08.04.2019 Views

Газета Успенська вежа, № 2 (2019)

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 Березень <strong>2019</strong><br />

Ієрей Іван ПОЛЕЖАКА, Харківщина<br />

РОЗДУМИ СВЯЩЕНИКА<br />

Входимо в Великий піст<br />

Входимо в Великий піст. Як пройдемо?<br />

Скільки разів упадемо? Не<br />

святі ми. Без падінь не обійтись. Але<br />

падіння можна полегшити, якщо дотримуватись<br />

двох обмежень:<br />

1. Не їсти себе.<br />

2. Не їсти ближніх.<br />

1. Не їсти себе: До Великого<br />

посту ми прагнемо готуватись як до<br />

подвигу. Намагаємось сумлінно дотримуватися<br />

всіх настанов Церкви.<br />

Але це важко, і ми все одно десь<br />

тратимо і падаємо. Вчинивши щось<br />

не так, починаємо докоряти собі. І,<br />

хвилина за хвилиною, а то і година<br />

за годиною, а то і день за днем їмо<br />

себе, замість того, щоб дбати про<br />

душу та про те, щоб приносити гідну<br />

жертву любові заради Любові.<br />

Коли ми починаємо себе їсти, то<br />

проявляємо неуважність, невдячність<br />

та неповагу до Бога. Піст – це<br />

час загостреної духовної боротьби<br />

за душу людську. Тому Господь<br />

допомагає нам відчути наші слабкі<br />

місця. І ми відчуваємо їх. Але чомусь<br />

замість того, щоб дякувати<br />

Господеві за Його дари і, можливо,<br />

каятись перед Ним, ми відступаємо<br />

від Нього, забуваємо про Нього і заглиблюємось<br />

в гріх, поїдаючи себе.<br />

А Господь чекає, коли ми приймемо<br />

себе такими, якими ми є, і перестанемо<br />

жити поверхневим життям.<br />

Немає меж для внутрішніх докорів,<br />

які завжди лежать на поверхні.<br />

І як тільки ми в них занурюємось,<br />

намагаючись вести бездоганне християнське<br />

життя, так і тонемо. Починаємо<br />

жити не суттєвим, і втрачаємо<br />

суть життя.<br />

Дякую Тобі, Господи, що Ти дбаєш<br />

про наші душі. Дякую Тобі, що<br />

Ти надаєш нам можливість бачити<br />

свої гріхи і, каючись перед Тобою,<br />

звільнятись від них. Дякую Тобі,<br />

Господи, і прошу Тебе: дай сили<br />

вчасно згадувати про Тебе і приносити<br />

гідну жертву покаяння.<br />

«Жертва Богові дух сокрушенний.<br />

Серцем сокрушенним і смиренним<br />

Бог не погордить». Серце<br />

сокрушенне і смиренне не те, яке<br />

картає себе, а те, яке Богові себе довіряє.<br />

2. Не їсти ближніх: Під час посту<br />

нам хочеться, щоб всі християни<br />

довколо нас ставали досконалішими,<br />

і зо всіх своїх сил намагаємось<br />

допомогти їм у тому. І допомагаємо,<br />

розкриваючи перед ними «правду-матку».<br />

Допомагаємо так, що<br />

вони, в ліпшому випадку, уникають<br />

нас, а в гіршому – відвертаються від<br />

Церкви. Допомога іншому має дуже<br />

високу вартість. І не наша справа<br />

допомагати, коли нас не просять.<br />

Але, коли ми свій погляд на людину<br />

спрямуємо як на Образ Божий,<br />

то з Божою допомогою відчуваємо<br />

більш глибокі стани людини, відчуваємо<br />

її спасительні потреби і<br />

підтримуємо чи то молитвою, чи то<br />

словом, чи то рухом.<br />

Дякую Тобі, Господи, що Ти даруєш<br />

нам можливість відчувати<br />

Тебе і Твою дію в собі та інших.<br />

Прошу Тебе, допоможи нам ввіряти<br />

Тобі кожну мить нашого життя і<br />

ставати Твоїми.<br />

Їсти себе деколи не на шкоду<br />

Якщо ми, віруючі, сотворили<br />

якийсь гріх, то без докорів сумління<br />

нам не обійтись. Душа плаче,<br />

душа страждає. Бо кожен гріх – це<br />

додаткова огорожа в клітці, в якій<br />

ми тримаємо душу. Кожен гріх – це<br />

віддалення душі від Бога і посилення<br />

її ув’язнення в неволі.<br />

По-різному ми можемо поступити<br />

з усвідомленим гріхом:<br />

можемо відмахнутись від нього<br />

і, притупивши сумління, й надалі<br />

жити «спокійно». Страшний цей<br />

