27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

----------------------------<br />

zostałem stworzony<br />

by pokochać ten świat<br />

dano mi wyrozumiałość<br />

bym wybaczał jego wady<br />

a tak ciężko jest mi wybaczyć tyle zła<br />

które widuję za oknem<br />

dostałem też serce<br />

które regeneruje się bardzo skutecznie<br />

myślałem że pękło czy pęknie<br />

a żyję nadal<br />

i wciąż do ludzi lgnę<br />

dano mi też wrażliwość<br />

bym doceniał to<br />

co zawsze pomijano<br />

i żebym osłaniał tych<br />

co sił nie mają by się schronić<br />

i dano mi też smutek<br />

żebym zamartwiał sie tym światem<br />

a do tego nadmiar łez<br />

bym chociaż kwiatom<br />

przyniósł ulgę<br />

i dano mi też pustkę duszy<br />

i nie dano odpowiedzi<br />

bym całe życie szukał<br />

czegoś<br />

czym mogę ją zapełnić<br />

----------------------------<br />

Od kilku lat boję się przyszłości<br />

bo bywa zbyt niepewna<br />

by móc spokojne zasypiać<br />

Boję się również utraty Ciebie<br />

bo w moim życiu nikt inny<br />

nie pokazał mi czym jest miłość<br />

O dłuższego czasu boję się śmierci<br />

bo gdy pokocham życie<br />

na pewnie na złość je skróci<br />

Od kilku dni boję się czasu<br />

bo minie chwila<br />

a stracę wszystko<br />

co zyskałem przez lata<br />

Od wczoraj boję sie jutra<br />

gdy nie wiedziałem<br />

czy przeżyjesz kolejną noc<br />

Boję się ludzi<br />

bo każdy kto się zbliżył<br />

wbił tyko głębiej ostrze<br />

Boję się dorosłości<br />

odkad zadzwonili ze szpitala<br />

o wypadku rodziców<br />

nie podniosę go nigdy więcej<br />

Boję się że uczucie zniszczy naszą przyjaźń<br />

bo uczucia to róże i muszę być ostrożny<br />

ponieważ nie mam więcej miejsc na ciele<br />

w które mogłyby wbić się kolce<br />

Od teraz boję się odrzucenia<br />

gdy zostawiłeś mnie samego<br />

na peronie trzynastym<br />

strona 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!