27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FASCYNACJE<br />

Korona królów<br />

Jest jeszcze nadzieja?<br />

Wojtek "Lenek" Lenard<br />

"Korona Królów" to chyba jeden z najbardziej<br />

znienawidzonych przez internautów jak i samą<br />

publiczność seriali jakie wyprodukowała i<br />

wyemitowała Telewizja Polska. Choć osobiście<br />

gdy usłyszałem o serialu po raz pierwszy, byłem<br />

zaciekawiony koncepcją. Pomyślałem, że może<br />

wreszcie powstanie polski serial kostiumowy z<br />

prawdziwego zdarzenia. Jednak myliłem się… Po<br />

pierwszych minutach pierwszego odcinka byłem<br />

już pewny że cały potencjał produkcji został<br />

zaprzepaszczony. W pierwszym sezonie nie da się<br />

ukryć że bardzo mocno kuł w oczy niski budżet, a<br />

co za tym idzie, XIV wieczne stroje wyglądające<br />

jak z wypożyczalni, nie wyglądające naturalnie<br />

doklejone włosy i brody. Krótko mówiąc czułem<br />

się jakbym oglądał karnawałowy bal, a nie<br />

historię Kazimierza Wielkiego. Secundo, zamek na<br />

Wawelu nie jest zamkiem na Wawelu, nigdzie nie<br />

widać zabytkowego Krakowa, a akcja poza<br />

zamkiem dzieje w gospodach (właściwie jednej) i<br />

lasach. Nie istniało coś takiego jak napięcie,<br />

nawet w scenach walki i tam gdzie akcja<br />

przyspieszała. Dialogi to dosłowne lanie wody,<br />

widać że twórcy musieli uzupełnić lukę między<br />

odcinkami z wydarzeniami historycznymi.<br />

Sytuacja uległa poprawie w sezonie drugim, bo<br />

twórcy chcąc nie chcąc, wyciągnęli jakieś<br />

wnioski. Aktorzy wyglądają naturalniej,<br />

scenografia też uległa lekkiej przebudowie. Do<br />

ważniejszych zmian zaliczam ruch kamery i<br />

montaż, który zwyczajnie bardziej pasuje i buduje<br />

klimat. To wciąż nie jest wysoki poziom, ale widać<br />

poprawę. Podsumowując, "Korona Królów"<br />

zaprzepaściła swój potencjał, ale widać że<br />

twórcy robią cokolwiek aby poprawić sytuację.<br />

O ile sezon pierwszy był klapą, tak nad sezonem<br />

drugim można już dyskutować. Kto wie, może<br />

serial jeszcze wyjdzie na prostą?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!