08.04.2019 Views

Газета Успенська вежа, № 2 (2019)

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9–10 БЕРЕЗНЯ – Шевченківські<br />

дні – День народження – 9 березня<br />

1814 р. та День смерті – 10 березня<br />

1861 р.<br />

І ЗОЛОТОЇ Й ДОРОГОЇ<br />

І золотої й дорогої<br />

Мені, щоб знали ви, не жаль<br />

Моєї долі молодої.<br />

А іноді така печаль<br />

Оступить душу − аж заплачу!<br />

А ще до того, як побачу<br />

Малого хлопчика в селі:<br />

Мов одірвалось од гіллі,<br />

Одно-однісеньке під тином<br />

Сидить собі в старій ряднині...<br />

Мені здається, що се я,<br />

Що се-ж та молодість моя:<br />

Мені здається, що ніколи<br />

Воно не бачитиме волі,<br />

Святої воленьки! Що так<br />

Даремне, марне пролетять<br />

Його найкращії літа;<br />

Що він не знатиме, де дітись<br />

На сім широкім, вольнім світі,<br />

І піде в найми; і колись,<br />

Щоб він не плакав, не журивсь,<br />

Щоб він де-небудь прихиливсь, −<br />

То оддадуть у москалі...<br />

СЕЛО<br />

Село! І серце одпочине:<br />

Село на нашій Україні –<br />

Неначе писанка, село.<br />

Зеленим гаєм поросло.<br />

Дитяча сторінка<br />

ІЗ БЕРЕЗНЕМ ВЕСНА ІДЕ!<br />

Встала весна, чорну землю<br />

Сонну розбудила,<br />

Уквітчала її рястом,<br />

Барвінком укрила;<br />

І на полі жайворонок,<br />

Соловейко в гаї<br />

Землю, убрану весною,<br />

Вранці зустрічають…<br />

Тарас Шевченко<br />

Цвітуть сади, біліють хати,<br />

А на горі стоять палати,<br />

Неначе диво. А кругом<br />

Широколистії тополі,<br />

А там і ліс, і ліс, і поле,<br />

І сині гори за Дніпром.<br />

Сам Бог витає над селом.<br />

***<br />

І вам слава, сині гори,<br />

Кригою окуті.<br />

І вам, лицарі великі,<br />

Богом не забуті.<br />

Борітеся – поборете,<br />

Вам Бог помагає!<br />

За вас правда, за вас слава<br />

І воля святая!<br />

(Уривок з поеми «Кавказ»)<br />

***<br />

Боже, спаси, суди мене<br />

Ти по Своїй волі.<br />

Молюсь, Господи, внуши їм<br />

Уст моїх глаголи.<br />

Бо на душу мою встали<br />

Сильнії чужії,<br />

Не зрять Бога над собою,<br />

Не знають, що діють.<br />

А Бог мені помагає,<br />

Мене заступає<br />

І їм правдою Своєю<br />

Вертає їх злая.<br />

Помолюся Господеві<br />

Серцем одиноким<br />

І на злих моїх погляну<br />

Незлим моїм оком.<br />

(Уривок з «Давидових псалмів»)<br />

Приходьте, діти, до кринички<br />

Напитись чистої водички.<br />

А та водиця не проста,<br />

Бо це – наука про Христа.<br />

Березневий календарик маленького українця:<br />

4 березня – 70 років тому народився Володимир Івасюк, поет,<br />

композитор-пісняр<br />

9–10 березня – Шевченківські дні<br />

10 березня – Свт. Тарасія, Прощена неділя<br />

11 березня – початок Великого посту<br />

17 березня – Неділя Торжества Православ’я. Цієї неділі<br />

вшановуємо святі ікони. Тому ця неділя й має назву неділя<br />

православ’я, тобто правдивого славлення Бога.<br />

24 березня – Прп. Григорія Палами (Неділя розслабленого).<br />

30 березня – Прп. Олексія<br />

31 березня – Хрестопоклінна Неділя<br />

Т. Шевченко. Собор Св.Олександра<br />

11 БЕРЕЗНЯ – початок Великого<br />

посту. Згідно з давньою традицією<br />

церкви кожне велике свято<br />

потребує приготування. Ми починаємо<br />

готуватися до Великодня. Нехай<br />

шлях посту стане для нас часом<br />

