17.12.2021 Views

Més de 300 llibres per a regalar aquest Nadal

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

11 - 17 DESEMBRE 2021<br />

No faces <strong>de</strong> la teua ignorància un argument<br />

Joan Fuster<br />

GUIA<br />

DE JOCS<br />

EN CATALÀ<br />

MÉS DE <strong>300</strong> LLIBRES<br />

PER A REGALAR<br />

AQUEST NADAL


2<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

SUMARI<br />

11 - 17 DE DESEMBRE DE 2021<br />

ESPECIAL<br />

NADAL<br />

Especial <strong>llibres</strong> <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>: 200 títols <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong>es festes<br />

Per Montserrat Serra.<br />

Trenta <strong>llibres</strong> sobre vi, cuina i món rural <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong>es festes<br />

Per Montserrat Serra.<br />

Especial <strong>llibres</strong> <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>: les llibreries us recomanen literatura infantil<br />

i juvenil<br />

Per Montserrat Serra.<br />

Una vintenta <strong>de</strong> jocs en català <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong> <strong>Nadal</strong><br />

Per Júlia Julbe.<br />

Postals <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> en català: solucions <strong>per</strong> als dubtes més freqüents<br />

Per Jordi Badia i Pujol.<br />

Quines activitats po<strong>de</strong>m fer amb nens <strong>aquest</strong> <strong>Nadal</strong>?<br />

Per Marina Arbós.<br />

ENTREVISTES<br />

Lour<strong>de</strong>s Mateu: “A la majoria <strong>de</strong> pacients amb covid <strong>per</strong>sistent<br />

els diagnostiquen equivocadament ansietat o <strong>de</strong>pressió”<br />

Per Txell Partal.<br />

Enric Larreula: “El bilingüisme és mortal, portarà el català a l’extinció”<br />

Per Clara Ardévol Mallol.<br />

Marta Daviu: “L’única cosa que fa la Generalitat és rentar-se la cara,<br />

<strong>de</strong>ixar tota la situació en mans <strong>de</strong>ls centres”<br />

Per Clara Ardévol Mallol.<br />

Marina Gay, portaveu <strong>de</strong> Som Escola: “Atacant la llengua, volen<br />

fracturar la societat catalana”<br />

Per Txell Partal.<br />

REPORTATGES<br />

ANÀLISI<br />

La lenta i programada agonia <strong>de</strong>l servei <strong>de</strong> rodalia <strong>de</strong> Renfe a València<br />

Per Es<strong>per</strong>ança Camps Barber.<br />

Per què a Ciuta<strong>de</strong>lla es discuteix ara sobre el pa<strong>per</strong> <strong>de</strong> les dones a les<br />

festes <strong>de</strong> Sant Joan?<br />

Per Es<strong>per</strong>ança Camps Barber.<br />

Moviments sigil·losos a Luxemburg: així s’anirà resolent el 2022 la<br />

batalla <strong>de</strong>ls exiliats<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

La via <strong>de</strong> l’avocació: la clau <strong>de</strong> la discòrdia entre ERC i Junts <strong>per</strong><br />

a protegir les escoles<br />

Per O<strong>de</strong>i A.-Etxearte i Josep Casulleras Nualart.<br />

IMATGE DE PORTADA: KIRA AUF DER HEIDE / UNSPLASH


3<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Especial <strong>llibres</strong> <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>:<br />

200 títols <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong>es festes<br />

Descobriu algunes <strong>de</strong> les millors obres<br />

<strong>de</strong> ficció i no-ficció que trobareu a les llibreries<br />

i que s’han publicat <strong>de</strong>l maig al <strong>de</strong>sembre d’enguany<br />

MONTSERRAT SERRA<br />

Us proposem una selecció <strong>de</strong> <strong>llibres</strong> publicats enguany, la majoria<br />

<strong>de</strong>l maig al <strong>de</strong>sembre, o sigui, que han aparegut <strong>de</strong>sprés<br />

<strong>de</strong> Sant Jordi. Veureu que els organitzem temàticament i <strong>per</strong><br />

tendències. Hi trobareu ficció i no ficció. En conjunt, <strong>aquest</strong>a<br />

tria dibuixa algunes traces <strong>de</strong>l panorama literari català actual.<br />

Però sobretot <strong>aquest</strong> recull aplega les propostes literàries <strong>de</strong><br />

cara a <strong>aquest</strong>es festes i pretén ser una eina <strong>per</strong> al lector. També<br />

po<strong>de</strong>u llegir l’especial que hem preparat <strong>de</strong> <strong>llibres</strong> <strong>de</strong> temàtica<br />

gastronòmica, <strong>de</strong> vins i <strong>de</strong> temes rurals. Han ajudat<br />

a conformar la proposta: Es<strong>per</strong>ança Camps, Núria Ca<strong>de</strong>nes,<br />

Sebastià Bennasar i Joan Safont.


4<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

VITALITAT LITERÀRIA<br />

Ricard Efa, Les màquines <strong>de</strong>l caos (Mai <strong>Més</strong>)<br />

Xavier Serrahima, Terra <strong>de</strong> mar (Edicions Xandri)<br />

Sebastià Bennasar, Rates <strong>de</strong> biblioteca<br />

(Lletra Impresa)<br />

Iñaki Rubio, Bestiari pirinenc (Pagès Editors)<br />

Maria Jaén, Estimat Pablo (Rosa <strong>de</strong>ls Vents)<br />

Rafel <strong>Nadal</strong>, Quan s’esborren les paraules (Columna)<br />

Andreu Gomila, La mesura <strong>de</strong> totes les coses<br />

(Empúries)<br />

Carles Casajuana, Últimes notícies <strong>de</strong>l Chaco (Proa)<br />

Joan Todó, La verda és porta (Godall Edicions)<br />

Joan-Lluís Lluís, Junil a la terra <strong>de</strong>ls bàrbars<br />

(Club Editor)<br />

Toni Sala, Una família (l’Altra)<br />

Carlota Gurt, Sola (Proa)<br />

Francesc Bodí, L’única veritat (Lletra Impresa)<br />

Adrià Pujol Cruells, Els llocs on ha dormit Jonàs<br />

Xavier Serra, Espurna (Edtorial Afers)<br />

Màrius Serra, Fora <strong>de</strong> joc a Montserrat (Empúries)<br />

Biel Cussó, Camí <strong>de</strong> cendres (Pagès)<br />

Jordi Santasusagna, Porcs (Crims.cat)<br />

Marc Moreno, Després <strong>de</strong> la vergonya (Llibres<br />

<strong>de</strong>l Delicte)<br />

Jordi Dausà, De sobte pensa en mi (Llibres <strong>de</strong>l Delicte)<br />

(Empúries)<br />

Tina Vallès, El senyor Palomar a Barcelona<br />

(Anagrama)<br />

Xavier Aliaga, Ja estem morts, amor (Angle)<br />

Miquel Adam, L’amo (l’Altra)<br />

PREMIS LITERARIS<br />

DESPRÉS DE SANT JORDI<br />

Joan Jordi Miralles, Marginàlia (Males Herbes)<br />

Montse Bar<strong>de</strong>ri, La vida autèntica (Columna)<br />

Iñaki Rubio, Morts, qui us ha mort? (Comanegra)<br />

Albert Plans, La segona estrella (<strong>Més</strong> Llibres)<br />

Maria Escales, Estimada Mirta (Amsterdam)<br />

Joan Vigó, Vi<strong>de</strong>s potser (Labreu Edicions)<br />

Pep Puig, El mar <strong>de</strong> cap <strong>per</strong> avall (l’Altra)<br />

Lluís Oliván, Vladivostok (Periscopi)<br />

Toni Pou, Si un dit assenyala la lluna (Anagrama)<br />

Sílvia Soler, Nosaltres, <strong>de</strong>sprés (Univers)<br />

Jair Domínguez, Estructures profun<strong>de</strong>s (Columna)<br />

Maite Salord, El país <strong>de</strong> l’altra riba. Premi Proa <strong>de</strong><br />

novel·la (Proa)<br />

Tània Juste, Amor a l’art. Premi Pru<strong>de</strong>nci Bertrana<br />

(Columna)<br />

Roser Caminals, Garbo parla. Premi Sant Joan <strong>de</strong><br />

novel·la (Edicions 62)


5<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Marc Quintana, Els culpables. Premi Ciutat <strong>de</strong> Tarragona<br />

<strong>de</strong> novel·la Pin i Soler (Angle)<br />

CLÀSSICS I RECUPERATS<br />

Francesc Mompó, Prosceni blau. Premi <strong>de</strong> la Crítica<br />

<strong>de</strong>ls Escriptors Valencians <strong>de</strong> narrativa (Onada)<br />

Imma Tubella, Els insubmisos <strong>de</strong>l mar. Premi Nèstor<br />

Luján <strong>de</strong> novel·la històrica (Columna)<br />

Francesc Via<strong>de</strong>l, L’estiu <strong>de</strong>ls brivalls. Premi Teodor<br />

Llorente (Vincle Editorial)<br />

Jordi Colonques, Llibre <strong>de</strong> morts. Premi Antoni Bru<br />

Ciutat d’Elx (Bromera)<br />

Llorenç Cap<strong>de</strong>vila Roure, Pell <strong>de</strong> serp. Premi Portal <strong>de</strong><br />

Bové <strong>de</strong> narrativa Vila <strong>de</strong> Montblanc (Pagès Editors)<br />

DEBUTS LITERARIS<br />

Víctor Català, Solitud. Amb un epíleg amb nou texts<br />

breus <strong>de</strong> narradors contemporanis (Edicions 62)<br />

Víctor Català, Mosaic III. Intimitats (Club Editor)<br />

Carmelina Sánchez-Cutillas, Obra completa. A cura <strong>de</strong><br />

Joan Borja i M. Àngels Francés (Acadèmia Valenciana<br />

<strong>de</strong> la Llengua)<br />

Josep Pla, La cendra <strong>de</strong> la vida. A cura <strong>de</strong> Jordi Cornu<strong>de</strong>lla<br />

(Destino)<br />

Joaquim Ruyra, La parada (A<strong>de</strong>siara)<br />

Josep Carner, La creació d’Eva i altres contes<br />

(Edicions 62)<br />

Ramon Vinyes, A la boca <strong>de</strong>ls núvols (Males Herbes)<br />

Xavier Benguerel, Sempre és <strong>de</strong>mà (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Marian Díez Picó, No t’ho diré mai. Premi Enric Valor<br />

<strong>de</strong> novel·la (Bromera)<br />

Aina Fullana Llull, Els dies bons. Premi València Alfons<br />

el Magnànim (Bromera)<br />

Marc Cerrudo, Lluny vol dir mai més. Premi Roc Boronat<br />

(Amsterdam)<br />

Núria Bendicho. Terres mortes (Anagrama)<br />

J. P. Sansaloni, Un final (Raig Verd)<br />

Elena Bartomeu, Fòrvid (Males Herbes)<br />

Caterina Pérez, Ru<strong>de</strong>rals (Godall)<br />

Blai Bonet, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria (AdiA)<br />

Miquel Àngel Riera, L’Illa Flaubert (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Montserrat Roig, La veu melodiosa (Edicions 62)<br />

Carme Riera, Epitelis tendríssims i Contra l’amor<br />

en companyia i altres relats (Edicions 62)<br />

Josep Melià i Pericàs, Rondalles <strong>de</strong> picadors<br />

(Nova Editorial Moll)<br />

Jesús Moncada, Cinc vells (Cal Carré)<br />

Anònim, Jaufré. Traduït <strong>de</strong> l’occità <strong>per</strong> Anton M.<br />

Espadaler (Barcino)<br />

Natàlia Romaní, La història <strong>de</strong> la nostàlgia (Univers)<br />

Jaume Silvestre, Presons <strong>de</strong> pa<strong>per</strong> (Rosa <strong>de</strong>ls Vents)


6<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

NARRATIVA CONTEMPORÀNIA<br />

INTERNACIONAL<br />

Yan Lianke, El somni <strong>de</strong>l poble Ding<br />

(les Altres Herbes)<br />

Douglas Stuart, La història d’en Shuggie Bain. Premi<br />

Booker 2020 (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Manon Steffan Ros, El Llibre Blau <strong>de</strong> Nebo. Traducció<br />

d’Emyr Gruffydd i Miquel Saumell Santaeugènia<br />

(Edicions <strong>de</strong>l Periscopi)<br />

Susanna Clarke, Piranesi (Amsterdam)<br />

Kawaki Strong Washburn, Taurons en temps <strong>de</strong> salvadors.<br />

Traducció <strong>de</strong> Josefina Caball (Edicions <strong>de</strong>l<br />

Periscopi)<br />

Julian Barnes, L’home <strong>de</strong> la bata vermella. Traducció<br />

d’Alexandre Gombau i Arnau (Angle)<br />

Ali Smith, Estiu. Traducció <strong>de</strong> Dolors Udina. Epíleg <strong>de</strong><br />

Carlota Gurt (Raig Verd)<br />

Colum McCann, Apeirògon. Traducció <strong>de</strong> Marta Pera<br />

(l’Altra)<br />

Ngugi Wa Thiong’o, El diable a la creu. Traducció <strong>de</strong><br />

Josefina Caball (Raig Verd)<br />

Rebecca Makkai, Els grans optimistes. Traducció <strong>de</strong><br />

Marc Rubió (Edicions <strong>de</strong>l Periscopi)<br />

Clarice Lispector, Un alè <strong>de</strong> vida. Traducció <strong>de</strong> Josep<br />

Domènech Ponsatí (Club Editor)<br />

Sally Rooney, On ets, món bonic? Traducció d’Octavi<br />

Gil Pujol (Edicions <strong>de</strong>l Periscopi)<br />

Jean Echenoz, Vida <strong>de</strong> Gérard Fulmard. Traducció<br />

d’Anna Casassas (Raig Verd)<br />

Claudio Magris, Temps curvilini a Krems. Traducció<br />

d’Anna Casassas (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Irvin D. Yalom, El remei Schopenhauer. Traducció <strong>de</strong><br />

Griselda Garcia (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Tessa Hadley, Cap al tard. Traducció <strong>de</strong> Mercè Ubach<br />

(Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Lydua Millet, Una bíblia infantil. Traducció d’Alexandre<br />

Gombau i Arnau (Angle)<br />

Yasmina Reza, Serge. Traducció d’Oriol Vaqué Sánchez<br />

(Llibres Anagrama)<br />

Imbolo Mbue, Quan fèiem goig. Traducció <strong>de</strong> Neus<br />

Bonilla Benages (Qua<strong>de</strong>rns Crema)<br />

Iban Zaldua, Coses que no t’havia d’explicar. Traducció<br />

d’Agustín Garmendia (Godall)<br />

Bernhard Schilink, El lector (Univers)<br />

Andrea Camilleri, El mèto<strong>de</strong> Catalanotti. Traducció <strong>de</strong><br />

Pau Vidal (Edicions 62)<br />

Hichael Hjorth i Hans Rosenfeldt, Veritats enterra<strong>de</strong>s.<br />

Traducció <strong>de</strong> Marc Delgado Casanova (Columna)<br />

David Foenkinos, La família Martin. Traducció <strong>de</strong> Pau<br />

Joan Hernàn<strong>de</strong>z (Edicions 62)<br />

Paolo Cognetti, La felicitat <strong>de</strong>l llop (la Campana)<br />

Ken Follett, Mai (Rosa <strong>de</strong>ls Vents)<br />

Pierre Michon, Vi<strong>de</strong>s minúscules. Traducció d’Adrià<br />

Pujol Cruells (Amsterdam)<br />

Maggie Nelson, Bluets. Traducció <strong>de</strong> Míriam Cano<br />

(l’Altra)


7<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

DOSTOIEVSKI<br />

I ALTRES CLÀSSICS RUSSOS<br />

CLÀSSICS<br />

I CLÀSSICS MODERNS TRADUÏTS<br />

Fiódor Dostoievski, Crim i càstig. Traducció <strong>de</strong><br />

Miquel Cabal Guarro (Casa <strong>de</strong>ls Clàssics)<br />

Fiódor Dostoievski, Manyaga. Traducció <strong>de</strong> Miquel<br />

Cabal Guarro (Angle)<br />

Fiódor Dostoievski, Apunts <strong>de</strong>l subsol. Traducció <strong>de</strong><br />

Miquel Cabal Guarro (Angle)<br />

Fiódor Dostoievski, El somni d’un home ridícul. Traducció<br />

<strong>de</strong> Marta Nin (Godall)<br />

Fiódor Dostoievski, El doble. Traducció <strong>de</strong> Xènia<br />

Dyakonova (Quid Pro Quo)<br />

Fiódor Dostoievski, Pobres. Traducció <strong>de</strong> Miquel<br />

Cabal Guarro (Cal Carré)<br />

Fiódor Dostoievski, Gent pobre. Traducció <strong>de</strong> Miquel<br />

Pérez-Muñoz (Troll)<br />

Fiódor Dostoievski, Un arbre <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> i una boda.<br />

Traducció <strong>de</strong> Marta Nin, amb il·lustracions d’Oriol<br />

Malet (Comanegra)<br />

Anton Txèkhov, 24 contes. Triats i traduïts <strong>per</strong> Arnau<br />

Barios (Club Editor)<br />

Anton Txèkhov, Relat dun <strong>de</strong>sconegut. Traducció <strong>de</strong><br />

Jaume Creus (Viena)<br />

Franck Herbert, Dune. Traducció <strong>de</strong> Manuel <strong>de</strong> Seabra<br />

(Mai <strong>Més</strong>)<br />

Roberto Calasso, La Tauleta <strong>de</strong>ls Destins. Traducció <strong>de</strong><br />

Carme Arenas (Quid Pro Quo)<br />

Daphne du Maurier, La pomera i altres contes. Traducció<br />

<strong>de</strong> Marta Pera Cucurell (les Altres Herbes)<br />

Willian Saroyan, Les aventures d’en Wesley Jackson.<br />

Traducció <strong>de</strong> Jordi Martín Lloret (Angle)<br />

Carlo Levi, Crist es va aturar a Èboli. Traducció d’Edmon<br />

Vallès (l’Avenç)<br />

Agota Kristof, Ahir. Traducció <strong>de</strong> Jordi Rourera Peret<br />

(Amsterdam)<br />

Herman Melville, Bartleby, l’escrivent (Edicions <strong>de</strong> la<br />

Ela Geminada)<br />

Lawrence Durrell, El quartet d’Alexandria. Traducció<br />

<strong>de</strong> Lluís-Anton Baulenas (Empúries)<br />

Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby. Traducció <strong>de</strong><br />

Ferran Ràfols Gesa (Labreu Edicions)<br />

Francis Scott Fitzgerald, L’ensorrament i Retorn a<br />

babilònia. Traducció <strong>de</strong> Carlota Gurt (Ensiola)<br />

Patricia Highsmith, Petits contes misògins. Traducció<br />

d’Alfred Sagartal (l’Avenç)<br />

Rebecca West, La cosina Rosamund. Traducció <strong>de</strong> Mar<br />

Vidal (Univers)<br />

Sir Arthur Conan Doyle, L’arxiu <strong>de</strong> Sherlock Holmes.


8<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Traducció <strong>de</strong> Xavier Zambrano (Viena)<br />

Gustave Flaubert, Un cor senzill. Traducció <strong>de</strong> Valèria<br />

Gaillard. Il·lustracions d’Ana Juan (Rosa <strong>de</strong>ls Vents)<br />

Jane Austen, Mansfield Park. Traducció <strong>de</strong> Maria Dolors<br />

Ventós (Viena)<br />

Molière, Set comèdies i un ballet. Traducció <strong>de</strong> Miquel<br />

Desclot (Proa)<br />

Hugo von Hofmannsthal, Andreas. Traducció <strong>de</strong> Clara<br />

Formosa Plans (Quid Pro Quo)<br />

Anònim, Les santes putes <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sert. A cura <strong>de</strong> Sergi<br />

Grau (A<strong>de</strong>siara)<br />

Florals <strong>de</strong> Barcelona 2021 (Labreu Edicions)<br />

Raquel Pena Martínez, La breu història <strong>de</strong>ls Estats<br />

Units. Premi Francesc Garriga (Labreu i més editorials)<br />

Carles Dachs, Vent a la mà. Premi <strong>de</strong> poesia Sant Cugat<br />

a la memòria <strong>de</strong> Gabriel Ferrater (Edicions 62)<br />

Francesc Josep Vélez, Els instants submergits. Premi<br />

<strong>de</strong> poesia Ventura Ametller 2021 (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Eva Baltasar, Nus Schiele (Club Editor)<br />

Sònia Moll, Faci’m oblidar el bosc (Godall)<br />

Xavier Mas Craviotto, La gran nàusea (Labreu Edicions)<br />

Susanna Rafart, D’una sola branca (Proa)<br />

POESIA CATALANA<br />

Manel Marí, El nòmada i l’arrel. Antologia (Proa)<br />

Adrià Targa, Canviar <strong>de</strong> cel (Godall)<br />

A cura d’Emília Illamola i Queralt Morros, Dones<br />

poetes <strong>de</strong> la Maresma (Voliana)<br />

Enric Casasses, Soliloquis <strong>de</strong> nyigui-nyogui<br />

(Edicions 62)<br />

POESIA INTERNACIONAL CLÀSSICA<br />

I CONTEMPORÀNIA<br />

Dolors Miquel, Sutura (Pagès Editors)<br />

Vicent Andrés Estellés, Obra completa 8 (3i4)<br />

Joan Brossa, Poesia completa. 1940-1960. Edició a<br />

cura <strong>de</strong> Glòria Bordons (Univers)<br />

Josep Ramon Bach, La saviesa. Obra poètica 1993-<br />

2005 (3 i 4 i Fundació Ars)<br />

Antoni Ferrer, Poesia completa 1979-2021 (Alfons el<br />

Magnànim)<br />

Joan Todó, La vista als dits (Labreu Edicions)<br />

Manel Ollé, Un grapat <strong>de</strong> pedres d’aigua. Premi Jocs<br />

T. S. Eliot, Poesia completa. Traducció <strong>de</strong> Josep M.<br />

Jaumà (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Elizabeth Bishop, Trenta poemes. Traducció <strong>de</strong> Jaume<br />

C. Pons Alorda (Flâneur)


9<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Guillaume Apollinaire, Alcohols. Traducció d’Andreu<br />

Gomila (Labreu Edicions)<br />

FENT MEMÒRIA<br />

Dante Alighieri, Vida nova (A<strong>de</strong>siara)<br />

Ovidi, Heroi<strong>de</strong>s (A<strong>de</strong>siara)<br />

Hyakunin-isshu, Llibre <strong>de</strong> les cent tankes. Versió <strong>de</strong><br />

Jaume Medina (Lleonard Muntaner)<br />

Mireille Gansel, La llàntia <strong>de</strong> l’es<strong>per</strong>a. Traducció<br />

d’Antoni Clapés (Lleonard Muntaner)<br />

Philip Larkin, La vida amb un forat a dins. Poesia escollida.<br />

Selecció i traducció <strong>de</strong> Marcel Riera. Pròleg<br />

<strong>de</strong> Francesc Parcerisas (Qua<strong>de</strong>rns Crema)<br />

Mireille Gansel, Traduir com transhumar. Premi Veu<br />

Lliure PEN català. Traducció <strong>de</strong> Dolors Udina (Lleonard<br />

Muntaner)<br />

Jeanette Winterson, Per què ser feliç quan podries ser<br />

LLENGUA<br />

normal? Traducció <strong>de</strong> Dolors Udina (Edicions <strong>de</strong>l<br />

Periscopi)<br />

Charles Bukowski, Correus. Traducció <strong>de</strong> Martí Sales<br />

M. Carme Junyent (ed.), Som dones, som lingüistes,<br />

som moltes i diem prou (Eumo)<br />

Pau Vidal, Nivell Ç. Del català esporuguit al parlant<br />

empo<strong>de</strong>rat (Pòrtic)<br />

Jordi Badia, Salvem els mots (Rosa <strong>de</strong>ls Vents)<br />

Gerard Furest, Decàleg irreverent <strong>per</strong> a la <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>l<br />

català (Núvol)<br />

Diversos autors, Molt a favor. 57 propostes o un pacte<br />

(Quid Pro Quo)<br />

Vivian Gornick, Comptes pen<strong>de</strong>nts. Traducció <strong>de</strong> Martí<br />

Sales (l’Altra)<br />

Deborah Levy, El cost <strong>de</strong> viure. Coses que no vull saber.<br />

Propietats reals. Traducció <strong>de</strong> Marina Espasa (Angle)<br />

Maria Planellas, Les bullangues se comencen el dilluns.<br />

Vida, obra i viatges d’Apeles Mestres (Trípo<strong>de</strong>)<br />

Joaquim Molas, El mirall <strong>de</strong> la vida. Dietari 1956-<br />

2015. Edició <strong>de</strong> Rosa Cabré i Maria Cap<strong>de</strong>vila (Edicions<br />

62)<br />

Miquel Berga, Una educació (Univers)<br />

Gabriel Janer Manila, Lungomare (Proa)<br />

Jordi Puntí, Els castellans (l’Avenç)<br />

Cristina Masanés, Eroica (l’Avenç)<br />

<strong>per</strong> la llengua (Eumo)<br />

Helena Borrell, 100 paraules <strong>de</strong> l’Empordà<br />

(Cossetània)


10<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

RECERCA PERIODÍSTICA<br />

futur (Ed. Afers)<br />

Josep Pla, Hem d’acostar-nos més a València. A cura<br />

d’Antoni Martí Monter<strong>de</strong> (3i4)<br />

Isabel Clara Simó, No tinguis èxit (Comanegra)<br />

Marc Roig, Barcelona, sense capital (Publicacions <strong>de</strong><br />

l’Abadia <strong>de</strong> Montserrat)<br />

Patrick Rad<strong>de</strong>n Keefe, L’im<strong>per</strong>i <strong>de</strong>l dolor. Traducció<br />

<strong>de</strong> Ricard Gil (Edicions <strong>de</strong>l Periscopi)<br />

Llibert Ferri, Putin trenta anys <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong>l final <strong>de</strong><br />

l’URSS (Edicions <strong>de</strong> 1984)<br />

Manel Alías, Rússia, l’escenari més gran <strong>de</strong>l món (Ara<br />

Llibres)<br />

Tura Soler, El pantà maleït. Els morts <strong>de</strong> Susqueda (la<br />

Miquel Puig, Els salaris <strong>de</strong> la ira (la Campana)<br />

Francesc Canosa, Aigua a les venes (Fonoll)<br />

Joan Bestard, Notes poloneses (Ensiola)<br />

Rebecca Tamás, Estranys. Escrits sobre l’humà i el<br />

no-humà. Traducció <strong>de</strong> Yannick Garcia (Anagrama)<br />

Alba Castellví Miquel, Educar adolescents (Angle)<br />

Bel Olid, Vida, art i obsessió (Ara Llibres)<br />

Campana)<br />

Àlex Gutiérrez, Objectiu TV3 (Ara Llibres)<br />

ASSAIG POLÍTIC I SOCIAL<br />

ASSAIG LITERARI<br />

Albert Camus, L’home revoltat. Traducció <strong>de</strong> Joan<br />

Fuster i Josep Palàcios. Revisió d’Anna Casassas<br />

(Raig Verd)<br />

Judith Butler, Problemes <strong>de</strong> gènere (Angle)<br />

Bell Hooks, La voluntat <strong>de</strong> canviar (Tigre <strong>de</strong> Pa<strong>per</strong>)<br />

Núria Viladomat, Solteres i encanta<strong>de</strong>s (Angle)<br />

Karla Cornejo, Els americans indocumentats<br />

(Saldonar)<br />

Gustau Muñoz i Vicent Olmos, País Valencià, present i<br />

Jordi Benavente, Tots els focs totes les pistoles (Lleonard<br />

Muntaner)<br />

Miquel Àngel Llauger, Corfú, Cabrera, Martinica,<br />

Breviari d’illes i miratges (Lleonard Muntaner)<br />

Joan Fuster, Figura d’asssaig. Literatura, crítica, cultura<br />

(1948-1992). Selecció i pròleg d’Antoni Martí<br />

Monter<strong>de</strong> (Comanegra)<br />

Edició a cura d’Isabel Graña i Marta <strong>Nadal</strong>, Sobre<br />

Marta Pessarrodona (Comanegra)


11<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Edició a cura <strong>de</strong> Susanna Àlvarez i Rodolés, Joan Triadú,<br />

en conversa (Eumo)<br />

ASSAIG SOBRE ART<br />

Margalida Pons Jaume, El codi torbat. De la poesia<br />

ex<strong>per</strong>imental a l’escriptura conceptual (Lleonard<br />

Muntaner)<br />

Josep M. Sala-Valldaura, Cartes d’un poeta gran. Llibre<br />

(<strong>de</strong>) bord (Ensolia)<br />

Lour<strong>de</strong>s Toledo, La inquietud. Dietari 2018-2019.<br />

Premi d’Assaig Josep Vallverdú (Pagès Editors)<br />

Joan Borja, Enric Valor, memòries (Institució Alfons el<br />

Magnànim)<br />

David Nel·lo, És trist morir sense hereus (l’Avenç)<br />

Oriol Pi <strong>de</strong> Cabanyes, Estels que encara fan llum. Un<br />

àlbum <strong>de</strong> retrats (Pòrtic)<br />

Narcís Garolera, Al peu <strong>de</strong> la lletra (Viena)<br />

Albert Camus, El revers i l’anvers. Traducció <strong>de</strong> Pol<br />

Guerrero Alonso i Manuel Guerrero Brullet. Epíleg<br />

<strong>de</strong> Marina Garcés (Lleonard Muntaner)<br />

Patricia Highsmith, Suspens, com escriure una novel·la<br />

d’intriga. Traducció d’Alba Dedéu (l’Altra)<br />

Vicenç Altaió, Miró i els poetes catalans (Univers)<br />

Joan M. Minguet, Pintura catalana. Primeres<br />

avantguar<strong>de</strong>s (Univers)<br />

Edició <strong>de</strong> Julià Guillamon, D’un roig encès. Miró, Palau<br />

i Fabre, Perucho i Picasso (Fundació Palau i Galaxia<br />

Gutenberg)<br />

Josep Massot, Joan Miró sota el franquisme (1940-<br />

1983) (Galàxia Gutenberg)<br />

Daniel Gasol, Art (in)útil (Raig Verd)<br />

HISTÒRIA<br />

Charles Bau<strong>de</strong>laire, El pintor <strong>de</strong> la vida mo<strong>de</strong>rna<br />

(Flâneur)<br />

Edició a cura d’Ignasi Aragay, Diccionari Montaigne<br />

(Ensiola)<br />

Stephen Fry, Herois. Traducció d’Anna Llisterri<br />

(Ara Llibres)<br />

Joan <strong>de</strong> Déu Prats i Maria Padilla, El gran llibre <strong>de</strong>ls<br />

exploradors catalans (Comanegra)<br />

Xavier Moret, Històries <strong>de</strong>l Japó (Pòrtic)<br />

Cèlia Canyellas i Rosa Toran, Hilda Agostini. Les armes<br />

<strong>de</strong> la raó d’una mestra republicana, protestant i


12<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

maçona. Premi Bones Lletres d’assaig humanístic<br />

(Edicions 62)<br />

Salvador Giné, Fe<strong>de</strong>rico García Lorca a Catalunya<br />

(Viena)<br />

Andreu Claret, 1939. La caiguda <strong>de</strong> Barcelona (Columna)<br />

Josep Lluís Martín Berbois, Josep Maria <strong>de</strong> Porcioles.<br />

Biografia d’una vida singular (Base)<br />

Agustí Alcoberro, La <strong>de</strong>sfeta (Rosa <strong>de</strong>ls Vents)<br />

Mariona i Manuel Lladonosa, Una nova cultura <strong>per</strong> al<br />

poble (Enciclopèdia Catalana)<br />

EN PROCÉS<br />

Jordi Cuixart, Aprenentatges i una proposta (Ara<br />

Llibres)<br />

Oriol Junqueras, Contra l’adversitat (Ara Llibres)<br />

Damià Del Cot, Lawfare. L’estratègia <strong>de</strong> repressió<br />

contra l’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme català (Voliana)


13<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Trenta <strong>llibres</strong> sobre vi, cuina i món<br />

rural <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong>es festes<br />

Guies vinícoles, receptaris, obres <strong>de</strong> ficció, <strong>llibres</strong> al voltant <strong>de</strong>l món rural i la natura<br />

MONTSERRAT SERRA<br />

Us oferim una selecció <strong>de</strong> <strong>llibres</strong> <strong>de</strong> vins i menges que s’han<br />

editat enguany, la majoria publicats <strong>de</strong>l maig al <strong>de</strong>sembre,<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> Sant Jordi. Guies vinícoles, receptaris <strong>de</strong> cuina,<br />

obres <strong>de</strong> ficció al voltant <strong>de</strong>l vi i <strong>llibres</strong> vinculats al món rural<br />

i la natura, <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong>es festes.


