27.05.2018 Views

SG36

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jún 2012 – august 2012<br />

O pôsobení dvoch veľkých reformátorov cirkvi<br />

strana 32<br />

Rozhovor s MUDr. Tiborom Barancom<br />

strana 42<br />

Pri duševnej činnosti sú niektoré<br />

oblasti mozgu obzvlášť aktívne<br />

strana 48<br />

Cena 2,89 €<br />

december 2012 – február 2013<br />

Ako viesť svoje deti<br />

strana 11<br />

Rozhovor s pátrom Anselmom Grünom<br />

o živote, viere a spiritualite<br />

strana 45<br />

Rozhovor<br />

s PhDr. Milanom Zemkom CSc,<br />

členom historického ústavu<br />

SAV v Bratislave<br />

strana 14<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

ww.svetgra<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Dosiahneme pránickou<br />

stravou duchovný pokrok?<br />

strana 14<br />

september 2012<br />

– november 2012<br />

Dajú sa vedecky vysvetliť,<br />

alebo sa udial zázrak?<br />

Rozhovor s mužom závislým od drog<br />

strana 11<br />

strana 38<br />

Slepé nasledovanie<br />

vierouky je pre<br />

duchovný<br />

vývoj škodlivé<br />

strana 45<br />

Ako deti správne motivovať<br />

k práci<br />

strana 14<br />

aktuálna ponuka<br />

www.svetgralu.sk<br />

Cena 2,89 €<br />

kalendar_titul 2013.in d 1<br />

Každý den, týden, týden imě<br />

i měsíc v roce má<br />

ásvou barvu, která ovlivňuje náš<br />

život, , podobně podob<br />

jako jej ovlivňují fá<br />

fáze Měsíce nebo postavení planet.<br />

Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

ve dnech roku<br />

s fotografiemi Karla Prskavce<br />

Barva roku 2013<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

zlatá<br />

marec 2013 – máj 2013<br />

Prečo niekedy horoskopy<br />

nevychádzajú<br />

strana 18<br />

strana 12<br />

Predstavujeme metódu<br />

z východného Slovenska<br />

strana 34<br />

Nové výskumy zážitkov blízkosti smrti<br />

strana 41<br />

Otázka, ktorú si kladie mnoho<br />

veriacich<br />

strana 52<br />

Cena 2,89 €<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 34<br />

strana 53<br />

Rozhovor<br />

s Prof. Ludmilou Kameníkovou,<br />

o ľudskom zdraví<br />

strana<br />

18<br />

Rozhovor s Margot Ruis<br />

nielen o prírodných<br />

bytostiach<br />

strana 34<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 37<br />

Vychádza v septembri 2013<br />

Na onom svete<br />

O existencii onoho sveta mnoho ľudí nepochybuje.<br />

Ale ako to tam vyzerá, vie málokto.<br />

Namiesto fantastických predstáv hľadáme jasný<br />

obraz, zapadajúci do múdreho usporiadania<br />

celého sveta.<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

Jan Hus a Martin Luther<br />

Integrovaná medicína<br />

Ako sa prejavuje<br />

duša človeka?<br />

Život bez jedla?<br />

„Pránická strava“<br />

Svet Grálu<br />

Jeme lieky,<br />

ale zdraví nie sme<br />

Svet<br />

Grálu<br />

Môžeme žiť<br />

bez jedla?<br />

33<br />

Desať rán<br />

Prečo egyptských horoskop<br />

„Život byl poměrně nudný.<br />

Lieky na trvalé<br />

Tak proč si ho nezpestřit?“<br />

uzdravenie nestačia<br />

niekedy<br />

nevychádza?<br />

Nebezpečenstvo dogmatizmu<br />

Naše minulé životy<br />

Život s „druhým<br />

svetom“<br />

„V pote svojej tváre…“ Prečo ich nepoznáme?<br />

Svet Grálu<br />

34<br />

12 zlatých pravidiel úspešnej výchovy<br />

Svet Astrológia dnes<br />

Grálu<br />

„Biblia pre mňa nie je dogmou!“<br />

Slováci, akí sme?<br />

Svet Grálu<br />

35<br />

POSELSTVÍ<br />

BAREV<br />

2013<br />

fi<br />

?<br />

smrt<br />

narodenie<br />

zivot<br />

Samoliečba Barbro Karlén spomína:<br />

zápalových „Keď som bola Annou Frankovou“<br />

chorôb<br />

Skúsenosti blízkosti smrti:<br />

Ilúzia či realita?<br />

Prečo mal Kristus taký<br />

hrozný osud?<br />

Božia iskra v nás<br />

Aký je skutočný pôvod<br />

človeka?<br />

Skrytý zmysel<br />

starnutia<br />

Správny vzťah k tejto etape<br />

života<br />

Martin Ernst: Hľadanie stôp<br />

Zážitky a poznania v zrkadle všedného dňa<br />

EDÍCIA SVET GR ÁLU<br />

z obsahu:<br />

Existuje „duša“? | Jesť zo „stromu<br />

poznania“ | Popolcová streda 2000<br />

| Milosť pred právom? | Noemova<br />

archa | Úsporný balíček | Nostalgia<br />

za východom | Bázeň | Ora et labora<br />

| Poslaný do púšte | Pokus zaistiť<br />

stopy | V znamení Jonáša | Dvanásť<br />

dobrých slov | Ver si! | ... ten nech prvý<br />

hodí kameňom! | „Stane sa ti to, čomu<br />

veríš!“ | Záblesky pravdy v Goetheho<br />

„Faustovi“ | K životnej radosti správnym<br />

dýchaním | Oko za oko, zub za zub?<br />

| Byť nákovou alebo kladivom | Ako<br />

som našiel svetlý most.<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Naša cena: 6,70 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


NA ÚVOD…<br />

Č o nás to, doparoma, napadlo písať<br />

o homosexualite? Taká kontroverzná<br />

téma – vyzerá to, akoby sme chceli čo<br />

najviac ľudí naštvať. Alebo si aspoň<br />

užiť trošku adrenalínu prechádzkou<br />

po tenkom ľade. Rup – a preboríme<br />

sa rovno medzi vodníkove hrnčeky.<br />

Prečo nenapíšeme radšej niečo o anjelských<br />

chóroch s bytosťami v ružových<br />

nočných košieľkach, spievajúcich<br />

sladké piesne za zvukov hárf?<br />

Tým by sme určite nikoho nepopudili<br />

a všetci by sme boli spokojní<br />

a šťastní.<br />

Prečo nie? Pretože na tomto pozemskom<br />

chóre nie sme väčšinou ani<br />

spokojní, ani šťastní, môžeme si za to<br />

sami a máme na to habadej dôvodov;<br />

vlastne príčin. Málo, primálo šťastia<br />

a harmónie si užijeme. Prečo? Pretože<br />

šťastie je vnútorný stav človeka, a pretože<br />

jadrom harmónie nie je vzťah<br />

medzi ľuďmi navzájom, ale vzťah<br />

medzi človekom a Božími zákonmi,<br />

Božou vôľou. Skutočne, človek, ktorý<br />

žije z mála a len málo toho potrebuje,<br />

môže byť pokojne šťastnejší než boháč<br />

s veľkými nárokmi. A človek chorý<br />

alebo postihnutý dokáže byť šťastnejší<br />

než požadovačný nespokojenec,<br />

ktorý sa aj tak nikdy dosť nenapožaduje<br />

a nikdy dosť neuspokojí.<br />

No a tie Božie zákony, Božia vôľa?<br />

Veci môžeme posudzovať podľa premenlivých<br />

a nedokonalých ľudských<br />

meradiel, alebo hľadať vyššie uhly<br />

pohľadu, pravdivejšie a múdrejšie.<br />

Keby sme sa opýtali starorímskeho<br />

občana z Ježišových čias na jeho názor<br />

na otroctvo, dozvedeli by sme sa,<br />

že vlastníctvo otrokov je veľmi užitočná,<br />

príjemná a dobrá vec. – No<br />

áno, namietli by sme, ale otrok je<br />

predsa tiež človek, duchovná bytosť<br />

a zaslúži si slobodu osobnosti. Nesmieme<br />

s ním zaobchádzať ako s majetkom,<br />

ktorý sa dá zbičovať alebo zabiť<br />

podľa rozmaru svojho pána. Tu<br />

by sa na nás občan pozrel so zmesou<br />

súcitu, pohŕdania a hnevu a povedal<br />

by: My predsa všetci vieme, že<br />

otroctvo je v poriadku, je súčasťou<br />

nášho znamenitého usporiadania.<br />

Tým sme si všetci úplne istí, skrátka<br />

máme pravdu a basta. A ty sa chlapče<br />

so svojimi námietkami veľmi nevyťahuj,<br />

pretože nie si riadny rímsky občan,<br />

ale iba príslušník kmeňa Bojov<br />

alebo severnej Panónie a ako taký by<br />

si mohol akurát utŕžiť pekný výprask<br />

alebo rovno skončiť ako otrok.<br />

Homosexualita je dodnes horúcim<br />

zemiakom. Prv bola Kainovým znamením,<br />

za biblických čias dôvodom<br />

na ukameňovanie a ešte v 20. storočí<br />

príčinou totálneho znemožnenia.<br />

Jedna z najväčších špionážnych<br />

afér krátko pred 1. svetovou vojnou<br />

vypukla v Prahe a vo Viedni s plukovníkom<br />

Alfredom Redlom, náčelníkom<br />

rakúskeho generálneho štábu.<br />

V okamihu, keď sa o jeho homosexualite<br />

dozvedela nepriateľská ruská<br />

rozviedka, si plukovník Redl mohol<br />

vybrať alebo prezradenie, nesmiernu<br />

hanbu a koniec kariéry, alebo špionážnu<br />

spoluprácu s nepriateľom. Vybral<br />

si to druhé a vyzradil Rusom veľa<br />

kľúčových vojenských informácií,<br />

ktoré potom prispeli k neúspechu rakúskej<br />

armády na východnom fronte.<br />

Dokonca sa tvrdilo, že keby nebolo<br />

jeho dezinformácií (Rusi mali silnejšiu<br />

armádu než celá rakúska branná<br />

moc, a to sa im aj podarilo utajiť),<br />

dokázali by rakúski generáli lepšie<br />

odhadnúť silu ruských vojsk a neboli<br />

by dohnali staručkého cisára k vyhláseniu<br />

vojny. Redl bol prezradený,<br />

dohnaný k „čestnej“ samovražde…<br />

a zostala po ňom, takpovediac, 1. svetová<br />

vojna a problém homosexuality.<br />

Obhajcovia homosexuality poukazujú<br />

na mnoho umelcov i iných významných<br />

osobností – homosexuálov.<br />

Bezpochyby, predovšetkým medzi<br />

umelcami každého druhu je ich viac<br />

ako v iných oblastiach. Často mávajú<br />

nesporné umelecké sklony a nadpriemerne<br />

vyvinutý zmysel pre krásu<br />

a jemnosť. Naproti tomu im často<br />

chýba kus chlapstva. A povedzme si<br />

na rovinu, mnohým ľuďom ich osobnosť<br />

„nesedí“, necítia sa s nimi dobre.<br />

Cítia v ich mužskosti ženský prvok,<br />

či už vedome, alebo nevedome. To je<br />

konštatovanie, bez akejkoľvek snahy<br />

odsudzovať. – Podobne je to i s osobnosťami<br />

lesbických žien.<br />

Dnes je vôbec taká doba, ktorá nenechá<br />

na pokoji nič z toho, čo prv<br />

driemalo niekde v tieni.<br />

My by sme sa dnes radi, so všetkou<br />

skromnosťou a rešpektom k téme –<br />

i k ľuďom ktorých sa týka – zaoberali<br />

homosexualitou z hľadiska<br />

zákonitostí, ako ich objasnil autor<br />

knihy „Posolstvo Grálu – Vo svetle<br />

Pravdy“. Vyjdeme pritom z rešpektu<br />

k Bohu a z vedomia účelu ľudského<br />

života na Zemi: že totiž cieľom nie je<br />

pohodlie ani spokojnosť, ani „uspokojovanie<br />

potrieb a záujmov človeka<br />

i spoločnosti“, ako nás v mladosti<br />

poučoval marxizmus. Zmyslom<br />

a cieľom života človeka je dozrievanie<br />

jeho osobnosti, vraďovanie sa do<br />

vôle Stvoriteľovej. Každým prežitým<br />

pozemským životom sa máme oslobodzovať<br />

od svojich slabostí a pochybení<br />

a posúvať sa nahor k ideálu<br />

človeka ako duchovne-duševnej<br />

osobnosti, vnášajúc svojou prácou,<br />

svojím pôsobením duchovné hodnoty<br />

do praktického života. Predovšetkým<br />

chceme poukázať na mimohmotný<br />

a mimosexuálny pôvod<br />

homosexuality. Potom sa nám bude<br />

lepšie chápať i homosexualita,<br />

i život<br />

samotný.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


OBSAH<br />

FEJTÓN<br />

Kyslé jablko?<br />

ROZHOVOR<br />

Život ma naučil neplánovať<br />

TÉMA<br />

Homosexualita<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

Dnes na tému ženskosti a mužskosti<br />

Úryvky z prednášok Žena a muž, Pokrivené duše<br />

ZDRAVIE<br />

Vyhorenie<br />

O príčinách a liečbe tohto syndrómu<br />

POHYB<br />

HISTÓRIA<br />

Patria Indiáni medzi ľudí?<br />

O tom, kto je skutočne človekom<br />

UKÁŽKA<br />

Ako dosiahnuť poznanie Boha?<br />

TÉMA<br />

Vrana k vrane sadá…<br />

Aký partner sa k nám naozaj hodí?<br />

ROZHOVOR<br />

Rozhovor s Janou Valentovou<br />

o stmeľovadlách rodiny<br />

Pohyb v tom „správnom okamihu“<br />

Vysoká škola neočakávania –<br />

zo života v Tanzánii<br />

FOTOGRAFIE<br />

Tanzánia<br />

HUDBA<br />

Franz Liszt<br />

Bojovník, strážca a ctihodný patriarcha<br />

veľkých umeleckých ideálov<br />

ZDRAVIE<br />

Komunikácia v kóme<br />

Pacienti v kóme vnímajú svoje okolie<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Najpredávanejšia,<br />

ale najmenej čítaná?<br />

Ako chápeme Bibliu<br />

VÝCHOVA<br />

12 zlatých pravidiel<br />

úspešnej výchovy<br />

CIVILIZÁCIA<br />

Fotografie z Tanzánie<br />

od Margaréty Černákovej<br />

Znamenia doby<br />

Blíži sa koniec sveta? Znepokojúca svetová bilancia<br />

PODOBENSTVÁ<br />

(Ne)správajme sa<br />

k dieťaťu ako k dospelému<br />

Podobenstvo o novom víne<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

O živote a ľuďoch v Afrike<br />

s MUDr. Margarétou<br />

Černákovou<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov


FEJTÓN<br />

riznajme si, primerane konzer-<br />

časopis by sa v našej<br />

„Pvatívny<br />

vlasti neuživil. Prečo? Prečo v tomto<br />

našom malom, údajne kultúrnom<br />

prostredí prekvitá toľko časopisov pre<br />

nenáročných, a pre zvyšok živoria nanajvýš<br />

tri? – Aké prosté, milý Watson,<br />

povedal by Sherlock Holmes: „nejsou<br />

lidi“. Nie tí, čo dokážu taký časopis<br />

stvoriť. Tých je až hanba. Nie je dosť<br />

tých, ktorí by ho čítali.“<br />

Tento fakt nenapísal žiadny kultúrno-politický<br />

analytik, moralista<br />

či teológ, ale český spisovateľ Zdeněk<br />

Šmíd v knihe O pokroku od boku.<br />

Autor kníh milovaných vodákmi<br />

a „horišmi“, kníh preplnených pohotovým<br />

humorom a múdrosťou.<br />

Tento výborný rozprávač zjavne dokáže<br />

nielen písať znamenité knihy,<br />

ale aj robiť si starosti.<br />

Vydavateľ humoristického časopisu<br />

musí mať humor, a vydavateľ seriózne<br />

ustaraného časopisu musí mať,<br />

ako inak, seriózne starosti; to vyplýva<br />

z logiky veci. Nuž a práve toto<br />

je náš osud. Nikto nás do toho nenútil.<br />

Ale zasa na rozdiel od 27 českých<br />

pánov, popravených za svoje presvedčenie<br />

po bitke na Bielej Hore v roku<br />

1620, nás nikto nepopravuje, ani nevystavuje<br />

naše sťaté hlavy na Václavskom<br />

námestí. O Bratislave ani nehovoriac.<br />

A tak si môžeme slobodne<br />

robiť starosti, tak ako iný slobodne<br />

podniká, slobodne cestuje na Kanárske<br />

ostrovy alebo slobodne pestuje<br />

život bezdomovca. Nedivte sa nám.<br />

Celý čas nám vŕta v hlave i srdiečku<br />

jedna starosť: čo sa ľudia natrápia<br />

s hľadaním odpovedí na otázky človečieho<br />

života a usporiadania sveta!<br />

Jedni to vidia tak a iní rovnako skalopevne<br />

zas inak – a pritom tu jestvuje<br />

poznanie z pôvodu života a o pôvode<br />

života, o pôvode usporiadania vecí<br />

a z neho sa potom odvíjajú odpovede<br />

na otázky o svete okolo nás. Ako<br />

keď rozsvietite v tmavej miestnosti:<br />

doteraz sme potme šmátrali okolo<br />

seba a občas narazili na ostrú hranu,<br />

alebo sa snažili uhádnuť, pred čím to<br />

vlastne stojíme, a odrazu je tu svetlo<br />

a my jediným pohľadom obsiahneme,<br />

čo sme predtým prácne vyhmatávali.<br />

Nie, prosím, žiadny strach, až také<br />

lacné to zas nebude, stále nám ešte<br />

zostáva veľa, dosť veľa práce.<br />

A tak sme v tom našom ustarostení<br />

nahryzli jedno také kyslé jablko,<br />

a síce otázku homosexuality. Jedni<br />

ju pobúrene odsudzujú, „pretože<br />

ohavné jest“, ako hovorí 3. kniha<br />

Mojžišova a chcú ju tvrdo trestať<br />

Kyslé jablko?<br />

Artur Zatloukal<br />

alebo ešte tvrdšie liečiť. Iní na druhom<br />

konci názorového spektra ju<br />

naopak považujú za Boží dar, rovnako<br />

prirodzený ako iné vlastnosti,<br />

rozvíjajúce a obohacujúce človeka,<br />

a zanietene demonštrujú za svoje<br />

spravodlivé práva. Možno najviac<br />

je tých, ktorým je to fuk, nemajú<br />

žiadny názor, a ani oň nestoja. Asi<br />

len do chvíle, než zistia, že ich syn,<br />

dcéra, alebo manželský partner je<br />

medzi potrafenými. Potom sú zrazu<br />

postavení pred nutnosť názor na to<br />

mať, mať oporu. Vedieť ako sa k veci<br />

správne postaviť: či sa rozviesť,<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


FEJTÓN<br />

vyfackať potomka, alebo sa tváriť,<br />

že o ničom nevedia. Ak to vezmú<br />

„správne“ podľa občianskeho meradla,<br />

skončia v nič neriešiacej znášanlivosti<br />

všetkého, čo práve nikoho<br />

nebolí a nikomu neškodí. Totižto nemúdri<br />

sú ľudia, a nemúdrosť je vlastnosťou<br />

ľudskou. – Svet a život vznikol<br />

rukou Stvoriteľovou, nie ľudskou,<br />

a dodnes sme nedokázali tajomstvo<br />

jeho podstaty ani len spoznať. Nuž<br />

a k vedeckým poznatkom sa musíme<br />

došmátrať pokusmi a štatistickým<br />

výskumom.<br />

Ak si chceme sadnúť a pohovoriť si<br />

o homosexualite, musíme hneď na<br />

začiatku urobiť dve veci. Po prvé: odsunúť<br />

nabok tú časť homosexuality,<br />

ktorá je spojená so sprostotou a nízkosťou.<br />

Všetku tú záchodovú poéziu<br />

na stenách verejných WC, správanie<br />

zrodené zo snahy ochutnať všetky<br />

možné zvrátenosti, pominúť rúžom<br />

zmaľovaných exhibicionistov, ktorí<br />

demonštrujú v sprievodoch oblečení<br />

do dámskej bielizne… Tieto veci právom<br />

vzbudzujú v cítiacom človeku<br />

zhnusenie. Lenže ony nie sú jadrom<br />

homosexuality, existujú nezávisle<br />

od nej a súvisia s nízkosťou. Tá nás,<br />

s dovolením, nebude zaujímať. Napokon<br />

nám pred očami zostane človek,<br />

vnútorne priťahovaný k rovnakému<br />

pohlaviu nielen telesne, ale i duševne.<br />

Často sa kvôli tomu trápi, snaží sa to<br />

všelijako v sebe potlačiť a pred inými<br />

ukrývať, ale chtiac-nechtiac si musí<br />

priznať: je to súčasť mojej povahy,<br />

mojej osobnosti.<br />

No a po druhé: musíme do hry pribrať<br />

ešte jednu kartu menom reinkarnácia.<br />

A vôbec, vziať na vedomie,<br />

že duša človeka i korene všetkých<br />

dejov pochádzajú z mimohmotného<br />

sveta. V hmote sa viditeľne objavia<br />

až ako posledné výbežky diania, prebiehajúce<br />

nad ňou a mimo nej. Ako<br />

sa nebadateľná vodná para odrazu<br />

zviditeľní kvapkami na studenom<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

pohári a my sa čudujeme, odkiaľže<br />

sa vzali, ako to, že sú odrazu tu, keď<br />

sme tú paru predtým nevideli.<br />

Teraz sa nám už bude rozprávať<br />

ľahšie. Odkiaľ sa teda homosexualita<br />

vzala? – Väčšinou, i keď nie vždy,<br />

pochádza z minulého života človeka.<br />

Sám si ju pripravil svojím predchádzajúcim<br />

smerovaním, postojmi,<br />

správaním. Nie je to teda „nositeľom<br />

nezapríčinený a nezvolený, teda nezavinený<br />

stav“, ako dnes hovorí veda.<br />

Tu je vhodné trochu si upresniť pojmy<br />

„vina“ a „trest“. O treste vlastne vôbec<br />

nemožno hovoriť, trest nie je ten<br />

pravý výraz. Rovnako by sme mohli<br />

povedať „láska, ruka Stvoriteľova,<br />

podaná na odpustenie a oslobodenie“.<br />

Alebo aj splnené vlastné želanie.<br />

Ak som svojou duchovnou podstatou<br />

žena, ale sa usilovne snažím správať<br />

ako muž, s mužskými črtami a prístupom,<br />

potom sa mi moje želanie<br />

v budúcom živote splní: narodím sa<br />

v mužskom tele, i keď so ženskou dušou.<br />

Pretože sa musí vyvinúť všetko,<br />

čo sa v jadre ľudského ducha ujalo, …<br />

ako sa dočítame v jednom odstavci<br />

Posolstva Grálu v tomto čísle. Teda<br />

i želanie ženy po pomužštení.<br />

A sme pri jadre veci. Všetky veci<br />

totiž, aby sme vedeli, majú na svete<br />

svoju škrupinku a svoje jadro, ako<br />

napríklad orech. Márne budeme<br />

hrýzť jeho tvrdý povrch; až keď sa<br />

prepracujeme k jadru, máme z neho<br />

úžitok. To vie každý „stromokocúr“.<br />

– Homosexualita je odchýlenie,<br />

odbočka na ceste dozrievania človeka,<br />

na ceste nahor za vzdelaním,<br />

za dospelosťou človeka takého dokonalého,<br />

ako len môže byť. Spôsobí<br />

si ho človek sám, ten exkurz, svojím<br />

vnútorným postojom, z ktorého<br />

sa postupne vyvinie túžba, trebárs<br />

túžba ženy byť mužom. Táto túžba<br />

je síce nesplniteľná, pretože žena je<br />

navždy ženou a muž navždy mužom,<br />

ale žiada si splnenie, spĺňa sa teda<br />

zrodením ženskej duše v mužskom<br />

tele. Odtiaľ potom pochádza bytostné,<br />

vnútorné smerovanie k rovnakému<br />

pohlaviu, ktoré sa nakoniec<br />

prejaví i sexuálne.<br />

Tento záver sa síce zástancom ľudských<br />

práv homosexuálov nebude<br />

páčiť, ale nič s ním neurobia. Lebo<br />

meradlom všetkých vecí nie je človek,<br />

nemúdry a vrtkavý, ale múdrosť<br />

Stvoriteľova, ktorú vložil do svojho<br />

vesmírneho diela, do usporiadania<br />

sveta. Tej sa máme učiť a tú máme<br />

pre vlastný osoh a vlastné vzdelávanie<br />

rešpektovať.<br />

Pre homosexuálov z toho vyplýva,<br />

že hrdosť na svoj stav a jeho demonštrovanie<br />

navonok sú nešťastné. Ani<br />

spríjemňovanie života holdovaním<br />

tomuto stavu nie je žiadna náprava,<br />

iba momentálna úľava. Ani<br />

ten trýznivý pocit previnenia nie je<br />

namieste – treba najprv vedieť. Uvedomiť<br />

si, či som vnútorne muž alebo<br />

žena, a potom sa so svojím stavom<br />

vyrovnať správnym nasmerovaním.<br />

Postupne a v tichosti v sebe rozvíjať<br />

tú skutočnú, pravú časť svojej osobnosti,<br />

teda mužskú či ženskú, a dožiť<br />

tento pozemský život v stave, aký<br />

som si svojím predošlým životom<br />

pripravil. Každý z homosexuálov<br />

má na to roky pozemského života<br />

ako zlaté mince, ktoré môže vydať<br />

za zrelosť duše.<br />

A nám, čo nežijeme v tomto stave,<br />

prichodí tiež najprv vedieť… a potom<br />

príde porozumenie, láska k blížnemu<br />

a rešpektovanie jeho osobnosti.<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz


ROZHOVOR<br />

„Život ma naučil<br />

nič neplánovať.<br />

Plánovanie mi totiž komplikovalo život.“<br />

Rozhovor s profesionálnou pestúnkou Janou Valentovou<br />

Zhovárala sa Marie Šuláková<br />

Ani jedna z nás nemá čas chodiť ku kamarátkam<br />

„na kávičku“ a „na pokec“.<br />

Vlastne ani jedna z nás o to nestojí.<br />

A nebyť časopisu Svet Grálu, ktorému<br />

som tento rozhovor sľúbila, ktovie, či<br />

by sme si urobili niekedy čas na rozprávanie<br />

o rodinných stmeľovadlách alebo<br />

o tom, že človek môže byť šťastný, keď<br />

prestane riešiť sám seba. Keď sa v sebe<br />

prestane „bŕľať“ a nastaví jednoducho<br />

strelku svojho vnútorného kompasu<br />

smerom na „dobro“. Jana Valentová je<br />

matkou ôsmich detí. Dve má v pestúnskej<br />

starostlivosti. Darí sa jej dobre. Je<br />

šťastná, pretože to čo robí, robí rada.<br />

Odteraz bude aj jednou z prvých profesionálnych<br />

pestúnok, ktoré majú nahradiť<br />

kojenecké a detské ústavy.<br />

MŠ: Rodinné stmeľovadlo je pojem, ktorý som<br />

si asi práve vymyslela. Je to podľa mňa to, čo<br />

drží rodinu pokope a čo môže byť i akousi<br />

terapiou medziľudských vzťahov. Nie je to zapnutá<br />

televízia, pri ktorej je každý sám i keď<br />

tam práve sedí s celou rodinou. Je to napríklad<br />

spoločné čítanie, človeče nehnevaj sa, spoločná<br />

práca v záhrade alebo i spoločná modlitba pred<br />

jedlom. Alebo spoločné rodinné spievanie. Tu<br />

sa potom môže stať, že sa takéto domácke spievanie<br />

dostane až na úroveň speváckeho zboru.<br />

Ako u vás Valentovcov. Ako k tomu došlo?<br />

JV: Musím dosť zapátrať v pamäti…<br />

Obec kedysi organizovala slávnostné<br />

rozsvietenie vianočného stromčeka<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


ROZHOVOR<br />

a usporiadatelia pozvali naše deti,<br />

aby tam zaspievali. Vtedy to nejako<br />

nevyšlo, ale keď nás na ďalší rok oslovili<br />

znovu, pomohla som deťom zostaviť<br />

program. Nasledujúci rok som<br />

už poprosila o pomoc moju sestru<br />

Alžbetu, ktorá učí v základnej umeleckej<br />

škole a tak naše spoločné rodinné<br />

spievanie začalo.<br />

MŠ: Ja som už mala možnosť počuť váš zbor<br />

viackrát pri rôznych príležitostiach, voláte sa<br />

teraz Petrášovci – podľa Vášho ocka, ktorý bol<br />

hudobník…<br />

JV: Áno, to bol. Aj jeho brat mal<br />

veľké hudobné nadanie. Čo vzal do<br />

rúk, na to hral. Otec hrával v dychovke<br />

a môj brat Jindřich hral na<br />

lesný roh v Českej filharmonii. Všetci<br />

sme boli doma vedení k hudbe, aj ja<br />

som k nej viedla a vediem svoje deti.<br />

Zlatka a Marcelka hrajú na husle, Jindra<br />

na klavír, Jonášek na flautu, Valentýn<br />

na violončelo, Vilém hral na<br />

bicie, Karel vyštudoval hru na lesný<br />

roh na konzervatóriu…<br />

MŠ: Ako sa ďalej vyvíjalo vaše pravidelné rodinné<br />

spievanie potom, keď ste začali vystupovať<br />

na verejnosti?<br />

JV: Hovorili sme si, že keď nám to<br />

už tak pekne ide a aj ľuďom sa to páči,<br />

bola by škoda spievať len pri stromčeku.<br />

Začali sme vianočnými melódiami<br />

a piesňami, ktoré nám idú<br />

od srdca a oslovia najviac ľudí. A tak<br />

sme sa dostali i do programu charitatívneho<br />

koncertu, ktorý sa koná počas<br />

Vianoc v kostole v susednej dedine.<br />

No potom prišiel január a spolu<br />

s ním prázdno a smútok za skúškami<br />

a spievaním. Repertoár sme zostavovali<br />

vždy od septembra, ale čo robiť<br />

od januára do leta? Všetkým nám<br />

spoločné spievanie chýbalo. Tak sme<br />

sa zišli a dohodli sa, že skúsime spievať<br />

celoročne. Rozšírili sme repertoár<br />

o ďalšie piesne a začali sme sa schádzať<br />

pravidelne.<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

MŠ: Súhlasíte s tým, že spoločné spievanie v rodine<br />

je stmeľovadlo?<br />

JV: Keď o tom tak premýšľam, tak<br />

nesmierne stmeľovadlo. Schádzame<br />

sa nielen najbližší rodinní príslušníci,<br />

ale aj moji súrodenci, moja maminka,<br />

dcéra s vnučkou… Po hodine spevu<br />

zavládne vždy úžasná atmosféra.<br />

Všetci sú otvorení, veselí, družní, je<br />

nám dobre. Nevznikajú medzi nami<br />

žiadne šarvátky ani dohadovanie, je<br />

medzi nami len dobro a spoločná radosť.<br />

Pre mňa sú to nezabudnuteľné<br />

a nesmierne bohaté chvíle.<br />

MŠ: Keď prídu na pódium Petrášovci, je ich<br />

toľko, že sa tam skoro ani nezmestia. Koľko<br />

vás je v zbore dnes?<br />

JV: Asi štrnásť. Keď počítam i svoju<br />

vnučku Justýnu a najmladšieho syna<br />

Jonáša, ktorí už tiež spievajú. Obaja<br />

teraz chodia do prvej triedy. A najstaršou<br />

členkou zboru je moja maminka.<br />

MŠ: To je speváčka altistka. Veď tá medzi vami<br />

aj nesmierne omladla. Pomôže takáto rodinná<br />

muzikoterapia napríklad s nevyriešenými<br />

vzťahmi v rodine alebo konfliktmi? Pokiaľ<br />

niečo také vôbec poznáte…<br />

JV: Myslím, že určite áno. Človek<br />

má tendenciu sám v sebe zveličovať<br />

problémy. Keď o niečom veľa rozmýšľate,<br />

niečím sa neustále zaoberáte,<br />

vytvoríte zrazu čosi obrovské, čo ani<br />

nie je pravda. A keď sa tu zídeme<br />

a naladíme sa na to dobré, potom<br />

akosi problémy postupne vymiznú,<br />

nie sú už zďaleka takého rozsahu. Na<br />

dobrej línii sa problémy riešia lepšie<br />

a aj rýchlejšie, ako by si človek ešte<br />

pred hodinou vôbec vedel predstaviť.<br />

MŠ: Ako často sa stretávate?<br />

JV: Podľa toho, ako sa blíži termín<br />

vystúpenia. Väčšinou raz týždenne.<br />

Čím je vystúpenie bližšie, tým viac<br />

máme skúšok. To sa vtedy zídeme<br />

i cez týždeň. Tí, čo dochádzajú,<br />

skúšajú len v piatok a v nedeľu. Stretávame<br />

sa teraz u babičky v kuchyni.<br />

MŠ: Túto tému by som rada uzavrela svojím<br />

dojmom, ktorý mám z vašich vystúpení: verím,<br />

že je medzi vami mnoho dobrej energie,<br />

neodovzdávate si ju len medzi sebou, ale rozsievate<br />

ju ďalej, k vašim poslucháčom. Ľudia<br />

vždy žasnú a úprimne sa z vás radujú. Za to<br />

vám patrí veľká vďaka.<br />

Poďme teraz k ďalšej téme. Po dlhom kolobehu<br />

školení a sedení, vypisovaní formulárov, testov…<br />

sa stávate teraz jednou z prvých profesionálnych<br />

pestúnok u nás. Má to znamenať,<br />

že deti z ústavov sa postupne presťahujú<br />

do týchto profesionálnych pestúnskych rodín?<br />

JV: Áno. Vybavovanie trvalo asi<br />

rok. Nebolo to vôbec jednoduché.<br />

Pôvodne sme do profesionálneho<br />

pestúnstva vôbec vstúpiť nechceli,<br />

mali sme v pláne pribrať si do rodiny<br />

ďalšie dieťa. No po absolvovaní<br />

povinného stretnutia pestúnov v nás<br />

myšlienka na profesionálne pestúnstvo<br />

dozrela. A keď nám túto možnosť<br />

ponúkli asi po tretíkrát, povedali<br />

sme naraz obaja s manželom, že<br />

do toho pôjdeme. Takže sme museli<br />

ísť na ďalšie špecializované školenie.<br />

V kocke to vysvetlím asi takto: profesionálny<br />

pestún nahrádza funkciu<br />

kojeneckého ústavu alebo starostlivosť<br />

rodičov, ktorí sa momentálne<br />

nemôžu o svoje dieťa starať. Dĺžka<br />

pobytu dieťaťa v rodine je obmedzená<br />

na jeden rok. Za ten čas možno<br />

pracovať s rodičmi i dieťaťom tak,<br />

aby sa dieťa mohlo vrátiť späť do rodiny.<br />

Pokiaľ sa to nepodarí, ide dieťa<br />

do pestúnskej starostlivosti, bábätká<br />

na adopciu. Minulý týždeň som sa<br />

už zúčastnila konkrétneho školenia<br />

o tom, ako prebieha prevzatie dieťaťa,<br />

čo všetko treba zariadiť, akých<br />

odborníkov treba osloviť… Môže sa<br />

stať, že dostanú i trojdňové dieťatko.<br />

MŠ: Alebo aj školáka. Ako sa na tento systém<br />

profesionálneho pestúnstva pozeráte?


