27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NASZA TWÓRCZOŚĆ<br />

Bratki i róże<br />

Poeci XII LO<br />

Marta Podsiadło<br />

----------------------------<br />

gdy podnosiłaś głos<br />

opadały bratki i róże<br />

gdy płakałaś co noc<br />

w ogrodzie panowały susze<br />

gdy rwałaś policzki młodzieńcze<br />

bandyci deptali żonkile, kaczeńce<br />

gdy łamałaś kości swoje czy nie swoje<br />

chwasty porastały ogród za domem<br />

gdy tłukłaś serca dziecięce<br />

ktoś kamieniem zastąpił ci serce<br />

----------------------------<br />

gdybym był roślinką<br />

to taką co ma kolce<br />

i bym rósł jak chwast<br />

w ogrodach tych<br />

których cierpieć nie mogę<br />

i wbijałbym im kolce w dłonie<br />

ale Tobie?<br />

BROŃ BOŻE<br />

Tobie zerwać bym się nie dał<br />

zwiędłbym<br />

i kolce zrzucił<br />

by nie zranić<br />

Ciebie<br />

i Twej duszy<br />

----------------------------<br />

od kiedy dojrzałem<br />

to przytyłem 20 kilo<br />

chciałem schudnąć<br />

siłownia nic nie dała<br />

dieta nic nie dała<br />

było mnie więcej<br />

tam gdzie nie lubię<br />

było mi ciężej<br />

tam gdzie nie powinno<br />

poszedłem do psychologa<br />

z moja nadwagą<br />

roześmiał się<br />

proszę pana<br />

w głowie panu przybyło lub sercu<br />

niech pan weźmie się w garść<br />

i pozbędzie się<br />

nienawiści<br />

nietolerancji<br />

gniewu<br />

wstydu<br />

smutku<br />

niechęci<br />

a będzie pan chudszy<br />

a będzie pan szczęśliwszy<br />

a będzie pan dzieckiem<br />

strona 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!