27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

święciła triumfy. Dziś widać zapaść. Rozwój<br />

technologiczny i zanik uczuć metafizycznych. "Co<br />

to będzie? Co to będzie"?<br />

OKO: Jaka była pani pierwsza praca?<br />

­Człowiek orkiestra w „Kinie pod<br />

Baranami” (Rynek Główny 27). Kasjerka­bileterka,<br />

koordynatorka przeglądów filmowych i spotkań z<br />

twórcami, operator projektora taśmy filmowej.<br />

Przygoda życia.<br />

OKO: Trudno jest pogodzić pracę w szkole z<br />

życiem prywatnym?<br />

­Bardzo trudno. Spośród znajomych, to ja mam<br />

największe deficyty czasu i snu. Nieustannie muszę<br />

wybierać między powinnościami zawodowymi a<br />

życiem osobistym, rodzinnym i towarzyskim. Marzy<br />

mi się bezczas. Pod lipą. Pod błękitem nieba. Na<br />

hamaku. Cisza i ja. Kufer pełen książek i filmów.<br />

Lemoniada:).<br />

OKO: Miała Pani kiedyś taką myśl, żeby<br />

zrezygnować z pracy nauczyciela?<br />

­Tak. Te myśli nachodzą. Gdy noce zarwane.<br />

Gdy nie widać efektów pracy. Gdy słyszę, że<br />

język polski jest zbędny, niepraktyczny. Cierpię<br />

wtedy i wątpię. Ciało i duch umęczone.<br />

Skrzydła podcięte. Myślę, wówczas, żeby to<br />

ryzykowne hobby ­ powołanie zamienić na<br />

firmę, instytucję, gdzie praca kończy się o16.00.<br />

A wieczorem można poczytać książkę.<br />

Obejrzeć film, a nawet serial :). Ostatecznie<br />

jednak lubię swoją pracę. Wierzę, że rozmowy<br />

o literaturze i języku mogą inspirować, skłaniać<br />

do refleksji. Dostrzegam potrzebę wskrzeszenia<br />

ducha humanistyki. Mam nadzieję, że<br />

młodzieńcze ideały i ciekawość świata<br />

odsłonią Wam drogi do rozwoju i spełnienia w<br />

życiu :).<br />

OKO: Dziękujemy za rozmowę, i życzymy<br />

obejrzenia jeszcze wielu interesujacych i<br />

inspirujacych filmów...<br />

Fot. Sala nr 12 "Filmowa". Swój wystrój zawdzięcza opiece pani profesor Horosin­Klamry.<br />

strona 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!