стан, коли сумління мовчить.<br />

Ми знаємо, що фізична біль сигналізує<br />

нам про проблеми тіла. То ж ми<br />

швидко реагуємо і лікуємось. Сумління<br />

також сигналізує. Відчуваючи<br />

дію сумління, розуміємо, що душа<br />

болить, що з нею якісь негаразди. І<br />

коли ми притуплюємо біль душі, то<br />

вона огортається непроникним панциром<br />

і задихається в неволі.<br />

Можемо щиро каятись в гріхові,<br />

не йдучи до сповіді, і перетворюючи<br />

каяття на самоз›їдання. Тоді сприйняття<br />

обставин звужується до гріха,<br />

бо ми споглядаємо на нього з усіх<br />

боків, приміряємо до себе обставини,<br />

в яких він був звершений, роздумуємо,<br />

як би було, якби ми вчинили<br />

по-іншому. Гріх оволодіває нами, заважаючи<br />

жити і руйнуючи дійсність<br />

миті і дійсність всього життя.<br />

Можемо каятись, споглядаючи<br />

на Бога і дякуючи Богові за Його<br />

світло, яке дало змогу нам побачити<br />

та зрозуміти гріх. Коли ми дякуємо,<br />

то світло Боже не відходить від нас,<br />

а продовжує прояснювати дорогу,<br />

якою ми йдемо. В світлі Божім нам<br />

соромно і боляче за те, що ми дали<br />

гріхові можливість діяти в собі і<br />

керувати собою. Соромно, боляче<br />

і, одночасно, радісно. Бо Бог не покинув<br />

нас. Бог поруч. Бог веде до<br />

покаяння, вирівнює нашу дорогу і<br />

вказує напрямок до спасіння.<br />

По-різному ми можемо реагувати<br />

на гріх, який вчинили. Варіації<br />

реакції безмежні. Але коли ми з Богом,<br />

то гріх не руйнує нас. А світло<br />

Боже викриває його природу і дозволяє<br />

свідомо звільнятись від нього<br />

в покаянні перед Богом. І коли,<br />

після такого покаяння, ми бачимо<br />

такий чи подібний, чи інший гріх<br />

в людині поруч з нами, то людина<br />

нас не дратує. Ми її не їмо, ми її не<br />

засуджуємо. Ми розуміємо природу<br />

гріха і, звернувшись до Бога, можемо<br />

допомогти людині пройти той<br />

шлях, який пройшли самі, коли Бог<br />

поруч і Бог попереду.<br />

На превеликий жаль, ми в певних<br />

обставинах життя впадаємо<br />

в той чи інший гріх. Але наслідки<br />

гріха долаються нами по-різному.<br />

Без Бога – тонемо. А з Богом – підіймаємось.<br />

Боже милостивий, дай сили<br />

вчасно згадувати про Тебе і вчасно<br />

виправляти все, що вчинили в гріховному<br />

стані.<br />

Ієрей Іван Полежака<br />

Піст – це час глибоких<br />

внутрішніх розважань<br />

Піст – це час глибоких внутрішніх<br />

розважань, до яких ми запрошуємо<br />

лише Бога. «І сказав Бог: «Сотворімо<br />

людину за образом Нашим<br />

і за подобою Нашою, і нехай володарює<br />

вона над рибами морськими,<br />

і над птахами небесними, і над<br />

звірами, і над худобою, і над усією<br />

землею і над усіма плазунами, що<br />

повзають по землі». І сотворив Бог<br />

людину за образом Своїм, за образом<br />

Божим сотворив її; чоловіка<br />

і жінку сотворив їх. І благословив<br />

їх Бог і сказав їм Бог: «плодіться і<br />

розмножуйтеся і наповняйте землю<br />

та підпорядковуйте її собі; володарюйте<br />

над рибою морською, над<br />

птаством небесним і над усяким<br />

звірем, що рухається по землі»»<br />

(Бут. 1, 26-28).<br />

Захотів Бог сотворити людину на<br />

образ Свій і на подобу Свою, і сотворив.<br />

І словами: «володарюйте…<br />

та підпорядковуйте…» розкрив, що<br />

є Образ Божий в людині.<br />

В слова «володарюйте» та «підпорядковуйте»<br />

ми вкладаємо свій<br />

зміст, який є дуже далекий від того,<br />

про що говорить Бог. І коли ми розважаємо<br />

над словами в контексті Біблійного<br />

тексту, то потроху осягаємо,<br />

що представляє собою людина<br />

як творіння Боже.<br />

Боже мій милостивий, розкрий розум<br />

наш на розуміння Твоєї Правди.<br />