14<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

GUIES DE VINS I DENOMINACIONS D’ORIGEN<br />

La Guia <strong>de</strong> Vins <strong>de</strong> Catalunya i el Rosselló 2022<br />

Jordi Alcover i Sílvia Naranjo<br />

Editorial La Subversiva Lectura<br />

Catorzena edició d’<strong>aquest</strong>a guia anual <strong>de</strong> vins catalans, impulsada<br />

i escrita <strong>per</strong> Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, que inclou<br />

també una petita part <strong>de</strong> vins <strong>de</strong>l Rosselló. Enguany, un jurat<br />

qualificat ha tastat a cegues i ha puntuat 1.258 vins <strong>de</strong> 220<br />

cellers. Els tres vins més ben puntuats <strong>de</strong> la guia 2022 són<br />

tres escumosos <strong>de</strong> Corpinnat, tots tres amb una puntuació <strong>de</strong><br />

9,86: Enoteca Gramona Brut Nature 2006, <strong>de</strong> Gramona; Turó<br />

d’en Mota 2007, <strong>de</strong> Recaredo; i Sabaté i Coca Reserva Familiar<br />

2012, <strong>de</strong> Sabaté i Coca.<br />

Guia Romero <strong>de</strong>ls grans vins a petits preus 2022<br />

Lluís Romero<br />

Cossetània Edicions<br />

Com en el cas <strong>de</strong> les obres d’art, al món <strong>de</strong>l vi, el valor i el preu no<br />

són la mateixa cosa. És <strong>per</strong> això que la guia <strong>de</strong> Lluís Romero és<br />

útil: ofereix una selecció <strong>de</strong> més <strong>de</strong> 500 vins catalans <strong>de</strong> qualitat<br />

(alguns <strong>de</strong> gran qualitat) amb un preu inferior a 15 €. Perquè<br />

el Principat és un territori vinícola privilegiat <strong>per</strong> al cultiu <strong>de</strong><br />

la vinya i fa dos mil anys que elabora vi, que vol dir que en té<br />

una tradició i uns coneixements adquirits.<br />

Guia d’enoturisme <strong>de</strong> la Conca <strong>de</strong> Barberà<br />

Lluís Tolosa i Nico Planell<br />

Tolosa Wine Books<br />

Després <strong>de</strong> les guies <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominacions d’origen com ara el Penedès,<br />

Alella, el Pla <strong>de</strong> Bages i l’Empordà, l’autor s’endinsa en<br />

la idiosincràsia vinícola <strong>de</strong> la Conca <strong>de</strong> Barberà. Parla <strong>de</strong> setanta-tres<br />

llocs <strong>per</strong> a gaudir <strong>de</strong>l turisme <strong>de</strong>l vi i recomana 160 vins<br />

i caves d’<strong>aquest</strong> territori marcat <strong>per</strong> la varietat <strong>de</strong> raïm trepat.<br />

Catalunya, terra <strong>de</strong> vins. Les DO<br />

Diversos autors<br />

Edicions i propostes cultuals Andana<br />

Impulsat <strong>per</strong> l’Institut Català <strong>de</strong> la Vinya i el Vi (INCAVI), el llibre<br />

proposa un recorregut <strong>per</strong> les dotze <strong>de</strong>nominacions d’origen<br />

catalanes, cadascuna explicada <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodista vinícola o<br />

divulgador que coneix el territori. Signa el pròleg el sommelier<br />

Josep Roca i els autors <strong>de</strong>ls texts són: Lluís Tolosa (Alella), Josep<br />

Sucarrats (Catalunya), Ramon Francàs (Cava), Josep Maria Sans<br />

Travé (Conca <strong>de</strong> Barberà), Rafa Gimena (Costers <strong>de</strong> Segre), Clara<br />

Antúnez (Empordà), Toni Orensanz (Montsant), Pep Antoni Roig<br />

(Penedès), Toni Massanés (Pla <strong>de</strong> Bages), Albert Martínez López-<br />

Amor (Priorat), Esteve Giralt (Tarragona) i Eva Vicens (Terra Alta).<br />

El llibre vol ser una eina <strong>de</strong> coneixement en un moment en què<br />

l’interès i el consum <strong>de</strong> vi català no <strong>de</strong>ixa d’augmentar.<br />

MARTIN KELLY / UNSPLASH


15<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

PROPOSTES VINÍCOLES LITERÀRIES<br />

HOWARD BOUCHEVEREAU / UNSPLASH<br />

Alcohols<br />

Guillaume Apollinaire<br />

Traducció d’Andreu Gomila<br />

Labreu Edicions<br />

Acaba <strong>de</strong> sortir dins la col·lecció Alabatre <strong>de</strong> poesia <strong>aquest</strong> títol<br />

que és un clàssic i que Andreu Gomila retrata com una simfonia<br />

poètica polifònica que explora un munt d’àmbits lírics,<br />

<strong>de</strong>l vers lliure a l’elegia, <strong>de</strong> la familiaritat paisatgística renana<br />

a l’ex<strong>per</strong>imentació, <strong>per</strong>ò també el tractament <strong>de</strong> l’amor i els<br />

<strong>de</strong>senganys i frustracions, que Apollinaire viu d’una manera<br />

molt intensa. Guillaume Apollinaire (Roma, 1880 – París, 1918),<br />

d’origen polonès, és un <strong>de</strong>ls poetes més <strong>de</strong>stacats <strong>de</strong> principi<br />

<strong>de</strong>l segle XX, ferm promotor <strong>de</strong>l cubisme, l’orfisme i precursor<br />

<strong>de</strong>l surrealisme. Durant setze anys, Apollinaire es va <strong>de</strong>dicar a<br />

la construcció d’<strong>aquest</strong>s Alcohols que es converteixen en una<br />

mena <strong>de</strong> recerca <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnitat que juga amb la tradició i amb<br />

una voluntat <strong>de</strong> renovació formal <strong>de</strong> la seva poesia.<br />

Vi i veritat<br />

Natàlia Gisbert Abad<br />

Edicions Bromera<br />

Amb <strong>aquest</strong>a obra, la primera que escriu, l’autora ha guanyat<br />

el primer premi Ciutat d’Alcoi <strong>de</strong> novel·la Isabel-Clara Simó.<br />

Es tracta d’una novel·la negra ambientada en unes vinyes, a<br />

Alcoi, a Beniarrès, a Escòcia i a la ciutat <strong>de</strong> València. És el <strong>de</strong>but<br />

literari d’<strong>aquest</strong>a autora jove, que fa <strong>de</strong> pediatra a l’hospital <strong>de</strong><br />

Sant Joan d’Alacant.<br />

Vi generós<br />

Italo Svevo<br />

Traducció <strong>de</strong> Marina Laboreo<br />

Editorial Comanegra<br />

Aquest títol, <strong>per</strong> primera vegada traduït al català, <strong>de</strong> l’escriptor<br />

italià Italo Svevo (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, 1928), aplega<br />

una selecció <strong>de</strong>ls seus contes. Inclou un pròleg <strong>de</strong> Francesco<br />

Ardolino i un epíleg <strong>de</strong> Maria Callís Cabrera.<br />

Banyuls, mon amour<br />

Xavier Febrés<br />

Vibop Edicions<br />

Xavier Febrés ens ofereix una crònica sentimental <strong>de</strong> Banyuls,<br />

amb da<strong>de</strong>s interessants i amenes que <strong>de</strong>scriuen i aprofun<strong>de</strong>ixen<br />

en <strong>aquest</strong>a localitat vinícola <strong>de</strong>l Rosselló, on es fan<br />

alguns <strong>de</strong>ls vins naturalment dolços més celebrats <strong>de</strong>l món<br />

i on va néixer el gran escultor Aristi<strong>de</strong>s Maillol. L’autor, un<br />

home <strong>de</strong> sentits, un gastrònom, ens proposa <strong>de</strong> trepitjar i<br />

olorar <strong>aquest</strong> paisatge <strong>de</strong> bellesa sòbria, <strong>de</strong> suaus turons i <strong>de</strong><br />

vinyes en terrasses <strong>de</strong> cara al mar, tot arribant-hi pel coll <strong>de</strong><br />

Banyuls, una ruta poc transitada i plena d’encant (tot i que<br />

actualment és tancada).


16<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

La vinya <strong>de</strong> Joseph Beuys<br />

Jordi Boldú<br />

Vibop Edicions<br />

Joseph Beuys (Krefeld, 1921 – Düsseldorf, 1986) és l’artista<br />

que va dir que “tot ésser humà és un artista”, potser <strong>per</strong>què<br />

ara puguem imaginar també que “tota ampolla <strong>de</strong> vi és una<br />

obra d’art”. Aquesta plaqueta vol ser un convit a <strong>de</strong>scobrir,<br />

o re<strong>de</strong>scobrir, l’obra <strong>de</strong> Beuys més tocada <strong>per</strong> la vinya i el<br />

vi, dins el projecte “Difesa <strong>de</strong>lla natura”. També vol ser una<br />

possible resposta a la pregunta <strong>de</strong> si ell va ser el primer artista<br />

que va <strong>de</strong>fensar que l’elaboració d’un vi podia ser una<br />

obra d’art o potser només un altre camí <strong>de</strong> transformació <strong>de</strong><br />

l’amor i <strong>de</strong>l temps.<br />

El setembre i la nit<br />

Maica Rafecas<br />

Labreu Edicions<br />

Primera novel·la d’<strong>aquest</strong>a escriptora <strong>de</strong> Llorenç <strong>de</strong>l Penedès,<br />

que ambienta la trama en <strong>aquest</strong> Penedès vinícola marcat<br />

<strong>per</strong> la construcció <strong>de</strong> polígons industrials a costa d’arrencar<br />

vinya. L’obra, que no vol <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser literatura i que en l’estil<br />

es nota que Rafecas prové <strong>de</strong> la poesia, planteja alguns <strong>de</strong>ls<br />

grans temes <strong>de</strong>l món rural i <strong>de</strong>l país sobre els quals la història<br />

assenyala i en té una posició crítica: l’especulació urbanística,<br />

la <strong>de</strong>strucció <strong>de</strong> conreus <strong>de</strong> vinya, l’abandó <strong>de</strong> la terra, la manca<br />

<strong>de</strong> pagesos joves…<br />

Aliment<br />

Martí Sales<br />

Club Editor<br />

Aquesta és una obra que l’autor va començar a cuinar fa cinc<br />

anys, que conté gèneres i recursos diversos, que és un viatge<br />

cap als records i vivències seves i <strong>de</strong> la família i els amics;<br />

on habiten les rondalles i les històries curioses, on caben la<br />

poesia, la cançó, l’epistolari. El llibre està estructurat com un<br />

abecedari. A l’encapçalament cada lletra hi ha un dibuix (hi<br />

han intervingut dinou dibuixants) i li segueix un text, que pot<br />

ser llarg o curt, en prosa o en vers.<br />

Slow West. Crònica d’una ruta americana<br />

Vicent Chilet<br />

Llibres <strong>de</strong> la Drassana<br />

Vicent Chilet és <strong>per</strong>iodista esportiu al diari Levante. Aquest<br />

és el seu primer llibre, un viatge <strong>per</strong> la costa <strong>de</strong>l Pacífic <strong>de</strong>ls<br />

Estats Units, que ha canviat el ritme frenètic <strong>de</strong> la febre <strong>de</strong> l’or<br />

pels plaers <strong>de</strong> la vida lenta. Chilet ens relata <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la rebel·lia<br />

d’una coo<strong>per</strong>ativa comarcal <strong>de</strong> formatges enfront <strong>de</strong> potents<br />

multinacionals, fins a la resistència contra el pas <strong>de</strong>l temps <strong>de</strong>ls<br />

màgics cinemes <strong>de</strong> Coos Bay i Arcata, el poble més esquerrà<br />

<strong>de</strong> tot el país; <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la fascinació <strong>de</strong> les milenàries sequoies,<br />

passant pel coent esnobisme <strong>de</strong> certes butxaques emergents<br />

a Napa i Sonoma Valley, fins a tastar el millor espresso <strong>de</strong> San<br />

Francisco, al refugi preferit <strong>de</strong>ls escriptors <strong>de</strong> la generació beat.<br />

GABRIEL TOVAR / UNSPLASH


17<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

RECEPTARIS<br />

Història <strong>de</strong> la cuina catalana i occitana.<br />

El peix, el marisc, els cefalòpo<strong>de</strong>s<br />

Vicent Marqués<br />

Edicions Sidillà<br />

Aquest projecte és enciclopèdic. L’autor explica la història <strong>de</strong><br />

la cuina tradicional <strong>de</strong>ls Països Catalans i Occitània mitjançant<br />

els seus plats. Conté documentació històrica, receptes, les <strong>de</strong>nominacions<br />

<strong>de</strong>l plat als diferents territoris i els dialectalismes<br />

que també hi ha <strong>de</strong> cada plat. És una feina ingent que Vicent<br />

Marqués va començar fa quaranta anys i que ha fet tot sol.<br />

Edicions Sidillà ha cregut en el projecte i ara publica el volum<br />

que fa quatre, <strong>de</strong>ls <strong>de</strong>u que contindrà. Són gairebé nou-centes,<br />

pàgines en <strong>aquest</strong> cas, <strong>de</strong>dica<strong>de</strong>s al peix, el marisc i els cefalòpo<strong>de</strong>s<br />

(sípies, calamars i pops). Hi és tot.<br />

Història <strong>de</strong> la cuina i l’alimentació a les Illes Balears<br />

Josep A. Tur Marí<br />

El Gall Editor<br />

Aquest llibre és una mirada <strong>per</strong>sonal <strong>de</strong> l’autor als es<strong>de</strong>veniments<br />

històrics que han anat succeint a les Illes Balears i com<br />

<strong>aquest</strong>s fets han marcat i <strong>de</strong>finit la nostra manera <strong>de</strong> menjar<br />

i <strong>de</strong> cuinar.<br />

La cuina d’Eivissa i Formentera<br />

Jaume Fàbrega<br />

El Gall Editor<br />

La cuina d’Eivissa i Formentera, <strong>per</strong> si sola, es pot consi<strong>de</strong>rar<br />

una cuina nacional, diu el gastrònom. Té, com la <strong>de</strong> la resta <strong>de</strong><br />

les illes, uns nobles títols històrics, <strong>per</strong>fectament documentada<br />

<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’edat mitjana, amb un fons català, <strong>per</strong> l’origen <strong>de</strong>ls seus<br />

repobladors, <strong>per</strong>ò obert a influxos i reminiscències semítiques<br />

(àrabs i jueves), italianes, occitanes i provençals, <strong>de</strong>l País Valencià<br />

i més. Es fonamenta en un fons pagès i mariner, <strong>per</strong>ò<br />

també amb records medievals (flaó, salsa <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>...).<br />

La millor cuina <strong>de</strong> Menorca<br />

Josep Borràs i Damià Borràs<br />

Viena Edicions<br />

El cuiner Josep Borràs i el seu fill Damià (poeta, novel·lista,<br />

traductor i també gastrònom) ens convi<strong>de</strong>n a seure a la taula<br />

<strong>de</strong> qualsevol cuina <strong>de</strong> l’illa <strong>per</strong> assaborir un centenar i mig <strong>de</strong><br />

plats únics: <strong>de</strong> la cal<strong>de</strong>ra a l’oliago, <strong>de</strong> l’aguiat als frits, passant<br />

<strong>per</strong> les oranes, els cocs, els flaons i les formatja<strong>de</strong>s i, <strong>per</strong><br />

<strong>de</strong>scomptat, la cèlebre maonesa. També recullen els plats més<br />

cèlebres <strong>de</strong> l’hotel Sevilla i <strong>de</strong>l restaurant Rocamar, al port <strong>de</strong><br />

Maó. Al primer, Josep Borràs es va formar. Del segon, en va ser<br />

el xef durant quaranta anys.<br />

DAVID B TOWNSEND / UNSPLASH


18<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

SPENCER DAVIS / UNSPLASH<br />

Receptes <strong>per</strong> compartir en família<br />

Nandu Jubany i les il·lustracions d’Eudald Jubany<br />

Edita La Família Jubany<br />

El volum recull les vuitanta receptes que el cuiner Nandu Jubany<br />

va preparar durant la pandèmia a casa <strong>per</strong> a la família,<br />

que enregistrava i penjava a les xarxes. Un llibre que inclou<br />

les il·lustracions <strong>de</strong>l seu fill gran i els codis QR que porten a les<br />

ví<strong>de</strong>o-receptes que van preparar durant el confinament i que<br />

ara s’han tornat a fer <strong>per</strong> a polir-les.<br />

Arrossos i molt més. Cultura, història i receptes<br />

Ximo Carrión<br />

Llibres <strong>de</strong> la Drassana<br />

El llibre conté noranta-dues receptes d’arrossos, <strong>per</strong>ò <strong>per</strong><br />

sobre <strong>de</strong> tot és un manual <strong>per</strong> a su<strong>per</strong>ar-se en l’afició que<br />

al País Valencià es té a cuinar i menjar arròs. L’autor ho fa<br />

a partir <strong>de</strong> tres elements: les varietats d’arròs que s’adapten<br />

a cada elaboració, el brou amb què es cuina l’arròs i la<br />

incorporació <strong>de</strong> tècniques, com ara el liquat. Arrossos tradicionals,<br />

especials, <strong>de</strong> peix, <strong>de</strong> marisc, <strong>de</strong> carn, en paella,<br />

melosos, al forn… De la paella valenciana clàssica a l’arròs<br />

sec <strong>de</strong> Cochinita pibil.<br />

El bacallà. Receptes, consells i història<br />

Jaume Fàbrega<br />

Editorial Farell<br />

En <strong>aquest</strong> llibre trobareu un munt <strong>de</strong> receptes <strong>de</strong>ls Països Catalans<br />

ben explica<strong>de</strong>s i documenta<strong>de</strong>s, pas a pas, al costat <strong>de</strong><br />

les que ens han proporcionat els portuguesos i els bascs i els<br />

altres països <strong>de</strong>l món on es menja bacallà. I amb informacions<br />

addicionals sobre l’origen i la història <strong>de</strong> la recepta, variants,<br />

etc. També coneixereu allò que cal saber sobre <strong>aquest</strong> peix salat:<br />

on es pesca i com es tracta, com cal escollir-lo, remullar-lo<br />

i cuinar-lo. Bullit, a la brasa, fregit, guisat, cru, marinat, hi<br />

trobarem receptes <strong>per</strong> a tots els paladars i ocasions, <strong>per</strong> tal que<br />

els secrets <strong>de</strong> la seva cuina no se’ns resisteixin.<br />

Essències. Cuina i sentiments<br />

Mariona Quadrada i il·lustracions d’A<strong>de</strong>la Blasi<br />

Edicions Sidillà<br />

Aquest llibre és un viatge gastronòmic, íntim i <strong>per</strong>sonal, cap<br />

al coneixement <strong>de</strong>l moment exacte, el com i el quan en què<br />

cada producte és en plenitud. Un llibre sobre la cuina, sobre<br />

gustos i emocions, que només es pot escriure <strong>de</strong>sprés d’una<br />

llarga trajectòria vinculada a la cuina, com la <strong>de</strong> Mariona<br />

Quadrada.<br />

Garrofa, <strong>de</strong>lícia mediterrània<br />

Clara Martín Riu i fotografies <strong>de</strong> Xana Calao<br />

Pol·len Edicions<br />

Trenta-cinc receptes <strong>per</strong> a fer <strong>de</strong>l consum <strong>de</strong> la garrofa una<br />

alternativa <strong>per</strong> a una sobirania alimentària més dolça. A més<br />

<strong>de</strong> ser un aliment d’alta qualitat i proximitat, és <strong>de</strong> cultiu ètic<br />

i resilient al canvi climàtic.


19<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

El món rural. Cuina <strong>de</strong>l cicle <strong>de</strong> l’any<br />

Maria Estruch i les il·lustracions <strong>de</strong> Núria Puig<strong>de</strong>llívol<br />

Editorial Farell<br />

Al món rural, les menges s’adaptaven al temps i a la disponibilitat<br />

<strong>de</strong>ls recursos, <strong>per</strong>ò també a la feina <strong>de</strong>ls comensals.<br />

Els àpats anaven sempre lligats a les feines i les festes que<br />

marcaven el cicle <strong>de</strong> la vida: <strong>Nadal</strong>, Dijous Llar<strong>de</strong>r i Quaresma,<br />

Pasqua, la transhumància, el segar i el batre, la festa major,<br />

la verema, Tots Sants… Era una cuina d’aprofitament, a foc<br />

lent, <strong>de</strong> xup-xup. El volum recull receptes <strong>de</strong> cada temporada<br />

i molts recursos culinaris: com fer conserves i confitures, com<br />

fer pa <strong>de</strong> pagès, com s’elaboraven els formatges, l’oli d’oliva,<br />

el vi, els embotits, etc.<br />

Cuina a bord.<br />

Alimentació, salut i sostenibilitat en les llargues travessies<br />

marítimes <strong>de</strong>l segle XVIII<br />

Vicente Ruiz García<br />

Onada Edicions<br />

Al segle XVIII, els queviures que s’embarcaven, a més <strong>de</strong> les<br />

habituals salaons, també contenien productes frescs i <strong>de</strong><br />

temporada, animals vius <strong>per</strong> a consumir durant la travessia i<br />

conserves <strong>de</strong> carn, peix i verdura en oli i escabetx. S’empraven<br />

cítrics, cereals, hortalisses i llegums, amb l’oli d’oliva com a<br />

greix principal; el consum <strong>de</strong> peix fresc capturat a la travessia,<br />

l’all, la ceba i el pimentó roig. Amb tots <strong>aquest</strong>s ingredients<br />

es va anar conformant una cuina rica i sostenible, plenament<br />

mediterrània.<br />

Sa i vegà <strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’esmorzar<br />

Marta Castells<br />

Viena Edicions<br />

Marta Castells, professora <strong>de</strong> cuina natural i saludable, ha revisat<br />

els principals ingredients <strong>de</strong> l’esmorzar <strong>per</strong> adaptar-lo,<br />

d’una manera senzilla i imaginativa, a una dieta vegana. En<br />

<strong>aquest</strong> llibre trobareu un recull <strong>de</strong> receptes i propostes, saludables<br />

i <strong>de</strong> ràpida elaboració, <strong>per</strong> a preparar un bon esmorzar<br />

amb ingredients 100% vegetals, <strong>de</strong> fàcil digestió, <strong>per</strong> a arrencar<br />

el dia <strong>de</strong> manera saludable.<br />

Cuina sana @MyHealthyBites<br />

Gina Estapé<br />

Cossetània Edicions<br />

Gina Estapé és dietista-nutricionista. Alguns lectors la coneixeran<br />

<strong>per</strong>què és l’autora <strong>de</strong>l compte d’Instagram @myhealthybites.<br />

En <strong>aquest</strong> llibre ha recopilat vuitanta-set receptes fàcils<br />

i saboroses que tenen la peculiaritat que es troben al marge <strong>de</strong>l<br />

gluten, els làctics i els sucres refinats. Hi trobaràs esmorzars<br />

dolços i salats, entrants, patés, sopes i cremes, amani<strong>de</strong>s, plats<br />

principals i postres.<br />

Les millors receptes <strong>de</strong> bolets<br />

Jean-Pierre Fombeur amb fotografies d’Alain Gelberger i<br />

il·lustracions <strong>de</strong> Bernard Duhem<br />

Cossetània Edicions<br />

L’autor, metge i micòleg, ens proposa un llibre <strong>de</strong> micogastronomia<br />

amb una vuitantena <strong>de</strong> receptes. Detalla disset espècies<br />

diferents <strong>de</strong> bolets, amb les quals ens suggereix plats com ara<br />

el pollastre amb múrgoles, medalló <strong>de</strong> rap amb trompetes,<br />

cassoletes <strong>de</strong> caragols amb ceps, apagallums arrebossats,<br />

llengües <strong>de</strong> bou amb calamars… A més, dóna consells sobre<br />

com fer-ne una recol·lecció més acurada i, <strong>per</strong> <strong>de</strong>scomptat,<br />

tots els secrets <strong>per</strong>què cadascuna <strong>de</strong> les receptes sigui un èxit.<br />

PRATIKSHA MOHANTY / UNSPLASH


20<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

CUINA PER ALS PETITS DE CASA<br />

ANNIE SPRATT / UNSPLASH<br />

Les <strong>de</strong>licioses aventures <strong>de</strong>ls germans Roca<br />

Joan, Josep i Jordi Roca<br />

Il·lustracions <strong>de</strong> Laufer<br />

Estrella Polar<br />

Els germans Roca, <strong>de</strong>l restaurant el Celler <strong>de</strong> Can Roca, proposen<br />

als infants unes primeres receptes <strong>per</strong> fer i tastar amb<br />

tota la família, que és una invitació a l’ex<strong>per</strong>iment i el gaudi. A<br />

partir <strong>de</strong> les ex<strong>per</strong>iències i vivències <strong>de</strong>ls germans Roca, a cada<br />

capítol se suggereixen receptes amb tècniques i ingredients<br />

diversos, que <strong>per</strong>meten d’ex<strong>per</strong>imentar conceptes <strong>de</strong> ciència,<br />

tot coneixent petites píndoles <strong>de</strong> la història d’<strong>aquest</strong>s <strong>per</strong>sonatges<br />

que han aixecat un <strong>de</strong>ls millors restaurants <strong>de</strong>l món.


21<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

SOBRE EL MÓN RURAL I L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA<br />

De pastor a pastor<br />

Joan Besalduch Mateu<br />

Edicions 96<br />

A partir <strong>de</strong> la lectura <strong>de</strong> l’obra <strong>de</strong> John Berger, Joan Besalduch<br />

fa dialogar les reflexions <strong>de</strong>l pastor Enric Bono amb les <strong>de</strong><br />

l’escriptor anglès, que va fer una immersió al món rural, en<br />

abandonar el Londres <strong>de</strong>ls anys seixanta, on era un reputat<br />

divulgador i crític d’art, <strong>per</strong> a instal·lar-se al petit llogaret <strong>de</strong><br />

Quincy, a l’Alta Savoia francesa, fins al final <strong>de</strong> la seva vida el<br />

2017.<br />

Cal que siguem masovers <strong>de</strong>l món<br />

Joandomènec Ros<br />

Editorial Empúries<br />

Aquests vint anys <strong>de</strong>l nou segle, hem passat dʼuna certa indiferència<br />

respecte <strong>de</strong>l canvi climàtic a <strong>de</strong>clarar lʼemergència<br />

mundial pel clima. Aquest llibre <strong>de</strong> Joandomènec Ros pretén <strong>de</strong><br />

fer-nos reflexionar, <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la divulgació científica, sobre alguns<br />

aspectes fonamentals, no tots prou coneguts, que afecten el<br />

medi. El títol vol ser un toc d’alerta: som estadants dʼ<strong>aquest</strong><br />

món, no pas els propietaris.<br />

Estripar la terra<br />

Contra les menti<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l món rural<br />

Pol Dunyó i Ruhí<br />

Raig Verd<br />

L’autor és pagès agro-ecològic <strong>de</strong> professió i vocació, autodidacte<br />

i treballa amb tracció animal i amb criteris <strong>de</strong> maneig<br />

holístic. A la manera d’un manifest, ens proposa <strong>de</strong> repensar<br />

com ens relacionem amb el temps, la terra i allò que hi produïm.<br />

També analitza les nostres formes <strong>de</strong> consum i el vincle amb<br />

l’estil <strong>de</strong> vida, mentre rebutja la sobreexplotació, la pressa i la<br />

violència contra la natura i contra nosaltres mateixos.<br />

Caminar, una filosofia<br />

Frédéric Gros<br />

Traducció <strong>de</strong> Francesc Roma i Casanova<br />

Cossetània Edicions<br />

Aquest llibre intenta d’entendre la caminada com un acte<br />

filosòfic o una ex<strong>per</strong>iència espiritual. Per això fa servir grans<br />

figures històriques, filosòfiques i literàries <strong>per</strong> a les quals<br />

caminar era una disposició <strong>de</strong>l pensament o una inspiració:<br />

Rimbaud i el <strong>de</strong>sig <strong>de</strong> fugir, Nietzsche i la crida <strong>de</strong> les altures,<br />

Gandhi i la política <strong>de</strong> la resistència, sense oblidar Kant i les<br />

seves marxes quotidianes a Königsberg. També s’hi tracten les<br />

dimensions existencials i místiques <strong>de</strong>l fet <strong>de</strong> caminar: l’eternitat,<br />

la solitud, el silenci, la lentitud, l’energia, la llibertat…<br />

L’autor no es <strong>de</strong>scuida <strong>de</strong> <strong>de</strong>scriure’n les dimensions culturals:<br />

la <strong>per</strong>egrinació, el vagabun<strong>de</strong>jar erràtic, la passejada.<br />

HEATHER GILL / UNSPLASH


22<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

MEHDI SEPEHRI / UNSPLASH<br />

Quan els pobles no tenien nom<br />

Miquel Martín i Serra<br />

Edicions Sidillà<br />

Tenir un origen, saber-ne la història i, <strong>per</strong> tant, po<strong>de</strong>r-la explicar<br />

i mantenir viva, ennobleix, distingeix <strong>de</strong> la resta i enforteix<br />

el sentiment <strong>de</strong> <strong>per</strong>tinença a un poble o ciutat. La majoria<br />

d’<strong>aquest</strong>es llegen<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> llocs <strong>de</strong>l país que encara no tenien<br />

nom, són una mostra d’enginy i saviesa popular, d’imaginació<br />

i espontaneïtat <strong>per</strong> a explicar l’origen <strong>de</strong> les nostres viles.<br />

Llegen<strong>de</strong>s poètiques, històriques, fabuloses, esgarrifoses, dramàtiques<br />

o plenes d’humor, totes <strong>de</strong>ixen testimoni <strong>de</strong> temps<br />

immemorials, <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>s sofertes i d’un pragmatisme ancestral.<br />

L’enigmàtic tarannà <strong>de</strong>ls ocells<br />

Jennifer Ackerman<br />

Traducció d’Eduard Castanyo<br />

Cossetània Edicions<br />

Una mare ocell que mata els seus pollets i una altra que <strong>de</strong>sinteressadament<br />

té cura <strong>de</strong>ls joves d’uns altres ocells com si<br />

fossin seus. Ocells que creen precioses obres d’art, i ocells que<br />

gratuïtament <strong>de</strong>strueixen les creacions d’uns altres ocells. A<br />

partir d’observacions <strong>per</strong>sonals, els darrers avenços científics<br />

i els viatges arreu <strong>de</strong>l món relacionats amb l’ornitologia, Jennifer<br />

Ackerman <strong>de</strong>mostra que no hi ha un únic tarannà d’ocell,<br />

sinó més aviat un ventall vertiginós d’espècies amb diferents<br />

aparences i estils <strong>de</strong> vida.<br />

Natures<br />

Diversos autors<br />

Edicions Sidillà<br />

Amb el subtítol “11 relats entre mars, muntanyes, camps i<br />

boscos”, onze escriptors han acceptat l’encàrrec <strong>de</strong>ls editors<br />

d’escriure un conte sobre, o al voltant, o dins la natura. Els<br />

autors són: Miquel Aguirre, Mònica Batet, Joan Benesiu, Núria<br />

Ca<strong>de</strong>nes, Melcior Comes, Carlota Gurt , Laia Llobera, Adrià Pujol,<br />

Simona Škrabec, Joan Todó, i Montse Mayol (il·lustracions).<br />

Dones, arbres i poesia<br />

Diverses autores<br />

Voliana Edicions<br />

El llibre neix d’un projecte que originàriament té una primera<br />

virtut d’haver nascut en el si d’un institut d’educació secundària<br />

i batxillerat, l’Institut <strong>de</strong> Premià <strong>de</strong> Mar (Maresme). I té una<br />

segona virtut, la <strong>de</strong> mostrar els versos d’infinitat <strong>de</strong> poetesses<br />

catalanes i, <strong>per</strong> tant, <strong>de</strong> fer visible un patrimoni cultural sovint<br />

invisible. Editat <strong>per</strong> Voliana, l’obra recull poemes <strong>de</strong> cent trenta<br />

poetesses catalanes amb poemes <strong>de</strong>dicats als arbres. L’obra és<br />

a cura <strong>de</strong> la professora Margalida Capellà, que és la impulsora<br />

<strong>de</strong>l projecte, i la poetessa Marta Pérez Sierra.


23<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Especial <strong>llibres</strong> <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>:<br />

les llibreries us recomanen literatura<br />

infantil i juvenil<br />

Disset llibreries <strong>de</strong>l país recomanen un àlbum il·lustrat, un títol infantil<br />

<strong>de</strong> 6 anys a 12 i un <strong>de</strong> juvenil<br />

MONTSERRAT SERRA<br />

Els llibreters són grans prescriptors. Per això els hem volgut<br />

fer protagonistes <strong>de</strong> l’especial <strong>de</strong> <strong>llibres</strong> infantils i juvenils<br />

<strong>de</strong> VilaWeb. Disset llibreries <strong>de</strong> tot el país han recomanat un<br />

àlbum il·lustrat, un títol infantil <strong>de</strong> 6 anys a 12 i un <strong>de</strong> juvenil.<br />

El resultat és variat i ric. Hi ha un títol juvenil que s’ha repetit<br />

molt, Mary John, d’Ana Pessoa, publicat <strong>per</strong> l’Altra Tribu. I en<br />

l’àmbit d’àlbum il·lustrat, alguns llibreters han coincidit amb<br />

En Blai, la Iseia i el Mataplanetes, <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Ponti, el primer<br />

llibre infantil publicat <strong>per</strong> Club Editor. També s’ha repetit<br />

L’illa <strong>de</strong>ls Frarets, <strong>de</strong> Michael Morpurgo, i Els pòstits <strong>de</strong>l senyor<br />

Nohisoc, <strong>de</strong> Tina Vallès, <strong>per</strong> als lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12. Us<br />

presentem les llibreries or<strong>de</strong>na<strong>de</strong>s alfabèticament.


24<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

LA LLIBRERIA AL·LOTS DE BARCELONA<br />

RECOMANA:<br />

ELIOTT REYNA / UNSPLASH<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Karen Jamenson, Somnis <strong>de</strong>l bosc. Il·lustracions <strong>de</strong> Marc Boutavant.<br />

Traducció <strong>de</strong> Francesc Massana (Coco Books).<br />

Un llibre rimat, amb una traducció acurada <strong>per</strong>què rimi<br />

en català, que ens convida a baixar el ritme, a observar<br />

els animals <strong>de</strong>l bosc que es preparen <strong>per</strong> hivernar. Una<br />

protagonista que pren nota <strong>de</strong> la meravella <strong>de</strong> la natura<br />

que l’envolta.<br />

LA LLIBRERIA 451 D’ALELLA RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Noemí Fernán<strong>de</strong>z i Lídia Alcazar, L’embolic. Il·lustracions <strong>de</strong><br />

Seta Gimeno (Bindi Books).<br />

Embolica que fa fort! En <strong>aquest</strong> àlbum trobem l’Anna, una nena<br />

que prova <strong>de</strong> <strong>de</strong>sentortolligar els pensaments més embolicats.<br />

Què ajudarà l’Anna a <strong>de</strong>sfer l’embolic <strong>de</strong> pensaments?<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

William Steig, El gran viatge d’en Dominic. Traducció <strong>de</strong> Xavier<br />

Pàmies (Blackie Books).<br />

El protagonista d’<strong>aquest</strong> conte és el gos Dominic, que un<br />

bon dia embolica les seves quatre <strong>per</strong>tinences en un farcell i<br />

comença un llarg camí. Tot caminant, <strong>de</strong>scobrirà un món <strong>de</strong><br />

vega<strong>de</strong>s <strong>per</strong>illós i <strong>de</strong>sconcertant, <strong>per</strong>ò bell <strong>per</strong> damunt <strong>de</strong> tot. La<br />

literatura <strong>de</strong> William Steig és imprescindible a les biblioteques<br />

<strong>de</strong>ls infants <strong>de</strong> totes les cases.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Tina Vallès, Els pòstits <strong>de</strong>l senyor Nohisoc. Il·lustracions Christian<br />

Inaraja. Premi Joaquim Folch i Torres (la Galera).<br />

Una nena que ha d’escollir el nom <strong>de</strong> la seva classe. Un estrany<br />

nou veí <strong>de</strong> replà, ple <strong>de</strong> caixes i <strong>de</strong> silencis que no té ganes <strong>de</strong><br />

parlar amb ningú. I <strong>aquest</strong>a nena que no s’aturarà fins a saber<br />

què li passa a <strong>aquest</strong> senyor i <strong>de</strong> què treballa. Una novel·la<br />

preciosa <strong>per</strong> a llegir en veu alta en família o arraulir-te al sofà<br />

<strong>per</strong> gaudir-la durant les vacances <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>.<br />

Juvenil:<br />

Ana Pessoa, Mary John. Il·lustracions <strong>de</strong> Bernardo P. Carvalho<br />

i traducció <strong>de</strong> Mercè Ubach (l’Altra Tribu).<br />

Tenir setze anys no és fàcil. Descobrir l’amor, tampoc. Veure<br />

com no t’és correspost, encara menys. Canviar <strong>de</strong> ciutat, un<br />

terratrèmol. La Maria João <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>ix escriure una llarga carta<br />

al Julio, el pirata que li va robar el cor, que la fa plorar, somiar,<br />

enrabiar-se, mirar en una única direcció. El punt d’inflexió,<br />

la trobada amb altres adolescents. L’arribada d’un nou amor.<br />

Començar a estar còmoda a la seva pell. Novel·les que miren <strong>de</strong><br />

cara els joves sense voler-los convèncer <strong>de</strong> res i sense donar<br />

lliçons morals. Així, sí!<br />

LA LLIBRERIA ATZAVARA DE BARCELONA<br />

RECOMANA:<br />

Juvenil:<br />

Ana Pessoa, Mary John. Il·lustracions <strong>de</strong> Bernardo P. Carvalho<br />

i traducció <strong>de</strong> Mercè Ubach (l’Altra Tribu).<br />

La Mary John escriu una carta <strong>de</strong> comiat a Julio Pirata, el seu<br />

“primer amor” d’infantesa, <strong>de</strong>s d’una <strong>per</strong>spectiva honesta i<br />

femenina. Una reflexió sobre la transformació adolescent i el<br />

primer amor... amb una excel·lent conversa final entre mare,<br />

filla i àvia.<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Yukiko Noritake, El bosc <strong>de</strong>ls germans. Traducció <strong>de</strong> Mireia<br />

Alegre (Coco Books).<br />

Un àlbum <strong>per</strong> a entrar en la majestuositat <strong>de</strong> la doble pàgina,<br />

la subtilesa <strong>de</strong>ls <strong>de</strong>talls i l’elegància <strong>de</strong>l text. Per a mirar, llegir<br />

en silenci, i també <strong>per</strong> a compartir i fer-nos preguntes. Una<br />

mirada meravellosa sobre dues maneres ben diferents <strong>de</strong> viure<br />

el món i la natura que ens envolta.


