenia<br />

(pagera) príkaz, kedy sa má vydať<br />

na cestu domov – sama to dopredu<br />

nevedela. Nato bolo možné sledovať<br />

na jednej obrazovke ženu vracajúcu<br />

sa domov a zároveň psa, ktorý reagoval<br />

na jej zámer – bez akejkoľvek<br />

„normálnej“ možnosti dorozumenia<br />

sa. Len málokedy Jaytee nereagoval;<br />

väčšinou keď bol chorý, alebo keď ho<br />

rozptýlila fenka od susedov.<br />

Tento fenomén uspokojivo nevysvetlí<br />

ani tvrdenie, že ide o extrémne<br />

vyvinutý zmysel. Nie je to azda jasný<br />

dôkaz o existencii neviditeľného<br />

jemnohmotného sveta?<br />

Odpoveď na tieto otázky môžeme<br />

nájsť v prednáškach knihy „Vo svetle<br />

Pravdy“. Z nej sa dozvieme o myšlienkových<br />

a citových formách,<br />

ktoré sú výsledkom ľudského myslenia<br />

a cítenia. Tieto formy nie sú<br />

obmedzené vzdialenosťou. Za predpokladu<br />

intenzívneho vzájomného<br />

vzťahu vzniká „most“, po ktorej potom<br />

dochádza k výmene informácií.<br />

Zdá sa, že zvieratá dokážu na<br />

tieto vplyvy reagovať silnejšie ako<br />

ľudia. Rupert Sheldrake sa zmieňuje<br />

o tom, že podobné prípady sú aj medzi<br />

ľudmi, pričom najsilnejší zväzok<br />

badať medzi matkou a jej deťmi.<br />

EMPATIA ZVIERAT?<br />

U zvierat existuje schopnosť podporiť<br />

nás v ťažkých chvíľach – vedia sa vžiť<br />

do našich pocitov. Pre milióny ľudí<br />

je domáce zviera veľkým pomocníkom,<br />

s ktorým lepšie znášajú samotu,<br />

chorobu alebo zármutok. Sociologické<br />

štúdie ukázali, že ľudia, ktorí<br />

žijú so zvieratami, sú zdravší a vyrovnanejší<br />

ako tí, ktorí domáceho<br />

maznáčika nemajú.<br />

Zvieratá však dokážu pomôcť<br />

omnoho viac! Jeden pôsobivý príbeh<br />

hovorí sám za seba:<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


TELEPATIA<br />

Pes, ktorý sa volal Jack, reagoval<br />

ešte pred samotným zazvonením telefónu:<br />

„Asi desať minút predtým, než sa<br />

telefón rozozvučal, sedel Jack pri<br />

telefóne a čakal. V tých dňoch, keď<br />

nám otec nevolal, si pes telefón nevšímal<br />

a zostával vo svojom pelechu.<br />

O žiadne iné volania sa nezaujímal.“<br />

Aj v týchto prípadoch predpokladáme,<br />

že zvieratá dokážu zachytiť<br />

úmysel svojho majiteľa na úrovni<br />

myšlienok a pocitov.<br />

Keď istej žene zo severného Anglicka<br />

partnerské problémy prerástli<br />

cez hlavu, rozhodla sa vziať si život.<br />

Nechala svojho psa a svoje mačky<br />

„pokojne spať pri kachliach“ a odišla<br />

do kuchyne, kde si vzala pohár vody<br />

a fľaštičku chemikálie. Zrazu jej milovaný<br />

pes William pribehol k nej<br />

a urobil čosi, čo za celý svoj život<br />

nikdy neurobil: Vrčal! Papuľu mal<br />

tak stiahnutú, že bol skoro na nepoznanie,<br />

spomína žena. Celá vystrašená<br />

zatvorila fľaštičku, vrátila sa do<br />

izby a sadla si na pohovku. Skutočne<br />

sa Williama bála! On na ňu vyskočil<br />

a – začal ju radostne oblizovať!<br />

Takýto vzťah môže fungovať aj naopak.<br />

Istý muž sa raz v noci prebudil<br />

s veľkou obavou o svoju najobľúbenejšiu<br />

kobylu. Vzal lampu a pevné<br />

nožnice, vyšiel von a intuitívne našiel<br />

kobylu, ktorá sa zamotala do ostnatého<br />

drôtu.<br />

Vo všetkých týchto prípadoch vychádzame<br />

z toho, že existuje jemnohmotné<br />

puto náklonnosti medzi<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

dušou človeka a zvieraťa. Ide o spojenie<br />

žiarení, keď vzájomná spriaznenosť<br />

slúži ako „vodič informácií“<br />

a zafunguje, keď ide takpovediac „do<br />

tuhého“.<br />

TELEPATIA U ZVIERAT<br />

Dokázať schopnosť telepatie u zvierat<br />

nám pomôžu staré telefóny bez displeja.<br />

Pri takom telefóne nikto nemôže<br />

vedieť, kto volá – alebo predsa len…?<br />

Psi, ale najmä mačky to dokážu.<br />

Ba čo viac, zvieratá reagujú na volanie<br />

svojho pána, zatiaľ čo ostatné<br />

volania si vôbec nevšímajú. Rupert<br />

Sheldrake opisuje prípad, keď mačka<br />

veľmi vnímavo reagovala na telefonické<br />

volanie milovaného majiteľa.<br />

Akonáhle zavolal, mačka sa hneď<br />

rozbehla k telefónu a niekedy sa jej<br />

dokonca podarilo zhodiť slúchadlo<br />

z prístroja, aby mohla svojho pána<br />

pozdraviť radostným zamňaukaním.<br />

Iné volania nechala bez povšimnutia.<br />

PSI VEŠTIA<br />

A DIAGNOSTIKUJÚ<br />

Fascinujúce i dojemné je zasa rozprávanie<br />

Antónie Brown-Griffinovej,<br />

ktorá máva časté a silné epileptické<br />

záchvaty, aj dvanásťkrát do týždňa.<br />

Jej verným pomocníkom v chorobe<br />

je pes Rupert, ktorý vyniká schopnosťou<br />

predvídať, čo sa stane.<br />

„Rupert dokáže vycítiť až päťdesiat<br />

minút vopred, že budem mať záchvat.<br />

Dáva mi to najavo tak, že do<br />

mňa dvakrát ľahko buchne labkou.<br />

Tak mi dá dosť času, aby som sa dostala<br />

do bezpečia. Vie aj stlačiť tlačidlo<br />

na mojom telefóne a štekaním<br />

privolať pomoc. Dokáže vytiahnuť<br />

zátku z vane, keď sa práve kúpem, ak<br />

„zavetrí“, že dostanem záchvat. Život<br />

bez neho si vôbec neviem predstaviť.“<br />

Ďalšou ohromujúcou schopnosťou<br />

zvierat je umenie rozpoznávať určité<br />

druhy rakoviny. Je priam neuveriteľné,<br />

s akou veľkou presnosťou!<br />

Pri rakovine pľúc správnu diagnózu<br />

určia v 99 % prípadov, pri rakovine<br />

prsníka je to 88 % – tieto čísla vysoko<br />

prevyšujú údaje získané pomocou<br />

lekárskych prístrojov! Títo<br />

špeciálne vycvičení psi dokážu čuchom<br />

nájsť zasiahnuté tkanivo a sadnúť<br />

si k miestu, kde tušia rakovinové<br />

bujnenie. Túto úžasnú schopnosť


TELEPATIA<br />

umožňuje fakt, že psi majú 220 miliónov<br />

čuchových buniek, zatiaľ čo<br />

my ľudia si musíme vystačiť s 5 miliónmi.<br />

VAROVNÉ SPRÁVANIE<br />

ZVIERAT<br />

Existuje množstvo príkladov o tom,<br />

ako zvieratá svojím nápadným správaním<br />

dokázali človeka varovať pred<br />

blížiacim sa nešťastím. Sú často<br />

schopné ochrániť človeka pred zranením<br />

alebo dokonca smrťou.<br />

Táto schopnosť zvierat sa nedá vysvetliť<br />

zosilnenou zmyslovou vnímavosťou,<br />

týka sa skôr predvídania<br />

budúcnosti – či už ide o dopravné<br />

nehody, alebo napr. padajúce stromy.<br />

Dokážu dokonca varovať pred zosuvom<br />

pôdy. Keď mačky alebo psi<br />

cestujúci s ľuďmi v aute vytušia takéto<br />

nebezpečenstvo, správajú sa tak<br />

nepokojne a hlučne, že často prinútia<br />

človeka zastaviť alebo sa dokonca<br />

vrátiť.<br />

Toto správanie zvierat si ľudia<br />

všimli aj počas hrôz druhej svetovej<br />

vojny. Zvieratá nielenže dokázali varovať<br />

pred bombovými útokmi, ale<br />

vo svojom vnímaní dokonca rozlišovali<br />

medzi preletom domácich lietadiel<br />

a nepriateľským útokom. Rozum<br />

zostáva stáť aj pred schopnosťou vytušiť<br />

čas, kedy sa uskutoční zákerný<br />

útok nemeckých rakiet V2. Tieto<br />

rakety leteli nadzvukovou rýchlosťou,<br />

za tmy, v noci – pre človeka bolo<br />

úplne nemožné, aby také niečo vnímal.<br />

Zvieratá to však dokázali.<br />

HADY A ROPUCHY<br />

AKO SEIZMOGRAFY<br />

Mohlo by sa zachrániť množstvo ľudských<br />

životov, keby sme prihliadali<br />

na cenné schopnosti zvierat. Predovšetkým<br />

ropuchy a hady vedia niekoľko<br />

dní vopred vycítiť, že sa blíži<br />

zemetrasenie a varovať tak svoje<br />

okolie. Preto sa v marci 2010 v internetovom<br />

denníku „Welt-online“<br />

objavil nadpis: „Ropuchy sú lepšie<br />

než najlepší seizmografi“. V článku<br />

sa píše: „Anglická biologička Rachel<br />

Grantová vycestovala k jazeru v Taliansku,<br />

s úmyslom sledovať život ropúch.<br />

So svojím pozorovaním začala<br />

desať dní pred zemetrasením. Okolo<br />

jazera sa v dobe párenia zhromaždilo<br />

takmer sto samčekov, no o dva dni<br />

neskôr už boli skoro všetci preč. Tri<br />

dni pred zemetrasením zmizli všetky<br />

ropuchy. Neskôr, pri splne, keď vrcholil<br />

čas párenia, sa na krátky čas<br />

vrátili. No bolo ich výrazne menej<br />

ako kedykoľvek predtým. Potom<br />

opäť zmizli a vrátili sa nastálo, až keď<br />

zemetrasenie celkom pominulo.“ Rachel<br />

Grantová sa pozastavuje nad ich<br />

neobvyklým správaním: „Zvyčajne<br />

by samčekovia v dobe párenia miesto<br />

neopustili.“<br />

Zvieratá majú neobyčajnú schopnosť<br />

vytušiť blízkosť katastrofy a včas<br />

sa skryť do bezpečia. To sa udialo aj<br />

v roku 2006, keď si ničivé tsunami<br />

vyžiadalo tisícky ľudských životov.<br />

Zvieratá tu nezahynuli žiadne – vedeli,<br />

čo príde a včas sa schovali do<br />

bezpečia.<br />

Väčšinu týchto úžasných schopností<br />

zvierat nevie súčasná veda zdôvodniť.<br />

Napriek tomu sa nebudeme<br />

pokúšať popierať ich alebo spochybňovať.<br />

Naopak. Skúsme uznať existenciu<br />

jemnohmotných skutočností,<br />

ktoré ležia mimo schopnosti bežného<br />

vnímania. Možno tým skôr pochopíme<br />

aj to, ako svojimi myšlienkami<br />

ovplyvňujeme svoje jemnohmotné<br />

okolie. Aj keď ho bezprostredne nevidíme,<br />

v každom okamihu na nás<br />

pôsobí.<br />

Ľudí, ktorí zaháňajúc svoju samotu<br />

si zaobstarajú psíka alebo iné zvieratko,<br />

spája s ním neviditeľné puto.<br />

Toto hlboké porozumenie a ani ich<br />

mimozmyslovú komunikáciu nevidíme,<br />

no ich navzájom obšťastňuje.<br />

Ktovie, možno sa nám v zhone každodenného<br />

života podarí zažiť toto<br />

neviditeľné, záhadné, ale pekné spojenie.<br />

Rešpektom a pestovaním lásky<br />

k týmto nemým tvorom môžeme<br />

obohatiť svoj život o ich oddané priateľstvo.<br />

Paul Schmidt<br />

schmidt@svetgralu.sk<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


Čarovné ostrovy<br />

svete je len jedno takéto<br />

Na miesto: mrože s mláďatami<br />

leňošia na pláži, drozdy šmátrajú turistom<br />

v batohoch, o pár metrov ďalej<br />

tancujú modronohé suly, medzi<br />

skalami sa mihajú prehistorické lávové<br />

jaštery, vo výšinách krúžia albatrosy.<br />

Nachádzame sa na mieste,<br />

ktoré akoby pripomínalo dobu počiatku<br />

stvorenia – ostrovy Galapágy,<br />

Tichý oceán, 1 000 km západne od<br />

Ekvádoru. Ráno a večer sa tu rozprestiera<br />

nepopísateľne jemné svetlo, sen<br />

každého fotografa.<br />

Charles Darwin sa tu zastavil na<br />

svojej ceste okolo sveta. Do svojho<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

denníka si poznamenal: „Akoby<br />

sme sa tu priblížili onej veľkej skutočnosti,<br />

onomu tajomstvu všetkých<br />

tajomstviev, prvému objaveniu sa živých<br />

bytostí na zemi.“<br />

Od Darwina vieme, že všetok život<br />

na zemi vznikol zo spoločného<br />

pôvodu pred asi tromi miliardami<br />

rokov. V tunajšej prírode si Darwin<br />

po prvýkrát šepkal, že homo sapiens<br />

sa vyvinul z cicavcov, stavovcov, prvokov<br />

a baktérií v jedinom súvislom<br />

procese. Darwin nebol ateista a nikdy<br />

nepopieral, že každý jav má svoju<br />

príčinu a že prírodné zákony predpokladajú<br />

zákonodarcu. Vo svojich<br />

pamätiach napísal: „Tajomstvo počiatku<br />

všetkých vecí nevieme vysvetliť<br />

a ja sa raz a navždy musím uspokojiť<br />

s nevedomosťou v tejto veci.“<br />

Pôvodne, ako študent teológie, chcel<br />

na svojej ceste potvrdiť správnosť biblického<br />

príbehu o šiestich tvorivých<br />

dňoch, ale tu na Galapágach začal tušiť,<br />

že všetko živé je vetvami jedného<br />

stromu, ktoré sa líši v závislosti od<br />

rozdielnych podmienok, v ktorých sa<br />

vyvíjalo. Zvláštnosť jeho teórie spočívala<br />

v tom, že popiera zvláštne postavenie<br />

človeka v prírode.<br />

Prečo čakal s vydaním svojej evolučnej<br />

teórie takmer 30 rokov? Nuž,


Po stopách Charlesa Darwina<br />

v Pacifiku<br />

Bigi a Franz Altovci<br />

mal strach zo svojej nábožensky založenej<br />

ženy, ktorá sa obávala, že sa<br />

potom s mužom nestretne v nebi, a aj<br />

z cirkvi, ku ktorej patril.<br />

Na počiatku boli tieto vulkanické<br />

ostrovy len samý oheň, popol a horniny,<br />

zem bez pôdy, bez semien.<br />

Dodnes patria k vulkanicky najaktívnejším<br />

ostrovom na zemi. Až po<br />

miliónoch rokov tu vznikol prvý život.<br />

Štrnásť väčších a mnoho malých<br />

ostrovov spolu zaberá plochu osemtisíc<br />

štvorcových kilometrov, pretínajúcu<br />

rovník.<br />

Všetky ostrovy sú sopečného pôvodu,<br />

ale niektoré budia dojem,<br />

akoby tam Boh nechal pršať žeravé<br />

uhlie a čierne kamenie, niektoré vyzerajú<br />

ako navŕšené haldy popola<br />

uprostred mora. Niektoré sú staré<br />

púhych 40-tisíc rokov, iné okolo 5<br />

miliónov rokov. Darwin po tunajšej<br />

návšteve napísal: „Ani vo sne by mi<br />

nenapadlo, že ostrovy, ktoré sú na<br />

dohľad od seba a z rovnakého materiálu,<br />

môžu byť tak odlišne osídlené.“<br />

Osídlením mienil faunu a flóru,<br />

lebo ľudia tu žijú len pár desiatok<br />

rokov. Dnes ich je tu 38-tisíc a rovnako<br />

ako všade predstavujú hrozbu<br />

pre pôvodné prírodné druhy. Denne<br />

vymiera vo svete 150 rastlinných<br />

a živočíšnych druhov a hlavnou<br />

príčinou je globálna zmena klímy.<br />

Tunajšia krajina je silnou výzvou: pochopiť,<br />

že bez zvierat a rastlín nie je<br />

život možný ani pre človeka.<br />

Tisíce leguánov a mnohorakých<br />

prastarých korytnačiek, tisíce druhov<br />

morských vtákov a ďalších nepredstaviteľne<br />

rozmanitých druhov<br />

zvierat a rastlín, pralesy na vrchoch,<br />

bizarné lávové útvary, prekrásne<br />

pláže a farebný podvodný svet, to<br />

všetko ponúkajú Galapágy. No ich<br />

státisíce rokov staré korálové útesy sú<br />

vplyvom otepľovania v posledných<br />

rokoch úplne zničené.<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


V roku 1960 navštívilo ostrovy<br />

80 turistov, v roku 2010 ich už bolo<br />

170-tisíc. Ekvádorská vláda teraz stanovila<br />

ročný limit 100-tisíc návštevníkov,<br />

vydala úplný zákaz kotvenia<br />

veľkých výletných lodí. Je to príkladný<br />

a celkom ojedinelý model ekoturistiky,<br />

a asi aj jediný možný spôsob uchovania<br />

tunajšieho evolučného laboratória.<br />

Krátko pred svojou smrťou hovoril<br />

Darwin o Bohu Stvoriteľovi. Snáď ho<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