ROZHOVOR<br />

Jana a Miroslav Valentovci žijú v obci Skoky na Olomoucku. Spoločne vychovávajú už osem detí, pričom dve majú v pestúnskej starostlivosti.<br />

Odteraz budú tzv. profesionálnymi pestúnmi, čo je systém starostlivosti, ktorý má novo nahradiť ústavy pre deti.<br />

JV: Ja som tento zákon spočiatku<br />

kritizovala a hovorila si, že to nemôže<br />

fungovať. Myslím, že dnes som už pochopila,<br />

o čo ide, naladila som sa na<br />

tú správnu vlnu a uvedomila si, že je<br />

to voľba „menšieho zla“. Keď ide dieťa<br />

tri dni po narodení do kojeneckého<br />

ústavu, nie je lepšie, keď ide do rodiny<br />

k pestúnom? Ústav je ústav a tam tú<br />

starostlivosť a hlavne lásku nedostane<br />

nikdy takú, akú môže dostať v rodine<br />

od pestúnky, ktorá ho bude tri-štyri<br />

mesiace s láskou opatrovať.<br />

MŠ: Takže takéto dieťa môžete mať maximálne<br />

jeden rok. Ako to bude s citovou väzbou? Dostane<br />

sa k vám práve narodené bábätko a prežijete<br />

s ním jeho prvý rok života, potom ho odovzdáte<br />

ďalej…<br />

JV: Tiež som sa toho pôvodne bála.<br />

Ale som profesionálny pestún. Ako je<br />

profesionálna zdravotná sestra, človek<br />

sa i k tomuto musí postaviť profesionálne.<br />

Povedali nám, že profesionálny<br />

pestún musí byť človek, ktorý<br />

má vysporiadané svoje rodičovské<br />

potreby, čo je u mňa celkom aktuálne.<br />

Mám okolo seba kopu vlastných<br />

detí veľkých i malých a dokážem rozlíšiť,<br />

že tieto sú tu so mnou až do dospelosti<br />

a zostaneme spolu i naďalej<br />

v kontakte. Zatiaľčo deti, ktoré ma<br />

teraz potrebujú napríklad len na tri<br />

mesiace, odovzdám potom ich stálej<br />

rodine.<br />

MŠ: Ale napriek tomu im budete dávať rovnakú<br />

lásku, ako tým svojim.<br />

JV: Isteže. Na to sa už teším. Budem<br />

sa o ne starať, ako najlepšie budem<br />

vedieť.<br />

MŠ: Ako sa pozeráte z duchovného hľadiska<br />

na to, že k vám prídu takéto deti? Rozmýšľali<br />

ste o tom?<br />

JV: Priznám sa, že nie. Ale to, že<br />

nič nie je náhoda, som si uvedomila<br />

vtedy, keď sme do rodiny prijímali<br />

deti, ktoré sa nám nenarodili. Veľmi<br />

sa mi to otvorilo pri prvom. Najskôr<br />

to stále nešlo, stále sme nevyhovovali,<br />

nemali sme hmotné podmienky,<br />

a pod. A potom naraz sa všetko obrátilo<br />

a ja som hneď vedela – áno,<br />

patríme k sebe. A rovnaké to potom<br />

bolo i s druhým dieťatkom, hoci prišlo<br />

z úplne iného prostredia. Spätne<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


ROZHOVOR<br />

sa mi ukazuje, že nič nebola náhoda.<br />

A pripadá mi, že si ešte máme vyriešiť<br />

nejaké záležitosti z minulých<br />

životov.<br />

MŠ: Veľa ľudí rieši svoj život dopredu – hľadia<br />

stále do budúcnosti a plánujú, čo by ešte chceli.<br />

Ako je to u vás? Plánujete, alebo nechávate<br />

všetkému voľný priebeh?<br />

JV: Určite nechávam veci voľne<br />

prichádzať. Život ma naučil neplánovať.<br />

Pretože som zistila, že si plánovaním<br />

komplikujem vlastný život.<br />

Keď som si niečo naplánovala,<br />

bola som v strese a situácia sa potom<br />

aj tak vyvinula inak. A tak som od<br />

toho upustila a prijímam všetko tak,<br />

ako to je, veci riešim z minúty na minútu.<br />

Od najdôležitejšej. Pri takej početnej<br />

rodine sa to asi inak ani nedá.<br />

Sama viete, ako to chodí. Zobudíte<br />

sa a dieťa je choré, všetko sa tomu<br />

musí prispôsobiť. Stále riešite niečo<br />

nové. Ja som sa nikdy nevracala späť.<br />

Stále idem a žijem smerom dopredu.<br />

Zatiaľ sa mi ešte nestalo, že by som sa<br />

posadila a kochala sa spomienkami.<br />

Teraz sa zase mám na čo tešiť. Každého<br />

človeka občas v živote stretne<br />

nejaký stereotyp. Chodíte do práce,<br />

máte povinnosti, niekedy je ich dosť<br />

a tak vás trochu ubíjajú. A potom naraz<br />

príde niečo, čo vás nabije. A to ma<br />

teraz práve stretlo, pretože príde po<br />

tretíkrát v mojom živote veľká zmena.<br />

A dúfam, že to bude dobré (smiech).<br />

MŠ: Keď poviem, že mám päť detí, pýtajú sa ma<br />

ľudia väčšinou: „A ako to prosím vás zvládate?“<br />

Čo na takúto otázku odpovedáte?<br />

JV: (smiech) Áno, to samozrejme<br />

poznám. Na túto otázku neodpovedám.<br />

Ešte sa ma pýtajú, v akých hrncoch<br />

varím. Na to odpovedám, že vo<br />

veľkých a že malé nemám. Ale to je<br />

prirodzené. Človek to chce zvládať,<br />

musí to zvládať – nuž a takto proste<br />

žije. Ani neviem, čo by som k tomu<br />

dodala.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

MŠ: Ste šťastná?<br />

JV: Myslím, že áno.<br />

MŠ: Existuje návod na šťastie? Čo by ste poradili<br />

ľuďom, ktorí stále tápu, nevedia si rady…<br />

JV: Návod na šťastie asi neexistuje.<br />

Ale sama ste to povedali, keď<br />

ste k nám dnes prišli – že nemáte čas<br />

myslieť na seba. Pre mňa to ani nie je<br />

dôležité. Ja mám na mysli stále tých<br />

ostatných a to ma i napĺňa. Ich potreby,<br />

ich starosti; keď sa so mnou<br />

moje deti prídu porozprávať, som<br />

šťastím bez seba, pretože sú veľké<br />

a už to často nerobia. To sú drobné<br />

radosti, ktoré ma napĺňajú. Keď nad<br />

sebou začne človek veľa premýšľať,<br />

pripadá mi to ako strata času. Samozrejme,<br />

keď som niekedy veľmi<br />

unavená, mám potrebu urobiť i sebe<br />

nejakú malú radosť – akou je napríklad<br />

pedikúra, a pod. Ale pokiaľ niekto<br />

hľadá šťastie na drahej dovolenke,<br />

myslím, že ho tam nenájde.<br />

Ale teraz mi napadlo, že bol u nás<br />

jeden kamarát našich detí a hovoril<br />

mi: „Pani Valentová, vy stále pracujete.“<br />

A povedal mi to i náš Jindra:<br />

„Mami, ty nemáš žiadny voľný čas,<br />

ty stále pracuješ…“ Ale mne to tak<br />

nepripadá. Domáce práce robím nejako<br />

automaticky a okrem toho ich<br />

robím veľmi rada. Rada pečiem koláče<br />

i chlieb. Najlepšia kombinácia<br />

je robiť prácu, ktorú má človek rád,<br />

ktorá ho napĺňa a nijako neobmedzuje.<br />

Stretávam jednu paniu, ktorá<br />

chodí každý deň k susedke na kávu<br />

a hovorím si, že by mi vadilo takto<br />

zabíjať čas. Ja by som to nemohla robiť.<br />

Čo si tam stále rozprávajú? Už po<br />

desiatich minútach by som bola nervózna.<br />

Tam sa toho asi veľa dobrého<br />

neurodí. Samozrejme, niečo iného<br />

je užitočný rozhovor, ktorému rada<br />

venujem svoj čas (smiech).<br />

MŠ: Ja Vám zaň ďakujem. (Náš spoločný<br />

čas sa už pomaly napĺňal. Prišla sa k nám<br />

porozprávať zvedavá Marcelka a o chvíľu sa<br />

hlásil s čerstvo rozbitým kolenom i Jindřich.<br />

Marcelka sa rýchlo vžije do roly zdravotnej sestry<br />

a zranené koleno ošetrí…)<br />

Dovoľte ešte poslednú otázku. Niekedy padám<br />

únavou a potom riešim veci možno unáhlenejšie<br />

ako by bolo vhodné. Stáva sa to aj Vám? Kde<br />

čerpáte silu?<br />

JV: V tom nie ste sama. Teraz<br />

toho slniečka veľa nebolo, tak sa mi<br />

to stávalo i častejšie. Človek niekedy<br />

horko-ťažko hľadá východisko z danej<br />

situácie a potom reaguje negatívne.<br />

A keď tak sama seba počúvam,<br />

hovorím si: „Jana pozor, takto<br />

nie, ubližuješ ostatným za to, že si<br />

unavená“. Môžem potom len poďakovať<br />

vyšším mocnostiam za to, že<br />

som si to uvedomila. A vyriešim to<br />

tak, že idem spať. Obvykle je to naozaj<br />

len únava a ráno vstávam<br />

s úplne inými myšlienkami a elánom,<br />

svoju prácu stihnem trikrát<br />

rýchlejšie. I manželské roztržky sa<br />

dejú vždy len kvôli hospodáreniu<br />

alebo deťom. Nič iné v tom nie je.<br />

Ráno sa vyjasní množstvo vecí. Dar<br />

stredného veku je ten, že človek už<br />

nepotrebuje toľko spať, takže je potom<br />

čas na nedotiahnuté problémy.<br />

Dáme si s manželom kávu a riešime<br />

záležitosti, ktoré nie sú pre uši ostatných.<br />

A potom už deň štartuje<br />

ako každý iný (smiech).<br />

Rozprávanie dvoch žien zaznamenala jedna z nich:<br />

Marie Šuláková<br />

sulakova@svetgralu.cz


Hľa: Pravda je tak blízko<br />

Richard Steinpach<br />

Cesta a cieľ<br />

Zoznam prednášok:<br />

o Kedy vzniká človek?<br />

o „Kto je to vlastne žena?“<br />

o Zle pochopená rovnosť<br />

o Kam vedie móda?<br />

o Dobre myslený omyl<br />

o AIDS - zanedbaná obrana<br />

Naša cena: 5,90 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,30 €<br />

Sebapoznanie<br />

Zoznam prednášok:<br />

o Úvod<br />

o „Ráno“ - báseň<br />

o Načo žijeme na Zemi?<br />

o Hľadanie šťastia<br />

o Svojim ľuďom to dáva Pán v spánku<br />

o Záhadné pôsobenie: homeopatia<br />

o „Hľadanie Boha“ - báseň<br />

o Vianoce<br />

o Vyrovnanie tlaku<br />

o „Veľký kolobeh“ - báseň<br />

Naša cena: 5,90 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,30 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

11<br />

Svet 11 Grálu<br />

Svet 36 | Grálu 2013<br />

36 | 2013


TÉMA<br />

Homosexualita<br />

Tomáš Výboch<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Téma homosexuality je ešte vždy tabuizovaná. Ku konštruktívnej diskusii dôjde<br />

zriedkavo, keďže na oboch stranách sú väčšinou ľudia s ostro vyhranenými názormi,<br />

snažiaci sa presadiť iba svoj názor. Človek by však mal k tejto téme zaujať určité stanovisko,<br />

pretože, i keď nie je homosexuál, nejako sa ho táto problematika pravdepodobne<br />

dotkne. Nikdy totiž nevie, či náhodou niektorý jeho príbuzný, priateľ alebo<br />

kolega nebude patriť medzi známe štyri percentá.


TÉMA<br />

ČO SA PÍŠE V BIBLII<br />

Pri hľadaní správneho stanoviska sa<br />

človeku ponúka niekoľko možností:<br />

V prípade, že je hľadajúci človek<br />

kresťan, v Biblii nájde niekoľko poukazov:<br />

„Ak nie kto ob cuje s mužom, ako<br />

sa ob cuje so ženou, obaja spáchali<br />

ohav nosť; musia byť vy daní na sm rť;<br />

za svoju krv sú sami zod poved ní.‘‘<br />

3. kniha Mojžišova 20,13.<br />

Ak mu táto stať pripadá príliš tvrdá,<br />

podobne, ako je písaná značná časť<br />

Starej zmluvy, môže nájsť zmienku<br />

o homosexualite aj v Novom zákone:<br />

„Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci,<br />

ani cudzoložníci, ani<br />

muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji,<br />

ani lakomci, ani opilci, ani rúhači,<br />

ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva<br />

Božieho!“ 1. Korintským 6, 9-10.<br />

Postoj Biblie je teda zdanlivo jasný<br />

a neumožňuje kompromis. Homosexualita<br />

je hriech, teda konanie,<br />

ktoré odporuje Božej vôli, a je teda<br />

nesprávne.<br />

NÁZORY VEREJNOSTI<br />

Pokiaľ sa nad touto otázkou zamýšľa<br />

ateista, jeho postoj nebude taký jednoznačný.<br />

Človek inklinujúci ku<br />

konzervativizmu bude homosexualitu<br />

zavrhovať. Tradičný rodinný zväzok<br />

totiž poukazuje na muža a ženu<br />

ako jedinú „normálnu“ alternatívu,<br />

schopnú zachovať rod. Pri myšlienke<br />

na registrované partnerstvá, a dokonca<br />

manželstvá rovnakého pohlavia<br />

pocíti len ťažko potlačiteľný<br />

hnus a odpor a veľmi často vášeň<br />

bojovať voči takejto myšlienke v záujme<br />

ochrany spoločnosti. Liberál<br />

môže, naopak, takéto spojenie vítať.<br />

„Ak sa dvaja ľudia majú radi, je úplne<br />

jedno, akého sú pohlavia. Pokiaľ sú<br />

takí šťastní, spoločnosť nemá právo<br />

ich odsudzovať. Homosexualita je<br />

podľa najnovších výskumov vrodená,<br />

a teda za ňu človek nie je zodpovedný.<br />

Homosexuálne správanie je dokonca<br />

pozorovateľné u niektorých druhov<br />

zvierat. A ak existuje nejaký Boh,<br />

určite vedel, prečo takého človeka<br />

stvoril.“<br />

Pokiaľ sa človek chce oprieť o názory<br />

vedy, bude pravdepodobne dezorientovaný.<br />

Výsledky výskumov<br />

sa totiž rôznia. Od roku 1990 Svetová<br />

zdravotnícka organizácia vyškrtla<br />

homosexualitu zo zoznamu<br />

chorôb. Kým jeden výskum dokazuje,<br />

že homosexualitu nemožno liečiť, iný<br />

výskum potvrdzuje, že to možné je.<br />

Jedna štúdia vraví, že homosexualita<br />

je vrodená, iná zas, že vrodená nie je.<br />

Ktorý z týchto názorových prúdov<br />

je ten skutočne správny?<br />

Ak chce človek posudzovať homosexualitu,<br />

najbezpečnejšie pre neho<br />

bude oslobodiť sa od názorov spoločnosti,<br />

vedy i náboženstva a použiť<br />

vlastné srdce i rozum. Pri tom mu<br />

veľmi pomôže vlastná osobná skúsenosť<br />

– poznanie ľudí, ktorí sú takto<br />

orientovaní. Ak mu táto osobná<br />

skúsenosť chýba, je veľmi pravdepodobné,<br />

že jeho posudzovanie bude<br />

skreslené, vytrhnuté z kontextu,<br />

a preto nesprávne, podobne ako keby<br />

nám rozprával o živote v Afrike niekto,<br />

kto tam nikdy nebol.<br />

CIT<br />

PRE PRIRODZENOSŤ<br />

Pravdepodobne každý heterosexuálny<br />

človek pocíti určitý odpor pri<br />

pohľade na homosexuálny zväzok<br />

mužov alebo žien. Žena, ktorej gestikulácia,<br />

záľuby i celé správanie je<br />

prevažne mužské, pôsobí v týchto<br />

svojich črtách na heterosexuálneho<br />

muža i ženu odpudzujúco. Podobné<br />

pocity vyvolá muž, ktorý má<br />

prevažne ženské správanie. Túto skutočnosť<br />

gay, alebo lesbická žena vždy<br />

vycíti, vie o tom, hoci si chce akokoľvek<br />

silno nahovárať, že nie. Tento cit,<br />

vnútorný odpor voči takémuto správaniu<br />

by heterosexuál nemal potláčať.<br />

Je to prirodzený prejav jeho duše,<br />

ktorá má cit pre krásu a harmóniu,<br />

a tým aj pre prirodzenosť. Podobný<br />

cit predsa vyvoláva u človeka pohľad<br />

na grotesknú maľbu, alkoholika či<br />

gamblera. Nie v zmysle, že by šlo<br />

o podobnú odchýlku, ale v zmysle<br />

vyciťovania neprirodzenosti. Tento<br />

cit chráni dušu človeka pred tým, aby<br />

sa niekedy takou stala, aby sa pokrivila.<br />

Pôsobí tu zákon rovnorodosti,<br />

ktorý v dôsledku vnútornej inorodosti<br />

stavia bariéru neporozumenia<br />

medzi dve duše, ktoré sa takto stretli.<br />

Vyciťovanie tohto zákona pôsobí<br />

na homosexuálne orientovaného človeka<br />

bolestne. Spôsobuje mu vnútorné<br />

trápenie a premýšľanie, prečo<br />

to tak je a ako to napraviť. A tak je<br />

to správne. Múdrosť prírodných zákonov<br />

tak vložila do sveta výstražný<br />

trojuholník, ktorý môže tento človek<br />

využiť vo svoj prospech, k tomu, aby<br />

sa nakoniec – hoci po ťažkej ceste –<br />

raz predsa len stal prirodzeným.<br />

V MENE LÁSKY?<br />

Spoločnosť však v tomto bode urobila<br />

niekoľko prechmatov. Jednostranný<br />

výklad biblických textov sa zmiešal<br />

s prirodzeným, no nesprávne chápaným<br />

už vyššie zmieneným odporom<br />

voči neprirodzenému konaniu, a vytvoril<br />

tak homofóbneho človeka, bojujúceho<br />

proti homosexualite. Denne<br />

odsudzuje takto orientovaného človeka<br />

na okraj spoločnosti, neschopná<br />

ho akceptovať. Je klamlivé tvrdiť, že<br />

tu ide o lásku k blížnemu, ktorá chce<br />

takéhoto človeka priviesť na správnu<br />

cestu. Spôsob, akým sa táto domnelá<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


TÉMA<br />

pomoc prejavuje, hovorí totiž sama<br />

za seba. Sú to väčšinou ostré slovné<br />

narážky a pohŕdanie, často dokonca<br />

fyzické násilie, ktoré svedčí nie o pomoci,<br />

ale o úplnom odsúdení takéhoto<br />

človeka. Tu sa odveká ľudská<br />

slabosť druhých odsudzovať prejavuje<br />

vo svojej najsilnejšej forme, pretože<br />

tu si ten, ktorý napáda, môže<br />

byť celkom istý, že v tomto smere on<br />

nepochybil, a teda sa cíti chránený,<br />

nadradený a v práve. Kameň ktorý<br />

hodil, mu totiž nikto nemôže vrátiť –<br />

je predsa vidieť, že on je normálny.<br />

Je teda ľahké druhých súdiť a určovať<br />

im pravidlá správania, nech sú<br />

akékoľvek tvrdé a represívne. Jeho sa<br />

totiž nedotknú. Úplne tu teda chýba<br />

porozumenie k blížnemu.<br />

JEDNA LASTOVIČKA<br />

LETO NEROBÍ<br />

Pritom sa prehliada dôležitá skutočnosť,<br />

že homosexuál má „pokrivenú“<br />

jednu zložku svojej osobnosti,<br />

hoci v iných črtách to môže byť výnimočný<br />

človek. Z dejín sú známe<br />

mnohé osobnosti, ktoré boli homosexuálne<br />

či bisexuálne orientované,<br />

no pre ľudstvo mali obrovský prínos.<br />

Orientácia človeka nedefinuje<br />

celú jeho osobnosť, je to len jej jedna<br />

zložka. Rovnako tak nebudeme odsudzovať<br />

človeka, ktorý je milý, pracujúci,<br />

srdečný otec, ktorý však má<br />

jednu vášeň – je fajčiarom. Veď kto<br />

je bez viny, bez určitého pokrivenia<br />

osobnosti? Je to zvláštne, že násilný<br />

muž, ktorý doma bije ženu, je v podstate<br />

často akceptovanejší ako muž<br />

homosexuál, umelec, ktorý sa angažuje<br />

v rôznych dobročinných aktivitách.<br />

Veriaci človek často prehliada,<br />

že hoci je homosexualita vnímaná<br />

v Biblii ako smrteľný hriech, tak je<br />

vnímané predsa aj cudzoložstvo,<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

