27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MY<br />

Co ogląda XII-stka?<br />

w "złotej epoce" seriali<br />

Ankieta<br />

Skoro wyjaśniliśmy czym jest "epoka seriali", czas na Wasze opinie. Sondaż objął 152<br />

uczniów naszej szkoły z klas pierwszych (IA, IC, IF) i drugich (IIA, IIB, IID, IIF). To odpowiednia<br />

próba by pokusić się o odpowiedź na pytanie: czy dla Nas, seriale są rozrywką, dla której<br />

warto poświęcić cenny czas? Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, szczególnie polecane<br />

przez Was tytuły.<br />

Czy ogladamy seriale? Jak widać, nic co<br />

serialowe nie jest nam obce... . Zaledwie trzy<br />

osoby nie interesują się tą dziedziną rozrywki.<br />

Zdecydowana większośc ma co najmniej jeden<br />

ulubiony serial!<br />

Ciekawe różnice w tym<br />

aspekcie wystąpiły w<br />

rozróżnieniu na płeć<br />

Dwunastkowiczów. Panie<br />

chętniej zaznaczały opcję<br />

NAMIĘTNIE, deklarując<br />

zainteresowanie wieloma<br />

serialmi TV (45% do 27%).<br />

Co ciekawe, ta sama nierównowaga wystapiła<br />

w poziomach klas (47% pierwszoklasistów<br />

deklaruje namietną miłość do seriali, do 35 %<br />

uczniówk klas drugich). Czyżby pierwszoklasiści<br />

mieli więcej czasu niż ich starsi koledzy i<br />

koleżanki?<br />

Jak oglądać seriale? Tutaj panowała pełna<br />

zgoda, niezależnie od płci czy klasy ­ po kilka<br />

odcinków na raz. Czy to rzeczywiście<br />

"umiarkowana dawka", zostawiamy do dyskusji.<br />

strona 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!