stretlo rovnaké poznanie ako Maxa<br />

Plancka, ktoré vyjadruje veta – religiózni<br />

ľudia nachádzajú Boha na začiatku,<br />

vedeckí na konci. Darwinova<br />

evolučná teória tvrdí, že Boh nie je<br />

bytosťou, ktorá sama urobila všetky<br />

jednotlivosti, ako sa píše v Starom<br />

zákone, ale že všetok život spolu súvisí.<br />

Boh teda nezasahuje do jednotlivostí<br />

života, ale postaral sa o to, aby<br />

sa život mohol samostatne rozvíjať.<br />

Čo život v skutočnosti je, stále ešte<br />

nevieme. Teológ, filozof a lekár Albert<br />

Schweitzer sa vyjadril: „Život<br />

je život, ktorý chce žiť uprostred života,<br />

ktorý takisto chce žiť.“ S tým by<br />

Darwin iste súhlasil. Život pre neho<br />

zostal záhadou.<br />

(redakčne krátené)<br />

Bigi a Franz Altovci<br />

altovci@svetgralu.sk


FOTOREPORTÁŽ<br />

FOTOGRAFIE<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


HISTÓRIA<br />

Otroctvo v kresťanskej Európe<br />

Siegfried Hagl<br />

Dejiny skrývajú mnohé prekvapenia.<br />

O udalostiach, ktoré vrhajú zlé svetlo<br />

na naše slávne západné dejiny, sa príliš<br />

nehovorí. Jednou z nich je veľké rozšírenie<br />

otroctva v Európe, ktoré neukončil<br />

kresťanský súcit, ale skôr nástup osvietenectva<br />

a hospodárske zmeny.<br />

bchodovanie s otrokmi nadobudlo<br />

význam na začiatku 16.<br />

O<br />

storočia, keď „Nový svet“ nutne potreboval<br />

čiernych otrokov, pretože<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

ubúdalo Indiánov, ktorí vykonávali<br />

nútené práce. Ale obchod s otrokmi<br />

jestvoval už o mnoho storočí<br />

skôr; a to nie iba v Rímskej ríši alebo<br />

v Oriente, ale aj v kresťanskej Európe.<br />

Až do 10. storočia boli Slovania,<br />

žijúci vo východnej Európe a na<br />

Balkáne, pokrstení zriedka. Veľmi<br />

často sa z nich, ako z „vojnovej koristi“,<br />

stali otroci. Byzantínci, Germáni,<br />

Normani a Rimania na nich<br />

usporadúvali lovy. Pre nich to boli<br />

pohania a bezverci a predávali ich<br />

ako otrokov.<br />

OTROCTVO<br />

V POČIATKOCH<br />

STREDOVEKU<br />

Rozdelenie Rímskej ríše na Východnú<br />

a Západnú v roku 395 a koniec<br />

Západorímskeho cisárstva<br />

v roku 476 sa považuje za začiatok<br />

stredoveku: dominantná svetová<br />

veľmoc Rím bola po storočiach rozpoltená,<br />

čiastočne rozpadnutá a bojovala<br />

o prežitie. Ale všedný život<br />

väčšiny obyvateľov sa príliš nezmenil.<br />

Ľudia chceli prežiť. Navzdory


HISTÓRIA<br />

zmätkom a útokom zvonku sa hospodárstvo<br />

naďalej vyvíjalo a s ním,<br />

samozrejme, aj otroctvo.<br />

Typické pre raný alebo „temný“<br />

stredovek boli okrem iného lénne<br />

povinnosti. Spoločnosť sa skladala<br />

zo slobodných, nevoľníkov a otrokov.<br />

K slobodným patrila šľachta, duchovenstvo,<br />

vojaci a príslušníci slobodných<br />

povolaní, čo boli obchodníci,<br />

remeselníci a sedliaci, ktorí vlastnili<br />

pozemky bez povinnosti voči lénnym<br />

pánom.<br />

Nevoľník obhospodaroval pozemok,<br />

ktorý patril veľkostatkárovi.<br />

Musel odovzdávať majiteľovi desiatky,<br />

buď ako úrodu alebo robotu,<br />

a ten mu za to zaručoval vojenskú<br />

ochranu. Po nevoľníkovej smrti prechádzala<br />

parcela na jeho deti iba<br />

vtedy, keď to majiteľ dovolil. Postavenie<br />

nevoľníka nebolo omnoho lepšie<br />

než postavenie otroka – na nevoľníkov,<br />

ktorí utiekli sa robili hony<br />

rovnako, ako na zbehnutých otrokov.<br />

STREDISKÁ OBCHODOV<br />

S OTROKMI<br />

Ruka v ruke s otroctvom kvitlo<br />

v stredoveku aj neskôr obchodovanie<br />

s otrokmi.<br />

Konštantinopol: V tomto hlavnom<br />

meste Východorímskej ríše<br />

sa križovali dve dôležité obchodné<br />

cesty: lodná zo Stredozemného<br />

do Čierneho mora a po súši z Ázie<br />

do Európy. Táto križovatka bola dôležitým<br />

obchodným centrom, kde sa<br />

obchodovalo aj s otrokmi.<br />

Bari: Dôležité prekladisko otrokov<br />

bolo Bari, posledná bašta Východorímskej<br />

ríše na talianskej pôde,<br />

ktorú v roku 1071 dobyli Normáni.<br />

Odtiaľ boli otroci ďalej predávaní do<br />

Egypta, Maroka a Španielska. „Na<br />

druhej strane obchodovali slovanskí<br />

otrokári na pobreží Čierneho mora,<br />

západnej Ázie a severnej Afriky, kde<br />

chytali moslimov a Grékov a predávali<br />

ako čeľadníkov, sluhov, eunuchov,<br />

konkubíny alebo prostitútky. 1 “<br />

Severná Afrika: Moslimskí panovníci<br />

cvičili často otrokov za vojakov,<br />

ponúkali im možnosť postupu a tým<br />

si vytvorili pomerne oddané oddiely.<br />

Severoafrickí panovníci, ako Fatimidovia<br />

v Egypte, mali vo svojich oddieloch<br />

otrokov bielych aj čiernych.<br />

V neskorších dobách boli tureckí janičiari<br />

a egyptskí mameluci, ktorí vyšli<br />

z otroctva, povestní svojou odvahou<br />

a pre všetkých boli postrachom.<br />

Benátky: Toto bohaté obchodné<br />

mesto využívalo bohatstvo Balkánu –<br />

drevo a otrokov. Nádherné mesto<br />

vďačí za svoje bohatstvo z veľkej časti<br />

využívaniu otrokov a obchodovaniu<br />

s nimi. „Benátčania predávali kresťanov<br />

ako otrokov Saracénom a z toho<br />

zisku budovali kostoly pre svojich<br />

svätých. 1 “<br />

Pri návšteve Benátok rozprávajú<br />

turistickí sprievodcovia s hrdosťou,<br />

že ich nádherné paláce sú postavené<br />

na miliónoch dubových stĺpov, ktoré<br />

sa museli vsadiť do bahna a piesku<br />

lagúny. Ale že túto ťažkú prácu vykonávali<br />

otroci – o tom sa nezmieňujú.<br />

Stredná Európa: V Nemecku,<br />

v Anglicku, a ani vo Francúzsku<br />

v 10. storočí ešte nikto nenamietal<br />

proti chytaniu pohanských otrokov<br />

ani ich využívaniu na vlastných statkoch,<br />

a proti ich predaju do moslimských<br />

alebo byzantských krajín.<br />

Portugalsko: Otroctvo v kresťanskej<br />

Európe sa udržalo až do 19. storočia.<br />

V prvej polovici 15. storočia sa<br />

začali objaviteľské cesty Portugalcov<br />

pozdĺž afrického pobrežia. Pravidelne<br />

odtiaľ privážali otrokov. Ešte v období<br />

baroka nebolo čierne služobníctvo<br />

na európskych šľachtických dvoroch<br />

ničím neobvyklým. Spočiatku<br />

Portugalci organizovali lovy na otrokov<br />

sami. Čoskoro však zistili, že<br />

je výhodnejšie získať zlato, slonovinu<br />

a otrokov výmenou za európsky tovar.<br />

Keď potreba otrokov v objavenej<br />

Amerike v 16. storočí prudko stúpla,<br />

boli už Portugalci dobre pripravení.<br />

Na africkom pobreží už mali vybudované<br />

obchodné strediská.<br />

CIRKEV A OTROCTVO<br />

Panuje názor, že zrušenie otroctva je<br />

spojené s kresťanstvom, a prehliada<br />

sa, že nielen v Starom, ale i v Novom<br />

zákone je otroctvo ospravedlňované.<br />

Otroci pracovali na cirkevných a pápežských<br />

statkoch ešte v 11. storočí.<br />

Otroctvo, „zriadenie, ktoré panovalo<br />

za všetkých dôb, považovali<br />

aj moralisti za nevyhnutné a večne<br />

trvajúce. Pápež Gregor I. ‚Veľký‘<br />

(590–604) prepustil dvoch otrokov<br />

a predniesol pri tej príležitosti pozoruhodné<br />

slová o slobode všetkých<br />

ľudí. Napriek tomu aj naďalej zamestnával<br />

stovky otrokov na pápežských<br />

statkoch a súhlasil so zákonmi, ktoré<br />

otrokom zakazovali stať sa duchovnými,<br />

alebo ženiť sa so slobodnými<br />

kresťanmi. Cirkev bola proti predaju<br />

kresťanských vojnových zajatcov<br />

moslimom, dovoľovala však zotročenie<br />

moslimov a Európanov, ktorí<br />

ešte neprestúpili na kresťanskú vieru.<br />

Tisíce zajatých Slovanov a Saracénov<br />

bolo poslaných do kláštorov, kde<br />

s nimi zaobchádzali ako s otrokmi.<br />

Otroctvo sa udržalo na cirkevných<br />

statkoch až do 11. storočia.“ 1<br />

OTROKOV NAHRADILI<br />

NEVOĽNÍCI<br />

Ako ubúdalo otroctva, rovnakou<br />

mierou pribúdalo nevoľníctvo:<br />

„K poklesu otroctva nedošlo<br />

na základe morálneho pokroku, ale<br />

vďaka hospodárskemu vývoju. (…)<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


HISTÓRIA<br />

Polonahý divoch a ceremoniár<br />

Osud najznámejšieho prisťahovalca v Rakúsku<br />

V 18. storočí sa stal vo Viedni<br />

najznámejším prisťahovalcom<br />

čierny otrok Angelo Soliman<br />

(okolo 1721–1796).<br />

Počas afrických kmeňových<br />

bojov padol sedemročný Angelo<br />

do rúk víťazov. Za koňa ho<br />

predali Európanom, ktorí ho<br />

volali André a dali mu na starosť<br />

ťavy. Ako 10-ročný bol vykúpený<br />

a darovaný bohatej Sicílčanke,<br />

ktorá ho nechala pokrstiť. Meno<br />

Angelo si zvolil ako vďaku za<br />

náklonnosť služobníčky Angeliny,<br />

pridali mu meno Soliman. V roku<br />

1734 Angela darovali kniežaťu<br />

Johannovi Georgovi Christianovi<br />

Lobkovicovi, ktorý z neho urobil komorníka,<br />

vojaka a brával ho so sebou na cesty. V jednej<br />

bitke zachránil svojmu pánovi život; knieža<br />

sa mu cítil zaviazaný a mladého a nadaného<br />

chlapca podporoval.<br />

Po smrti kniežaťa Lobkovica sa dostal Angelo ku<br />

kniežaťu Václavovi z Lichtenštejna, vypracoval<br />

sa na šéfa služobníctva a s družinou kniežaťa<br />

šiel do Frankfurtu na voľby cisára. Keď sa však<br />

Angelo Soliman v roku 1750<br />

Angelo oženil, prepustili ho,<br />

pretože knieža nechcel mať<br />

žiadne vyživovacie povinnosti.<br />

No Angelo bol finančne nezávislý,<br />

mal šťastie v hre.<br />

V roku 1773 ho knieža František<br />

Jozef z Lichtenštejna menoval<br />

za vychovávateľa princov.<br />

Mal prístup do vznešenej<br />

viedenskej spoločnosti.<br />

Významné osobnosti si ho<br />

vážili, cisár Jozef II. si ho obľúbil<br />

ako spoločníka. Angela prijali<br />

do slobodomurárskej lóže<br />

„K pravej svornosti“, kde sa<br />

dopracoval až na miesto viceceremoniára.<br />

Sochár Franz Thaler zhotovil po smrti Angela<br />

Solimana jeho sadrovú masku. Telo Angela –<br />

napriek protestu jeho dcéry (narodenej v roku<br />

1772) – preparovali ako muzeálny exponát. Tak<br />

sa vzdelaný, uznávaný a vždy dobre oblečený<br />

Soliman dostal do kabinetu rarít ako polonahý<br />

vypchaný divoch s perím na hlave a s mušľami<br />

na krku. Počas októbrovej revolúcie v roku 1848<br />

tento ponurý výstavný kus zhorel.<br />

Nevoľníctvo trvalo naďalej a nerobili<br />

sa rozdiely v pomenovaní otrokov<br />

alebo nevoľníkov. (…) Nevoľníkom<br />

bol ten, kto v stredoveku vytváral<br />

chlieb pre dennú potrebu. 1 “ V priebehu<br />

hospodárskeho vývoja sa stali<br />

mnohí slobodní sedliaci nevoľníkmi,<br />

pretože neboli schopní platiť požadované<br />

dane a museli sa zadĺžiť.<br />

Postavenie nevoľníkov sa v európskych<br />

krajinách v priebehu storočí<br />

vyvíjalo veľmi rôzne. Najhoršie na<br />

tom boli nevoľníci v Rusku. Za čias<br />

vlády Kataríny II. „Veľkej“ (vládla<br />

1762–1796), ktorá sa považuje za<br />

osvietenú, boli nevoľníci vystavení<br />

ľubovôli. Rusko bolo poslednou<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

