27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jakie klimaty przyciągają Dwunastkowiczów?<br />

Jak widać dominują FANTASY, KRYMINAŁ i film<br />

OBYCZAJOWY. Opowiada się za nimi połowa<br />

ankietowanych. Drugą kategorią są SCI­FI i<br />

HORROR. Najmniejszym zainteresowaniem<br />

cieszyły się filmy historyczne i wojenne, choć ich<br />

niski wynik, to może kwestia mniejszej ilości<br />

propozycji tego typu na rynku (?), albo skutek<br />

tego, że 2/3 ankietowanych stanowiły Panie,<br />

dalekie od wojennych klimatów (seksizm?).<br />

Tą kategorię rozważań dobrze zestawić z<br />

następnym pytaniem. Każdy z ankietowanych<br />

mógł zaproponować Wam jakiś serial.<br />

Jaki serial polecacie znajomym?<br />

Próżno by szukać na liście Waszych preferencji<br />

"topowych" produkcji w stylu "Gra o Tron",<br />

"Spartakus". Absolutnym number one okazał się<br />

serial "Riverdale", którego trzeci sezon możemy<br />

aktualnie podziwiać. Film o grupie nastolatków<br />

pragnących rozwikłać tajemnicę morderstwa<br />

jednego z kolegów, oddaje problemy wieku<br />

dorastania. Ciekawe, że wszystkie (!) wskazania<br />

pochodziły od PAŃ. Film poleca niemal co piąta<br />

z ankietowanych (18%); Panom serial ten jest<br />

kompletnie nie znany (0%). Na drugim miejscu<br />

uplasował się "Papierowy dom (La saca del<br />

papel)". Dynamiczniejszy, kryminalny klimat,<br />

inspirowany twórczością Quentina Tarantino,<br />

wskazywany był po równo przez obydwie płcie.<br />

Pozostałe miejsca zawdzięczamy w<br />

zdecydowanej większości sympatiom płci<br />

pięknej. Zaskoczeniem jest wysoka pozycja<br />

"Dynastii". Reebot opery mydlanej o losach<br />

rodziny Carringtonów, która ukazywała się w<br />

latach 1981­89 (w Polsce od 1990), z powrotem<br />

przyciaga widzów.<br />

Niestety brak na liście polskich produkcji. "Czas<br />

honoru", "Korona królów" poza pojedynczymi<br />

wskazaniami, nie cieszą się uznaniem<br />

Dwunastkowiczów. Kto wie czemu... Do tego<br />

ostatniego będzie starał się Was przekonać<br />

Wojtek Lenard. Zastanawiamy się, czy mu sie<br />

uda...<br />

strona 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!