25<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Arnold Lobel, Un any amb en Gripau i en Gri<strong>per</strong>e. Traducció <strong>de</strong><br />

Jordi Ainaud (Entredos).<br />

Aquest llibre, escrit i il·lustrat <strong>per</strong> un <strong>de</strong>ls autors <strong>de</strong> referència <strong>de</strong><br />

la literatura infantil i juvenil, Arnold Lobel, inclou un conte <strong>per</strong><br />

a cada estació, a més d’un conte <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>. Entrem <strong>de</strong> ple en les<br />

aventures quotidianes <strong>de</strong> dos <strong>per</strong>sonatges entranyables. Amb<br />

Arnold Lobel no ens cal res més, <strong>per</strong>què en els seus <strong>llibres</strong> ja hi<br />

és tot: les bones històries, la importància <strong>de</strong> les petites coses<br />

i el caliu <strong>de</strong> l’amistat. I<strong>de</strong>al <strong>per</strong> a llegir plegats o <strong>per</strong> a infants<br />

que comencen a llegir sols.<br />

LA LLIBRERIA BABEL DE CASTELLÓ<br />

DE LA PLANA RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Pere Duch, Adrià Duch i Jènifer Solsona, Vull volar! Il·lustracions<br />

d’Adriana Santos (Bromera).<br />

Història magníficament il·lustrada, al voltant <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong><br />

l’esforç, la resiliència, la col·laboració i l’es<strong>per</strong>ança. Final obert<br />

i creatiu.<br />

Juvenil:<br />

Jim Dodge, Fut. Traducció <strong>de</strong> Martí Sales (Edicions <strong>de</strong> 1984).<br />

La història <strong>de</strong> tres <strong>per</strong>sonatges que viuen a les muntanyes <strong>de</strong><br />

Califòrnia. Els tres conformen una família ben particular: un<br />

home vell <strong>de</strong> noranta-nou anys, un noi alt i fort que l’avi va<br />

adoptar quan era petit, i en Fut: un ànec collverd <strong>de</strong> nou quilos,<br />

<strong>de</strong> caràcter intransigent que imposa ordre <strong>per</strong> allà on passa. Una<br />

història breu, tendra i divertida sobre les grans qüestions <strong>de</strong><br />

la vida: l’amistat, la família, la pèrdua. Uns <strong>per</strong>sonatges molt<br />

ben construïts que et fan sentir les emocions a flor <strong>de</strong> pell i que,<br />

malgrat tot, sempre surten a la su<strong>per</strong>fície.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Josep Arrandis, El somriure <strong>de</strong> Panxo (Tame Edicions).<br />

Preciosa història en prosa, que insereix el vessant poètic,<br />

versos, cançons i cal·ligrames ben conjuminats amb el fil<br />

narratiu.<br />

Juvenil:<br />

Onjali Q. Raúf, L’heroi <strong>de</strong>l bus nocturn. Traducció d’Oriol Vaqué<br />

(la Galera).<br />

Temes punyents entre el jovent, com ara l’assetjament escolar.<br />

Narració realista, amb humor i, sobretot, fent palès que<br />

tothom pot canviar.<br />

LA LLIBRERIA CASA USHER<br />

DE BARCELONA RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Clau<strong>de</strong> Ponti, En Blai, la Iseia i el Mataplanetes. Traducció<br />

d’Adrià Pujol Cruells (Club Editor).<br />

Cal aturar en Mataplanetes! Així que la Iseia i en Blai recorren<br />

als pollets <strong>per</strong> a construir una nau espacial, la Llampec II, i sortir<br />

a l’espai. Un llibre gran i a tot color <strong>per</strong> mirar fins a <strong>per</strong>dre’t en<br />

les il·lustracions <strong>de</strong> cada pàgina, plenes <strong>de</strong> <strong>de</strong>talls, amb un text<br />

preciós <strong>per</strong> llegir i rellegir, que farà les <strong>de</strong>lícies <strong>de</strong> tots.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Michael Morpurgo, L’illa <strong>de</strong>ls frarets. Il·lustracions <strong>de</strong> Benji<br />

Davies i traducció <strong>de</strong> David Nel·lo (Bambú).<br />

Una nit <strong>de</strong> tempesta un vaixell naufraga prop d’una illa i és<br />

l’home que viu al far qui salva tota la tripulació. Un nen que<br />

viatjava en aquell vaixell somia a tornar a l’illa <strong>per</strong> agrair a<br />

aquell home el que va fer. Quan és prou gran <strong>per</strong> viatjar, ho farà:<br />

es retrobarà amb el vell i, si és possible, recu<strong>per</strong>aran la colònia<br />

d’ocells (els frarets) que hi vivien. Una història d’aventura,<br />

amistat i respecte <strong>per</strong> la natura.<br />

ALEXIS BROWN / UNSPLASH


26<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Juvenil:<br />

Ana Pessoa, Mary John. Il·lustracions <strong>de</strong> Bernardo P. Carvalho<br />

i traducció <strong>de</strong> Mercè Ubach (l’Altra Tribu).<br />

La Maria João escriu una carta al Julio, el noi <strong>de</strong> qui ha estat<br />

enamorada <strong>de</strong>s <strong>de</strong> ben petita, quan jugaven junts fent-se passar<br />

<strong>per</strong> pirates a la placeta, i fins ara, que té 16 anys! Però a mesura<br />

que la carta avança i les pàgines que porta escrites van en augment,<br />

veiem com ella també creix, es reivindica, s’enfada amb<br />

en Julio i, <strong>per</strong> sobre <strong>de</strong> tot, li cau la bena que portava als ulls.<br />

LA LLIBRERIA DRAC MÀGIC DE PALMA<br />

RECOMANA:<br />

MICHAL PARZUCHOWSKI / UNSPLASH<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Clau<strong>de</strong> Ponti, En Blai, la Iseia i el Mataplanetes. Traducció<br />

d’Adrià Pujol Cruells (Club Editor).<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Jakob Martin, La increïble història <strong>de</strong> la <strong>per</strong>a gegant. Traducció<br />

<strong>de</strong> Sílvia Iriso Ariz (Gribaudo).<br />

Juvenil:<br />

Úrsula K.Leguin, Contes <strong>de</strong> terramar. Traducció <strong>de</strong> Blanca<br />

Busquets (Raig verd).<br />

LA LLIBRERIA FAN SET DE VALÈNCIA<br />

RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Joan Borja, Valor, Maria! El llibre <strong>de</strong> les criatures fantàstiques.<br />

Il·lustracions <strong>de</strong> David González (Andana).<br />

Torna la protagonista <strong>de</strong> La Maria no té por amb una nova<br />

aventura. Aquesta vegada, l’acompanyen les criatures fantàstiques<br />

<strong>de</strong> les rondalles d’Enric Valor: el Mig Pollastre, la mare<br />

<strong>de</strong>ls Peixos o la bruixa Safranera. Tot un homenatge a la nostra<br />

tradició i l’homenot <strong>de</strong> Castalla.<br />

veïns, tan grassonet i apetitós. Divertidíssima història amb<br />

dibuixos espaterrants i molt <strong>de</strong> sarcasme.<br />

Juvenil:<br />

Joanjo Garcia, Els a<strong>de</strong>us <strong>de</strong>l Jaguar (Bromera).<br />

Joanjo Garcia s’estrena en la novel·la juvenil trencant un <strong>de</strong>ls<br />

grans temes tabú i primera causa <strong>de</strong> mort no natural en els<br />

joves: el suïcidi. I ho explica amb la veu d’Aina, que quan torna<br />

al poble intenta <strong>de</strong> reconstruir i comprendre el suïcidi <strong>de</strong>l seu<br />

amic, omplir els silencis, trobar-ne respostes. Joanjo Garcia<br />

s’enfronta a un repte complex <strong>de</strong> manera valenta i intel·ligent.<br />

LA LLIBRERIA FOSTER & WALLACE<br />

DE VIC RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Joan Turu, Els homes plorem (El cep i la nansa).<br />

És la història d’en Nil, un nen que té ganes <strong>de</strong> plorar, <strong>per</strong>ò<br />

sap que “no està bé” que un nen plori. Repassa els clixés i<br />

els prejudicis <strong>de</strong> les llàgrimes masculines al seu voltant i<br />

<strong>de</strong>ci<strong>de</strong>ix anar a l’escola <strong>de</strong>cidit a no plorar.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Anne Fine, Diari d’un gat assassí. Il·lustracions d’Alexandre<br />

Reverdin. Traducció d’Isabel Obiols (Blackie Books).<br />

En Tuffi és un gat que fa coses <strong>de</strong> gats. I ens ho explica en el seu<br />

diari. Que no entén <strong>per</strong> què tant <strong>de</strong> drama <strong>per</strong> un pardalet que<br />

ha anat a parar a les seues <strong>de</strong>nts o <strong>per</strong> què <strong>aquest</strong>a esgarrifança<br />

quan els porta un ratolí-trofeu. O la història amb el conill <strong>de</strong>ls<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Clau<strong>de</strong> Ponti, En Blai, la Iseia i el Mataplanetes. Traducció<br />

d’Adrià Pujol Cruells (Club Editor).<br />

Sorprenent i meravellós àlbum dibuixat <strong>per</strong> Ponti (com si fos<br />

el nou Moebius), sobre la història d’un virus que viatja <strong>per</strong> la<br />

galàxia i es podria carregar un planeta <strong>de</strong> pollets grocs…


27<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Juvenil:<br />

Ana Pessoa, Mary John. Il·lustracions <strong>de</strong> Bernardo P. Carvalho<br />

i traducció <strong>de</strong> Mercè Ubach (l’Altra Tribu).<br />

La Maria João, anys <strong>de</strong>sprés, escriu una carta al noi que li havia<br />

agradat durant la seva adolescència… Novel·la que agradarà<br />

tant als adolescents com als adults.<br />

LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA<br />

RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

David Walliams, Petits monstres. Traducció <strong>de</strong> Ricard Gil Giner<br />

(Beascoa).<br />

Un regal i<strong>de</strong>al <strong>per</strong> a tots els petits monstres. L’Udol és un petit<br />

home llop amb un gran problema: no fa gens <strong>de</strong> por i no encaixa<br />

a l’Escola <strong>de</strong> Monstres. Però quan coneix una nova colla<br />

d’amics, s’adona que ser el més estrany el converteix en el més<br />

increïble. Ser diferent pot ser interessant.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Eleanor Coerr, Sadako i les mil grues <strong>de</strong> pa<strong>per</strong> (Anima<strong>llibres</strong>).<br />

Basada en una història real, Sadako és una noia alegre i esportista,<br />

l’estrella <strong>de</strong> l’equip d’atletisme <strong>de</strong> la seva escola, fins que comença<br />

a tenir marejos. El llibre és un homenatge a la valentia <strong>de</strong> la jove<br />

Sadako i a les víctimes <strong>de</strong> la bomba atòmica d’Hiroshima.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Eulàlia Canal, La nena que portava un núvol al cap. Il·lustracions<br />

d’Elena Frauca (Editorial Mosaics).<br />

Què pot passar si <strong>per</strong>ds el teu estimat gat el dia abans <strong>de</strong> començar<br />

l’escola? Com diria la Kàtia, només cal seguir les pistes.<br />

Una història <strong>de</strong>liciosa <strong>per</strong> a llegir en família.<br />

Juvenil:<br />

Albert Juvany i Blanch, El dia que vull oblidar (Anima<strong>llibres</strong>).<br />

L’Agnès, el seu pare, un cub <strong>de</strong> Rubik, una peça que falta, el<br />

misteri <strong>de</strong>ls forats negres i un dia que marca tan negre al calendari<br />

que la nostra protagonista vol oblidar. Un altre llibre<br />

fantàstic <strong>de</strong> la mà <strong>de</strong> l’Albert Juvany.<br />

LA LLIBRERIA LA IMPOSSIBLE<br />

DE BARCELONA RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Jon Klassen, Dues tortugues i un barret. Traducció <strong>de</strong> Marta<br />

Morros (Nubeocho).<br />

Amb un sentit <strong>de</strong> l’humor brillant, Klassen ens narra una història<br />

en què les mira<strong>de</strong>s <strong>de</strong> les tortugues són les protagonistes.<br />

Innocent, divertida, fantàstica i preciosa!<br />

Juvenil:<br />

Robert Waisman i Susan McClelland, El noi <strong>de</strong> Buchenwald.<br />

Traducció d’Anna Puente Llucià (Fanbooks).<br />

L’any 1945 en Romek Wajsman és alliberat <strong>de</strong> Buchenwald, on<br />

han mort més 60.000 <strong>per</strong>sones. Ha estat torturat i no sap si la<br />

seva família és viva. Ell és un <strong>de</strong>ls 472 nens als quals s’anomena<br />

“els nens <strong>de</strong> Buchenwald”. Enfadats amb el món, roben i mal<br />

viuen, fins que Albert Einstein i el rabí Herschel Schacter els<br />

porten a una llar <strong>per</strong> rehabilitar-los.<br />

LA LLIBRERIA LA GRALLA<br />

DE GRANOLLERS RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Ian Fleming, Chitty Chitty Bang Bang. Adaptació <strong>de</strong> Peter Bently,<br />

il·lustracions <strong>de</strong> Steve Antony (Editorial Baula).<br />

Un clàssic cinematogràfic i literari adaptat <strong>per</strong> als més petits,<br />

<strong>per</strong>ò que pot fer les <strong>de</strong>lícies a pares i avis també. La història<br />

d’una família molt peculiar i molt divertida!<br />

PICSEA / UNSPLASH


28<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Antonio Ladrillo, Ser un fantasma és guai. Traducció <strong>de</strong> Jordi<br />

Esteve (Fulgencio Pimentel).<br />

Un fantasma pot fer moltes coses i divertir-se molt, <strong>per</strong>ò n’hi<br />

ha cap que no puguis fer tu també? Quina? De <strong>de</strong>bò?<br />

Dick Bruna, La Miffy va al museu. Traducció <strong>de</strong> Maria Rosich<br />

(Coco Books).<br />

Dick Bruna té la màgia <strong>de</strong> treure el màxim rendiment <strong>de</strong> la<br />

màxima simplicitat. La Miffy, el seu <strong>per</strong>sonatge estel·lar, va al<br />

museu i entre rima i rima <strong>de</strong>scobreix coses… i pren una <strong>de</strong>cisió!<br />

PRAVEEN GUPTA / UNSPLASH<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Antonio Rubio i Emilio Urberuaga, El conductor <strong>de</strong> síndries.<br />

Traducció <strong>de</strong> Miquel Desclot (Kalandraka).<br />

Un llibre absolutament tendre, meravellós i evocador. Aquesta<br />

petita joia pot encisar-nos <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls 6 anys fins a la infinitud.<br />

Amb un discurs inventiu, creatiu i original, veurem com la ciutat<br />

s’omple d’aire net i sa, en un món idíl·lic on la contaminació<br />

és llunyana, i tot plegat gràcies a una nena molt espavilada.<br />

Juvenil:<br />

Elisabetta Gnone, Fairy Oak. La història <strong>per</strong>duda. Traducció <strong>de</strong><br />

Xavier Solsona (Duomo).<br />

Amb motiu <strong>de</strong>l quinzè aniversari <strong>de</strong> la publicació, ens arriba a<br />

les llibreries una nova aventura <strong>de</strong>l clàssic Fairy Oak. Aquesta<br />

vegada la Vainilla i la Pervinca tornen a la vall <strong>de</strong> Pratverd, on<br />

sorgiran nous amors i noves amistats.<br />

LA LLIBRERIA LAIE CCCB DE BARCELONA<br />

RECOMANA:<br />

A la darrera sessió <strong>de</strong> “Diumenge al Pati”, el cicle d’activitats<br />

que el CCCB organitza amb la Laie, vam tenir la gran sort <strong>de</strong><br />

comptar amb Piu Martínez, activista LIJ (Literatura Infantil i<br />

Juvenil), que ens va explicar alguns títols imprescindibles <strong>per</strong><br />

a mantenir una bona biblioteca <strong>per</strong>sonal d’àlbum il·lustrat. Des<br />

<strong>de</strong> llavors, la secció <strong>de</strong> llibre infantil <strong>de</strong> Laie CCCB és presidida<br />

<strong>per</strong> la selecció que Piu Martínez va “comissariar” <strong>per</strong> a l’ocasió.<br />

Maurice Sendak, Tíroli píroli pop! o La vida ha <strong>de</strong> ser més que<br />

això. Traducció <strong>de</strong> Miquel Desclot (Kalandraka).<br />

La Jennie va ser la gosseta <strong>de</strong> Maurice Sendak, qui ens la recorda<br />

amb <strong>aquest</strong>es històries increïbles que acaben en una<br />

representació <strong>de</strong> teatre sensacional.<br />

LA LLIBRERIA LA LLAR DEL LLIBRE<br />

DE SABADELL RECOMANA:<br />

Àlbum Il·lustrat:<br />

Philip C. Stead, Un dia diferent <strong>per</strong> al senyor Amos Mc.Gee. Il·lustració<br />

d’Erin E. Stead. Traducció <strong>de</strong> Carlos Mayor (EntreDos).<br />

Un àlbum preciós amb unes il·lustracions tendres que complementen<br />

una història bonica. L’editorial EntreDos ha recu<strong>per</strong>at<br />

<strong>aquest</strong> títol, que estava exhaurit. El protagonista és un senyor<br />

gran que té una vida rutinària i que treballa al zoo. El tracte que<br />

té amb totes les espècies animals és amable, tots es<strong>per</strong>en cada<br />

dia la seva presència, fins que un dia no hi va…<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Tomi Ungerer, Les aventures <strong>de</strong> la família Mellops. Traducció<br />

<strong>de</strong> Teresa Guilleumes (Viena).<br />

Un llibre d’aventures <strong>per</strong> als més petits. Els Mellops no són<br />

una família <strong>de</strong> porquets clàssica i convencional, no! Els agrada<br />

viure mil i una aventures: buscar petroli, construir un avió, fer<br />

espeleologia… El millor <strong>de</strong> tot és que quan acaben una història,<br />

es retroben amb la mare Mellops, que els ha preparat un <strong>de</strong>liciós<br />

pastís <strong>per</strong> a celebrar l’aventura junts.<br />

Juvenil:<br />

Ibrahima Bal<strong>de</strong> i Amets Arzallus Antia, Germanet. Minyan.<br />

Traducció <strong>de</strong> Pau Joan Hernán<strong>de</strong>z (Blackie Books).<br />

És un llibre que hauria <strong>de</strong> ser <strong>de</strong> lectura obligatòria a totes les<br />

escoles i instituts. Una història commovedora, el relat d’un


29<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

su<strong>per</strong>vivent, que ens explica com l’Ibrahima, que va néixer a<br />

Guinea, va marxar <strong>de</strong> casa <strong>per</strong> buscar el seu germà petit. Un<br />

títol imprescindible <strong>per</strong> a tothom!<br />

LA LLIBRERIA LA LLOPA DE CALELLA<br />

RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Anna Miracle i David Acevedo (DAQ), Benvingut, nou món<br />

(Zahorí Books).<br />

Un recull d’i<strong>de</strong>es i iniciatives <strong>per</strong> a protegir el nostre planeta<br />

i<strong>de</strong>al <strong>per</strong> a compartir en família. De la mà <strong>de</strong>l Club <strong>de</strong>l Petit<br />

Activista <strong>de</strong> Zahorí Books. Questionem-nos, reflexionem i<br />

actuem! Prou bla bla bla!<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Michael Morpurgo, L’illa <strong>de</strong>ls frarets. Il·lustracions <strong>de</strong> Benji<br />

Davies. Traducció <strong>de</strong> David Nel·lo (Combel).<br />

Un naufragi davant d’un far enmig <strong>de</strong> la nit marca l’inici<br />

d’<strong>aquest</strong>a preciosa història que ens parla d’amistat, <strong>per</strong>sonatges<br />

nobles i valents, solitud, natura salvatge, guerra... De<br />

segones oportunitats i <strong>de</strong> tornar a casa.<br />

Juvenil:<br />

Elin Nilsson, Espais interiors. Traducció <strong>de</strong> Meritxell Salvany<br />

(Pagès Editors).<br />

L’adolescència és una etapa <strong>de</strong> <strong>de</strong>scoberta preciosa d’un mateix<br />

i <strong>de</strong>l món, <strong>per</strong>ò alhora també <strong>de</strong> muntanyes russes d’emocions<br />

i <strong>de</strong>senganys! Vuit relats curts que aprofun<strong>de</strong>ixen en el món<br />

interior <strong>de</strong> diversos adolescents que fan front a emocions i<br />

situacions reals i complica<strong>de</strong>s ben diferents.<br />

LA LLIBRERIA QUART CREIXENT<br />

DE PALMA RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Gusti (il·lustracions), Alícia Acosta i Luis Amavisca, Visca les<br />

ungles <strong>de</strong> colors! (Nubeocho).<br />

A en Joan li agradava pintar-se les ungles, fins que a l’escola<br />

se’n van començar a riure. Aquell mateix dia, el pare va <strong>de</strong>cidir<br />

que ell també es pintaria les ungles. Un llibre inspirat en fets<br />

reals sobre el respecte i la igualtat.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Mercè Rodoreda, La noieta daurada i altres contes. Il·lustracions<br />

d’Albert Asensio (la Galera).<br />

Recull <strong>de</strong> narracions <strong>per</strong> a infants <strong>de</strong> Mercè Rodoreda, la faceta<br />

menys coneguda <strong>de</strong> la seva obra. Són texts innovadors, en els<br />

quals l’autora juga amb els límits <strong>de</strong> la realitat i la ficció i ens proposa<br />

un viatge ple d’emocions a un univers natural i màgic, farcit<br />

d’animals i <strong>per</strong>sones, <strong>per</strong>ò també <strong>de</strong> fa<strong>de</strong>s, bruixes i sirenes.<br />

Juvenil:<br />

Cristina Llorente i Flavia Gargiulo, Tanmateix, la màgia (Disset<br />

Edició).<br />

Llibre en format còmic. Passejada pel passat i present <strong>de</strong> Palma.<br />

Una ciutat on un home feiner, entusiasta i <strong>per</strong>severant es <strong>de</strong>dicà<br />

a fer realitat els somnis <strong>de</strong>ls més petits. On va fer possible,<br />

tanmateix, la màgia.<br />

LA LLIBRERIA SALTAMARTÍ<br />

DE BADALONA RECOMANA:<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Inga Moore, El bibliobús <strong>de</strong> l’Ant. Traducció <strong>de</strong> Maria Bertran<br />

Beascoa (Baula).<br />

Un àlbum il·lustrat molt bonic que ens transmet la importància<br />

<strong>de</strong> les biblioteques i el gust <strong>per</strong> la lectura compartida.<br />

SVEN BRANDSMA / UNSPLASH


30<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Elise Gravel, L’Olga i l’estranya criatura sense nom. Traducció<br />

d’Isabel Obiols (Blackie Books).<br />

Un llibre i<strong>de</strong>al <strong>per</strong> a motivar la lectura i <strong>per</strong> a riure amb les observacions<br />

científiques <strong>de</strong> l’Olga i els seus <strong>de</strong>scobriments, una<br />

protagonista divertida que no s’ajusta als estereotips.<br />

Lectors <strong>de</strong> 6 anys a 12:<br />

Tina Vallès, Els pòstits <strong>de</strong>l senyor Nohisoc. Il·lustracions Christian<br />

Inaraja. Premi Joaquim Folch i Torres (la Galera).<br />

És un joc <strong>de</strong> pistes divertidíssim que dóna visibilitat al<br />

<strong>de</strong>sconegut ofici <strong>de</strong> la correcció literària.<br />

Juvenil:<br />

Bernat Cormand, El cap als núvols (l’Altra Tribu).<br />

Una novel·la <strong>de</strong>licada, il·lustrada amb dibuixos <strong>de</strong>l mateix autor,<br />

que ens explica una història bonica d’amor i amistat entre dos<br />

nois i que fa visibles altres realitats.<br />

LA LLIBRERIA VAPOR VELL DE PREMIÀ<br />

DE MAR RECOMANA:<br />

Juvenil:<br />

Ana Pessoa, Mary John. Il·lustracions <strong>de</strong> Bernardo P. Carvalho<br />

i traducció <strong>de</strong> Mercè Ubach (l’Altra Tribu).<br />

Una tria claríssima, <strong>per</strong>què és una novel·la magnífica on una<br />

noia explica a través d’una carta els seus sentiments cap al<br />

Julio, el noi que li agrada. Una història d’amor, <strong>de</strong>samor i<br />

adolescència.<br />

Àlbum il·lustrat:<br />

Meritxell Martí i Xavier Salomó, Sunakay (Flamboyant).<br />

Un àlbum il·lustrat <strong>per</strong> a totes les edats, amb unes il·lustracions<br />

magnífiques, sobre dues germanes en un futur distòpic on el<br />

plàstic ho ha envaït tot i la vida animal ha <strong>de</strong>saparegut <strong>de</strong>l mar.<br />

ROBERT ANASCH / UNSPLASH


31<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Una vintenta <strong>de</strong> jocs en català<br />

<strong>per</strong> a <strong>regalar</strong> <strong>aquest</strong> <strong>Nadal</strong><br />

Els clàssics <strong>de</strong> sempre, <strong>de</strong> llengua, <strong>per</strong> a totes les edats, novetats... Us oferim una<br />

llista amb les propostes més <strong>de</strong>staca<strong>de</strong>s<br />

JÚLIA JULBE<br />

S’acosten les festes <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> i això vol dir que molta gent cerca<br />

jocs <strong>de</strong> taula en català <strong>per</strong> a <strong>regalar</strong>. No sempre és fàcil <strong>de</strong><br />

trobar-ne, encara costa, molts catàlegs continuen prioritzant<br />

els jocs en castellà i en anglès. A continuació, us oferim una<br />

llista amb els grans clàssics i les últimes novetats. Diverses<br />

propostes <strong>per</strong> a totes les edats en català. Fins i tot, el premiat<br />

com a millor joc d’edició pròpia <strong>de</strong>l 2021!<br />

Què és el Paraulògic, el joc lingüístic que ha revolucionat<br />

Twitter?


32<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

ELS JOCS DE TAULA CLÀSSICS<br />

EN CATALÀ<br />

“Catan” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys. Un <strong>de</strong>ls jocs <strong>de</strong> taula<br />

més populars <strong>de</strong>l país. L’objectiu <strong>de</strong>l joc és conquerir l’illa <strong>de</strong><br />

Catan, formada <strong>per</strong> dinou hexàgons <strong>de</strong> terreny envoltats <strong>per</strong><br />

mar, i colonitzar-la. Cada jugador comença la partida amb dos<br />

poblats i dues carreteres. N’haurà d’anar construint més, i arribar<br />

a convertir els poblats en ciutats, <strong>per</strong> expandir-se. Però <strong>per</strong><br />

construir-les necessitarà comerciar amb matèries primeres…<br />

Per a negociant i comerciant sorgeixen noves oportunitats,<br />

<strong>per</strong>ò “Catan” només pot tenir un sol sobirà: qui serà? Cada<br />

partida és diferent, <strong>per</strong>què el tauler <strong>de</strong> joc es crea <strong>de</strong> zero cada<br />

vegada. També té una versió júnior.<br />

“Carcassone” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> vuit anys. El joc es basa en<br />

la ciutat occitana <strong>de</strong> Carcassona traslladada a l’època medieval.<br />

És un joc d’estratègia i enginy, en què el tauler anirà creixent<br />

a mesura que avanci el joc. Torn rere torn, es va expandint<br />

un territori <strong>de</strong> ciutats, monestirs, prats i camins <strong>per</strong> on els<br />

jugadors hauran d’anar col·locant els seus cavallers, monjos,<br />

bandolers i pagesos, <strong>per</strong> fer créixer la seva influència. És un joc<br />

àgil i fàcil <strong>de</strong> jugar. Té una versió júnior.<br />

El fenomen <strong>de</strong>l Catan: l’anti-Monopoly que triomfa entre<br />

el jovent<br />

“Dixit” (Devir). <strong>Més</strong> <strong>de</strong> vuit anys. Els jugadors hauran d’explicar<br />

una història a partir d’una carta il·lustrada. Cadascú haurà<br />

d’utilitzar l’enginy i, sobretot, l’agilitat <strong>per</strong> a en<strong>de</strong>vinar quina<br />

és la imatge a<strong>de</strong>quada sense caure en el parany <strong>de</strong>ls adversaris.<br />

SET JOCS INFANTILS EN CATALÀ<br />

PER A REGALAR AQUEST NADAL<br />

“Monstrys” (Enpeu<strong>de</strong>joc Edicions). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> cinc anys. És<br />

una <strong>de</strong> les novetats infantils d’<strong>aquest</strong> <strong>Nadal</strong>. És un joc <strong>de</strong> cartes<br />

familiar d’intuïció i enginy en què el jugador ha d’es<strong>de</strong>venir el<br />

primer d’aconseguir tres cartes <strong>de</strong> missions Caça-Monstrys.<br />

Abans <strong>de</strong> començar, s’han <strong>de</strong> remenar les cartes <strong>de</strong> Monstrys<br />

i <strong>de</strong> Missions Caça-Monstrys <strong>per</strong> separat i col·locar-les cap<br />

<strong>per</strong> avall. A continuació, el primer jugador més atrevit ja pot<br />

començar a caçar-les. És una partida ràpida que es pot jugar<br />

amb els amics o la família.


33<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

“El monstre <strong>de</strong> colors” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> quatre anys. Els<br />

<strong>llibres</strong> d’“El monstre <strong>de</strong> colors” fan un salt i es converteixen en<br />

un joc <strong>de</strong> taula. És pensat <strong>per</strong> fomentar la comunicació verbal i<br />

treballar el reconeixement d’emocions i la seva expressió. En<br />

el joc, cada color representa un sentiment diferent. El monstre<br />

està confós i no sap què sent, els jugadors hauran <strong>de</strong> trobar<br />

l’ampolla correcta on guardar els sentiments.<br />

“Micomicons” (Enpeu<strong>de</strong>joc Edicions). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> vuit anys.<br />

És el primer joc familiar publicat <strong>per</strong> Enpeu<strong>de</strong>joc Edicions. Els<br />

micomicons són els familiars <strong>de</strong>ls gnoms i els follets, i a la nit<br />

surten al bosc a fer malifetes. Els jugadors són els forasters, que<br />

hauran d’endinsar-se al Bosc <strong>de</strong>ls Micomicons. En <strong>aquest</strong> bosc<br />

hi trobaran uns quants <strong>per</strong>sonatges màgics que els ajudaran i<br />

d’altres que els posaran entrebancs <strong>per</strong> a arribar fins al palau<br />

<strong>de</strong>l Rei <strong>de</strong>ls Micomicons.<br />

“Room” (GDM Games). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> vuit anys. En <strong>aquest</strong> joc<br />

els jugadors hauran d’endreçar la seva habitació i trobar com<br />

més monstres millor. Basat en la col·lecció <strong>de</strong> novel·la gràfica<br />

“Agus i els monstres”, <strong>de</strong> Jaume Copons i Liliana Fortuny. De<br />

l’autor Pak Gállego.<br />

“El fruiter” (Haba). A partir <strong>de</strong> tres anys. Els jugadors han <strong>de</strong><br />

recollir tota la fruita <strong>de</strong>ls arbres abans que el corb se l’endugui.<br />

En <strong>aquest</strong> cas, hi tindran un pa<strong>per</strong> clau els daus; segons<br />

què indiquin, els jugadors recol·lectaran una peça o diverses<br />

d’un arbre i les introduiran a la cistella amb la fruita abans <strong>de</strong><br />

completar el trencaclosques <strong>de</strong>l corb.<br />

“La traca” (Cartes Catalanes). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> sis anys. És un<br />

joc <strong>de</strong> cartes sobre <strong>per</strong>sonatges i elements festius <strong>de</strong> la cultura<br />

popular catalana. Es divi<strong>de</strong>ix en vuit colls o colors, cadascun<br />

<strong>de</strong>ls quals fa referència a un grup <strong>de</strong> figures <strong>de</strong>l bestiari festiu<br />

català. Es reparteixen quatre cartes a cada jugador i se’n col·loca<br />

una altra al mig <strong>de</strong>l tauler. A sorts, un primer jugador haurà <strong>de</strong>


34<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

posar una carta al costat <strong>de</strong> la carta central que sigui <strong>de</strong>l color<br />

adjacent, és a dir, un grau més fred o un grau més calent que<br />

la carta central. El següent jugador haurà <strong>de</strong> seguir la mateixa<br />

dinàmica i, successivament, cada jugador haurà d’agafar una<br />

carta <strong>de</strong> la pila <strong>per</strong> tenir-ne sempre quatre a la mà. Quan a la<br />

taula hi hagi quatre cartes segui<strong>de</strong>s (vermella, carabassa, groga<br />

i verda) haurà fet una traca i, <strong>per</strong> tant, haurà obtingut un punt.<br />

Els jugadors que aconsegueixin, <strong>per</strong> exemple, quatre cartes <strong>de</strong><br />

colors seguits i també quatre números seguits o iguals faran un<br />

Sant Joan i aconseguiran dos punts. A mesura que s’assoleixen<br />

els objectius, el jugador va sumant punts.<br />

“Alakazum!” (Zombi Paella). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys. En un<br />

món envaït <strong>per</strong> la cultura nord-americana, una bruixa valenciana,<br />

una catalana, una gallega, una basca i una andalusa<br />

li planten cara amb l’ajuda <strong>de</strong> pocions, sortilegis i les seves<br />

pròpies tradicions. Els jugadors hauran <strong>de</strong> gestionar correctament<br />

un llistat <strong>de</strong> sortilegis, diversos objectes i <strong>per</strong>sonatges<br />

<strong>de</strong> cinc cultures diferents <strong>per</strong> enfrontar-se a un enemic final.<br />

El primer jugador que <strong>de</strong>rroti una <strong>de</strong> les tradicions invasores<br />

guanyarà la partida. És un joc <strong>de</strong> cartes <strong>de</strong> bruixes i tradicions<br />

en català, castellà, èuscar i gallec. Enguany també s’ha anunciat<br />

l’expansió <strong>de</strong>l joc, que compta amb setanta cartes il·lustra<strong>de</strong>s<br />

i la incorporació <strong>de</strong> <strong>per</strong>sonatges nous.<br />

JOCS EN CATALÀ PER A JUGAR<br />

TOTA LA FAMÍLIA<br />

“Codi secret” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> vuit anys. En <strong>aquest</strong> joc<br />

només els caps <strong>de</strong>ls espies coneixen la i<strong>de</strong>ntitat secreta <strong>de</strong> cada<br />

agent. La resta <strong>de</strong>ls jugadors els hauran <strong>de</strong> trobar únicament<br />

amb pistes forma<strong>de</strong>s <strong>per</strong> un mot i una xifra, <strong>per</strong>ò hauran d’evitar<br />

assenyalar les paraules <strong>de</strong> l’equip rival i, sobretot, l’assassí.<br />

“Sherlock” (GM Games). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys. Joc <strong>de</strong> misteri<br />

que consisteix a resoldre un cas amb una trentena <strong>de</strong> pistes,<br />

pel cap baix. No obstant això, no totes les pistes són rellevants.<br />

Els jugadors s’hauran d’encarregar <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir quines pistes<br />

revelen i quines <strong>de</strong>scarten. Les pistes irrellevants que es facin<br />

servir restaran punts. Els jugadors hauran <strong>de</strong> triar una bona<br />

estratègia i saber prioritzar les millors pistes <strong>per</strong> a resoldre el<br />

cas. També té una versió júnior, amb petites modificacions en<br />

les normes i les trames <strong>per</strong> a fer-ho més fàcil i accessible. En<br />

<strong>aquest</strong> “Sherlock Junior” hi ha en Suriguri, un suricata <strong>de</strong>l<br />

zoo que ha <strong>de</strong>saparegut i que caldrà trobar.