európskou krajinou, ktorá zrušila<br />

nevoľníctvo – až v roku 1861!<br />

K zákazu otroctva a k zrušeniu nevoľníctva<br />

teda zrejme neviedla kresťanská<br />

etika, ale filozofia osvietenstva.<br />

Snáď mali rozhodujúci vplyv aj hospodárske<br />

dôvody – tento názor majú<br />

mnohí historici – podobne, ako sa premenilo<br />

otroctvo v nevoľníctvo 3 .<br />

1 Fatimidovia boli šítsko-ismailitická dynastia,<br />

ktorá panovala v Severnej Afrike<br />

a Sýrii od roku 909 do roku 1171.<br />

2 V Anglicku bolo obchodovanie s otrokmi<br />

zakázané v roku 1807. Otroctvo bolo zrušené<br />

až v roku 1833.<br />

3 Starý otec ruského básnika Alexandra<br />

Puškina (1799–1837) bol africký otrok,<br />

babička svetoznámeho francúzskeho<br />

spisovateľa Alexandra Dumasa staršieho<br />

(1802–1870) bola otrokyňa z Haiti.<br />

4 Za osvietených monarchov sa väčšinou<br />

považujú Fridrich II. Pruský, Jozef II.<br />

Habsburský a v Rusku Katarína II. Zastupovali<br />

miernejší absolutizmus, ale ešte<br />

bez demokratickej kontroly.<br />

5 O tom, ako málo záležalo európskym<br />

národom na boji<br />

proti otroctvu,<br />

svedčí skutočnosť,<br />

že v roku 1923 bolo<br />

cisárstvo Etiópie<br />

prijaté do Spoločnosti<br />

národov, hoci<br />

tam ešte panovalo<br />

otroctvo.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk


Bojíte sa<br />

elektrosmogu?<br />

Dieter Malchow<br />

Elektrosmog je jedným z nových<br />

fenoménov našej doby. Zatiaľ<br />

nemáme jednoznačnú odpoveď<br />

na otázku, aké dopady má na naše<br />

zdravie. Výsledok veľkého experimentu,<br />

ktorého sme všetci účastní,<br />

napríklad vďaka všadeprítomnému<br />

wi-fi signálu, ostáva stále otvorený.<br />

Nezávisle od toho však nedávno<br />

vedci Michael Witthöft z Univerzity<br />

Johanesa Guttenberga v Mainzi<br />

a jeho londýnsky kolega G. James<br />

Rubin z King´s College pomocou vedeckej<br />

štúdie dokázali, že už aj samotný<br />

strach z elektrosmogu môže<br />

vyvolať ozajstné príznaky ochorení –<br />

a to i v prípadoch, keď sa meraním<br />

žiaden vplyv žiarenia nedokázal. Potom<br />

hovoríme o tzv. „nocebo“ efekte<br />

(opak placebo efektu).<br />

V rámci ich štúdie si 147 účastníkov<br />

najprv pozrelo dokumentárny<br />

film. Jedna skupina zúčastnených<br />

pozerala dokument o údajných vážnych<br />

zdravotných rizikách vplyvom<br />

pôsobenia bezdrôtových signálov.<br />

Druhá časť skúmaných pozerala<br />

snímku o zabezpečení dát. Potom<br />

boli všetci účastníci experimentu<br />

zdanlivo vystavení pôsobeniu wi-<br />

-fi signálu. V skutočnosti však zdroj<br />

bezdrôtového signálu nebol aktívny.<br />

Pokusom sa zistilo, že 54 % účastníkov<br />

sa sťažovalo na psychické alebo<br />

fyzické ťažkosti, ako sú bolesti hlavy,<br />

závraty a mravčenie. Telesné ťažkosti<br />

skúmaných osôb potvrdila dokonca<br />

aj magnetická rezonancia. Oblasti<br />

mozgu, ktoré reagujú na pocit bolesti,<br />

boli u nich skutočne aktívne.<br />

Tento výskum poukazuje na to, aký<br />

zásadný vplyv má sila ľudskej predstavivosti<br />

na zdravotný stav človeka.<br />

Autori štúdie tu poukazujú na zodpovednosť<br />

médií. Senzáciechtivé<br />

správy naozaj môžu u citlivých ľudí<br />

vyvolávať reálne telesné ťažkosti.<br />

Michael Witthöft dôrazne apeluje<br />

na novinársku etiku, keď k tomu hovorí:<br />

„Veda a média musia bezpodmienečne<br />

viacej spolupracovať a usilovať<br />

sa o to, aby napríklad správy<br />

o možných zdravotných rizikách<br />

nových technológií čo najviac zodpovedali<br />

skutočnosti a prichádzali<br />

na verejnosť v súlade s aktuálnymi<br />

vedeckými poznatkami.“<br />

Táto nová štúdia vôbec nepopiera<br />

škodlivosť elektrosmogu, iba apeluje<br />

na osobnú zodpovednosť ľudí. – Tým,<br />

ako uvažujeme a vytvárame si závery,<br />

pôsobíme nielen na náš duševný život,<br />

ale výrazne ovplyvňujeme aj<br />

svoje telesné zdravie.<br />

Dieter Malchow<br />

malchow@svetgralu.sk<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ROZHOVOR<br />

Rozhovor<br />

Keď sa<br />

duša vyladí<br />

Terapia v hlbinách podvedomia<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Dr. Reimar Banis


ZDRAVIE<br />

Claus Georg Tornai<br />

Človek za svojho života zažil mnohé kritické<br />

situácie, s niektorými sa vyrovnal,<br />

iné iba potlačil a v podvedomí si ich nesie<br />

ako nevybavený konflikt. Dr. Reimar<br />

Banis, vďaka dlhoročnému úsiliu, vyvinul<br />

novú energeticko-homeopatickú testovaciu<br />

a terapeutickú metódu, ktorú<br />

nazval „Psychosomatická energetika“.<br />

Pomocou nej dokáže s vysokou presnosťou<br />

určiť všetky konflikty a traumy<br />

človeka, ktoré sú príčinami jeho chorôb,<br />

a tie potom lieči pomocou homeopatie.<br />

Touto metódou sa dá zistiť aj to, koľko<br />

energie človek v skutočnosti má a čím je<br />

obmedzovaný energetický tok. Psychosomatická<br />

energetika sa dá uplatniť pri<br />

mnohých telesných a duševných ťažkostiach.<br />

V našom rozhovore nám Dr. Banis<br />

priblíži vývoj tejto metódy a predstaví<br />

nám aj svoj pohľad na súvislosti medzi<br />

karmou, konfliktmi a charakterom<br />

človeka.<br />

SVET GRÁLU: V Psychosomatickej<br />

energetike sa používa niekoľko<br />

neobvyklých pojmov, o ktorých by<br />

sme sa radi dozvedeli niečo bližšie.<br />

Napríklad, že odstraňovanie konfliktov<br />

u konkrétneho človeka prebieha<br />

podľa princípu tzv. „šúpania<br />

cibule“. Čo to znamená?<br />

REIMAR BANIS: Spôsob, akým sa<br />

konfliktmi zaoberáme, vyplýva<br />

z historického vývoja. Najskôr to<br />

bola celostná liečba, keď homeopatia<br />

pomohla uvoľniť konflikty podobného<br />

druhu. Potom sa takmer<br />

u všetkých pacientov ukázal už iba<br />

jeden konflikt, ktorý sme dodatočne<br />

tiež ošetrili. Po niekoľkých mesiacoch<br />

takejto terapie sa ukázalo, že<br />

konkrétny konflikt, aby úplne zmizol,<br />

musel sa liečiť v priemere tri až<br />

päť mesiacov. Po jeho úplnom rozpustení<br />

však – na naše prekvapenie –<br />

vystúpil do popredia nový konflikt.<br />

Tento proces sa medzitým potvrdil<br />

ako pravidlo, čo znamená, že väčšina<br />

ľudí má vo svojom nevedomí<br />

viacero, niekedy veľmi veľa konfliktov.<br />

Iba v prípade detí a silne spirituálnych<br />

ľudí sa príležitostne objavili<br />

len jeden či dva konflikty. V prípade<br />

detí je hlavným dôvodom fakt,<br />

že obvykle ešte nie sú po duševnej<br />

stránke také vyvinuté ako dospelí.<br />

A niektorí vyspelejší dospelí zasa už<br />

mnohé zo svojich duševných problémov<br />

spoznali, prekonali a vyriešili.<br />

Pre väčšinu ľudí je však prekonanie<br />

konfliktov pomocou Psychosomatickej<br />

energetiky behom na dlhé trate,<br />

takmer ako práca v bani, pri ktorej<br />

sa postupuje dolu po jednotlivých<br />

vrstvách. Mnohí sa v priebehu vyšetrenia<br />

dostávajú stále ďalej do detstva<br />

vďaka snom, dostávajú sa tak do hlbších<br />

vrstiev svojich emócií, ktoré pomocou<br />

liečby odlupujeme ako zmienenú<br />

cibuľu. Ľudia sa pritom stále<br />

viac otvárajú. A my človeka postupne<br />

liečime po jednotlivých vrstvách tak,<br />

že sa vždy zameriavame na tú momentálne<br />

najvrchnejšiu, nech už to<br />

má akýkoľvek dôvod. Nepokúšame<br />

sa otvárať zatvorené dvere násilím.<br />

Je to pomalý proces rastu, ktorý vedie<br />

temer nepozorovane k zlepšeniu<br />

celkového stavu.<br />

SVET GRÁLU: Spomínate pojem<br />

„ústredný konflikt“. Čo si máme<br />

pod ním predstaviť?<br />

REIMAR BANIS: Centrálny konflikt<br />

je to, čo človeka v minulosti najčastejšie<br />

znepokojovalo a pred čím<br />

sa ešte aj dnes snaží chrániť. Ide<br />

o traumu, ktorá je živnou pôdou pre<br />

duševné aj telesné choroby, keďže<br />

zásadne ovplyvňuje systém látkovej<br />

výmeny a charakter človeka. Môže<br />

to byť nejaké sklamanie, strach<br />

pred niečím a podobne; je to niečo,<br />

čo človeka existenciálne ohrozuje<br />

a čo zasahuje priamo jadro jeho<br />

duše. Človek sa v sebaobrane potom<br />

pokúša – obrazne povedané – túto<br />

traumu „zabaliť“, strčiť ju do najspodnejšieho<br />

šuplíka a dúfať, že ju<br />

už nikdy neuvidí. Toto sa však nedá<br />

urobiť natrvalo. Určitá záťaž alebo<br />

životná kríza môže totiž potlačenú<br />

traumu na základe rezonančných<br />

princípov opäť aktivovať. Vyskytujú<br />

sa však aj prípady, keď sa centrálny<br />

konflikt zjaví len tak, akoby sčista-<br />

-jasna. Vysvetlením by mohlo byť,<br />

že ľudia, ktorí sa ďalej rozvíjajú a ich<br />

duša osciluje vyššie, sa jedného dňa<br />

ocitajú na takej oscilačnej úrovni, že<br />

sa dostávajú do rezonancie s ich centrálnym<br />

konfliktom. Je to ako so zle<br />

vyváženou pneumatikou, ktorá začne<br />

pri vyššej rýchlosti vibrovať.<br />

SVET GRÁLU: Centrálny konflikt<br />

má teda podľa Vás rozhodujúci význam<br />

pre charakter človeka?<br />

REIMAR BANIS: Áno, určuje štruktúru<br />

charakteru – či už je sangvinická<br />

/ hysterická, melancholická /<br />

schizoidná, cholerická / depresívna<br />

alebo flegmatická / nutkavá; nie vždy<br />

ju určuje absolútne, no v istej forme<br />

je táto podmienenosť preukázateľne<br />

prítomná. Pri sangvinikoch sa napríklad<br />

bez výnimky objavuje prudké<br />

emocionálne nadšenie, okrem toho<br />

aj pocity typu „ešte stále nie som<br />

dosť dobrý“, alebo aj potreba neustále<br />

si niečo dokazovať. Charakter<br />

cholerika, riešiaceho predovšetkým<br />

vlastný hnev, má predispozíciu spúšťať<br />

choroby, ktoré majú svoje sídlo<br />

v hornej časti brucha. V antickej<br />

zdravovede sa preto ľahko stretneme<br />

s charakterovým obrazom cholerika,<br />

ktorý potláča svoje agresívne sklony<br />

a má žlčníkové problémy – označenie<br />

cholerika sa odvodzuje od gréckeho<br />

slova „chol“, ktoré znamená „žlč“.<br />

SVET GRÁLU: Jestvuje mnoho správ<br />

o ľuďoch, ktorí si dokážu spomenúť<br />

na svoj predchádzajúci pozemský<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ZDRAVIE<br />

život. Jedným z tých, ktorí tieto prípady<br />

skúmali, bol psychiater Ian<br />

Stevenson. Aj Vy sám vychádzate<br />

z toho, že pozemský život sa opakuje.<br />

Aké osobné skúsenosti Vás<br />

priviedli k takémuto poznatku?<br />

REIMAR BANIS: V mladosti a ranej<br />

dospelosti som považoval reinkarnáciu<br />

skôr za mýtus. V polovici svojho<br />

života som prekonával ťažké osudové<br />

skúšky, čo ma doviedlo až k osobnej<br />

kríze. V tom čase som zakúsil<br />

rozličné telesné terapie a prežil som<br />

po prvýkrát emócie, ktoré sa vzťahujú<br />

práve na minulé životy. Vtedy<br />

som ich však ešte nedokázal správne<br />

zatriediť. K tomu sa potom pridali<br />

všelijaké zážitky v zmysle „déjà vu“<br />

(pocit, že sme niečo už niekedy zažili,<br />

videli alebo počuli, pozn. red.) – spájali<br />

sa s istými regiónmi alebo národnostnými<br />

skupinami, ku ktorým som<br />

cítil silnejšie puto. Okrem toho som<br />

sa medzi svojim pacientmi stretol aj<br />

s niekoľkými médiami, ktoré mi potvrdili,<br />

že som tam žil už predtým.<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Tak som túto tézu pripúšťal stále<br />

viac. Až som raz natrafil na človeka<br />

s bohatými reinkarnačnými zážitkami<br />

a prečítal som si o reinkarnácii<br />

niekoľko kníh. Ďalšie potvrdenia<br />

sa mi zjavovali priamo v mojej<br />

vlastnej praxi, keď som u niektorých<br />

pacientov, pochádzajúcich zo zdravého<br />

rodinného prostredia s dobrým<br />

sociálnym zabezpečením, našiel poruchy<br />

správania, ktoré sa podľa vývoja<br />

ich súčasného života nedali nijako<br />

vysvetliť. Ak napríklad narazím<br />

na nejaký konflikt u novorodenca,<br />

opýtam sa najskôr matky, či sa počas<br />

tehotenstva nedostala do kontaktu<br />

s niečím, čo by mohlo byť jeho príčinou;<br />

ak to poprie, nemáme spôsob,<br />

ako by sme ho mohli vysvetliť na základe<br />

súčasného života dieťaťa. V takýchto<br />

prípadoch vychádzam z toho,<br />

že si dieťa konflikt prinieslo so sebou<br />

z predchádzajúcich životov. Vtedy<br />

všetko, čo na základe terajšieho života<br />

nemožno nijako zdôvodniť, zapadá<br />

do seba ako puzzle.<br />

SVET GRÁLU: A čo hovoríte na konflikty,<br />

ktoré sa vyskytujú u jednovaječných<br />

dvojčiat? Bývajú identické,<br />

alebo aspoň podobné?<br />

REIMAR BANIS: Osud to chcel tak,<br />

že aj v kruhu mojej rodiny sú jednovaječné<br />

dvojčatá. Samozrejme, že<br />

som ich skúmal. Aj medzi mojimi<br />

pacientmi sa občas takéto dvojčatá<br />

vyskytujú. A v skutočnosti majú<br />

často celkom odlišné centrálne konflikty<br />

a osobnostné štruktúry, čo je<br />

geneticky nevysvetliteľné. Dnes sa<br />

vo vede jednoducho verí tomu, že to<br />

jediné, čo nás determinuje, sú gény.<br />

Môžeme sa však smelo domnievať,<br />

že okrem génov máme aj reinkarnovanú<br />

dušu, ktorá si so sebou do ďalšieho<br />

života prináša osobnostné<br />

vlastnosti i konflikty – a tie sú v prípade<br />

jednovaječných dvojčiat práve<br />

také rozdielne ako v prípade všetkých<br />

ostatných ľudí.<br />

SVET GRÁLU: V jednej z Vašich<br />

kníh spomínate pacienta, ktorý si<br />

dokázal spomenúť na vznik svojho<br />

centrálneho konfliktu, pričom ten<br />

sa odohral v jeho minulom živote…<br />

REIMAR BANIS: Išlo o muža, ktorý<br />

trpel psychózou. Môžeme sa domnievať,<br />

že práve vďaka tejto chorobe bol<br />

schopný ľahšie dosiahnuť takzvané<br />

transpersonálne úrovne, ktoré sú<br />

za normálnych okolností možné iba<br />

v stave tranzu, alebo pomocou halucinogénnych<br />

drog. Krátko po začiatku<br />

vyšetrenia mal sen. Dejiskom<br />

bola podľa opisu pravdepodobne<br />

stará Mezopotámia. Pacient videl<br />

sám seba ako vojaka na bojisku, bol<br />

ťažko ranený a nemohol ísť ďalej.<br />

Musel v tejto svojej vízii zažiť, ako<br />

supy zaživa obžierali jeho telo a cítil<br />

pritom absolútnu bezradnosť. Centrálnym<br />

konfliktom, na ktorý som<br />

ho krátko predtým testoval, bola<br />

mimochodom práve „bezradnosť“,<br />

takže to presne sedelo. Pre mňa to


ZDRAVIE<br />

Schizoidný charakterový typ<br />

Hysterický charakterový typ<br />

Obsedantný, nutkavý charakterový typ<br />

Všetky charakterové typy<br />

Depresívny charakterový typ<br />

Hysterický charakterový typ<br />

Schizoidný charakterový typ<br />

Každému energetickému centru v ľudskom tele sú priradené isté charakterové typy. Táto schéma podľa Dr. Reimara Banisa ukazuje, aké typy<br />

