27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REDAKCJA<br />

W numerze<br />

Kończymy I semestr. Czas na wrażenia pierwszoklasistów.<br />

Ciekawsze tym bardziej, że w pierwszym numerze pisaliśmy o ich<br />

nadziejach i obawach związanych z nowym otoczeniem. Dziś,<br />

szybka sonda: co im się udało, co jeszcze nie.<br />

Strona<br />

3<br />

MY<br />

I semestr klas I<br />

Zimowy numer „OKA NORWIDA”, w zimowej szacie graficznej,<br />

zaczynamy od gorących wydarzeń. Studniówka! Swymi wrażeniami<br />

dzieli sie jej uczestniczka, Urszula Gąsior z klasy 3A. Wszystkim<br />

maturzystom, życzymy przy tej okazji udanej sesji egzaminacyjnej.<br />

Głowa do góry! Jeszcze 100 dni na nadrobienie zaległości.<br />

4­5<br />

WYDARZENIA<br />

Studniówka<br />

Inspirowani zimową aurą, w oczekiwaniu na ostatni sezon "Gry o<br />

Tron", tematem przewodnim tego numeru uczyniliśmy filmowe<br />

seriale. O "złotej epoce seriali" pisze Igor Wielgus. Przedstawiamy<br />

także wyniki krótkiej ankiety wśród uczniów klas pierwszych i drugich:<br />

Co ogląda XII­stka? Jakie seriale podziwiamy? Jakie klimaty nas<br />

fascynują? Co polecamy?<br />

6­9<br />

TEMAT NUMERU<br />

Złota epoka seriali<br />

A przy okazji, Wojtek Lenard będzie Was przekonywał do serialu<br />

"Korona królów"; nie wiemy czy mu się uda. A Irek Wnuk fascynuje<br />

się dla Was tworzeniem filmu. Kto wie? Może zobaczymy jakąś<br />

produkcję na XII­stkowym Festiwalu Kultury Szkolnej?<br />

10­12<br />

FASCYNACJE<br />

Ostatni klaps<br />

W kolumnie SYLWETKI, wywiad z panią profesor Jolantą Horosin<br />

Klamrą. Nikt lepiej nie wprowadzi Was w tajniki filmoznawcze.<br />

Dostaniecie cenny przewodnik po dziełach, które koniecznie<br />

trzeba zobaczyć.<br />

13­15<br />

SYLWETKI<br />

Jolanta Horosin Klamra<br />

Poezją XII­tka stoi. Nie może być inaczej! Przecież to szkoła imienia<br />

Cypriana Norwida. W tym numerze, skrawek swej twórczości<br />

prezentuje Marta Podsiadło z klasy 2A. Jej twórczość możecie<br />

śledzić na instagramie: uczuciaicheci.<br />

16­17<br />

NASZA TWÓRCZOŚĆ<br />

Marta Podsiadło<br />

strona 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!