35<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

“L’Illa prohibida” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys. Un grup<br />

d’intrèpids aventurers té una missió: capturar els quatre tresors<br />

sagrats d’una mítica illa misteriosa abans no s’enfonsi<br />

completament. És un joc col·laboratiu en què cada jugador té<br />

una habilitat específica que ha <strong>de</strong> posar al servei <strong>de</strong> l’equip.<br />

Per guanyar, cal raonar, enraonar i col·laborar amb la resta<br />

<strong>de</strong> jugadors.<br />

D’<strong>aquest</strong>a manera, miren <strong>de</strong> fer créixer el poblat i aconseguir<br />

nous avenços. Cal fer una bona planificació que <strong>per</strong>meti d’obtenir<br />

prou aliments al final <strong>de</strong>l dia. El jugador que aconsegueixi<br />

els objectius i pros<strong>per</strong>ar, guanyarà el joc.<br />

JOCS PER A APRENDRE CATALÀ<br />

“Scrabble”. <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> sis anys. És el joc <strong>de</strong> paraules clàssic<br />

que té com a <strong>de</strong>safiament <strong>de</strong> lletrejar paraules creua<strong>de</strong>s sobre<br />

un tauler <strong>de</strong> joc fent servir fitxes amb lletres que tenen valors<br />

diferents. L’objectiu és aconseguir la màxima puntuació, que<br />

es mesurarà segons el valor <strong>de</strong> cada lletra i la puntuació <strong>de</strong> les<br />

possibles caselles amb premi <strong>de</strong>l tauler.<br />

“La fallera calavera” (Zombi Paella). <strong>Més</strong> gran <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys.<br />

Després d’haver mort en una mascletà a causa d’un error <strong>de</strong><br />

seguretat, una fallera torna a la vida convertida en zombi.<br />

Només hi ha una manera <strong>de</strong> calmar la seva ira apocalíptica:<br />

cuinar-li una bona paella. Amb l’ajuda <strong>de</strong> la Dama d’Elx, les<br />

monleonetes i el capità moro i objectes com la poció d’orxata<br />

i el taronger putrefacte, haureu <strong>de</strong> cercar els cinc ingredients<br />

necessaris <strong>per</strong> a salvar el món. Podreu trobar la cuixa <strong>de</strong> pollastre,<br />

el conill o el garrofó?<br />

“Enigmàrius” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> dotze anys. Màrius Serra<br />

i Oriol Coma van convertir el programa Engimàrius <strong>de</strong> Catalunya<br />

Ràdio en un joc <strong>de</strong> taula. És un joc que dóna les eines <strong>per</strong> a<br />

resoldre enigmes i aprendre a fer-ne. Una competició verbal.<br />

Enric Aguilar: ‘La Fallera Calavera <strong>de</strong>smunta molt tòpics<br />

sobre els valencians i la seua llengua’<br />

“4 Data Brokers” (GDM Games). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> vuit anys. Quatre<br />

ron<strong>de</strong>s, quatre cartes i quatre juga<strong>de</strong>s. Tot gira al voltant <strong>de</strong>l número<br />

quatre. Els jugadors es transformen en Data Brokers que trafiquen<br />

i distribueixen informació a les empreses, corporacions i governs.<br />

Durant la partida, reben cartes amb objectius i reben punts <strong>per</strong> a<br />

complir-los. Guanya el jugador que obtingui més punts. És un joc <strong>de</strong><br />

cartes que neix <strong>de</strong> la novel·la Jugar-s’hi la vida, <strong>de</strong> Màrius Serra.<br />

“Stone age” (Devir). <strong>Més</strong> grans <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys. El joc és un viatge<br />

apassionant al passat, a l’època <strong>de</strong> pedra, on els jugadors<br />

hauran <strong>de</strong> competir entre si mentre reviuen els costums <strong>de</strong>ls<br />

avantpassats, és a dir, tallar fusta, picar pedra o buscar or al riu.


36<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Postals <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> en català: solucions<br />

<strong>per</strong> als dubtes més freqüents<br />

Us oferim un recull <strong>de</strong> dubtes <strong>de</strong> llengua relacionats amb <strong>Nadal</strong> <strong>per</strong> escriure<br />

correctament les felicitacions<br />

JORDI BADIA I PUJOL<br />

S’acosta <strong>Nadal</strong> i arriben dubtes lingüístics. Voleu escriure<br />

correctament les millors postals <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>? Us donem consells<br />

<strong>per</strong> a evitar mots i expressions <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> que encara sentim<br />

molt i que po<strong>de</strong>m esmenar ben fàcilment.<br />

Les vint fires <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> que no po<strong>de</strong>u passar <strong>per</strong> alt


37<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

EL “CAGATIÓ” O EL TIÓ?<br />

Encara que algun diccionari registri cagatió, és un mot que<br />

hauríem d’evitar. Del tronc que dóna regals <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>, sempre<br />

n’hem dit “el tió” i <strong>de</strong> l’acció <strong>de</strong> clavar-hi cops <strong>per</strong> obtenir-ne<br />

els presents, se’n diu fer cagar el tió i no pas cagar el tió. Per<br />

entendre’ns, el que caga és el tronc, no pas els picadors. “Que el<br />

tió us cagui molts regals”, diem, <strong>per</strong> exemple. En <strong>aquest</strong> article<br />

po<strong>de</strong>u veure alguna confusió que ha originat el tió: “L’heu<br />

cagada, parlant clar i català”.<br />

Com el tió ha es<strong>de</strong>vingut un element imprescindible <strong>de</strong><br />

<strong>Nadal</strong>: <strong>de</strong> cremar-lo a caçar-lo<br />

NADALS O NADAL?<br />

En català, “<strong>Nadal</strong>” és sempre singular, llevat, és clar, que<br />

diguem, <strong>per</strong> exemple, “tots els nadals <strong>de</strong> la meva vida”. Genèricament,<br />

doncs, no hem <strong>de</strong> fer servir el plural. Diem: “On<br />

aniràs, enguany, <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>?” (i no pas: “On aniràs <strong>aquest</strong>s<br />

<strong>Nadal</strong>s?”); “Bon <strong>Nadal</strong>” (i no pas “Bons <strong>Nadal</strong>s”)…<br />

<strong>Nadal</strong>. Temps ha, abans <strong>de</strong> la missa <strong>de</strong>l Gall s’havia cantat<br />

el Cant <strong>de</strong> la Sibil·la, un costum que es va anar <strong>per</strong><strong>de</strong>nt a tot<br />

arreu, llevat <strong>de</strong> Mallorca, l’Alguer i alguns municipis on es va<br />

recu<strong>per</strong>ar mo<strong>de</strong>rnament, com ara Gandia i Ontinyent.<br />

“PARE NOEL” O “PARE NADAL”?<br />

“És un intrús, un visitant d’un món que no és el nostre, una<br />

figura banal, un reclam comercial baratíssim, un mite <strong>de</strong>ssubstanciat,<br />

un homenet que fins i tot apareix –cada any més<br />

abundant, ai dolor– pujant ridículament als balcons i finestres<br />

<strong>de</strong>ls nostres carrers, una figureta sense fantasia, sense màgia<br />

i sense majestat.” Així <strong>de</strong>fineix l’escriptor Joan Francesc Mira<br />

el <strong>per</strong>sonatge (en <strong>aquest</strong> article) i, alhora, ens fa veure que<br />

totes les llengües en tradueixen el nom. A Anglaterra el nom<br />

tradicional és Father Christmas i en <strong>aquest</strong> nom s’han basat<br />

la gran majoria <strong>de</strong> llengües <strong>de</strong>l nostre voltant: francès, Père<br />

Noël; italià, Babbo Natale; romanès, Moș Crăciun. I també<br />

l’alemany, Weihnachtsmann, i el neerlandès, Kerstman… És a<br />

dir, Noel tan sols es diu en francès. I en castellà, que el copia.<br />

Vegeu-ne més informació en <strong>aquest</strong> article: “Pare Noel o<br />

Pare <strong>Nadal</strong>?”<br />

Vuitanta refranys <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>, Cap d’Any i Reis<br />

Hem <strong>de</strong> dir ‘el <strong>Nadal</strong>’ o ‘<strong>Nadal</strong>’?<br />

EL NADAL O NADAL?<br />

Cada vegada sentim més “al <strong>Nadal</strong>” o “pel <strong>Nadal</strong>” allà on<br />

abans dèiem “<strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>”. O bé, <strong>per</strong> exemple, “El <strong>Nadal</strong> és una<br />

època <strong>de</strong> celebració” on abans dèiem, simplement, “<strong>Nadal</strong> és<br />

una època…”. Sembla que “la Navidad” ens vulgui fer canviar<br />

innecessàriament la manera tradicional <strong>de</strong> dir-ho. Po<strong>de</strong>u llegir-ne<br />

més informació i més exemples en <strong>aquest</strong> article: “Us<br />

agrada “el <strong>Nadal</strong>”?”<br />

Vint poemes <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> <strong>per</strong> a escriure felicitacions<br />

ES DIU LA “NIT BONA”?<br />

Abans, la vigília <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> la gent no tenia <strong>per</strong> costum d’anar a<br />

dormir tard, ni <strong>de</strong> fer cap gran celebració, ni cap tec, sinó a tot<br />

estirar un humil ressopó <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la missa <strong>de</strong>l Gall. Potser<br />

<strong>per</strong> això no n’hem dit mai Nit bona, sinó, simplement, nit <strong>de</strong><br />

PHIL HEARING /UNSPLASH


38<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

JONATHAN MEYER /UNSPLASH<br />

“CAP D’ANY” O “ANY NOU”?<br />

Per influència <strong>de</strong>l castellà, molta gent diu any nou, en compte<br />

<strong>de</strong> Cap d’Any, una <strong>de</strong>nominació que compartim amb els italians<br />

(Capodanno), <strong>per</strong>ò no amb els francesos (le jour <strong>de</strong> l’an) ni amb<br />

els portuguesos i espanyols (ano-novo, año nuevo). També es<br />

manté encara en algunes contra<strong>de</strong>s el nom Ninou, que ja feia<br />

servir Jaume I en la Crònica (“Aquí uenguem ans <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> e romanguem<br />

tro a Ninou en Oriola”) i que fins i tot ha <strong>de</strong>ixat una<br />

dita, referida a l’allargament <strong>de</strong>l dia: “Per Ninou, un pas <strong>de</strong> bou.”<br />

De la nit <strong>de</strong> Sant Silvestre, hi ha qui en diu la nit <strong>de</strong> fi d’any o,<br />

simplement, el fi d’any, calcant l’espanyol fin <strong>de</strong> año. Tampoc<br />

no és estrany <strong>de</strong> sentir Nit vella (còpia <strong>de</strong> Nochevieja). Doncs<br />

ni l’una cosa ni l’altra: així com hem dit que la nit <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> no<br />

té cap nom particular, tampoc no en té la <strong>de</strong> la vigília <strong>de</strong> Cap<br />

d’Any, que anomenem, simplement, nit <strong>de</strong> Cap d’Any.<br />

“FELIÇ ANY NOU” O “BON ANY”?<br />

La fórmula tradicional <strong>per</strong> a felicitar el canvi d’any és Bon<br />

any!, tot i que sentireu Bon any nou i fins i tot Feliç any nou,<br />

amb <strong>aquest</strong>a fal·lera <strong>de</strong> posar feliç a tot arreu. Si mirem les<br />

llengües <strong>de</strong>l voltant, veurem que el francès sol optar <strong>per</strong> una<br />

fórmula curta, la mateixa que el català (“bonne année”), el<br />

portuguès es <strong>de</strong>canta <strong>per</strong> l’ús <strong>de</strong> “feliç” (“feliz Ano Novo”)<br />

i l’italià també (“felice anno nuovo”), tot i tenir la versió<br />

breu (“buon anno”). Tornant al català, doncs, és ben normal<br />

que en una felicitació nadalenca hi diguem Bon <strong>Nadal</strong> i bon<br />

any! o, simplement, Bones festes!, <strong>per</strong> bé que els diccionaris<br />

i manuals també registren Bon <strong>Nadal</strong> i feliç any nou. Hauríem<br />

d’evitar, això sí, aquell calc <strong>de</strong>l pròs<strong>per</strong> any nou, que va estar<br />

tan en voga anys enrere.<br />

“REIS MAGS” O “REIS D’ORIENT”?<br />

El dia 5 <strong>de</strong> gener al vespre arriben els Reis. Així és com<br />

s’anomenen <strong>aquest</strong>s tres <strong>per</strong>sonatges bíblics, tot i que el<br />

nom sencer és Reis d’Orient o Reis <strong>de</strong> l’Orient. En canvi, no<br />

n’hauríem <strong>de</strong> dir Reis Mags ni Reis Màgics. De la passejada<br />

<strong>de</strong>ls Reis pels carrers, se’n diu la cavalcada (no pas cavalgata).<br />

Aprofitant l’avinentesa, procurem que no es <strong>per</strong>di l’ús <strong>de</strong>l<br />

verb passar associat a <strong>aquest</strong>a tradició, tant <strong>per</strong> a la <strong>de</strong>sfilada<br />

(“A quina hora passaran els Reis?”) com també <strong>per</strong> a l’acció<br />

<strong>de</strong> dur els obsequis, com a sinònim <strong>de</strong> ‘portar’ (“Què t’han<br />

passat els Reis?”).<br />

Les cavalca<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Reis històriques<br />

PS. La cap <strong>de</strong> redacció <strong>de</strong> VilaWeb Es<strong>per</strong>ança Camps, menorquina,<br />

em fa avinent que a les Balears la vigília d’una festa<br />

s’anomena “dissabte”, <strong>de</strong> manera que el 24 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre és<br />

el dissabte <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>, el 31 és el dissabte <strong>de</strong> Cap d’Any i el 5<br />

<strong>de</strong> gener és el dissabte <strong>de</strong>ls Reis. Així mateix, <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>mà<br />

d’una festa (si també és festa) se’n diu “mitjana festa”. El<br />

dia <strong>de</strong> Sant Esteve, doncs, és la mitjana festa <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> –o<br />

també segona festa <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>, tal com confirma el professor<br />

Gabriel Bibiloni.


39<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Quines activitats po<strong>de</strong>m fer amb nens<br />

<strong>aquest</strong> <strong>Nadal</strong>?<br />

Us oferim una llista <strong>de</strong> quinze activitats <strong>per</strong> a fer amb nens arreu <strong>de</strong>ls Països Catalans<br />

MARINA ARBÓS<br />

Per als infants, <strong>de</strong>sembre vol dir vacances. Per això, molts<br />

adults cerquen activitats <strong>per</strong> a fer durant <strong>aquest</strong>s dies i omplir<br />

<strong>de</strong> màgia <strong>aquest</strong>es dates tan assenyala<strong>de</strong>s. No sabeu què fer<br />

amb els nens <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>? Us oferim una llista d’i<strong>de</strong>es <strong>per</strong> a fer<br />

arreu <strong>de</strong>l país amb tota la família.


40<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

FIRES DE NADAL ARREU DEL TERRITORI<br />

Amb l’arribada <strong>de</strong> la temporada nadalenca, el país s’omple <strong>de</strong><br />

mercats i fires <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>. N’hi ha <strong>de</strong> tota mena: d’històrics, <strong>de</strong><br />

molt concorreguts, <strong>de</strong> famosos <strong>per</strong> l’entorn on es fan… Molts<br />

es fan pels volts <strong>de</strong> Santa Llúcia, que originàriament era el començament<br />

<strong>de</strong>ls preparatius nadalencs. La majoria ofereixen<br />

productes estrictament nadalencs, com ara pessebres, neules,<br />

torrons, tions i guarniments <strong>per</strong> a la llar. Així, es converteixen<br />

en una bona opció <strong>per</strong> a passejar amb la canalla durant <strong>aquest</strong>es<br />

vacances. En <strong>de</strong>staquen la Fira <strong>de</strong> Santa Llúcia <strong>de</strong> Barcelona,<br />

el Mercat <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> <strong>de</strong> Perpinyà, el Mercat <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> <strong>de</strong> la Ciutat<br />

<strong>de</strong> les Arts <strong>de</strong> València i la Fira <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> i Reis <strong>de</strong> Palma.<br />

RECORREGUTS LUMÍNICS QUAN<br />

ES PON EL SOL<br />

Com més va hi ha més edificis emblemàtics, recintes i jardins<br />

que s’omplen <strong>de</strong> llums durant la temporada <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>. Al país,<br />

enguany <strong>aquest</strong>a tendència ha pres més força que mai. Per<br />

primera vegada, quatre espais es transformen en paisatges<br />

lluminosos <strong>per</strong> celebrar <strong>aquest</strong>es dates: els Jardins <strong>de</strong> Pedralbes<br />

i el Recinte Mo<strong>de</strong>rnista <strong>de</strong> Sant Pau a Barcelona i l’Oceanogràfic<br />

i els Jardins <strong>de</strong>ls Vivers a València. Són una manera<br />

diferent <strong>de</strong> gaudir <strong>de</strong> les llums <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>.<br />

Recorreguts lumínics <strong>per</strong> <strong>Nadal</strong>: quins recintes es transformen<br />

quan es pon el sol?<br />

Les vint fires <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> que no po<strong>de</strong>u passar <strong>per</strong> alt<br />

EL POBLET DE NADAL D’ANDORRA LA VELLA<br />

A Andorra la Vella, fins el 26 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre hi haurà el Poblet<br />

<strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>, que transformarà la ciutat durant la temporada<br />

nadalenca. Cada divendres, dissabte i diumenge, s’hi podran<br />

sentir nadales i música en directe, i els més petits podran fer<br />

cagar el tió. El mercat inclourà tallers, espectacles, un parc <strong>de</strong><br />

<strong>Nadal</strong> i un munt d’activitats <strong>per</strong> a tota la família. Una parada<br />

obligatòria <strong>per</strong> als nens que volen lliurar les cartes al Pare <strong>Nadal</strong><br />

i als Reis d’Orient és l’Oficina <strong>de</strong> Correus Màgica, que serà a la<br />

plaça <strong>de</strong> Guillemó i la vigilaran els famosos menairons.<br />

Comú d’Andorra la Vella. TONY LARA<br />

CAÇAR TIONS AL BOSC<br />

Amagats pels boscs <strong>de</strong> Catalunya podreu trobar tions. Aquesta<br />

és una iniciativa <strong>de</strong> Caçations que vol que els més menuts<br />

siguin partícips d’<strong>aquest</strong>a tradició nadalenca. Amb l’ajuda<br />

d’un mapa i unes coor<strong>de</strong>na<strong>de</strong>s GPS que s’enviaran el dia<br />

abans, comença l’aventura d’endinsar-se al bosc a la recerca<br />

d’una soca màgica. S’ha d’escollir una zona i fer una reserva<br />

prèvia. Enguany, podreu trobar tions amagats a Riudarenes,<br />

al Montseny, Rupit i Camprodon, entre més indrets, i el preu<br />

és <strong>de</strong> 35 euros.


41<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

Fires <strong>de</strong>l Tió 2021: quins mercats estan <strong>de</strong>dicats a<br />

<strong>aquest</strong>a soca màgica?<br />

Postals <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> en català: solucions <strong>per</strong> als dubtes<br />

més freqüents<br />

PISTES DE GEL A LA CIUTAT<br />

Moltes ciutats, quan s’acosta <strong>Nadal</strong> aprofiten <strong>per</strong> instal·lar una<br />

pista <strong>de</strong>l gel temporal. És una proposta que com més va més<br />

força guanya. Fins el 6 <strong>de</strong> gener, torna a València la pista <strong>de</strong> gel<br />

a la plaça <strong>de</strong> l’Ajuntament. Com a novetat, enguany s’estrena<br />

la pista <strong>de</strong> gel <strong>de</strong>l districte <strong>de</strong> Nou Barris <strong>de</strong> Barcelona, que<br />

s’instal·larà als Jardins <strong>de</strong> Can Xiringoi, al barri <strong>de</strong> Vilapicina<br />

i la Torre Llobeta. La pista estarà en funcionament fins el 9<br />

<strong>de</strong> gener. Aquesta moda s’estén fins a les Illes, on Alaior ha<br />

muntat una pista que obrirà <strong>de</strong>l 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 9 <strong>de</strong> gener<br />

al poliesportiu municipal.<br />

Com el tió ha es<strong>de</strong>vingut un element imprescindible <strong>de</strong><br />

<strong>Nadal</strong>: <strong>de</strong> cremar-lo a caçar-lo<br />

NADAL AL POBLE ESPANYOL<br />

Del 18 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 5 <strong>de</strong> gener, <strong>de</strong> 10.00 a 19.00, el Poble<br />

Espanyol <strong>de</strong> Barcelona es convertirà en un calendari<br />

d’advent gegant amb vint-i-quatre racons sorpresa que<br />

representaran les vint-i-quatre finestres <strong>de</strong>l calendari. En<br />

<strong>aquest</strong>s racons, els visitants trobaran un bosc màgic, el caganer,<br />

un pessebre, un arbre <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> gegant i els pastorets,<br />

entre més coses. Els nens que s’hi acostin podran visitar la<br />

casa <strong>de</strong>l Pare <strong>Nadal</strong> i donar la carta als Reis d’Orient. Per a<br />

visitar els <strong>per</strong>sonatges més màgics <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> caldrà reservar<br />

hora. Po<strong>de</strong>u comprar les vostres entra<strong>de</strong>s a la web <strong>de</strong>l Poble<br />

Espanyol.<br />

MENUT PALAU A VALÈNCIA<br />

El Palau <strong>de</strong> la Música <strong>de</strong> València ha programat <strong>de</strong>l 28 al 30 <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sembre un cicle nadalenc <strong>per</strong> gaudir en família. Com a preludi,<br />

el dissabte 18 hi ha una sessió <strong>de</strong> dansa participativa amb<br />

música en directe, amb el Nanobucle El Desván <strong>de</strong> la Navidad.<br />

La programació a l’Almodí inclou contes i música popular amb<br />

titelles, obres <strong>de</strong> teatre i concerts. La novetat d’enguany és que<br />

els espectacles aniran acompanyats d’exposicions <strong>de</strong> titelles<br />

i més objectes d’attrezzo com, <strong>per</strong> exemple, vestuari d’època.<br />

Així volen millorar i completar l’ex<strong>per</strong>iència cultural. Po<strong>de</strong>u<br />

comprar les entra<strong>de</strong>s en <strong>aquest</strong>a web.


42<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

UNA ALTRA MANERA DE FER EL<br />

PESEBRE: A LA PLATJA I DE SORRA<br />

A la platja <strong>de</strong> la Pineda, a Vila-seca, cada any fan un pesebre <strong>de</strong><br />

sorra quan arriba la temporada nadalenca. Uns quants artistes<br />

internacionals han donat forma a la sorra <strong>per</strong> aconseguir una<br />

escultura única i diferent. Ocupen dos-cents metres quadrats<br />

i <strong>per</strong> a fer-la es necessiten vora quatre-centes tones <strong>de</strong> sorra<br />

barreja<strong>de</strong>s amb argila, que la fa més consistent. Cada any tenen<br />

una temàtica concreta i enguany volen mostrar les conseqüències<br />

<strong>de</strong> la crisi climàtica. Els Reis porten molins <strong>de</strong> vent i<br />

plaques solars, el naixement <strong>de</strong>sapareix sota les aigües <strong>de</strong> la<br />

mar i al caganer l’acompanyen un munt <strong>de</strong> residus. El podreu<br />

visitar fins el 6 <strong>de</strong> gener.<br />

CIRC A L’ATENEU POPULAR 9 BARRIS<br />

L’Ateneu Popular 9 Barris presenta Sotrac, dirigida <strong>per</strong> Raül<br />

Garcia, <strong>de</strong> la companyia Les <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> Barbara. És el nou<br />

espectacle <strong>de</strong>l circ d’hivern que tria l’humor sense renunciar<br />

a la reflexió sobre els problemes socials <strong>de</strong>l moment. És una<br />

proposta <strong>de</strong> circ contemporània, <strong>de</strong> creació col·lectiva i <strong>per</strong> a<br />

tots els públics, que es podrà veure <strong>de</strong>l 18 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 23 <strong>de</strong><br />

gener. Po<strong>de</strong>u comprar les vostres entra<strong>de</strong>s en <strong>aquest</strong> enllaç.<br />

Vuitanta refranys <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong>, Cap d’Any i Reis<br />

FÀBRICA DELS REIS D’ORIENT<br />

A LA FABRA I COATS<br />

Del 28 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 4 <strong>de</strong> gener, <strong>de</strong> 17.00 a 21.00, la Fabra<br />

i Coats <strong>de</strong> Barcelona es transformarà en la Fàbrica <strong>de</strong>ls Reis<br />

d’Orient. Els infants podran veure com els reis treballen <strong>per</strong><br />

po<strong>de</strong>r repartir tots els regals la nit <strong>de</strong>l 5 <strong>de</strong> gener i com els<br />

preparen. Durant la visita, els infants que vulguin podran


43<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

acostar-se fins a l’oficina <strong>de</strong> correus on els patges rebran les<br />

cartes. A més, els visitants podran gaudir d’un espectacle <strong>de</strong><br />

llums i colors, ple <strong>de</strong> màgia.<br />

Tot i que l’entrada és <strong>de</strong> franc, caldrà reservar hora. Ho podreu<br />

fer a partir <strong>de</strong>l 14 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre a les 10.00.<br />

LA CIUTAT DELS SOMNIS<br />

Una iniciativa semblant és el festival la Ciutat <strong>de</strong>ls Somnis que<br />

es fa al recinte <strong>de</strong> la Fira <strong>de</strong> Barcelona <strong>de</strong>l 27 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 31<br />

<strong>de</strong> gener. Hi haurà quatre grans àrees amb una gran varietat<br />

d’activitats <strong>per</strong> a gaudir a l’aire lliure. Hi haurà una zona <strong>per</strong> a<br />

fer-hi esport, com ara tenis i bàsquet; una <strong>de</strong> mobilitat, amb<br />

una pista <strong>de</strong> patinatge i un circuit <strong>per</strong> anar amb bici; una <strong>de</strong> jocs<br />

amb un Trivial i una cursa <strong>de</strong> contenidors; i una <strong>de</strong> cultural,<br />

on podreu trobar un karaoke i un taller <strong>de</strong> circ, entre moltes<br />

més activitats. L’entrada és <strong>de</strong> franc i no cal fer reserva <strong>per</strong> a<br />

accedir-hi. L’horari és <strong>de</strong> 10.00 a 18.00.<br />

Les cavalca<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Reis històriques<br />

EXPOJOVE A VALÈNCIA<br />

La Fira <strong>de</strong> la Infància i la Joventut <strong>de</strong> València s’ha convertit<br />

en un punt <strong>de</strong> trobada <strong>per</strong> a moltes famílies durant la temporada<br />

nadalenca. Del 26 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 4 <strong>de</strong> gener, d’11.00 a 20.00,<br />

tothom que s’hi acosti podrà gaudir d’un espai ple d’activitats,<br />

teatre, música i entreteniment. Un altre <strong>de</strong>ls espais clàssics <strong>de</strong><br />

la fira és la zona d’atraccions, una fira dins la fira. A la web <strong>de</strong><br />

l’Expojove po<strong>de</strong>u comprar les entra<strong>de</strong>s.<br />

FIRA D’ATRACCIONS DE VALÈNCIA<br />

La tradicional fira d’atraccions <strong>de</strong> València torna <strong>de</strong>l primer<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre al 22 <strong>de</strong> gener. Petits i grans podran <strong>de</strong>ixar anar<br />

una bona dosi d’adrenalina damunt les atraccions situa<strong>de</strong>s<br />

entre l’avinguda <strong>de</strong> França i el carrer <strong>de</strong> l’Enginyer Manuel<br />

Soto. L’horari serà <strong>de</strong> dilluns a dijous i diumenges, <strong>de</strong> 17.00 a<br />

0.00 i els divendres i dissabtes d’11.30 a 1.00. El recinte tindrà<br />

zona d’aparcament <strong>de</strong> franc.<br />

MUSICALS PENSATS PER ALS<br />

MÉS PETITS<br />

La cartellera catalana té unes quantes propostes <strong>per</strong> al públic<br />

infantil <strong>per</strong> gaudir durant <strong>aquest</strong> <strong>Nadal</strong>. Hi ha obres <strong>de</strong> titelles,<br />

d’ombres xineses i musicals. Un <strong>de</strong>ls espectacles més <strong>de</strong>stacats<br />

d’<strong>aquest</strong>a temporada a Barcelona és Bye Bye Monstre, una<br />

obra <strong>de</strong> Dagoll Dagom amb la música <strong>de</strong> Dàmaris Gelabert


44<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ESPECIAL NADAL<br />

recomanada <strong>per</strong> a nens entre tres anys i nou. El musical, que<br />

s’ha estrenat al teatre Poliorama, està inspirat en la situació <strong>de</strong><br />

confinament que han viscut milers <strong>de</strong> famílies. Po<strong>de</strong>u anar-hi<br />

fins el 23 <strong>de</strong> gener.<br />

RECORREGUT PELS PESEBRES<br />

DE PALMA<br />

A Mallorca és típic, durant la temporada nadalenca, d’anar amb<br />

la família a veure els pesebres <strong>de</strong> Palma. N’hi ha una vintena<br />

<strong>de</strong> repartits <strong>per</strong> la ciutat i la gent acostuma a fer un recorregut<br />

<strong>per</strong> visitar. Convents, esglésies i centres culturals n’exposen<br />

i alguns són autèntics tresors. Al Palau March es muntarà un<br />

pesebre napolità <strong>de</strong>ls anys setanta que es compondrà <strong>de</strong> més<br />

<strong>de</strong> dues mil figures. La ruta pot continuar fins al Centre Social<br />

<strong>de</strong> Sa Nostra, que guarda un tradicional pesebre mallorquí amb<br />

forma d’illa que vol representar la vida <strong>de</strong>l territori. Tampoc<br />

no es pot <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> veure el <strong>de</strong> la plaça <strong>de</strong> Cort, que és un <strong>de</strong>ls<br />

més visitats <strong>de</strong> Mallorca, i el <strong>de</strong>l Palau <strong>de</strong>l Consell, que és just al<br />

costat. A la web <strong>de</strong> <strong>Nadal</strong> a Palma po<strong>de</strong>u consultar els horaris<br />

específics <strong>de</strong> cadascun.<br />

Al teatre Condal, fins el 9 <strong>de</strong> gener, s’hi farà el Màgic d’Oz, <strong>de</strong><br />

La Brutal. El clàssic <strong>de</strong> Lyam Frank Baum es reinventa en una<br />

versió trencadora i, tot i que manté els <strong>per</strong>sonatges, <strong>aquest</strong>s<br />

presenten algunes novetats. Per exemple, l’espantaocells que<br />

cerca un cervell, està preocupat pel clima; l’home <strong>de</strong> llautó ara<br />

és un cíborg <strong>de</strong> gènere neutre, <strong>per</strong>ò continua cercant un cor, i<br />

el lleó ha passat a ser una lleona. L’espectacle <strong>de</strong> David Selvas,<br />

amb la música <strong>de</strong> Paula Jornet i Arnau Vallvé, està pensat <strong>per</strong><br />

a tots els públics a partir <strong>de</strong> cinc anys.


