28.03.2019 Views

Газета Успенська вежа № 1 (2019)

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 Січень <strong>2019</strong><br />

Ієрей Іван ПОЛЕЖАКА, Харківщина<br />

РОЗДУМИ СВЯЩЕНИКА<br />

Христос народився!<br />

Хтось вважає себе великим і всесильним,<br />

хтось – малим та нікчемним.<br />

Хтось вважає себе талановитим<br />

і, можливо, геніальним, хтось – бездарним.<br />

Хтось вважає себе пупом<br />

світу, хтось – пустим місцем.<br />

Христос прийшов до людей, і все<br />

людське в Божому Світлі втратило<br />

звичний сенс. Бо немає вищого та<br />

кращого, ніж Боже. І в Божому плавиться<br />

і трансформується вся неміч<br />

людська. Бог прийшов на землю,<br />

щоб підняти людину до Небес, бо<br />

сила людська туди не підносить і неміч<br />

людська без Христа не відкриває<br />

Дверей.<br />

Народила Марія Сина, і кожна<br />

людина оплодотворилась. Та чи народить?<br />

Чи зможе повторити вслід за<br />

апостолом Павлом: «Уже не я живу,<br />

живе в мені Христос?». Христос –<br />

Світло, Христос – Сила, Христос –<br />

Життя. І коли ми відкриваємось перед<br />

Ним, припадаємо до Нього всім<br />

серцем, всією душею, всією силою<br />

та всім розумінням і надаємо Йому<br />

можливість народитися в нас, то світло<br />

Христа освітлює наш шлях (як<br />

апостолові Павлові), дає силу понад<br />

силу людську (як апостолові Павлові),<br />

наповнює життям, яке веде до<br />

Життя (як апостола Павла).<br />

Христос народився!<br />

Родовід Господа нашого<br />

Ісуса Христа<br />

Він свідчить. Свідчить або про<br />

нашу лінь та пасивність, коли ми не<br />

розуміємо, навіщо його читають. Бо<br />

ми не потрудились прочитати першу<br />

частину Біблії «Старий Завіт».<br />

А коли і прочитали, то «аби як», і не<br />

відкрили для себе ні дії Божої в житті<br />

людини, ні Спасителя.<br />

Або ж свідчить нам, що Бог, прийшовши<br />

в цей світ, прийняв усіх, бо<br />

в роду у Нього були і царі, і звичайні<br />

ізраїльтяни, багаті і бідні, і, навіть,<br />

блудниця. Господь не нехтує ніким.<br />

Він приймає всіх, хто покаявся. Родовід<br />

Господа нашого Ісуса Христа<br />

дуже багатий і може, коли людина<br />

прагне того, висвітити долю кожної<br />

людини в світі.<br />

Визначена невизначеність<br />

Всі ми потрапляємо в ситуації,<br />

коли розуміємо, що обставини нашого<br />

життя змінюються. І ми не знаємо,<br />

яким шляхом йти далі. Визначеним<br />

для нас є одне – ми перед дверима,<br />

за якими починається вибір. Багатьох<br />

людей така ситуація лякає і напружує.<br />

Такий стан дає можливість недобрій<br />

силі втручатися в життя людини<br />

і керувати нею. І людина робить<br />

багато помилок.<br />

Якщо ми християни, то в миті, в<br />

які відчуваємо і прогнозуємо зміни,<br />

нам варто звернутись до Господа. То<br />

Він постукав до нашої душі і сказав:<br />

«Ти перед змінами, пройди решту<br />

шляху зі Мною. Моя рука з тобою,<br />

візьми її». І коли ми беремо Господню<br />

руку, – страх зникає, напруга відходить.<br />

Думки яснішають. Перспектива<br />

розкривається. Бо з Господом ми вільні,<br />

а вільна людина і бачить далеко,<br />

і крокує впевнено. Споглядаючи на<br />

Господа, вона без страху робить те,<br />

що треба, і отримує добрі плоди.<br />

Душа<br />

Що вона являє з себе в повноті,<br />

– одному Богові відомо. Ми лише<br />

знаємо, що душа вічна. І ще знаємо,<br />

що неземне продовження життя душі<br />

залежить від нашого земного життя.<br />

Бо всі покликані. Та чи станемо обраними?<br />

Всі ми вийшли з лона матері. Від<br />

самого зачаття, принаймні з моменту,<br />

коли жінка дізнається що вагітна,<br />

вона починає турбуватись про<br />

майбутню дитину. Обстежується у<br />

лікарів, слідкує за дієтою та станом<br />

здоров›я, виконує потрібні фізичні<br />

вправи, оберігає себе від фізичних та<br />

