27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SYLWETKI<br />

Formy hybrydowe<br />

z Jolanta Horosin Klamrą rozmawiają<br />

Elzbieta Gąsior, Karolina Piech<br />

OKO: Woli Pani oglądać filmy czy seriale?<br />

­Oglądam głównie filmy. Fabularne i<br />

dokumentalne.<br />

OKO: A dlaczego nie seriale?<br />

­Wiem, że jest wiele ciekawych produkcji.<br />

Niestety. Czasu brak. Doba krótka. Życie szybkie.<br />

Żałuję, że nie mogę śledzić seriali, które poleca mi<br />

młodzież i chwalą znajomi. Byle więc do<br />

emerytury :).<br />

OKO: Jaki gatunek filmu jest Pani ulubionym?<br />

­Lubię formy hybrydowe. Łączenie konwencji.<br />

Najlepiej, gdy czysty realizm łączy się z absurdem<br />

i groteską. Doprawiony przy tym szczyptą<br />

czarnego humoru.<br />

OKO: Jakie są Pani ulubione filmy? Proszę podać<br />

12 tytułów.<br />

­ Podam kilka tytułów z minionego wieku i kilka z<br />

ostatniego sezonu kinowego.<br />

1. „Pulp Fiction” w reż. Quentin Tarantino z Umą<br />

Thurman i Johnem Travoltą z 1994. Sensacyjny film<br />

gangsterski z elementami czarnej komedii.<br />

Kultowe kino.<br />

2. „Leon Zawodowiec” w reż. Luca Bessona z<br />

1994 z Jeanem Reno. Dramat kryminalny o<br />

osobliwej przyjaźni zjawiskowej Matyldy (Natalie<br />

Portman) z płatnym zabójcą.<br />

3. „Jabłka Adama” ­ produkcja duńskoniemiecka<br />

z 2005. Walka dobra ze złem w<br />

surrealistycznym, obfitującym w czarny humor i<br />

absurd wydaniu. Każdy bowiem musi znaleźć<br />

autorski przepis na szarlotkę :).<br />

4. Filmy Jima Jarmuscha. Od tych najstarszych z<br />

lat 80­tych XX wieku, jak np. „Kawa i<br />

papierosy”„Nieustające wakacje”, „Poza<br />

prawem”, „Inaczej niż w raju”, do poetyckiego<br />

„Patersona” z 2016 r. O fenomenie życia z<br />

strona 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!