chamtivosť, opilstvo atď. (1. Korintským).<br />

Všetci predsa denne hrešíme<br />

a pritom očakávame, že nás napriek<br />

tomu druhí prijmú a nebudú sa nás<br />

snažiť silou-mocou meniť. Popri našich<br />

hriechoch robíme aj mnoho<br />

dobrých vecí. A rovnako je to aj u homosexuálov<br />

či bisexuálov.<br />

Namiesto toho, aby spoločnosť vyjadrila<br />

svoj postoj k homosexualite<br />

úplne vecne, bez emócií v duchu slov<br />

„homosexualita nie je celkom prirodzená,<br />

no akceptujeme ju“, vyhradzuje<br />

si právo súdiť osoby otvorene<br />

i skryte slovami: „Homosexuáli nie<br />

sú normálni a svojím správaním spoločnosti<br />

škodia.“<br />

MYŠLIENKOVÝ<br />

VZOREC SPRÁVANIA<br />

Predstavme si mladého človeka,<br />

ktorý si svoju rozdielnu orientáciu<br />

začne plne uvedomovať a stretne sa<br />

s týmto názorom. Pravdepodobne<br />

začne pociťovať obrovský strach<br />

a pocit menejcennosti<br />

a snaží<br />

sa svoju orientáciu<br />

tajiť a zmeniť.<br />

Či už sám svojou<br />

zmenou myslenia,<br />

alebo liečbou<br />

u psychiatra.<br />

Výskumy ukázali, že táto liečba väčšinou<br />

nepriniesla želaný efekt. Na<br />

Slovensku sa istý renomovaný profesor<br />

snažil liečiť týchto ľudí tak, že<br />

im premietal homosexuálne pornografické<br />

materiály a popri tom ich<br />

karhal a nadával im, s cieľom vyvolať<br />

v nich hnus. Takáto nešťastná a vyslovene<br />

hlúpa metóda, samozrejme,<br />

viedla k potlačeniu osobnosti, pocitom<br />

viny a ťažkým depresiám. Neriešila<br />

totiž jadro problému. Mnohí<br />

veriaci sa domnievajú, že tu dokáže<br />

zasiahnuť iba Boh a modlitbami sa<br />

Kto nepozná samého<br />

seba, nemôže sa<br />

ani zmeniť<br />

snažia takémuto človeku pomôcť –<br />

no zázračné uzdravenie sa neudeje.<br />

Homosexuál si väčšinou veľmi<br />

dobre uvedomuje, že svoju náklonnosť<br />

k rovnakému pohlaviu len tak<br />

nezmení. Na druhej strane cíti aj neprirodzenosť<br />

svojej orientácie. Ak<br />

nie, život mu v tom príde na pomoc –<br />

je známe, že homosexuálne zväzky<br />

väčšinou nie sú trváce. To je pochopiteľné,<br />

pretože prírodné zákony nepripustia<br />

žiadnu odchýlku. Medzi<br />

ľuďmi rovnakého pohlavia nemôže<br />

nastať duchovná harmónia, ako je<br />

to medzi ženou a mužom. Pretože<br />

zjednodušene – muž je úplný, keď<br />

má po svojom boku ženu a naopak.<br />

Spolu dokážu vytvoriť harmonický<br />

celok, ktorý podporuje život i spoločnosť.<br />

Muž sa takýmto spôsobom<br />

s iným mužom nikdy nemôže spojiť.<br />

Vždy tam totiž dôjde k nenaplneniu<br />

určitých potrieb – ktoré mu muž<br />

nikdy nenaplní, pretože na to nemá<br />

schopnosti. Nemá v sebe tú úžasnú<br />

jemnosť citov, schopnosť empatie,<br />

starostlivosti a mnoho iného, čo<br />

má len žena. Takisto<br />

žena, ktorá<br />

túži po ochrane<br />

muža, po jeho<br />

starostlivosti<br />

a praktickosti –<br />

nikdy nedostane<br />

toto naplnenie<br />

od inej ženy.<br />

K takejto skúsenosti dôjde každý<br />

homosexuál vlastným prežitím. Príčina<br />

striedania partnerstiev nespočíva<br />

v promiskuite, ale v hľadaní<br />

lásky, vhodného doplnenia, hoci len<br />

na podvedomej úrovni.<br />

Späť však k myšlienkovým pochodom<br />

homosexuála. On vie, že je homosexuál,<br />

vie, že to len tak nezmení,<br />

nech sa akokoľvek snaží, a tak<br />

v ňom vzniká obrovská krvácajúca<br />

rana, pretože spoločnosť mu dáva<br />

najavo: „si deviant“. Obranným


TÉMA<br />

mechanizmom duše, ktorá sa svoju<br />

inakosť snažila zmeniť, no nešlo to,<br />

sú len dve možnosti: klamať seba<br />

i iných, že nie je homosexuálna,<br />

alebo presvedčiť samu seba, že homosexualita<br />

je normálna. Ak by to<br />

neurobila, musela by celý svoj život<br />

prežiť v nemilosti, v domnienke, že<br />

si nezaslúži lásku – pretože to je posolstvom<br />

spoločnosti. A takéto extrémne<br />

citové strádanie nevydrží<br />

žiadny človek.<br />

Ak sa zamyslíme, vidíme v tomto<br />

myšlienkovom pochode určitú logiku<br />

a pochopíme, že snahy spoločnosti<br />

boli väčšinou vedené nesprávne,<br />

dosiahli pravý opak toho, čo bolo<br />

zamýšľané. V prvom prípade totiž<br />

dôjde k úplnému popretiu vlastnej<br />

identity. Človek neprijíma samého<br />

seba, nie je spojený so svojím vnútrom.<br />

A kto nepozná samého seba, nemôže<br />

sa reálne ani zmeniť, napraviť.<br />

Toto poznáme z východných náboženstiev<br />

i z rozprávok. Až vo chvíli,<br />

keď si uvedomíme, kto sme a kde robíme<br />

chybu, môžeme nastúpiť cestu<br />

k náprave. Tu však chýba láska k sebe<br />

samému, tá jediná mocná sila, ktorá<br />

je schopná pretvárať, liečiť a podporovať.<br />

Teda práve to, čo mu jediné<br />

môže pomôcť, je od neho na míle<br />

vzdialené. Takýto človek potrebuje<br />

k svojej zmene predovšetkým vlastné<br />

prežitie, vlastnú skúsenosť – vlastné<br />

rany, ale tie, ktoré prirodzene z takého<br />

života vyplynú, nie tie, ktoré<br />

mu zasadzuje netolerantná spoločnosť.<br />

V druhom prípade dôjde k ešte<br />

silnejšej degradácii osobnosti a zablokovaniu<br />

citu. Človek si násilím<br />

vytvorí ilúziu, že homosexualita je<br />

normálna, len aby bol hodný lásky.<br />

Tento sebaklam je len volaním po<br />

láske, nič viac. A skutočne, dnes väčšina<br />

homosexuálov bojuje za zrovnoprávnenie,<br />

za potvrdenie toho, že sú<br />

normálni. Z toho je ale ľahko možné<br />

vidieť, že oni vo svojom najhlbšom<br />

vnútri cítia, že ich odchýlka nie je<br />

normálna. Inak by nepotrebovali<br />

bojovať. Ak sme o sebe v nejakom<br />

smere presvedčení, nepotrebujeme<br />

to predsa nikomu dokazovať.<br />

NAJVÄČŠÍM LIEKOM<br />

JE LÁSKA<br />

Homosexuáli potrebujú v prvom<br />

rade prijatie a lásku, tak ako ju potrebuje<br />

každý človek. Je to najlepší<br />

základ pre zdravý vývoj a nápravu<br />

duše. Spoločnosť sa nijak obzvlášť<br />

nepotrebuje namáhať pomôcť im<br />

v tom, pretože<br />

liečbou tu bude<br />

samotný život<br />

a bolestné prežitia.<br />

Zakázať homosexuálom,<br />

aby vytvárali<br />

partnerstvá je<br />

podľa môjho názoru<br />

nedôstojné.<br />

Rovnako nemôžeme žiadnemu heterosexuálnemu<br />

páru zakazovať stýkať<br />

sa, hoci je nám často úplne zrejmé,<br />

že sa k sebe ako pár nehodia, a ženie<br />

ich k sebe len pohlavná túžba. To je<br />

však zrejmé iba nám. My však nevieme,<br />

čím sa majú navzájom obohatiť,<br />

čo majú spoločne prežiť. Dobre<br />

mienené rady zriedkavo zavážia, to<br />

pozná istotne každý rodič. Prečo by<br />

to malo byť inak aj u osôb rovnakého<br />

pohlavia?<br />

Práve akceptovanie napriek ich<br />

odlišnosti bude pre takých ľudí najväčšia<br />

pomoc. Ak budú totiž prijatí<br />

a uznaní ako hodnotní ľudia, a napriek<br />

tomu budú nešťastní – budú<br />

musieť hľadať príčinu svojho nešťastia<br />

u seba a nie v spoločnosti, ktorá<br />

ich neprijíma. Teraz je totiž ich vnímanie<br />

zakalené pocitom hanby, nutnosťou<br />

skrývať sa a potláčať samého<br />

Ak sme<br />

o sebe presvedčení,<br />

nepotrebujeme to<br />

nikomu dokazovať<br />

seba – a preto nevedia rozlíšiť, čo je<br />

príčinou ich nešťastia a prisudzujú ju<br />

často netolerantnej spoločnosti.<br />

Existuje aj druhý extrém, ktorý je<br />

rovnako škodlivý. Nastal prílišnou<br />

liberalizáciou, podľa ktorej sú hranice<br />

medzi tým, čo je prirodzené<br />

a čo nie je, dané ľuďmi. Preto môžu<br />

tieto hranice ľudia i meniť. V tom sa<br />

skrýva nebezpečenstvo, pretože výsledkom<br />

takéhoto životného štýlu je,<br />

že sa môže úplne všetko. Cit a svedomie<br />

sa v tomto prípade musí vyradiť<br />

– pretože to nie je nič iné, ako<br />

tradície, predsudky a dogmy. Takýto<br />

stav by však nakoniec skončil anarchiou.<br />

Nadšené tlieskanie a podporovanie<br />

homosexuality<br />

ako<br />

akéhosi „spestrenia<br />

spoločnosti“<br />

len utvrdzuje<br />

sebaklam<br />

týchto ľudí, že<br />

homosexualita<br />

je prirodzená. Tu<br />

sa láska k blížnemu<br />

stala slabošskou, pokrivenou,<br />

a jej výsledkom je len predĺženie utrpenia<br />

a odďaľovanie nápravy. Je tu<br />

potrebný jednoznačný postoj, vyjadrujúci<br />

skutočnosť, avšak dôstojným<br />

spôsobom. Tým sa môže zabezpečiť<br />

zdravý základ myslenia – vedomie<br />

homosexuála, že v určitých črtách<br />

svojej osobnosti nie je prirodzený, no<br />

i napriek tomu je hodnotný a cenný.<br />

SKUTOČNÉ PRÍČINY<br />

HOMOSEXUALITY<br />

Príčina homosexuality bola pred<br />

ľuďmi po stáročia skrytá. Preto nemohla<br />

byť väčšinou ani úspešne liečená.<br />

Lekári sa snažili utlmiť sexuálnu<br />

túžbu po človeku rovnakého<br />

pohlavia a presmerovať ju. Tým však<br />

odstraňovali len následok. Asi ťažko<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


si totiž možno predstaviť, že by niekto<br />

len tak z túžby po dobrodružstve<br />

vyskúšal žiť s osobou rovnakého pohlavia.<br />

Automaticky by v ňom táto<br />

predstava vyvolala odpor. Z toho<br />

možno vyvodzovať, že príťažlivosť<br />

k rovnakému pohlaviu je len následok.<br />

Príčina spočíva omnoho hlbšie.<br />

Ak sa podarí liečiť príčinu, príťažlivosť<br />

k osobe rovnakého pohlavia<br />

sama zanikne.<br />

Abd-ru-shin vo svojom diele Vo<br />

Svetle Pravdy ozrejmuje skutočnú<br />

príčinu homosexuality. Poukazuje<br />

na to, že ľudská duša sa krátko po<br />

svojom vzniku rozhodne pre určité<br />

pohlavie a toto rozhodnutie je pre<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

ňu nezmeniteľné. Pohlavie však nie<br />

je dané telesnými znakmi, ale druhom<br />

činnosti, akou sa bude prejavovať.<br />

Mužská duša by počas celej svojej<br />

existencie mala rozvíjať mužské<br />

vzory správania, vlastnosti a prednosti.<br />

Ak sa z tejto cesty časom odchýli<br />

a rozhodne sa pre pasívnejšiu<br />

formu prejavu, typickú pre ženu, tak<br />

sa môže v ďalšom vtelení inkarnovať<br />

do ženského tela. Na prvý pohľad<br />

bude teda ženou, pretože bude mať<br />

ženské pohlavné orgány a pod. Avšak<br />

vo svojej podstate to bude vždy<br />

muž. A skutočne, ak sa poobzeráme<br />

vôkol seba, môžeme mať často pocit,<br />

že niektorí muži majú taký silný<br />

ženský prejav, že pôsobia ako ženy<br />

v mužskom tele. Oni však v skutočnosti<br />

tak nielen pôsobia, ale nimi sú.<br />

Presne tak isto je to aj s mužmi v ženských<br />

telách.<br />

Okrem tejto skupiny ľudí však môžeme<br />

vidieť aj mužov, ktorí na nás<br />

pôsobia mužne a ženy, pôsobiace<br />

žensky – no napriek tomu sú obaja<br />

priťahovaní k rovnakému pohlaviu.<br />

Dôvodov môže byť niekoľko.<br />

Často môžeme vidieť v minulosti takého<br />

človeka mnoho partnerských<br />

zranení, alebo dokonca znásilnenie<br />

a zneužívanie z detstva. Takéto<br />

zranenia môžu vyvolať odpor voči<br />

osobe iného pohlavia, no túžba po


TÉMA<br />

partnerskom zväzku pretrvá. Tak sa<br />

nešťastne rozhodne pre život s osobou<br />

rovnakého pohlavia.<br />

Sigmund Freud mal k tejto problematike<br />

zaujímavé postrehy, ktoré<br />

môžu byť pre hľadajúceho človeka<br />

prínosom. Skúmal predovšetkým<br />

homosexuálnych mužov, ktorí nemali<br />

vo svojom detstve mužský vzor<br />

správania. Istý bod vývoja, keď sa<br />

syn mal od matky odtrhnúť a identifikovať<br />

sa s otcom, nenastal. Dieťa<br />

ostalo pri matke a prevzalo jej model<br />

správania. Bol tu teda zanedbaný dôležitý<br />

vývinový krok. U týchto mužov<br />

v určitých prípadoch došlo v neskoršom<br />

veku k vyliečeniu.<br />

Je tu tiež predpoklad, že u mnohých<br />

homosexuálov i bisexuálov je<br />

príčinou odchýlky príliš vystupňovaná<br />

pohlavná túžba, ktorá sa stala<br />

len veľmi ťažko ovládateľnou až nenásytnou.<br />

Podnety, ktoré boli do istého<br />

momentu dráždivé a spôsobovali<br />

dostatočné uspokojenie, sú už<br />

všedné, nezaujímavé. Pud potrebuje<br />

už silnejšie dráždidlá. Túto potrebu<br />

môže uspokojiť sexuálna skúsenosť<br />

s osobou rovnakého pohlavia, pretože<br />

prináša zmenu. V tomto prípade<br />

je vystupňovaná pohlavná žiadostivosť<br />

až do takej miery, že spočiatku<br />

len jemne, no nakoniec podstatne<br />

prevyšuje cit pre prirodzenosť.<br />

Ako vidíme, príčin a druhov homosexuality<br />

je mnoho. Okrem spomenutých<br />

ich existuje pravdepodobne<br />

viac. Táto rôznorodosť bude<br />

aj odpoveďou na otázku, prečo boli<br />

niektoré pokusy o liečbu úspešné<br />

a iné nie. Každá z nich potrebuje<br />

svoj vlastný osobitný prístup a niektoré<br />

budú liečiteľné len ťažkými životnými<br />

skúsenosťami, ktorých účinok<br />

sa prejaví, až keď duša opustí<br />

tento svet. Osobne sa domnievam,<br />

že vlastná skúsenosť každého takého<br />

človeka je väčšinou nevyhnutná<br />

a bude predstavovať tú najúčinnejšiu<br />

„liečbu“. Človek sa dnes učí prevažne<br />

z vlastných chýb, múdre rady sú<br />

platné väčšinou, až keď nevládze<br />

inak. A to by mala spoločnosť akceptovať<br />

aj v tomto prípade. Aby mohlo<br />

dôjsť k náprave, človek musí poznať<br />

duchovné súvislosti svojej orientácie.<br />

Vo väčšine prípadov bude musieť<br />

zmeniť svoj svetonázor, zvlášť ak<br />

si doteraz myslel, že duša neexistuje.<br />

Je však dôležité rešpektovať slobodnú<br />

vôľu človeka a snažiť sa pomôcť len<br />

tam, kde vznikne táto túžba.<br />

MANŽELSTVÁ<br />

A ADOPCIE DETÍ<br />

Človeku má byť ponechaná slobodná<br />

vôľa rozhodovania, pokiaľ<br />

vedome neškodí svojim blížnym.<br />

Toto pravidlo by sa malo uplatniť aj<br />

tu. Homosexuálny zväzok nie je pre<br />

spoločnosť nebezpečenstvom. Je nebezpečenstvom<br />

pre ľudí rovnakého<br />

pohlavia, ktoré sa rozhodli žiť spolu.<br />

A toto ich rozhodnutie treba akceptovať.<br />

Uzatváranie manželstiev nemá<br />

v tomto prípade oprávnenie, pretože<br />

manželstvo je zväzok dvoch milujúcich<br />

sa duší, ktoré sú schopné vytvoriť<br />

harmonický celok. Tento zväzok<br />

je chránený Stvoriteľom a mal by byť<br />

pre ľudí posvätným. Homosexuálne<br />

partnerstvo však nedokáže byť úplne<br />

harmonické. To ale máloktorý homosexuál<br />

pochopí, pretože on má<br />

hranicu medzi tým, čo je mužské<br />

a čo ženské nejasnú a vníma rozdiel<br />

len vo fyzických znakoch. Ak zvážime<br />

každé pre a proti, dospejeme<br />

pravdepodobne k názoru, že adopcie<br />

detí u rodičov rovnakého pohlavia<br />

môžu ohroziť duševný vývoj dieťaťa.<br />

Dieťa môže totiž vzor správania,<br />

ktorý vidí, považovať za prirodzený.<br />

Jeho city sa môžu uviesť do zmätku.<br />

Hranica medzi tým, čo je mužské<br />

a ženské sa stiera. Keď toto dieťa vyrastie,<br />

nestane sa homosexuálne, no<br />

citovo môže byť dezorientované.<br />

LÁSKA K BLÍŽNEMU<br />

JE NAJVYŠŠÍ ZÁKON<br />

Pred desiatimi rokmi sa mi kamarát<br />

zdôveril so svojou homosexualitou.<br />

Mal som vtedy konzervatívnejšie názory<br />

ako dnes. Chcel som mu dať svoj<br />

jednoznačný názor najavo, no zároveň<br />

som mu nechcel ublížiť. Jedného<br />

dňa sme sa stretli aj s mojím starším<br />

priateľom. Mnohokrát som sa<br />

presvedčil o tom, že jeho názory sú<br />

správne a pomáhajúce. Na stretnutí<br />

som šibalsky nadhodil otázku: „A čo<br />

pokrivené duše?“ Starší priateľ vycítil,<br />

kam tým mierim a reagoval na<br />

moju otázku kývnutím ruky a s priateľským<br />

úsmevom povedal: „Ale veď<br />

to nie je nič strašné, veď oni sa časom<br />

napravia“. Bol som prekvapený, čakal<br />

som do duše bijúcu kázeň a dostal<br />

som túto odpoveď. Kútikom oka<br />

som pozrel na môjho kamaráta sediaceho<br />

vedľa a zbadal som na jeho<br />

perách úsmev a oči, ktoré žiarili radosťou.<br />

Nikdy na ten pohľad nezabudnem…<br />

Najväčším zákonom života je<br />

láska. A láska je trpezlivá, dobrotivá,<br />

nikdy nezavrhuje, vždy je ochotná<br />

pomôcť a podporiť. A nikdy, nikdy<br />

nesúdi…<br />

Tomáš Výboch<br />

vyboch@svetgralu.sk<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


POSOLSTVO GRÁLU<br />

TÉMA<br />

ŽENSKOSTI A MUŽSKOSTI<br />

V PREDNÁŠKACH POSOLSTVA GRÁLU<br />

ŽENA A MUŽ<br />

Teraz sa samozrejme opýtate, ako je to potom možné,<br />

že niektorá ľudská duša sa na zemi môže vteliť striedavo<br />

raz ako žena a inokedy ako muž. Rozriešenie nie je také<br />

ťažké, ako si myslíte; lebo v každom smere pravá žena sa<br />

nikdy nedostane do takej situácie, aby sa musela hrubohmotne<br />

vteliť ako muž.<br />

Taký dej je opäť iba jedným zo zlých následkov vlády<br />

rozumu, nech to znie akokoľvek čudne.<br />

Pozemská žena, ktorá sa podriaďuje rozumu, práve tým<br />

potláča svoju pravú ženskosť. Tá je potlačená a nevytvára<br />

citovosť, lebo ju triezvy rozum zamurováva. Tým sa nadväzujú<br />

osudové vlákna takým spôsobom, že dotyčná žena<br />

sa nabudúce musí inkarnovať ako muž, pretože po tomto<br />

potlačení a zamurovaní prevláda len hrubšie duchovné<br />

a podľa zákonov stvorenia nemôžu byť vôbec nadviazané<br />

iné vlákna.<br />

Takéto zmeny inkarnácie sú potom nutné, keďže všetko<br />

musí dôjsť k vývoju, ktorý sa v ľudskom duchovnom jadre<br />

začne. Menovite to terajšie neprirodzené napodobovanie<br />

muža ženským svetom, priečiace sa zákonom stvorenia,<br />

ako aj vyslovene rozumové práce, za to musí ženskosť<br />

niesť ťažké následky. V tom totiž spočíva porušovanie<br />

harmónie stvorenia!<br />

Všetky tieto ženy potláčajú svoju pravú ženskosť a museli<br />

by z tohto hľadiska na budúci raz dôjsť k inkarnácii<br />

v mužskom tele. To by samo osebe ešte vôbec nebolo také<br />

zlé. Tu však do toho hovorí ešte skutočnosť, že ženská<br />

duša pri pokrivení svojej úlohy môže síce rozumne pôsobiť<br />

v mužskom tele, lenže iba telesne. Nikdy sa nemôže<br />

stať pravým mužom duchovne a duševne. Je a zostane<br />

odchýlkou.<br />

…<br />

Z tohto dôvodu nachádzame na zemi často mužov s prevládajúcimi<br />

ženskými vlastnosťami a ženy s prevládajúcimi<br />

mužskými vlastnosťami. Druh ich duší u oboch nie<br />

je pravý, ale pokrivený a v samotnom stvorení nepotrebný,<br />

vyjmúc možnosť hrubohmotného rozmnožovania.<br />

Prvé rozhodnutie duchovného zárodku je aj pri tomto<br />

smerodajné a základné. Samozrejme nedeje sa to vedome.<br />

Spočíva to len v prebúdzajúcej sa vnútornej túžbe! Ak táto<br />

túžba vedie k jemnejšej činnosti, potom je bytie duchovného<br />

zárodku rozhodnuté k ženskému. Tak totiž dostane<br />

alebo si uchová určitú časť vyššieho bytostného, z ktorého<br />

sa uvoľňuje, alebo odštepuje. Ak sa prikláňa k hrubšej, aktívnej<br />

alebo pozitívnej činnosti, tak sa od neho postupne<br />

uvoľňuje to jemné a tá jemnejšia časť bytostného zostáva<br />

celkom vzadu. Áno, je samočinne odpudená, takže pre<br />

taký duchovný zárodok je mužské tým základným a rozhodujúcim.<br />

V tom sa spĺňa hneď na počiatku záruka jednorazového<br />

slobodného rozhodnutia, nazývaného slobodnou vôľou.<br />

(Úryvok z prednášky)<br />

POKRIVENÉ DUŠE<br />

A predsa je v tom určitá úzkosť, keď si človek s pokročilým<br />

poznaním povie, že je pokrivenou dušou. Keď raz<br />

bol ženou a po druhýkrát mužom na Zemi alebo opačne.<br />

Akási tieseň zaľahne pritom na jeho dušu.<br />

To je prirodzene nesprávne a zase sa raz vylieva s kúpeľom<br />

i dieťa. Najbližšie tomu je totiž poznatok, že taký človek<br />

pokrivil svoju dušu. Lenže tá pokrivenosť vôbec nemusí<br />

ešte trvať. V skutočnosti pri tom zmenil len rúcho, telo!<br />

Ale samotný duch napriek tomu zostal pri každej premene<br />

vždy tým, akým sa po prvý raz rozhodol byť na počiatku<br />

svojich putovaní stvorením. Lebo pre neho jestvuje v tomto<br />

ohľade ako u každej veci vo stvorení tiež iba jedno jediné<br />

prvotné a smerodajné slobodné rozhodnutie, na ktoré zostane<br />

potom pripútaný. Skľúčenosť vzniká teda len príliš<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


POSOLSTVO GRÁLU<br />

zbežným ponímaním Posolstva; lebo z neho musí každý<br />

vedieť, že práve takáto zmena môže byť pre dotyčného<br />

osožná. Dáva mu totiž možnosť opätovného narovnania.<br />

Podnieti ho k tomu, ba čo najviac mu pomôže všetko znovu<br />

napraviť. Takýmto núteným prežitím môže duša dokonca<br />

ešte zosilnieť.<br />

Teraz si však zase nesmie myslieť, že tí, ktorých cesta zostala<br />

priama, niečo zameškali. Tak to nie je. Tam, kde došlo<br />

k pokriveniu vlastným nesprávnym chcením, len tam<br />

môže byť zmena na osoh, aby tak pokrivená duša, ktorá<br />

tým prejavila svoju slabosť, mohla zosilnieť do tej miery,<br />

že to už nikdy neurobí. Týmto samozrejme odpadla od<br />

nej tiež táto chyba.<br />

Teraz sa poobzerajte okolo seba a pozorujte svojich blížnych!<br />

Čoskoro nájdete medzi nimi ženy, ktoré majú charakteristické<br />

mužské črty vo svojej bytosti. Práve dnes je<br />

ich viac ako kedysi. Možno povedať, že dnes je tým veľká<br />

časť ženstva akoby zamorená. Nie je totiž ťažko vybadať,<br />

že u takej ženy alebo dievčaťa je v jej bytosti niečo pokrivené<br />

a aj musí byť, pretože žena prirodzene nemôže a ani<br />

nemá byť mužom.<br />

Samozrejme tým nemienim telo. Lebo toto je skoro<br />

vždy ženské, s výnimkou bokov, ktoré svojou štíhlosťou<br />

pripomínajú väčšinou mužské, a preto sú v skutočnosti<br />

neženské.<br />

Spomínam toto úmyselne, pretože tým súčasne uvádzam<br />

jeden vonkajší znak. Ženské telo, v ktorom prebýva<br />

pokrivená mužská duša, bude mať vo väčšine prípadov<br />

toto znamenie úzkych bokov, kloniacich sa k mužskej postave,<br />

na rozdiel od tých, ktorých duša nejakým spôsobom<br />

ešte len speje k pomužšteniu; nech je to už ich názormi<br />

alebo ich činnosťou. Vzniká z toho náklonnosť, ktorá<br />

umožní spriadanie nitiek pre budúce vtelenie v mužskom<br />

tele. Práve tak je to u mužských tiel, ktoré dostanú širšie<br />

boky, kloniace sa k ženskej postave, len čo skrývajú v sebe<br />

pokrivenú ženskú dušu.<br />

Samozrejme sú tiež výnimky tvarov v stavbe ženského<br />

tela následkom prepestovania, následkom jednostranného<br />

športu matiek alebo ich nesprávnou telesnou činnosťou,<br />

čoho dôsledky sa prenesú na deti.<br />

Tým sme si označili dve hlavné skupiny, ktoré musíme<br />

od seba odlišovať.<br />

Jednou skupinou sú pozemské ženy a dievčatá, ktoré už<br />

majú v sebe pokrivenú mužskú dušu a druhou skupinou<br />

sú tie, ktoré nosia v sebe ešte ženské duše, ale spejú k pomužšteniu<br />

na základe pokrivených pojmov, osvojených si<br />

buď dobrovoľne alebo nesprávnou výchovou.<br />

…<br />

K nášmu dnešnému pozorovaniu vezmime si však len<br />

tie pokrivené duše, ktoré sú v dôsledku pokrivenia už vtelené<br />

v príslušnom pozemskom tele.<br />

Z nich najskôr pozemské ženstvo, v ktorom sú inkarnované<br />

slabošské mužské duše, pretože sa v predchádzajúcom<br />

živote príliš vzdialili od čisto mužského myslenia<br />

a konania. Už to vysvetľuje, že u takých pozemských žien<br />

môže ísť iba o slabošské mužské duše. Preto nie je vôbec<br />

chvályhodné, keď jedna žena sa snaží oproti ženskému<br />

spôsobu dávať do popredia mužské charakterové črty,<br />

alebo ich vôbec ukazuje.<br />

Taká žena nie je vo svojom myslení a konaní vôbec skutočne<br />

silná v nijakom smere, ani v mužskom, ani v ženskom<br />

ohľade. Získala by aj pozemsky viac, keby sa snažila<br />

potláčať svoju pokrivenosť.<br />

Lenže jej prežívanie jej pomáha k zmene. Ona totiž<br />

čoskoro musí vybadať, že pravý muž sa nikdy necíti príjemne<br />

v jej blízkosti. Nenachádza v sebe pre ňu nijaké porozumenie.<br />

Ešte menej tu môže nastať harmónia, keďže<br />

pravá mužskosť je odpudzovaná od všetkého nesprávneho,<br />

tak aj od mužského správania sa ženy! Manželstvo medzi<br />

pravým mužom a ženou, ktorá má v sebe skrytú mužskú<br />

dušu, môže nastať len na čisto rozumovom základe. Pri<br />

tom nevznikne nikdy pravá harmónia.<br />

Taká žena je však tak či tak nevedomky priťahovaná<br />

k takým mužom, ktorí majú v sebe pokrivenú ženskú<br />

dušu! Na týchto posledných sa nepokrivení muži pozerajú<br />

nevedomky ako na neplnohodnotných. V tomto nevedomom<br />

vyciťovaní a konaní spočíva však tlak pravdy,<br />

skutočnosti.<br />

Všetky tieto následky nevedomých citových správaní,<br />

ktoré môžeme nazvať prirodzenými, pôsobia však výchovne<br />

na pokrivené duše, ktoré sa bolestivým prežívaním<br />

vo svojich sklamaniach opäť narovnávajú do<br />

správneho smeru, aspoň v mnohých prípadoch. To však<br />

nevylučuje, že neskôr potom opäť neupadnú do takých<br />

alebo podobných chýb. Ak skúsenosťami nezosilnejú,<br />

zostanú ako trstiny klátiace sa vo vetre. Ľudia si však<br />

teraz môžu mnoho, veľmi mnoho ušetriť, ak o tom budú<br />

nabudúce vedieť. Mnoho utrpenia a mnoho času! Lebo<br />

doteraz si nijaká duša nemohla byť vedomá pokrivenosti.<br />

Presne ako je to u mužských duší v ženských telách, tak je<br />

to aj u ženských duší v mužských telách. U oboch častí sú<br />

to tie isté dôsledky jednotného neskriviteľného zákona.<br />

(Úryvok z prednášky)<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Marianne Klauserová-Stalderová<br />

Ako „vstať<br />

z popola“<br />

Vážne problémy v zamestnaní, hlavne ich ťažké formy, v poslednom čase nápadne<br />

pribúdajú. Nezriedka sprevádzajú dlhé fázy pracovného života. Takzvané<br />

„vyhorenie“ je v súčasnosti typickou formou pracovnej krízy. Jej riziko je mimoriadne<br />

veľké predovšetkým u ľudí, pre ktorých je v živote na prvom mieste zamestnanie.<br />

Jeho strata obyčajne odhalí latentný problém v hierarchii hodnôt človeka, bolestne<br />

zasiahne do jeho života. Pozrime sa na príčiny tejto modernej „epidémie“ a možné<br />

spôsoby, ako ju zvládnuť.<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Anglický pojem „burn-out“ označuje<br />

stav úplného vyhorenia. No<br />

vyhorieť môže jedine ten, kto planul<br />

a so zápalom plnil svoje úlohy. Často<br />

postihuje práve silne angažovaných<br />

„pracantov“ – teda tých, čo žijú len<br />

pre svoju prácu. Celé roky investujú<br />

do nej všetky svoje sily, aby dosiahli<br />

vytýčené pracovné ciele.<br />

Príznaky blížiaceho sa vyhorenia<br />

prichádzajú nenápadne, časom<br />

sa prehlbujú, až sú čoraz citeľnejšie.<br />

Človek sa cíti vyčerpaný, unavený<br />

a postupne stráca pracovný elán.<br />

Do úloh, ktoré mu predtým išli ľahko<br />

od ruky, sa musí nútiť. Jeho pracovné<br />

tempo sa spomaľuje, koncentrácia<br />

slabne. Človek síce vidí, čo má ro-


SPOLOČNOSŤ<br />

biť, no sily akosi nestačia. Akoby bol<br />

po chorobe či operácii – je oslabený;<br />

hnevá ho i prekvapuje to, čo dosiaľ<br />

považoval za úplne nemožné.<br />

Príznačná môže byť aj neschopnosť<br />

nadchnúť sa niečím novým.<br />

Dokonca i spoločenské kontakty,<br />

fyzická či psychická blízkosť iných<br />

ľudí sa stáva záťažou. Pokiaľ tento<br />

stav pretrváva, človek môže reagovať<br />

agresívne, podráždene, alebo sa<br />

k svojmu okoliu správa neprispôsobivo.<br />

Tento cynizmus, ako ho označujú<br />

nové výskumy, sa však od bežných<br />

depresívnych ochorení výrazne<br />

líši. Objavuje sa rozpor medzi vnútornými<br />

či vonkajšími požiadavkami<br />

a skutočným výkonom. Tento stav<br />

vzbudzuje strach, neistotu, človek<br />

šomre na seba i na svoje okolie. Zúfalo<br />

túži po dovolenke a voľnom víkende,<br />

ktoré však na obnovu síl spravidla<br />

nestačia. Len čo sa taký človek<br />

vráti späť do práce, objaví sa chronické<br />

vyčerpanie, sprevádzané pocitom<br />

úplného odcudzenia vo vzťahu<br />

ku každodenným povinnostiam.<br />

Táto fáza môže trvať roky a človek<br />

„funguje“ zotrvačnosťou, kým<br />

sa neobjaví impulz na prehodnotenie<br />

života. Alebo prídu zmeny, ktoré<br />

si nové kroky a postupy jednoducho<br />

vynútia. Ak sa varovné signály<br />

v tejto fáze zanedbajú, môže nasledovať<br />

ťažká forma depresie.<br />

NOVÝ ÚKAZ?<br />

Aj keď počet ľudí postihnutých syndrómom<br />

vyhorenia v poslednom<br />

čase výrazne stúpol, nejde o nič nové.<br />

Podrobne ho popisuje napríklad román<br />

Buddenbrookovci (z r. 1901)<br />

od Thomasa Manna, kde syn vníma<br />

vyčerpanie svojho otca. „Nevidel<br />

som len tú láskavosť, ktorú otec šíril<br />

do svojho okolia s bolestnou jasnozrivosťou,<br />

ale aj úsilie, s ktorým<br />

Najlepšou prevenciou<br />

je priateľská pracovná<br />

atmosféra, uznanie<br />

a vzájomná pomoc<br />

túto láskavosť dosahoval. Pozoroval<br />

som otca, ktorý bol po každej návšteve<br />

čoraz mlčanlivejší a bledší, ako<br />

sa so zatvorenými a začervenanými<br />

očami opieral o roh voza. Pozoroval<br />

som so zovretým srdcom, ako sa mu<br />

na prahu ďalšieho domu vynorila<br />

na tvári maska a ako znovu musel<br />

dodať svojmu unavenému telu novú<br />

pružnosť…,“ opisuje ho hrdina románu.<br />

Otec – senátor Thomas Buddenbrook<br />

si bolestne uvedomuje<br />

úpadok svojho váženého rodinného<br />

podniku, ktorý treba zvrátiť: „Mal<br />

len jedno želanie: podľahnúť zúfalstvu,<br />

vykradnúť sa von a položiť si<br />

hlavu na chladný vankúš“.<br />

Pojem „burn-out syndrom“<br />

po prvý raz sformuloval v 70-tych<br />

rokoch minulého storočia newyorský<br />

psychiater Herbert Freudenberger.<br />

Spoločne s tímom pracovníkov<br />

z čestného úradu založil<br />

stredisko pre drogovo závislé osoby,<br />

kde i pracoval. Po určitom čase pozoroval<br />

na sebe i svojich spolupracovníkoch<br />

vzrastajúce stavy vyčerpanosti<br />

a podráždenosti voči<br />

klientom. Tieto prípady veľmi výrazne<br />

vykresľujú podstatu vyhorenia<br />

– ide o duševnú únavu, fyzické<br />

vysilenie, stratu zmyslu a dojem, že<br />

človek stojí mimo. Postihnutí sa ďalej<br />

nemôžu venovať svojim úlohám.<br />

Chýba im radosť z činnosti a vnútorný<br />

impulz – takzvané „zapálenie<br />

sa“, vnútorné nadšenie.<br />

Tu tiež vidíme, aké rozdielne<br />

môžu byť príčiny vyhorenia. Pre<br />

Thomasa Buddenbrooka boli uznanie,<br />

váženosť a tradícia rodiny nadovšetko.<br />

Nepozastavoval sa nad svojou<br />

úlohou, nezamýšľal sa nad jej<br />

zmyslom, ani nad tým, či tento druh<br />

práce zodpovedá jeho podstate. Aj<br />

svojho jediného syna Hanna sa snažil<br />

sformovať pre potreby rodinného<br />

podniku, i keď ten celou svojou bytosťou<br />

a muzikálnosťou po matke<br />

zjavne smeroval inam.<br />

Úplne iná bola situácia spolupracovníkov<br />

v New Yorku. Tí sa<br />

venovali svojej úlohe s plným nasadením<br />

a nadšením, čo zodpovedalo<br />

ich osobným a pracovným<br />

predpokladom. No túto činnosť robili<br />

ako čestný úrad – teda bez nároku<br />

na plat, vo voľnom čase popri<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


