27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

perspektywy wrażliwego kierowcy miejskiego<br />

autobusu piszącego wiersze.<br />

5. „Amelia” reż. Jeana­Pierra Jeuneta z 2001.<br />

Urzekający, pełen liryzmu, z domieszką absurdu i<br />

ciepłej ironii film o zjawiskowej, ekscentrycznej<br />

bohaterce, która potrafi z prozy dnia<br />

powszedniego wydobyć, w nieco surrealistyczny<br />

sposób, magię chwil poszczególnych. Amelia,<br />

pełna osobistego uroku paryżanka, dzieli się ze<br />

światem radością istnienia, z faktu bycia „tu i<br />

teraz”.<br />

6. „Nietykalni”. Francuski komediodramat z 2011<br />

w reż. O.Nakache’a i E. Toledana.<br />

7. „Dzikie historie”. Argentyńska czarna komedia z<br />

elementami thrillera z 2014. O ludziach, którym<br />

puszczają nerwy, którzy pod wpływem frustracji i<br />

emocji wychodzą z siebie, obnażając<br />

atawistyczną naturę i nieposkromiony instynkt.<br />

8. „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” 2016<br />

w reż. Paolo Genovese. Farsa, komedia i dramat<br />

obyczajowy w jednym, czyli film o sekretnym<br />

życiu ukrytym w smartfonie.<br />

9. Twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Filmy<br />

dokumentalne i fabularne. Światowa liga.<br />

Pytania o naturę człowieka i świata. O wolność i<br />

odpowiedzialność. O wybory życiowe, relacje z<br />

drugim człowiekiem. („Przypadek”, „Dekalog”,<br />

„Podwójne życie Weroniki”, cykl „Trzy kolory” i in.)<br />

10. „Zmruż oczy” w reż. Andrzeja Jakimowskiego z<br />

2002. Film o sztuce uważnego patrzenia.<br />

Surrealistyczna komedia z pierwiastkami<br />

filozoficznymi i klimatyczna muzyka (chill).<br />

11. Adaptacje filmowe „Ziemia obiecana” czy<br />

„Popiół i diament” w reż. Andrzeja Wajdy. Czyli<br />

klasyka literatury na dużym ekranie.<br />

12. Filmy z ostatniego sezonu kinowego: „Vice” w<br />

reż. Adama McKayego, oscarowy w kategorii<br />

„Najlepszy film” „Green Boook” w reż. Petera<br />

Farrelly’ego, czy ”Bohemian Rhapsody” w reż.<br />

Bryana Singera (Rami Malek ­ „najlepszy aktor<br />

pierwszoplanowy” jako Freddie Merkury).<br />

OKO: A czy ma Pani jakichś ulubionych aktorów?<br />

­Cenię Meryl Streep za całokształt. Intrygująca<br />

jest Tilda Swinton. Piękna i kobieca Natalie<br />

Portman i Scarlett Johansson. Lubię grę Al Pacino<br />

i Jeana Reno. W polskich produkcjach chętnie<br />

oglądam Gabrielę Muskałę i Agatę Kuleszę,<br />

Marcina Dorocińskiego i Tomasza Kota.<br />

OKO: Na co zwraca Pani uwagę w filmach?<br />

­Interesuje mnie warstwa fabularna, czyli<br />

opowieść o emocjach i relacjach w świecie<br />

uwarunkowań społeczno­politycznych oraz<br />

obyczajowo­kulturowych. W płaszczyźnie<br />

realizacji przyglądam się sztuce aktorskiej.<br />

Wsłuchuję się w ścieżkę dźwiękową (muzyka,<br />

dialogi). Śledzę technikę montażu. Lubię<br />

eksperymenty formalne oraz grę z detalami lub<br />

aluzjami. Szukam kodu.<br />

OKO: Jak często ogląda Pani filmy?<br />

­Zbyt rzadko. Raz w tygodniu staram się chodzić<br />

do kina. Żeby zanurzyć się w ciemnej przestrzeni<br />

kameralnej sali. Wylogować z realnego świata.<br />

Być poza zasięgiem.<br />

OKO: Wyszła Pani kiedyś z filmu?<br />

­Tak. Zdarzyło się, że uznany film zaburzył<br />

niespodziewanie aurę romantycznego wieczoru.<br />

Naruszył moją wrażliwość estetyczną. Uznaję<br />

sceny drastyczne i brutalne jako środek wyrazu<br />

artystycznego. Cenię jednak wychodzenie poza<br />

dosłowność.<br />

OKO: Dlaczego wybrała Pani studia na Filologii<br />

Polskiej UJ?<br />

­Pierwotnie rozważałam studia na AWF. Byłam<br />

zawodniczką KS Hutnik. Lekkoatletką z sukcesami<br />

(m.in. 100 m przez płotki, sztafeta 4x100m).<br />

Wybrałam drugą pasję. Zamiłowanie do literatury<br />

i słowa. Szczęśliwie dostałam się (11 osób na<br />

miejsce) na uczelnię. Wtedy humanistyka<br />

strona 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!