korešpondujú s príslušnými energetickými centrami.<br />

bol kľúčový zážitok. Domnievam sa,<br />

že trauma vzniká vo väčšine prípadov<br />

podobným spôsobom, hoci ide<br />

vždy o inú traumu, ktorá v temnom<br />

dávnoveku, v dávnych inkarnáciách<br />

viedla k vytvoreniu centrálneho<br />

konfliktu.<br />

SVET GRÁLU: Môžete nám uviesť<br />

nejaký konkrétny príklad účinkov<br />

centrálneho konfliktu?<br />

REIMAR BANIS: Centrálny konflikt<br />

sa často viaže na ťažké chronické<br />

choroby. V prípade práve spomenutého<br />

mladého človeka, ktorý trpel<br />

konfliktom „bezradnosti“, sa nám<br />

pri našom testovaní ukázal schizoidný<br />

alebo melancholický charakterový<br />

typ. V takom prípade ide o ľudí,<br />

ktorí majú zosilnenú náklonnosť<br />

vytvárať si v prvej čakre (panva)<br />

alebo s ňou súvisiacej siedmej čakre<br />

(hlava) energetickú slabinu; stávajú<br />

sa tak náchylnejšími na choroby<br />

a mávajú sklon k samotárstvu. Tento<br />

muž sa podrobil psychiatrickým vyšetreniam<br />

a chcel pre seba urobiť ešte<br />

čosi navyše, preto prišiel za mnou.<br />

Jeho psychózu sme dokázali časom<br />

úplne odstrániť, až napokon nemal<br />

už žiadne symptómy a mohol celkom<br />

vysadiť psychofarmaká.<br />

SVET GRÁLU: Keď poznáte charakter<br />

človeka, dokážete mu na základe<br />

toho vhodne poradiť?<br />

REIMAR BANIS: Vychádzajúc z poznatkov<br />

o danom temperamente<br />

dokážeme klientovi poradiť konkrétne,<br />

podľa jeho charakterového<br />

typu. Každý charakter má určité<br />

„neresti“, ktorých by sa mal vyvarovať<br />

a „cnosti“, ktoré by mal pestovať.<br />

Vieme napríklad dať rodičom<br />

presné výchovné odporúčania a rady,<br />

ktoré zodpovedajú charakterovému<br />

typu ich dieťaťa. Pri problémoch vo<br />

vzťahu je zase užitočné klientovi poradiť,<br />

ako vychádzať s partnerom určitého<br />

charakterového typu. A ak ide<br />

o svadbu, mal by si človek brať v optimálnom<br />

prípade svoju tzv. „lepšiu<br />

polovicu“, čiže niekoho, kto dokáže<br />

kompenzovať temnejšiu stránku<br />

partnera, zároveň však nesmie byť<br />

od svojho skutočného Ja príliš vzdialený.<br />

Ku každému typu charakteru<br />

je preto vhodný iba určitý, od neho<br />

odlišný typ. Až s takýmto partnerom<br />

sa potom človek cíti naozaj „celý“.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ZDRAVIE<br />

Dlhodobým cieľom je však dosiahnuť<br />

takúto harmóniu v sebe samom, bez<br />

nutnosti nejakého vonkajšieho „doplnku“,<br />

resp. partnera.<br />

SVET GRÁLU: Zmení sa človek, keď<br />

sa podarí odstrániť jeho centrálny<br />

alebo akýkoľvek iný konflikt?<br />

REIMAR BANIS: Celkom určite!<br />

Stane sa potenciálne slobodnejším<br />

a otvorenejším, už viac nebude ničím<br />

prenasledovaný a prejaví sa to aj<br />

v jeho správaní; v rámci daného charakteru<br />

bude harmonickejší. Najzreteľnejšie<br />

to vidieť u detí a u duchovne<br />

intenzívne usilujúcich ľudí. Mnohí<br />

hovoria o tom, že sa stali oveľa autentickejšími,<br />

schopnejšími prispôsobiť<br />

sa situácii, či presadiť sa, a dopracovali<br />

sa aj k jasnejšiemu sebaurčeniu.<br />

Predtým skôr racionálni ľudia začínajú<br />

byť viac emocionálni, a tí uzavretejší<br />

sa zrazu otvárajú voči iným<br />

ľuďom. Zistil som, že u ľudí, ktorých<br />

charakterová štruktúra je jednoduchšia,<br />

sa zmeny v spôsobe života<br />

prejavia v menšej miere, a všimnú si<br />

ich spravidla najskôr iba blízki príbuzní.<br />

Čím vyššie človek duchovne<br />

osciluje a čím je ochotnejší na sebe<br />

a svojom živote pracovať, tým lepšie<br />

bývajú aj výsledky liečby.<br />

SVET GRÁLU: A ostane človek potom<br />

ešte sám sebou...?<br />

REIMAR BANIS: Rozpadom pôvodného<br />

centrálneho konfliktu skutočne<br />

nastáva v životoch ľudí nevídaný<br />

a pozoruhodný prevrat. S každým<br />

ďalším vyriešeným konfliktom potom<br />

ľudia často cítia, že sa dostávajú<br />

čoraz bližšie k sebe samému.<br />

No charakter, ktorý sme už raz nadobudli,<br />

sa nezmení, nedochádza<br />

v nás azda zrazu k „mixu“ všetkých<br />

typov charakteru, ako by človek mohol<br />

očakávať. Životná skúsenosť sa<br />

jednoducho nevymaže. Človek však<br />

nadobúda väčšiu schopnosť vziať<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

život do vlastných rúk, ochotnejšie<br />

bude pracovať sám na sebe, pretože<br />

sa zbavil blokov, ktoré bránili priechodu<br />

energie.<br />

SVET GRÁLU: A na záver – čo poradíte<br />

ľuďom, ktorí si želajú telesné<br />

a duševné zdravie? Čo je zmyslom<br />

neustáleho ľudského vývoja a ako<br />

vyriešenie nejakého konfliktu prispieva<br />

k dosiahnutiu cieľa?<br />

REIMAR BANIS: Domnievam sa,<br />

že ľudia v priebehu vývoja civilizácií<br />

a kultúr utrpeli v neustálych<br />

názorových stretoch rôzne traumy,<br />

ktoré vtedy viedli v ich dušiach k silnej<br />

emocionálnej zatvrdilosti. Počas<br />

neskorších inkarnácií sa potom<br />

táto trauma opakuje. Skúsení reinkarnační<br />

terapeuti to vidia podobne,<br />

medzi nimi napríklad aj britský<br />

psychoanalytik Dr. Roger Woogler.<br />

Nuž a rovnaká metóda sa uplatňuje<br />

aj v biodynamickej psychoterapii<br />

(podľa Gerdy Boyesen, z Nórska), kde<br />

terapeuti pracujú s veľmi hlbokými<br />

vrstvami nevedomia. Ak teda rozliční<br />

terapeuti nezávisle od seba prichádzajú<br />

k rovnakým záverom, vypovedá<br />

to veľa o pravdivosti takejto<br />

tézy. Ako sme spomenuli, všetko potom<br />

do seba zapadá ako puzzle. Moja<br />

predstava je taká, že intenzívna duševná<br />

trauma sa postupne vyvinula<br />

do centrálneho konfliktu, ktorý má<br />

za následok trvalú zatvrdilosť v duši<br />

a sebaobranné reakcie, ktoré potom<br />

vieme priradiť ku konkrétnemu charakteru.<br />

Reinkarnujúca sa duša si časom<br />

vytvorila akési predlohy, podľa<br />

ktorých vie isté veci potláčať a ktoré<br />

sa stali jej druhou prirodzenosťou.<br />

Tým sa vlastne vysvetľuje, prečo sú<br />

tieto stavy neskôr tak ťažko rozpoznateľné<br />

a ešte ťažšie odstrániteľné.<br />

Ďalšie konflikty potom v priebehu<br />

života vyrastajú z centrálneho konfliktu,<br />

no to vôbec neznamená, že sú<br />

menej zaťažujúce. V počiatkoch<br />

ľudskej civilizácie boli ľudia akoby<br />

detsky nevinní; ako sa však nabaľovali<br />

konflikty, nevinnosť ľudí sa postupne<br />

natrvalo vytratila. Zostala<br />

z nej iba túžba po stratenej celistvosti.<br />

Niekedy sa chce ľudské vnútro opäť<br />

vrátiť k svojej podstate. A keď sa potom<br />

človek jedného dňa oslobodí<br />

od všetkých nánosov a vrstiev, jeho<br />

duša sa zušľachtí, dozrieva; rozvinie<br />

sa v nej vedomie samej seba a v rámci<br />

svojho základného charakteru dospeje<br />

k harmónii.<br />

Claus Georg Tornai<br />

tornai@svetgralu.sk<br />

Dr. Reimar Banis je lekárom všeobecnej<br />

medicíny a prírodného<br />

liečiteľstva. Narodil sa v západnom<br />

Berlíne. Od roku 1975, keď<br />

ukončil dvojročné štúdium na DH<br />

Ganztagsschule v Bochumi, sa venuje<br />

liečiteľstvu. Medicínu študoval<br />

na univerzite v Heidelbergu.<br />

Jeho záverečná práca sa týkala<br />

termoregulácie. V roku 1984 absolvoval<br />

americké štátne skúšky<br />

(ECFMG). Dlhé roky bol vedúcim<br />

školiacim lekárom metódy Vegatest.<br />

Podieľal sa na vývoji segmentálneho<br />

elektrogramu a termoregulácie.<br />

Po celom svete vedie<br />

semináre o Psychosomatickej energetike<br />

ako novej prírodnej liečebnej<br />

metóde. V súčasnosti pracuje<br />

ako súkromný lekár v rámci spoločnej<br />

lekárskej praxe.<br />

Kontakt: Rubimed AG, Grossmatt 3, CH 6052 Hergiswil,<br />

www.rubimed.com


Hľa: Pravda je tak blízko<br />

Richard Steinpach<br />

Cesta a cieľ<br />

Zoznam prednášok:<br />

o Kedy vzniká človek?<br />

o „Kto je to vlastne žena?“<br />

o Zle pochopená rovnosť<br />

o Kam vedie móda?<br />

o Dobre myslený omyl<br />

o AIDS - zanedbaná obrana<br />

Naša cena: 5,90 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,30 €<br />

Sebapoznanie<br />

Zoznam prednášok:<br />

o Úvod<br />

o „Ráno“ - báseň<br />

o Načo žijeme na Zemi?<br />

o Hľadanie šťastia<br />

o Svojim ľuďom to dáva Pán v spánku<br />

o Záhadné pôsobenie: homeopatia<br />

o „Hľadanie Boha“ - báseň<br />

o Vianoce<br />

o Vyrovnanie tlaku<br />

o „Veľký kolobeh“ - báseň<br />

Naša cena: 5,90 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,30 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Príď si napumpovať svaly<br />

Narcisov mýtus trochu inak<br />

i sebavedomie<br />

„Príď si napumpovať svaly i sebavedomie“. Často sa pousmejem, keď vidím tento nápis vo fitnescentre. Áno, vyšportovaný chlap<br />

je často synonymom pre sebavedomého človeka. Každý, kto už nejaký ten rok cvičí, vám to veľmi rád potvrdí. Ak nie slovne, tak<br />

svojím správaním. A kozmopolitná spoločnosť tento názor otvorene zdieľa. Dnes veľmi často stačí predovšetkým „vyzerať“, no<br />

a, samozrejme, aby sa nepovedalo, mať i niečo v hlave. Potom to vraj máte vyhraté na niekoľkých frontoch. Až na ten jeden,<br />

možno najdôležitejší.<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Tomáš Výboch<br />

Keď na chvíľu odhodíme falošnú<br />

skromnosť, môžeme si pokojne<br />

priznať, že je niečo veľmi opojné<br />

v poznaní, keď si vás okolie začína<br />

všímať. A to zvlášť vo veku dospievania.<br />

Keď chlap vidí, ako sa pohľady<br />

žien po očnom kontakte upriamujú<br />

na jeho ruky, alebo ho kamaráti<br />

uznanlivo potľapkajú po pleci so<br />

slovami, že vidieť, ako na sebe tvrdo<br />

pracuje, veľmi príjemne to pohladí<br />

jeho ego. Platí to o to viac, ak sa doteraz<br />

cítil prehliadaný a priemerný.<br />

Zrazu vníma, že mu rastie sebavedomie,<br />

je si viac istý sám sebou a tento<br />

pocit spojený s uznanlivými pohľadmi<br />

okolia vytvorí zmes, ktorá<br />

naštartuje ohromný motor na ceste<br />

za jeho sebavedomím.<br />

Začína sa tvrdý režim. Posilňovanie<br />

minimálne štyrikrát týždenne,<br />

dôsledne naplánovaná strava a, samozrejme,<br />

doplnky výživy. Všetko<br />

ostatné ide bokom, je odsunuté<br />

na vedľajšiu koľaj. Dôvod je navonok<br />

zjavný: „Veľmi ma to baví, cítim<br />

sa oveľa lepšie, robím to pre svoje<br />

zdravie“. Takto to aj okolie vníma,<br />

uspokojí sa s tým a uznáva mladého<br />

človeka, ktorý robí konečne niečo<br />

užitočné. Zatiaľ čo predtým často<br />

trávil čas ničnerobením, alebo s kamarátmi<br />

pri pive, teraz robí niečo<br />

pre svoje zdravie. A on sám je si tým<br />

istý tiež. Dokonca sa často v takom<br />

človeku vytvára pýcha a pocit nadradenosti<br />

voči ostatným, ktorí žijú<br />

život, aký žil predtým on. Na sociálnych<br />

sieťach sa objavujú „hlášky“<br />

typu: „Kým ostatní berú drogy, ja<br />

‚makám‘ vo fitku“, alebo „Kým ostatní<br />

jedia McDonald, ja si dávam<br />

zdravé kuracie prsia a šťavy z čerstvého<br />

ovocia“.<br />

Navonok to vyzerá všetko veľmi<br />

dobre, bezchybne a ideálne, ale...<br />

je tu zopár maličkostí, ktoré vám<br />

do tohto dokonalého obrazu sebavedomého<br />

muža nezapadajú.<br />

NARCISOV MÝTUS<br />

Keď ste vo fitnescentre, vidíte, ako<br />

sa muži každú chvíľu pozerajú<br />

do zrkadla. Robia to často nenápadne,<br />

až tak veľmi, že je to nápadné každému.<br />

Obdivujú svoje svalstvo, hodnotia<br />

svoje postavy a pokrok, aký<br />

urobili. Ak to na seba necháte pôsobiť,<br />

vznikne vnútorný dojem, ktorý<br />

nie je pozitívny. Je tu akási úzkostlivá<br />

zahľadenosť do seba, ktorá je presným<br />

opakom ideálu muža, ale i človeka<br />

vôbec. Preto sa i často trocha<br />

posmešne hovorí týmto športovcom,<br />

že sú narcisti. V tomto posmešku sa<br />

skrýva kus pravdy. Vzniká zvláštna<br />

fixácia na vlastnú osobu, ktorá nie<br />

je prirodzená. Tento sklon sa začína<br />

prejavovať aj vo všedných dňoch<br />

i mimo fitnescentra.<br />

Zdravá strava je fajn, ale u človeka<br />

oddaného posilňovni vidíme<br />

často zvláštne preháňanie. Pôsobí to<br />

čudne, ak si niekto potrebuje rátať<br />

kalórie a odoprie si nejakú maškrtu<br />

len preto, aby náhodou nenabral trocha<br />

tuku. Pamätám sa, ako sme sa<br />

na škole išli s chalanmi z internátu<br />

baviť na diskotéku a jeden z nás si<br />

vzal do klubu šejker s proteínovým<br />

nápojom, aby si ho v určitú hodinu<br />

dal, pretože mal tak naplánovaný<br />

diétny program.