SPOLOČNOSŤ<br />

zamestnaní. To pravdepodobne<br />

viedlo k veľkému výdaju síl.<br />

Príčiny vyhorenia sú individuálne.<br />

Problém je často vo výbere povolania,<br />

alebo môže spočívať v štruktúre osobnosti.<br />

Práve ich odhalenie je dôležitým<br />

predpokladom úspešnej liečby.<br />

KEĎ JE PRÁCE<br />

PRÍLIŠ<br />

Dnes, pod vplyvom racionalizačných<br />

opatrení, sú zamestnanci často nútení<br />

k vysokému pracovnému tempu,<br />

čo vedie k jednostrannému a rýchlemu<br />

úbytku síl. Súčasne sa od nich<br />

požaduje, aby sa podieľali aj na „plnení<br />

ekonomických ukazovateľov“ –<br />

a teda väčšina pracovných procesov<br />

musí byť štatisticky prerátaná na náklady.<br />

Toto jednostranné rozumové<br />

zameranie je obzvlášť nešťastné<br />

v sociálnych profesiách. Už prvé výskumy<br />

syndrómu vyhorenia v 80-<br />

tych rokoch ukázali fatálne následky<br />

spojenia sociálnej práce s nákladnou<br />

administratívou. Mechanickým opakovaním<br />

úkonov sa práca zbavuje<br />

citu. Túto „mechanizáciu“ dnes zažívajú<br />

zamestnanci opatrovateľských<br />

profesií, kde má každý ošetrujúci<br />

úkon pri lôžku svoj kód. Ako však<br />

administratívne vykázať – a teda aj<br />

ohodnotiť – povzbudivé slová, utišujúci<br />

stisk ruky, či len prosté vypočutie<br />

a pobudnutie pri pacientovi?<br />

Nové štúdie poukazujú na zvýšené<br />

riziko vyhorenia zamestnancov vo<br />

verejných funkciách a v politike;<br />

hrozí aj pri nedostatku informácií<br />

o tom ako pracovať úspešne, a pritom<br />

si šetriť sily. Výsledkom sú konflikty,<br />

chýbajúce uznanie či nedostatočná<br />

spätná väzba, ale aj priveľké<br />

požiadavky na výkonnosť.<br />

Výskyt syndrómu vyhorenia rastie<br />

aj s intenzitou a trvaním práce. Jednostranný<br />

dôraz na hospodárske<br />

výsledky a presne naplánované pra-<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

covné úkony znemožňujú zamestnancom<br />

pracovať s pocitom plnej<br />

zodpovednosti. Aktuálne štúdie<br />

a výskumy ukazujú, že najlepšou<br />

prevenciou je priateľská pracovná atmosféra,<br />

uznanie a vzájomná pomoc.<br />

INDIVIDUÁLNE<br />

PRÍČINY<br />

Medzi najohrozenejších patria ctižiadostiví<br />

ľudia so sklonom k workoholizmu.<br />

Práve im sa ľahko môže stať,<br />

že sa náhle zrútia. Majú totiž sklony<br />

prepínať svoje sily, pracovať takmer<br />

bez prestávky a tak rýchlo vyčerpať<br />

rezervy energie.<br />

Rizikovým faktorom je aj pribúdajúci<br />

vek. No ohrození sú aj mladí<br />

ľudia, ktorí investujú veľa času a peňazí<br />

do vzdelania a usilujú sa urobiť<br />

kariéru za každú cenu. Často sa<br />

im stáva, že ich nové úlohy netešia.<br />

V práci stoja akosi mimo, cítia sa podobne<br />

ako keď človek chodí v zlých<br />

topánkach.<br />

Náročné požiadavky na neustále<br />

zvyšovanie kvalifikácie prinášajú riziko,<br />

že sa človek v zamestnaní rozhoduje<br />

len podľa prospechu (zárobok,<br />

istota, možnosť postupu). Ľahko sa<br />

tak vytratí radosť z práce a poznávania<br />

nových vecí. Alebo človek vymení<br />

zaujímavé povolanie za zamestnanie,<br />

ktoré mu je síce proti srsti, no<br />

je finančne lepšie ohodnotené. Ak<br />

mu totiž nesedí, musí vyvinúť neprimeranú<br />

námahu a úsilie za cenu priveľkej<br />

straty životnej energie. A vyhorenie<br />

nenechá na seba dlho čakať.<br />

KEĎ UŽ ČLOVEK<br />

VYHORÍ<br />

Ako prvé bude treba kriticky zhodnotiť<br />

svoju pracovnú situáciu. Podľa<br />

toho potom primerane upraviť spôsob<br />

života. Treba si ujasniť, či súčasné pracovné<br />

miesto zodpovedá mojim osobnostným<br />

predpokladom. A pripustiť<br />

si, že som sa dostal do disharmónie,<br />

ktorá obmedzuje moju tvorivú silu.<br />

Dôležitý je spätný pohľad, ktorý<br />

odhalí, či príčiny spočívajú v pracovnej<br />

oblasti, alebo v osobnosti. Vo<br />

väčšine prípadov však ide o obe príčiny<br />

súčasne. Často možno v životopise<br />

nájsť kľúčové udalosti, ktoré<br />

priviedli človeka k práci, ktorá ho neteší,<br />

len pre túžbu po uznaní či lepšom<br />

zárobku. Nasleduje zhodnotenie<br />

vnútornej, duševnej situácie a hľadanie<br />

duchovných hodnôt jednotlivca.<br />

Väčšinou je potrebné posudzovať<br />

nielen prácu, ale celý život.<br />

Niekedy je žiaduce svoj život úplne<br />

zmeniť, inokedy ide skôr o citové obohatenie<br />

života. To človeku umožní<br />

znovu nájsť svoju nezávislosť, objaviť<br />

hodnoty, ktoré osobný život naplnia<br />

a prinesú pocit šťastia. Takto možno<br />

stanoviť nové požiadavky na seba,<br />

svoju prácu, osobný život či úspešnosť,<br />

a obmedziť tým vnútorný duševný<br />

tlak.<br />

OTVORIŤ SA NOVÉMU<br />

Ochranou pred jednostranným zameraním<br />

na prácu sú práve nové<br />

impulzy. Tie človek získa skúšaním<br />

nových spôsobov konania, postojov<br />

či činností.<br />

Inšpirujme sa a objavujme:<br />

hľadajme nové odpovede na nevyriešené<br />

otázky, čo je život a smrť,<br />

čítajme inšpiratívnu literatúru,<br />

pestujme kontakt s prírodou a sledujme<br />

jej upokojujúce zákonitosti,<br />

prechádzajme sa po brehu jazera<br />

či rieky, brázdime vodu a vnímajme<br />

dotyky vĺn,<br />

počúvajme a učme sa rozoznávať<br />

vtáčí spev,<br />

pozorujme hviezdnu oblohu,<br />

vyjdime si do hôr, vnímajme pritom<br />

vlastnú silu,


SPOLOČNOSŤ<br />

prežívajme základné prvky prírody,<br />

naučme sa plachtiť,<br />

rúbme drevo, pracujme v záhrade<br />

skúsme na čas zmeniť výživu,<br />

dajme telu nové podnety: sezónne<br />

potraviny – teda ovocie, zeleninu,<br />

koreniny a bylinky z miestnych<br />

zdrojov,<br />

riešme staré konflikty, zbavujme<br />

sa nadbytočného a starého,<br />

rozpomeňme sa na dôležité<br />

vzťahy, uvedomujme si, kde môžeme<br />

dávať,<br />

napíšme si zoznam všetkého dobrého<br />

v živote a vedome to podporujme,<br />

robme si v priebehu dňa krátke<br />

prestávky na rozjímanie, zhlboka<br />

sa nadýchnime, vedome sa<br />

vzpriamujme,<br />

vo voľnom čase skúšajme niečo<br />

nové, prežime čaro začiatku, (na)-<br />

učme sa hrať na hudobný nástroj,<br />

navštevujme koncerty, spievajme,<br />

obmedzme počítač a sledovanie<br />

televízie,<br />

vyhýbajme sa nákupným centrám,<br />

staniciam a davom ľudí…<br />

Dôležité je riadiť sa citom a byť<br />

„v súlade so svojím vnútrom“. Vytvoríme<br />

si tak oázu, oddelenú od pracovného<br />

života. Nové životné hodnoty<br />

a skúsenosti nám poskytnú<br />

útočisko, kde nám duša pookreje.<br />

Takto môže človek znovu spoznávať,<br />

že pracovné úlohy sú síce dôležitou<br />

a cennou súčasťou života, no nepredstavujú<br />

najdôležitejšiu hodnotu,<br />

a určite nie jedinú o ktorú sa treba<br />

usilovať. To najvyššie v ľudskom živote<br />

sú totiž duchovné hodnoty, presahujúce<br />

krátkodobú hodnotu dňa.<br />

ŽIVOT AKO<br />

„TROJNOŽKA“<br />

Jednostranné zameranie života dlhodobo<br />

unavuje a poškodzuje zdravie.<br />

K jednostrannosti vedú aj vysoké<br />

požiadavky na vzdelanie, často<br />

i osobná ctižiadosť človeka. Pomôcť<br />

nám môže vedomá zmena prístupu<br />

k životu. Proti prílišnému zameraniu<br />

jedným smerom pomáha predstava<br />

„trojnožky“ životných záujmov,<br />

ktorá dá nášmu životu stabilitu. Ako<br />

v hudbe napríklad trojzvuk prináša<br />

viac harmónie než opakovanie jediného<br />

tónu, aj v živote dôjde k obohateniu,<br />

keď sa človek zaoberá rôznymi<br />

životnými témami, ktoré sa dopĺňajú<br />

alebo vyrovnávajú. Bude teda užitočné<br />

investovať energiu viacerými<br />

smermi – nielen do práce a zamestnania,<br />

ale podľa svojho založenia aj<br />

do medziľudských vzťahov, venovať<br />

sa rôznym záujmovým činnostiam,<br />

kultúre či umeniu. Práve tak vznikne<br />

osviežujúce vyrovnanie.<br />

Sociálne siete,<br />

voľný čas<br />

TROJZVUK ŽIVOTA<br />

Náklonnosť, láska, vzťahy<br />

Pamätajme i na potreby našej duše –<br />

ide o objavovanie spirituálnych a duchovných<br />

hodnôt. Tie prelaďujú<br />

vnútorné nasmerovanie a dokážu<br />

pozitívne zmeniť postoj k pracovným<br />

úlohám, vzťahom i k využitiu<br />

voľného času. Spoznanie duchovných<br />

hodnôt prinesie nové podnety<br />

i v pracovnej oblasti a obohatí vzťahy<br />

o hĺbku, lásku a porozumenie. Až keď<br />

človek rozvinie svoj život v určitej<br />

trojjedinnosti, dá priestor skutočnej<br />

radosti zo života.<br />

Duchovné<br />

hodnoty<br />

Uvedomenie<br />

Radosť zo života<br />

Marianne Klauserová-Stalderová<br />

stalder@svetgralu.sk<br />

Povolanie<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


„Čas je nástroj, ktorý zamedzuje<br />

tomu, aby sa všetko udialo naraz,“<br />

prehlásil fyzik John A. Wheeler.<br />

Pohyb v tom „správnom okamihu“<br />

Trikrát sa zhlboka<br />

nadýchneme<br />

a vydýchneme, a pritom sa<br />

ponaťahujeme všetkými<br />

smermi. Pokiaľ sa nám<br />

pritom zívne, nebráňme sa.<br />

1<br />

Trieme si ruky, jednu<br />

o druhú, pokým sa<br />

nezohrejú. Potom si nimi<br />

zľahka pohladíme tvár,<br />

odspodu smerom nahor<br />

a do strán.<br />

2<br />

Znovu si trieme ruky<br />

a následne si silno,<br />

intenzívne, no s citom<br />

premasírujeme uši.<br />

Tak ako, priatelia? – Podarilo sa vám „vtesnať“ do vášho každodenného<br />

kolobehu minútové osvieženie z predošlej, štvrtej lekcie nášho<br />

seriálu? Alebo ste nemali čas? Jasné, zase sa udialo toľko vecí, a naraz…<br />

Problémom väčšinou nebýva ani tak to, že nemáme čas, ale skôr to, že<br />

nám nenapadne si čas urobiť. Pokiaľ príležitosť nechytíme za pačesy,<br />

premeškáme ju. Viete, odkiaľ pochádza tento výraz?<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

V gréckej mytológii existuje boh Kairos – boh vhodného okamihu.<br />

Komu sa ponúkla priaznivá príležitosť, ten za to vďačil tejto bytosti.


3<br />

Do tretice si trieme ruky<br />

(jednu o druhú) a potom si<br />

špičkami prstov prehrabneme<br />

vlasy, vždy až k temenu.<br />

4<br />

Teraz si prejdeme rukami<br />

celé telo (krk, paže,<br />

trup, nohy) tak, akoby sme<br />

z kabáta zotierali prach.<br />

Predstavujme si pritom, že<br />

sa nám z tela odstraňuje<br />

všetko, čo je stuhnuté, čo<br />

nás ťaží, všetky naše „boliestky“.<br />

A životná energia<br />

v nás môže opäť voľne<br />

prúdiť.<br />

5<br />

Postavíme sa tak, aby sme<br />

sa celými chodidlami dotýkali<br />

zeme. Hlava smeruje<br />

nahor, ramená uvoľníme<br />

smerom dozadu a dolu.<br />

Nakrátko zavrieme oči, pozvoľna,<br />

s úsmevom a potešením.<br />

Vnímame jemné<br />

chvenie v celom tele.<br />

Tááák, a teraz – pekný deň!<br />

Kairos bol zobrazovaný ako ponáhľajúci sa muž s charakteristickou<br />

dlhou kučeravou ofinou. V prenesenom význame má symbolizovať,<br />

že príležitosť treba chytiť za pačesy, má sa využiť ten správny okamih.<br />

Pekné podobenstvo, však?<br />

Vy máte naozaj šťastie… totiž vaša nová príležitosť práve prichádza. –<br />

Máte možnosť viackrát v priebehu dňa, za púhu minútku, urobiť niečo<br />

pre seba. No ak nie teraz, potom je šanca preč.<br />

Okná dokorán prosím, a poďme na to!<br />

Birgit a Philipp Siefertovci<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


HISTÓRIA<br />

Patria<br />

Indiáni<br />

medzi ľudí?<br />

Siegfried Hagl<br />

Pred približne päťsto rokmi zasadla<br />

pod vedením Karola V. v španielskom<br />

Valladolide komisia, ktorá búrlivo diskutovala<br />

o pôvode Indiánov. Jej vážení<br />

členovia sa mali dohodnúť na tom, či<br />

zotročovanie Indiánov je správne alebo<br />

nie. Na podporenie svojich tvrdení sa zaoberali<br />

napríklad aj otázkami, či Indiáni<br />

vôbec majú dušu a či sa môžu podieľať na<br />

Kristovom spasiteľskom pláne.<br />

itatelia diela H. Heineho si<br />

Č možno spomenú na jeho baladu<br />

o polemike v stredovekom Španielsku.<br />

Svojím nenapodobniteľným spôsobom<br />

necháva Heine diskutovať rabína<br />

a mnícha o pravdách ich viery.<br />

Pritom k pravej diskusii nedochádza,<br />

pretože obe strany sú pevne presvedčené<br />

o svojej pravde a ani jeden z diskutujúcich<br />

nie je pripravený uznať<br />

stanovisko druhej strany.<br />

To, čo Heine líči vo svojej cynickej<br />

poézii, má svoju historickú súvislosť.<br />

V stredoveku a ranom novoveku<br />

neboli v Španielsku verejné diskusie<br />

ničím neobvyklým. Na kráľovskom<br />

dvore alebo pred širším publikom<br />

išlo väčšinou o stret medzi židovským<br />

a kresťanským náboženstvom,<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Otroci hnaní na trh, medirytina 1780, prevzaté z Leo Strohm „2000 Jahre<br />

Christentum“ (2000 rokov kresťanstva), Kreuz, Stuttgart, 1999,, str. 175<br />

ktorý bol často podložený antisemitskými<br />

emóciami. Kvôli dogmatickým<br />

a neústupným postojom je v týchto<br />

polemikách veľmi náročné posúdiť<br />

mieru pravdy obsiahnutú v jednotlivých<br />

náboženstvách, obzvlášť, ak boli<br />

takto prezentované. Väčšina polemík<br />

tiež sleduje úplne odlišné ciele.<br />

V rokoch 1550 a 1551 sa viedla valladolidská<br />

polemika na horúcu tému:<br />

Patria Indiáni k ľudskému pokoleniu<br />

a majú vôbec dušu?<br />

Nakoľko v španielskych kolóniách<br />

sa objavili vážne problémy, španielsky<br />

kráľ a rímskonemecký cisár Karol V.<br />

zvolal komisiu zloženú z právnikov<br />

a teológov, ktorá mala preskúmať už<br />

toľkokrát spochybňované konanie kolonizátorov<br />

v novom svete.<br />

ZÁKON PROTI<br />

OTROCTVU<br />

V roku 1542 bolo zotročovanie Indiánov<br />

zakázané „Indiánskym zákonom“<br />

(Leyes Nuevas de las Indias). Aj<br />

tzv. encomiendy mali byť postupne


HISTÓRIA<br />

zakázané. Encomienda je pomenovanie<br />

pre rozľahlé pozemky, ktoré<br />

boli prevedené z majetku kráľa na<br />

kolonistov, a to vrátane domorodcov,<br />

ktorí na nich žili.<br />

Zavedenie Indiánskeho zákona<br />

narazilo v južnej Amerike na tuhý<br />

odpor, ktorý viedol až k regulárnym<br />

ozbrojeným povstaniam. Karol V.<br />

musel nakoniec na presadenie tohto<br />

zákona priateľského voči Indiánom<br />

v Novom svete rezignovať a hľadal<br />

podporu svojho stanoviska na strane<br />

práva a teológie.<br />

Zvolal komisiu, ktorá sa skladala<br />

z uznávaných a vysoko vzdelaných<br />

učencov. Zasadala roku 1550 v dominikánskom<br />

kláštore San Pablo vo<br />

Valladolide. Nešlo pritom o priamu<br />

konfrontáciu medzi zúčastnenými<br />

stranami, pretože tie sa spolu nestretávali,<br />

ale predniesli svoje stanoviská<br />

ustanovenému kolégiu.<br />

Jadrom sporu bolo právne postavenie<br />

Indiánov. V polemike vo Valladolide<br />

by sme tak mohli vidieť<br />

ranú debatu o ľudských právach.<br />

Najvýznamnejšími protivníkmi<br />

v tejto diskusii boli dominikán Bartolomé<br />

de Las Casas (1474–1566), biskup<br />

z Chiapas a svetský kňaz a humanista<br />

Juan Ginés de Sepúlveda<br />

(1490–1573).<br />

Debata sa netýkala európskej expanzie<br />

do zámoria, ktorá bola pre<br />

obe strany rovnakou samozrejmosťou,<br />

ako názor, že v Novom svete<br />

musí byť zvestovaná kresťanská<br />

viera. Spor sa týkal spôsobov, akým<br />

sa mala Indiánom zvestovať a uplatňovať<br />

kresťanská viera v Novom<br />

svete.<br />

Členovia zvolanej komisie hľadali<br />

odpovede na nasledovné otázky:<br />

Patria nedávno objavené národy<br />

k ľudskému pokoleniu? Sú zahrnuté<br />

v spasiteľskom pláne Ježiša Krista?<br />

Sú božími bytosťami alebo ľudským<br />

poddruhom patriacim k ľudskému<br />

Indiáni v zlatej bani, medirytina 1596, prevzaté z Leo Strohm „2000 Jahre Christentum“, str. 173<br />

pokoleniu? Majú Indiáni dušu?<br />

Zomrel Kristus aj pre nich?<br />

„PÔVODNÍ OBYVATELIA<br />

SÚ PRIRODZENÝMI<br />

OTROKMI“<br />

Juan Ginés de Sepúlveda zastupoval<br />

záujmy španielskych osadníkov<br />

a majiteľov pôdy, ktorí profitovali zo<br />

systému encomiend. Pozeral sa na<br />

pôvodných obyvateľov Ameriky ako<br />

na barbarov a prirodzených otrokov,<br />

vychádzajúc z aristotelovského prirodzeného<br />

práva, a snažil sa dokázať<br />

menejcennosť indiánskych obyvateľov.<br />

Podľa jeho mienky Indiáni<br />

neboli ľudskí tvorovia. Zotročenie<br />

a nútené práce boli týmto prirodzeným<br />

právom ospravedlnené, a rovnako<br />

aj s tým spojené použitie násilia.<br />

Kto chce ľudí utláčať, alebo dokonca<br />

vyvražďovať, môže podobné zločiny<br />

najpohodlnejšie pred sebou samým<br />

a ostatnými ospravedlniť tak, že bude<br />

utláčaným upierať ich ľudskú podstatu<br />

i dôstojnosť. V koloniálnych časoch<br />

to nebolo inak, rovnako ako pri<br />

ideologicky, rasisticky alebo náboženským<br />

fundamentalizmom podmienených<br />

excesoch 20. a 21. storočia.<br />

Proti brutálnemu zaobchádzaniu<br />

s Indiánmi, ktorého sa dopúšťalo<br />

španielske panstvo rozhodným spôsobom<br />

vystúpil „apoštol Indiánov“,<br />

Bartolomé de Las Casas. Odmietal<br />

aristotelovskú predstavu barbarstva,<br />

alebo predstavu o Indiánoch ako prirodzených<br />

otrokoch, pretože tí už dospeli<br />

k plnému využívaniu rozumu,<br />

kým Aristoteles „prirodzeným otrokom“<br />

plné využitie rozumu odopiera.<br />

Aj Sepúlvedov argument, že podriadenosť<br />

Indiánov je preukázaná spáchaním<br />

zločinov proti prirodzenosti,<br />

modlárstvom a kanibalizmom, Las<br />

Casas vyvracia. Podľa jeho mienky<br />

sa žiaden národ nemôže potrestať<br />

za zločin, ktorý si neuvedomuje,<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


HISTÓRIA<br />

a podporuje svoju argumentáciu správami<br />

o osobných skúsenostiach s Indiánmi.<br />

Pre neho boli Indiáni ľuďmi<br />

s dušou, ktorí sa mohli zúčastňovať<br />

božích milostí. Podľa jeho názoru sa<br />

nemá žiaden národ na základe svojej<br />

údajnej podriadenosti nútiť podrobiť<br />

sa inému národu. A kresťanstvo<br />

by tiež nemalo byť šírené mečom.<br />

Celá diskusia nakoniec začala stagnovať<br />

na teoretickej úrovni. Jej výsledok<br />

zostal otvorený a obe strany na seba<br />

nazerali ako na víťazov.<br />

CHAMTIVOSŤ<br />

VYKORISŤOVATEĽOV<br />

ROZHODUJE<br />

Ako skoro vždy v minulosti, triumfoval<br />

aj na španielskom dvore „katolíckeho<br />

kráľa“ 1 mamon nad kresťanskou<br />

etikou. Za Juanom Ginésom<br />

de Sepúlveda stáli boháči a španielska<br />

kráľovská pokladnica. V hre boli<br />

zásadné hospodárske záujmy. A tak<br />

násilná expanzia španielskych kolónií<br />

pokračovala, bez ohľadu na<br />

etiku týranie indiánskeho obyvateľstva<br />

neustalo. „Indiánske zákony“<br />

z roku 1452 síce zostali v platnosti,<br />

avšak v kolóniách sa nedodržiavali.<br />

Otroci na iberskej pôde boli oslobodení,<br />

kým milióny zajatých Indiánov,<br />

ktorí dreli v amerických baniach<br />

alebo na encomiendách, museli aj<br />

naďalej znášať svoj strašný osud.<br />

„S INDIÁNMI<br />

SA ZAOBCHÁDZALO<br />

HORŠIE NEŽ<br />

SO ZVIERATAMI“<br />

Približnú predstavu zaobchádzania<br />

s Indiánmi nám dáva vo svojom diele<br />

Bartolomé des Las Casas, ktorý píše:<br />

„Kresťania iba z túžby po zlate, a aby<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

v čo najkratšej dobe zbohatli a zaujali<br />

najvyššie pozície, ktoré im žiadnym<br />

spôsobom neprináležia, zabili mnoho<br />

cenných ľudí a zničili ich duše (…)<br />

Nepreukázali týmto pokorným, trpezlivým<br />

a tak ľahko prispôsobivým<br />

ľuďom rešpekt, nieto ešte uznanie<br />

alebo pozornosť…<br />

Nezaobchádzali s nimi ani ako so<br />

zvieratami (kiež by Boh dal, aby sa<br />

k nim správali tak dobre a ohľaduplne,<br />

ako ku zvieratám), zaobchádzali<br />

s nimi horšie, ako s najhoršou<br />

špinou.“<br />

„DYCHTILI PO ZLATE<br />

AKO HLADNÉ SVINE“<br />

Vo Florentínskom kódexe zo 16. storočia<br />

opisuje aztécky očitý svedok rabovanie<br />

Tenochtitlánu: „Španieli sú<br />

bez seba od samej radosti. Ako opice<br />

vyhadzujú zlato do vzduchu. Padajú<br />

na zem s gestami, ktoré vyjadrujú<br />

ich radosť a nadšenie. (…) Je zrejmé,<br />

že po ňom horúčkovito túžia. Ich<br />

celé telo sa chveje len pri samotnej<br />

myšlienke a prejavujú na sebe všetky<br />

známky svojej neukojiteľnej túžby.<br />

Sú lační po zlate ako hladné svine.“<br />

Pre tieto „hladné svine“, ktoré nemali<br />

kultúrnosť, nieto ešte súcit, zato<br />

však mali strelný prach, kone a ostré<br />

meče, predstavovali astronómovia,<br />

poľnohospodári, stavitelia, matematici<br />

a botanici z radov Aztékov, Aymarov,<br />

Kečuov alebo Mayov iba zvieratá,<br />

s ktorými možno zaobchádzať<br />

podľa ľubovôle.<br />

Vyššie uvedené svedectvá tragicky<br />

naznačujú, ktorá rasa sa v skutočnosti<br />

vzdialila od ľudskej dôstojnosti<br />

a podstaty človeka. Je paradoxom, že<br />

práve tí, ktorí sa pyšne považovali<br />

za tých najvyvinutejších s právom<br />

rozhodovať o osude druhých, boli<br />

pravému ľudstvu najviac vzdialení.<br />

Avšak, žiaľ, tak to v dejinách ľudstva<br />

väčšinou býva. Človek, ktorý stratil<br />

cestu k pravému šťastiu, sa naháňal<br />

za pozemským bohatstvom<br />

a v tejto horúčkovitej snahe mu nebolo<br />

nič sväté. Neštítil sa ani zotročiť<br />

a podmaniť si tých, ktorí mu<br />

stáli v ceste. V tomto prípade Indiánov,<br />

ktorých spriaznenosť s prírodou,<br />

rešpektovanie jej zákonitostí<br />

a živá duchovná múdrosť by mohla<br />

byť pre bielych ľudí vzorom. V skutočnosti<br />

by sme sa mohli spýtať:<br />

„Majú bieli ľudia ešte dušu?“<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

1 „Katolícki králi“ (niekedy tiež Katolícke<br />

Veličenstvá) bol titul prepožičaný pápežom<br />

Alexandrom V. panovníckemu<br />

páru Izabele Kastílskej a Ferdinandovi II.<br />

Aragónskemu.


ŽIVOT<br />

Ako dosiahne človek<br />

poznanie Boha?<br />

Verím, že ako človek som tvor,<br />

ktorému vyššia bytosť darovala<br />

život. Ale ako sa presvedčím<br />

o existencii Boha? Dodnes<br />

predsa o tom neexistuje nijaký<br />

vedecký dôkaz.<br />

Ako ľudia máme možnosť priblížiť<br />

sa Stvoriteľovi len svojím citom.<br />

Práve cit je tým, čo nám umožňuje<br />

rozpoznávať krásu, ušľachtilosť,<br />

vznešenosť, ktorými je pretkané<br />

celé stvorenie. Cit v nás vyvoláva<br />

túžbu po vývoji a zdokonaľovaní<br />

sa. Dáva nášmu životu cieľ, zmysel<br />

a umožňuje vyciťovať existenciu<br />

Boha. Skutočná viera v Boha nie je<br />

vecou rozumu, ale predovšetkým<br />

otázkou citu.<br />

Žiaľ, stále znovu sa ukazuje, akým<br />

neistým základom je náš ľudský cit.<br />

Pre prehnane vypestovaný rozum<br />

ho nevieme plnohodnotne používať.<br />

Cit často zamieňame s pocitom,<br />

zaťažujeme ho predsudkami,<br />

alebo zahmlievame svojimi želaniami.<br />

Veď koľko dnešných ľudí má<br />

ešte vôbec schopnosť čisto a jasne<br />

vyciťovať? – oprávnene sa môžeme<br />

pýtať.<br />

Ako teda nájdeme cestu naspäť<br />

k Bohu, späť k tomu citovému rozpoloženiu,<br />

ktoré nám Ježiš kládol<br />

na srdce slovami „Buďte ako deti“?<br />

Skúsme sa sústrediť na intenzívne<br />

prežívanie prítomnosti, venujme<br />

viac času a pozornosti citom naplneným<br />

činnostiam. Môže to byť napríklad<br />

pomoc trpiacim, alebo jednoducho<br />

budeme venovať viac času<br />

a náklonnosti deťom. Všetko, čo sa<br />

deje z lásky a spája nás so životmi<br />

ostatných ľudí, povznáša našu dušu.<br />

Ale aj chvíle samoty, venované rozjímaniu<br />

alebo modlitbe. Svoj cit môžeme<br />

rozvíjať ešte aj pestovaním<br />

zmyslu pre krásu a vzťahom k rôznym<br />

formám umenia. Snažme sa<br />

opustiť dobre známu rutinu, riadenú<br />

len rozumovými predsudkami,<br />

a vyraziť smelo po nových životných<br />

cestách.<br />

Neexistuje všeobecný, presný recept<br />

čo robiť, aby naše oči začali<br />

zase detsky žiariť, pretože konkrétne<br />

úlohy a možnosti ponúka<br />

jednotlivcovi vždy život sám. Na nás<br />

je, aby sme tomu svojmu správne<br />

nastavovali výhybky.<br />

Rovnako ako precítené chvíle, na<br />

ceste k poznaniu Boha je dôležité aj<br />

rozširovanie poznania, ktoré povedie<br />

k novým myšlienkam a vyvedie<br />

nás zo starých omylov, brániacich<br />

prirodzenému, jasnému cíteniu.<br />

Ako dokazuje Posolstvo Grálu, existuje<br />

logický výklad Božieho pôsobenia,<br />

ktoré uspokojí nielen našu<br />

potrebu logiky a dôslednosti, ale aj<br />

hlbokú ľudskú túžbu po poznaní<br />

stvorenia a pôsobení Boha v ňom.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

Otázka bola vybraná z knihy<br />

100 odpovědí na životní otázky<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Knižný rad Herberta Vollmanna<br />

„Jedným z tých, ktorí pôsobili v najbližšom okolí Abd-ru-shina, bol aj Herbert Vollmann.<br />

Vo svojich knihách vychádza zo znalosti Abd-ru-shinovho poznania a prihovára sa<br />

človeku ako pomocník: poukazuje na duchovné a pozemské súvislosti, o ktorých sa<br />

môže sám ľahko presvedčiť už tu – v pozemskom živote, v prostredí spoločenského<br />

diania. Zároveň nám dáva možnosť uvidieť rozdiel medzi budovaním opierajúcim<br />

sa o duchovné zákony, ktorými sa riadi celý vesmír, a stavbou vystavanou iba na<br />

rozumových základoch.“<br />

Naša cena: 6,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 5,80 €<br />

Naša cena: 7,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 6,30 €<br />

Naša cena: 9,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 8,50 €<br />

30<br />

Svet 30 Grálu<br />

Svet 36 | Grálu 2013<br />

36 | 2013<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Vrana k vrane sadá…<br />

Hodíme sa k sebe?<br />

Siegwalt Lindenfelser<br />

S otázkou výberu správneho partnera sa v živote stretne každý človek, zamestnáva<br />

tímy odborníkov, psychológov. Aký by mal byť, ktoré faktory sú pre trvalý vzťah dôležité<br />

a ktoré nie? Nebrať do úvahy telesnú príťažlivosť, a prihliadať iba na vnútorné<br />

hodnoty, alebo sú rozhodujúce spoločné záujmy, vzdelanie, prípadne je to čosi celkom<br />

iné?