роздумів про Бога, часом молитви,<br />

часом покаяння та милосердя та<br />

часом добрих діл. Великий піст допомагає<br />

нам приготуватися до найбільшого<br />

християнського свята –<br />

Великодня. Мандрівка Великим постом<br />

доволі довга та нелегка, вона<br />

триває 40 днів.<br />

Через піст ми ідемо до Великодня,<br />

без нього ми не відчуємо всієї повноти<br />

цього Світлого свята. А передує<br />

посту неділя Прощення – 10 березня.<br />

У цей день збираємося у церкві<br />

на богослужіння, після якого відбувається<br />

обряд взаємного прощення.<br />

Люди підходять один до одного, просять<br />

прощення, обнімаються і обмінюються<br />

поцілунком миру.<br />

10 БЕРЕЗНЯ - Святого Тарасія.<br />

Святий Тарасій народився у знатній<br />

родині, отримав добру освіту, став<br />

писарем імператора Констянтина.<br />

Уже будучи патріархом, він ініціював<br />

скликання Нікейського Собору,<br />

який відбувся 787 року. На цьому<br />

поважному зібранні було постановлено<br />

вшанувати ікони згідно з<br />

Христовою вірою. Святий Тарасій<br />

провадив суворе аскетичне життя,<br />

все своє майно віддав на доброчинні<br />

цілі. Помер святий Тарасій 806 року.<br />

Тіло патріарха поховали на території<br />

монастиря, який він сам збудував.<br />

Біля могили святого Тарасія з волі<br />

Божої діялися численні чуда.<br />

17 БЕРЕЗНЯ – Неділя Торжества<br />

Православ’я. Цієї неділі вшановуємо<br />

святі ікони. Колись дуже<br />

давно був час, коли ікони нищили та<br />

спалювали. Християн, які зберігали<br />

ікони, ув’язнювали і навіть убивали.<br />

Однак на Сьомому Вселенському соборі<br />

ствердили, що писання та вшанування<br />

ікон є правдивою прославою<br />

Бога. У 842 році в першу неділю Великого<br />

посту відбулося привселюдне<br />

вшанування ікон. Тому ця неділя й<br />

має назву неділя православ’я, тобто<br />

правдивого славлення Бога.<br />

24 БЕРЕЗНЯ – Прп. Григорія<br />

Палами (Неділя розслабленого).<br />

Ця неділя дістала назву від євангельської<br />

історії про чоловіка, який захворів<br />

і зовсім не міг рухатися. Тоді друзі<br />

принесли його на ношах до Христа.<br />

Ісус сказав хворому: «Відпускаються<br />

тобі гріхи, встань і ходи». Ця розповідь<br />

заохочує нас бути добрими друзями,<br />

довіряти Богові та просити у<br />

Нього вибачення за гріхи.<br />

31 БЕРЕЗНЯ – Хрестопоклінна<br />

Неділя. Ця неділя особливо урочиста.<br />

Ми вже пройшли три тижні великопосної<br />

подорожі. Можливо, трішки<br />

втомилися і знеохотилися, відчуваємо,<br />

що потребуємо підтримки та допомоги.<br />

Найкращою допомогою для<br />

нас є животворящий Господній Хрест.<br />

Часто його порівнюють з розлогим деревом,<br />

біля якого сідає втомлений далеким<br />

шляхом подорожній. Прийшовши<br />

до храму, бачимо на тетраподі прикрашений<br />

квітами хрест. Він нагадує<br />

нам про Христові страждання, але і<br />

про кінцеву ціль нашої мандрівки –<br />

Воскресіння. Тому ми урочисто співаємо:<br />

«Хресту Твоєму поклоняємось,<br />

Владико, і святеє воскресення Твоє<br />

славимо!»<br />

Сторінку підготували<br />

Оксана ХРИСТУК та Оксана БЕРЕЗНЕВА<br />

Редактор Марія ГОРБАЛЬ<br />

Редакційна колегія: Віра МАРКОВИЧ,<br />

Юрій ФЕДІВ, Оксана ХРИСТУК

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!