психологічних перевантажень… Робить<br />

все залежне від неї, щоб дитина<br />

розвивалась і народилася здоровою.<br />

Ми в своєму земному житті схожі<br />

на вагітну жінку. Ми носимо в собі<br />

неоціненний плід – безсмертну душу,<br />

яка, по суті, і є нами. Душу, яка після<br />

завершення нашого земного життя<br />

повинна перейти у вічність здоровою.<br />

Здоровою ж вона може стати<br />

лише тоді, коли ми потоваришуємо з<br />

Богом в земному житті. Бо Він є Основою<br />

Життя. То ж нам треба турбуватися<br />

про свою душу в кожну мить,<br />

завжди намагаючись впізнавати Слово<br />

Боже і жити згідно зі Словом.<br />

Господи, дай нам сил зробити в<br />

земному житті все, щоб відродитись<br />

в Небесному Житті.<br />

Світло Боже<br />

Часом все стає таким виразним<br />

і таким важливим, що хочеться донести<br />

те до всіх людей, розповісти<br />

через засоби масової інформації, написати<br />

книжку, кричати на перехрестях,<br />

або ж донести те хоча б тим, хто<br />

поруч. Ох, як важливо в такі моменти<br />

зупинитись і запитати себе: «Чи від<br />

Бога та виразність, ясність?».<br />

В певні моменти життя сатана підсовує<br />

нам конкретну правду. Ми все<br />

чітко бачимо. Але не враховуємо того,<br />

що правда, яку ми бачимо, насправді<br />

є лише фрагментом правди. І цей<br />

«виразний» для нас фрагмент підсовується<br />

нам, щоб знищити Бога в нас.<br />

Знищити, або хоча б применшити дію<br />

Божу в нас і в інших людях. Доки ми<br />

грішні, наша гординя потребує живлення.<br />

І нам підсовується «ясність» із<br />

темряви, яка, якщо тим скористатись,<br />

збільшить темряву нашої душі.<br />

Ясність потрібна, але не будьяка.<br />

Ми можемо отримувати ясність<br />

сприйняття світу від Бога. Бог дарує<br />

нам її. Ясність від Бога мирно входить<br />

в нас і, перш за все, просвітлює<br />

нам наше життя, щоб ми, з темряви<br />

своєї душі, побачили світло, яке<br />

виходить від Світла. Світло Боже,<br />

сприйняте нами, відкриває нам нашу<br />

дорогу. Коли дякуємо Богові і йдемо,<br />

то Світло через нас може пролитись<br />

і на інших, щоб підтримати та допомогти<br />

їм.<br />

Господи, дякую Тобі за людей,<br />

які прийняли Твоє Світло, яких ти<br />

ставиш на моєму шляху, і які допомагають<br />

мені бачити більше в Твоїм<br />

Ієрей Іван Полежака<br />

Світлі, яке переливається через них,<br />

та йти до Тебе.<br />

Духовне життя<br />

Буває так, що нам хочеться порозмовляти<br />

про духовне життя. Або ж<br />

займатись духовними вправами, відвідувати<br />

духовні заходи, пропагувати<br />

духовність. Мабуть це добре. Але<br />

лише тоді, коли є добрі плоди з усього<br />

того. Бо про духовне життя скільки<br />

не говори - духовним не станеш. І які<br />

б духовні вправи не виконував, якщо<br />

вони не вносять зміни в буденне життя,<br />

то вартість їх сумнівна.<br />

Для того, щоб стати духовним,<br />

треба поєднатись з Духом. І духом не<br />

будь-яким, а лише з Божим. Про це<br />

легко говорити, та не просто здійснити.<br />

Бо для поєднання Бог кожній<br />

людині дав окреме життя і свої персональні<br />

обставини життя, які і є<br />

основною духовною вправою. Вправою,<br />

яка потребує реальної дії і реальних<br />

зусиль. Вправою від Бога.<br />

Легко вважати себе духовною особою<br />

і, можливо, навіть приємно. Але<br />

коли ми втікаємо від обставин, коли<br />

реалії життя прагнемо замінити вправами<br />

чи розмовами, ховаючись від<br />

правди, то чи досягнемо бажаного?<br />

Господи, дай нам сил бути щирими<br />

відносно себе і щиро прагнути<br />

Тебе, і робити все, щоб бути з Тобою.<br />

Для спасіння<br />

Досить часто мені доводиться<br />

чути, що людина сама спастись не<br />

може. Для спасіння потрібна Божа<br />

дія. Потрібна Божа Благодать. І з цими<br />

словами не поспориш. Бо так і є. Без<br />

Божої дії людина спастись не може.<br />