ŽIVOT<br />

Vidíme tu teda úzkostlivý narcizmus<br />

a vnútornú neslobodu, ktorá<br />

tohto človeka zväzuje, pretože ho núti<br />

podliehať určitému obmedzujúcemu<br />

režimu, ktorý on hrdo nazýva sebadisciplína.<br />

Je to pochopiteľné, pretože<br />

takto si človek vlastný pocit hodnoty<br />

vystaval na svojom tele a ono veľmi<br />

ľahko podlieha zmenám. Preto je<br />

i jeho sebavedomie a pocit sebahodnoty<br />

pominuteľný. Je to presne ako<br />

so svalmi. Po posilňovni sú nap umpované,<br />

rovnako ako i jeho ego, no<br />

v prípade, že taký človek musí posilňovanie<br />

pre chorobu alebo zranenie<br />

na niekoľko týždňov prerušiť, spôsobí<br />

to určitý úbytok svalstva, ale rovnako<br />

i jeho sebavedomia. Môžeme to spozorovať<br />

vo zvláštnom úzkostlivom<br />

stave takého človeka, ktorý je nervózny<br />

a nepokojný, nie pre chorobu,<br />

ale preto, že nemôže cvičiť. Dokonale<br />

to vystihol Thomas Moore v „Knihe<br />

o duši“, kde píše: „Narcizmus je stav,<br />

v ktorom osoba nemiluje sama seba.<br />

Tento neúspech v láske sa ukazuje vo<br />

svojom protiklade, pretože osoba sa<br />

usilovne pokúša dosiahnuť sebaprijatie.<br />

Komplex sa prejavuje príliš zrejmým<br />

úsilím a preháňaním.“<br />

NEVIDIEŤ SVOJ TIEŇ<br />

Všetky tieto zvláštne výstrelky<br />

športovcov a bodybuilderov<br />

môžu byť viditeľné pre ich okolie, pre<br />

nich samých sú však väčšinou skryté.<br />

Ani by nemalo veľký zmysel konfrontovať<br />

ich s tým, pretože to znamená,<br />

konfrontovať ich s ich „tieňom“, teda<br />

zložkou tej časti osobnosti, ktorú<br />

sami popierajú, resp. nechcú prijať.<br />

Touto časťou je nedostatočný pocit<br />

sebahodnoty. Ich spôsob, ako sa tomuto<br />

bolestnému pocitu vyhnúť, je<br />

kompenzácia prostredníctvom posilňovania.<br />

Kompenzácia je však<br />

vždy nešťastným riešením, pretože<br />

prostredníctvom nej nedôjde k vyriešeniu<br />

komplexu.<br />

Ak by ste to na športovca jednoducho<br />

„vysolili“, je veľmi pravdepodobné,<br />

že by sa podráždene postavil<br />

do obranného postoja, v zmysle,<br />

že robiť šport je normálne a zdraviu<br />

prospešné a on to robí skutočne len<br />

pre svoje zdravie. Netreba za tým<br />

hľadať žiadne komplexy. Toto tvrdenie<br />

je, samozrejme, pravdivé. No ak<br />

človek skutočne posilňuje a športuje<br />

pre svoje zdravie, nikdy tam neuvidíme<br />

to zvláštne preháňanie. Vyžaduje<br />

to istú dávku odhodlania, priznať<br />

si svoje slabosti, a každý z nás<br />

má kostlivca v skrini, ktorého neukazuje.<br />

Na druhej strane sa v tomto<br />

fenoméne prejavuje určitá sila osobnosti,<br />

ktorá sa však využíva neplodne.<br />

Vyformovanie si postavy, jej udržiavanie,<br />

zdravá životospráva a ešte mnoho<br />

iného je znakom silnej a vytrvalej vôle,<br />

ktorá dnes nie je samozrejmosťou.<br />

Tento poznatok, samozrejme, nemá<br />

byť kameňom, ktorý máme hodiť<br />

po pyšnom vyvyšujúcom sa bodybuilderovi.<br />

Svoj tieň a kompenzačný<br />

mechanizmus má každý človek. Niekto<br />

posilňuje, iný si kupuje len značkové<br />

oblečenie, ženy sa snažia často<br />

o štíhlu líniu, alebo dodržiavať krok<br />

s najnovšou módou, len aby sa zapáčili<br />

okoliu a boli uznávané. Spôsobov,<br />

ako zakryť túto neistotu je nespočetne<br />

veľa. Pod tým všetkým, pod<br />

nánosmi najrôznejších masiek je nakoniec<br />

stále to isté, zraniteľná ľudská<br />

duša túžiaca po láske.<br />

NECHAŤ SA VIESŤ<br />

ŽIVOTOM<br />

Ako z tohto únavného kolobehu<br />

von? Riešením nie je jednoducho<br />

sa zbaviť posilňovne a každé ráno si<br />

hovoriť „som hodnotný človek“, tak,<br />

ako to radi prezentujú moderné<br />

ezoterické smery. Myšlienky majú<br />

síce veľkú moc, ale príčina komplexu<br />

je v duši, a je silnejšia ako myšlienkové<br />

chcenie. Život má našťastie<br />

vlastné výchovné metódy, ktoré sú<br />

omnoho účinnejšie ako naše rady.<br />

V živote muža príde čas, keď sa bude<br />

musieť rozhodnúť, čomu bude venovať<br />

svoj čas a život. Starosť o každodenný<br />

chlieb, o svoju rodinu a deti,<br />

o blaho svojho okolia, ktorému chce<br />

byť prospešný, ho postaví pred dôležité<br />

rozhodnutie, či svoj život bude<br />

venovať len sebe, alebo i druhým. Nebude<br />

môcť robiť obe veci naplno, pretože<br />

na to nebude mať čas. Ak si vyberie<br />

druhú možnosť a skutočne<br />

za týmto cieľom pôjde, pomaly sa<br />

jeho vnútro začne pretvárať. V tomto<br />

každodennom boji, ktorý vyžaduje<br />

omnoho väčšie úsilie ako dve hodiny<br />

denne strávené v posilňovni, v ňom<br />

pomaly začína dozrievať pocit vlastnej<br />

hodnoty. Bude však vyvierať<br />

zvnútra a nebude závislý od mienky<br />

okolia. Tento pocit bude mať pôvod<br />

v duševnej kvalite, ktorou nemôže<br />

otriasť žiadna choroba a ani žiadny<br />

človek. Taký človek bude vyžarovať<br />

sebaistotu a silu, ktorá sa nepotrebuje<br />

predvádzať a ukazovať, aby si získala<br />

obdiv a poklonkovanie od okolia.<br />

Uvedomí si tiež, že prirodzeným ženám<br />

v skutočnosti vôbec nezáleží<br />

na tehličkách na bruchu, ale omnoho<br />

viac ich priťahuje mužskosť vyvierajúca<br />

zvnútra. A potom si možno zájde<br />

do posilňovne, alebo zabehať, ale pre<br />

zdravie, len tak pre radosť.<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


Vesmír<br />

nie je samoobsluha<br />

Claus Georg Tornai<br />

Na súčasnej ezoterickej scéne sa objavuje<br />

množstvo kníh, ktoré sa zameriavajú<br />

na ľudské želania. Podľa nich si človek<br />

musí len správne želať a prianie sa<br />

splní. Znie to jednoducho a lákavo. Ale<br />

ako je to v skutočnosti?<br />

ik vám nemôže dať to, čo vám<br />

„Nja môžem sľúbiť!“ – hovorí<br />

jeden výstižný bonmot. Odkiaľ sa<br />

všetky tie naše želania berú? Nie je<br />

to naše ego, rozum, ktorý chce uspokojiť<br />

svoju márnivosť, svoje požiadavky<br />

alebo pocit menejcennosti?<br />

Ako keby človek zostal trčať v čase<br />

detstva – dieťa chce „mať“; ale my,<br />

dospelí, máme predovšetkým „byť“.<br />

V každom prípade je dnes „plnenie<br />

želaní“ vynikajúci obchodný artikel.<br />

S touto tematikou dnes možno<br />

nájsť nepreberné množstvo literatúry.<br />

Uveďme napríklad názvy kníh<br />

spisovateľky Bärbel Mohr: „Ako si<br />

úspešne želať“, „Objednávame si<br />

z vesmíru“ alebo „Objednávanie<br />

z vesmíru pre začiatočníkov“. Autorka<br />

v nich píše: „Túto špeciálnu<br />

neviditeľnú inštitúciu nazývam<br />

‚kozmickou objednávacou službou‘<br />

alebo ‚vesmírom‘, pretože ide o silu<br />

mimo našej fyzickej reality, ktorá<br />

sa mi zdá minimálne taká veľká<br />

ako celý vesmír. Objavila som, že sa<br />

s touto silou môžem dorozumievať<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

a objednávať si u nej splnenie svojich<br />

želaní ako pri zásielkovom obchode.<br />

Takto vznikol model ‚kozmickej<br />

objednávkovej služby‘. Je potrebné<br />

dodržiavať určité ‚obchodné podmienky‘–<br />

želať si s dobrým úmyslom,<br />

na želanie ihneď zabudnúť a potom<br />

neprepočuť ‚zvonček‘, oznamujúci<br />

dodanie. Objednávková služba potom<br />

funguje výborne“.<br />

Táto objednávková služba sa dá<br />

použiť na získanie ferrari, nového


SPOLOČNOSŤ<br />

životného partnera alebo parkovacieho<br />

miesta v centre mesta. Znie<br />

to skutočne jednoducho – niečo si<br />

želáme, pošleme do vesmíru svoju<br />

objednávku a onedlho nám všetko<br />

spadne do lona.<br />

Niektorí autori idú aj ďalej – ďakujú<br />

za niečo, čo ešte ani nemajú. Už Ježiš<br />

vraj povedal, že takéto konanie má<br />

veľkú uskutočniteľnú silu. Tak ďaleko<br />

sa dostalo konzumné uvažovanie<br />

ľudí, ktorí sa snažia dostať k pozemským<br />

cieľom mimofyzickými cestami.<br />

Nemá to nič spoločné s duchovným,<br />

ale s duchárskym. Tvárime sa, ako<br />

keby sme nevedeli, že „bez práce nie<br />

sú koláče“. Nič nemôžeme dostať bez<br />

vlastného pričinenia. Chceme sa snáď<br />

vyvyšovať nad Boha? Môžeme azda<br />

vedieť lepšie ako On, čo potrebujeme?<br />

Kde zostala pokora? Nezneužívame<br />

našich duchovných pomocníkov<br />

kvôli maličkostiam všedného života?<br />

Naozaj musíme mať všetko?<br />

KTO SI ŽELÁ A KTO<br />

PLNÍ ŽELANIA<br />

Najskôr si položme otázku, kto<br />

má takéto želania. Nie je to<br />

naše ego, rozum, ktorý chce uspokojiť<br />

svoje požiadavky alebo pocit<br />

menejcennosti?<br />

Je nemysliteľné, aby sa na Zemi plnili<br />

všetky ľudské želania. Našťastie.<br />

Napriek tomu je na internete nespočetné<br />

množstvo diskusných fór o splnených<br />

želaniach. Ale – žeby tie želania<br />

splnila Božská sila...? Vysoké<br />

duchovné alebo dokonca Božské<br />

úrovne sa určite nezaoberajú plnením<br />

sebeckých ľudských prianí. Želanie<br />

môže byť splnené aj pomocou<br />

čiernej mágie alebo okultných postupov,<br />

o ktorých sa napr. zmieňuje<br />

J. W. Goethe v dielach Faust alebo<br />

Čarodejníkov učeň. Môžeme žiadať<br />

čokoľvek, ale raz za všetko budeme<br />

musieť zaplatiť.<br />

POZITÍVNE MYSLENIE –<br />

CESTA K ÚSPECHU?<br />

Tieto nesprávne názory majú<br />

pravdivé jadro. Vonkajšia realita<br />

je odrazom vnútorného sveta. Áno,<br />

naše myšlienky sú rozhodujúce pre<br />

našu prítomnosť a budúcnosť. Samozrejme,<br />

že i modlitby môžu byť<br />

vypočuté. Ale to nie je takzvané pozitívne<br />

myslenie, ale správne uvažovanie<br />

v širšom zmysle slova. V čom<br />

je rozdiel?<br />

Optimizmus je aktívny prístup<br />

k životu, keď si človek uvedomuje<br />

problém skôr ako novú šancu,<br />

a hľadá to, čo mu môže pomôcť. Optimizmus<br />

je viac než snaha o pozitívne<br />

myslenie. Človeka plného optimizmu<br />

poznáme podľa radostného<br />

správania sa, ktoré pramení v jeho<br />

vnútornom svete. Na rozdiel od radostného<br />

naladenia duše, nacvičené<br />

úsilie „myslieť optimisticky“ nám<br />

iba nasadzuje ružové okuliare, keď<br />

v pohľade na realitu to zlé prehliadame.<br />

Tento spôsob vnímania vychádza<br />

iba z rozumu. Nevychádza<br />

z duchovného jadra, snaží sa potlačiť<br />

tienisté stránky, ktoré však tiež chcú<br />

byť vypočuté. Rozum sa snaží nevšímať<br />

si ich, ale nie je v tom úspešný.<br />

Základom skutočného<br />

optimizmu je dôvera<br />

Určite je dôležité vedieť správne<br />

vnímať realitu a konať podľa situácie.<br />

Vonkajšie správanie však bude<br />

odrazom vnútorného rozpoloženia.<br />

Zo srdca, z duše človeka, z jeho najvnútornejšieho<br />

jadra musí vychádzať<br />

popud pre myšlienkovú činnosť<br />

a chcenie k dobrému. Správne<br />

rozmýšľanie je budujúce, prežiarené<br />

Svetlom – ako prirodzená túžba<br />

po dobrom a ušľachtilom. Potom sa<br />

naše tienisté stránky budú čoraz viac<br />

oslabovať.<br />

POTREBUJEME SI<br />

TEDA OBJEDNÁVAŤ?<br />

Len ak naše želania budú v súlade<br />

so zmyslom života. Čo so mnou<br />

život plánuje? Čo chce môj duch a čo<br />

najviac potrebuje? Vnútorný rast!<br />

A ten mu umožníme práve prijímaním<br />

každodenných situácií, takých,<br />

akými sú. Môj život je zrkadlom,<br />

v ktorom sám seba spoznávam. Beriem<br />

ho taký, aký je, so všetkými slnečnými<br />

dňami aj ťažkými chvíľami.<br />

Nechcem život ovplyvňovať svojimi<br />

želaniami, nekladiem naň žiadne požiadavky.<br />

Život ma vedie a pritom<br />

postupne necháva nevedomé precitnúť<br />

k vedomému. Tak sa môžu vyriešiť<br />

aj naše strachy a traumy. Láska,<br />

odpustenie a vďaka sú tie kľúče. Kto<br />

podľa týchto hodnôt žije a usiluje sa<br />

o sebakontrolu a o čistotu myšlienok,<br />

nepotrebuje si nič objednávať. Dostane<br />

totiž všetko, čo práve potrebuje<br />

a čo je pre neho dobré. Splnia sa želania,<br />

ktoré vychádzajú zo srdca.<br />

EPILÓG<br />

Spisovateľka Bärbel Mohr, autorka<br />

série kníh „Objednávame si<br />

z ves míru“ i ďalších (celkove 20)<br />

kníh s podobným obsahom, zomrela<br />

v októbri 2010 vo veku 46 rokov.<br />

Podľahla rakovine. Jej želanie uzdraviť<br />

sa sa nesplnilo.<br />

Claus Georg Tornai<br />

tornai@svetgralu.sk<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


Sprevádzanie pri<br />

smrteľnej posteli<br />

Počas umierania nastáva fáza, pri ktorej záujem umierajúceho o tento<br />

svet poľavuje. Pre príbuzných je táto situácia často ťaživá, pretože<br />

sa s ňou nevedia zmieriť. Umierajúci sa nepozerá na príbuzných, hľadí<br />

na akýsi vzdialený bod. Zatiaľ čo sa muž predtým tešil z toho, keď mohol<br />

opäť vidieť svoju manželku, ktorá sa vrátila z nákupu, teraz jej prítomnosť<br />

