27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Po tym jakże widowiskowym show przyszedł czas<br />

na posiłek, który większości uczniów nie<br />

zachwycił. Niedługo po jedzeniu każda klasa<br />

miała okazję zrobić sobie wspólne, pamiątkowe<br />

zdjęcie. Teraz zabawa zaczęła się na dobre .<br />

Wszyscy krążyli między dwoma salami ­ jadalnianą<br />

i taneczną. DJ zaproponował naprawdę dobrą<br />

listę znanych i lubianych piosenek, do których<br />

bardzo dobrze się tańczyło. Nie obyło się bez<br />

wspólnych zabaw oraz belgijki.<br />

Potańcówka trwała w najlepsze. W połowie<br />

studniówki dostaliśmy ciepły posiłek na<br />

zregenerowanie sił. Uczniowie, jak i nauczyciele<br />

choć na jeden wieczór mogli zapomnieć o szkole i<br />

nauce. Tańce trwały do 4 rano. Wszyscy byli<br />

zadowoleni z całego wydarzenia i na pewno miło<br />

będą go wspominać, może z wyjątkiem jedzenia.<br />

Wielu osobom bardzo się podobało i chciałoby<br />

przeżyć studniówkę jeszcze raz.<br />

Fot. Karolina Żemło

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!