45<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENTREVISTA<br />

LOURDES MATEU<br />

“A la majoria <strong>de</strong> pacients amb<br />

covid <strong>per</strong>sistent els diagnostiquen<br />

equivocadament ansietat o <strong>de</strong>pressió”<br />

Entrevista a la doctora Lour<strong>de</strong>s Mateu, cap<br />

<strong>de</strong> la unitat <strong>de</strong> covid <strong>per</strong>sistent <strong>de</strong> l’Hospital<br />

Germans Trias i Pujol


46<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

LOURDES MATEU<br />

TXELL PARTAL<br />

Dos anys <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> l’arribada <strong>de</strong><br />

la covid-19 al món, encara hi ha<br />

molts dubtes al voltant <strong>de</strong>l virus.<br />

I un <strong>de</strong>ls principals <strong>de</strong>safiaments<br />

pen<strong>de</strong>nts té relació amb la covid<br />

<strong>per</strong>sistent. És a dir, aquells casos en<br />

què, malgrat haver passat la malaltia<br />

<strong>de</strong> manera lleu o mo<strong>de</strong>rada, tres mesos<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la infecció encara continuen<br />

els símptomes. Alguns són molt invalidants,<br />

com ara dolor muscular constant<br />

i una boira mental constant que no <strong>de</strong>ixa<br />

pensar nítidament. L’edat mitjana <strong>de</strong><br />

les <strong>per</strong>sones amb <strong>aquest</strong>s símptomes se<br />

situa al voltant <strong>de</strong>ls quaranta<br />

anys, i hi predominen les<br />

dones. De moment, no se’n<br />

saben les causes i, <strong>per</strong> tant,<br />

és molt complicat trobar-hi<br />

una cura. A més, costa molt<br />

d’aconseguir un diagnòstic.<br />

La majoria <strong>de</strong> pacients passen<br />

<strong>per</strong> molts metges abans no<br />

els diagnostiquen covid <strong>per</strong>sistent.<br />

És més, n’hi ha molts<br />

que abans són diagnosticats<br />

erròniament d’angoixa, ansietat<br />

o <strong>de</strong>pressió.<br />

Parlem <strong>de</strong> tot plegat amb la doctora<br />

Lour<strong>de</strong>s Mateu, cap <strong>de</strong> la unitat <strong>de</strong> covid<br />

<strong>per</strong>sistent <strong>de</strong> l’Hospital Germans Trias<br />

i Pujol impulsada <strong>per</strong> la Fundació Lluita<br />

contra la Sida i les Malalties Infeccioses.<br />

—Quins són els avenços més importants?<br />

—El més important és que el 6 d’octubre<br />

l’OMS va <strong>de</strong>finir què era la covid <strong>per</strong>sistent.<br />

Fins llavors no tenien una <strong>de</strong>finició<br />

clara, i si mireu els articles on es parla<br />

<strong>de</strong> probable covid <strong>per</strong>sistent veureu que<br />

hi ha pacients molt heterogenis. Hi ha<br />

qui parla <strong>de</strong> pacients hospitalitzats, que<br />

continuen tenint símptomes al cap d’un<br />

mes. No és això. Ara l’OMS diu que ho<br />

són aquells pacients que continuen amb<br />

simptomatologia tres mesos <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong><br />

la infecció. Ara tothom qui fa recerca parlarem<br />

<strong>de</strong>l mateix, i podrem saber coses<br />

com ara quina és la prevalença real, que<br />

encara no la tenim. Hi ha articles que la<br />

situen al 50%, <strong>per</strong>ò parlen <strong>de</strong> pacients<br />

hospitalitzats que ara no serien consi<strong>de</strong>rats<br />

<strong>de</strong> covid <strong>per</strong>sistent. L’opció més<br />

acceptada parla <strong>de</strong>l 10%. Però en realitat<br />

no ho sabem. Passa igual amb els factors<br />

<strong>de</strong> risc. Amb la <strong>de</strong>finició <strong>de</strong> l’OMS, això<br />

hauria <strong>de</strong> millorar.<br />

Parlem d’un problema <strong>de</strong> salut pública real.<br />

Aproximadament, entre un 10% i 15% <strong>de</strong>ls<br />

pacients infectats pel virus faran una covid<br />

<strong>per</strong>sistent<br />

—El principal problema és que no se sap<br />

què produeix <strong>aquest</strong>a simptomatologia?<br />

—Que<strong>de</strong>n molts dubtes <strong>per</strong> resoldre.<br />

Encara no sabem el <strong>per</strong>què <strong>de</strong> tot plegat.<br />

Hi ha pacients molt diferents i, <strong>per</strong> tant,<br />

probablement les causes també són diferents.<br />

Cal que categoritzem bé <strong>aquest</strong>s<br />

grups, <strong>per</strong> tal <strong>de</strong> saber les possibles causes<br />

<strong>de</strong> la <strong>per</strong>sistència <strong>de</strong>ls símptomes.<br />

Parlem d’un problema <strong>de</strong> salut pública<br />

real. Aproximadament, entre un 10%<br />

i 15% <strong>de</strong>ls pacients infectats pel virus<br />

faran una covid <strong>per</strong>sistent. És molta<br />

gent. A Catalunya, <strong>per</strong> exemple, vol dir al<br />

voltant <strong>de</strong> 100.000 <strong>per</strong>sones. Encara n’hi<br />

ha moltes sense diagnosticar.<br />

—Com dèieu, són símptomes molt diversos,<br />

<strong>per</strong> tant, malgrat que actualment<br />

els coneixem com a covid <strong>per</strong>sistent,<br />

podria ser que parléssim <strong>de</strong> diferents<br />

síndromes?<br />

—Probablement són diferents síndromes,<br />

malgrat que només parlem d’un. Els<br />

pacients no es comporten igual. Potser<br />

d’aquí a uns anys podrem parlar <strong>de</strong> diverses<br />

malalties. Però <strong>per</strong> saber tot això<br />

cal invertir-hi recursos.<br />

—I no se n’inverteixen?<br />

—Als Estats Units ho tenen molt clar,<br />

ja han invertit 1,5 bilions<br />

d’euros en la investigació<br />

d’<strong>aquest</strong>a síndrome.<br />

Però a Europa, Espanya<br />

i Catalunya s’ha invertit<br />

molt poc en recerca. Si els<br />

polítics s’adonessin que<br />

la major part <strong>de</strong>ls afectats<br />

són en plena vida laboral<br />

–l’edat mitjana és <strong>de</strong> 40<br />

anys a 50–, hi farien alguna<br />

cosa. Penseu que això<br />

representa que un 25%<br />

<strong>de</strong>ls pacients amb covid<br />

<strong>per</strong>sistent necessiten la baixa laboral, i un<br />

45%, una adaptació <strong>de</strong>l seu lloc <strong>de</strong> feina.<br />

Si fessin comptes, estic convençuda que<br />

invertirien més diners en <strong>aquest</strong>a patologia.<br />

A la nostra unitat, <strong>aquest</strong> últim any<br />

ens hem <strong>de</strong>dicat a <strong>per</strong>filar els pacients amb<br />

covid <strong>per</strong>sistent. Som en una fase inicial,<br />

encara tardarem a saber quina n’és la causa.<br />

Aquest tipus <strong>de</strong> recerca necessita temps.<br />

Mentrestant, també cal que s’inverteixi en<br />

assaigs clínics <strong>per</strong> a trobar un tractament.<br />

Hem d’anar provant. També és important<br />

saber si algun medicament no funciona.<br />

—I ara el problema és que a molta gent<br />

els donen l’alta tot i que continuen tenint<br />

símptomes.


47<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

LOURDES MATEU<br />

—És que falta el reconeixement <strong>de</strong> la<br />

malaltia. Tot i que l’OMS l’ha reconeguda,<br />

encara hem <strong>de</strong> fer molta divulgació.<br />

Hem <strong>de</strong> treballar tant amb la població<br />

com amb el col·lectiu mèdic. És una malaltia<br />

real, amb símptomes reals. Els<br />

pacients estan incapacitats. El problema<br />

és que hi ha molts símptomes, i les proves<br />

<strong>de</strong> laboratori que fem sovint surten normals.<br />

Però això no vol dir que no hi hagi<br />

res alterat, sinó que no estem buscant<br />

allò que hauríem <strong>de</strong> buscar. Sabem, <strong>per</strong><br />

exemple, que els pacients fan angines <strong>de</strong><br />

pit. Però les proves que fem normalment<br />

surten correctes. Ara sabem que si fem<br />

un tipus <strong>de</strong> ressonància, veurem que<br />

realment hi ha hagut l’angina <strong>de</strong> pit. Un<br />

<strong>de</strong>ls nostres objectius principals és trobar<br />

<strong>aquest</strong>s paràmetres <strong>per</strong> evi<strong>de</strong>nciar que hi<br />

ha una alternació.<br />

No aguantar-se dret i haver <strong>de</strong> tornar<br />

a treballar<br />

—Per això costa tant que els pacients siguin<br />

diagnosticats. És una <strong>de</strong> les queixes<br />

més repeti<strong>de</strong>s.<br />

—És molt complicat. Actualment, fem<br />

diagnòstics d’exclusió. Hem d’excloure<br />

que no tingui <strong>aquest</strong>s símptomes <strong>per</strong><br />

altres causes. Treballem <strong>per</strong> po<strong>de</strong>r i<strong>de</strong>ntificar<br />

correctament <strong>aquest</strong>s pacients.<br />

Volem fer circuits assistencials <strong>per</strong> a<br />

ells. Seria un pas molt important, i en<br />

<strong>de</strong>finitiva, estalviaria diners als centres<br />

<strong>de</strong> salut. Perquè, normalment, quan ens<br />

arriben els pacients, abans ja han visitat<br />

molts metges, s’han fet moltes proves<br />

innecessàries. Si nosaltres i<strong>de</strong>ntifiquem<br />

<strong>aquest</strong>s possibles pacients amb covid<br />

<strong>per</strong>sistent i fem uns bons protocols assistencials,<br />

hi guanyarem tots. Els pacients<br />

estaran més ben atesos, i optimitzarem<br />

els recursos.<br />

—Teniu cap recomanació <strong>per</strong> als pacients<br />

que creuen que tenen covid <strong>per</strong>sistent<br />

<strong>per</strong>ò no aconsegueixen que cap<br />

metge els la diagnostiqui?<br />

—Aquests pacients haurien d’anar al<br />

seu metge d’atenció primària. Hem <strong>de</strong><br />

treballar <strong>per</strong>què <strong>aquest</strong>s metges la puguin<br />

reconèixer. És allà on s’ha <strong>de</strong> veure<br />

la covid <strong>per</strong>sistent. Són ells qui haurien<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rivar els pacients.<br />

—Però si actualment es troba amb dificultats,<br />

hi pot fer res?<br />

—Avui dia no. La nostra unitat té una llista<br />

d’es<strong>per</strong>a. No po<strong>de</strong>m arribar a tothom.<br />

Treballem <strong>per</strong>què <strong>aquest</strong>a malaltia es<br />

reconegui a l’atenció primària i el pacient<br />

pugui ser atès com ho fem a la nostra<br />

unitat a qualsevol lloc <strong>de</strong>l país. Això seria<br />

i<strong>de</strong>al. Nosaltres no po<strong>de</strong>m arribar a tot<br />

Catalunya. Un pacient <strong>de</strong> la Vall d’Aran<br />

hauria <strong>de</strong> ser tan ben atès com un que<br />

viu a Badalona.<br />

—Dieu que la simptomatologia és diferent;<br />

l’evolució, també?<br />

—Sí. Ja fa divuit mesos que fem seguiment<br />

d’alguns pacients. N’hi ha que<br />

s’han recu<strong>per</strong>at plenament, si bé són<br />

poquets. I, en canvi, n’hi ha que han<br />

empitjorat. No sabem <strong>per</strong> què els uns<br />

evolucionen d’una manera i els altres<br />

d’una altra. Segurament, les causes <strong>de</strong><br />

la malaltia són diferents. Però sí que<br />

tenim clar que aquí juga un pa<strong>per</strong> clau la<br />

rehabilitació. És el tractament que tenim<br />

<strong>per</strong> a pal·liar els símptomes.<br />

—Quina rehabilitació es fa?<br />

—Fem rehabilitació tant pulmonar com<br />

motora i neurocognitiva. Aquesta última<br />

Si nosaltres<br />

i<strong>de</strong>ntifiquem <strong>aquest</strong>s<br />

possibles pacients amb<br />

covid <strong>per</strong>sistent i fem<br />

uns bons protocols<br />

assistencials, hi<br />

guanyarem tots


48<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

LOURDES MATEU<br />

La major part d’afectats<br />

són dones <strong>de</strong> quaranta anys<br />

i cinquanta, en edat premenopàusica.<br />

I això ho ha<br />

complicat, <strong>per</strong>què moltes<br />

vega<strong>de</strong>s han estat catalogats<br />

com a símptomes d’ansietat<br />

o <strong>de</strong>pressió<br />

és clau. Hi ha molts pacients que tenen<br />

una mena <strong>de</strong> boira mental, <strong>de</strong>smemòria,<br />

dificultats a l’hora <strong>de</strong> pensar... Tenim<br />

programes <strong>per</strong> a millorar en <strong>aquest</strong>s aspectes,<br />

<strong>per</strong>ò ara estem pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> veure<br />

quina és l’evolució <strong>de</strong>sprés d’<strong>aquest</strong>a<br />

rehabilitació. Si confirmem que és bona,<br />

haurem <strong>de</strong> treballar <strong>per</strong> estendre <strong>aquest</strong>a<br />

mena <strong>de</strong> rehabilitació a tot el territori.<br />

Penseu que hi ha pacients que són incapaços<br />

<strong>de</strong> llegir una pàgina d’un llibre o<br />

mirar una sèrie. Parlem <strong>de</strong> gent que era<br />

molt competent i ara és incapaç <strong>de</strong> seguir<br />

el fil, <strong>de</strong> concentrar-se.<br />

—Tot plegat <strong>de</strong>u tenir una afectació<br />

psicològica.<br />

—I tant! Però és molt important saber<br />

que al començament els pacients estan<br />

bé, <strong>de</strong> manera que po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>scartar alteracions<br />

emocionals. Si fa un any que<br />

et trobes malament, és normal que al<br />

final estiguis alterat emocionalment.<br />

Imagina’t un any sense po<strong>de</strong>r treballar<br />

o fer-te càrrec <strong>de</strong>ls teus fills... És lògic<br />

que els afecti. Hi ha un <strong>per</strong>centatge <strong>de</strong><br />

pacients que els és més complicat quan<br />

tenen brots, no es troben igual <strong>de</strong> malament<br />

sempre. Hi ha moments que milloren.<br />

En <strong>aquest</strong>s casos, les recaigu<strong>de</strong>s els<br />

acaben afectant més emocionalment. Es<br />

pensaven que ja estava i llavors recauen.<br />

És molt rellevant el suport psicològic.<br />

lar-ho. En canvi, aquí no. No els po<strong>de</strong>m<br />

donar una explicació, ni cap tractament<br />

que els curi. Gestionar això com a metge<br />

també és molt complicat. Ens crea frustració.<br />

Però <strong>per</strong> als pacients és important<br />

que siguem sincer amb ells.<br />

—Saber què tenen els <strong>de</strong>u ajudar.<br />

—Sí, sobretot <strong>per</strong>què a la majoria els han<br />

dit que tenen angoixa. Hi ha un gran biaix<br />

<strong>de</strong> gènere, aquí. La major part d’afectats<br />

són dones <strong>de</strong> quaranta anys i cinquanta,<br />

en edat pre-menopàusica. I això ho ha<br />

complicat, <strong>per</strong>què moltes vega<strong>de</strong>s han<br />

estat catalogats com a símptomes d’ansietat<br />

o <strong>de</strong>pressió.<br />

La lluita <strong>de</strong> l’Helena i molts malalts:<br />

“No és ansietat, tinc covid <strong>per</strong>sistent”<br />

—Dèieu que és gent amb moltes capacitats.<br />

Pot ser que la gent que us arriba<br />

és la que té els recursos <strong>per</strong> a saber <strong>de</strong> la<br />

malaltia i a quines portes ha <strong>de</strong> trucar,<br />

i que la gent sense recursos no sàpiga<br />

on anar?<br />

—A la nostra unitat hi ha gent amb un<br />

nivell cultural mitjà alt. Estic convençuda<br />

que hi ha gent amb un nivell cultural més<br />

baix que no sap que té una covid <strong>per</strong>sistent.<br />

Cal que treballem en <strong>aquest</strong> sentit.<br />

Hi ha gent sense diagnosticar.<br />

Montelukast, una possible solució <strong>per</strong><br />

als malalts amb covid <strong>per</strong>sistent<br />

—Deu ser molt complicat <strong>de</strong> gestionar…<br />

—Per a ells, molt. Però <strong>per</strong> a nosaltres,<br />

com a metges, també. Estem acostumats<br />

a donar explicacions. Si ve una <strong>per</strong>sona<br />

amb un infart, li sabem explicar <strong>per</strong> què<br />

ha passat i què hem <strong>de</strong> fer <strong>per</strong> contro-<br />

—Què passa amb les <strong>per</strong>sones que van<br />

tenir covid <strong>per</strong>ò no els van fer proves.<br />

Se’ls pot diagnosticar? Po<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mostrar<br />

d’alguna manera que van passar la<br />

covid-19?<br />

—Es podrien fer estudis <strong>de</strong> resposta<br />

cel·lular, <strong>per</strong>ò encara no estan validats. A<br />

la primera onada, els diagnòstics només<br />

estaven disponibles <strong>per</strong> a la gent que<br />

ingressava; <strong>per</strong> tant, que estaven greus.


49<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

LOURDES MATEU<br />

Però la major part <strong>de</strong> pacients amb covid<br />

<strong>per</strong>sistent han tingut una infecció aguda<br />

lleu o mo<strong>de</strong>rada, <strong>de</strong> manera que no tenen<br />

un diagnòstic farmacològic assegurant<br />

que van passar la malaltia. L’OMS ho reconeix,<br />

els té en compte. No és necessari<br />

tenir la confirmació d’una PCR <strong>per</strong> a ser<br />

diagnosticat d’una covid <strong>per</strong>sistent.<br />

—I gent que no n’ha tingut símptomes<br />

pot tenir covid <strong>per</strong>sistent?<br />

—És menys probable. A la unitat, nosaltres<br />

hem vist que hi ha gent que va tenir<br />

símptomes molt lleus durant la infecció<br />

aguda i, en canvi, tot s’ha complicat al<br />

cap d’uns mesos amb la covid <strong>per</strong>sistent.<br />

—Hi ha cap <strong>per</strong>fil concret que tingui més<br />

probabilitats <strong>de</strong> tenir covid <strong>per</strong>sistent?<br />

—Partint <strong>de</strong> la base que els estudis es fan<br />

amb <strong>aquest</strong> grup heterogeni que inclou<br />

<strong>per</strong>sones amb seqüeles post-covid, i que<br />

no hi ha estudis ben fets sobre els factors<br />

<strong>de</strong> risc, sí que podríem dir que afecta el<br />

fet <strong>de</strong> ser dona, tenir una infecció lleu o<br />

mo<strong>de</strong>rada i la quantitat <strong>de</strong> símptomes<br />

que presenten durant la infecció aguda;<br />

és a dir, els pacients que tenen més<br />

símptomes tenen més risc <strong>de</strong> fer una<br />

covid <strong>per</strong>sistent.<br />

—Els infants po<strong>de</strong>n tenir covid <strong>per</strong>sistent?<br />

—És menys freqüent, <strong>per</strong>ò és possible.<br />

Els menors també po<strong>de</strong>n tenir la covid-19<br />

<strong>per</strong>sistent: quins símptomes<br />

tenen?<br />

—Ara mateix la pandèmia l’encapçalen<br />

els nens i els adolescents. Fa patir que<br />

ara s’infectin més i, <strong>per</strong> tant, hi hagi més<br />

casos <strong>de</strong> covid <strong>per</strong>sistent?<br />

—Ara mateix, ens preocupa l’últim brot<br />

<strong>de</strong>l juny i juliol, en què molts joves es van<br />

infectar. Ens comencen a arribar els primers<br />

casos <strong>de</strong> covid <strong>per</strong>sistent d’<strong>aquest</strong>a<br />

època. L’altre dia vaig visitar un noi <strong>de</strong><br />

dinou anys que havia fet infecció aguda<br />

al juliol. Era un noi que estudiava i feia<br />

esports. Ara no pot seguir les classes, no<br />

pot fer esport. Havia anat quatre o cinc<br />

vega<strong>de</strong>s al metge. Li havien diagnosticat<br />

angoixa.<br />

—Se sap si el vaccí pot tenir algun efecte<br />

amb la covid <strong>per</strong>sistent?<br />

—No se sap. Sí que sabem d’algun cas<br />

molt anecdòtic <strong>de</strong> pacients que presenten<br />

símptomes <strong>de</strong>sprés d’haver-se<br />

posat la vacuna. Però se’n sap molt<br />

poc. A la nostra unitat, els pacients que<br />

tenim no estaven vacunats quan es van<br />

contagiar.<br />

—I una vegada posat el vaccí als pacients,<br />

els disminueixen els símptomes?<br />

—Aquí hi ha molta controvèrsia. Hi ha<br />

pacients que amb la vacuna han millorat,<br />

n’hi ha que continuen amb els mateixos<br />

símptomes, i n’hi ha que fan un empitjorament<br />

momentani <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la vacuna.<br />

Falten estudis robustos <strong>de</strong> l’efecte <strong>de</strong> la<br />

vacuna en la covid <strong>per</strong>sistent.<br />

—Se’ls recomana posar-se el vaccí?<br />

—I tant, <strong>per</strong>què tenen risc <strong>de</strong> reinfectar-se,<br />

molts d’ells no van fer anticossos<br />

en la infecció. La recomanació és que es<br />

posin la vacuna.<br />

—Pot ser que el vaccí eviti que hi hagi<br />

nous casos?<br />

—És molt probable que sí. Si et vacunes,<br />

tens menys risc d’infectar-te i, <strong>per</strong> tant,<br />

menys risc <strong>de</strong> fer covid <strong>per</strong>sistent.<br />

Hi ha pacients que amb la<br />

vacuna han millorat, n’hi<br />

ha que continuen amb els<br />

mateixos símptomes, i n’hi<br />

ha que fan un empitjorament<br />

momentani <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong><br />

la vacuna. Falten estudis<br />

robustos <strong>de</strong> l’efecte <strong>de</strong> la<br />

vacuna en la covid <strong>per</strong>sistent


50<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENTREVISTA<br />

ENRIC LARREULA<br />

“El bilingüisme és mortal,<br />

portarà el català a l’extinció”<br />

Entrevista a l’escriptor, professor i il·lustrador,<br />

guardonat amb la Creu <strong>de</strong> Sant Jordi · Després <strong>de</strong> tota<br />

una vida <strong>de</strong>dicada a la llengua, Larreula es mostra molt<br />

preocupat <strong>per</strong> la situació actual<br />

ALBERT SALAMÉ


51<br />

ENRIC LARREULA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

CLARA ARDÉVOL MALLOL<br />

Enric Larreula (Barcelona, 1941)<br />

acaba <strong>de</strong> fer vuitanta anys, <strong>per</strong>ò<br />

conserva l’entusiasme <strong>de</strong> les criatures<br />

i la passió, expressivitat i<br />

luci<strong>de</strong>sa <strong>de</strong>l mestre que ha estat<br />

durant dèca<strong>de</strong>s. Fa poc es va anunciar<br />

que havia estat guardonat amb la Creu<br />

<strong>de</strong> Sant Jordi a tota una trajectòria: la<br />

d’il·lustrador, la d’escriptor prolífic i<br />

polifacètic –amb històries <strong>per</strong> a totes les<br />

edats, novel·les, poemaris, <strong>llibres</strong> <strong>de</strong> text,<br />

assaigs...–, <strong>per</strong>ò, sobretot, la <strong>de</strong> mestre a<br />

qui dol la llengua i ha lluitat tota una vida<br />

<strong>per</strong> salvar-la. Larreula va començar a fer<br />

classes clan<strong>de</strong>stines amb Òmnium a nens<br />

castellanoparlants i va acabar essent<br />

mestre <strong>de</strong> mestres a la Universitat Autònoma<br />

<strong>de</strong> Barcelona i creant contingut<br />

didàctic <strong>per</strong> a ensenyar el català.<br />

Parlem sobre la seva vida i carrera a casa<br />

seva, un oasi llibertari als afores <strong>de</strong> Rubí<br />

que ha es<strong>de</strong>vingut una petita comunitat:<br />

viu amb la seva companya en una <strong>de</strong> les<br />

plantes, <strong>per</strong>ò a la finca hi ha més gent i<br />

uns quants animals. Als armaris guarda<br />

els més <strong>de</strong> cent <strong>llibres</strong> que ha publicat i<br />

els ensenya orgullós mentre recorda els<br />

viatges pel país tot investigant i divulgant<br />

el català. Una llengua que es va estimar<br />

d’una manera especial <strong>per</strong>què era prohibida<br />

i que ara el preocupa enormement.<br />

“Mai el català no havia estat en tant <strong>de</strong><br />

<strong>per</strong>ill <strong>de</strong> substitució.”<br />

—Viviu envoltat <strong>de</strong> natura i animals.<br />

D’on us ve <strong>aquest</strong>a passió?<br />

—De petit, el meu ídol era Tarzan i el<br />

meu somni era viure a la selva. Però no<br />

podia triar: era fill <strong>de</strong> mecànics i no vaig<br />

tenir més remei que començar a fer <strong>de</strong><br />

mecànic a catorze anys. Si hagués pogut<br />

triar, hauria estat naturalista o zoòleg.<br />

—Vau néixer al costat <strong>de</strong> Santa Maria<br />

<strong>de</strong>l Mar el 1941.<br />

—Sí, justament en un ambient contrari<br />

a això que <strong>de</strong>ia, en un carrer molt estret i<br />

fosc. L’època, era estreta i fosca... Era poc<br />

Encara que sembli<br />

increïble, quan vaig<br />

néixer, Barcelona parlava<br />

català<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la guerra i només <strong>de</strong>ixaven<br />

encendre el llum a partir <strong>de</strong> l’hora que es<br />

feia fosc. Però a casa era fosc sempre... Era<br />

un món que m’entristia profundament,<br />

tenia enyorança <strong>de</strong> la natura.<br />

—A catorze anys ja treballàveu a la fàbrica,<br />

<strong>per</strong>ò finalment vau sortir-ne <strong>per</strong><br />

a il·lustrar. Com va ser?<br />

—Treballava a la Hispano Olivetti. Hi<br />

entrava que encara era fosc i al vespre<br />

estudiava Mestratge Industrial, <strong>per</strong>ò<br />

sempre que podia feia excursions i els<br />

diumenges anava al parc <strong>de</strong> la Ciuta<strong>de</strong>lla<br />

a dibuixar animals. Tenia la sensació<br />

que els posseïa, com si me’ls mengés...<br />

Quan dibuixes un paisatge, fas l’amor<br />

amb aquell paisatge, i quan dibuixes una<br />

cosa viva és com si l’abracessis. Un dia un<br />

senyor em va veure i em va dir que ell era<br />

dibuixant, que l’anés a veure <strong>per</strong>què hi<br />

tenia traça. Ell dibuixava historietes, era


52<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENRIC LARREULA<br />

amo <strong>de</strong>l seu dia, i vaig veure que jo volia<br />

allò mateix. Al cap d’un temps vaig començar<br />

a treballar a l’editorial Bruguera<br />

tot fent historietes d’aventures.<br />

—Però finalment vau haver <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar<br />

<strong>de</strong> dibuixar.<br />

—A vint-i-un anys vaig anar al servei<br />

militar i vaig tenir un <strong>de</strong>spreniment <strong>de</strong><br />

retina. Em van o<strong>per</strong>ar a l’hospital militar<br />

tan malament com van saber i vaig sofrir<br />

un horror. Vaig <strong>per</strong>dre molta vista i ho<br />

vaig haver <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar. Va ser greu <strong>per</strong>què<br />

<strong>per</strong> a mi el dibuix era la llibertat. Llavors<br />

el pare d’un conegut em va portar a Edicions<br />

62. Era el 1963 i s’acabava <strong>de</strong> crear,<br />

i jo venia <strong>llibres</strong> en català a catalanistes.<br />

Fins que va arribar un altre canvi molt<br />

important a la meva vida, a partir <strong>de</strong> la<br />

primera Universitat Catalana d’Estiu a<br />

Prada.<br />

—Què va passar?<br />

—Francesc <strong>de</strong> Borja Moll, el lingüista,<br />

va <strong>de</strong>manar un voluntari <strong>per</strong> a escriure a<br />

la pissarra. M’hi vaig oferir i a la sortida<br />

una senyora em va dir que escrivia molt<br />

bé, que podia fer classes. Devia ser <strong>per</strong>què<br />

jo havia llegit molt en català i m’era<br />

una llengua familiar. Encara que sembli<br />

increïble, quan vaig néixer, Barcelona<br />

parlava català. Al barri vell tothom era<br />

català. A la dona li vaig dir que jo no era<br />

mestre, <strong>per</strong>ò que provaria...<br />

—I vau anar a parar al barri <strong>de</strong>l Bon<br />

Pastor <strong>de</strong> Barcelona.<br />

—Sí, i vaig tenir un impacte: absolutament<br />

tothom parlava castellà. Jo havia<br />

notat que cada vegada hi havia més gent<br />

que parlava castellà, <strong>per</strong>ò el meu món<br />

–l’excursionisme, el dibuix, la venda <strong>de</strong><br />

<strong>llibres</strong> en català– em feia tenir la sensació<br />

que Catalunya es recatalanitzava.<br />

Vaig anar a una escola parroquial i em<br />

va atendre l’única monja que parlava<br />

català. Ella creia que les filles <strong>de</strong> la<br />

immigració havien <strong>de</strong> saber català <strong>per</strong><br />

tenir més oportunitats i va <strong>de</strong>manar<br />

a Òmnium Cultural un professor. Allà<br />

vaig veure que s’havia <strong>de</strong> canviar d’estratègia.<br />

—En quin sentit?<br />

—En compte d’anar <strong>de</strong> catalanista a<br />

catalanista dient “que bonics que som”,<br />

la urgència era que la gent que venia <strong>de</strong><br />

fora sabés on havia anat a parar, que<br />

ens coneguéssim i ens estiméssim. O els<br />

integràvem o ens <strong>de</strong>sintegraven, <strong>per</strong>què<br />

eren molts, i em va semblar útil ensenyar<br />

català a aquella canalla. Fer poble, que no<br />

visquessin al marge nostre. Això em va<br />

marcar <strong>de</strong> <strong>per</strong> vida. Vaig veure que allà<br />

era on podia fer més <strong>per</strong> <strong>aquest</strong> país que<br />

tant m’estimo, potser <strong>per</strong>què el veig tan<br />

dissortat... Volia que coneguessin <strong>aquest</strong>a<br />

llengua que m’estimo tant.<br />

—Com vau transmetre l’amor pel català?<br />

—Ni els <strong>llibres</strong> que havia utilitzat <strong>per</strong><br />

aprendre català ni els que havia venut<br />

no em servien <strong>per</strong> a explicar res a aquella<br />

canalla que no havia sentit mai el català.<br />

Cada dia omplia la pissarra <strong>de</strong> dibuixos<br />

i explicava històries. Els <strong>de</strong>ia: “Vivim<br />

en un país que va <strong>de</strong>s <strong>de</strong> muntanyes <strong>de</strong><br />

gel fins a llocs amb palmeres.” La meva<br />

i<strong>de</strong>a era <strong>de</strong> Països Catalans, el meu país<br />

és aquell en què dic “bon dia” i em responen<br />

“bon dia”, com <strong>de</strong>ia Josep Pla. No<br />

eren classes <strong>de</strong> gramàtica, eren classes<br />

<strong>de</strong> país, i intentava <strong>de</strong> fer-les diverti<strong>de</strong>s.<br />

Perquè volguessin parlar m’inventava<br />

obres <strong>de</strong> teatre i activitats <strong>per</strong> a motivar-los<br />

a intervenir. El truc era fer coses<br />

<strong>per</strong>què el català fos útil. Després s’hi<br />

va afegir l’escola <strong>de</strong> nens, <strong>per</strong>ò allà les<br />

classes <strong>de</strong> català eren en una hora a part.<br />

Dir als nens que s’havien <strong>de</strong> quedar una<br />

hora més –a fer català!– era cremar-me<br />

el terreny...<br />

—Com va anar?<br />

—Eren vuitanta nens dins l’aula amb un<br />

xivarri impressionant. No sabia què fer,<br />

<strong>per</strong>ò no podia rendir-me. Vaig anar cap<br />

a la pissarra mentre em tiraven guixos<br />

i se’m va acudir <strong>de</strong> dibuixar una gran<br />

diligència amb uns cavalls i uns indis<br />

darrere, una escena d’aventures <strong>de</strong> l’oest.<br />

Es va fer un silenci sepulcral, els va sorprendre.<br />

Al cap d’uns minuts un nen va<br />

aixecar el dit i va preguntar en castellà:<br />

“Senyor mestre, ho hem <strong>de</strong> copiar?” A la<br />

Ni els <strong>llibres</strong> que havia<br />

utilitzat <strong>per</strong> aprendre<br />

català ni els que havia<br />

venut no em servien <strong>per</strong><br />

a explicar res a aquella<br />

canalla que no havia<br />

sentit mai el català


53<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENRIC LARREULA<br />

setmana següent vaig veure que no havien<br />

<strong>de</strong>ixat que ningú esborrés el dibuix! Al<br />

començament em <strong>de</strong>ien “en espanyol!”,<br />

<strong>per</strong>ò al final ens vam acabar entenent.<br />

De fet, una vegada em vaig trobar una<br />

ex-alumna que em va dir: “Em vas ensenyar<br />

a estimar <strong>aquest</strong>a llengua.” I em<br />

vaig emocionar...<br />

—Tot això era encara durant els anys<br />

seixanta i setanta. Vau tenir algun problema?<br />

—Era un <strong>de</strong>licte. No va passar res, <strong>per</strong>ò<br />

ens podria haver passat. En uns llocs<br />

s’havia prohibit, <strong>per</strong>ò en uns altres no.<br />

Abans <strong>de</strong>ls setanta hi havia hagut molta<br />

pressió <strong>per</strong>què el català entrés a l’escola<br />

i al final a El libro blanco <strong>de</strong> la Enseñanza<br />

es va fer una menció que <strong>de</strong>ia que “es<br />

podien cultivar les llengües vernacles”.<br />

No hi havia interès <strong>per</strong> a aplicar-ho, <strong>per</strong>ò<br />

Òmnium va aprofitar-ho <strong>per</strong> argumentar<br />

que no era prohibit davant la resistència<br />

d’alguns directors. A Santa Coloma <strong>de</strong><br />

Gramenet, Joaquim Arenas feia classes<br />

<strong>de</strong> català a la biblioteca. Moltes famílies<br />

castellanes volien que el fill l’aprengués<br />

i al final es van fer dues hores setmanals<br />

<strong>de</strong> català a totes les escoles <strong>de</strong>l municipi.<br />

De tant en tant venia algun inspector a<br />

dir que era prohibit, <strong>per</strong>què la norma era<br />

ambigua. I així fins a la transició.<br />

Joaquim Arenas: “Si no fem <strong>de</strong>l català<br />

una llengua franca, <strong>de</strong>sapareixerem<br />

com a poble”<br />

Mai el català no havia<br />

estat en tant <strong>de</strong> <strong>per</strong>ill <strong>de</strong><br />

substitució<br />

ALBERT SALAMÉ


54<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENRIC LARREULA<br />

Si no aconseguim que els<br />

nens parlin català entre<br />

ells, la llengua té els dies<br />

comptats<br />

ALBERT SALAMÉ


55<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENRIC LARREULA<br />

—Es van posar les bases <strong>per</strong> a la immersió.<br />

—Quan es va morir Franco, Fraga <strong>de</strong>ia<br />

que el català es podia aprendre voluntàriament,<br />

<strong>per</strong>ò ja s’havia aconseguit que<br />

s’ensenyés a 178.000 nens <strong>de</strong> famílies<br />

castellanoparlants. Fer-ho voluntari<br />

era recular, <strong>per</strong> tant, quina transició<br />

era aquella? Això va ser <strong>de</strong>cisiu <strong>per</strong>què<br />

el català fos d’aprenentatge obligatori.<br />

En aquella època, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l 1976 al 1981,<br />

vaig estudiar Filologia Catalana, i vaig<br />

acabar-la a quaranta anys. Després vaig<br />

treballar <strong>de</strong> professor <strong>de</strong> català i didàctica<br />

<strong>de</strong> la llengua durant vint anys, tot<br />

preparant els futurs mestres, fins que<br />

una paràlisi facial em va obligar a <strong>de</strong>ixar<br />

la docència.<br />

—Amb tota la vostra ex<strong>per</strong>iència, com<br />

veieu la situació <strong>de</strong> la llengua?<br />

—És la pitjor situació <strong>de</strong> totes. Mai el<br />

català no havia estat en tant <strong>de</strong> <strong>per</strong>ill <strong>de</strong><br />

substitució. Hi ha una combinació <strong>de</strong><br />

tres elements: el primer, que condiciona<br />

els altres dos, és que els estats francès i<br />

espanyol són enemics <strong>de</strong>l català. No són<br />

com Suïssa o Bèlgica. A Suïssa totes les<br />

llengües que es parlen són tracta<strong>de</strong>s <strong>per</strong><br />

igual. I a Bèlgica hi ha el territori flamenc<br />

i el francès i una ciutat que és mig i mig,<br />

<strong>per</strong>ò les llengües són protegi<strong>de</strong>s territorialment.<br />