po niekoľkých hodinách sotva vníma. Na otázku: „Netešíš sa,<br />

že som opäť doma?“, muž s námahou sústredí svoj vzdialený pohľad,<br />

neprítomne sa na ňu pozrie a povie trýznivo: „Ale áno“.<br />

Ak si príbuzní neuvedomia, že duša už medzičasom pozerá do iného<br />

sveta, môže ľahkovážna výčitka umierajúcemu spôsobiť smútok. Vhodné,<br />

citlivé vysvetlenie situácie prinesie úľavu všetkým zúčastneným – odchádzajúcemu<br />

i pozostalým.<br />

Už 2. vydanie!<br />

Naša cena: 4,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa:<br />

4,10 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na<br />

konci časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


naša cena:<br />

3,30 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

2,80 €<br />

Richard Steinpach<br />

Prečo sú narodenia<br />

predsa len spravodlivé<br />

Prečo sa jeden človek narodí zdravý, druhý chorý, jeden<br />

bohatý, druhý chudobný? Aké nespravodlivé sa to<br />

musí zdať, keby bol len tento jeden život! Lenže my sme<br />

v skutočnosti na Zemi žili už viackrát. Richard Steinpach<br />

vysvetľuje, prečo sa toto poznanie v západnom svete<br />

vytratilo. Jeho znovuobjavením by sa pritom odhalili<br />

mnohé zdanlivé záhady života.<br />

Témou knižky sú však aj skryté súvislosti ľudského<br />

narodenia. Čitateľ sa dozvie, ako a prečo k narodeniam<br />

dochádza, že okolnosti nášho narodenia nie sú náhodné,<br />

a aj to, prečo sa narodíme určitým rodičom. Rozvinie<br />

sa obraz láskyplného a spravodlivého poriadku, ktorý nás<br />

sprevádza na celej našej životnej ceste.


Inge a Adolf Schneiderovci<br />

počas plavby<br />

po Thunskom jazere<br />

Rozhovor<br />

Energia<br />

odinakiaľ<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Technológie nového veku


ROZHOVOR<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

Inge a Adolf Schneiderovci sa už dávno<br />

upísali téme voľnej energie a stali sa<br />

na tomto poli priekopníkmi. Novinárka<br />

a inžinier zo Švajčiarska poskytujú rozhovory<br />

vždy ako tím. Založili združenie<br />

pre vesmírnu energiu a nakladateľstvo<br />

Jupiter Verlag, v ktorom vychádza aj<br />

dvojmesačník NET-Journal (NET = Neue<br />

Energie-Technologien – nové energetické<br />

technológie, pozn. prekl.). Vďaka<br />

svojej angažovanosti za lepšiu budúcnosť<br />

sa táto dvojica zaradila medzi pätnásť<br />

popredných mysliteľov v knihe<br />

redaktora magazínu Stern Martina<br />

Häuslera „Skutoční vizionári nášho<br />

veku“ („Die wahren Visionäre unserer<br />

Zeit; 2010).<br />

Svet Grálu: Na rôznych veľtrhoch,<br />

kongresoch, ako aj na svojej internetovej<br />

stránke NET-Journal prezentujete<br />

tzv. overunity-prístroje.<br />

Ako laikovi vysvetlíte, že takéto<br />

zariadenie, ktoré môže fungovať<br />

nepretržite, takpovediac do nekonečna,<br />

nie je nejakým bájnym<br />

perpetuom mobile (ktorý je sám<br />

osebe utópiou…), ale skutočným,<br />

a hlavne funkčným zariadením?<br />

INGE SCHNEIDER: „Unity“ znamená,<br />

že pri použití takýchto energetických<br />

systémov nedochádza k žiadnym<br />

energetickým stratám, práve<br />

naopak – na výstupe sa objavuje rovnaký<br />

objem – teda až 100 % – (konvertovanej)<br />

energie ako na vstupe.<br />

V praxi tento koncept ťažko realizovať,<br />

avšak na pôde konvenčnej<br />

techniky už aj dnes existujú systémy<br />

ako synchrónny motor, ktoré umožňujú<br />

na výstupe dosahovať až 98 %<br />

objemu energie na vstupe. Pod pojmom<br />

„over-unity“ chápeme systémy,<br />

pri ktorých sa na výstupe dosahuje<br />

väčší objem výkonu resp. energie<br />

ako na vstupe, teda vyše 100 %. Pri<br />

týchto systémoch je však potrebný<br />

prídavný zdroj energie, ktorý je vytváraný<br />

buď prostredníctvom interných<br />

chemických prípadne jadrových<br />

procesov, alebo prostredníctvom externého<br />

žiarenia. Príkladom takéhoto<br />

energetického systému môže byť tepelné<br />

čerpadlo, ktoré v porovnaní<br />

s objemom svojho výkonu potrebuje<br />

na svoju prevádzku len obmedzené<br />

množstvo energie. Pri použití zemných<br />

tepelných čerpadiel je dokonca<br />

možné docieliť až 5-násobné množstvo<br />

tepelného výkonu resp. energie,<br />

keďže pri systémoch tohto druhu<br />

ide o jednoduchý transport tepelnej<br />

energie z okolitého prostredia. Namiesto<br />

termálnej energie možno použiť<br />

aj iné formy energie. Dnešní fyzici<br />

vychádzajú z predpokladu, že by<br />

bolo možné takto využiť aj vákuovú<br />

energiu. Potom hovoríme o tzv. voľnej<br />

energii, energii z vesmíru, či energii<br />

éteru. Hoci v týchto prípadoch ide<br />

o autonómne fungujúce energetické<br />

systémy, nemožno v žiadnom prípade<br />

hovoriť o akomsi „perpetuu mobile“,<br />

ako ich občas mylne označujú laici či<br />

skeptici. Problém je v tom, že my ľudia<br />

máme k dispozícii mnohé zdroje<br />

energie, ktoré však nevidíme alebo<br />

jednoducho prehliadame, ako to<br />

zdôrazňuje Paul Scheerbart vo svojej<br />

knižke „Perpetuum Mobile“.<br />

Svet Grálu: Existuje viacero „zárodkov“<br />

nových energetických technológií<br />

– magnetický motor, transformátor<br />

vákuovej energie, studená<br />

fúzia. Ktorý z týchto konceptov považujete<br />

za najrozvinutejší? Ktorá<br />

technológia by mohla podľa vás byť<br />

prielomom v pohľade na alternatívne<br />

zdroje energie a kedy?<br />

ADOLF SCHNEIDER: Magnetické<br />

motory fungujú na princípe ukladania<br />

okolitej energie do synchronizovaných<br />

magnetických siločiar.<br />

V prípade transformátora vákuovej<br />

energie ide o priame prepojenie<br />

energetického systému na vákuové<br />

pole, podľa konceptu Prof. Dr.<br />

Clausa W. Turtura, ktorý ho už neraz<br />

experimentálne demonštroval.<br />

Pri studenej fúzii ide o nízkoenergetické<br />

jadrové reakcie na báze slabej<br />

interakcie; a na tomto koncepte pracujú<br />

stovky fyzikov po celom svete,<br />

a to už od roku 1989, keď na verejnosti<br />

prvýkrát vystúpili s experimentom<br />

studenej fúzie priekopníci<br />

tejto myšlienky Pons a Fleischmann.<br />

Na tomto poli je najrozvinutejšia tzv.<br />

E-Cat technológia Ing. Andreu Rossiho,<br />

ktorý už uviedol na trh zariadenie<br />

s výkonom 1 MW a čoskoro<br />

prídu na trh vyhrievacie telesá s výkonom<br />

10 kW, ktorých cena bude,<br />

vďaka plne automatizovanej výrobe,<br />

bezkonkurenčná. Toto zariadenie<br />

na svoj výkon nepotrebuje žiadne<br />

palivo a len minimálne množstvo<br />

elektrickej energie. Surovinou je<br />

v tomto prípade nikel, ktorého je<br />

na svete dostatok. Na poli magnetických<br />

motorov, ktoré by mohli<br />

byť v najbližšom období uvedené<br />

na trh, spomeňme zariadenia Dr.<br />

Wolfa Webera z Čile, ktoré sú podľa<br />

nás najrozvinutejšie. V Európe nemôže<br />

byť táto technológia uvedená<br />

na trh len preto, že Weber musí najprv<br />

spracovať veľké zákazky z Čile<br />

a Peru na svoje autonómne fungujúce<br />

magnetické motory s výkonom<br />

700 MW. Toto sú len dva príklady<br />

technológií, ktoré budú v blízkej budúcnosti<br />

uvedené na trh.<br />

Svet Grálu: Prečo sa priemysel<br />

a veda zjavne tak málo zaujímajú<br />

o výskum a využitie technológií<br />

akými sú studená fúzia alebo vákuová<br />

energia, ktorej existenciu<br />

prof. Turtur dokonca experimentálne<br />

dokázal ?<br />

ADOLF SCHNEIDER: Dôvody súvisia<br />

s tým, že zákon zachovania energie,<br />

tak ako ho v roku 1845 formuloval<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


ROZHOVOR<br />

Robert Mayer, býva často nesprávne<br />

interpretovaný, tzn. že táto interpretácia<br />

nepripúšťa žiadny vonkajší<br />

zdroj energie. Podľa tohto zákona<br />

sa celkové množstvo energie vovnútri<br />

uzavretého systému s časom<br />

nemení. Naproti tomu je pri otvorených<br />

systémoch možná výmena<br />

energie, teda všetky prístroje správajúce<br />

sa ako „perpetuum mobile“<br />

predstavujú otvorené systémy, ktoré<br />

čerpajú energiu zo zatiaľ neznámeho<br />

zdroja energie. Na druhej strane vedecké<br />

koncepty a teórie sú zväčša<br />

formulované ako paradigma, sú teda<br />

uzavreté samé do seba a samé pôsobia<br />

ako perpetuum mobile točiace sa<br />

stále dokola – a nepripúšťajú vstup<br />

akýchkoľvek nových myšlienok. Spomeňme<br />

len príklad Prof. Dr. Clausa<br />

W. Turtura, ktorého revolučné teoretické<br />

a experimentálne výskumy<br />

na poli vákuovej energie stále neboli<br />

oficiálne uznané. Avšak popularizácia<br />

takých technológií ako koncept<br />

Ing. Andreu Rossiho naznačuje obrat<br />

vo vedeckom myslení. Vo februári<br />

2012 sa na pôde Európskej organizácie<br />

pre jadrový výskum (CERN)<br />

v Ženeve uskutočnilo kolokvium<br />

na tému studená fúzia, kde sa uznávaní<br />

vedci ako Prof. Celani a Prof.<br />

Srivastava prihlásili ku konceptu<br />

studenej fúzie a sami prezentovali<br />

svoje výskumy na tomto poli. Vynálezcovia<br />

ako Andrea Rossi sa však<br />

nezaujímajú o to, či budú ich teórie<br />

oficiálne uznané alebo nie – jednoducho<br />

len šíria svoje vynálezy ako sa<br />

len dá, keďže im na srdci leží nielen<br />

komerčný úspech, ale hlavne zlepšenie<br />

životného prostredia.<br />

Svet Grálu: S „hnutím“ voľnej energie<br />

sa neoddeliteľne spája aj mýtus<br />

„mužov v čiernom“, ktorí takýchto<br />

vynálezcov a vedcov z mocenských<br />

záujmov sledujú a ohrozujú.<br />

Myslíte si, že takéto organizácie<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