TÉMA<br />

Na rozpoznanie vhodného partnera<br />

navrhol už Friedrich Nietzsche<br />

jednoduchý rýchlotest – pred<br />

vstupom do manželstva odporúča<br />

zodpovedať si otázku: „Myslíš<br />

si, že sa s touto ženou budeš<br />

dobre baviť až do staroby?“ 1<br />

Nakoľko rozdielni môžu byť dvaja<br />

milujúci sa ľudia, aby ich partnerstvo<br />

bolo dlhodobé a naplnené? Priťahujú<br />

sa skôr podobné typy, alebo<br />

protiklady?<br />

Podobnosť je v partnerstve veľmi<br />

dôležitým prvkom. Robert Zajonc<br />

z Michiganskej univerzity zistil, že<br />

partneri v priebehu desaťročí spolužitia<br />

sú si čoraz podobnejší, a to<br />

i zovňajškom. Vo svojej štúdii porovnával<br />

fotografie mnohých párov,<br />

ktoré boli vyhotovené v priebehu<br />

viacerých rokov. Záver: fyzická podobnosť<br />

partnerov sa v priebehu 25<br />

rokov vzájomného spolužitia preukázateľne<br />

zväčšovala. Pritom sa ukázala<br />

ďalšia zaujímavosť: pri pároch,<br />

kde partneri uvádzali, že sú spolu<br />

šťastní, bola podobnosť omnoho častejšia.<br />

2<br />

PODOBNOSŤ – V ČOM?<br />

Odpoveď na úvodnú otázku, či sa<br />

k sebe hodia ľudia vďaka svojej podobnosti<br />

alebo naopak skôr pre svoje<br />

protiklady, spočíva v jemnejšom rozlišovaní<br />

podobnosti. Záleží na oblasti,<br />

ktorou sa zaoberáme – charakter,<br />

hodnoty, záujmy…<br />

Počas štúdie uskutočnenej na mníchovskej<br />

univerzite 3 , na otázku: aké<br />

sú najdôležitejšie kritériá úspešného<br />

partnerstva, odpovedalo 440<br />

zúčastnených osôb. Z toho až okolo<br />

90 % mužov a žien uvádza, že sú<br />

to spoločné hodnoty. Viac než dve<br />

tretiny z nich okrem toho zároveň<br />

uviedlo ešte spoločné záujmy a koníčky.<br />

Z tejto štúdie teda vyplynulo,<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

„Pestovanie ženských cností, z ktorých na prvom<br />

mieste stojí vernosť, je najlepšou ochranou ženy proti<br />

pomužšteniu. Rovnako u muža pestovanie mužských cností<br />

zabráni poklesu do slabosti a zmäkčilosti. Celkom správne<br />

povedal Schiller: „A cnosť, to nie je len prázdny zvuk, človek<br />

ju môže v živote skutočne pestovať.“ To znamená, že si<br />

ju musí trvalým snažením ku krásnemu, ušľachtilému<br />

a čistému vydobyť. Potom sa môže aj vo svojom ľudskom<br />

druhu stať ideálnou postavou.“<br />

Herbert Vollmann,<br />

kniha Pútnik svetmi, kapitola Cnosti<br />

že spoločný názor na hodnoty hrá<br />

v partnerstve podstatnú úlohu. Viac<br />

ako dve tretiny opýtaných kladie<br />

zhodne so svojimi partnermi dôraz<br />

na vernosť, dôveru, toleranciu, poctivosť<br />

a rešpekt.<br />

RIZIKÁ ROZCHODU<br />

Zaujímavý je výsledok štúdie o okolnostiach,<br />

ktoré významne ovplyvňujú<br />

pravdepodobnosť rozchodu:<br />

„Riziko zvyšujú veľké rozdiely<br />

vo vzdelaní, naopak – znižuje sa deľbou<br />

práce v domácnosti, spoločným<br />

rebríčkom hodnôt a splnenými očakávaniami.“<br />

LÁSKA AKO<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Nesplnené očakávania sú dnes pre<br />

mnohé páry problémom, pretože bývajú<br />

príliš premrštené. Často odzrkadľujú<br />

predovšetkým túžbu dostávať,<br />

než ochotu dávať. „Láska má dnes<br />

poskytovať to, čo sa predtým hľadalo<br />

v náboženstve: naplnenie, povznesenie,<br />

extatickú intimitu. Preto aj vedci<br />

v sociálnej oblasti hovoria o akomsi<br />

ateistickom náboženstve lásky“, tvrdí<br />

publicista Matthias Horx. 4<br />

OSOBNOSŤ A ŽIVOTNÉ<br />

SKÚSENOSTI<br />

Vráťme sa však k pôvodnej otázke<br />

o význame podobnosti v dlhodobých<br />

vzťahoch. Časopis P. M. 5 , ktorý sa<br />

opiera o ďalšie štúdie, zdôrazňuje význam<br />

podobnosti v povahe partnera:<br />

„Podobnosť osobností a ich životných<br />

skúseností sú vlastne najdôležitejšími<br />

predpokladmi pre úspech milostného<br />

vzťahu. Čo spočiatku pôsobilo<br />

len príťažlivo, sa neskôr ťažko ukáže<br />

ako záruka šťastného vzťahu,“ napísala<br />

Eva Klohnen s kolegami z univerzity<br />

v Iowe vo Vestníku osobnostnej<br />

a sociálnej psychológie. „(…) Po<br />

rokoch predstavuje podobnosť osobností<br />

(…) zásadnú úlohu: otázky svedomia<br />

a postoj k okolitému svetu,<br />

k rodine a deťom sa musia zhodovať.<br />

Vzájomne podobné predstavy o životných<br />

hodnotách reprezentujú základ<br />

dlhého, harmonického vzťahu.<br />

Tam potom láska neskončí iba kvôli<br />

rozdielnemu prístupu k riešeniu každodenných<br />

problémov.“<br />

VYBERÁME SI<br />

Prekvapivý je výsledok rôznych štúdií,<br />

ktoré ukazujú, ako sa podobnosť<br />

medzi partnermi prejavuje aj na


TÉMA<br />

fyzickej úrovni – ako vizuálna podobnosť<br />

ovplyvňuje výber partnerov<br />

od samého začiatku. Tak čítame<br />

v časopise Science Garden 6 : „Skutočne<br />

existujú dôkazy o tom, že podobnosť<br />

tvárí je určitým kritériom<br />

pri výbere partnera. Pokusné osoby<br />

si prehliadnu fotografie ľudí, ktorí<br />

žijú v páre a potom musia určiť, kto<br />

ku komu patrí. Úspešnosť správneho<br />

výberu je omnoho vyššia, než miera<br />

matematickej pravdepodobnosti.“<br />

Pokiaľ ide o vlastnosti, ktoré u seba<br />

vnímame ako nedostatky, vyberáme si<br />

zodpovedajúce protiklady<br />

Obzvlášť prekvapil experiment britského<br />

psychológa Davida Parretta,<br />

ktorý pomocou špeciálneho softvéru<br />

menil podobu mužskej tváre na ženskú<br />

a naopak, a upravoval tak fotografie<br />

pokusných osôb. Účastníkom<br />

pokusu dal posúdiť atraktívnosť podobizní<br />

rôznych tvárí opačného pohlavia,<br />

medzi nimi aj ich vlastnú modifikovanú<br />

podobu. Výsledok? Mnoho osôb<br />

si vybralo ako mimoriadne atraktívnu<br />

svoju vlastnú upravenú podobu. Nepoznali<br />

sa, ale cítili sa oslovení.<br />

SÚLAD VNÚTORNÝCH<br />

HODNÔT<br />

Rozsiahle štúdie ukazujú, že partneri<br />

sú jeden pre druhého zvyčajne atraktívni<br />

v rovnakej miere. Rovnaký výsledok<br />

uvádza aj Science Garden.<br />

„A akú úlohu hrá vonkajšia podobnosť<br />

alebo príťažlivosť v dosiahnutí<br />

úspešného partnerstva? Vlastne<br />

žiadnu. Omnoho dôležitejšie ako<br />

zovňajšok sú už zmieňované vnútorné<br />

hodnoty. Aj tu platí, že rovný<br />

rovného si hľadá: rovnaké záujmy<br />

a koníčky, podobné postoje, hodnoty<br />

a presvedčenie, podobný pôvod, kultúra,<br />

náboženstvo, vzdelanie, inteligencia,<br />

životný štýl a životný cieľ.“<br />

Myslím, že podobnosť záujmov<br />

a koníčkov by sa nemala preceňovať,<br />

pretože práve v tejto oblasti<br />

môžu byť ľudia zameraní rôzne. Nie<br />

je podobnosť ako podobnosť, dôležitá<br />

je podobnosť na hlbšej úrovni.<br />

Časopis P. M. uvádza: „Na začiatku<br />

vzťahu „zaiskrí“ iná podobnosť, než<br />

je tá, ktorá neskôr poskytuje dlhodobé<br />

šťastie a spokojnosť. Spočiatku<br />

partnerov spájajú podobné záujmy<br />

a temperament, neskôr je to súlad ich<br />

základných hodnôt až po vzťah k náboženstvu.<br />

Rozhodujúca je zhoda<br />

v charaktere, bez nej láska nemá z dlhodobého<br />

hľadiska šancu.“<br />

POTREBA DOPLNENIA<br />

Pokiaľ je reč o určujúcej zhode charakterov,<br />

netreba to chápať tak, že<br />

máme mať rovnaké vlastnosti ako<br />

náš partner. Naopak, vzniklo by nebezpečenstvo<br />

zosilnenia podobných<br />

slabostí, s možnosťou extrémnych<br />

následkov. Chýbal by tu bytostne<br />

dôležitý vyrovnávajúci faktor a doplnenie<br />

o vlastnosti, ktoré práve<br />

partnerovi chýbajú. Pri hľadaní<br />

partnera však často postupujeme<br />

tak, že si „síce vyberáme partnera,<br />

ktorý má podobné vlastnosti, ale<br />

iba tie, ktoré sa nám páčia. Pokiaľ<br />

ide o vlastnosti, ktoré u seba vnímame<br />

ako nedostatky, vyberáme<br />

si zodpovedajúce protiklady. Napr.<br />

skôr introvertný človek, ktorý by<br />

sa rád otvoril, hľadá extrovertného<br />

partnera, ktorý ho priblíži k jeho<br />

predstave ideálu.“ 7 Na jednej strane<br />

nás teda s partnerom spájajú podobné<br />

vnútorné hodnoty, resp. životná<br />

filozofia, a na druhej strane sa<br />

protikladnými vlastnosťami alebo<br />

záujmami dopĺňame, čím sa upevňuje<br />

harmónia v partnerstve.<br />

Aj Abd-ru-shin vo svojom diele „Vo<br />

svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ poukazuje<br />

na to, že „každý človek si už<br />

pri vstupe do pozemského života prináša<br />

určité vlastnosti, ktorých harmonický<br />

rozvoj môžu podporiť iba<br />

ľudia s vlastnosťami k tomu vhodnými.<br />

Tieto vhodné vlastnosti nie<br />

sú však vlastnosti rovnaké, ale také,<br />

ktoré sa doplňujú a týmto doplňovaním<br />

ich robia plnohodnotnými.“<br />

Siegwalt Lindenfelser<br />

lindenfelser@svetgralu.sk<br />

1 Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches,<br />

Bd. I, S. 406<br />

2 N. N.: Einander angenähert. Weblink:<br />

http://www.fem.com/private/aehnlichkeit-von-partnern-studie-einander-angenaehert-11213.html<br />

(17. 6. 2012)<br />

3 Bauer, Johannes und Christian Ganser<br />

(2006): Münchner Studie zu Partnerwahl<br />

und Partnerschaft. Webversion: http://<br />

www.ls4.soziologie.uni-muenchen.de/<br />

downloads/partnerstudie.pdf (16. 6.<br />

2012)<br />

4 Horx, Matthias: „Aufrüstung“ der Geschlechter:<br />

Die Zukunft der Liebe. Aus<br />

P. M..: Gesellschaft im Wandel. Webversion:<br />

http://www.pm-magazin.de/a/<br />

„aufrüstung“-der-geschlechter-die-zukunft-der-liebe<br />

(17. 6. 2012)<br />

5 N. N.: Ist Liebe Schicksal? Aus P. M.:<br />

Fragen & Antworten. Webversion:<br />

http://www.pm-magazin.de/r/gute-<br />

-frage/ist-liebe-schicksal (16. 6. 2012)<br />

6 Gründl, Martin (2004): Liebe auf den ersten<br />

Blick. In: Sciencegarden. Webversion:<br />

http://www.sciencegarden.de/content/2004-09/liebe-auf-den-ersten-blick<br />

(17. 6. 2012)<br />

7 N. N.: Beziehungsirrtümer. Weblink:<br />

http://www.hilfreich.de/beziehungsirrtuemer_2615<br />

(17. 6. 2012)<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Rozhovor<br />

s Margarétou Černákovou<br />

VYSOKÁ ŠKOLA NEOČAKÁVANIA<br />

alebo skúsenosti zo života v Tanzánii<br />

Zhováral sa Roman Levický


ROZHOVOR<br />

Doktorka Margaréta Černáková je čitateľom<br />

nášho časopisu už známa. Pred<br />

rokom sa rozhodla opustiť svoju prácu<br />

lekárky v nemocnici v Bratislave a šla<br />

pomáhať tam, kde je lekárska starostlivosť<br />

pre ľudí nedostupná – do vidieckej<br />

oblasti Tanzánie, medzi roľníkov a jednoduchých<br />

ľudí, pre ktorých sú choroby<br />

ako malária alebo týfus neraz ortieľom<br />

smrti. O tom, čo ju k tomuto rozhodnutiu<br />

viedlo a čo počas svojho pobytu v Afrike<br />

dala i získala, je i náš rozhovor.<br />

R. L.: Pani doktorka, Vy ste známa čitateľom<br />

nášho časopisu ako propagátor liečby pacienta<br />

hľadaním zmyslu. Ale pred časom ste sa rozhodli<br />

ísť ako člen pomocného tímu do Afriky.<br />

Prečo? Je na Slovensku menej pacientov, ktorí<br />

potrebujú Vašu pomoc?<br />

M. Č.: Nikdy som netúžila pôsobiť<br />

v africkom svete, ale všetko sa zbehlo<br />

tak rýchlo. Ako žena si uvedomujem,<br />

že moje pôsobenie nie je v tom, ako to<br />

súčasná doba od žien očakáva – podávať<br />

výkony ako muž, ako lacná pracovná<br />

sila. Rada by som navštevovala<br />

skutočne chorých u nich doma, pri<br />

lôžku. Po dlhom období mentálneho<br />

„prešľapovania“, okrem toho vyostrená<br />

situácia v zdravotníctve a nespokojnosť<br />

pacientov… chcela som skúsiť<br />

niečo iné. Šlo to veľmi rýchlo; bola<br />

som oslovená a od prvej chvíle – lekárske<br />

prehliadky, očkovania – všetko<br />

išlo hladko, tak som si povedala, že<br />

určite to musí mať zmysel. „Skúsim<br />

a uvidím ako to dopadne,“ – tak ako<br />

to robieval môj vzor V. E. Frankl.<br />

R. L.: Povedzte mi ešte najprv o svojom príchode<br />

do Afriky.<br />

M. Č.: Cesta bola náročná, trvala<br />

štyri dni, kým sme autom dorazili<br />

na východný breh Viktoriinho jazera.<br />

Sprvu nás bolo päť, ale postupne<br />

sme sa rozdelili na rôzne<br />

miesta. Klíma bola príjemná, keďže<br />

sme boli v nadmorskej výške 1200<br />

metrov a teplota okolo 28 o C. Bývali<br />

sme v domčeku s rozhorúčenou strechou<br />

od slnka, 150 metrov od jazera,<br />

ktorého vlny bolo počuť najmä v noci,<br />

spolu so šumom lístia mohutného<br />

stromu pred mojím oknom vytvárali<br />

uspávanku pre unavené telo a dušu.<br />

R.L.: Na častých záberoch z Afriky vidíme preplnené<br />

lôžka, pacienti ležia po chodbách a na<br />

zemi a k chorým prichádza celá rodina. Vyzerá<br />

to aj v Tanzánii podobne?<br />

M. Č.: Nemocnica je veľká, privátna<br />

a patrí katolíckej Cirkvi. Pacienti musia<br />

zaplatiť za všetko, inak ich pošlú<br />

preč. Mala som dojem, že som vošla<br />

do márnice – tmavé miestnosti, kde<br />

na lôžkach alebo na zemi ležia 15–20<br />

ľudia, často aj dvaja na jednej posteli,<br />

schúlení v bolestiach, s vyhasnutým<br />

pohľadom.<br />

Pacienti zomierali, akoby som bola<br />

v 16-tom storočí, kde všetko bolo<br />

dobre tak ako je, lebo je to „Božia<br />

vôľa“. Často som sa stretla s týmto<br />

zaštiťovaním sa Stvoriteľom. Bola<br />

za tým istá forma neschopnosti riešiť<br />

veci vyplývajúce z nevedomosti –<br />

podľa nás zbytočnú smrť považovali<br />

za Božiu vôľu. V každej miestnosti<br />

visel plagát s ukrižovaným Kristom<br />

„Ježiš svojou smrťou na kríži vykúpil<br />

svet“.<br />

Čo sa mi páčilo bolo to, že chorý<br />

nikdy nebol sám. Vždy bol obklopený<br />

niekoľkými členmi rodiny, ktorí tam<br />

sedia pri chorom, držia ho za ruku<br />

alebo čakajú vonku, kým sa prebudí,<br />

aby sa spolu najedli, čo mu doma<br />

uvarili. Denne kukuričná kaša, ktorej<br />

sa hovorí ugali, k tomu zelenina podobná<br />

nášmu špenátu a to je všetko.<br />

R. L.: Čo v Afrike v zdravotníctve najviac chýba,<br />

okrem peňazí – lekári, personál?<br />

M. Č.: Zdravotnícka starostlivosť<br />

v Afrike funguje na profite za<br />

lieky, s ktorými sa netransparentne<br />

obchoduje. Je to podobné ako u nás,<br />

keď sa pacient stane tovarom, lebo už<br />

niet na čom inom zbohatnúť, ibaže<br />

v Afrike to vidieť v plnej nahote.<br />

Nízke budovy nemocnice majú štyri<br />

oddelenia s lôžkami pre 80 pacientov,<br />

klinika pre HIV a tuberkulózu, oddelenie<br />

pre choleru a týfus, a príjmová<br />

ambulancia, kde sa denne vyšetrilo aj<br />

60 pacientov, no a malá operačná sála.<br />

V Kibare už dlhší čas nepracovali<br />

žiadni lekári, pretože podľa ich slov,<br />

nikto nechcel robiť v takejto „diere“.<br />

Preto bola nemocnica zatvorená,<br />

kvôli vysokej úmrtnosti.<br />

Každý deň bola ranná vizita, potom<br />

krátka pauza na čaj a čapátí a pokračovala<br />

som na príjmovej ambulancii.<br />

Keďže sme sa nachádzali v chudobnej<br />

oblasti a nemocnica poskytovala starostlivosť<br />

pre spádovú oblasť o rozlohe<br />

asi 200 km 2 , chudobní ľudia prišli<br />

k lekárovi až keď ich stav už bol<br />

v nezvratnom štádiu – takže ani sami<br />

nevedeli, že napr. deti, ktoré rodičia<br />

priniesli na chrbte, boli už mŕtve…<br />

Nevládali sme už ďalej uniesť to<br />

zbytočné a nepochopiteľné zomieranie.<br />

R. L.: Čo bolo pre Vás najväčším problémom pri<br />

práci lekárov – dobrovoľníkov?<br />

M. Č.: Najhoršie bolo neporozumenie<br />

zo strany vedenia nemocnice,<br />

lebo sme požadovali sfunkčniť laboratórne<br />

prístroje, ktoré dostali z Nemecka<br />

a Holandska, aby sme mohli<br />

stanoviť diagnózu a zvoliť správnu<br />

liečbu. Na všetko mali odpoveď, že<br />

nie sú peniaze, a načo sú nám prístroje,<br />

keď domorodý personál (ako<br />

naše zdravotné sestry, a hovoria im<br />

doktor) pacientov vedia „liečiť“ aj<br />

tak! V Afrike je tento spôsob bežný.<br />

Tam to funguje na tej báze, že liečia<br />

príznaky. Ak má niekto horúčku,<br />

podľa nich má určite maláriu. Pritom<br />

neraz išlo o zápaly mozgových blán<br />

alebo pľúc, ťažký týfus či choleru.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


ROZHOVOR<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Spomínam si na prípad muža, ktorý<br />

2 roky navštevoval liečiteľa (čo vôbec<br />

nie je lacné) s chronickými bolesťami<br />

hlavy a po celý ten čas užíval liek na<br />

bolesť a upokojenie, no vyšetrením<br />

som zistila malígnu arteriálnu hypertenziu<br />

v dôsledku ťažkého zlyhávania<br />

obličiek. Niet divu, že sme z toho boli<br />

frustrovaní a hľadali nejaké možnosti<br />

riešenia, odkiaľ by prišla pomoc, až<br />

sme dostali kontakt na riaditeľa Univerzitnej<br />

nemocnice asi 250 km od<br />

nás, ktorý bol okamžite v obraze.<br />

R. L.: Takto cez miestneho lekára prišlo riešenie?<br />

M. Č.: Áno. Tento starší, skúsený<br />

lekár, ktorý nás podržal v spore s domácimi<br />

– všetko chápal a sám inicioval<br />

návštevu aj s univerzitnými<br />

profesormi gynekológie, internej medicíny,<br />

pediatrie a onkológie, aby na<br />

vlastné oči uvideli nemocnicu, ktorá<br />

podľa ich slov – že je mŕtva! Títo<br />

vzácni kolegovia boli prví, ktorí pochopili,<br />

o čo nám ide a informovali<br />

biskupa a vikára o pravdivej situácii<br />

v nemocnici – že to nie my robíme<br />

problémy, a ak neprijmú náš projekt,<br />

Každodenný život v Kibare<br />

ktorý spočíva v oživení nemocnice,<br />

štát ju opäť zavrie. Skutočne dodržali<br />

všetky dohody, postupne nemocnicu<br />

vybavili technickým zariadením,<br />

opravili laboratórne prístroje,<br />

zaslali reagensy na ich chod, vzali<br />

si na starosť dohľad nad odborným<br />

vzdelávaním personálu. My sme sa<br />

tešili ako malé deti, hoci realita zďaleka<br />

nevyzerala tak dobre.<br />

R. L.: Prečo?<br />

M. Č.: Už po spustení projektu<br />

nám vikár oznámil, že by bolo lepšie,<br />

keby sme odišli, lebo robíme samé<br />

problémy. Uvedomovali sme si, že je<br />

to jeho názor, a kvôli tomu neopustíme<br />

pacientov… proste sa pokúsime<br />

všetkým ukázať, o čo nám v skutočnosti<br />

ide, aby sa presvedčili, že nie<br />

sme nepriatelia, ale pomocníci.<br />

Tak sme začali pracovať spôsobom<br />

– niečo ako „štát v štáte“, asi<br />

ako Singapur v Číne; prenajali sme si<br />

miestnosť, kde sme mali sklad liekov<br />

a iný potrebný materiál čo sme zakúpili,<br />

a dodávali sme ich priamo na<br />

oddelenia našim verným a oddaným<br />

zdravotným bratom a sestrám, aby<br />

lekárska starostlivosť bola dostupná<br />

najmä tým, ktorí nemajú peniaze.<br />

Personál aj pacienti boli radi, že sme<br />

ostali s nimi, no neskôr sme zistili, že<br />

vikár dostáva zavádzajúce informácie<br />

od „ekonómky“ nemocnice, ktorá<br />

ju tak „riadila“, že všetko čo sme priniesli<br />

– lieky aj prístroje – okamžite<br />

speňažila, a pre nemocnicu sa nevytvoril<br />

žiadny zisk. Často nám robila<br />

rôzne naschvály, aby nás za každú<br />

cenu odradila, len aby sme odišli…<br />

Dozvedeli sme sa, že kontrolu nad<br />

účtovníctvom nemal nikto okrem<br />

nej, a peniaze využívala podľa seba,<br />

čo nám neskôr potvrdil i sám vikár<br />

ako riaditeľ nemocnice. On nemal<br />

ani len podpisový vzor v banke, že<br />

na to nemyslel, lebo jej dôveroval.<br />

Postupne sa mu otvárali oči a požiadal<br />

nás o pomoc ekonóma, ktorý<br />

by transparentne riadil nemocnicu…<br />

a tak sme konečne uvideli svetielko<br />

nádeje pre ľudí v tomto regióne. Od<br />

1. júna minulého roku tam už pôsobí<br />

slovenská ekonómka Renáta Machálková,<br />

ktorá v Afrike oživila štyri nemocnice.<br />

Táto žena žije pre Afriku<br />

a svoju prácu robí obdivuhodne.<br />

R. L.: Aj Vy už trpíte na „africkú chorobu?“ Čo<br />

je vlastne jej príčinou? Sú Afričania iní ľudia<br />

ako my?<br />

M. Č.: Tanzánčania sú veľmi mierumilovní<br />

ľudia, ktorí nikdy neviedli<br />

vojny. Hovorí sa o nich, že sú leniví,<br />

čo som zo začiatku vnímala aj ja – až<br />

neskôr som pochopila, že je to veľmi<br />

povrchné. Keď vycerili na mňa svoje<br />

biele zuby, mala som pocit, že som<br />

stretla najšťastnejšieho človeka na<br />

svete.<br />

R. L.: Aj si myslíte, že sú šťastní?<br />

M. Č.: Oni to neriešia, nezaoberajú<br />

sa tým. Ja som bola len s chudobnými<br />

ľuďmi, a pri práci s nimi som<br />

prežívala zvláštnu radosť. Asi preto,


ROZHOVOR<br />

že akí sú vo vnútri, tak sa prejavujú<br />

aj navonok so svojou nefalšovanou<br />

úprimnosťou a tichou dôstojnosťou.<br />

Toto poznanie je pre mňa veľkou<br />

záhadou, keďže šťastie a pokoj<br />

u nich nezávisia od hmotného blahobytu.<br />

Odpoveď som našla v Posolstve<br />

Grálu od Abdrushina a síce „dávanie<br />

a branie musí byť v harmónii,<br />

a preto ani nemajetní nie sú vylúčení<br />

z možnosti dávania, a to predovšetkým<br />

dávaním seba, svojou povahou<br />

a dobrom a bezpodmienečnou láskou.“<br />

Oni jednoducho sú.<br />

Postupne som došla k smutnému<br />

záveru, že sú zneužívaní – takíto<br />

úprimní ľudia, ktorých otvorené<br />

duše sú mylne považované za slabosť<br />

a neschopnosť? Lebo len to mohlo<br />

spôsobiť, že „sa stali“ ľahkou korisťou<br />

pre dobyvačných otrokárov spolu<br />

s násilným obracaním na „pravú“<br />

vieru. V nemocnici pracujú v harmónii<br />

vedľa seba katolík s moslimom,<br />

anglikánom či luteránom alebo vyznavačom<br />

tradičného afrického náboženstva,<br />

akou bola aj naša domáca<br />

Winifred, ktorá nám varila jednoduché<br />

a zdravé jedlá.<br />

Bola taká empatická a starostlivá,<br />

že keď som ochorela, pripravila mi<br />

kúpeľ, a to musela nanosiť vodu na<br />

hlave v 50-litrových nádobách z veľkej<br />

vzdialenosti; starala sa o mňa<br />

s obrovskou obavou v srdci, ktorú<br />

som čítala v jej hlbokých čokoládových<br />

očiach.<br />

Všimla som si, že títo ľudia neposudzujú,<br />

nerozoberajú životy druhých<br />

a nehodnotia ich. V ich blízkosti<br />

som sa cítila duchovne dokonale<br />

slobodná, sama sebou, čo v domácich<br />

vyvolávalo čoraz hlbšiu dôveru<br />

a vzájomnú úctu a pochopila som, že<br />

prirodzenosťou ľudského ducha väčšiny<br />

Tanzánčanov je dôvera.<br />

Na takéto poznanie som reagovala<br />

ako nutkavý „neurotik“ – ešte viac sa<br />

im odplatiť svojou poctivou prácou<br />

a učiniť všetko, čo by im uľahčilo ich<br />

ťažký život a zlepšilo zdravotný stav.<br />

Každému pacientovi som vyšetrovala<br />

krv a zistila som, že príčinou „lenivosti“<br />

Tanzánčanov je chronický<br />

únavový syndróm spôsobený ťažkou<br />

anémiou následkom dlhodobej<br />

podvýživy a neliečenej chronickej<br />

malárie, ktoré spôsobujú nedokrvenie<br />

všetkých orgánov, najmä mozgových<br />

buniek; k tomu teplo, ťažká<br />

práca na poliach, kontaminovaná<br />

voda, to všetko sa ešte viac podpisuje<br />

na ich podlomenom zdraví. A napriek<br />

všetkému fungujú, žijú a pracujú<br />

s polovičným hemoglobínom…<br />

také hodnoty u nás sú indikáciou<br />

na transfúziu krvi!<br />

Preto sme okamžite začali podporovať<br />

nutríciu gravidných žien a detí<br />

a to vysokoproteínovou výživou a vitamínmi.<br />

R. L.: Financuje takúto pomoc slovenské ministerstvo,<br />

alebo sú to zahraničné granty?<br />

M. Č.: Je to bratislavská univerzita<br />

zdravotníctva a sociálnej práce<br />

Sv. Alžbety na čele s rektorom prof.<br />

MUDr. Krčmérym, ktorému ja súkromne<br />

hovorím slovenský Albert<br />

Schweitzer. Profesor Krčméry založil<br />

humanitárne projekty v Afrike pred<br />

mnohými rokmi tak, že pozval raz<br />

na poľovačku do Afriky solventných<br />

ľudí a potom ich zaviedol do „nemocníc“,<br />

aby im na vlastné oči ukázal<br />

krutú realitu. A tu je výsledok:<br />

nakazili sa „africkou chorobou“, pri<br />

ktorej už viac nemôžu žiť len pre seba,<br />

ale ležia im na srdci životy trpiacich,<br />

chudobných a chorých. Teší ma, že<br />

náš projekt spočívajúci v lekárskej,<br />

finančnej a potravinovej pomoci bol<br />

vedením nemocnice prijatý.<br />

R. L.: Pamätáte si na nejaký silný okamih, prežitie<br />

s pacientom, ktoré vo Vás ostane nadlho?<br />

M. Č.: Nedá mi nespomenúť slová,<br />

ktoré zazneli na záverečnej oslave pred<br />

mojím odchodom, z ktorých som pochopila,<br />

že personál a ľudia okolo mňa<br />

sú nesmierne vnímaví, že nič im neunikne<br />

a všetko chápu, aj keď zvonka<br />

tak nepôsobia. Cez ďakovnú reč som<br />

mala zimomriavky na tele, zovreté<br />

hrdlo a chcelo sa mi plakať. Najmä<br />

pri slovách, že „aj pre nás to musí byť<br />

nesmierne ťažké, prísť na také miesto,<br />

ktoré nemá status nemocnice a stretávať<br />

sa s nepochopením až odmietaním,<br />

ale napriek tomu nás prosia,<br />

aby sme mali s nimi trpezlivosť ako<br />

s deťmi, a postupne sa naučia nové<br />

veci a všetko potrebné, len aby sme<br />

tak skoro od nich neodišli, že budú<br />

dobrými žiakmi….“ Veľa silných okamihov<br />

pochádzalo z mnohých vnútorných<br />

bojov, ktoré som zažívala, keď<br />

som liečila detských pacientov v bezvedomí,<br />

či inom ťažkom stave, keď ma<br />

pohľad do ich očí vydesil – lebo to neboli<br />

oči dieťaťa, ale vyhasnutý pohľad<br />

starca, a zrazu som necítila túžbu zachrániť<br />

mu život za každú cenu a musela<br />

som sa naučiť úplne ináč uvažovať:<br />

„Zachraňujem mu skutočne život,<br />

alebo len predlžujem jeho nezmyselné<br />

utrpenie, hlad, bolesti, ťažké strádanie?“<br />

Najmä, keď som vnímala absurdné<br />

utrpenie matky, ktorá naschvál<br />

nechala vyhladovať svoje neduživé<br />

dieťa, aby ušetrila jedlo pre kŕdeľ ďalších,<br />

ktoré ju doma čakajú. Materinská<br />

láska a bezmocnosť ju hnali k tomu,<br />

aby jej dieťa aspoň na konci svojho<br />

krátkeho života netrpelo. Samozrejme,<br />

urobila som pre neho všetko, no zároveň<br />

som pochopila, čo je moja vôľa<br />

a čo znamená odovzdanosť do Vyšších<br />

rúk.<br />

R.L. Veľmi pekne ďakujem<br />

za rozhovor a prajem<br />

Vám dobré zdravie<br />

a veľa síl!<br />

Zhováral sa Roman Levický<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Viktoriino jazero – nemocnica je na brehu, ukrytá v hustom stromoradí<br />