A l’estat espanyol i francès<br />

només hi ha una sola llengua i les altres<br />

són noses. A la transició es va <strong>de</strong>cidir que<br />

el castellà fos l’única llengua <strong>de</strong> coneixement<br />

obligatori i oficial, i <strong>per</strong> a les altres,<br />

règim <strong>de</strong> cooficialitat. Però cooficialitat,<br />

si l’altra és oficial, vol dir que el català<br />

passa a ser una llengua prescindible.<br />

—Quin és el segon factor?<br />

—Hem rebut una immigració molt gran<br />

<strong>de</strong> gent que no ha tingut la necessitat<br />

d’aprendre català. El problema no és la<br />

immigració, el problema és que, com que<br />

l’estat ha fet el català innecessari, qui ha<br />

vingut <strong>de</strong> fora no l’ha hagut d’aprendre.<br />

El tercer factor és l’acovardiment <strong>de</strong>ls<br />

catalanoparlants. Som un poble espantat<br />

Ara tenim una nació<br />

sense estat. En cas<br />

d’in<strong>de</strong>pendència, si<br />

<strong>per</strong><strong>de</strong>m la llengua,<br />

tindrem un estat sense<br />

nació<br />

ALBERT SALAMÉ


56<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENRIC LARREULA<br />

i l’orgull d’ajudar-los. Hi ha més barreja<br />

entre grans i petits. Si no aconseguim que<br />

els nens parlin català entre ells, la llengua<br />

té els dies comptats.<br />

—A <strong>aquest</strong>a preocupació la vau anomenar<br />

“dolor <strong>de</strong> llengua”.<br />

—És el títol <strong>de</strong>l llibre que vaig fer durant<br />

trenta-dos anys, tot parlant amb gent<br />

que sofreix <strong>per</strong> la llengua. A Catalunya<br />

Nord i a Alacant el català pràcticament<br />

ha <strong>de</strong>saparegut. A València, a Castelló,<br />

a Cornellà, a l’Hospitalet... El procés <strong>de</strong><br />

substitució al començament és molt lent,<br />

<strong>per</strong>ò arriba un moment en què s’accelera.<br />

En una generació pots <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> parlar la<br />

llengua als fills.<br />

Enric Larreula, amb una <strong>de</strong> les historietes que va dibuixar <strong>de</strong> jove. ALBERT SALAMÉ<br />

<strong>per</strong>què ens han castigat durant trescents<br />

anys. I ara ho fan d’una manera<br />

refinada: “Ets un maleducat, un insolidari,<br />

vols crear problemes on no n’hi<br />

ha.” La gent no vol ser insolidària ni crear<br />

problemes a qui ve <strong>de</strong> fora i no s’atreveix<br />

a fer servir el català davant un que no el<br />

parla. I qui no el parla no l’aprendrà mai.<br />

Aquest “en castellà ens entenem” afona<br />

el català cap a l’extinció. És culpa <strong>de</strong>ls<br />

catalanoparlants, <strong>per</strong>ò més aviat és causa<br />

<strong>de</strong>l primer problema: l’estat espanyol.<br />

—Què cal fer davant <strong>aquest</strong>a situació?<br />

—Parlar amablement en català. Hem <strong>de</strong><br />

<strong>per</strong>dre la <strong>de</strong>sconfiança que tenim davant<br />

d’aquells qui no el parlen. La gent que<br />

parla castellà no és anticatalana, molts<br />

voldrien parlar català amb tu. La meva<br />

companya és argentina i tothom li parla<br />

en castellà, encara que ella s’esforça a<br />

parlar català...<br />

—I com veieu la situació <strong>de</strong> la llengua<br />

a l’escola?<br />

—En compte <strong>de</strong> ser el lloc <strong>de</strong> catalanització,<br />

com se somiava, és el lloc <strong>de</strong><br />

castellanització. El castellà s’ha anat<br />

convertint en la llengua <strong>de</strong>ls nens i <strong>de</strong>ls<br />

joves. Quan jo era petit, el català era prohibit,<br />

<strong>per</strong>ò tots el parlàvem! Ara, només<br />

que hi hagi un nen que parla castellà, tots<br />

canvien. Imiten els adults: els pares <strong>de</strong>l<br />

que parla castellà tampoc no canvien,<br />

i els <strong>de</strong>ls nens que parlen català sí que<br />

ho fan. Per a salvar la llengua a l’escola<br />

cal el sistema <strong>de</strong> la Bressola a Catalunya<br />

Nord, que conec bé. Gràcies a la Delegació<br />

d’Ensenyament Català hi vaig entrar en<br />

contacte quan es va engegar el 1976 i<br />

<strong>de</strong>sprés, amb Francesc Ferrer i Gironès,<br />

vam crear l’Associació Amics <strong>de</strong> la Bressola.<br />

És un sistema d’immersió complet.<br />

—Què vol dir “complet”?<br />

—Aquí no es fa immersió, és una mentida.<br />

Els mestres a vega<strong>de</strong>s contesten en<br />

castellà, <strong>per</strong> exemple. A la Bressola, quan<br />

va obrir només hi van entrar nens petits,<br />

no pas nens grans amb la llengua francesa<br />

consolidada. I els van parlar català<br />

sempre. A mesura que van anar creixent,<br />

els van dir que havien d’ensenyar català<br />

als petits, i van prendre la responsabilitat<br />

—Aquest canvi <strong>de</strong> llengua als fills com<br />

s’explica?<br />

—A Catalunya Nord, <strong>per</strong> exemple, van<br />

tenir una política <strong>de</strong> càstig: a les escoles,<br />

si un nen parlava català, li donaven<br />

un objecte, que passava al següent que<br />

parlés català. I l’últim que el rebia, llepava.<br />

Implicava la <strong>de</strong>lació <strong>de</strong>ls companys,<br />

era terrible. Aquí també es va fer... El fet<br />

que els francesos guanyessin la Segona<br />

Guerra Mundial va implicar una eufòria<br />

<strong>de</strong> ser francès, i no parlar francès et<br />

feia sospitós. La gent es va acovardir,<br />

i a això es va sumar allò que ja havien<br />

creat <strong>per</strong>què s’avergonyís: “Sigueu nets,<br />

parleu francès.” Perquè la criatura no ho<br />

passi malament, canvies. A l’Alguer una<br />

<strong>per</strong>sona m’explicava que el seu pare li<br />

parlava italià <strong>per</strong>què no volia que sofrís<br />

com ell <strong>per</strong> parlar alguerès. La majoria <strong>de</strong><br />

gent no és conscient <strong>de</strong> com una llengua<br />

<strong>de</strong>sapareix.<br />

—Creieu que falta més consciència d’això,<br />

també <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls partits in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes?<br />

—Sí. Formo part <strong>de</strong>l Grup Koiné i vam<br />

reaccionar davant la proposta d’Oriol<br />

Junqueras, que va dir que en una futura<br />

república catalana el català i el castellà<br />

serien llengües oficials. Si ja t’has in<strong>de</strong>penditzat<br />

i la teva proposta lingüística és<br />

que tot continuï igual, que el català sigui<br />

una llengua dominada i acomplexada


57<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENRIC LARREULA<br />

davant una <strong>de</strong> dominant, tu mateix la<br />

con<strong>de</strong>mnes. Les llengües només se salven<br />

si són imprescindibles. Al cap d’un<br />

temps, CiU va dir el mateix <strong>per</strong>què hi ha<br />

la por <strong>de</strong> quedar com un supremacista.<br />

La gent es pensa que <strong>per</strong> tenir la convivència<br />

<strong>de</strong> totes dues llengües en igualtat<br />

d’estatus no passa res, i el bilingüisme<br />

és terrible, és mortal. Portarà el català<br />

a l’extinció <strong>per</strong>què el castellà ja ocupa<br />

tot l’espai que li toca territorialment<br />

al català.<br />

—No hi ha casos <strong>de</strong> bilingüisme en què<br />

totes dues llengües convisquin amb<br />

normalitat?<br />

—No, ni un. Una llengua sempre s’acaba<br />

imposant. I volem que la llengua<br />

que s’acabi imposant sigui el català.<br />

El castellà és una llengua molt important,<br />

que parla molta gent, i molta<br />

gent aquí. Cal donar-li el valor que té<br />

com a llengua important, <strong>per</strong>ò el país<br />

ha <strong>de</strong> funcionar en català. Ara tenim<br />

una nació sense estat. En cas d’in<strong>de</strong>pendència,<br />

si <strong>per</strong><strong>de</strong>m la llengua,<br />

tindrem un estat sense nació. L’única<br />

cosa que ens fa catalans és la llengua.<br />

Quan era petit, odiar<br />

l’estat era molt fàcil. I<br />

l’amor als animals em<br />

va portar al naturisme, a<br />

no matar, no fer mal, al<br />

vegetarianisme... Fins i tot<br />

vaig aprendre es<strong>per</strong>anto!<br />

Sóc anarquista sense<br />

haver estat educat <strong>per</strong> a<br />

ser-ho<br />

Som catalans <strong>per</strong>què parlem català. Si<br />

no, som “los catalanes”, que és com dir<br />

“los sorianos”. Què haurem aportat al<br />

món, <strong>de</strong> diferent? Ens classificaran com<br />

a espanyols, com a castellans. Haurem<br />

creat una república sud-americana al<br />

cor d’Europa, castellana.<br />

—M’agradaria acabar l’entrevista parlant<br />

<strong>de</strong> la vostra faceta d’escriptor. Heu<br />

escrit més <strong>de</strong> cent <strong>llibres</strong>. Quin és el<br />

secret?<br />

—No entenc com ho he fet, <strong>per</strong>què treballava<br />

a la universitat. He escrit novel·les,<br />

poesia, <strong>llibres</strong> d’ensenyament, <strong>llibres</strong><br />

traduïts a l’èuscar, al danès, a Braille...<br />

Una vegada, a Alacant, vaig presentar<br />

un llibre en una escola amb nens cecs:<br />

“Qui no entengui el català, que aixequi la<br />

mà”, vaig dir. “Po<strong>de</strong>m fer la presentació<br />

en català, <strong>per</strong>què aquells que no l’heu<br />

aixecada m’enteneu i aquells que l’heu<br />

aixecada, també.” Van riure i me’ls vaig<br />

posar a la butxaca. D’<strong>aquest</strong>a manera<br />

sempre es genera més interès...<br />

—Aquest contacte amb el jovent us ha<br />

dut a escriure molts <strong>llibres</strong> <strong>per</strong> a joves,<br />

<strong>per</strong>ò també <strong>per</strong> a adults. Quin patró<br />

creieu que es repeteix a la vostra obra?<br />

—L’amor a la natura, a la justícia i a la<br />

llibertat. Ala <strong>de</strong> Corb, <strong>per</strong> exemple, és un<br />

pirata al Carib <strong>de</strong>l segle XVII que lluita<br />

contra els im<strong>per</strong>is i allibera esclaus. Tinc<br />

tres <strong>llibres</strong> representatius d’<strong>aquest</strong>s temes:<br />

Dolor <strong>de</strong> llengua, l’Animalari i Contes<br />

<strong>per</strong> a un món millor.<br />

—Sobre utopies, a La vida promesa parlàveu<br />

força <strong>de</strong> l’anarquisme. És compatible<br />

ser anarquista i in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista?<br />

—Volem carregar-nos l’estat que tenim<br />

davant, <strong>de</strong>sprés ja veurem... Quan era<br />

petit, odiar l’estat era molt fàcil. I l’amor<br />

als animals em va portar al naturisme, a<br />

no matar, no fer mal, al vegetarianisme...<br />

Fins i tot vaig aprendre es<strong>per</strong>anto! Sóc<br />

anarquista sense haver estat educat <strong>per</strong><br />

a ser-ho.<br />

ALBERT SALAMÉ


58<br />

ENTREVISTA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

CLARA ARDÉVOL MALLOL<br />

MARTA DAVIU<br />

“L’única cosa que fa la<br />

Generalitat és rentar-se<br />

la cara, <strong>de</strong>ixar tota la<br />

situació en mans <strong>de</strong>ls<br />

centres”<br />

Entrevista a la portaveu <strong>de</strong>l SEPC sobre la<br />

vaga contra la llei Castells i en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> la<br />

immersió lingüística<br />

Avui és la jornada principal <strong>de</strong> la<br />

vaga estudiantil contra l’anomenada<br />

“llei Castells” i en <strong>de</strong>fensa<br />

<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l d’immersió lingüística,<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la sentència que<br />

imposa un 25% <strong>de</strong> castellà a les escoles i<br />

instituts. A l’educació secundària, la vaga<br />

s’ha convocat <strong>per</strong> tots dos motius, <strong>per</strong>ò a<br />

l’ensenyament su<strong>per</strong>ior ja va començar<br />

ahir a la Universitat Autònoma <strong>de</strong> Barcelona,<br />

i és convocada tan sols contra la llei<br />

impulsada pel ministre d’Universitats<br />

<strong>de</strong>l govern espanyol, Manuel Castells.<br />

El Sindicat d’Estudiants <strong>de</strong>ls Països<br />

Catalans (SEPC), convocant <strong>de</strong> la vaga,<br />

<strong>de</strong>nuncia que la llei Castells retalla<br />

el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong>ls estudiants i<br />

omet qüestions com ara la llengua, les<br />

pràctiques remunera<strong>de</strong>s i l’accés a la<br />

universitat. Parlem <strong>de</strong> tot plegat amb<br />

Marta Daviu, la portaveu <strong>de</strong>l sindicat,<br />

que la setmana passada, en una concentració<br />

a Canet <strong>de</strong> Mar, va <strong>de</strong>manar<br />

que el govern actués <strong>per</strong> blindar el català<br />

a les escoles.<br />

—El SEPC ha pres posició contra la llei<br />

Castells. Per quins motius?<br />

—Ens sembla un atac directe a l’educació<br />

entesa com a dret i al sistema educatiu<br />

<strong>de</strong>ls Països Catalans. Es posa l’educació<br />

en mans d’empreses priva<strong>de</strong>s i es <strong>per</strong>met<br />

que es converteixi en un negoci, una<br />

merca<strong>de</strong>ria <strong>de</strong> la qual s’extreu benefici.<br />

Les empreses priva<strong>de</strong>s converteixen la<br />

universitat en un engranatge més <strong>de</strong>l seu<br />

procés <strong>de</strong> creació <strong>de</strong> treballadors <strong>per</strong> al<br />

mercat laboral.<br />

PRATS I CAMPS


59<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

MARTA DAVIU<br />

La universitat pública fa anys que pateix<br />

d’infrafinançament. En compte <strong>de</strong> solucionar-ho amb<br />

polítiques públiques i un augment <strong>de</strong>l pressupost, es<br />

<strong>per</strong>met que <strong>aquest</strong>s diners vinguin d’empreses priva<strong>de</strong>s<br />

—A què us referiu quan dieu que l’educació<br />

es posa en mans d’empreses priva<strong>de</strong>s?<br />

—La universitat pública fa anys que pateix<br />

d’infrafinançament. En comptes <strong>de</strong><br />

solucionar-ho amb polítiques públiques<br />

i un augment <strong>de</strong>l pressupost, es <strong>per</strong>met<br />

que <strong>aquest</strong>s diners vinguin d’empreses<br />

priva<strong>de</strong>s. En el moment en què posen<br />

diners dins <strong>de</strong> la universitat tenen privilegis,<br />

com ara formar part d’òrgans <strong>de</strong>cisoris<br />

<strong>de</strong>l consell social, al qual <strong>aquest</strong>a<br />

llei atorga més competències, com les<br />

relatives als pressupostos <strong>de</strong> la universitat.<br />

La universitat els publicita, i no em<br />

refereixo tan sols a posar seus <strong>de</strong>l Banc<br />

Santan<strong>de</strong>r dins les facultats, <strong>per</strong> exemple,<br />

sinó que <strong>aquest</strong>a publicitat sigui dins<br />

el temari. Po<strong>de</strong>n opinar sobre els plans<br />

docents i modificar-los. La qüestió <strong>de</strong><br />

crear els <strong>per</strong>fils <strong>de</strong> treballadors <strong>per</strong>fectes<br />

la veiem, <strong>per</strong> exemple, en l’augment <strong>de</strong><br />

l’anglès. Els convé que augmenti <strong>per</strong>què<br />

els treballadors no estiguin arrelats i<br />

puguin treballar a qualsevol lloc. Això, a<br />

més, va en <strong>de</strong>triment <strong>de</strong>l català.<br />

—Com es manifesta, això?<br />

—La qüestió no són tan sols les assignatures<br />

en anglès, sinó que no es blin<strong>de</strong>n les<br />

que es fan en català. A les guies docents hi<br />

ha marcat un idioma, <strong>per</strong>ò no es respecta.<br />

Una llei estatal hauria <strong>de</strong> vetllar <strong>per</strong>què<br />

les llengües en <strong>per</strong>ill siguin blinda<strong>de</strong>s,<br />

<strong>per</strong>ò passa al revés: l’única cosa que fa és<br />

incentivar les llengües estrangeres. Volen<br />

un mercat laboral en què les <strong>per</strong>sones<br />

siguin flexibles i <strong>de</strong>sarrela<strong>de</strong>s: que avui<br />

puguis treballar a Catalunya, l’en<strong>de</strong>mà a<br />

Itàlia i l’en<strong>de</strong>mà als Estats Units. Per tant,<br />

que no et sentis d’un lloc ni necessitis la<br />

llengua d’aquell lloc, com podria ser el<br />

català, que forma part <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntitat <strong>de</strong>ls<br />

Països Catalans. Que puguis treballar allà<br />

on el mercat et necessita.<br />

—També heu criticat que <strong>per</strong><strong>de</strong>u capacitat<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisió com a estudiants.<br />

—La llei ens redueix a òrgans merament<br />

simbòlics i consultius. No po<strong>de</strong>m aprovar<br />

res en cap òrgan <strong>de</strong>cisori <strong>de</strong> la universitat<br />

<strong>per</strong>què ens redueix la poca presència que<br />

hi tenim. També som contraris a la llei<br />

<strong>de</strong> convivència universitària, impulsada<br />

pel mateix ministre. Hi ha un punt que<br />

preveu sancions d’expulsió <strong>de</strong> la universitat<br />

<strong>de</strong> tres mesos a tres anys. Té la<br />

voluntat <strong>de</strong> <strong>de</strong>smobilitzar i <strong>de</strong>sorganitzar<br />

el moviment estudiantil i ataca drets tan<br />

fonamentals com la reunió, la manifestació<br />

i la vaga. Per una banda, t’ataquen<br />

el sistema educatiu i, <strong>per</strong> una altra, eviten<br />

que puguis queixar-te. Part <strong>de</strong> l’impuls<br />

d’<strong>aquest</strong>a llei s’explica <strong>per</strong>què a Catalunya<br />

hi ha un moviment estudiantil<br />

organitzat. Té la voluntat d’atacar el<br />

moviment estudiantil català i <strong>de</strong>ls Països<br />

Catalans en general.<br />

—Una <strong>de</strong> les reivindicacions que repetiu<br />

és la <strong>de</strong> facilitar l’accés econòmic a la<br />

universitat. Com trobeu que ho aborda<br />

això el ministeri espanyol?<br />

—Intenten vendre’ns <strong>aquest</strong>a llei com<br />

a progressista, i sobre l’accés a la universitat<br />

només diu una frase <strong>de</strong> l’estil<br />

que ha d’estar garantida <strong>per</strong> a tothom i<br />

que és un dret fonamental. Una frase no<br />

farà baixar els preus <strong>de</strong> les matrícules ni<br />

que els estudiants <strong>de</strong> classe treballadora<br />

puguin estudiar. Tampoc no soluciona el<br />

problema <strong>de</strong> les pràctiques no remunera<strong>de</strong>s.<br />

<strong>Més</strong> <strong>de</strong> la meitat <strong>de</strong>ls estudiants<br />

treballen <strong>per</strong> po<strong>de</strong>r-se pagar la carrera,<br />

i les pràctiques s’acostumen a fer en<br />

horari no lectiu, l’horari en què treballen.<br />

Per tant, si <strong>aquest</strong>es pràctiques no són<br />

remunera<strong>de</strong>s, hauran <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar d’estudiar.<br />

A més, el fet d’aprendre no justifica<br />

l’explotació laboral. Qualsevol feina ha <strong>de</strong><br />

ser remunerada.<br />

—Sobre l’accés a la universitat, sovint<br />

s’argumenta que les beques el garanteixen.<br />

—És evi<strong>de</strong>nt que les beques són un fracàs.<br />

Ni n’hi ha prou ni són ben reparti<strong>de</strong>s<br />

ni tenen en compte tots els ítems que<br />

necessiten els estudiants. Són com una<br />

tireta que ni tan sols cobreix la ferida.<br />

Cal la gratuïtat <strong>de</strong> la universitat, que realment<br />

sigui accessible. La barrera no és<br />

tan sols en l’accés a la universitat, també<br />

durant els estudis. La beca la tindràs, o<br />

no, una vegada estudiïs. Moltes vega<strong>de</strong>s<br />

arriben a final <strong>de</strong> curs, quan ja has hagut<br />

d’avançar diners. No són una realitat<br />

palpable i efectiva <strong>per</strong> als estudiants que<br />

ho necessiten.<br />

—Als instituts, l’altre motiu <strong>de</strong> la vaga<br />

és la sentència que imposa el 25% <strong>de</strong><br />

castellà a les aules. Com creieu que s’ha<br />

d’entomar <strong>aquest</strong> nou atac a la llengua?<br />

—Primer, cal exigir a la Generalitat, al<br />

Departament d’Educació, que blindi el<br />

català i que impulsi mesures reals <strong>per</strong> a


60<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

MARTA DAVIU<br />

Si s’ha fet algun piulet<br />

contra l’infant <strong>de</strong> Canet,<br />

nosaltres no ens en<br />

responsabilitzem <strong>per</strong>què<br />

no parlem d’<strong>aquest</strong>es<br />

famílies, sinó <strong>de</strong> les<br />

altres, <strong>de</strong> les que sí que<br />

volen el català<br />

salvar-lo. Ara mateix l’única cosa que fan<br />

és rentar-se la cara, <strong>de</strong>ixar tota la situació<br />

en mans <strong>de</strong>ls centres i no fer res més<br />

que passar-se la pilota. També cal fer una<br />

crida a la <strong>de</strong>sobediència: els estudiants<br />

hem d’exigir que se’ns facin les classes<br />

en català i cal que els professors no acatin<br />

la sentència, sobretot les direccions <strong>de</strong>ls<br />

centres. Cal <strong>de</strong>sobeir la sentència i continuar<br />

fent classes en català. Blindar-lo,<br />

<strong>per</strong>què corre <strong>per</strong>ill, <strong>de</strong>sapareix d’aules i<br />

patis. I el mo<strong>de</strong>l d’immersió lingüística<br />

ha <strong>de</strong>mostrat ser veritablement efectiu.<br />

A més, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l 2005, només vuitanta<br />

famílies han <strong>de</strong>manat l’escolarització<br />

en castellà...<br />

—La sentència afecta escoles i instituts,<br />

<strong>per</strong>ò com creieu que han <strong>de</strong> reaccionar<br />

les universitats? Darrerament, s’ha<br />

parlat força <strong>de</strong> la reculada <strong>de</strong>l català a la<br />

universitat.<br />

—Per molt que el pla docent digui que la<br />

classe és en català, si un alumne <strong>de</strong>mana<br />

que es faci en castellà sovint s’acaba canviant.<br />

Hem d’alçar la veu i dir que volem<br />

la classe en català. Com a moviment estudiantil,<br />

l’any passat vam presentar al<br />

conjunt <strong>de</strong> rectors un compromís contra<br />

la crisi educativa. Un <strong>de</strong>ls punts exigia<br />

un 80% <strong>de</strong> català a les universitats. Es<br />

treballa <strong>per</strong>què s’acabi fent efectiu.<br />

—Alguns professors potser no es veuran<br />

amb cor <strong>de</strong> <strong>de</strong>sobeir.<br />

—Evi<strong>de</strong>ntment, sempre ens hi juguem<br />

una mica, <strong>per</strong>ò és que ens hi juguem<br />

una llengua. I el català no és tan sols<br />

una llengua, forma part <strong>de</strong> la història,<br />

la cultura i la i<strong>de</strong>ntitat <strong>de</strong>ls Països Catalans.<br />

Empatitzem amb els professors,<br />

i <strong>per</strong> això fem la crida a la Generalitat<br />

i al Departament d’Educació <strong>per</strong>què<br />

prenguin mesures d’una vegada i <strong>de</strong>ixin<br />

<strong>de</strong> rentar-se la cara i fer veure que no<br />

veuen res. Si el govern hagués blindat fa<br />

anys el català, ara ens trobaríem en una<br />

situació lingüística menys <strong>per</strong>illosa. Es<br />

renten la cara dient que no patim, que<br />

tranquils, que no s’acabarà aprovant...<br />

Pensant que això farà que <strong>de</strong>mà el català<br />

<strong>de</strong>ixi <strong>de</strong> <strong>per</strong>illar.<br />

—Com valoreu la resposta social en<br />

general?<br />

—Mobilitzar-se és essencial en tots els<br />

atacs que rebem als Països Catalans diàriament<br />

i <strong>de</strong> manera recurrent <strong>de</strong> l’estat<br />

espanyol. Ara, també cal que les <strong>per</strong>sones<br />

que parlem català prenguem consciència<br />

<strong>de</strong> l’emergència lingüística. Cal que anem<br />

al teatre i parlem català, que parlem català<br />

a les escoles, als fills i filles... Diuen que<br />

una llengua no <strong>de</strong>sapareix <strong>per</strong>què qui no<br />

la sap no l’aprèn, sinó <strong>per</strong>què qui la sap<br />

no la parla. La responsabilitat màxima<br />

és <strong>de</strong>l govern, <strong>per</strong>ò la responsabilitat<br />

individual també és important.<br />

Estudiants i professors s’aixequen i<br />

diuen prou a la marginació <strong>de</strong>l català<br />

—Per acabar, volia preguntar-vos <strong>per</strong><br />

la campanya mediàtica que hi ha contra<br />

entitats i <strong>per</strong>sones que s’oposen a<br />

la sentència <strong>de</strong>l 25%. Fins i tot us han<br />

esmentat en algun article a la premsa<br />

espanyola. Què en penseu?<br />

—És un escàndol i diuen coses que ni tan<br />

sols són certes. També circulen fotografies<br />

meves <strong>per</strong> xarxes amenaçant-me,<br />

<strong>per</strong>ò ho miro poc i no m’hi faig mala sang.<br />

Juguen al joc <strong>de</strong> sempre, a <strong>aquest</strong> pa<strong>per</strong><br />

victimista <strong>de</strong> fer-nos terroristes, encara<br />

que l’únic que <strong>de</strong>fensem sigui una evidència:<br />

que cal fer alguna cosa en <strong>aquest</strong>a<br />

situació d’emergència lingüística. Si s’ha<br />

fet algun tweet contra l’infant <strong>de</strong> Canet,<br />

nosaltres no ens en responsabilitzem<br />

<strong>per</strong>què no parlem d’<strong>aquest</strong>es famílies,<br />

sinó <strong>de</strong> les altres, <strong>de</strong> les que sí que volen<br />

el català.


61<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ENTREVISTA<br />

MARINA GAY, PORTAVEU DE SOM ESCOLA<br />

“Atacant la llengua, volen fracturar<br />

la societat catalana”<br />

Entrevista a Marina Gay, membre <strong>de</strong> la junta directiva d’Òmnium<br />

Cultural i una <strong>de</strong> les portaveus <strong>de</strong> la plataforma Som Escola


62<br />

MARINA GAY<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

TXELL PARTAL<br />

La plataforma Som Escola ha convocat<br />

<strong>de</strong>mà una mobilització <strong>per</strong> a<br />

<strong>de</strong>fensar el mo<strong>de</strong>l d’escola catalana<br />

en resposta <strong>de</strong> la sentència <strong>de</strong>l Tribunal<br />

Suprem espanyol que or<strong>de</strong>na<br />

que l’ensenyament a Catalunya sigui en<br />

castellà en almenys el 25% <strong>de</strong> les hores<br />

<strong>de</strong> docència. Per això, avui entrevistem<br />

Marina Gay, membre <strong>de</strong> la junta directiva<br />

d’Òmnium Cultural i una <strong>de</strong> les<br />

portaveus <strong>de</strong> Som Escola. Hi parlem <strong>de</strong> la<br />

importància <strong>de</strong> la manifestació <strong>de</strong> <strong>de</strong>mà:<br />

“Veiem que la resposta <strong>de</strong> l’administració<br />

és molt tímida, <strong>per</strong> no dir molt poc<br />

eficaç. La manifestació és cabdal <strong>per</strong> a la<br />

<strong>de</strong>fensa i el blindatge <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l d’escola<br />

catalana.”<br />

A Som Escola es mostren preocupats <strong>per</strong>què<br />

el mo<strong>de</strong>l d’immersió lingüística, tal<br />

com es va concebre als anys vuitanta, ha<br />

rebut clarament la <strong>de</strong>ixa<strong>de</strong>sa i la <strong>de</strong>sídia<br />

<strong>de</strong> l’administració educativa. Defensen<br />

que cal actualitzar-lo <strong>per</strong> garantir que<br />

sigui un mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> cohesió social.<br />

—Per què és important la manifestació<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>mà? Què hi ha en joc?<br />

—La manifestació convocada <strong>per</strong> Som<br />

Escola és cabdal <strong>per</strong> a la <strong>de</strong>fensa i el blindatge<br />

<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l d’escola catalana. Sobretot<br />

amb el propòsit amb què el vam<br />

concebre als anys vuitanta, en el sentit<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r educar en igualtat <strong>de</strong> condicions<br />

tots els infants i joves <strong>de</strong>l nostre país, i<br />

especialment a través <strong>de</strong>l català com a<br />

llengua que possibilitat la cohesió social<br />

i la progressió dins la societat. Aquest<br />

mo<strong>de</strong>l precisament no segrega <strong>per</strong> raó<br />

<strong>de</strong> llengua. Té un propòsit molt clar, fer<br />

<strong>de</strong> vertebració social. Quan és agredit<br />

pels tribunals, és molt important que<br />

hi hagi una reacció contun<strong>de</strong>nt <strong>per</strong> part<br />

<strong>de</strong> la societat. Hem <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar clar que no<br />

volem que ens toquin l’escola. Trencar<br />

<strong>aquest</strong> mo<strong>de</strong>l significa trencar la cohesió<br />

social <strong>de</strong>l país.<br />

—El mo<strong>de</strong>l d’immersió és en joc, <strong>per</strong>ò<br />

no solament <strong>per</strong> les <strong>de</strong>cisions judicials...<br />

—A Som Escola ens preocupa el fet que<br />

el mo<strong>de</strong>l d’immersió lingüística, tal com<br />

es va concebre als anys vuitanta, ha rebut<br />

clarament la <strong>de</strong>ixa<strong>de</strong>sa i la <strong>de</strong>sídia<br />

<strong>de</strong> l’administració educativa. Cosa que<br />

ha fet que se n’hagi anat abandonant<br />

la implantació. A més, no tan sols s’ha<br />

abandonat el mo<strong>de</strong>l, sinó que no s’ha<br />

actualitzat tenint en compte els canvis<br />

<strong>de</strong> context sociocultural que hi ha al<br />

segle XXI. Tot plegat ha fet que el mo<strong>de</strong>l<br />

d’escola catalana estigui molt fràgil. Ja<br />

ho vam veure amb les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l consell<br />

su<strong>per</strong>ior d’avaluació respecte <strong>de</strong> l’ús<br />

<strong>de</strong>l català a les aules. Era molt crític. I la<br />

tendència és molt negativa. Per tant, ja no<br />

solament es tracta <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensar el mo<strong>de</strong>l<br />

sinó que hem <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r-lo actualitzar<br />

<strong>per</strong> garantir que en sigui un <strong>de</strong> cohesió<br />

social. És un <strong>de</strong>bat molt complex, <strong>per</strong>ò<br />

molt necessari. A l’administració li costa<br />

molt d’entomar, <strong>per</strong>ò cal fer-ho.<br />

—A Som Escola treballeu en <strong>aquest</strong> sentit?<br />

Com es repensa el mo<strong>de</strong>l?<br />

—Veiem molta confusió i <strong>de</strong>sorientació<br />

sobre l’actualització <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l. La societat<br />

té molts dubtes. És normal <strong>per</strong>què<br />

dins la comunitat educativa es <strong>de</strong>fensen<br />

alternatives molt diverses. No serà un<br />

<strong>de</strong>bat gens fàcil. Hi ha gent que opta<br />

clarament <strong>per</strong> la immersió lingüística,<br />

diuen que cal aplicar-la bé i ja està. Però<br />

també hi ha qui proposa alternatives.<br />

Cal analitzar-ho bé. Cal veure com ens<br />

assegurem que el català és la llengua<br />

vehicular a l’escola, i <strong>per</strong> als adults en<br />

els espais informals. El fet que hi hagi<br />

una distància tan gran entre allò que ens<br />

pensàvem que hauria <strong>de</strong> ser la immersió<br />

lingüística als anys vuitanta, i això que<br />

passa realment, fa que hi hagi una gran<br />

sensació d’impotència.<br />

—Aquests darrers anys l’escola ha canviat<br />

molt.<br />

—Aquests darrers anys ha canviat molt<br />

la manera d’aprendre a l’escola. Per això<br />

diem que no té sentit posar un <strong>per</strong>centatge<br />

a la llengua. Si ets una escola que<br />

s’estructura <strong>per</strong> projectes, les assignatures<br />

no saps que són i, <strong>per</strong> tant, no es<br />

pot partir l’horari en quatre trossos i<br />

fer-ne una part en castellà, sinó que s’ha<br />

<strong>de</strong> formular d’una altra manera. L’única<br />

cosa que ens <strong>de</strong>mana la llei és que els<br />

resultats quant a competències lingüístiques<br />

<strong>de</strong> l’alumnat <strong>de</strong>mostrin que són<br />

competents en català, castellà i anglès. I<br />

això és garantit. Ara cal treballar <strong>per</strong>què<br />

també es garanteixi el reconeixement<br />

social <strong>de</strong>l català. I, <strong>per</strong> tant, que la funció<br />

<strong>de</strong> l’escola vagi més enllà d’una qüestió<br />

<strong>de</strong> quantes hores fas <strong>de</strong> llengua, i que es<br />

vertebri com un referent <strong>de</strong> com volem la<br />

societat. Per això és molt important que<br />

el català estigui normalitzat a l’escola. És<br />

allò que aspirem que passi a la societat. I<br />

ho hem d’aconseguir sense menystenir el<br />

castellà, els infants també l’han d’aprendre<br />

<strong>per</strong>què és a la societat.<br />

—Creieu que es fa una <strong>de</strong>fensa ferma <strong>de</strong>l<br />

mo<strong>de</strong>l <strong>per</strong> part <strong>de</strong> la Generalitat?<br />

—Veiem que la resposta <strong>de</strong> l’administració<br />

és molt tímida, <strong>per</strong> no dir molt poc<br />

eficaç. I això no ajuda gens. No es troba la<br />

manera <strong>de</strong> protegir els directors i docents<br />

<strong>de</strong>ls centres. I això implica una amenaça<br />

<strong>de</strong> fractura dins la comunitat educativa.<br />

Ja no solament es tracta <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>fensar el mo<strong>de</strong>l sinó que<br />

hem <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r-lo actualitzar<br />

<strong>per</strong> garantir que en sigui un<br />

<strong>de</strong> cohesió social


63<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

MARINA GAY<br />

Cal veure fins a quin punt<br />

el fet que tinguem les<br />

competències transferi<strong>de</strong>s en<br />

educació significa que po<strong>de</strong>m<br />

protegir el català. Sembla que<br />

malauradament no <strong>de</strong>pèn <strong>de</strong><br />

nosaltres<br />

Cal <strong>de</strong>scobrir <strong>de</strong> quina manera amb la<br />

nostra actuació com a país po<strong>de</strong>m blindar<br />

el mo<strong>de</strong>l d’escola com creiem que ha <strong>de</strong><br />

ser. És molt important que la immersió<br />

no <strong>de</strong>ixi <strong>de</strong> tenir consens, que no ens<br />

trobem que la societat queda dividida<br />

pel mo<strong>de</strong>l d’escola. Per això cal que el<br />

govern ho <strong>de</strong>fensi com a mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong>l país,<br />

que el català sigui la llengua vehicular.<br />

Però <strong>per</strong> a aconseguir-ho, cal el suport<br />

<strong>de</strong> les administracions i que es <strong>de</strong>stinin<br />

els recursos necessaris <strong>per</strong>què les escoles<br />

puguin <strong>de</strong>senvolupar-se en català.<br />

—Cambray va dir que no podia blindar<br />

la immersió fins que Catalunya no fos<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt. Què passa, mentrestant?<br />