skutočne existujú? Akým spôsobom<br />

môžu títo „muži v čiernom“<br />

slobodné šírenie podobných myšlienok<br />

ohroziť?<br />

INGE SCHNEIDER: Vo svojej knihe<br />

„Energie aus dem All“ („Energia<br />

z vesmíru“) opisujeme celý rad<br />

bádateľov, ktorí sa nemôžu presadiť<br />

napriek tomu, že ich prístroje<br />

reálne fungujú. Sú dokonca prenasledovaní<br />

a v niektorých prípadoch<br />

aj fyzicky likvidovaní. Spomeňme<br />

len prípad Američana Stanleyho<br />

Meyera, ktorý v polovici 90-tych<br />

rokov vytvoril koncept automobilu<br />

na vodný pohon. Zomrel v roku<br />

1998 za záhadných okolností, len<br />

pol roka po tom, ako sme ho navštívili.<br />

Pri tejto príležitosti sme sa dozvedeli,<br />

že v Grove City v štáte Ohio,<br />

kde žil, plánoval vybudovať veľké<br />

technologické centrum. Asi bolo<br />

aj dosť takých, ktorým jeho plány<br />

neboli vhod. Podobné príbehy prenasledovania<br />

však musíme chápať<br />

v kontexte „úsvitu nového veku“. Vo<br />

fi l m e „Th rive“ („Rozkvet“) Fostera<br />

Gambla prirovnala jedna vedkyňa<br />

podobné udalosti k štádiu zakuklenia,<br />

na konci ktorého z kukly vyletí<br />

nádherný motýľ. Zástancovia týchto<br />

nových slobodných myšlienok sú vyzývaní,<br />

aby sa k „starému svetu“ stavali<br />

s láskou a nesnažili sa ho poraziť<br />

či zničiť, keďže „ten, kto miluje motýle,<br />

nešliape po húseniciach“. Nejde<br />

tu vlastne o nič iné ako o nový vek<br />

ducha, v ktorom budú možné aj nové<br />

technológie, ktoré sa vyslobodia<br />

zo zovretia energetických koncernov<br />

a finančnej závislosti. Objavujú<br />

sa tzv. open-source projekty (open<br />

source = akákoľvek slobodne šírená<br />

informácia voľne prístupná širokej<br />

verejnosti, pozn. prekl.) – tie sú prejavom<br />

duševného postoja ľudí, ktorí<br />

nehľadia na osobný profit a všetko,<br />

čo robia, robia pre druhých ľudí<br />

a pre životné prostredie.<br />

Svet Grálu: Už od roku 1988 sústreďujete<br />

svoje úsilie na presadzovanie<br />

nových energetických technológií.<br />

Ste skutočne presvedčený o tom, že<br />

stojíme „na prahu nového veku“?<br />

ADOLF SCHNEIDER: Doposiaľ sme<br />

sa stretli s viacerými autonómne<br />

fungujúcimi magnetickými motormi<br />

a inými zariadeniami, ktoré<br />

sa snažíme popularizovať a pomôcť<br />

ich uvedeniu na trh, a to tým, že tieto<br />

vynálezy prezentujeme investorom<br />

a výrobcom. Svojimi publikáciami,<br />

účasťou na rôznych kongresoch<br />

a rozširovaním svojich kontaktov<br />

sa snažíme prispieť k tomu, aby sa<br />

takéto technológie mohli presadiť,<br />

a to bez ohľadu na záujem či nezáujem<br />

mainstreamových médií. To,<br />

čo potenciálnych zákazníkov najviac<br />

zaujíma, je práve otázka, kedy sa to-<br />

-ktoré zariadenie dostane na trh.<br />

Svet Grálu: Bez patentu, ktorý<br />

chráni duševné vlastníctvo vynálezcu,<br />

sú zrejme akékoľvek marketingové<br />

aktivity prakticky nemožné.<br />

Možno dať patentovať niečo, existencia<br />

čoho nie je vedecky uznaná?<br />

ADOLF SCHNEIDER: Dobrá otázka!<br />

Sú vynálezcovia, ktorí túto prekážku<br />

obídu tým spôsobom, že si nechajú<br />

patentovať len určité časti magnetického<br />

motora, resp. iných zariadení.<br />

Ďalší si našli iné cestičky, ako sa podobným<br />

prekážkam vyhnúť a svoje<br />

zariadenia napriek všetkému dali patentovať.<br />

Dnes už je viacero patentových<br />

zástupcov, ktorí vedia ako podobné<br />

technológie patentovo chrániť.<br />

Prof. Leslie I. Szabó si napr. nechal<br />

patentovať svoj autonómne fungujúci<br />

magnetický motor pod názvom<br />

„asymetrické elektromechanické zariadenie“.<br />

Iní vynálezcovia o patentovaní<br />

svojich objavov ani neuvažujú,<br />

keďže sú presvedčení o tom, že<br />

patenty buď skonfiškuje vláda alebo<br />

zneužije konkurencia. Preto sa vydali


ROZHOVOR<br />

cestou open-source a spoliehajú sa<br />

na to, že ich snaha bude napriek všetkému<br />

nejakým spôsobom aj materiálne<br />

ohodnotená.<br />

Svet Grálu: Často rozprávate o neobyčajných<br />

zariadeniach ako sú motory<br />

a generátory, ktoré fungujú<br />

kvázi autonómne, teda bez akéhokoľvek<br />

prívodu konvenčnej energie.<br />

Ktoré z týchto prístrojov sám<br />

používate?<br />

INGE SCHNEIDER: Táto otázka nepriamo<br />

naznačuje, akoby sa už podobné<br />

zariadenia, využívajúce voľnú<br />

energiu, v ponuke na trhu nachádzali.<br />

Momentálne sú však na trhu len zariadenia<br />

Ing. Andreu Rossiho s výkonom<br />

1 MW, a to za cenu 1,2 mil. eur.<br />

Tieto vyrábajú teplo pre veľké pekárne,<br />

práčovne, potravinárske firmy,<br />

alebo vykurujú veľké obytné komplexy.<br />

Akonáhle pôjdu do sériovej<br />

výroby vyhrievacie telesá s výkonom<br />

10 kW, ktoré sme mali možnosť vidieť<br />

pri teste v laboratóriu v Bologni,<br />

určite si takéto zariadenie zaobstaráme<br />

pre vlastnú potrebu. V priebehu<br />

desaťročí sme už do vlastného<br />

výskumu, resp. do konštrukcie zariadení<br />

iných výskumníkov investovali<br />

asi 1,5 mil. (švajčiarskych) frankov<br />

(cca. 1,2 mil. eur, pozn. prekl.);<br />

vrátane peňazí z predaja bytu v súkromnom<br />

vlastníctve a zo životného<br />

poistenia. Mnohé z týchto investícií<br />

vyzerali veľmi sľubne, neboli však<br />

úspešné. Niektoré z týchto príbehov<br />

uvádzame v knihe „Energie aus dem<br />

All“ („Energia z vesmíru“).<br />

Svet Grálu: Môžete našim čitateľom<br />

nejaký z nich priblížiť?<br />

INGE SCHNEIDER: Nuž, asi pred desiatimi<br />

rokmi sme navštívili amerického<br />

hudobníka a elektrotechnika<br />

Dona Martina v jeho dome pri Michiganskom<br />

jazere v USA. Prevádzku<br />

celého domu zabezpečoval len vďaka<br />

plne autonómnemu 5-kW rezonančnému<br />

systému, ktorý tvorí generátor<br />

so zásobníkom energie. Investovali<br />

sme 25 000 dolárov do konštrukcie<br />

repliky tohto zariadenia, aby sa<br />

táto technológia mohla uviesť na trh<br />

v Európe. Martinov manažér, vtedy<br />

prezident Teslovej spoločnosti, však<br />

repliku bez nášho vedomia zadal<br />

do výroby. Keď zariadenie dorazilo<br />

do Švajčiarska, nefungovalo, a hoci<br />

Don Martin navrhol určité zmeny<br />

a vylepšenia, tie žiadaný efekt nepriniesli.<br />

A tak sa koncept „Don-Martinovho<br />

stroja“ zaradil medzi ostatné<br />

„mŕtvoly“ v archíve nášho vydavateľstva<br />

Jupiter-Verlag. Don Martin však<br />

naďalej prevádzkuje svoj dom pri<br />

výpadkoch elektriny vďaka svojmu<br />

energetickému vynálezu; a projekt zadania<br />

tohto konvertora do výroby tiež<br />

nie je ešte celkom zmietnutý zo stola.<br />

Ako sme viackrát publikovali v našom<br />

dvojmesačníku „NET-Journal“<br />

a demonštrovali na viacerých kongresoch,<br />

dnes už existuje celý rad<br />

úsporných prístrojov – od domácich<br />

spotrebičov až po vodíkové generátory<br />

pre automobily. Na jednom z našich<br />

kongresov sme sa stretli s jedným<br />

nemeckým bádateľom, ktorý si<br />

do auta zabudoval vodíkový generátor,<br />

vďaka ktorému ušetrí na konvenčnom<br />

palive až 70 %. Sami sme<br />

si chceli nechať do auta namontovať<br />

podobný generátor za 2000 eur, tento<br />

vedec však musel výrobu pozastaviť,<br />

pretože i pri takejto cene nebola<br />

jeho práca dostatočne ohodnotená,<br />

odhliadnuc od toho, že v nej nebol<br />

zahrnutý nákladný proces schvaľovania<br />

takéhoto zariadenia.<br />

V aute používame zariadenie<br />

„Drion-Power“, ktorého autorom je<br />

Roswitha Doubrawa. Vďaka tomuto<br />

zariadeniu možno ušetriť 10 % spotreby<br />

benzínu. V domácnosti používame<br />

okrem iného energetizujúce<br />

zariadenia Rolanda Plochera.<br />

Svet Grálu: V roku 1984 ste boli<br />

svedkami prevádzky presláveného<br />

generátora „Testatika“. Tento generátor<br />

bol v tom čase dostupný len<br />

úzkemu kruhu „vyvolených“ s odôvodnením,<br />

že ľudstvo ešte nie je<br />

na podobné technológie pripravené.<br />

Kto rozhoduje o tom, na čo a kedy<br />

je ľudstvo pripravené? Nebolo by<br />

lepšie venovať viac energie osvete<br />

a propagácii nových technológií?<br />

INGE SCHNEIDER: „Testatiku“ vtedy<br />

vo švajčiarskom Emmentale predvádzala<br />

náboženská komunita „Methernitha“.<br />

Ide o kresťanskú sektu, alebo<br />

ak chcete nezávislú „cirkev“, ktorej<br />

členovia žijú a pracujú izolovane<br />

od spoločnosti. Podľa predstaviteľov<br />

tohto spoločenstva sa ľudstvo vydalo<br />

cestou materializmu, a teda nie je pre<br />

takúto technológiu zrelé. Aj keď sme<br />

vtedy tento postoj považovali za nesprávny<br />

a prehnaný – a vôbec nie<br />

kresťanský – možno je to skutočne<br />

tak, že ľudstvo nebolo pre túto technológiu<br />

dostatočne zrelé. Už samotná<br />

informácia o exitencii takejto technológie<br />

však spôsobila vo vedeckých<br />

kruhoch obrovský ohlas a mnohých<br />

vedcov motivovala k vlastným výskumom,<br />

a prispela aj k pozvoľnému<br />

obratu v rámci vedeckej diskusie<br />

na túto otázku.<br />

www…<br />

www.borderlands.de<br />

www.jupiter-verlag.ch<br />

www.transaltec.ch<br />

www.svrswissorg.ch<br />

www.peswiki.com<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

yesilgoz@svetgralu.sk<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


Burina<br />

Martin Ernst<br />

Ježiš raz rozprával podobenstvo,<br />

ktorým chcel poslucháčov podnietiť<br />

k zamysleniu. Bolo o hospodárovi,<br />

ktorý vysial na pole dobré semeno,<br />

v dobrej viere, že vzíde a prinesie<br />

bohaté plody. Keď však ľudia spali,<br />

prišiel Satan a medzi osivo rozhodil<br />

burinu. Po čase sluhovia objavili, že<br />

medzi pšenicou rastie i burina a ponáhľali<br />

sa to oznámiť svojmu pánovi.<br />

Spýtali sa ho, či ju majú odstrániť.<br />

On však povedal: „Nie, pri vytrhávaní<br />

buriny by ste mohli poškodiť<br />

pšenicu. Dajte obom čas, nech vyrastú.<br />

Keď nadíde žatva, to nepravé<br />

zoberte a zničte. Zrelú pšenicu potom<br />

dajte do stodoly.”<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Neskôr Syn Boží učeníkom toto<br />

podobenstvo objasnil takto: Hospodárom<br />

je mienený Syn Človeka. On<br />

vysial toto semeno. Pole predstavuje<br />

svet. Dobré semeno sú ľudia, ktorí<br />

sa vo svete vyvíjajú podľa vôle Božej.<br />

Burina predstavuje ľudí, ktorí<br />

sa nechali zviesť k hriechu. Žatva<br />

označuje koniec sveta. Ženci sú Boží<br />

pomocníci, anjeli. A Ježiš pokračuje:<br />

Ako sa pri žatve burina vezme<br />

a zničí, práve tak sa bude diať pri<br />

poslednom súde. Syn Človeka vyšle<br />

svojich pomocníkov, ktorí vytriedia<br />

tých vlažných, neužitočných, alebo<br />

vedome zlo páchajúcich. Títo prepadnú<br />

za veľkých bolestí skaze, kým<br />

tí, ktorí žili podľa Božích prikázaní,<br />

dôjdu do ríše Božej.<br />

V tomto podobenstve Kristus<br />

v krátkosti opisuje vývoj ľudstva:<br />

Stvoriteľ nám vo svojej dobrote<br />

dáva možnosť vývoja. My, ľudské<br />

zárodky sme ako „semienka” boli<br />

zasiati do stvorenia, aby sme sa tu<br />

na zemi vyvinuli v „zrelé klasy”,<br />

v sebavedomého ľudského ducha.<br />

Satan sa ako zvodca mohol priblížiť,<br />

keď človek „spal” – to znamená,<br />

keď nebol bdelý. Lákaním, zvádzaním<br />

zasieval „burinu”, pochybnosť<br />

o Bohu, o Stvoriteľovi. Už v prvej<br />

knihe Mojžišovej necháva ľstivého<br />

hada sa pýtať: „Či Boh povedal…?”


JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ<br />

a pšenica<br />

(Matúš 13, 24–30, 36–41)<br />

A človek, ktorý neudržiaval živé, vedomé<br />

spojenie so Stvoriteľom, začal<br />

pochybovať.<br />

Pozrime len do súčasnosti: ľudia<br />

o Bohu pochybujú, odvažujú sa ho<br />

popierať, a tí, ktorí ho hľadajú, sú považovaní<br />

za spiatočníckych. Na vieru<br />

a náboženstvo sa mnohí pozerajú<br />

ako na poblúdenie alebo prežitok.<br />

Spoločnosť, ktorá sa ženie za materiálnym,<br />

nemá čas na „neviditeľné<br />

veci”. Náhlime sa, ohlušujeme, aby<br />

sme prekričali upomínajúce svedomie.<br />

Nechceme uznať, že za svoje<br />

nešťastie sme zodpovední sami. Namiesto<br />

úsilia o skutočné hodnoty iba<br />

márnime čas...<br />

„Rozsievač” nezasahuje. To my sa<br />

musíme rozlúčiť s falošným, ktoré<br />

sme spoločne pestovali. Cieľavedomým<br />

úsilím získavať skúsenosti, aby<br />

sme spoznali, čo je dobré a správne.<br />

Máme vedome žiť prítomnosťou, veriť<br />

v silu dobra a v pomoc, ktorú nám<br />

Stvoriteľ požehnane deň čo deň poskytuje.<br />

Úroda už dozrela! Poukazuje<br />

na to všetko dianie. Máme pred<br />

sebou hodinu „buď – alebo”, žijeme<br />

v čase splnenia. Pomocníci Pána sú<br />

pripravení. Vedia presne rozlíšiť, kde<br />

bujnie „burina”, a kde prekvitá „pšenica”!<br />

Verne splnia príkaz Boží.<br />

Každý z nás mal svoj čas. Každý<br />

mal k dispozícii všetko potrebné, aby<br />

sa vyvíjal. Každý mal aj príležitosť<br />

očistiť sa od jedovatých zárodkov zla.<br />

Ak to neurobil, musí prepadnúť skaze.<br />

Kto však zostane bdelý až do žatvy,<br />

ten prinesie svoju úrodu do „stodoly”.<br />

Bude pozdvihnutý do ríše Božej, kde<br />

vo vôli Pána môže nájsť večný život,<br />

večné pôsobenie.<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 40/2013, vyšlo 1. 6. 2014<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU, n. o., Hlavná 85, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie: Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman<br />

Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice),<br />

Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Bílovice n. Svit.),<br />

Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Rastislav Mátej,<br />

Igor Mešťánek, Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský, ,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová,<br />

Tomáš Výboch, Hana Celhofferová, Mária Šumajová<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o., Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava), Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Detva)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Drago_Nika, Rusko (1, 3, 26) Racorn, Německo<br />