Але ці слова від людей звучать досить<br />

дивно. Незаперечно. Категорично.<br />

І, одночасно, приречено. А часом<br />

- як оправдання. Бо до тих слів, здавалось<br />

би, добавити нічого. Треба уповати<br />

на Бога і Бог Сам все зробить.<br />

Бог Сам спасе кого захоче. А якщо не<br />

спасає, то, значить, не хоче.<br />

Дійсно, треба уповати. Бог спасе.<br />

Він хоче спасти кожну людину,<br />

бо кожна людина Йому дорога. Але,<br />

спасіння - це спільна справа. Бог допомагає<br />

в спасінні тим, хто докладає<br />

зусилля до спасіння. Допомагає тим,<br />

хто хоче почути Його слово і жити<br />

згідно з Його словом. Інакше навіщо<br />

б Він давав знання про дорогу, яку<br />

людині треба пройти?<br />

Господи, дай сили уповати на Тебе і<br />

твердо йти шляхом, який веде до Тебе.<br />

Любов Христа<br />

Христос народився. Народився,<br />

щоб добровільно принести Себе в<br />

Жертву і прийняти смерть, щоб віддати<br />

життя Своє за життя моє.<br />

Христос народився і розпочав дорогу<br />

від ясел в Віфлеємі до Голгофи.<br />

Дорогу, яка вела Його до страждань,<br />

а мене веде до радості; Його вела до<br />

смерті на землі, а мене веде до життя<br />

в Небі. Тільки б не схибити, тільки<br />

б утриматись на дорозі Христа.<br />

Бо Христос розкрив переді мною<br />

вартість мого падіння. Падіння, яке<br />

відібрало найбільшу ціну – життя<br />

Спасителя. І Христос показав мені<br />

вартість мого життя – заради мене<br />

прийшов Спаситель.<br />

Дорога Христа вела до Голгофи.<br />

І мене веде туди. Христос страждав<br />

на тій дорозі. І мене це не минає. Він<br />

страждав, прийнявши мої гріхи, а я<br />

страждаю тому, що боляче віддавати<br />

свої гріхи. Зрісся з ними, а віддирати<br />

їх дуже боляче.<br />

Дивна Любов Христа... Вона розкриває<br />

глибину падіння і дарує радість<br />

спасіння. Розкриває мені і кожній<br />

людині, яка живе на землі.<br />

Господи Ісусе Христе, даруй мені<br />

сили втриматись на Твоїй дорозі і<br />

бути гідним Твоєї Любові.<br />

Слово Господнє<br />

«Слово Господнє надійшло до<br />

Йони, сина Амітая: «Встань, іди в Ніневію,<br />

оте велике місто, і проповідуй<br />

проти нього, бо злоба їхня піднялася до<br />

Мене» (Йона. 1, 1-2). І пішов пророк, і<br />

проповідував. Покаялись жителі Ніневії<br />

разом з царем своїм. Бог, побачивши<br />

покаяння, відвернув від них кару.<br />

Ми молимось за Україну. Думаю,<br />

що багато людей молиться. Дякую ініціаторам<br />

доброго діла. Дякую і пропоную<br />

розширити цю справу і кожного<br />

дня о 21-й годині до молитви доєднати<br />

ще й покаяння. Бо багато гріхів<br />

висить над Україною і «злоба їхня піднімається<br />

до Мене». Бог терпить, але<br />

попереджає. Крим, події на Сході, події<br />

в Азовському морі…, все це попередження<br />

для нас. Особливо давлять в<br />

наш час гріхи непрощення. Скнилівська<br />

трагедія і безкарність винуватців,<br />

смерті від мажорів, гибель рідних на<br />

війні…, корупція, продажність та безкарність<br />

дій можновладців, бездіяльність<br />

органів правосуддя… породили<br />

ненависть, яка раковою пухлиною поїдає<br />

Україну і загрозливо нависає над<br />

іншими державами.<br />

Кожна людина має свої гріхи. Кожен<br />

гріх відкриває двері до знищення<br />

людини, носія, і нависає над іншими.<br />

До чого йдемо? Чого прагнемо?<br />

Покаялись жителі Ніневії, і відвернув<br />

Бог зло від них.<br />

Бог стукає до кожної душі і кличе<br />

до покаяння. Давайте будемо уважніші<br />

до себе, до помислів, слів, дій. Давайте<br />

в зверненні до Бога, в Його світлі, виявляти<br />

свої гріхи і каятись. Ми ще маємо<br />

надію. Господь має силу захистити нас<br />

від найбільшого зла, аби лише ми переставали<br />

бути носіями того зла.<br />

Господи, благослови.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!