—Realment tenim un problema d’encaix.<br />

Cal veure fins a quin punt el fet que<br />

tinguem les competències transferi<strong>de</strong>s<br />

en educació significa que po<strong>de</strong>m protegir<br />

el català. Sembla que malauradament no<br />

<strong>de</strong>pèn <strong>de</strong> nosaltres. En tot cas, mentre<br />

sí que hi <strong>de</strong>penia, s’haurien pogut fer<br />

més coses. Ara com ara, es po<strong>de</strong>n fer<br />

més coses <strong>per</strong> ajudar a la presència <strong>de</strong>l<br />

català a la societat. Cal que el català es<br />

vegi com una llengua <strong>de</strong> progressió social.<br />

Segurament aquí és on hem <strong>per</strong>dut<br />

més. Hi ha gent que pensa que el català<br />

no li és útil. Aquesta és la gran qüestió,<br />

com garanteixes que l’ús i l’aprenentatge<br />

<strong>de</strong>l català a les escoles és efectiu.<br />

A Som Escola hem dit sempre que, amb<br />

<strong>aquest</strong>a sentència, no volen atacar tan<br />

sols la llengua, sinó que vol fracturar el<br />

consens en el mo<strong>de</strong>l d’escola. Cal evitar-ho,<br />

<strong>per</strong>què atacant la llengua, volen<br />

fracturar la societat catalana. No pot ser<br />

que <strong>per</strong> <strong>de</strong>fensar la llengua acabem amb<br />

una societat fracturada.<br />

—Dieu que és un mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong> consens,<br />

<strong>per</strong>ò cada vegada ho és menys? El PSC<br />

no anirà a la manifestació <strong>de</strong> <strong>de</strong>mà.<br />

—És molt greu que els socialistes renuncien<br />

a allò que sempre havien <strong>de</strong>fensat.<br />

Sempre havien dit que el mo<strong>de</strong>l d’escola<br />

estava pensant <strong>per</strong> no segregar <strong>per</strong> qüestió<br />

<strong>de</strong> llengua. Ara es veu que no és prioritari<br />

<strong>de</strong>fensar el nostre mo<strong>de</strong>l d’escola.<br />

És un element crític que caldrà veure com<br />

treballem. Però és evi<strong>de</strong>nt que la qüestió<br />

<strong>de</strong> la llengua i el dret <strong>de</strong> l’educació lingüística<br />

<strong>de</strong>ls infants no pot <strong>de</strong>pendre <strong>de</strong>l<br />

color polític que hi ha el govern. És molt<br />

mala notícia que el PSC hagi renunciat a<br />

<strong>de</strong>fensar la immersió lingüística.<br />

—Aquests dies hi ha hagut crítiques<br />

cap a la plataforma. Hi ha hagut sectors<br />

que s’han queixat que la manifestació<br />

arriba tard.<br />

—Som Escola és formada <strong>per</strong> cinquanta-quatre<br />

entitats. En realitat, ara ja som<br />

més <strong>per</strong>què <strong>aquest</strong>s dies hi ha hagut moltes<br />

adhesions... Ser tantes entitats ens fa<br />

poc àgils a l’hora <strong>de</strong> respondre, encara que<br />

a la vegada les <strong>de</strong>cisions que es prenen<br />

dins la plataforma són molt robustes. No<br />

crec que no hàgim respost, sinó que hem<br />

respost a poc a poc, <strong>per</strong>què ens costa més<br />

aconseguir prendre consensos dins la plataforma.<br />

Som entitats que venim <strong>de</strong> punts<br />

<strong>de</strong> vista molt diferents. Ens vam activar<br />

tan bon punt va sortir la sentència, <strong>per</strong>ò<br />

vam trigar a fer públic el posicionament. I<br />

<strong>per</strong> això és normal que hi hagi gent amb la<br />

sensació que no vam respondre. Aquesta<br />

mena <strong>de</strong> plataformes són molt complica<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> gestionar, <strong>per</strong>ò, alhora, són molt<br />

valuoses <strong>per</strong> a po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>fensar els grans<br />

consensos <strong>de</strong> país. No hi po<strong>de</strong>m renunciar,<br />

sinó que les hem <strong>de</strong> fer més fortes.<br />

—Una altra crítica ha estat que és una<br />

protesta amb un to massa lúdic o festiu.<br />

L’ANC, <strong>per</strong> exemple, reclamava un to<br />

més reivindicatiu.<br />

—Dins Som Escola també hi ha hagut<br />

posicionaments diferents. Sempre es va<br />

pensar en una resposta reivindicativa,<br />

<strong>per</strong>ò a partir d’aquí, la mobilització pot<br />

tenir un caire més cultural o festiu, o fer<br />

una manifestació. Es van valorar unes<br />

quantes opcions i al final ha quedat una<br />

solució <strong>de</strong> consens que ens semblen que<br />

reflecteix totes les posicions que hi havia.<br />

I, en qualsevol cas, com que es va filtrar<br />

el <strong>de</strong>bat intern que vam tenir, l’ANC suposo<br />

que va treure les seves conclusions<br />

i posicionament. Després <strong>de</strong>l seu acte,<br />

l’Assemblea s’afegeix a la nostra mobilització;<br />

<strong>per</strong> tant, benvinguts.


64<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

Moment <strong>de</strong> l’arribada d’un tren <strong>de</strong> Gandia el dilluns 13 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre (fotografia cedida <strong>per</strong> l’usuari <strong>de</strong> Twitter @Don_pesimo).<br />

La lenta i programada agonia <strong>de</strong>l<br />

servei <strong>de</strong> rodalia <strong>de</strong> Renfe a València<br />

Les cancel·lacions i retards que tant enutgen els usuaris <strong>de</strong> Renfe són conseqüència<br />

<strong>de</strong> la política <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixa<strong>de</strong>sa voluntària <strong>de</strong>l servei · Les inversions en grans estructures<br />

han ocasionat un <strong>de</strong>teriorament que sembla irreversible<br />

ESPERANÇA CAMPS BARBER<br />

Dilluns, o dimarts o dimecres o dijous… Dos quarts <strong>de</strong> vuit <strong>de</strong>l<br />

matí, o les vuit o les nou o les quatre <strong>de</strong> la vesprada. L’andana,<br />

qualsevol andana <strong>de</strong> qualsevol estació, és plena <strong>de</strong> <strong>per</strong>sones que<br />

es<strong>per</strong>en el tren <strong>per</strong> anar a València a treballar, a estudiar o a fer<br />

qualsevol altra gestió. A l’Estació <strong>de</strong>l Nord <strong>de</strong> València, l’escena<br />

es repeteix amb <strong>per</strong>sones que volen eixir <strong>de</strong> la ciutat. Ha tornat a<br />

passar. El tren <strong>de</strong> rodalia no arriba a l’hora prevista i els viatgers<br />

fan anar la mirada <strong>de</strong>l rètol lluminós <strong>de</strong> l’estació a la pantalla<br />

<strong>de</strong>l mòbil. Gests <strong>de</strong> nerviosisme i murmuris. Algú diu que Renfe<br />

anuncia un tren d’ací a <strong>de</strong>u minuts o potser vint. Els comentaris<br />

apugen <strong>de</strong> to. També, la gesticulació <strong>de</strong>ls uns i <strong>de</strong>ls altres.<br />

El compte <strong>de</strong> Twitter <strong>de</strong>l servei <strong>de</strong> rodalia <strong>de</strong> Renfe es troba<br />

entre els <strong>de</strong>stacats <strong>de</strong>ls usuaris <strong>de</strong>l tren. Alterna la publicació<br />

<strong>de</strong> recomanacions sanitàries amb propostes <strong>per</strong> a visitar un<br />

betlem gegant o la publicitat <strong>de</strong>l Bioparc, amb els avisos <strong>de</strong> les<br />

cancel·lacions <strong>de</strong>ls trens i <strong>de</strong>ls retards. A voltes anuncia que la<br />

ruta es farà en autobús. Fins i tot, a última hora <strong>de</strong>l vespre,<br />

avança els trens que no circularan l’en<strong>de</strong>mà. Això es pot saber<br />

<strong>per</strong>què si un conductor es posa malalt i <strong>de</strong>mana una baixa, ja<br />

se sap que <strong>de</strong>ixarà <strong>de</strong> fer tots els serveis que tenia assignats.<br />

Po<strong>de</strong>n ser cinc o sis recorreguts i, <strong>per</strong> tant, cinc o sis cancel·lacions<br />

totes d’un cop.


65<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

Vuit anys d’un <strong>de</strong>clivi planificat<br />

Aquesta situació no és nova. Juan Ramon Ferrandis, maquinista,<br />

<strong>de</strong>legat sindical <strong>de</strong> CGT i membre <strong>de</strong> la plataforma Indignats<br />

amb Renfe, explica a VilaWeb que les anomalies en el servei<br />

van començar fa vuit anys, aproximadament. El <strong>de</strong>teriorament<br />

<strong>de</strong>l servei ha estat constant i progressiu. “Hi ha molta falta <strong>de</strong><br />

<strong>per</strong>sonal. Renfe ha tret molt poques places <strong>per</strong> a substituir el<br />

<strong>per</strong>sonal que es jubilava. El primer any es podia suportar. Es<br />

treballava un poc més o s’ajornaven els <strong>de</strong>scansos als moments<br />

<strong>de</strong> menys feina, <strong>per</strong>ò això ha anat sumant i hi ha un dèficit tan<br />

gran que han començat a suprimir trens.” Segons Ferrandis, a<br />

tot el País Valencià hi ha 450 maquinistes, i <strong>per</strong>què el servei<br />

funcione correctament, se n’han <strong>de</strong> menester 520.<br />

Ferrandis <strong>de</strong>nuncia que, a banda <strong>de</strong> maquinistes, també falta<br />

material. Molts viatges se suspenen <strong>per</strong>què no hi ha trens<br />

disponibles <strong>per</strong> a eixir a fer el servei. De retruc, això impe<strong>de</strong>ix<br />

que es complesca la promesa <strong>de</strong> fer circular dobles unitats <strong>per</strong><br />

a evitar aglomeracions quan s’ha anul·lat un tren anterior o<br />

en dies que es preveu la presència <strong>de</strong> més viatgers. I <strong>aquest</strong>a<br />

mancança <strong>de</strong> material rodant pot ocórrer o bé <strong>per</strong>què no hi<br />

ha combois físics aturats a les estacions, o <strong>per</strong>què el que hi ha<br />

està avariat i no es pot reparar <strong>per</strong>què també falta <strong>per</strong>sonal<br />

als tallers.<br />

Un darrere l’altre. Dilluns van ser prop <strong>de</strong> vint al llarg <strong>de</strong> tot<br />

el dia, <strong>per</strong>ò els dies anteriors, eren <strong>de</strong>u o vuit o dotze. I ahir<br />

dimarts, més <strong>de</strong> quinze. Un rosari <strong>de</strong> notificacions. Depèn <strong>de</strong> la<br />

sort en <strong>aquest</strong>a ruleta incerta que és el servei <strong>de</strong> rodalia <strong>de</strong> Renfe<br />

que els usuaris que es<strong>per</strong>en a les andanes arriben puntuals a<br />

fer un examen o a saber els resultats d’unes proves mèdiques.<br />

Segons les da<strong>de</strong>s facilita<strong>de</strong>s <strong>per</strong> Ferrandis, durant els cinc<br />

anys anteriors a la pandèmia, Rodalies València va suprimir<br />

20.500 trens. És a dir, una mitjana <strong>de</strong> 4.100 cada any. L’any<br />

que més se’n van anul·lar va ser el 2019, amb 7.590. Això fa<br />

una mitjana <strong>de</strong> vint trens diaris. Trens <strong>de</strong> rodalia que havien<br />

d’eixir, que estaven programats i no van eixir. Són els registres<br />

més recents que hi ha, <strong>per</strong>què l’any 2020 va ser extraordinari<br />

<strong>per</strong> l’aturada global.<br />

Un matí negre <strong>de</strong> supressió <strong>de</strong> trens fa créixer la indignació<br />

<strong>de</strong>ls usuaris <strong>de</strong> Renfe a València


66<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

Indignats<br />

Aquest <strong>de</strong>teriorament progressiu <strong>de</strong>l servei ha ocasionat un<br />

malestar, també creixent i progressiu, <strong>de</strong>ls usuaris. Fa més <strong>de</strong><br />

tres anys que la plataforma Indignats amb Renfe organitza<br />

protestes <strong>per</strong> a reclamar un servei digne <strong>de</strong> ferrocarril. N’hi<br />

ha una altra <strong>de</strong> ben activa que és Usuàries <strong>de</strong>l Tren Valencià.<br />

Totes dues treballen conjuntament.<br />

plens <strong>de</strong> gom a gom i els viatgers <strong>de</strong>nuncien que no es po<strong>de</strong>n<br />

mantenir les normes <strong>de</strong> prevenció <strong>de</strong> la covid que el mateix<br />

compte <strong>de</strong> Twitter <strong>de</strong> la companyia recomana.<br />

Rafael Villalba és un <strong>de</strong>ls portaveus <strong>de</strong> la plataforma d’indignats.<br />

Viu a València i treballa a Vila-real. És un usuari contumaç<br />

i convençut <strong>de</strong>l ferrocarril. “Sempre hem intentat protestar<br />

utilitzant les poques eines que tenim. Hem parlat amb polítics,<br />

hem fet protestes i hem recollit signatures. Ens hem mogut<br />

molt <strong>de</strong> manera molt respectuosa i pacífica, <strong>per</strong>ò veiem que<br />

això no funciona i que les institucions no responen i no ens<br />

donen suport.”<br />

Ara se senten estafats, diu, i intentaran obrir una via judicial<br />

contra Renfe encara que reconeix que tenen pocs recursos<br />

econòmics. “Els usuaris ens pressionen <strong>per</strong>què fem accions<br />

més contun<strong>de</strong>nts. La gent comença a enfadar-se i<br />

tenen tota la raó. Hi ha <strong>per</strong>sones que han hagut <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar<br />

la feina <strong>per</strong>què no po<strong>de</strong>n conduir i l’únic mitjà <strong>de</strong> transport<br />

possible era el ferrocarril”, diu Villalba, que lamenta que<br />

fins i tot el Síndic <strong>de</strong> Greuges haja respost a la seua queixa<br />

enviant-los la carta <strong>de</strong> resposta <strong>de</strong> Renfe, sense prendre<br />

cap més iniciativa.<br />

Mala gestió<br />

En la conversa amb VilaWeb, Villalba i Ferrandis coinci<strong>de</strong>ixen<br />

a atribuir a la mala gestió <strong>de</strong>ls recursos la principal causa <strong>de</strong>l<br />

caos ferroviari que es viu darrerament. “Una empresa que<br />

gestiona un servei públic com el ferroviari ha <strong>de</strong> preveure que<br />

els maquinistes es jubilen o es posen malalts. El que volem és<br />

que Renfe gestione bé. No ens resol res que ens retornen els<br />

diners, volem que Renfe ens done el servei que té encomanat”,<br />

diu Villalba.<br />

L’última acció que han posat en marxa <strong>per</strong> les xarxes socials<br />

és <strong>de</strong>manar als usuaris que facen visible l’enuig fent onejar<br />

mocadors al vent cada volta que hi haja una cancel·lació o<br />

un retard. Espontàniament, Twitter ja s’omplia diàriament <strong>de</strong><br />

fotografies i <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>os d’usuaris que se senten molt mal tractats<br />

<strong>per</strong> la companyia pública. Aquests dies, el ressò s’ha multiplicat.<br />

Els usuaris, <strong>de</strong> totes les edats, <strong>de</strong> totes les procedències, posen<br />

en solfa els retards constants, les anul·lacions i les condicions<br />

insalubres en què s’han <strong>de</strong> fer molts trajectes. Els vagons van<br />

Relacionen <strong>aquest</strong>a mala gestió amb les inversions milionàries<br />

en el TGV o en infrastructures que no tenen una relació<br />

directa amb la millora <strong>de</strong>l servei. A la vegada, <strong>de</strong>nuncien<br />

<strong>de</strong>ixa<strong>de</strong>sa en el manteniment d’algunes línies, com la R5<br />

<strong>de</strong> Sagunt a Caudiel. “Han llevat vies a les estacions <strong>per</strong>què<br />

els trens cada volta hagen d’es<strong>per</strong>ar més <strong>per</strong> a creuar-se,<br />

<strong>per</strong>què no hi ha doble via i ni tan sols està electrificada”,<br />

<strong>de</strong>nuncia Rafael Villalba.<br />

Des <strong>de</strong> la seua ex<strong>per</strong>iència com a sindicalista i treballador <strong>de</strong><br />

l’empresa pública, Ferrandis explica que, <strong>aquest</strong>s darrers<br />

anys, Renfe ha treballat amb els recursos mínims <strong>per</strong>què hi<br />

havia la intenció <strong>de</strong> privatitzar el servei. “Va fer eixa aposta,<br />

va suprimir <strong>per</strong>sonal, <strong>per</strong>ò no s’ha arribat a privatitzar <strong>aquest</strong><br />

servei i ara els ha agafat el bou. Fan ofertes <strong>de</strong> fins a mil llocs<br />

<strong>de</strong> treball a tot l’estat, <strong>per</strong>ò un maquinista tarda vora un any i<br />

mig a formar-se.”


67<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

Les transferències<br />

La insatisfacció <strong>de</strong>ls usuaris i <strong>de</strong> tantes <strong>per</strong>sones pel nefand servei<br />

<strong>de</strong> Renfe al País Valencià ha provocat diversos moviments<br />

polítics <strong>aquest</strong>es darreres setmanes. D’una banda, Compromís<br />

ha insistit a <strong>de</strong>manar la transferència <strong>de</strong>l servei <strong>de</strong> rodalia a<br />

la Generalitat. Consi<strong>de</strong>ren que sense mantenir la <strong>de</strong>pendència<br />

<strong>de</strong> Madrid se’n podria millorar la gestió. La coalició ha insistit<br />

a remarcar quines són les inversions estatals en els trens <strong>de</strong><br />

proximitat i les ha compara<strong>de</strong>s amb el que s’inverteix en les<br />

grans infrastructures. Segons les seues da<strong>de</strong>s, l’estat espanyol<br />

inverteix 98 euros <strong>per</strong> cada usuari <strong>de</strong> TGV i 0,0015 euros <strong>per</strong><br />

cada usuari <strong>de</strong>l tren <strong>de</strong> rodalia.<br />

La pandèmia i el canvi climàtic<br />

A la vista <strong>de</strong> les condicions en què es fan alguns trajectes, Rafael<br />

Villalba insisteix a <strong>de</strong>manar la intervenció <strong>de</strong> la Conselleria<br />

<strong>de</strong> Sanitat. Es <strong>de</strong>clara un amant <strong>de</strong>l ferrocarril, <strong>per</strong>què viatjar<br />

en tren <strong>per</strong>met <strong>de</strong>scansar, estudiar o fins i tot dormir, <strong>per</strong>ò<br />

reconeix que molts usuaris han <strong>de</strong>ixat d’utilitzar-lo. “Molts<br />

usuaris han optat <strong>per</strong> anar amb cotxe. Si és això el que <strong>per</strong>segueixen,<br />

ho han aconseguit. Això empitjora la congestió a<br />

l’entrada <strong>de</strong> les ciutats en hora punta. És un problema sanitari<br />

que no s’aposte pel ferrocarril.” Villalba remarca el fet que el<br />

vestíbul <strong>de</strong> l’Estació <strong>de</strong>l Nord <strong>de</strong> València serveix moltes voltes<br />

<strong>de</strong> lloc d’exhibició i promoció <strong>per</strong> a marques d’automòbil.<br />

“És lamentable que promocionen els cotxes i no el tren. No ho<br />

entenem <strong>de</strong> cap manera.”<br />

Quant a la pèrdua <strong>de</strong> viatgers a rodalia, Juan Ramon Ferrandis<br />

diu que fa una dècada es feien més <strong>de</strong> vint-i-quatre milions <strong>de</strong><br />

viatges anuals. Enguany no arribaran als <strong>de</strong>u milions.<br />

Han recordat també que entre els anys 2010 i 2020 s’havien<br />

pressupostat 3.400 milions d’euros <strong>de</strong>ls quals s’ha executat<br />

un 0,009%.<br />

Fa mesos, Compromís va obrir una web que du el compte<br />

<strong>de</strong>ls trens que s’anul·len cada dia, <strong>de</strong>ls que circulen amb retard<br />

i, fins i tot, <strong>de</strong>ls minuts <strong>de</strong> temps que els usuaris han <strong>per</strong>dut<br />

es<strong>per</strong>ant a les andanes.<br />

També el Partit Socialista <strong>de</strong>mana la transferència <strong>de</strong>l servei.<br />

Ho va anunciar el presi<strong>de</strong>nt Ximo Puig en el <strong>de</strong>bat <strong>de</strong> política<br />

general fa uns mesos, i ara, el conseller <strong>de</strong> Política Territorial,<br />

Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha recordat que el<br />

procés ja ha començat. Són en la fase preliminar <strong>de</strong> les reunions<br />

tècniques, i la conselleria <strong>de</strong>sconeix si el pressupost general<br />

<strong>de</strong> l’estat <strong>de</strong>l 2022 preveu una transferència econòmica a la<br />

Generalitat <strong>per</strong> a fer front a la gestió.<br />

El conseller ha respost, <strong>per</strong> escrit, a preguntes <strong>de</strong> VilaWeb que<br />

lamenta profundament els inci<strong>de</strong>nts i els problemes que el ser-


68<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

vei causa a totes les <strong>per</strong>sones <strong>per</strong> motius laborals o d’estudis, i<br />

ha reconegut que el servei és millorable. Ha dit també que s’havia<br />

reunit amb el responsable <strong>de</strong>ls trens <strong>de</strong> rodalia <strong>de</strong> València,<br />

Juan Carlos Fulgencio, qui va ser <strong>de</strong>legat <strong>de</strong>l govern espanyol<br />

al País Valencià, <strong>per</strong> a <strong>de</strong>manar-li solucions immediates.<br />

España es va reunir a final <strong>de</strong> novembre a Madrid amb el<br />

presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Renfe, Iasías Táobas, <strong>per</strong> fer-li saber la indignació<br />

entre els usuaris pel funcionament <strong>de</strong>l tren <strong>de</strong> rodalia. “El<br />

presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Renfe ens va traslladar que l’escenari plantejat<br />

és que en els primers mesos <strong>de</strong> l’any vinent es vaja recu<strong>per</strong>ant<br />

progressivament la normalitat al servei <strong>de</strong> Rodalia.”<br />

Mocadors<br />

L’escena <strong>de</strong>l principi d’<strong>aquest</strong> reportatge es repeteix cada dia<br />

a moltes estacions <strong>de</strong> línies diferents. Després <strong>de</strong> rebre el missatge<br />

<strong>de</strong> la incomptable anul·lació <strong>de</strong>l tren, tímidament algú<br />

fa voleiar un mocador. I una altra <strong>per</strong>sona fa sonar un xiulet.<br />

I <strong>de</strong>sprés ja són quatre mocadors i tres xiulets i molts crits.<br />

L’escena <strong>de</strong>l principi d’<strong>aquest</strong> reportatge<br />

es repeteix cada dia a moltes estacions<br />

<strong>de</strong> línies diferents. Després <strong>de</strong> rebre el<br />

missatge <strong>de</strong> la incomptable anul·lació<br />

<strong>de</strong>l tren, tímidament algú fa voleiar un<br />

mocador. I una altra <strong>per</strong>sona fa sonar un<br />

xiulet. I <strong>de</strong>sprés ja són quatre mocadors i<br />

tres xiulets i molts crits


69<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

Una dona cavallera fa botar el cavall a les festes <strong>de</strong> Sant Bartomeu <strong>de</strong> Ferreries. PRATS I CAMPS<br />

Per què a Ciuta<strong>de</strong>lla es discuteix ara<br />

sobre el pa<strong>per</strong> <strong>de</strong> les dones a les festes<br />

<strong>de</strong> Sant Joan?<br />

La sortida <strong>de</strong> to d’un cavaller, que va dir que el lloc <strong>de</strong> les dones era a casa, ha encès<br />

les xarxes socials i ha obert un <strong>de</strong>bat amagat fins ara · Una primera reacció és la<br />

convocatòria d’una concentració feminista dissabte<br />

ESPERANÇA CAMPS BARBER<br />

Hi ha una pregunta que ningú no gosava fer en veu alta: <strong>per</strong> què<br />

Ciuta<strong>de</strong>lla és l’únic municipi <strong>de</strong> Menorca on les dones no van<br />

dalt cavall a les festes? A les festes <strong>de</strong> Sant Joan, s’entén. Ningú<br />

no gosava fer-la fins ara, fins diumenge passat. Diumenge es<br />

presentava al Casino 17 <strong>de</strong> Gener <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla l’associació<br />

Salvem Sant Joan. Pandora s’hi va presentar sense avisar i va<br />

obrir una capsa que mai més no es podrà tornar a tancar.<br />

L’objectiu <strong>de</strong> l’associació, que es <strong>de</strong>fineix com a apolítica, era <strong>de</strong><br />

fer propostes <strong>per</strong> a preservar l’essència, la genuïnitat i l’es<strong>per</strong>it<br />

<strong>de</strong> la festa. Defensar-la <strong>de</strong> la gernació que cada any <strong>de</strong>sembarca<br />

com un ramat a Ciuta<strong>de</strong>lla i, a parer d’aquells que la volen salvar,<br />

la <strong>de</strong>svirtuen i la converteixen en una entrompada global.<br />

Es va parlar <strong>de</strong> qüestions que vorejaven algun dret fonamental<br />

com ara el <strong>de</strong> la lliure circulació <strong>de</strong> les <strong>per</strong>sones. Tot, <strong>per</strong> evitar


70<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

que l’es<strong>per</strong>it santjoaner <strong>de</strong> sempre es dissolgui com un sucre<br />

esponjat dins un magma <strong>de</strong> discomòbils i gin amb llimonada.<br />

Però ara, això ja no té importància. El <strong>de</strong>bat és un altre.<br />

Les madones, a casa<br />

La guspira va saltar quan Joan Fe<strong>de</strong>lich, pagès (l’amo, com es<br />

diu a Menorca) <strong>de</strong> Sant Joan Gran i presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’associació<br />

salvadora, va dir unes paraules que li van néixer <strong>de</strong> ben endins,<br />

com l’es<strong>per</strong>it santjoaner. “A Sant Joan no volem ni política ni,<br />

amb tots els respectes, dones <strong>per</strong> allà enmig.” Després va dir<br />

que sí, que les dones, sa mare i la seva esposa, ja saben quina feina<br />

tenen <strong>per</strong> Sant Joan. “I no hi ha res més a xerrar”, va reblar.<br />

po<strong>de</strong>n sortir dalt cavall <strong>per</strong> Sant Joan. El mot que més es llegia<br />

en <strong>aquest</strong>s comentaris era “tradició”. El segon, “protocol”.<br />

Després venien “història”, “estima”, i més “tradició”.<br />

Al món <strong>de</strong> la política també hi va haver reaccions. La més<br />

<strong>de</strong>stacada, la <strong>de</strong> la presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong>l govern, Francina Armengol,<br />

que, en una piulada feta dilluns a primera hora, va voler<br />

<strong>de</strong>ixar clar que les dones no necessitam que ningú ens digui<br />

quin és el nostre lloc. <strong>Més</strong> dones <strong>de</strong>l socialisme illenc, com ara<br />

Pilar Carbonero, que havia estat batllessa <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla, o la<br />

presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong>l consell, Susana Mora, també van reaccionar<br />

amb enuig.<br />

Ho saben, sí. Les dones pageses, <strong>per</strong> Sant Joan han <strong>de</strong> parar<br />

compte que les camises <strong>de</strong>ls seus homes o fills o germans siguin<br />

ben blanques, planxa<strong>de</strong>s i emmidona<strong>de</strong>s, que el vestit i la<br />

guindola siguin ben nets, que la buldrafa <strong>de</strong>l cavall tengui tots<br />

els brodats a lloc. La posada, o la casa que tenen al poble, ha <strong>de</strong><br />

ser ben neta, amb les parets ben emblanquina<strong>de</strong>s i preparada<br />

<strong>per</strong> a la visita <strong>de</strong>l be o <strong>de</strong> les amistats els dies <strong>de</strong> festa. També han<br />

<strong>de</strong> procurar <strong>de</strong> tenir la taula ben parada: pa amb sobrassada,<br />

formatge, cuixot, pastissets, pilotes amb tomatigat, coques,<br />

confits, carquinyols… I, també, que les ensaïma<strong>de</strong>s siguin molt<br />

estufa<strong>de</strong>s i la xocolata ben espessa.<br />

Reacció a Ciuta<strong>de</strong>lla i a fora<br />

Les paraules <strong>de</strong>l pagès <strong>de</strong> Sant Joan Gran van sortir dispara<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> la sala <strong>de</strong>l Casino i van començar a rebotar <strong>de</strong> grup <strong>de</strong> WhatsApp<br />

en grup <strong>de</strong> WhatsApp. Primer, amb timi<strong>de</strong>sa, i <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong><br />

manera molt més <strong>de</strong>simbolta, les xarxes socials, especialment<br />

alguns grups <strong>de</strong> Facebook, es van omplir <strong>de</strong> crítiques a <strong>aquest</strong><br />

discurs més propi <strong>de</strong> fa un parell <strong>de</strong> segles, <strong>de</strong> la Ciuta<strong>de</strong>lla que<br />

Joan Benejam <strong>de</strong>scrivia a Foc i Fum, <strong>per</strong> exemple, que no <strong>de</strong><br />

la Ciuta<strong>de</strong>lla <strong>de</strong>l 2021.<br />

També hi havia comentaris comprensius, gent que pretenia<br />

explicar què havia dit Fe<strong>de</strong>lich. Molts, ciuta<strong>de</strong>llencs <strong>de</strong> cor i<br />

santjoaners <strong>de</strong> primera, entenien que potser les formes no havien<br />

estat a<strong>de</strong>qua<strong>de</strong>s, <strong>per</strong>ò en compartien el fons: les dones no<br />

L’actual batllessa <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla, Joana Gomila, que diumenge<br />

era a la sala <strong>de</strong>l Casino 17 <strong>de</strong> Gener on es feia la presentació, va<br />

tardar moltes hores a fer cap comentari sobre la qüestió. Va dir<br />

que havia anat a la reunió en representació <strong>de</strong> poble, com va a<br />

tants altres actes on la convi<strong>de</strong>n. Per veure una reacció contra<br />

les paraules <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>lich vam haver d’es<strong>per</strong>ar moltes hores més.<br />

Gomila va escriure un text molt llarg al seu mur <strong>de</strong> Facebook.<br />

Va escriure que aquells mots representen un clar menysteniment<br />

<strong>de</strong> la dona i <strong>de</strong>l seu pa<strong>per</strong> a la societat. “Afirmacions com<br />

<strong>aquest</strong>es no tenen cabuda en una societat igualitària, mo<strong>de</strong>rna<br />

i equitativa.” El seu partit, <strong>Més</strong> <strong>per</strong> Menorca, també va fer un<br />

comunicat molt escarit sobre la qüestió.