(2); Marcopolo9442, USA (2), urmas, Rusko (10); Cherry-merry,<br />

Rusko (11); Zurijeta, Bosna a Hercegovina (13); Digerati, USA<br />

(21); Cseh Ioan, Rumunsko (24); Melpomene, Velká Británie<br />

(28); marzolino (34); Max Krasnov, Německo (37); Paul Prescott,<br />

Chorvatsko (40); Daniel Dunca, Rumunsko (45); kevron2002, USA<br />

(46); Dmitrij Sechin, Rusko (54); Archeophoto, Španělsko (55);<br />

• Dreamstime.com: Salajean (8); PhotoEuphoria (20);<br />

Ximagination (23); Diamantis Seitanidis, Řecko (29); SabPhoto (60);<br />

• Istockphoto.com: Valentin Casarsa, Slovinsko (7);<br />

Iburns, USA (1, 14);<br />

• wikipedia.org: 5, 15, 36;<br />

• GralsWelt: Bigi a Franz Altovi, Německo (30-33);<br />

1, 38, 41, 50–51, 53;<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis<br />

prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Utrpenie zvierat<br />

Otázka čitateľa:<br />

V poslednej dobe som videl veľa videí<br />

o strašnom utrpení zvierat a ich masovom<br />

mučení. Je to hrozné. Rád by<br />

som pomohol, zmenil to. Pre väčšinu<br />

spoločnosti je utrpenie zvierat brané,<br />

že človek je pán tvorstva a že ostatné<br />

tvory sú tu preto, aby mu slúžili tak,<br />

ako on uzná za vhodné, vrátane mučenia.<br />

Proste väčšina pokladá človeka<br />

za nadrasu, ktorá si môže všetko dovoliť<br />

voči prírode, zvieratám, a je pánom<br />

nad všetkým. Neviem, ako sa<br />

s tým vyrovnať, jednak z pohľadu Posolstva<br />

Grálu, aj vnútorne.<br />

Ako je to so zvieracou dušou a jej<br />

vnímaním? Ako sa mám pozerať<br />

na spravodlivosť, keď ľudia páchajú<br />

také hrôzy a spôsobujú druhým tvorom<br />

bolesť a utrpenie, keď zviera<br />

by nemalo mať teoreticky žiadnu<br />

karmu? Možno to nechápem správne.<br />

Budem vám vďačný, keď mi poradíte,<br />

pretože na to neviem sám odpovedať.<br />

A možno keď to pochopím, budem vedieť,<br />

čo mám robiť a ako by som mohol<br />

niečo zmeniť a pomôcť slabším.<br />

(Otázka redakčne skrátená)<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Vážený pán,<br />

zamerali ste svoju pozornosť len<br />

na jedno z mnohých boľavých miest,<br />

ktoré má na svedomí dnešný človek.<br />

Pritom je ich oveľa viac, vlastne<br />

všetko, na čo ľudstvo položilo svoju<br />

ruku, skazilo a otrávilo. Väčšina ľudí<br />

si toho nie je vedomá buď vôbec a nestará<br />

sa o to, alebo si všíma len niečo,<br />

napríklad znečistenie vody, alebo<br />

krízy v politike, a zvyšok necháva<br />

plynúť okolo. Aj my čitatelia Posolstva<br />

Grálu si nezriedka nie sme vedomí<br />

celej hĺbky nášho úpadku, aj<br />

keď ju autor neustále pripomína.<br />

Napríklad v prednáške „Veriaci zo<br />

zvyku“.<br />

Pýtate sa, „prečo sú tieto hrôzy<br />

na nevinných zvieratách dopúšťané“<br />

a „Ako sa mám pozerať na spravodlivosť,<br />

keď ľudia páchajú také hrôzy<br />

a spôsobujú druhým tvorom bolesť<br />

a utrpenie, keď zviera by nemalo mať<br />

teoreticky žiadnu karmu?“<br />

Útrapy zvierat súvisia so slobodnou<br />

vôľou človeka. Niečo o tom nájdete<br />

vo veľmi užitočnej knihe W. Huemera<br />

„100 odpovedí na otázky“:<br />

PREČO MUSIA<br />

ZVIERATÁ TRPIEŤ?<br />

Majú zvieratá svoj osud?<br />

Prečo musí toľko zvierat znášať<br />

utrpenie od ľudí? Predsa<br />

na seba nemohli uvaliť žiadnu<br />

karmu. Čo sa deje s ich dušou?<br />

Skutočne si sotva uvedomujeme, koľko<br />

zvierat musí našou vinou dennodenne<br />

trpieť. Počínajúc chovom v neadekvátnych<br />

podmienkach, cez spôsob zaobchádzania<br />

v mäsiarskom priemysle,<br />

až k cielenému trápeniu pri pokusoch<br />

na zvieratách. Žiadne zviera pritom<br />

toto ľuďmi spôsobené utrpenie nepotrebuje<br />

ani pre svoj osud, ani pre vývoj<br />

svojho vedomia. Zvieratá trpia nevinne


NÁZORY<br />

a nepodliehajú žiadnym karmickým<br />

spätným vplyvom. Trpia preto, že my<br />

ľudia nežijeme a nekonáme tak, ako<br />

by to duchovným tvorom malo byť<br />

samozrejmé.<br />

Je jasné, že človek nesie zodpovednosť<br />

za všetko, čo robí alebo zanedbáva.<br />

Za každé zbytočne spôsobené<br />

utrpenie, a to sa týka aj zvierat, ho samého<br />

čaká bolestný osud. Jeho konkrétna<br />

podoba bude rôzna a závisieť<br />

bude predovšetkým od jeho úmyslov.<br />

Ale ako to vyzerá na strane obetí? Nie<br />

je nespravodlivé, že zvieratá musia znášať<br />

utrpenie, ktoré im pôsobíme?<br />

Pokiaľ ide o okamih bezprávia, áno.<br />

Ale aj tu pôsobí zákon spätného pôsobenia,<br />

a ten bezprávie opäť vyrovná.<br />

V každom boji a v každom utrpení<br />

spočíva mohutný impulz na zvýšenie<br />

bdelosti. Bolestné prežívanie teda<br />

slúži vývoju vedomia. To platí nielen<br />

u ľudí, ale aj pre zvieratá. V tom spočíva<br />

aj dôvod, prečo vôbec v prírode<br />

existuje boj.<br />

No z toho nesmieme vyvodzovať, že<br />

by ľuďmi spôsobované utrpenie zvieratá<br />

potrebovali. Nie. Človek má vďaka<br />

svojej duchovnosti a vyššiemu vedomiu<br />

naopak povinnosť poskytovať<br />

zvieratám silnejšie vývojové impulzy –<br />

radostné, bez utrpenia, aké u zvieraťa<br />

vyvolávajú spolupatričnosť a vernosť<br />

v náklonnosti a láske. Takým postojom<br />

môžeme stavať, budovať a aj prispievať<br />

k zušľachteniu prebiehajúceho boja<br />

v prírode.<br />

Okrem toho, zvieratá s vyšším stupňom<br />

vedomia (napríklad domáce<br />

zvieratá) môžu láskyplným vzťahom<br />

k človeku duševne natoľko získať, že<br />

individuálna forma ich duše zostane<br />

zachovaná aj po telesnej smrti. To<br />

u zvierat nie je samozrejmé, pretože<br />

na rozdiel od ľudí majú iný druh vedomia,<br />

aj inú schopnosť prežívania a inú<br />

vývojovú cestu.<br />

Musíme preto brať do úvahy, že zvieratá<br />

boj v prírode i utrpenie prežívajú<br />

inak, než my ľudia.<br />

V knihe nájdete aj odpovede<br />

na ďalšie otázky týkajúce sa zvierat.<br />

Zhodou okolností prišiel do redakcie<br />

prednedávnom dotaz čitateľky<br />

na ukončenie života veľmi starej<br />

a veľmi chorej mačky. Napísali<br />

sme jej:<br />

Zvieratá majú, ako sami viete, skupinovú<br />

dušu, ktorá sa po smrti vráti<br />

k celku a obohatí ho svojím prínosom<br />

zážitkov. Domáce zvieratá, ktoré si<br />

vypestovali vzťah k človeku, lásku, sa<br />

z tohto celku vyčleňujú a stávajú sa samostatnými<br />

„osobnosťami“, presnejšie:<br />

skôr samostatnými časťami celku. Preto<br />

ešte neprestanú byť zvieratami, nemôžu<br />

prekročiť hranicu svojho pôvodu<br />

a stať sa duchovnými tvormi. Neplatí<br />

pre ne všetko, čo sa týka ľudí; napríklad<br />

nemajú plnú slobodnú vôľu ani karmu,<br />

ale sú závislé od svojho pána. Niekedy,<br />

žiaľ, sú obeťou jeho zlého zaobchádzania,<br />

inokedy naopak, majú s pánom<br />

pekný vzťah a štedro mu ho oplácajú.<br />

Aj choroby zvierat sú často naviazané<br />

na osobnosti ich pánov.<br />

U mačiek je vzťah k človeku skôr<br />

voľnejší, než je bezvýhradná láska<br />

psov. Mačka má rada človeka len „odtiaľ–potiaľ,“<br />

uchováva si určitú mieru<br />

nezávislosti.<br />

Myslím, že ste sa neprevinili proti životu,<br />

keď ste skrátili trápenie devätnásťročnej<br />

a veľmi chorej mačky. Dôležité<br />

je, aby ste ju aj v posledných<br />

chvíľach sprevádzali láskavým zaobchádzaním,<br />

aby vedela, že ju stále<br />

máte rada, a nestratila vo Vás dôveru.<br />

Nepochybujem, že ste to tak urobili<br />

a preto si prosím nerobte výčitky. Nie<br />

je chybou ani<br />

to, ak ste ju<br />

odovzdali veterinárovi<br />

a neboli ste<br />

priamo pri jej po- sledných<br />

chvíľach, pretože to inak nešlo.<br />

Hlavný je vnútorný vzťah k nej, ten<br />

zvieratá vedia rozpoznať a ten zostal<br />

iste neskalený.<br />

Nikto z nás, ani Vy, nemôžete<br />

niesť na svojich ramenách všetky<br />

hriechy sveta; nezostáva iné, než<br />

sa snažiť utvárať svoj život čestne<br />

a citlivo. Pomáhať pritom tam<br />

a tak, ako sa to podľa Vašich možností<br />

dá. Iste si k tomu cestu nájdete<br />

sám.<br />

So srdečným pozdravom<br />

Redakcia<br />

Reinkarnácia<br />

Otázka čitateľa:<br />

Reinkarnáciou sa nechcem zaoberať,<br />

pretože to vedie len k mystickej minulosti,<br />

v ktorej sa človek môže ľahko<br />

stratiť. Prečo teda príspevky na túto<br />

tému?<br />

N.K. (D)<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Téma reinkarnácie sa často dáva<br />

do spojitosti s terapiami návratu<br />

do minulých životov. O to sme sa<br />

však vo Svete Grálu nikdy nesnažili,<br />

naopak: opakovane sme pred<br />

takou orientáciou na minulosť varovali<br />

a upozorňovali na to, že príroda<br />

všetko múdro zariadila a že sú dobré<br />

dôvody na to, aby si človek svoje minulé<br />

životy nepamätal.<br />

Spravodlivosť sa prejavuje v celkovom<br />

dianí vo svete a život nie<br />

je obmedzený bytím na tejto zemi.<br />

Preto je téma reinkarnácie pre našu<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014


NÁZORY<br />

kultúrnu oblasť podľa nášho názoru<br />

veľmi dôležitá.<br />

Redakcia<br />

Čo je to cítenie?<br />

Otázka čitateľa:<br />

Ako čitateľ Posolstva Grálu a Sveta<br />

Grálu sa už nejaký čas pre seba pokúšam<br />

presne definovať pojem „cítenie“.<br />

Ale vždy sa dostanem k určitej<br />

hranici, ktorá nakoniec nejaké presné<br />

objasnenie nedovolí. Pokiaľ je cítenie<br />

prejavom ducha, potom by nemali byť<br />

zvieratá, ktoré síce majú dušu, ale nemajú<br />

ducha, schopné cítenia. Čo tak<br />

napríklad šťastie, smútok alebo pocity<br />

lásky – veď predsa aj psi dokážu<br />

vyjadriť radosť. Opice a papagáje<br />

môžu zomrieť žiaľom, zvieratá vnímajú<br />

lásku a náklonnosť. Čo iného to<br />

je, keď nie cítenie? Niekedy sa zdá, že<br />

zvieratá konajú „ušľachtilejšie“ a „citlivejšie“<br />

než ľudia. Čo to teda cítenie<br />

presne je?<br />

Odpoveď redakcie:<br />

Pojem „cítenie“ v zmysle Posolstva<br />

Grálu, ako typicky ľudská črta, vyjadruje<br />

určité duchovné nastavenie,<br />

umožňujúce človeku cestu<br />

k vzostupu. Ak je cítenie čisté, neskalené,<br />

môže nám (skrz „vnútorný<br />

hlas“) slúžiť ako ukazovateľ cesty životom.<br />

Sú to jemné záchvevy nášho<br />

bytostného jadra; ono nás vďaka<br />

svojmu pôvodu spája s duchovným<br />

domovom (a tým aj s krásou), a ako<br />

svedomie (duchovné vedomie) sa<br />

nám prihovára, keď náš úmysel alebo<br />

skúsenosti nie sú s týmto zachvievaním<br />

v súlade.<br />

V súčasnosti existuje množstvo výrazov<br />

nášho každodenného jazyka,<br />

ktoré majú spojitosť s cítením, pretože<br />

sa v nich prejavujú „záchvevy<br />

ducha“ – naša vedomá živosť. Môžu<br />

byť buď čisté, alebo skalené, to keď<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

40 | 2014<br />

cítenie je donútené slúžiť myšlienkam<br />

alebo pocitom. Patria sem<br />

takmer všetky momenty intenzívnych<br />

zážitkov, hovoríme o láske,<br />

smútku alebo nenávisti. Nenávisť<br />

samozrejme nie je prejavom čistého<br />

cítenia.<br />

Pojem „cítenie“ tak označuje zachvievanie<br />

ducha s určitým stupňom<br />

uvedomenia, ktoré ľudia môžu<br />

dosiahnuť. Radosť alebo žiaľ, smútok<br />

a krásu môžu prežívať i bytosti<br />

s iným stupňom vedomia, ako napríklad<br />

zvieratá. Nemalo by teda nikoho<br />

prekvapiť, že môžu tieto zážitky<br />

zo svojho bytostného jadra aj<br />

prejaviť – niekedy dokonca oveľa<br />

silnejšou formou než ľudia. Predstava,<br />

že zvieratá duševne nič nevnímajú<br />

alebo že nemajú dušu, je<br />

dnes našťastie už v širokom meradle<br />

spochybňovaná.<br />

WERNER<br />

HUEMER<br />

100 odpovedí<br />

na životné<br />

otázky<br />

280 strán,<br />

mäkká väzba,<br />

český jazyk,<br />

formát 11,5 x 18 cm,<br />

hmotnosť 370 g.<br />

naša cena: 10,80 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 10,30 €<br />

Dokonalé vyjasnenie pojmu „cítenie“<br />

je podľa môjho názoru problémom:<br />

Veď naša slovná zásoba stavia<br />

len na vnímaní nášho denného vedomia.<br />

V nej sa miešajú nielen všetky<br />

aspekty našej ľudskosti – duch, duša<br />

a telo; cítenie, myšlienky a pocity,<br />

ale aj fakt, že naše schopnosti vnímania<br />

pripisujeme všetkým ostatným<br />

bytostiam. Hovoríme napríklad<br />

„pes cíti radosť“, pretože máme<br />

oprávnený dojem, že tu spolupôsobí<br />

niečo viac než len inštinkt. A ako<br />

inak by sme mali tento jav vyjadriť?<br />

Veď nemôžeme inak, než naše<br />

vlastné skúsenosti obrazne prenášať<br />

aj na zviera. Čo zviera reálne prežíva,<br />

nedokážeme nikdy skutočne pochopiť.<br />

Preto každý pokus o zovšeobecnenie<br />

pojmu „cítenie“ bude nepresný<br />

a používaný skôr obrazne, nie v jeho<br />

pravom duchovnom význame.<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

a diela od Abd-ru-shina<br />

Knižný titul „Vo vetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je dielo, ktoré objasňuje dianie vo stvorení a duchovné<br />

deje týkajúce sa ľudského bytia v celkových súvislostiach, ktoré doteraz neboli známe. Dotýka sa častých<br />

otázok a tém, s ktorými sa v duchovnej oblasti stretávame, ako napríklad: čo je osud, ako sa prejavuje<br />

slobodná vôľa človeka a zákon spätného pôsobenia alebo karma, čo je to duch a duša, zákony vo<br />

stvorení, poslanie Syna Božieho a mnohé iné.<br />

Autor v 168 prednáškach, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, podáva obraz celého<br />

stvorenia. Logický sled myšlienok uľahčuje pochopenie – aj sám autor v úvode k Posolstvu Grálu čitateľa<br />

výslovne vyzýva k tomu, aby „toto vecné skúmal vecne“.<br />

Abd-ru-shin:<br />

Modlitby, ktoré dal ľuďom<br />

Abd-ru-shin<br />

Naša cena: 2,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 2,30 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Desatoro Božích prikázaní<br />

a Otčenáš<br />

Naša cena: 5,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 4,70 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Odpovede na otázky<br />

Naša cena: 11,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 10,50 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

3 v 1 – 6. vydanie<br />

Naša cena: 21,00 €<br />

Cena pre<br />

predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

19,90 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

3 v 1 – 6. vydanie v puzdre<br />

Naša cena: 23,00 €<br />

Cena pre<br />

predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

21,80 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Boh nechce utrpenie svojhu ľudu! Chce len radosť, lásku, šťastie!<br />

Cesta k Svetlu vôbec nemôže byť iná.<br />

A na ceste k Svetlu sú kamene len vtedy,<br />

keď ich človek predtým na ňu sám nakládol!<br />

Abd-ru-shin

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!