Великий піст<br />

Великий піст з року в рік один<br />

і той самий. Ми змінюємось. І змінюється<br />

наше відношення до посту.<br />

Коли ми лише розпочинаємо ходити<br />

до Церкви, то нам важко осягнути<br />

значення посту. І ми дотримуємось<br />

посту тому, що так Церква<br />

постановила, тому що Христос 40<br />

днів постився, чи тому, що розглядаємо<br />

піст як дієту, або привід,<br />

щоб певний час поголодувати, або<br />

щоб щось довести собі та іншим.<br />

Та все це не важливо. Важливим є<br />

те, що ми розпочинаємо піст і отримуємо<br />

певні перемоги над собою.<br />

І радіємо своїм перемогам. І Бог<br />

наш – люблячий Батько, також радіє<br />

з нами. Врешті, ми зробили хоч<br />

якийсь дійсний крок до спасіння.<br />

Перемога над власним тілом<br />

дуже важлива для нас. Це початок.<br />

Початок боротьби з тим, що заважає<br />

йти до спасіння. Перемігши,<br />

частково, поклики свого організму,<br />

ми отримуємо силу до боротьби<br />

з гріхами. Усвідомлену силу. Бо<br />

з’явився досвід і розуміння того,<br />

що не завжди жили так, як треба.<br />

Що вели життя за інстинктами та<br />

покликами тіла. Навіть тоді, коли<br />

були впевненими, що все добре, що<br />

таке життя є правдивим. Розум наш<br />

дуже лукавий і завжди намагається<br />

нас виправдати, і навіть зробити героями.<br />

Ми усвідомлюємо, що господарями<br />

нашого життя можемо бути<br />

ми, а не інстинкти та бажання, та<br />

ще якась сила, яку починаємо вирізняти.<br />

Ми усвідомлюємо, що поклики<br />

нашого тіла підкоряються<br />

нашій волі. Звичайно ж, є люди,<br />

які знають ці основи з дитинства і<br />

використовують їх. Але більшість<br />

людей є такими, якими є – слабкими<br />

та ненадійними відносно себе та<br />

інших.<br />

Піст відкриває перед нами перспективу<br />

пізнання себе. Особливо<br />

коли ми свій піст не обмежуємо<br />

часом посту, а продовжуємо експериментувати.<br />

(Їжа в таких експериментах<br />

займає далеко не перше<br />

місце).<br />

Дивне це життя – експеримент.<br />

В ньому ми з’ясовуємо, що наша<br />

сильна воля не така вже й сильна.<br />

Потім розуміємо, що воля має дійсну<br />

силу лише в присутності Бога,<br />

коли ми запрошуємо Його у своє<br />

життя, радимось з Ним відносно<br />

кожної справи і просимо допомоги<br />

в здійсненні справи. Через таке<br />

спілкування ми перестаємо бути<br />

теоретиками «духовного світу»,<br />

а починаємо відкривати його для<br />

себе і свою приналежність до нього.<br />

У кожної людини це відбувається<br />

по-своєму. Але кожній людині<br />

доводиться докладати чимало зусиль,<br />

щоб пам’ятати про Бога, коли<br />

хочеться «свого», і постійно експериментувати,<br />

щоб навчитись жити в<br />

присутності Бога. Бо навіть досконале<br />

знання заповідей, досвіду Святих<br />

Отців Церкви, всієї Біблії, не<br />

змінює наше життя. І слова: «бери<br />

і живи за словом Божим» насправді<br />

нічого не означають для людини,<br />

яка тільки розпочинає свій шлях.<br />

Кожне Слово Боже людина має<br />

випробувати, пережити і відчути на<br />

собі силу того Слова. Життя змінюється<br />

«постом та молитвою». Постом<br />

– коли ми живемо, намагаючись<br />

осягнути слова Христа «хто хоче йти<br />

за Мною, нехай зречеться себе, візьме<br />

хрест свій та йде за Мною». Молитвою<br />

– бо без постійної бесіди з<br />

Богом, без того, що ми «тримаємось<br />

за Нього», ми не зможемо ні «зректись»,<br />

ні «взяти», ні «йти».<br />

Великий піст… Коли ми насправді<br />

хочемо спастись, то, ввійшовши<br />

в нього, ми переживаємо<br />

його всю решту свого життя. Піст<br />

зовсім не такий, яким ми бачили<br />

його напочатку.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!