Vnútorný areál nemocnice<br />

Návšteva nedeľnej bohoslužby<br />

Po raňajkách v našom domčeku,<br />

ktorý sme si zútulnili kvetmi a povrazovým kobercom<br />

Tanzánia<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Detské oddelenie v pôvodnom stave<br />

…a po renovácii s novým náterom postelí a stien, oživených veselou maľbou<br />

Ranná vizita na detskom oddelení<br />

Pri detskom pacientovi je prítomný vždy niekto<br />

z rodiny – neraz staršia sestra<br />

V takomto ťažkom stave prichádzali deti do nemocnice<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


FOTOSERIÁL<br />

Školáci nosia tehly<br />

Deti pomáhajú aj pri ťažkých prácach<br />

Návšteva krajčírskej dielne s nádhernými látkami<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Jaroslav Klimecký<br />

FRANZ<br />

LISZT<br />

Pokiaľ budeme porovnávať život Liszta<br />

so životmi ostatných veľkých skladateľov,<br />

neubránime sa dojmu, že mal oveľa<br />

viac šťastia, než iní. Aj keď vlastne nebol<br />

krásavec, nepochybne mal veľkú osobnú<br />

príťažlivosť. Bol milovaný, bol obdivovaný,<br />

ako klavírny virtuóz zahŕňaný potleskom,<br />

lichôtkami a slávou.<br />

Vkritických chvíľach našiel vždy niekoho<br />

blízkeho, kto mu prinášal pochopenie,<br />

oddanosť, lásku. Nikdy netrpel<br />

hmotným nedostatkom ako napr.<br />

Mozart, Schubert, spočiatku i Wagner.<br />

Veľa rokov viedol život v blahobyte<br />

a prepychu. To je však iba jedna<br />

stránka jeho života. V skutočnosti ho<br />

šťastie opúšťalo častejšie než ostatných<br />

hudobných velikánov. Napriek tomu je<br />

nesporné, že bol jedným z najväčších<br />

tvorcov – a jeho priekopnícky génius<br />

otvoril cestu nielen Wagnerovi, ale aj<br />

iným hudobným skladateľom, jeho<br />

súčasníkom. Tento jeho vplyv však<br />

ostáva nedocenený.<br />

Je prirodzené, že počas jeho koncertnej<br />

kariéry tvoril takmer výlučne<br />

klavírne diela, virtuózneho rázu (12<br />

etúd najvyššej náročnosti, 6 etúd<br />

podľa Paganiniho, 2 klavírne koncerty).<br />

Ako interpret pôsobil mimoriadne<br />

silným dojmom: akoby darca<br />

života, jedinečný ako nik iný. Všetci<br />

skladatelia, Wagnerom počínajúc<br />

a Richardom Straussom končiac,<br />

podliehali vyžarovaniu Lisztovho<br />

ducha.<br />

„Liszt,“ píše Wagner, „najväčší hudobník<br />

spomedzi všetkých, ktorých<br />

poznám, nemá nič spoločné so skladateľmi,<br />

ktorí sa utiekajú k takzvanej<br />

programovej hudbe, aby zakryli<br />

nedostatky skladieb, ktorým neboli<br />

schopní dať architektonickú formu…<br />

Poznáte skladateľa s väčšou hĺbkou,<br />

hudobníka, ktorý obsiahol všetku<br />

moc hudby dokonalejšie?“ Tieto Wagnerove<br />

slová sú svedectvom jeho hlbokej<br />

lásky k priateľovi, vyznaním vďačnosti<br />

tomu, ktorý mu svojou hudbou<br />

ukázal nové brehy, nové obzory.<br />

WAGNER<br />

Na úplnom počiatku, sotva sa poznali,<br />

poslal Wagner Lisztovi<br />

prosebný list: „…som v smutnej situácii.<br />

Vlastným nákladom, rôznymi<br />

pôžičkami, som vydal svoje tri opery<br />

(Rienzi, Bludný Holanďan, Lohengrin).<br />

A teraz veritelia žiadajú zaplatiť.<br />

Dlh dosiahol päťtisíc toliarov. Mohli<br />

by ste mi ich obstarať? Vy, alebo niekto<br />

iný, kto by ich dal z lásky k Vám?<br />

…Viete, čo by z toho vyplývalo? Stal<br />

by som sa človekom, umelcom, ktorý<br />

by sa už nezaoberal otázkou peňazí<br />

a mohol by pracovať s radosťou a nadšením.<br />

Týmito peniazmi by ste ma<br />

vyplatili z otroctva. Myslíte, že ako<br />

otrok mám túto cenu? Povedzte to čo<br />

najskôr svojmu najoddanejšiemu Richardovi<br />

Wagnerovi.“<br />

Liszt bol týmto až drzým a pánovitým<br />

listom podmanený. Bol<br />

prvý, kto uznal Wagnera ako pána,<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


HUDBA<br />

jeho hrou v univerzitnej sále. O niekoľko<br />

dní počula v kostole spievať<br />

Pater Noster – dielo, ktoré skomponoval<br />

Liszt. Pochopila, že umelec –<br />

interpret je zároveň i tvorcom, skladateľom.<br />

Na druhý deň sa Liszt vybral na<br />

návštevu, aby sa jej poďakoval. Mal<br />

pred sebou mladú dvadsaťosemročnú<br />

dámu, malej, skôr štíhlej<br />

postavy. Nebola krásna. Veľké oči<br />

a čierne vlasy poukazovali na orientálny<br />

pôvod, tatársky typ. Liszt<br />

okamžite pocítil živé sympatie<br />

k tejto zvláštnej žene.<br />

Pri prvom rozhovore zistili, že<br />

majú spoločný vkus, spoločné ideály<br />

v umení, v poézii, vo viere a v živote.<br />

Carolyna sa vyjadrovala plynulou<br />

francúzštinou. Zakrátko obaja pocítili,<br />

aký bolestný by bol ich rozchod.<br />

Carolyna pozvala Liszta na svoj zámok<br />

Voronince na oslavu desiatych<br />

narodenín svojej dcérky, kontesy<br />

Marie. Liszt vedel, že táto dcérka je<br />

jej jediným šťastím…<br />

Carolyna už dlho žila v odlúčení<br />

od manžela, za ktorého sa musela<br />

na otcov príkaz v sedemnástich rodespotu,<br />

a zaplatil za neho výkupné,<br />

čím ho vyslobodil z otroctva. Len tak<br />

môžeme pochopiť, čo pre Wagnera<br />

od prvého okamihu znamenal Liszt,<br />

keď mu podal ruku. Wagner sa jej<br />

chopil ako stroskotanec. Len čo videl,<br />

že mu Liszt odpovedá, že ho chce zachrániť,<br />

nedoprial mu chvíľu pokoja.<br />

Žiada peniaze, aby mohol dať do tlače<br />

ďalšiu operu, aby pomohol svojej žene.<br />

Žiada chúlostivé vyjednávanie – zrušiť<br />

proti nemu zatykač, ktorý ho nútil<br />

žiť mimo Nemecka (Wagner bol stíhaný<br />

za účasť na revolúcii roku 1848<br />

v Drážďanoch). Žia da dobrý klavír,<br />

dokonca dobrého kopistu…<br />

Lisztov život sa od toho Wagnerovho<br />

líšil tak veľmi, ako si len vieme<br />

predstaviť. Liszt bol vždy obklopený<br />

zástupom priateľov, priateliek, mileniek.<br />

Liszt – virtuóz – vyžaroval neodolateľné<br />

čaro, ktorému podľahol<br />

i Wagner. A Liszt videl vo Wagnerovi<br />

protiklad svojho temperamentu.<br />

V jeho listoch čítal vety, ktoré v ňom<br />

vzbudzovali ľútosť i súcit. „Uvažuj,<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

drahý Liszt, či by si mi poslal trochu<br />

peňazí. Musím si kúpiť drevo<br />

a teplý kabát…“ Ten istý človek tvrdí<br />

v ďalších riadkoch s úžasnou istotou<br />

o svojej vnútornej cene: „Pracujem<br />

vytrvalo a dúfam, že dokončím báseň<br />

svojej Valkýry…“<br />

Liszt vedel, aká dôležitá je takáto<br />

práca a nečudoval sa, keď Wagner<br />

od neho žiadal peniaze, aby sa malou<br />

cestou do Álp zotavil po namáhavej<br />

práci…<br />

DVE ŽIVOTNÉ<br />

LÁSKY<br />

Ako dvadsaťdvaročný sa Liszt zamiloval<br />

do grófky Marie d´Agoult,<br />

o šesť rokov staršej ženy. Tá preruší<br />

všetky vzťahy s manželom a odchádza,<br />

či skôr uteká, s dieťaťom a s milencom<br />

do Ženevy. Liszt sa na čas vytráca<br />

z koncertných siení a prežíva chvíle<br />

osobného šťastia.<br />

Z tohto zväzku sa postupne narodia<br />

tri deti: Blandina, Cosima a Daniel.<br />

Liszt nevydrží v Ženeve dlhšie než rok.<br />

Okolo roku 1839 čiastočne opúšťa milenku<br />

a matku svojich troch detí, keď<br />

si prestávajú rozumieť. Maria a Franz<br />

si spočiatku vyhovovali telom i dušou,<br />

takže každé odlúčenie ťažko niesli, ale<br />

charakterom sa k sebe vôbec nehodili.<br />

Maria mala komplikovanú povahu:<br />

premrštenú mienku o sebe, divokú<br />

žiarlivosť, bezuzdnú pýchu.<br />

DOŽIVOTNÁ<br />

DRUŽKA<br />

Liszt končil koncertné turné<br />

po Rusku v Kyjeve. Uzavrel ho,<br />

ako bolo jeho zvykom, dobročinným<br />

koncertom. Ráno po koncerte dostal<br />

nadšený list podpísaný ženským<br />

šľachtickým menom a v prílohe sto<br />

rubľov pre chudobných.<br />

Poslala mu ich kňažná Carolyna<br />

Wittgesteinová, ktorá bola uchvátená<br />

Marie d´Agoult


HUDBA<br />

koch vydať. Liszt zostal na Voroninciach<br />

tri mesiace. Bolo to obdobie<br />

šťastia a lásky. Za jeho pobytu sa<br />

začala Carolyna pripravovať na odchod<br />

z Ruska. Nebol jednoduchý.<br />

Bol rok 1848, nepokojná doba a navyše<br />

tomu ešte bránila rodina z finančných<br />

dôvodov. Konečne sa<br />

stretli vo Viedni, ale ani tam nebol<br />

pokoj. V júni sa napokon dostali<br />

obaja do Weimaru, kde Liszt prijal<br />

miesto kapelníka.<br />

WEIMAR<br />

Vtvorbe sa Liszt obracal prevažne<br />

k symfonickému odboru a čiastočne<br />

k veľkým vokálnym formám.<br />

Z celej Lisztovej tvorby je najcennejšia<br />

forma symfonickej básne. V rokoch<br />

1854–1858 ich skomponoval<br />

trinásť. Aj vo vokálnych dielach inklinoval<br />

k veľkým formám (Oratórium<br />

Svätá Alžbeta, Kristus), s prevahou<br />

zborov. Ďalej Ostrihomská<br />

slávnostná omša, Uhorská omša<br />

korunovačná; a nakoniec sú to dve<br />

symfónie: Faustovská 1847 a Dantovská<br />

1856. Vo svojich omšiach<br />

a v omši Requiem pre mužské hlasy<br />

je Liszt priekopníkom reformných<br />

snáh v katolíckej chrámovej hudbe.<br />

Vo Weimare sa k Lisztovi zbiehali<br />

umelci všetkých odvetví – tvoriví<br />

i výkonní, a hľadali u neho umeleckú<br />

i ľudskú pomoc.<br />

RÍM<br />

Vroku 1861 presídlil Liszt z umeleckých<br />

i súkromných dôvodov<br />

do Ríma. Tri a pol roka po svojom<br />

príchode vykonal skutok, ktorým<br />

zavdal príčinu k nekonečným dohadom.<br />

Prijal totiž nižšie vysvätenie<br />

v kaplnke monsignora Hohenlohe vo<br />

Vatikáne. O tomto kroku vedeli iba<br />

traja ľudia: monsignor Hohenlohe,<br />

pápež a kňažná Wittgesteinová.<br />

Skúsme si predstaviť, aký úžas, výsmech,<br />

pohoršenie, ale aj súhlas vyvolala<br />

táto premena. Zázračné dieťa<br />

sa presadilo ako neprekonateľný<br />

virtuóz. To by ešte mohlo byť. Virtuóz<br />

sa stal skladateľom; aj s tým sa<br />

mnohí zmierili, aj keď neradi. Ale<br />

Carolyna Wittgesteinová<br />

teraz dokonca, neúnavný milenec,<br />

vynikajúci človek veľkého sveta sa<br />

premenil v abbého! To presahovalo<br />

všetky medze! Vôňa kadidla a sakristie<br />

sa rozhodne nepáčila. Obrala<br />

ho o početné sympatie. Wagner mu<br />

už dlho nepísal; zreteľne sa odcudzil.<br />

Ak uvážime všetky útrapy, intrigy,<br />

závisť, prežité vo Weimare, smrť syna<br />

Daniela, dvadsaťdvaročného študenta<br />

práv, môžeme pochopiť, prečo<br />

sa Liszt uchýlil do lona cirkvi. Vrúcnosť<br />

jeho viery bola skutočná, hlboká.<br />

Práve tak ako u Carolyny.<br />

Od chvíle, čo spojil svoj život so<br />

životom Carolyniným, stále, so<br />

všetkou poctivosťou túžil, aby toto<br />

spojenie mohol uzákoniť manželstvom.<br />

Konečne v máji 1861 malo<br />

byť v Ríme manželstvo uzavreté.<br />

V predvečer toho dňa došiel list s pápežskou<br />

pečaťou: pápež na žiadosť<br />

rodiny Wittgesteinových nariadil<br />

úplnú revíziu sporu. Nikdy už nebu-<br />

deme manželia… pomyslel si Liszt aj<br />

kňažná. A tak sa aj stalo.<br />

BOLESTNÁ<br />

DRÁMA<br />

Dozrievali vážne udalosti. Wagner<br />

po najbúrlivejšej etape svojho života,<br />

keď tragicky stroskotala jeho<br />

láska k Mathilde Wesendonckovej,<br />

(bola inšpiráciou k jeho opere Tristan<br />

a Isolda) sa zúrivo bil s nepriazňou,<br />

so záväzkami, dlhmi, bol na pokraji<br />

neodvratnej skazy.<br />

Jedného dňa ho akýsi neznámy<br />

muž vyhľadal v hoteli. Bol to vyslanec<br />

mladého bavorského kráľa<br />

Ľudovíta II. Ten povolával Wagnera<br />

k sebe do Mníchova. Zaplatil<br />

za neho všetky dlhy a prepožičal mu<br />

vilu a všetko, čo potreboval ku svojej<br />

činnosti. Napriek tomu sa Wagner<br />

časom cítil veľmi opustený. Toľko rokov<br />

túžil po žene, ktorá by bola myšlienkou<br />

i telom. Tvár Cosimy Lisztovej-Bülowovej<br />

bola ešte kdesi v tieni,<br />

no pre umelca bol v nej prísľub svetla.<br />

Na Wagnerovo pozvanie prišla<br />

Cosima so svojimi dvomi dcérkami<br />

do Mníchova. Jej manžel, výborný<br />

klavirista, obľúbený Lizstov žiak<br />

Hans von Bülow, váhal. Cítil už predtým,<br />

ako ho Wagner ovláda, cítil Nibelungovo<br />

počarenie Cosimy, ktorú<br />

mu teraz neúprosne odníme. Chápal<br />

to ako tvrdý osud. Cosima, práve tak<br />

ako jej otec Franz Liszt bola zrodená<br />

pre lásku, avšak pre požiadavku najvyššiu.<br />

Pre obeť.<br />

V októbri l864 dostal Bülow<br />

od Liszta list: „Bez toho, aby som si<br />

dovolil radiť, trvám na tom, aby ste<br />

sa okamžite usadili v Mníchove. Niet<br />

iného východiska. Očakáva Vás tam<br />

veľká úloha bolestných povinností…<br />

moja modlitba a moja najhlbšia náklonnosť<br />

sú s Vami.“<br />

Čo sa má stať, stane sa. Bülow<br />

so ženou a deťmi sa usadili<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


v Mníchove. Tak začala dráma, ktorej<br />

zápletka sa rozuzlila až po piatich<br />

rokoch. Dlho sa vliekol trápny<br />

rozvodový spor s Bülowom, až sa<br />

Cosima stala konečne zákonitou<br />

manželkou Richarda Wagnera. Už<br />

dlhší čas bola Wagnerovou milenkou,<br />

no len posledné dve deti, Isolda<br />

a Eva, narodené 1865 a 1867, boli deti<br />

Wagnerove. Až vtedy súhlasil Bülow<br />

s rozvodom.<br />

Ak uvážime citové zväzky spájajúce<br />

Liszta s dcérou Cosimou, Wagnera<br />

s Bülowom, môžeme si predstaviť<br />

bolestné otrasy, ktoré Liszt<br />

prežíval. Aj Bülow sa veľmi trápil.<br />

Wagner sa odklonil, už neobdivoval<br />

Lisztovu hudbu ako predtým. Cosima<br />

tým trpela, ale väčšinou súhlasila<br />

s manželom. Duchovne sa otcovi<br />

odcudzila a milovala z duše len Wagnera<br />

a jeho diela.<br />

V Lisztovi nebol hnev ani ľútosť,<br />

ale skôr hrdosť, že nielen hmotne, ale<br />

i duchovne prispel ku vzostupu takého<br />

génia. Skrytá bolesť však v ňom<br />

hlodala. Wagner už nepôsobil povzbudivo;<br />

vyvolával v ňom skľúčenosť<br />

a oberal ho o odvahu. Liszt sa<br />

od Wagnera odlúčil, miloval však<br />

a obdivoval jeho hudbu stále.<br />

V rímskom období sa Lizst takmer<br />

celkom obmedzil na hudbu chrámovú.<br />

Bol to výsledok jeho náboženských<br />

sklonov, ktoré rástli s pribúdajúcim<br />

vekom. No aj tie dokázal spojiť<br />

s veľkorysým životným štýlom. Celý<br />

svet v ňom videl víťazného bojovníka,<br />

strážcu a ctihodného patriarchu<br />

veľkých umeleckých<br />

ideálov.<br />

Franz Liszt<br />

zomrel v Bayreuthe<br />

v júli 1886.<br />

Jaroslav Klimecký<br />

Literatúra:<br />

Maria Tibaldi Chiesa: Romantický život Lisztův<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Aj v kóme sú schopní<br />

komunikovať<br />

Lekári často nesprávne vyhodnotia, nakoľko sú pacienti v kóme<br />

schopní reagovať na podnety. K tomuto záveru dospela „Spoločnosť pre<br />

klinickú neurofyziológiu a funkčné zobrazovanie“ (DGKN). Bádateľom<br />

tejto spoločnosti sa podarilo pomocou vysokofrekvenčnej elektroencefalografie<br />

a magnetickej rezonancie dokázať, že pacienti v kóme na podnety<br />

reagujú. Podľa ich zistení každý piaty pacient vykazuje známky vedomých<br />

reakcií, ktoré inak bežnými postupmi nie je možné zistiť. DGKN sa<br />

usiluje o to, aby sa pri posudzovaní pacientov v kóme častejšie používali<br />

nielen vizuálne, ale aj špeciálne elektrofyziologické metódy.<br />

Pomocou signálov magnetickej rezonancie sa s týmito pacientmi podarilo<br />

uskutočniť dokonca aj jednoduchú komunikáciu. Pacient tak zvládol<br />

odpovedať „áno“ či „nie“ na závažné otázky týkajúce sa jeho života.<br />

Zdroj: http://dgkn.de


NAJPREDÁVANEJŠIA, ALE NAJMENEJ ČÍTANÁ?<br />

KNIHY MOJŽIŠOVE: NEBERTE ICH DOSLOVNE!<br />

V zozname najpredávanejších kníh<br />

na svete je Biblia stále na neohrozenom<br />

prvom mieste. „Knihy kníh“ sa predalo<br />

odhadom dve až tri miliardy výtlačkov.<br />

Po tomto bestselleri nasleduje čínska<br />

zbierka citátov Mao Ce-tunga, po prvýkrát<br />

vydaná v roku 1966 (cca 1,5 miliardy<br />

výtlačkov) a „Manifest komunistickej<br />

strany“ Karla Marxa a Friedricha Engelsa<br />

z roku 1848 (cca 500 miliónov výtlačkov).<br />

Časť „Písma svätého“ v podobe piatich<br />

Kníh Mojžišových, ktoré sa považujú<br />

za „Božie zjavenie“, patrí k základom<br />

viery v kresťanstve, židovstve<br />

a mnohých ďalších náboženských skupinách.<br />

Pritom dodnes zostáva nezodpovedaná<br />

hlavná otázka: majú uvedené<br />

texty iba symbolický význam,<br />

alebo ich človek má brať doslova?<br />

Povedzme si: radšej nie. Ak totiž pominieme<br />

historické okolnosti vzniku<br />

spisov a výroky z nich vezmeme doslovne<br />

za pravidlá do dnešnej doby,<br />

potom sa ukáže, že Knihy Mojžišove<br />

sú v mnohých ohľadoch všetko možné,<br />

len nie sväté. Napríklad sa v nich uvádza,<br />

že si človek môže vydržiavať otrokov<br />

a otrokyne, ale mal by ich kupovať<br />

iba zo susedných krajín (Leviticus,<br />

25, 44). Nekompromisne sa vyžaduje<br />

aj dodržiavanie odpočinku v siedmy<br />

deň týždňa. Kto v nedeľu pracuje, má<br />

byť potrestaný smrťou (Exodus, 35, 2).<br />

Trest smrti ukameňovaním sa má<br />

podľa 3. Knihy Mojžišovej vykonať<br />

na každom, kto hanobí meno Božie:<br />

„Celá pospolitosť ho ukameňuje“ (Leviticus,<br />

24, 16). Tento osud má podľa<br />

5. Knihy Mojžišovej stihnúť aj ženy,<br />

ktoré mali pohlavný styk pred uzavretím<br />

manželského zväzku. Pokiaľ<br />

pri takom obvinení „u tej dievky nebolo<br />

zistené, že je panna, teda vyvedú<br />

dievku ku vchodu do domu jej<br />

otca, mužovia jej mesta ju ukameňujú<br />

a zomrie…“ (Deuteronomium,<br />

22, 20–21).<br />

V „Písme svätom“ existujú aj ďalšie<br />

takéto príklady, ktoré dnešného čitateľa<br />

stavajú pred skľučujúcu otázku,<br />

ako mohli ľudia takéto náboženské<br />

predpisy, ktoré otvárajú brány náboženskému<br />

fanatizmu, vôbec sformulovať<br />

– a potom ich ešte označovať<br />

za „Slovo Božie“.<br />

Je samozrejmé, že dnes sa už nemôžeme<br />

skutočne vcítiť do životnej situácie<br />

ľudí vtedajšej doby – nad motívmi<br />

autorov sa dá už len špekulovať. Nielen<br />

tieto uvedené, ale aj ďalšie príklady<br />

textov však ukazujú, že vôbec nie je<br />

namieste brať biblické texty doslova.<br />

Namiesto toho treba hľadať pravdu<br />

„medzi riadkami“ (čo ostatne platí pre<br />

všetky náboženské zjavenia). K tejto<br />

pravde sa však priblížime iba vtedy,<br />

ak znovu objavíme prvotný význam<br />

biblických spisov. Mnohé prikázania<br />

dnes vnímame príliš ľahkomyseľne –<br />

ako napr. uctievanie mena Božieho,<br />

mravnosť, nedeľný pokoj atď. – a pritom<br />

majú pre náš duševný a duchovný<br />

vývoj veľký význam (viď. pozoruhodný<br />

výklad „Desiatich Božích prikázaní“<br />

od Abd-ru-shina).<br />

Bez ohľadu na konkrétne historické<br />

okolnosti má čítanie Biblie podnecovať<br />

človeka k novému objavovaniu tradičných<br />

hodnôt a k ich začleňovaniu<br />

do praktického života – bez obmedzenosti<br />

alebo fanatizmu. Učme sa predovšetkým<br />

triezvo skúmať všetko, čo je<br />

napísané. Ak budú čitatelia vynakladať<br />

toto nevyhnutné duchovné úsilie,<br />

potom by mohla stratiť opodstatnenie<br />

domnienka, že<br />

Biblia je síce najpredávanejšou,<br />

ale najmenej<br />

čítanou knihou.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@ s vetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


