27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEMAT NUMERU<br />

Złota epoka seriali TV<br />

Macie wrażenie że nie ma co oglądać?<br />

Igor Wielgus<br />

Wielu z nas, młodych odbiorców rozrywki masowej, może się wydawać, że telewizja oraz różne związane z<br />

nią produkty takie jak Seriale, powoli zaczynają przechodzić do lamusa. Nie jest to do końca prawda.<br />

Chociaż „tradycyjny” model telewizji, który znają nasi rodzice i dziadkowie zaczyna tracić widownię, to<br />

jednak telewizja zaczyna przejmować inny rejon rynku, internet.<br />

Już od kilku dobrych lat możemy zauważyć, że<br />

takie usługi streamingowe jak Netflix, HBO GO czy<br />

Amazon prime zdobywają coraz większą<br />

widownię. Serwisy te idealnie wstrzeliły się w nasz<br />

coraz szybszy styl życia. Ludzie chcą mieć<br />

rozrywkę tu i teraz, a takie usługi im to umożliwiają<br />

za niewygórowaną opłatą miesięczną. Sam<br />

Netflix, najprawdopodobniej najpopularniejszy<br />

dostawca seriali i filmów online, chwalił się pod<br />

koniec 2018 roku ponad 148 mln subskrybentów<br />

na całym świecie. W Polsce szacuje się, że z tego<br />

serwisu korzysta około 800 tys. Polaków.<br />

Taka liczba odbiorców, jak i sama specyfika tego<br />

typu usług, bardzo sprzyja powstawaniu coraz<br />

większej ilości seriali. Według analizy<br />

przeprowadzonej przez FX Networks Research w<br />

ubiegłym roku, liczba nowych seriali, pomimo<br />

gorszej kondycji „tradycyjnej” telewizji, cały czas<br />

rośnie w porównaniu z poprzednimi latami. Dzieje<br />

się to właśnie dzięki serwisom streamingowych,<br />

które w poprzednim roku emitowały najwięcej<br />

nowych, oryginalnych seriali spośród wszystkich<br />

innych graczy na rynku. Ta statystyka jasno nam<br />

mówi, że seriale nigdy nie miały się tak dobrze.<br />

Produkcje takie jak Gra o tron, Breaking Bad,<br />

House of Cards, Stranger Things, Narcos czy Black<br />

Mirror zmieniły postrzeganie tej gałęzi rozrywki<br />

przez wiele osób z branży filmowej. Kiedyś<br />

strona 6<br />

największe gwiazdy Hollywood uważały granie w<br />

serialach za coś, co może zmniejszyć ich wartość<br />

artystyczną, a dziś wielu z nich bardzo chętnie<br />

występuje na ich planach, ponieważ zdają sobie<br />

sprawę, ile dobrego może dać im występ w<br />

dobrej i kasowej produkcji.<br />

Wszystko to, co przytoczyłem w tym artykule,<br />

składa się na obraz seriali, które są niesamowicie<br />

dochodowe, posiadają ogromną liczbę<br />

odbiorców i niezwykły potencjał na rozwój w<br />

przyszłości. Osób je oglądających jest coraz<br />

więcej, przez co same seriale posiadają większe<br />

budżety, a ich jakość naturalnie się zwiększa.<br />

Mogą one być wspaniałą odskocznią od<br />

codzienności. Możemy w nich spędzić bardzo<br />

miłe, ale i długie godziny. Miejmy tylko nadzieję,<br />

że nowe produkcje będą coraz lepsze oraz<br />

ciekawsze, a i wybór się jeszcze powiększy, czego<br />

nam wszystkim, oglądaczom seriali życzę.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!