46<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

ROVNOVÁHA MEDZI<br />

DÁVANÍM A BRANÍM<br />

Príroda sama sa vždy snaží o udržanie<br />

rovnováhy. Kde vzniká určitá<br />

nerovnováha, zasiahnu nivelačné sily,<br />

aby tento nesúlad vyrovnali.<br />

Vo vzťahu k deťom to znamená:<br />

čím viac povinností dieťa dobrovoľne<br />

prevezme, tým viac práv mu rodičia<br />

môžu poskytnúť.<br />

A naopak: pokiaľ dieťa nechce<br />

prevziať žiadne povinnosti, nemôže<br />

zlatých pravidiel<br />

úspešnej výchovy (3)<br />

12(Ne)správajme sa k dieťaťu ako k dospelému<br />

Mali ste už možnosť vyskúšať niektoré z našich pravidiel? Urobili ste už niečo inak než doteraz? Potom vám gratulujeme,<br />

a zároveň vás pozývame na preskúmanie ďalších dvoch nemenej zaujímavých zásad. Piate pravidlo.<br />

sa dožadovať práv. Toto pravidlo<br />

sa málokedy dostatočne dodržiava.<br />

Staršie deti alebo mladiství mávajú<br />

často práva dospelých, ale povinnosti<br />

takmer na úrovni malých detí. Nie je<br />

to správne. Týmto spôsobom ťažko<br />

dosiahneme, že sa u dieťaťa vyvinie<br />

objektívny zmysel pre realitu.<br />

Neblahým následkom tejto nerovnováhy<br />

je vynucovanie si mnohých<br />

„samozrejmostí“, ktoré sú práve „in“,<br />

a to bez poskytnutia protihodnoty.<br />

Deti si potom dary ani nevážia, keď<br />

za pekný úsmev dostanú napr. najnovšiu<br />

verziu mobilného telefónu,<br />

počítačové hry, atď.<br />

Pokiaľ je pomer medzi dávaním<br />

a braním v rovnováhe, potom sa u dieťaťa<br />

rozvíja zmysel pre vnímanie hodnoty,<br />

ktorú práca alebo vec reálne má.<br />

Vo väčšine prípadov nemá zmysel<br />

deťom neustále niečo zakazovať.<br />

O tom sme už písali minule. Môže<br />

sa stať, že u dieťaťa tak vznikne pocit<br />

akejsi prázdnoty, ktorý má za následok<br />

ešte väčšie naliehanie. No ako


VÝCHOVA<br />

sme si už povedali, riešenie musí byť<br />

prijateľné pre obe strany. Niekedy je<br />

potrebná podmienka, inokedy alternatíva…<br />

Napríklad u nás doma sme nikdy<br />

nemali televízor. Nevnímali sme to<br />

ako problém. Namiesto toho sme pravidelne<br />

chodievali s deťmi do kina,<br />

kde sme spoločne sledovali tie najkrajšie<br />

filmy. Boli to pre nás veľmi<br />

krásne okamihy. Po predstavení sme<br />

si zašli do cukrárne alebo pizzerie.<br />

Deti tak mali príležitosť porozprávať<br />

sa s nami o tom, čo videli, čo ich zaujalo,<br />

vypytovali sa a vyslovovali svoje<br />

názory, rozvíjali fantáziu…<br />

Čo chcú deti naozaj? – Je to predovšetkým<br />

naša pozornosť, náklonnosť,<br />

spoločne prežívaný čas a vedomie, že<br />

to, čo potrebujú, aj dostanú.<br />

Je dôležité, aby dieťa dostávalo príležitosť<br />

a mohlo sa rozhodovať samé,<br />

aby sme ho viedli, nie k niečomu nútili.<br />

Jeden príklad z praxe: staršie<br />

dieťa sa sťažuje, že musí stále vynášať<br />

smeti. Naopak, mladšie sa nechá<br />

desaťkrát prosiť, a nakoniec aj tak<br />

zabudne. Matka staršej dcére povedala:<br />

„Ty nikdy nezabudneš vyniesť<br />

kôš. Zrejme si už dosť veľká na to,<br />

aby si mohla ísť sama s kamarátkou<br />

do kina. No tvoja sestra tak ďaleko<br />

ešte nedospela.“ Mladšia, ktorá to počula,<br />

bola prekvapená. Žeby to bolo<br />

také jednoduché? Takto sa na to ešte<br />

nikdy nepozerala! Odvtedy už viac<br />

neboli problémy s vynášaním odpadkov<br />

ani u mladšej dcéry. Čoskoro potom<br />

aj ona mohla ísť sama s kamarátkou<br />

do kina.<br />

Nechajme svoje deti rozhodnúť,<br />

kedy dozrejú k samostatnosti. Väčšinou<br />

to pobadáme na mnohých<br />

maličkostiach všedného dňa. Len<br />

naznačme, a nechajme dieťa rozhodnúť<br />

sa samé.<br />

Keď sa s mladými ľuďmi rozprávame<br />

o ich prianiach a záujmoch, zároveň<br />

sa ich pýtame, či už niekedy<br />

prišli za rodičmi s nejakou zaujímavou<br />

ponukou alebo návrhom. Mali<br />

by ste vidieť ich pohľady…<br />

Pokiaľ niečo chcem, musím pre to<br />

niečo urobiť. Ak na to nemám vlastné<br />

prostriedky, potom musím zistiť, kto<br />

ich má a čo mu môžem za ne ponúknuť.<br />

Celkom prosté – dávanie a branie<br />

musí byť v rovnováhe. Aj v Biblii<br />

sa píše „Dávanie je blaženejšie než<br />

branie“. Aby sa mohol pohár naplniť,<br />

musí sa najprv vyprázdniť…<br />

A na to nadväzuje ďalšie pravidlo:<br />

REŠPEKT DETÍ<br />

VOČI RODIČOM<br />

Rešpekt je úcta alebo vážnosť,<br />

ktorú nám druhí dobrovoľne prejavujú.<br />

Pokiaľ nie sme pre svoje deti<br />

prirodzenou autoritou, nemáme náležitý<br />

rešpekt, je načase prehodnotiť<br />

vlastné správanie. Deti sú naším<br />

dokonalým zrkadlom. Je to – ako<br />

takmer všetky výzvy – cenná pomoc<br />

a inšpirácia, ako mnohé pochopiť<br />

a ďalej sa rozvíjať. Pritom treba<br />

brať do úvahy ešte dva aspekty:<br />

1: Nesprávať sa k svojmu dieťaťu ako<br />

k dospelému. Musí byť jasné, kto sa<br />

o koho stará, kto je rodič, „kto je tu<br />

šéfom“.<br />

Mimochodom: na akom mieste<br />

pri stole sedáva vaše dieťa? Možno<br />

indiskrétna, možno banálna otázka,<br />

ale úprimne… za „vrchstolom“? Potom<br />

sa nečudujte, ak nemáte autoritu,<br />

pretože na čestnom mieste vždy sedí<br />

ten, komu preukazujeme úctu.<br />

Rodičia sú z hľadiska životných<br />

skúseností a zrelosti na inom stupni,<br />

mali by byť vzorom. Príkladom ide<br />

obyčajne vnútorne silnejší, vyspelejší,<br />

nie ten slabší. Deti chcú k rodičom<br />

vzhliadať, preto snaha o kamarátstvo<br />

na rovnocennej úrovni<br />

môže správnu výchovu kompliko-<br />

vať. A vážne: skúsme svoje deti usadiť<br />

po boku stola – i keby to pre nás<br />

bolo kvôli priestoru zložitejšie.<br />

Musíme brať do úvahy, že deti nemožno<br />

jednoducho vyniesť na úroveň<br />

rodičov. Budeme to teda my,<br />

rodičia, ktorí niekedy zostúpime<br />

na úroveň detí a odtiaľ ich pozdvihneme<br />

a povedieme ďalej.<br />

Deti treba na ich ceste, vlastne<br />

na našej spoločnej ceste, sprevádzať<br />

krok za krokom. Budú nás nasledovať,<br />

dokiaľ to pre ne bude nutné, a pri<br />

každom ďalšom kroku sa s nami<br />

budú lúčiť…<br />

2: Rozprávajme ako k dospelému<br />

Možno sa na prvý pohľad zdá, že si<br />

protirečíme, no ide len o to, nepreháňať<br />

v komunikácii s deťmi so zdrobneninami!<br />

Dokonca i veľmi malým<br />

deťom môže takéto vyjadrovanie vadiť,<br />

môžu cítiť, že nie sú brané dostatočne<br />

vážne, akoby ničomu nerozumeli.<br />

Ony však rozumejú veľmi dobre<br />

aj napriek tomu, že sú na svete ešte<br />

len krátko. Odporúčame preto používať<br />

jednoduchú, jasnú, zreteľnú a zrozumiteľnú<br />

reč. Snažme sa hovoriť so<br />

svojimi deťmi správne a kultivovane,<br />

veď deti učíme materinskému jazyku.<br />

Čím rozmanitejšie sa človek naučí hovoriť,<br />

tým viac si rozvíja schopnosť<br />

myslenia a vnímania, a o to lepšie sa<br />

bude vedieť vyjadrovať.<br />

Aj tým najmenším sa dá jasnými<br />

slovami vysvetliť, čo chceme. Prekvapia<br />

nás, ako rozumne budú reagovať<br />

a s akou ochotou sa budú riadiť naším<br />

príkladom.<br />

Prajeme vám krásny čas prežitý<br />

s vašimi deťmi,<br />

nech je plný<br />

porozumenia<br />

a harmónie!<br />

Birgit a Philipp<br />

Siefertovci<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


CIVILIZÁCIA<br />

Znamenia doby<br />

Prichádzajú poslovia apokalypsy?<br />

Siegfried Hagl<br />

Už desaťročia počúvame varovania, že svetové hospodárstvo sa už nemôže spoliehať na<br />

ďalší rast, že politici musia konečne začať myslieť prezieravo a globálne; a predovšetkým,<br />

že my, ľudia, musíme zmeniť svoj postoj k prírode a spôsob správania. Teraz už tieto varovania<br />

prichádzajú i od „poslov apokalypsy“. Právom?<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


CIVILIZÁCIA<br />

Čoraz viac ľudí uznáva, že problémy<br />

vo svete z roka na rok rastú a ich riešenie<br />

je stále ťažšie. Mnohí tvrdia, že<br />

sa naša vedecko-technická civilizácia<br />

ocitla na scestí, ktoré povedie ku<br />

katastrofe.<br />

Doposiaľ šlo všetko hladko: hospodárstvo<br />

funguje, kto má peniaze,<br />

môže si kúpiť čo len chce, politici<br />

sú z titulu svojej funkcie optimisti<br />

a ekonomické prognózy budúcnosti<br />

nie sú vôbec zlé. Nebolo by teda lepšie<br />

radšej sa o nič nestarať?<br />

ZNEPOKOJUJÚCA<br />

INVENTÚRA<br />

Pozrime sa na podstatné fakty,<br />

ktoré nás predsa len znepokojujú:<br />

▶ Počet obyvateľov Zeme dosiahol<br />

7 miliárd a rastie ďalej.<br />

▶ Klimatické zmeny sú nepopierateľné,<br />

i keď sa o ich príčinách stále<br />

vedú spory. Hrozí nebezpečenstvo<br />

rozšírenia púští.<br />

▶ Hladina morí stúpa a ohrozuje<br />

záplavami ostrovy a pobrežia, kde<br />

leží mnoho veľkomiest. 1<br />

▶ Veľké oblasti zeme sa stávajú neobývateľnými<br />

následkom rozširovania<br />

púští, stúpajúcej hladiny morí<br />

a iných ekologických poškodení. Milióny<br />

klimatických migrantov si musia<br />

hľadať nové miesto na život.<br />

▶ Svetové katastrofy sú stále častejšie<br />

a väčšie.<br />

▶ Živočíšne a rastlinné druhy<br />

vymierajú v sotva predstaviteľnom<br />

rozsahu.<br />

▶ Rastie počet chudobných; dokonca<br />

i v priemyselných krajinách<br />

ako sú USA.<br />

▶ Milióny ľudí v rozvojových krajinách<br />

trpia nedostatočnou výživou<br />

a nedostatočnou lekárskou starostlivosťou.<br />

▶ Rozširovanie poľnohospodárskych<br />

plôch je už sotva možné.<br />

Naopak, erózia, sucho, vyčerpanie,<br />

rastúca potreba ciest, budov, priemyselných<br />

objektov z nich ešte<br />

ukrajuje.<br />

▶ Výnosy v poľnohospodárstve:<br />

ako a či vôbec porastú zavedením<br />

novších pestovateľských metód,<br />

zavlažovaním, hnojením, génovou<br />

technikou, ochrannými prostriedkami<br />

rastlín, je sporné. K nedostatku<br />

potravín každopádne<br />

prispieva aj využívanie potravinárskych<br />

rastlín na výrobu bio liehu.<br />

Je nevyhnutné zastaviť aj klčovanie<br />

tropických dažďových pralesov.<br />

▶ Nedostatok vody hrozí v mnohých<br />

regiónoch sveta, nielen v rozvojových<br />

krajinách.<br />

▶ Nedostatok dôležitých surovín<br />

a zdrojov energie – predovšetkým<br />

ropy – sa môže prejaviť už v blízkej<br />

budúcnosti.<br />

▶ Globalizácia naštartovala najtvrdšiu<br />

konkurenčnú súťaž všetkých<br />

čias. Krajiny s lacnou pracovnou<br />

silou sa často veľmi málo<br />

starajú o životné prostredie a už vôbec<br />

nie o sociálne štandardy. Pre<br />

vyspelé krajiny znamenajú konkurenciu<br />

a ohrozujú ich pracovné<br />

miesta a blahobyt.<br />

Riešenie svetových problémov je<br />

neoddeliteľne späté s využívaním<br />

jestvujúcich prírodných zdrojov,<br />

s energetickou situáciou a s problémom<br />

nárastu obyvateľstva.<br />

HRANICE RASTU<br />

Od roku 1972 sa hovorí o „hraniciach<br />

rastu“, na ktoré ľudstvo vo svojom<br />

vývoji narazilo už veľakrát. Pokrok<br />

v ľudskej civilizácii vždy súvisel<br />

s lepším využitím existujúcich zdrojov<br />

alebo s objavom nových; tým sa<br />

posúvala “konečná hranica rastu”.<br />

Svedčia o tom dôležité úseky ľudských<br />

dejín:<br />

▶ Rozvinutá civilizácia: organizovanou<br />

spoluprácou, napr. pri zavlažovaní<br />

polí, sa lepšie využívali<br />

existujúce zdroje a sprístupňovali<br />

sa nové už pred 5000 rokmi – bol<br />

to prvý predpoklad pre vznik miest<br />

a štátov. Súčasne sa zvyšovala ťažba<br />

dreva, a vyčerpávala alebo devastovala<br />

sa pôda. Krajiny, ktoré zaviedli<br />

poľné hospodárstvo, sa dnes z väčšej<br />

miery premenili na púšte a neúrodné<br />

zóny.<br />

▶ Domestikácia koní v treťom tisícročí<br />

pred Kristom spôsobila kultúrno-historickú<br />

revolúciu. Kôň ako<br />

nosné, ťažné a jazdecké zviera sa stal<br />

v civilnej i vo vojenskej sfére nenahraditeľný.<br />

Bez koní (alebo i tiav) by pravdepodobne<br />

nevznikli žiadne veľké<br />

ríše. Až do 19. storočia bol pre človeka<br />

najrýchlejším dopravným prostriedkom<br />

chrbát cválajúceho koňa.<br />

▶ Prvé veľké ríše antiky (napr.<br />

egyptská, perzská, rímska, čínska,<br />

indická, mongolská) si podmanili<br />

cudzie krajiny a využívali ich, keď<br />

im už nepostačovali vlastné prírodné<br />

zdroje.<br />

▶ Kolonializmus: ďalší rozvoj<br />

techniky a hlbšie znalosti prírodných<br />

vied umožnili v 15. a 16. storočí<br />

cesty veľkých moreplavcov a v 17.<br />

storočí boli súčasťou vedecko-technickej<br />

civilizácie, ktorá sa rozšírila<br />

do celého sveta.<br />

▶ Uhlie: po stáročia trvajúcom<br />

drancovaní lesov kvôli spracovávaniu<br />

kovov, stavbe lodí, získavaniu<br />

energie atď. umožnila v 18. storočí<br />

ťažba uhlia zrod priemyselnej revolúcie.<br />

▶ Ropa a zemný plyn: v 20. storočí<br />

stratilo uhlie svoj strategický význam.<br />

Stále dôležitejšími sa stávajú<br />

ropa a zemný plyn.<br />

▶ Alternatívne energie: v 21. storočí<br />

sa musia fosílne palivá nahradiť<br />

ekologickými, obnoviteľnými<br />

zdrojmi energie. Ak sa to nepodarí<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


CIVILIZÁCIA<br />

Spotreba energie v západných krajinách<br />

Časové obdobie Kultúra kcal na osobu a deň Počet obyv. v mil.<br />

14 000 pred Kristom<br />

mladšia doba<br />

kamenná<br />

4,5 cca 0,2<br />

4 000 pred Kristom poľnohospodárstvo 12 cca 20<br />

2 000 pred Kristom spracovanie kovov 20 cca 250<br />

1 po Kristovi vyššie kultúry 36 cca 300<br />

400 po Kristovi sťahovanie národov 33 cca 200<br />

700 po Kristovi chaos v Európe 29 cca 250<br />

1 200 po Kristovi neskorý stredovek 30 cca 400<br />

1 600 po Kristovi baroko 34 cca 500<br />

1 800 po Kristovi kolonizácia 44 978<br />

1 900 po Kristovi industrializácia 107 1 650<br />

2 000 po Kristovi globalizácia 267 6 158<br />

(2 050 po Kristovi svetový mier 9 100?)<br />

dostatočne rýchlo, naša civilizácia<br />

sa dostane do problémov.<br />

Podľa známeho historika Iana Morissa<br />

sa civilizácie ocitli na medznej<br />

hranici rastu už veľakrát. V prvom<br />

storočí sa na takýto strop dostala<br />

rímska ríša a potom sa rozpadla.<br />

K podobnej situácii došlo aj v Číne<br />

o tisíc rokov neskôr.<br />

Aj pre našu vedecko-technickú civilizáciu<br />

existuje konečná hranica<br />

rastu, ktorá sa dá veľmi ťažko určiť.<br />

Zoznámime sa s ňou najneskôr<br />

vtedy, keď sa stretneme s jej katastrofálnymi<br />

následkami.<br />

SPOTREBA ENERGIE<br />

A ŽIVOTNÝ ŠTANDARD<br />

Vývoj civilizácie – teda životná úroveň<br />

a civilizačný pokrok – sa vždy<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

spájali s využívaním prírodných<br />

zdrojov a obzvlášť so spotrebou<br />

energie. Podľa toho môžeme civilizáciu<br />

prirovnať k živej prírode: vyššie<br />

formy života, ako napr. teplokrvní<br />

vtáci a cicavce, spotrebujú viac energie<br />

na gram telesnej hmotnosti než<br />

napr. ryby alebo plazy.<br />

Tak sa spotreba energie stáva indikátorom<br />

stupňa evolúcie ľudskej<br />

spoločnosti. 2 Paralelne, najprv s pomalou,<br />

neskoršie s exponenciálne<br />

rastúcou spotrebou energie narastá<br />

i počet obyvateľstva.<br />

Životná úroveň a spotreba energie<br />

v kultúrnych krajinách celého sveta<br />

sa až do obdobia kolonizácie veľmi<br />

nelíšili. Spotreba energie drasticky<br />

narástla až s industrializáciou v priemyselných<br />

krajinách, zatiaľ čo ostatné<br />

krajiny stagnovali.<br />

V súčasnosti je spotreba energie<br />

na osobu v rozvojových a rozvíjajúcich<br />

sa krajinách ešte stále nižšia<br />

než v priemyselných krajinách.<br />

No rýchlo rastúce krajiny s veľkým<br />

počtom obyvateľov (napr. Brazília,<br />

Čína, India) ich čoskoro doženú. Je<br />

nutné rátať s tým, že za pár desaťročí<br />

bude v týchto krajinách spotreba<br />

energie na jedného obyvateľa<br />

porovnateľná s priemyselnými<br />

štátmi súčasnosti.<br />

K zaujímavým číslam dospel David<br />

Douglas, viceprezident firmy „Sun<br />

Microsystems“. Zisťoval, čo sa stane,<br />

keď pribudne ďalšia miliarda ľudí<br />

a my dáme každému jednu 60-wattovú<br />

žiarovku: „Hmotnosť jednej<br />

žiarovky je asi 20 gramov i s obalom.<br />

Ale miliarda žiaroviek váži 20 000<br />

ton, toľko, čo 15 000 vozidiel Toyota<br />

Prius. Teraz tie žiarovky rozsvietime.<br />

Ak svietia všetky žiarovky súčasne,


CIVILIZÁCIA<br />

spotrebujú 60 000 megawattov. Našťastie<br />

budú svietiť len štyri hodiny<br />

denne, takže v rovnakom čase bude<br />

spotreba len asi 10 000 megawattov.<br />

Z toho vyplýva, že by sme potrebovali<br />

napr. 20 nových 500 megawattových<br />

tepelných elektrární len na<br />

to, aby si ďalšia miliarda ľudí mohla<br />

rozsvietiť svetlo“.<br />

Táto vývojová línia – rastúca<br />

spotreba energie a ohromný nárast<br />

obyvateľstva – dostáva hospodárstvo<br />

pod trvalý tlak. Podľa názoru<br />

ekológov prekročí naša civilizácia<br />

výkonnosť planéty Zem v priebehu<br />

jedného desaťročia, a v 21. storočí<br />

sa situácia ešte zdramatizuje. Najneskôr<br />

do polovice storočia sa budeme<br />

musieť rozhodnúť, či ľudstvo<br />

vykročí novou, doposiaľ neznámou<br />

cestou, alebo či svetová ekonomika<br />

upadne do turbulencií. Ian Morris<br />

na to hovorí: „Podobne ako Rimania<br />

v období rozpadu svojej ríše aj<br />

my narážame na strop súčasných<br />

možností. Buď prejdeme transformáciou,<br />

ktorá pomôže zvládnuť<br />

následky priemyselnej revolúcie<br />

a vyrieši väčšinu našich problémov,<br />

alebo sa rútime do katastrofy,<br />

aká tu dosiaľ nebola. A potom sa<br />

rýchlo dostavia poslovia apokalypsy:<br />

zmeny klímy, hladomor, epidémie,<br />

toky migrantov, kolabujúce<br />

štátne zriadenie.“<br />

DOGMA<br />

HOSPODÁRSKEHO<br />

RASTU<br />

I keď svetové hospodárstvo v posledných<br />

desaťročiach rástlo, hlad a chudoba<br />

v našom svete sa nezmenšujú.<br />

Pre ľudí s nízkymi príjmami a pre<br />

znevýhodnené<br />

osoby<br />

nie sú výhľady<br />

do budúcnosti<br />

nijako ružové<br />

ani v samotných<br />

priemyselných<br />

krajinách ako sú USA, a priepasť<br />

medzi chudobnými a bohatými sa<br />

stále zväčšuje. Dôvody sú viaceré:<br />

nehospodárnosť, korupcia, (organizovaná)<br />

kriminalita, zadĺženosť<br />

štátov, nekompetentné vlády, svetový<br />

finančný systém vymykajúci sa<br />

„Svet má problém, ktorý sa dá vyjadriť slovami: trpký,<br />

rovnostársky, preľudnený. To znamená, že globálne<br />

otepľovanie, nebývalý nárast strednej triedy na celom<br />

svete a rýchly nárast počtu obyvateľstva spôsobujú<br />

povážlivú nestabilitu našej planéty. Spoločné pôsobenie<br />

týchto troch faktorov sťažuje zásobovanie energiou,<br />

urýchľuje vymieranie rastlín a živočíchov, zvyšuje<br />

nedostatok energie, zosilňuje diktatúru ropného<br />

priemyslu a vyhrocuje klimatické zmeny.“<br />

Thomas L. Friedman<br />

(Z knihy „Was zu tun ist“, Suhrkamp, Frankfurt, 2009, str. 14)<br />

kontrole a samozrejme nárast obyvateľstva.<br />

Ako príklad uveďme Afriku, ktorá<br />

mala na konci druhej svetovej vojny<br />

asi 200 miliónov obyvateľov a nebola<br />

nijako zvlášť husto osídlená.<br />

Podľa vtedajších predpovedí čakala<br />

tento kontinent, bohatý na suroviny,<br />

dobrá ekonomická budúcnosť. Dnes<br />

tam žije miliarda obyvateľov, zúria<br />

občianske vojny, rozpadajú sa štáty,<br />

množstvo ľudí hladuje a má nedostatočnú<br />

zdravotnú starostlivosť. Počet<br />

obyvateľstva naďalej narastá, za<br />

rok pribúda 20 miliónov ľudí. Preto<br />

Naša civilizácia prekročí výkonnosť<br />

planéty Zem v priebehu<br />

jedného desaťročia<br />

musí Afrika – okrem toho, čo jej už<br />

dnes chýba – rok čo rok obstarať potraviny,<br />

ošatenie, materské škôlky,<br />

školy, nemocnice, bývanie, pracovné<br />

miesta, pre ďalších 20 miliónov obyvateľov.<br />

V ostatných častiach sveta – napríklad<br />

v Indii alebo v niektorých štátoch<br />

južnej Ameriky – nie je situácia<br />

o nič menej dramatická. Celkovo<br />

narastá počet obyvateľstva ročne<br />

takmer o 60 miliónov (čo je približne<br />

160 000 denne).<br />

V súčasnosti majú politici a ekonómovia<br />

na všetky svetové problémy jedinú<br />

odpoveď: ďalší hospodársky rast.<br />

Tento rast sa zdá nevyhnutný, pretože<br />

obyvateľstva stále pribúda a tým<br />

rastie i spotreba. Ale odkiaľ vziať dostatok<br />

potravín, suroviny a priemyselné<br />

výrobky, energiu potrebnú na<br />

ich výrobu? Podľa prognózy OSN na<br />

rok 2050 má mať celosvetová populácia<br />

9,1 miliardy a v roku 2100 má<br />

dokonca dosiahnuť 10,1 miliardy<br />

ľudí. Optimistická prognóza očakáva<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


CIVILIZÁCIA<br />

maximum už v roku 2060 alebo 2070,<br />

a to 9 miliárd. Potom by mal počet<br />

obyvateľov tejto planéty pomaly klesať<br />

(2). Nuž ale je naša planéta ešte<br />

schopná sa o takú masu ľudí postarať?<br />

Odpoveď mnohých ekológov znie<br />

jasne: NIE! Odhady maximálnej<br />

únosnosti Zeme sa samozrejme<br />

veľmi rozchádzajú. Pokiaľ vylúčime<br />

extrémne názory, dostaneme hodnotu<br />

medzi 7,7 až 10 miliardami<br />

obyvateľov, čo zhodou okolností<br />

zodpovedá kritickému množstvu,<br />

ktoré nájdeme vo výpočtoch OSN<br />

na nasledujúcich 50 rokov (4). Tak<br />

môžu politici a ekonómovia stále<br />

vyťahovať výhovorky, ktoré ignorujú<br />

konečné hranice rastu. I optimisti,<br />

ktorí veria, že by Zem mohla<br />

uživiť 10 alebo i viac miliárd ľudí,<br />

musia pripustiť, že by to bolo<br />

možné jedine pri takej životnej<br />

úrovni, aká je dnes v Indii – v žiadnom<br />

prípade nie ako vo vyspelých<br />

krajinách.<br />

ČO MÔŽEME ROBIŤ?<br />

Existujú početné odporučenia na<br />

odvrátenie kolapsu svetového hospodárstva:<br />

▶ Poľnohospodárstvo v súlade<br />

s prírodou.<br />

▶ Obmedziť nadmerný rybolov<br />

v moriach.<br />

▶ Získavať energiu v súlade s prírodou,<br />

a šetriť ňou.<br />

▶ Môžu vedci objaviť nové, doposiaľ<br />

neznáme zdroje energie? V súčasnej<br />

dobe sa skúmajú najrôznejšie,<br />

realistické i nerealisticky vyzerajúce<br />

možnosti.<br />

▶ Ponechať dostatočný priestor<br />

na zachovanie rozmanitosti druhov.<br />

Mimoriadny význam majú tropické<br />

dažďové pralesy. Sú zásobárňou<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

uhlíka a ukrývajú najväčšiu mnohotvárnosť<br />

živých organizmov.<br />

▶ Recyk lovať: hospodárstvo,<br />

ktoré zaisťuje čistenie a spätné využitie<br />

všetkého odpadu, viac chráni<br />

už i tak zaťažené životné prostredie.<br />

▶ Oddeliť ekonomický rast od<br />

spotreby energie. Rast ekonomiky<br />

je obhájiteľný iba v nevyvinutých<br />

krajinách, kde ľudia hladujú. V bohatých<br />

krajinách je nevyhnutné<br />

spotrebu znižovať.<br />

▶ Skoncovať so zamorovaním<br />

životného prostredia jedovatými<br />

plynmi, odpadmi, znečistenou vodou,<br />

chemikáliami, liekmi.<br />

▶ Šetrne využívať prírodné<br />

zdroje. Ukončiť devastáciu prírody<br />

pri získavaní surovín. Odstrašujúcim<br />

príkladom v súčasnosti je Kanada:<br />

pri energeticky náročnom získavaní<br />

ropy z ropných pieskov sa<br />

ruinuje príroda na veľkej ploche.<br />

▶ Sk romnosť (nie chudoba)<br />

v osobnom životnom štýle.<br />

▶ Kontrola rastu obyvateľstva.<br />

Všetky doterajšie snahy, napr.<br />

v Číne alebo Indii, viac-menej zlyhali.<br />

Dúfajme, že stúpajúca životná<br />

úroveň a lepšie vzdelanie výrazne<br />

prispeje k vyriešeniu situácie. Je<br />

však možné, že to potrvá aj niekoľko<br />

generácií.<br />

Všetky tieto návrhy sú v rámci<br />

dnes dostupných informácií a vedeckých<br />

poznatkov.<br />

I tak<br />

je otázne, či<br />

sa takéto reformy<br />

podarí<br />

presadiť demokratickými<br />

prostriedkami,<br />

alebo –<br />

ako si mnohí myslia – treba na to<br />

„ekonomickú diktatúru“.<br />

Možno sa mýlime a bude nutný<br />

celkom iný, úplne nový začiatok.<br />

BOLA NAŠA CESTA<br />

UŽ OD ZAČIATKU<br />

NESPRÁVNA?<br />

Na pochopenie prírody existujú dve<br />

rôzne cesty:<br />

Materialistická cesta je<br />

ako zber pilín pílením konára,<br />

na ktorom sedíme, čím viac pilín,<br />

tým viac radosti.<br />

1. Prírodovedno-matematický model<br />

so svojím analytickým obrazom<br />

sveta. Táto cesta poznania dnes<br />

nesporne dominuje a určuje náš<br />

pozemský život a myslenie. Na<br />

tejto modernej ceste chce človek<br />

prírodu ovládnuť, využiť ju pre<br />

seba a zmeniť ju podľa svojich potrieb.<br />

2. Duševno-duchovná symbolická<br />

cesta poznania. Stojí na intuitívnom,<br />

celostnom, náboženskom<br />

obraze sveta. Na tejto duchovnej<br />

ceste má človek snahu začleniť sa<br />

do prírody a jej zákonov. Nechce<br />

prírodu ovládnuť, chce sa jej prispôsobiť.<br />

Zdá sa, že prírode vzdialené<br />

technické myslenie, ktoré nás do<br />

tejto situácie doviedlo, asi nebude<br />

schopné tieto problémy zároveň aj<br />

vyriešiť. Ukazuje sa, že táto materialistická<br />

cesta je zrejme chybná<br />

od samého začiatku. Je to ako zber<br />

pilín pílením konára, na ktorom<br />

sedíme. Čím viac pilín, tým viac<br />

radosti. Ale len do času – pretože<br />

záver takéhoto krátkozrakého počínania<br />

si vieme ľahko domyslieť.<br />

Chce to zásadný obrat, zmenu. Ako<br />

by však mala vyzerať taká transformácia?<br />

– Romantický návrat


CIVILIZÁCIA<br />

k prírode už asi nie je reálny. Svoje<br />

sebecké smerovanie musíme zmeniť<br />

my, ľudstvo ako celok. Každý<br />

z nás má predsa schopnosť – zmeniť<br />

svoje vedomie a tým aj vnímanie –<br />

vyplývajúcu z podstaty nášho bytia,<br />

a šíriť svoje postoje ďalej, vo svojich<br />

činoch. Treba otvoriť oči a spoznať,<br />

čo je správne. Iné povedomie v spoločnosti<br />

zaiste povedie aj k iným,<br />

zodpovedným politickým rozhodnutiam;<br />

potom môžeme očakávať<br />

obrat kormidla civilizácie novým<br />

smerom.<br />

Zostaňme preto optimistickí a hľadajme<br />

v ťažkostiach dneška nové<br />

šance. V dohľadnej dobe budeme<br />

musieť nanovo zodpovedať viaceré<br />

ekologické otázky, čo je pochopiteľné.<br />

Z doterajších skúseností síce<br />

vyplýva, že sme sa poučili až vtedy,<br />

keď nás k tomu donútili okolnosti.<br />

No i tak existuje nádej, že napriek<br />

doterajšiemu sebeckému mysleniu<br />

ľudstva sa svetovej<br />

katastrofe predsa<br />

len vyhneme.<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk<br />

1 V prípade, že by morská hladina stúpla<br />

o 1 m, muselo by sa len v Bangladéši<br />

údajne vysťahovať 30 miliónov ľudí. Celosvetovo<br />

300 miliónov ľudí.<br />

2 Ian Morris používa vo svojej zaujímavej<br />

knihe „Kto vládne svetu?“ štyri indikátory<br />

pre stupeň civilizácie: výťažnosť energie,<br />

organizáciu spoločnosti, vojenskú moc,<br />

informačné techniky. My sa pre zjednodušenie<br />

uspokojíme s najdôležitejším<br />

indikátorom: energiou.<br />

Literatúra:<br />

(1) Der Spiegel, 25/2011, str. 133<br />

(2) Der Spiegel. 44/2011, str. 144<br />

(3) Friedman Thomas L., „Was zu tun ist“,<br />

Suhrkamp, Frankfurt 2009, str. 47<br />

(4) Gleich Michael u. a., Life Counts, Berliner<br />

Taschenbuch Verlag, 2002, str. 219<br />

(5) Hagl Siegfried, Die Apokalypse als Hoffnung,<br />

Droemer-Knaur, München 1984<br />

(6) Lomborg Björn, Apocalypse No!, zu<br />

Klampen, Lüneburg 2002<br />

(7) Meadows Dennis, Die Grenzen des<br />

Wachstums, DVA 1972<br />

(8) Miegel Meinhard, Exit, Ullstein, Berlin<br />

2011<br />

(9) Morris Ian, Wer regiert die Welt?, Campus,<br />

Frankfurt 2011<br />

(10) Stiglitz Joseph, die Chancen der Globalisierung,<br />

Siedler, München 2006<br />

(11) Stiglitz Joseph, Die Schatten der Globalisierung,<br />

Goldmann, München 2004<br />

(12) Weizsäcker Ernst Ulrich, Faktor Fünf,<br />

Droemer, München 2010<br />

„Cesta na dno blahobytu, nastúpená pred<br />

dvesto rokmi, je takmer na konci. Je najvyšší<br />

čas vysvetliť pretekárom, ktorí sa na<br />

ňu vydali, že táto cesta nemá cieľ. Je načase<br />

povedať im, koľko pohonných látok už<br />

spotrebovali z nádrže, ktorá nie je bezodná.<br />

Bude treba zosadnúť a ísť sa pozrieť,<br />

či sa trávnik okolo trate môže ešte zazelenať.<br />

Pre márnomyseľných pretekárov<br />

túžiacich po vavrínovom venci to nebude<br />

nič príjemné. Ušetrí im to však ošklivý karambol<br />

za ďalšou zákrutou. Ten čaká žiaľ<br />

aj tých, ktorí sa so záujmom prizerali. (…)<br />

Stratégia zmeny v tejto absurdnej situácii<br />

by mala vychádzať z poznania, že nie je<br />

momentálne v silách zdravého rozumu<br />

zvrátiť chod sebadeštruktívnej prosperity.<br />

Koncentrovaná politická a ekonomická<br />

moc, peniaze a úrad, dokážu zlomiť akýkoľvek<br />

odpor, dokonca sa pritom odvolávajú<br />

na najvyššie hodnoty humanity a pokroku.<br />

Táto pokrytecká civilizácia však<br />

stravuje samu seba. Ničí zdroje, bez ktorých<br />

nemôže fungovať. Ekológovia majú<br />

vo svojich silách postup tejto samovraždy<br />

jednej civilizácie starostlivo monitorovať<br />

a o jeho priebehu neustále referovať. (…)<br />

Zároveň musíme začať seriózne rozvíjať<br />

predstavy alternatívneho usporiadania,<br />

pretože tí, ktorí poznajú iba jedinú cestu,<br />

nám budú pramálo platní, keď dorazíme<br />

na jej koniec.“<br />

(Jan Keller: Až na dno blahobytu.<br />

Ke společenským kořenům ekologické krize.<br />

Vyd. Poslední generace, Brno, 1993)<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


Ježišove<br />

podobenstvá<br />

Podobenstvo<br />

o novom víne v starých mechoch<br />

(Lukáš 5, 33–39)<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

ežiš nám tu približuje dva obrazy,<br />

J ktoré vyjadrujú podobnú situáciu:<br />

Najprv popisuje, že určite nikto neodstrihne<br />

kus plátna z nových šiat,<br />

aby ho prišil na staré. Nové šaty sa<br />

tým poškodia a nový kúsok starým<br />

šatám veľmi nepomôže. V druhom<br />

podobenstve vraví, že nikto neleje<br />

nové, čerstvo vylisované víno do starých<br />

mechov. (Za Kristových čias ešte<br />

neexistovali sudy, víno sa nalievalo<br />

do mechov, vyrobených najčastejšie<br />

z kozej kože.) Staré mechy mladé<br />

víno neudržia – rozleje sa a znehodnotí.<br />

Preto je nevyhnutné nové víno<br />

plniť do nových mechov. No existujú<br />

aj ľudia, ktorí nechcú skúšať, poznávať<br />

nové vína. Trvajú na svojom, že<br />

doterajšie staré víno je to najlepšie.<br />

Pre poslucháčov, ktorí sa zhromažďovali<br />

okolo Ježiša, boli takéto príklady<br />

zrozumiteľné. Šatstvo si vtedy<br />

ľudia tkali najčastejšie sami, a takisto<br />

mnohí sa zaoberalí vinárstvom.<br />

Ľahko pochopíme, čo chcel Ježiš<br />

svojimi obrazmi vyjadriť, keď si<br />

uvedomíme, akí poslucháči ho obklopovali.<br />

Vidíme tu jeho učeníkov,<br />

mnoho radových obyvateľov a aj vedúcich<br />

mužov vtedajšieho židovstva.<br />

Spomedzi farizejov a znalcov<br />

Písma sotva bol niekto pripravený<br />

prijať obsah Ježišových slov. Prichádzali,<br />

aby ho svojimi záludnými<br />

vykonštruovanými otázkami<br />

pred ľuďmi strápnili, chceli Ježiša<br />

kritizovať a jeho posolstvo haniť ako<br />

bludnú náuku.<br />

Ježiš hlboko cítil s poslucháčmi,<br />

ktorí k nemu prišli s úprimným<br />

srdcom. Poznal ich skutočný duchovný<br />

stav. V jeho očiach boli vnútorne<br />

„strápení a zmätení ako ovce<br />

bez pastiera“ (Mt 9,36). Prihováral<br />

sa k nim, ponúkal sa im ako dobrý<br />

pastier, ktorý ich chce pásť a viesť<br />

domov, k svojmu nebeskému Otcovi.<br />

„Bol som poslaný k strateným<br />

ovciam z ľudu Izraela,“ povedal im<br />

(Mt 15,24).<br />

Súčasne sa však Ježiš obracia proti<br />

tým, ktorí vo vtedajšej dobe predstavovali<br />

„duchovných pastierov“ –<br />

proti farizejom. Usvedčuje ich z pokrytectva<br />

a odsudzuje ich zlyhanie.<br />

Nazýva ich iba „platenými sluhami,<br />

ktorí nie sú skutočnými pastiermi“.<br />

Ako „údajní správcovia božskej zákonitosti“<br />

postavili sa medzi Boha<br />

a jeho ľud. Vytvorili dogmy, slúžiace<br />

ako zábrany. Ich výklady, orientované<br />

na vlastný prospech neviedli<br />

k Bohu, ale naopak, od Boha oddeľovali<br />

a prinášali „strážcom zákona“<br />

pozemský vplyv a moc. Ľudia žili<br />

v trvalom strachu – obávali sa, že<br />

prestúpia niektoré tieto zákony.<br />

Priviesť ich k skutočnej viere znamenalo<br />

pomôcť im nájsť úctu a dôveru<br />

v Stvoriteľa. A tak Kristus hlásal<br />

niečo nové: zvesť o milujúcom Otcovi,<br />

ktorý si nepraje človeka trestať;<br />

naopak, má radosť z každého hriešnika,<br />

ktorý spozná a napraví svoje<br />

pochybenie. Jemu sľubuje odpustenie.<br />

Keď znalci Písma žalujú učeníkov,<br />

že nedodržujú pôstny zákon, Ježiš<br />

im ukazuje, že zákony dal Stvoriteľ<br />

ľuďom ako pomoc. Pravidlá správania<br />

nepotrebuje on, ale my ľudia ich<br />

potrebujeme, aby sme nestratili cestu<br />

k Bohu. Pôst má slúžiť na to, aby ľudia<br />

vonkajšou zdržanlivosťou posilnili<br />

schopnosť prijímať „duchovnú<br />

potravu“, teda svoju orientáciu na<br />

duchovné hodnoty. Keď však Božská<br />

múdrosť putuje po zemi, pôst sa<br />

stáva nepotrebným, lebo prameň sily<br />

bezprostredne pôsobí na tých, ktorí<br />

sa „božskej strave“ otvárajú.<br />

Po tomto objasnení pripája Ježiš<br />

podobenstvo, kde pranieruje falošný<br />

názor farizejov. Obrazne hovorí, že<br />

sa nedá časť Kristovej náuky pripájať<br />

na falošné náuky farizejov ako<br />

kus nového plátna na opotrebovaný<br />

šat. A takisto, že nemohol starý mech<br />

zniesť silu nového vína.<br />

Tvorca povedal: „Hľa, činím<br />

všetko nové!“ (Zj 21,5). Na základe<br />

nadčasových príkazov, ktoré smel<br />

zvestovať práve Mojžiš, chce svojím<br />

posolstvom vybudovať skutočnú Božiu<br />

ríšu. Preto požaduje od človeka<br />

sebaskúmanie<br />

a vnútorné pretvorenie<br />

každého<br />

jednotlivca. – To<br />

platí aj pre každého<br />

z nás.<br />

Martin Ernst<br />

ernst@svetgralu.sk


Vo Svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

Vyberte si vydanie, ktoré vám vyhovuje!<br />

Knižný titul „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ je dielo, ktoré objasňuje dianie vo stvorení a duchovné deje<br />

týkajúce sa ľudského bytia v celkových súvislostiach, ktoré doteraz neboli známe. Dotýka sa častých otázok<br />

a tém, s ktorými sa v duchovnej oblasti stretávame, ako napríklad: čo je osud, ako sa prejavuje slobodná<br />

vôľa človeka a zákon spätného pôsobenia alebo karma, čo je to duch a duša, zákony vo stvorení, poslanie<br />

Syna Božieho a mnohé iné.<br />

Autor v 168 prednáškach, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, podáva obraz celého<br />

stvorenia. Logický sled myšlienok uľahčuje pochopenie – aj sám autor v úvode k Posolstvu Grálu čitateľa<br />

výslovne vyzýva k tomu, aby „toto vecné skúmal vecne“.<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

zväzok I.<br />

Naša cena: 5,50 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 5,20 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

zväzok II.<br />

Naša cena: 10,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 9,50 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

zväzok III.<br />

Naša cena: 8,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa<br />

Sveta Grálu: 7,60 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

3 v 1 – 6. vydanie<br />

Naša cena: 21,00 €<br />

Cena pre<br />

predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

19,90 €<br />

Abd-ru-shin:<br />

Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu<br />

3 v 1 – 6. vydanie v puzdre<br />

Naša cena: 23,00 €<br />

Cena pre<br />

predplatiteľa<br />

Sveta Grálu:<br />

21,80 €<br />

Knihy si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet 55 Grálu<br />

Svet 36 | Grálu 2013<br />

36 | 2013


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 36/2013, vyšlo 1. 6. 2013.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o., Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie: Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman<br />

Levický (Slanec), Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice),<br />

Tomáš Výboch (Komárno), Václav Kazda (Bílovice nad<br />

Svitavou), Anna Štefková (Zlín), Marie Šuláková (Veselíčko),<br />

Artur Zatloukal st. (Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor Mešťánek, Tomáš<br />

Mešťánek, Rastislav Podivinský, Adela Slováčková, Andrea Stúpalová,<br />

Vladimír Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Nadácia Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o., Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha),<br />

Jozef Lehotkai (Raztočno)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrace:<br />

• DepositPhotos.com: Fullempty, anonym (5);<br />

Alis Leonte, Bremerhaven, Německo (7); Monkey<br />

Business, Londýn, Velká Británie (31); Lukáš Zmatlík,<br />

Slovec, ČR (54); Alexey Kuznetsov, Moskva, Rusko<br />

(zadní strana)<br />

• Dreamstime.com: Pixbox, anonym (titul, 12);<br />

Erik1977, anonym (16); Mauricio Jordan De Souza<br />

Coelho, Heidelberg, Německo (20); Globares,<br />

anonym (29); Minemero, anonym (44); Akvdanil,<br />

anonym (48)<br />

• Margaréta Černáková: (34, 36, 38-40)<br />

• commons.wikimedia.org: (41-43)<br />

• Svet Grálu: (9, 30, 55)<br />

• GralsWelt: (24, 25, 26, 27, 45, 46)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky,<br />

i odpovede redakcie. Listy, názory a pripomienky<br />

čitateľov – či už súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej<br />

hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Opatrovanie seniorov<br />

v Rakúsku, ako sa mám<br />

rozhodnúť?<br />

Dobrý deň,<br />

som dlhoročnou predplatiteľkou časopisu<br />

Svet Grálu a veľmi sa mi páči tento<br />

časopis. Aj Vaše príspevky do tohto časopisu<br />

ma vždy nadchnú. Preto by som<br />

sa s Vami chcela poradiť ohľadom práce.<br />

Mám 4,5-ročného syna a v súčasnosti<br />

som už vyše roka nezamestnaná, teda<br />

hneď po materskej. Pred materskou<br />

som 9 rokov pracovala v predajni v jednej<br />

obchodnej sieti najprv ako operátorka<br />

a potom ako zástupkyňa vedúcej.<br />

Kedysi som dostala akesi vnuknutie (to<br />

už bolo pred vyše rokom), aby som mala<br />

manželskú poradňu, avšak mám vyštudovanú<br />

VŠ Filozofickú f. odbor andragogika.<br />

Vraj na také niečo nemusí<br />

byť vyštudovaná práve psychológia, ale<br />

môžu byť aj odbory jej podobné. Avšak<br />

nevenovala som tomu intenzívnu pozornosť.<br />

Hľadala som si dlho zamestnanie,<br />

niekde som mala niečo prisľúbené,<br />

ale zatiaľ nič. Aj teraz chodím<br />

a hľadám niečo na úrade, ale neviem<br />

ako to dopadne. Napadlo mi však, aby<br />

som šla pracovať ako opatrovateľka<br />

starších ľudí do Rakúska, či Nemecka.<br />

Prebieha to tak, že ženy chodia preč na<br />

2–3 týždne do týchto štátov a starajú<br />

sa o seniorov a následne 2–3 týždne sú<br />

doma. Takto chodia aj mamičky detí<br />

pracovať. Vačšina mamičiek necháva<br />

deti doma u babky, príp. otca. Málokto<br />

má takú možnosť isť pracovať do<br />

týchto štátov aj s deťmi. Mne napadlo,<br />

aby som chodila takto pracovať aj so<br />

synom. Pretože si myslím, že keď nebudem<br />

doma, tak to nebude na neho<br />

dobre vplývať, ale bude dobre keď si ho<br />

vezmem so sebou (ak vôbec bude taká<br />

možnosť)? Čo je pre psychiku dieťaťa<br />

lepšie – nechať ho doma, alebo vziať so<br />

sebou? Samozrejme obidve možnosti<br />

beriem do úvahy iba vtedy, že bude<br />

dieťa v pokojnom prostredí. Myslíte, že<br />

je vhodné dieťa vziať so sebou do zahraničia<br />

na 2 alebo 3 týždne a potom byť<br />

doma a chodiť do škôlky ďalšie 2 alebo<br />

3 týždne? Ženy sa striedajú na turnusy<br />

2 týždne doma a 2 týždne v práci vonku,<br />

alebo niekto chodí na 3-týždňové turnusy.<br />

Môj manžel pracuje v zahraničí,<br />

zarobí. Avšak sú mesiace ako január,<br />

február, keď práca nie je. Nevie to dopredu<br />

kedy vypadnú zákazky, preto pomýšľam<br />

aj nad takou možnosťou. Prosím<br />

napíšte mi svoj názor, čo si o tom<br />

myslíte. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.<br />

S úctou<br />

V. V.<br />

Dobrý den, paní V.<br />

Práce v zahraničí, kterou zmiňujete,<br />

je velmi náročná. Znám řadu<br />

lidí, kteří ji vykonávají. Nároky<br />

jsou samozřejmě rozdílné podle<br />

míry postižení nebo stavu ošetřovaného<br />

člověka. V každém případě<br />

však tato činnost – má-li být vykonávaná<br />

s čistým svědomím a také<br />

s odborností – vyžaduje soustředění<br />

a mnoho psychických sil. Samotné


NÁZORY<br />

prostředí nebývá vždy inspirativní<br />

a povzbudivé. Představa, že byste se<br />

při této práci – alespoň za podmínek,<br />

které jsou běžné – mohla dostatečně<br />

věnovat svému téměř pětiletému synovi,<br />

který právě v tomto věku potřebuje<br />

velmi mnoho pozornosti, leží za<br />

hranicí, kterou bychom mohli označit<br />

jako prospěšnou. Uvažte, že dítě<br />

Vás potřebuje hlavně do věku šesti let,<br />

máme-li na mysli formování vztahu<br />

k sobě samému a vztahu k životu. Pokud<br />

bych měl vykreslit nějakou optimální<br />

variantu, o níž však nevím, zda<br />

existuje, bylo by to prostředí, kde je<br />

malé dítě vítáno jako součást terapie –<br />

v dobrém smyslu. Je to jeden z trendů<br />

péče o staré lidi, který usiluje o propojení<br />

světa dvou generací. Přínos je v takovém<br />

případě oboustranný. Váš syn<br />

by v takovém případě mohl pečovat<br />

o starého člověka s Vámi, což je jediný<br />

způsob, jak ho do takového pobytu začlenit,<br />

aniž by mu něco podstatného<br />

chybělo. Pokud něco takového nebude<br />

možné, přimlouval bych se, s ohledem<br />

na vás oba nebo tři, abyste ještě<br />

na nějaký čas upřednostnili výchovné<br />

hledisko před ekonomickým. Jinak<br />

jistě není škodlivé, když dítě v tomto<br />

věku cestuje, zůstává příležitostně jen<br />

s jedním z rodičů nebo blízkých. To<br />

všechno přispívá k jeho přípravě na<br />

život. Ale mělo by mít domov.<br />

Se srdečným pozdravem<br />

Jan Palouček<br />

Zvestovanie<br />

panne Márii<br />

Dobrý den paní Zubatá,<br />

v časopisu Svět Grálu, číslo 22 jste napsala<br />

článek „Zvěstování Panně Marii“.<br />

Zaujalo mě tam líčení z Lukášova<br />

evangelia, jak byl anděl Gabriel poslán<br />

od Boha k panně Marii. Přistoupil k ní<br />

a řekl „Buď zdráva, milostí zahrnutá,<br />

Pán s tebou“ – atd. Podobných líčení je<br />

v Bibli plno a proto mě často napadá<br />

otázka, jak mohl autor vědět, jak vypadal<br />

soukromý (tj. mezi čtyřma očima)<br />

dialog dvou diskutujících? Co někomu<br />

řekl anděl, co řekl Satan Ježíšovi na<br />

poušti, atd. Tisíc lidí si může v tomto<br />

okamžiku sednout ke stolu a zfleku<br />

napsat úplně jiné dialogy, tak proč<br />

brát ausgerechnet ty uvedené za pravé<br />

a jisté?<br />

Jaký prosím na to máte názor Vy<br />

(když už jste ty dialogy citovala ve svém<br />

článku)?<br />

Děkuji za odpověď.<br />

S přáním hodně zdraví a spokojenosti<br />

V. P.<br />

Vážený pane P.,<br />

Pokusím se odpovědět na Vaši otázku,<br />

protože v ní dochází ke zpochybnění<br />

Bible jako takové, z níž vychází celý<br />

křesťanský svět. Ovšem jsem toho názoru,<br />

že si člověk má pokládat otázky,<br />

aby věcem, pojmům, dějům… porozuměl.<br />

Pozastavme se u věty, že může<br />

tisíc lidí napsat úplně jiné dialogy, tak<br />

proč brát ty z Bible za pravé a jisté?<br />

Musí tu být důvod, proč se tak neděje<br />

a především, pokud by si někdo tu<br />

práci dal a tzv. „nové dialogy“ sestavil,<br />

potažmo vytvořil úplně „novou bibli“,<br />

zda by ji někdo opakovaně četl a řídil<br />

se jejími zásadami, které mnohdy<br />

pomohly lidem překonat i ty nejtěžší<br />

životní těžkosti.<br />

Jsem přesvědčena, že Bible je knihou<br />

duchovní a inspirovanou z vyšších<br />

úrovní. Doba vzniku Lukášova<br />

evangelia se datuje přibližně do roku<br />

80 po Kr. I z této skutečnosti vyplývá,<br />

že musí jít o text inspirovaný. Totiž<br />

žádný děj, skutek i procítěný rozhovor<br />

ze stvoření nemizí a lidé obdaření<br />

zvláštními schopnostmi mohou<br />

z těchto úrovní čerpat. Samozřejmě<br />

může se stát, že k inspiraci se přidruží<br />

i něco z osobního vnímání inspirované<br />

osoby, což se stalo i u Bible.<br />

Musíme si uvědomit, že to co je<br />

povahy duchovní, tak<br />

v sobě nese skutečný<br />

život. A proto Bible zůstává<br />

knihou, která stále<br />

lidi již tolik století oslovuje.<br />

Stejně tak plodem ducha je<br />

umění. Jedná-li se o umění, jež se dotýká<br />

Pravdy ve svém zobrazení, pak je<br />

prodchnuto oním „živoucím fluidem“,<br />

které trvale působí.<br />

Díla naší rozumové činnosti, např.<br />

veškeré technické výdobytky, dříve<br />

či později podlehnou zkáze a skončí<br />

v propadlišti času, protože jim bude<br />

chybět onen „duchovní náboj“.<br />

Tomuto tématu se ve více přednáškách<br />

věnuje Abd-ru-shin, autor knihy Ve<br />

světle Pravdy – Poselství Grálu.<br />

Přeji Vám na Vaší cestě mnohá krásná<br />

prožití a k tomu také pevné zdraví.<br />

S pozdravem<br />

Milada Zubatá<br />

Vážená redakce,<br />

děkuji vám za váš časopis. Byla jsem<br />

hodně skeptická, když jsem ho vzala<br />

do rukou a říkala si: „no jo, zase další<br />

plky…“ Po chvíli jsem zjistila, že jsem<br />

se začetla, nic mě nenutilo vzít těch několik<br />

listů, odnést je do kotelny, otevřít<br />

kotel a vhodit je k ostatnímu palivu.<br />

Není důležité, že se neztotožňuji se vším,<br />

co píšete, důležité je, že cítím, tedy vím,<br />

že lidé, kteří píšou články, jsou přímí<br />

a ryzí a že svoje slova myslí vážně.<br />

Chápu, co chcete sdělit, a fandím vám,<br />

aby vás neopustila ta ryzost.<br />

Patřím mezi vaše „neoblíbenkyně“ –<br />

vyklád ám karty. Mnohokrát už letěly<br />

vzduchem, když jsem s nimi mrštila,<br />

abych druhý den lezla po kolenou<br />

a sbírala jednu po druhé zpoza stolu<br />

a skříně… Letěly vzduchem, protože<br />

mě štvaly, říkaly mi totiž pravdu a ta<br />

se strašně špatně poslouchá.<br />

Neházejte tedy flintu do žita<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013


NÁZORY<br />

a vytrvejte, i když budou ohlasy všelijaké.<br />

S úctou a mrknutím oka,<br />

(meno v redakcii)<br />

Zamestnať sa<br />

vo vyššom veku…<br />

Jsem čtenář Poselství Grálu. Někdy<br />

by bylo dobré, kdyby se objevil v časopise<br />

Svět Grálu článek o tom, jak se<br />

mají zachovat lidé ve vyšším věku, t. j.<br />

nad padesát let, v případě, že přijdou<br />

o práci a jsou třeba i samoživitelé.<br />

Po padesátce, ne-li před šedesátkou,<br />

si najít práci je skoro nemožné! Ty<br />

ústrky a dávání najevo, jak je člověk<br />

už k ničemu atd., neuvěřitelně působí<br />

na psychiku, když člověk ráno vstane<br />

a nemá cíl. Bydlí v paneláku, cítí se<br />

neužitečným atomem ve vesmíru,<br />

snaží se, posílá životopisy, a nakonec<br />

postupně rezignuje, leniví. Přitom lenost<br />

je největší hřích, ale tohle není lenost<br />

člověka ani jeho ducha, ale lenost<br />

vynucená, a je stejně špatná a neužitečná<br />

jako ta povahová. Víte, „nestrachujte<br />

se“… no jo, ale povědomí<br />

a realita, že člověk má zaplatit inkaso,<br />

jídlo atd. je neúprosná. Sociální podpora,<br />

to je tak, že když má člověk na<br />

inkaso, už nemá na jídlo, když má na<br />

jídlo, už nemá na inkaso. Věřit, věřit…<br />

ale vyvolává to deprese a v určitých letech<br />

i problém se nastartovat, restartovat,<br />

a udržet se v aktivitě. Nicméně<br />

i to bez peněz nejde.<br />

Mějte se moc hezky.<br />

(jméno v redakci)<br />

Odpoveď<br />

Vážený pane,<br />

dovolte nám se vším porozuměním<br />

pro Vaši obtížnou situaci připomenout<br />

jednu z Abd-ru-shinových<br />

„Otázek a odpovědí“ v jeho stejnojmenné<br />

knize:<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

36 | 2013<br />

Otázka:<br />

Často se stává, že vnější poměry člověka<br />

vyšinou z dráhy, kterou se rozhodl<br />

jít. Musí přijmout postavení<br />

nebo práci, jež není v souladu s jeho<br />

skutečným cílem, a ztrácí tak mnoho<br />

času, který pak musí považovat za neužitečný.<br />

Jestliže ho kromě toho stojí<br />

taková práce ještě i přemáhání, pak<br />

jistě nemůže přinést užitek jeho duchovnímu<br />

zrání.<br />

Odpoveď:<br />

Věrné plnění povinností přináší vždy<br />

duchovní prospěch. Samozřejmě je<br />

tento prospěch živější a vyšší, vykonává-li<br />

se práce radostně a s láskou.<br />

Často jsou však takové práce nutnými<br />

mosty, které člověk ještě potřebuje, aby<br />

dosáhl vyššího cíle, a ten jej pak zcela<br />

naplní a stane se mu tak i radostí.<br />

Je samozřejmé, že podobné přechodné<br />

práce, které mohou trvat<br />

i mnoho let, nemohou vždy přinášet<br />

uspokojení a radost. Ze všeho nejméně<br />

tehdy, když člověk právě tyto<br />

práce potřebuje ke svému vlastnímu<br />

vývoji a duchovnímu pokroku.<br />

Mnohem později pak často vidí, že<br />

právě ta léta, která považoval za promarněná<br />

a odvádějící z předsevzaté<br />

cesty, byla pro něj těmi nejdůležitějšími,<br />

a za žádnou cenu by je nechtěl<br />

na své pozemské cestě postrádat; neboť<br />

zkušenosti z nich nutně potřeboval<br />

k dosažení vyššího cíle.<br />

Pak děkuje z celé duše za moudré<br />

vedení, které jej zdánlivě tlačilo stranou.<br />

Věříme, že zde naleznete mnohé,<br />

co Vám pomůže snáze zvládat<br />

svou situaci – i když je trochu jiná<br />

než ta popisovaná v otázce. A ještě<br />

bychom rádi připomněli dvě nemoci,<br />

na které stůně dnešní společnost,<br />

plná přepracovaných a ustaraných<br />

lidí. Ta první je neprožitost,<br />

přezaměstnanost. Lidé chvátají jako<br />

automaty z jednoho úkolu do druhého,<br />

aniž mají čas tu situaci prožít<br />

a strávit, a tak vlastně z niterného<br />

hlediska sprintují svým časem bez<br />

užitku. Chybí chvíle zažití a prožití.<br />

Nejeden z těch uštvaných a přepracovaných<br />

lidí občas zatouží: Kéž bych<br />

měl chvíli volna. Toho, kterého Vy<br />

máte až přespříliš. Je otázka, jestli<br />

by s ním naložil smysluplně, nebo si<br />

rychle přidal další uchvátané úkoly.<br />

A druhá, ještě horší, tkví v pocitu:<br />

Vždyť já vlastně toho Pánaboha k životu<br />

ani moc nepotřebuji. Mám<br />

všechno, jsem po všech stránkách<br />

zajištěný, sice bych se měl věnovat<br />

duchovnímu vzdělávání, ale to mě<br />

právě zrovna moc nezajímá, na to<br />

si snad udělám čas až někdy jindy. –<br />

Teprve až přijdou strasti a nouze,<br />

rozpomene se člověk, že má přece oč<br />

poprosit, vzhlédnout vzhůru a pokorně<br />

pokleknout. Není žádné tajemství,<br />

že nemálo z nás, snad i většina<br />

z nás, potřebuje až nouzi k tomu,<br />

aby v něm vykvetla pravá zbožnost,<br />

pokora, prosba, pravý vztah k Bohu.<br />

Má-li vše, jen zdráhavě se odhodlává<br />

k hledání Boha.<br />

A konečně nám dovolte připomenout,<br />

že každá změna začíná v jemnějších<br />

úrovních. Svým vnitřním<br />

postojem začíná člověk postupně<br />

ovlivňovat své jemnohmotné okolí,<br />

až nakonec narůstající síla přeroste<br />

i do hrubohmotných okolností<br />

a „náhod“. Velmi bychom Vám přáli,<br />

abyste si i v těžkých chvílích zachoval<br />

důvěru v Boží pomoc a činný vztah<br />

k okolí. Třeba naleznete ve svém okolí<br />

možnost i bezplatné aktivní činnosti,<br />

například úpravu okolí Vašeho paneláku,<br />

a postupně tak přitáhnete<br />

stejnorodé proudy, které Vám pomohou<br />

a přinesou i příležitost k činnosti<br />

a práci, po které tak toužíte.<br />

S upřímným stiskem ruky<br />

Artur Zatloukal za redakci


VÁŽENÍ ČITATELIA, staňte sa predplatiteľmi<br />

Sveta Grálu a získajte množstvo výhod!<br />

Časopis bez reklamy a stále za nezmenenú cenu 2,89 eur!<br />

Cena predplatného je 10,62 eur za 4 časopisy do roka!<br />

4 čísla<br />

+ 2 archívne<br />

ZDARMA<br />

PREDPLATNÉ SI MÔŽETE OBJEDNAŤ:<br />

poštou – prostredníctvom kupónu vloženého v časopise<br />

telefonicky na čísle 0908 769 294<br />

prostredníctvom on-line obchodu na www.svetgralu.sk<br />

S prvým číslom dostanete list s poštovou poukážkou.<br />

10,62 € ročne (4 čísla, včítane poštovného a DPH)<br />

ušetríte oproti kúpe jednotlivých čísel v stánkoch<br />

dostanete 2 staršie čísla zdarma (do vyčerpania zásob)<br />

získate časopis bez komerčnej reklamy až do vašej schránky<br />

darčekové predplatné<br />

(objednávky telefonicky alebo na www.svetgralu.sk)<br />

Predplaťte si časopis Svet Grálu za 10,62 € ročne a do<br />

vašej poštovej schránky dostanete časopis, ktorý štyrikrát<br />

ročne prináša 60 strán zaujímavých článkov bez komerčných<br />

reklám. Predplatné sa automaticky predlžuje a je možné<br />

ho bez ďalších záväzkov na konci obdobia ukončiť.<br />

Predplatné sa neviaže na kalendárny rok.<br />

www.svetgralu.sk<br />

Predplatné zabezpečuje<br />

Svet Grálu n. o., Páričkova 21,<br />

821 08 Bratislava 2<br />

Tel. číslo: 0908 769 294,<br />

e-mail: redakcia@svetgralu.sk<br />

číslo účtu: 4 350 319 108/3100<br />

Sberbank.


Človek nesmie nikdy zabúdať, že sa má celkom sám plne zodpovedať za všetko to,<br />

čo sám cíti, myslí a koná, aj keď to bezvýhradne prijal od iných!<br />

Abd-ru-shin<br />

Posolstvo Grálu, II/49,2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!