71<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

Hores <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> dir allò que va dir, Joan Fe<strong>de</strong>lich va <strong>de</strong>manar<br />

disculpes a les madones (pageses) que s’haguessin<br />

pogut sentir ofeses. Però Pandora ja havia fet la seva tasca<br />

i la pregunta s’havia ensenyorit <strong>de</strong> les xarxes. Per què les<br />

dones no po<strong>de</strong>n sortir a la cavalcada <strong>per</strong> Sant Joan? Per què<br />

les dones no po<strong>de</strong>n sortir a la cavalcada <strong>per</strong> Sant Joan? I així<br />

es repetia en bucle.<br />

De totes les respostes, la més llisa i prima que es pot llegir o<br />

escoltar <strong>aquest</strong>s dies és: “Perquè no hi han anat mai.” Després<br />

hi ha tots aquells que s’aferren als protocols i a la tradició, i<br />

aquells que diuen que la festa sempre ha estat així, sense po<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>finir bé on naix <strong>aquest</strong> “sempre”.<br />

Un <strong>de</strong>bat (im)possible i ajornat<br />

Fa uns quants mesos van aparèixer a Ciuta<strong>de</strong>lla unes pinta<strong>de</strong>s<br />

en què es reclamava el dret <strong>de</strong> les dones <strong>de</strong> participar en la cavalcada.<br />

En aquell moment, la regidora d’Igualtat, Carla Gener,<br />

<strong>de</strong> Po<strong>de</strong>m, va aprofitar-ho <strong>per</strong> <strong>de</strong>manar que es començàs a<br />

xerrar d’<strong>aquest</strong>a qüestió, amb calma, amb raonaments i sense<br />

passió. Va dir també que havia <strong>de</strong> ser l’ajuntament que havia<br />

d’encapçalar el <strong>de</strong>bat. Fins i tot, aprofitant que la pandèmia<br />

impedia <strong>de</strong> celebrar unes festes tan multitudinàries, va proposar<br />

d’organitzar unes jorna<strong>de</strong>s d’anàlisi.<br />

Aquestes manifestacions van molestar la batllessa, Joana<br />

Gomila, que va tancar ràpidament la carpeta <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat. Ara<br />

Gener recorda les crítiques ferotges que va rebre dins i fora<br />

<strong>de</strong> l’ajuntament i el poc suport <strong>de</strong> l’equip <strong>de</strong> govern. “Sincerament,<br />

els drets humans no s’han <strong>de</strong> <strong>de</strong>batre, i la igualtat és<br />

un dret humà. La versió oficial és que a l’equip <strong>de</strong> govern no<br />

hi va haver acord <strong>per</strong> a fer aquelles jorna<strong>de</strong>s, <strong>per</strong>ò el PSOE sí<br />

que estava disposat a xerrar-ne. La batllessa no en va voler<br />

saber res <strong>per</strong>què <strong>de</strong>ia que això s’havia <strong>de</strong> tractar dins la Junta<br />

Municipal <strong>de</strong> Sant Joan”.<br />

La Junta Municipal <strong>de</strong> Sant Joan és un organisme que, ara <strong>per</strong><br />

ara, no existeix <strong>de</strong>sprés d’haver-se extingit. Actualment, és en<br />

exposició pública el reglament <strong>per</strong> a constituir-la novament.<br />

Entre els objectius que diu que té, hi ha el d’actuar com a àmbit<br />

d’anàlisi i revisió <strong>de</strong> tot allò que afecta la festa, promoure’n el<br />

coneixement, treballar els protocols, etc. Un <strong>de</strong>càleg molt eteri<br />

que, quan parla <strong>de</strong> la composició <strong>de</strong> la junta, no té en compte<br />

la paritat <strong>de</strong>ls integrants.<br />

Carla Gener admet que el masclisme és molt més arrelat a la<br />

festa que no la gent es pensa, i que les paraules <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>lich les<br />

comparteix molta gent. “Sant Joan és un lobby. Un lobby <strong>de</strong><br />

po<strong>de</strong>r, i dóna i lleva vots. Pot fer caure ajuntaments. Imagín<br />

que ara, a final <strong>de</strong> legislatura, treure <strong>aquest</strong> tema no és gaire<br />

amable, <strong>per</strong>ò ha sortit i no en po<strong>de</strong>m fugir. Jo, com a regidora<br />

d’Igualtat no en puc fugir. No tindria gens <strong>de</strong> sentit tenir una<br />

regidoria d’Igualtat a l’Ajuntament <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla, que el tema<br />

surti i que no hi fem res. No m’entra dins el cap”, diu Gener,<br />

que insisteix a parlar <strong>de</strong> la por.<br />

Madona <strong>de</strong> s’Ullestrar<br />

La regidora reconeix també que hi ha moltes dones cria<strong>de</strong>s<br />

al camp que no han pensat mai en la possibilitat <strong>de</strong> sortir a<br />

les festes com a cavalleres. També parla <strong>de</strong> por <strong>de</strong> fer visible<br />

<strong>aquest</strong> <strong>de</strong>sig. Per a exemplificar-ho, recorda el cas <strong>de</strong> Nina<br />

Marquès Pons, la pagesa <strong>de</strong> s’Ullestrar que fa més <strong>de</strong> vint anys<br />

va gosar dir que si ella hagués pogut, quan era jove, li hauria<br />

agradat sortir.<br />

Nina Marquès, <strong>de</strong> seixanta-sis anys, va rebre moltes crítiques<br />

en aquell moment, i en rep encara, diu, <strong>per</strong>ò es referma en el<br />

seu discurs igualitari. “Continuï pensant que les dones haurien<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r anar a la festa. Tenc tres néts; una és una filleta que


72<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

“Continuï pensant que les dones haurien<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r anar a la festa. Tenc tres néts; una<br />

és una filleta que està boja amb els cavalls.<br />

Jo pens que quan venguin els caixers<br />

pagesos a convidar son pare, <strong>per</strong> exemple,<br />

convidaran el meu nét i no la meva néta.<br />

Per què no la convi<strong>de</strong>n? Per què és una<br />

filleta?”<br />

està boja amb els cavalls. Jo pens que quan venguin els caixers<br />

pagesos a convidar son pare, <strong>per</strong> exemple, convidaran el meu nét<br />

i no la meva néta. Per què no la convi<strong>de</strong>n? Per què és una filleta?”<br />

El cas <strong>de</strong> Nina Marquès no és el més habitual entre les dones<br />

que treballen al camp, <strong>per</strong>què s’Ullestrar, el lloc (les terres)<br />

és <strong>de</strong> la seva propietat. En la majoria <strong>de</strong> casos, el lloc és d’un<br />

“senyor”, com s’anomenen els membres <strong>de</strong> la noblesa encara<br />

ara a Ciuta<strong>de</strong>lla. Diu que alguna vegada n’ha parlat amb<br />

més dones també pageses. “Se’m tiren damunt. L’excusa que<br />

posen és que la presència <strong>de</strong> les dones dalt cavall faria malbé<br />

la festa. Què és fer malbé la festa? També em diuen que hi ha<br />

massa cavalls, <strong>per</strong>ò a vega<strong>de</strong>s veig homes que cavalquen que<br />

són jardiners i en <strong>aquest</strong> cas no complirien els protocols que<br />

diuen que <strong>de</strong>fensen…”<br />

Madona <strong>de</strong> s’Ullestrar va fins i tot en contra que s’obri un <strong>de</strong>bat<br />

sobre <strong>aquest</strong>a qüestió. “Què hem <strong>de</strong> <strong>de</strong>batre? Quin <strong>de</strong>bat hem<br />

<strong>de</strong> fer? Això és <strong>per</strong>dre el temps. El que s’ha <strong>de</strong> fer és posar les<br />

eines <strong>per</strong>què quan els caixers pagesos van als llocs a convidar,<br />

convidin tots els <strong>de</strong> la casa, homes i dones. És tan senzill com<br />

això”, diu.<br />

Els protocols<br />

Nina Marquès parla <strong>de</strong> convidar. Això té a veure amb un <strong>de</strong>ls<br />

protocols <strong>de</strong> la festa, amb els senyors i amb l’arrel profunda<br />

<strong>de</strong>l problema.<br />

Qui hi mana, a la festa? De qui és la festa? Per què algú ha<br />

<strong>de</strong> convidar els pagesos a participar-hi? I qui els convida?<br />

La resposta és que manen els senyors. Cada dos anys, un<br />

d’<strong>aquest</strong>s senyors és nomenat Caixer Senyor i presi<strong>de</strong>ix la<br />

festa. I són els caixers senyors els que convi<strong>de</strong>n els pagesos<br />

a participar-hi.<br />

Els caixers senyors són membres <strong>de</strong> la noblesa <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla.<br />

Comtes, barons, ducs, donys… Títols i llinatges diversos <strong>de</strong> les<br />

famílies preeminents <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla. Algunes encara conserven<br />

els palaus i els llocs. Alguns altres els han hagut <strong>de</strong> vendre <strong>per</strong>què<br />

no els podien mantenir i ara són hotels amb encant al centre<br />

<strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla o hotels rurals. Es preserven, això sí, tot el po<strong>de</strong>r<br />

damunt la festa organitzats en la Junta <strong>de</strong> Caixers Senyors. I<br />

ho po<strong>de</strong>n fer <strong>per</strong>què s’aju<strong>de</strong>n entre ells. Perquè, <strong>per</strong> exemple,<br />

si un Caixer Senyor ja no té palau, algun altre membre <strong>de</strong> la<br />

junta l’hi <strong>de</strong>ixa <strong>per</strong>què pugui celebrar-hi la festa.<br />

La regidora d’Igualtat <strong>de</strong> l’Ajuntament <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla, Carla<br />

Gener, és molt radical quan parla <strong>de</strong> l’immobilisme que fa que la<br />

igualtat hagi arribat a tots els aspectes <strong>de</strong> la vida social, lúdica,<br />

política o cultural <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla, excepte a les festes <strong>de</strong> Sant<br />

Joan. “Els que no volen tocar la festa s’alimenten <strong>de</strong> mantres<br />

que repeteixen com ara que fa set-cents anys que Sant Joan és<br />

així, i això no és cert. Que Sant Joan no ha canviat mai, i no és<br />

cert… I totes <strong>aquest</strong>es coses que no són certes.”<br />

Entre tants mantres i frases fetes, a Ciuta<strong>de</strong>lla es diu que les<br />

festes <strong>de</strong> Sant Joan no tenen cap norma escrita, que és una<br />

tradició que passa <strong>de</strong> pares a fills. I això no és ben bé cert. Josep<br />

Pons Lluch, que va ser arxiver municipal, i un estudiós obsessiu<br />

<strong>de</strong> la festa, va aplegar els protocols <strong>de</strong> les festes i els va publicar<br />

l’any 1977. I, més tard, se n’han fetes diverses reedicions.<br />

Aquest llibre fixava l’organització <strong>de</strong> la festa i algunes i<strong>de</strong>es<br />

sobre què és o no ser bon ciuta<strong>de</strong>llenc. Pons Lluch, conegut<br />

<strong>per</strong> Bep Pa<strong>de</strong>t, va crear una escola <strong>de</strong> molts més estudiosos i<br />

entesos en la festa que s’han encarregat <strong>de</strong> vetllar pel seu llegat<br />

i <strong>per</strong> fixar-ne la doctrina.<br />

Un <strong>de</strong>ls <strong>de</strong>talls que fossilitza Pons Lluch és el pa<strong>per</strong> <strong>de</strong> la<br />

noblesa. Tanmateix, passa <strong>per</strong> alt que fins abans <strong>de</strong> la guer-


73<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

REPORTATGE<br />

A Ciuta<strong>de</strong>lla s’ha retardat tant com s’ha<br />

pogut el <strong>de</strong>bat sobre si les dones han <strong>de</strong><br />

cavalcar o no, sobre si seria convenient o<br />

no que ja junta <strong>de</strong> nobles <strong>de</strong>ixàs d’exercir<br />

el po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> lobby com fan ara i es limitassin<br />

a representar un pa<strong>per</strong> durant dos dies...<br />

ra <strong>de</strong> 1936-1939 era l’ajuntament que tenia el control <strong>de</strong> la<br />

festa. Ho va <strong>de</strong>ixar escrit Jaume Marquès al llibre Funcions <strong>de</strong><br />

l’Ajuntament <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla en les festes <strong>de</strong> Sant Joan, publicat<br />

<strong>per</strong> Editorial Menorca.<br />

L’etnomusicòleg Ama<strong>de</strong>u Corbera, al llibre Les festes <strong>de</strong> Sant<br />

Joan <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla. Sota l’ombra <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r, editat <strong>per</strong> Lleonard<br />

Muntaner, resol un altre oblit <strong>de</strong> Pons Lluch: fins l’any 1946 els<br />

membres <strong>de</strong> les famílies nobles <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla no es constitueixen<br />

en Junta <strong>de</strong> la Nobleza i comuniquen al batlle que a partir<br />

d’aquell moment la festa serà cosa seva. Fins al punt que el dia<br />

<strong>de</strong> Sant Joan, quan caixers i cavallers es disposen a fer els jocs<br />

medievals <strong>de</strong>l Pla, el Caixer Senyor va a l’ajuntament a convidar<br />

la corporació municipal <strong>per</strong>què hi vagin com a espectadors.<br />

I ara <strong>aquest</strong>a claríssima connivència <strong>de</strong> la noblesa amb el règim<br />

guanyador <strong>de</strong> la guerra, amb el franquisme, <strong>per</strong> a controlar una<br />

festa que era popular, és tradició.<br />

Per tant, <strong>aquest</strong> “sempre” que addueixen aquells qui volen una<br />

festa fossilitzada és molt més recent que no sembla.<br />

Consuelo Marquès. Ferreries, Sant Bartomeu <strong>de</strong> 1970<br />

El <strong>de</strong>bat sobre la presència <strong>de</strong> les dones a les festes <strong>de</strong> Sant Joan<br />

<strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla arriba amb cinquanta anys <strong>de</strong> retard. Cinquanta-un,<br />

<strong>per</strong> a ser més exactes, <strong>per</strong>què l’any 1970 Consuelo<br />

Marquès, que en tenia dinou, va sortir com a cavallera a les<br />

festes <strong>de</strong> Sant Bartomeu <strong>de</strong> Ferreries, la població que hi ha més<br />

a prop <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla.<br />

Nina Marquès, madona <strong>de</strong> s’Ullestrar, ho recorda. “Jo era molt<br />

jove quan va sortir na Consuelo a Ferreries. Jo era a la plaça i<br />

va sortir amb tota normalitat, i als altres pobles <strong>de</strong> Menorca<br />

també surten. Què passa? Som especials a Ciuta<strong>de</strong>lla?”<br />

Tradicionalment, Sant Bartomeu és viscut com un segon Sant<br />

Joan pels ciuta<strong>de</strong>llencs, que el 23 d’agost reviuen, a la plaça<br />

<strong>de</strong> l’Església, els caragols <strong>de</strong> dos mesos enrere. Consuelo<br />

va obrir un camí que moltes dones han continuat i així han<br />

gaudit <strong>de</strong> les festes a tots els pobles <strong>de</strong> l’illa. A tots, llevat<br />

<strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla.<br />

Les festes <strong>de</strong> Sant Joan són consi<strong>de</strong>ra<strong>de</strong>s pels ciuta<strong>de</strong>llencs<br />

l’essència i l’originalitat. I les <strong>de</strong>ls altres pobles, una còpia,<br />

una imitació. Unes festes <strong>de</strong> marca blanca sense uns protocols<br />

tan ferris, inamovibles i, presumptament, tan arrelats al pou<br />

<strong>de</strong> la història.<br />

En el cas <strong>de</strong> la resta <strong>de</strong> municipis, qui gestiona les festes patronals<br />

és l’ajuntament. No hi ha cap representació <strong>de</strong> la noblesa<br />

que les presi<strong>de</strong>squi, sinó que el pa<strong>per</strong> prominent el té el batlle<br />

o la batllessa, i és ell, o una <strong>per</strong>sona que el representa, que<br />

presi<strong>de</strong>ix la cavalcada.<br />

Mentrestant, a Ciuta<strong>de</strong>lla s’ha retardat tant com s’ha pogut<br />

el <strong>de</strong>bat sobre si les dones han <strong>de</strong> cavalcar o no, sobre si seria<br />

convenient o no que ja junta <strong>de</strong> nobles <strong>de</strong>ixàs d’exercir el po<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> lobby com fan ara i es limitassin a representar un pa<strong>per</strong><br />

durant dos dies...<br />

Però ara Pandora tresca a lloure i contempla com, una setmana<br />

cada any, les dones <strong>de</strong> Ciuta<strong>de</strong>lla tornen a l’edat mitjana,<br />

donen la raó a Joan Fe<strong>de</strong>lich i es limiten a mirar la festa <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> baix. Amb tot, Nina Marquès, madona <strong>de</strong> s’Ullestrar, està<br />

convençuda que això durarà molt poc i que les coses cauran<br />

pel seu pes. De moment, <strong>aquest</strong> dissabte hi ha convocada una<br />

concentració feminista <strong>per</strong> a reivindicar el pa<strong>per</strong> <strong>de</strong> la dona a<br />

la festa.


74<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ANÀLISI<br />

Moviments sigil·losos a Luxemburg:<br />

així s’anirà resolent el 2022 la batalla<br />

<strong>de</strong>ls exiliats<br />

Les peces <strong>de</strong>l trencaclosques són totes damunt la taula <strong>de</strong>l Tribunal <strong>de</strong> Luxemburg,<br />

i <strong>aquest</strong> any vinent s’acabaran d’encaixar<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

Les peces <strong>de</strong>l trencaclosques<br />

són totes damunt la taula <strong>de</strong>l<br />

Tribunal <strong>de</strong> Luxemburg, i<br />

<strong>aquest</strong> any vinent s’acabaran<br />

d’encaixar. Serà el moment<br />

<strong>de</strong> la resolució judicial<br />

<strong>de</strong>l gran litigi <strong>de</strong>ls exiliats<br />

contra la justícia espanyola<br />

<strong>per</strong> la <strong>per</strong>secució <strong>de</strong> què han<br />

estat víctimes. El resultat,<br />

<strong>de</strong>penent <strong>de</strong> quin sigui, pot<br />

aplanar el camí judicial <strong>per</strong> al<br />

seu retorn al Principat, <strong>de</strong>sprés<br />

<strong>de</strong> més <strong>de</strong> quatre anys.<br />

Però encara no hi ha resultats<br />

tangibles, tot i que les resolucions<br />

recents <strong>de</strong>l Tribunal<br />

General <strong>de</strong> la Unió Europea<br />

(TGUE) sobre la primacia <strong>de</strong>l<br />

dret <strong>de</strong> la UE <strong>per</strong> a advertir la<br />

justícia espanyola que, provisionalment,<br />

no pot fer <strong>de</strong>tenir<br />

Puig<strong>de</strong>mont, ni Comín,<br />

ni Ponsatí, po<strong>de</strong>n ser un bon<br />

auguri. I els nervis i errors a<br />

l’hora d’encarar <strong>aquest</strong> litigi<br />

a la part espanyola, amb la dimissió<br />

inclosa, en ple procediment,<br />

<strong>de</strong> la representant <strong>de</strong><br />

l’estat espanyol al Tribunal<br />

<strong>de</strong> Justícia <strong>de</strong> la Unió Europea<br />

(TJUE) <strong>per</strong> <strong>de</strong>savinences amb<br />

el Tribunal Suprem espanyol,<br />

un símptoma <strong>de</strong> veure la batalla<br />

mig <strong>per</strong>duda. I mentre<br />

Sonsoles Centeno abandonava<br />

en silenci la representació<br />

<strong>de</strong> l’advocacia <strong>de</strong> l’estat<br />

davant el TJUE, tipa <strong>de</strong>ls atacs<br />

rebuts <strong>per</strong> part <strong>de</strong> Llarena


75<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

Els advocats <strong>de</strong>ls<br />

exiliats continuen<br />

movent fils en<br />

<strong>aquest</strong>a pugna<br />

judicial tan<br />

complexa i que té<br />

tants fronts oberts<br />

i que ningú, absolutament<br />

ningú, al govern espanyol no<br />

sortís a <strong>de</strong>fensar-la, els advocats<br />

<strong>de</strong>ls exiliats continuen<br />

movent fils en <strong>aquest</strong>a pugna<br />

judicial tan complexa i que té<br />

tants fronts oberts.<br />

El cop <strong>de</strong> Luxemburg a Llarena:<br />

què faria si <strong>de</strong>mà tornés<br />

Puig<strong>de</strong>mont?<br />

La darrera feina <strong>de</strong> Centeno<br />

abans d’agafar una excedència<br />

i fitxar pel <strong>de</strong>spatx<br />

Pérez-Llorca fou la presentació<br />

<strong>de</strong> les al·legacions<br />

a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> mesures<br />

cautelars que els eurodiputats<br />

exiliats van presentar<br />

al TGUE <strong>per</strong>què els<br />

retornés provisionalment<br />

la immunitat <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>tenció i alliberament <strong>de</strong><br />

Puig<strong>de</strong>mont a Sar<strong>de</strong>nya.<br />

Era la segona <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />

cautelars que formulaven<br />

en relació amb la <strong>de</strong>manda<br />

que van presentar contra<br />

l’aprovació <strong>de</strong>l suplicatori<br />

al Parlament Europeu que<br />

els va retirar una part <strong>de</strong> la<br />

immunitat. I era la segona<br />

<strong>per</strong>què la primera, resolta<br />

el 30 <strong>de</strong> juliol d’enguany,<br />

fou <strong>de</strong>sestimada <strong>per</strong> part<br />

<strong>de</strong>l TGUE amb l’argument<br />

principal que, com que les<br />

euroordres restaven suspeses<br />

d’ençà <strong>de</strong> la presentació<br />

<strong>per</strong> part <strong>de</strong> Llarena d’unes<br />

qüestions pre-judicials sobre<br />

l’abast precisament <strong>de</strong><br />

les euroordres, no hi havia<br />

risc que els <strong>de</strong>tinguessin.<br />

Però Puig<strong>de</strong>mont fou <strong>de</strong>tingut<br />

a l’Alguer a instància<br />

<strong>de</strong>l Suprem, que mantenia<br />

actives totes les ordres <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>tenció contra els exiliats.<br />

Per això <strong>aquest</strong>a segona <strong>de</strong>manda<br />

<strong>de</strong> cautelars.<br />

La cassació <strong>de</strong> les cautelars<br />

Però quan Sonsoles Centeno i<br />

els lletrats <strong>de</strong>l Parlament Europeu<br />

registraven les seves<br />

al·legacions, els advocats <strong>de</strong>ls<br />

exiliats obrien una carpeta<br />

nova a Luxemburg i presentaven<br />

un recurs al TJUE contra<br />

aquella primera resolució,<br />

la <strong>de</strong>l juliol, sobre la petició<br />

<strong>de</strong> cautelars. Aquesta nova<br />

acció, registrada a l’alt tribunal<br />

europeu l’11 d’octubre,<br />

pot ser una peça clau en la<br />

resolució <strong>aquest</strong> any vinent<br />

<strong>de</strong> tot <strong>aquest</strong> trencaclosques<br />

judicial.<br />

Es tracta d’un recurs <strong>de</strong> cassació<br />

que qüestiona les consi<strong>de</strong>racions<br />

que feia el TGUE<br />

quan el juliol <strong>de</strong>ia que no hi<br />

havia risc <strong>de</strong> <strong>de</strong>tenció, que<br />

les euroordres estaven suspeses.<br />

Però els advocats <strong>de</strong>ls<br />

exiliats sabien que Llarena<br />

les mantenia actives tot i haver<br />

presentat unes qüestions<br />

pre-judicials sobre <strong>aquest</strong>es<br />

mateixes euroordres el mes<br />

<strong>de</strong> març. El jutge <strong>de</strong>l Suprem<br />

no havia retirat les alertes al<br />

sistema Schengen, i n’advertien<br />

el vice-presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l<br />

TGUE, que, tanmateix, no va<br />

veure que hi hagués un risc <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>tenció.<br />

Qui alinea els serveis jurídics<br />

<strong>de</strong> l’Eurocambra amb Espanya<br />

contra Puig<strong>de</strong>mont?<br />

L’episodi <strong>de</strong> l’Alguer va <strong>de</strong>mostrar<br />

que s’equivocava i<br />

<strong>per</strong> això les segones cautelars<br />

<strong>de</strong> l’octubre. Tot i això, <strong>per</strong><br />

a qüestionar l’argument <strong>de</strong><br />

fons sobre l’actitud <strong>de</strong>l tribunal<br />

espanyol i l’amenaça real<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>tenció, calia presentar<br />

<strong>aquest</strong> recurs que cerca un<br />

retorn efectiu <strong>de</strong> la immunitat<br />

als eurodiputats mentre<br />

no es resol el litigi principal<br />

contra el suplicatori aprovat<br />

pel Parlament Europeu. Com<br />

que el Parlament Europeu no<br />

estava al cas <strong>de</strong> la presentació<br />

d’<strong>aquest</strong> nou recurs al TJUE,<br />

va dir a les al·legacions presenta<strong>de</strong>s<br />

contra la <strong>de</strong>manda<br />

<strong>de</strong> cautelars al TGUE que allò<br />

que haurien d’haver fet els<br />

eurodiputats exiliats era presentar<br />

un recurs <strong>de</strong> cassació<br />

al TJUE. I això havien fet <strong>de</strong><br />

manera sigil·losa.<br />

La resolució <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda<br />

trigarà encara uns quants<br />

mesos, fins ben entrat l’any<br />

vinent, i sempre abans <strong>de</strong> la<br />

sentència que el TJUE dicti<br />

sobre el suplicatori. Si fos<br />

favorable, tindria un valor<br />

executiu, és a dir, obligaria<br />

a la retirada efectiva <strong>de</strong><br />

les alertes al sistema <strong>de</strong> Schengen<br />

contra tots ells. Però<br />

encara més, <strong>per</strong>què els protegiria<br />

davant una possible<br />

resolució <strong>de</strong> les preguntes<br />

pre-judicials <strong>de</strong> Llarena. Si<br />

les pre-judicials es resolen,<br />

l’argument que fins ara exposa<br />

(i que és vàlid) la justícia<br />

europea <strong>per</strong> a afirmar<br />

que no els po<strong>de</strong>n <strong>de</strong>tenir,<br />

<strong>de</strong>sapareixeria. Per això els<br />

exiliats volen anar més enllà.


76<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

Els dos grans procediments<br />

La qüestió <strong>de</strong> la immunitat<br />

sobrevola tot el procés <strong>de</strong> resolució<br />

<strong>de</strong>ls dos grans casos<br />

en litigi a Europa: la <strong>de</strong>manda<br />

contra el suplicatori presentada<br />

pels eurodiputats exiliats<br />

i les qüestions pre-judicials<br />

presenta<strong>de</strong>s <strong>per</strong> Llarena. No<br />

serà fins ben entrat el 2022<br />

que el Tribunal <strong>de</strong> Luxemburg<br />

els pugui resoldre. I tant pot<br />

ser que ho faci alhora com<br />

que abans en resolgui un <strong>de</strong>ls<br />

dos. Per això, el blindatge <strong>de</strong><br />

la immunitat abans <strong>de</strong> la resolució<br />

<strong>de</strong> les pre-judicials és<br />

fonamental.<br />

Tant si arriba més aviat com<br />

més tard, les respostes que<br />

el tribunal europeu doni a les<br />

preguntes <strong>de</strong> Llarena <strong>de</strong>terminaran<br />

la resolució <strong>de</strong> la batalla<br />

<strong>de</strong> l’exili. Perquè el TJUE<br />

interpel·larà a la sentència<br />

directament el Tribunal Suprem<br />

espanyol, que li <strong>de</strong>mana<br />

que aclareixi els criteris amb<br />

què un estat pot rebutjar una<br />

euroordre. Llarena ho va <strong>de</strong>manar<br />

a la <strong>de</strong>ses<strong>per</strong>ada quan<br />

va veure que Bèlgica refusava<br />

<strong>de</strong>finitivament l’extradició <strong>de</strong><br />

Lluís Puig. I veia a venir que<br />

també passaria amb Puig<strong>de</strong>mont.<br />

De manera que el control<br />

<strong>de</strong> la causa <strong>de</strong>ls exiliats<br />

ja no el té el Suprem, sinó el<br />

Tribunal <strong>de</strong> Luxemburg.<br />

Llarena vol saber si els arguments<br />

<strong>de</strong> Bèlgica <strong>per</strong> a rebutjar<br />

l’euroordre, com el fet<br />

<strong>de</strong> qüestionar la competència<br />

<strong>de</strong>l Tribunal Suprem espanyol<br />

<strong>per</strong> a fer l’enjudiciament, o<br />

qüestionar, d’acord amb un<br />

grup <strong>de</strong> treball <strong>de</strong> l’ONU, que<br />

a l’estat espanyol es respectessin<br />

els drets fonamentals,<br />

són vàlids. I també li <strong>de</strong>mana<br />

si podria tornar a emetre<br />

una euroordre contra Lluís<br />

Puig. Però, <strong>de</strong> retruc, Llarena<br />

dóna l’opció a les <strong>de</strong>fenses<br />

d’exposar arguments i plantejaments<br />

sobre la vali<strong>de</strong>sa<br />

<strong>de</strong> les euroordres, i amb prece<strong>de</strong>nts<br />

com el <strong>de</strong>l cas WS,<br />

<strong>per</strong> <strong>de</strong>manar si no s’hauria<br />

d’impedir que un ciutadà fos<br />

sotmès a un nou procés <strong>de</strong> <strong>de</strong>tenció<br />

i d’extradició quan un<br />

estat membre <strong>de</strong> la UE ja l’ha<br />

<strong>de</strong>sestimada amb sentència<br />

ferma.<br />

És el cor <strong>de</strong> la batalla judicial<br />

europea, que té un altre episodi<br />

clau a la <strong>de</strong>manda contra<br />

el Parlament Europeu <strong>per</strong> les<br />

irregularitats en l’aprovació<br />

<strong>de</strong>l suplicatori contra Puig<strong>de</strong>mont,<br />

Comín i Ponsatí. Si<br />

la justícia europea tombés el<br />

suplicatori, el cop polític, i no<br />

tan sols judicial, seria formidable.<br />

Perquè no n’hi ha cap<br />

prece<strong>de</strong>nt, <strong>per</strong>què certificaria<br />

que no tan sols s’han vulnerat<br />

els drets <strong>de</strong> tres eurodiputats,<br />

sinó que s’ha malmès la<br />

institució sencera, <strong>per</strong>què la<br />

<strong>de</strong>manda va adreçada contra<br />

el parlament.<br />

Aquell dia que no els van<br />

<strong>de</strong>ixar entrar<br />

Però segurament, abans no<br />

es resolguin <strong>aquest</strong>s dos<br />

expedients, se’n podria resoldre<br />

un altre, el que té a<br />

veure amb les cre<strong>de</strong>ncials<br />

<strong>de</strong> Puig<strong>de</strong>mont i Comín com<br />

a eurodiputats. Antonio Tajani,<br />

el presi<strong>de</strong>nt sortint <strong>de</strong><br />

l’eurocambra, ho va impedir,<br />

tot fent cabal <strong>de</strong> la<br />

consigna <strong>de</strong> les autoritats<br />

espanyoles d’impedir-los<br />

d’exercir com a eurodiputats<br />

si abans no juraven presencialment<br />

la constitució<br />

espanyola. Van presentar<br />

unes cautelars al Tribunal <strong>de</strong><br />

Luxemburg <strong>per</strong> po<strong>de</strong>r accedir<br />

a l’eurocambra el dia que<br />

es constituïa, el 2 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong><br />

2019, <strong>per</strong>ò els les van <strong>de</strong>negar.<br />

I el <strong>de</strong>sembre d’aquell<br />

any, l’en<strong>de</strong>mà <strong>de</strong> la sentència<br />

<strong>de</strong>l TJUE que reconeixia<br />

la immunitat <strong>de</strong> Junqueras,<br />

el tribunal va anul·lar<br />

aquella <strong>de</strong>cisió prèvia i va<br />

<strong>per</strong>metre que també Puig<strong>de</strong>mont<br />

i Comín poguessin<br />

exercir d’eurodiputats amb<br />

caràcter retroactiu <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />

moment que van ser proclamats<br />

electes. I la <strong>de</strong>manda<br />

<strong>de</strong> fons continua viva i és<br />

a punt <strong>de</strong> passar a la fase<br />

<strong>de</strong> la vista oral, que es farà<br />

el mes vinent. L’objectiu<br />

és que quedi clar i ben fixat<br />

que les autoritats espanyoles<br />

no po<strong>de</strong>n imposar com a<br />

condicionant <strong>per</strong> a accedir<br />

al càrrec d’eurodiputat fórmules<br />

<strong>de</strong> jurament o accions<br />

similars.<br />

Si totes <strong>aquest</strong>es peces, durant<br />

l’any vinent, van encaixant,<br />

els exiliats tindran moltes<br />

més eines jurídiques <strong>per</strong> a<br />

po<strong>de</strong>r tornar. Encara queda<br />

força camí <strong>per</strong> a arribar-hi i hi<br />

ha una incertesa lògica sobre<br />

quina serà la resposta final<br />

<strong>de</strong> la justícia europea i sobre<br />

els matisos i els marges d’interpretació<br />

que pugui donar.<br />

Però el camí ja és traçat i s’hi<br />

comença a caminar.<br />

Hi ha una incertesa<br />

lògica sobre quina<br />

serà la resposta<br />

final <strong>de</strong> la justícia<br />

europea i sobre els<br />

matisos i els marges<br />

d’interpretació que<br />

pugui donar. Però<br />

el camí ja és traçat<br />

i s’hi comença a<br />

caminar


77<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ANÀLISI<br />

La via <strong>de</strong> l’avocació: la clau <strong>de</strong> la<br />

discòrdia entre ERC i Junts <strong>per</strong> a<br />

protegir les escoles<br />

Tots dos partits donaran suport a una moció <strong>de</strong> la CUP <strong>per</strong>què el <strong>de</strong>partament<br />

n’assumeixi “la plena responsabilitat política i jurídica”, sense concretar com<br />

ODEI A.-ETXEARTE I JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

La clau jurídica que explica<br />

la topada entre ERC i Junts<br />

<strong>per</strong> la <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> la immersió<br />

lingüística és un article<br />

<strong>de</strong> la llei <strong>de</strong> règim jurídic i<br />

<strong>de</strong> procediment <strong>de</strong> les administracions<br />

públiques <strong>de</strong><br />

Catalunya, aprovada el 2010.<br />

Junts vol que el Departament<br />

d’Educació <strong>de</strong>fensi la immersió<br />

assumint temporalment la<br />

direcció <strong>de</strong>ls centres afectats<br />

<strong>per</strong> la sentència <strong>de</strong>l Tribunal<br />

Su<strong>per</strong>ior <strong>de</strong> Justícia <strong>de</strong> Catalunya<br />

que imposa un mínim<br />

<strong>de</strong>l 25% <strong>de</strong> castellà, fins que<br />

no es reformi la llei d’educació<br />

<strong>de</strong> Catalunya. I <strong>de</strong>mana que<br />

s’apliqui l’article 9 d’<strong>aquest</strong>a<br />

llei. Aquest precepte regula<br />

l’anomenada avocació, és a<br />

dir, estableix que “els òrgans<br />

administratius su<strong>per</strong>iors po<strong>de</strong>n<br />

avocar el coneixement<br />

d’un assumpte la resolució<br />

<strong>de</strong>l qual correspongui” als<br />

seus òrgans administratius<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts, si és convenient<br />

<strong>per</strong> “circumstàncies d’índole<br />

tècnica, econòmica, social i<br />

jurídica o territorial”. Aquesta<br />

fou la via que l’octubre <strong>de</strong>l<br />

2017 va seguir la consellera<br />

Clara Ponsatí <strong>per</strong> a assumir<br />

la responsabilitat <strong>de</strong> les escoles<br />

l’1-O. Però no hi ha acord<br />

entre els socis <strong>de</strong> govern <strong>per</strong><br />

aplicar-la, i la discrepància<br />

podria obrir una altra crisi al<br />

consell executiu, que es reu-


78<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ANÀLISI<br />

Resolució signada <strong>per</strong> Clara Ponsatí el 29 <strong>de</strong> setembre <strong>de</strong> 2017.<br />

Borràs furgava en les <strong>de</strong>claracions<br />

polèmiques <strong>de</strong> Gonzàlez<br />

Cambray <strong>de</strong> la setmana<br />

passada, quan va dir, <strong>de</strong>sprés<br />

d’haver visitat l’escola Turó<br />

<strong>de</strong>l Drac, que la Generalitat<br />

no hi podia fer res <strong>per</strong>què el<br />

TSJC s’adreçava directament<br />

a la direcció <strong>per</strong> a executar<br />

la sentència. “És impossible<br />

que no puguem fer-hi res,<br />

s’hi ha <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r fer alguna<br />

cosa –<strong>de</strong>ia ahir Borràs–. Per<br />

exemple, assumir la direcció<br />

<strong>de</strong>l centre, assumir les<br />

competències <strong>de</strong> la direcció<br />

<strong>de</strong>l centre <strong>per</strong> po<strong>de</strong>r dir que<br />

nosaltres donem cobertura<br />

<strong>per</strong> a <strong>de</strong>scarregar la pressió<br />

sobre els professionals.” I reneix<br />

avui. Per una altra, ERC i<br />

Junts, amb la CUP, preservaran<br />

la unitat d’acció al parlament.<br />

Segons que ha pogut saber<br />

VilaWeb <strong>de</strong> fonts <strong>de</strong> tots dos<br />

partits, ERC i Junts preveuen<br />

<strong>de</strong> votar <strong>de</strong>mà a favor d’una<br />

moció <strong>de</strong> la CUP que insta el<br />

Departament d’Educació a<br />

assumir “la plena responsabilitat<br />

política i jurídica en la<br />

instrucció i aplicació” <strong>de</strong> la<br />

immersió en tots els centres<br />

educatius <strong>de</strong> Catalunya, bo i<br />

“garantint la seguretat jurídica<br />

<strong>de</strong>l professorat”. Però què<br />

vol dir això? Com es pot fer?<br />

El text no concreta la manera<br />

d’assumir <strong>aquest</strong>es responsabilitats<br />

i això <strong>per</strong>metrà que<br />

ERC i a Junts, malgrat les diferències,<br />

avalin plegats l’intent<br />

<strong>de</strong> la CUP d’apujar el llistó <strong>de</strong><br />

la <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> la immersió pel<br />

govern. Una <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>clarativa<br />

que fins ara no ha impedit<br />

que els alumnes <strong>de</strong> P5 <strong>de</strong> l’escola<br />

Turó <strong>de</strong>l Drac <strong>de</strong> Canet<br />

<strong>de</strong> Mar tinguin un 25% <strong>de</strong> les<br />

classes en castellà.<br />

Però, encara que ERC i Junts<br />

salvin la unitat al parlament,<br />

la via <strong>de</strong> l’avocació ha tornat a<br />

obrir un front <strong>de</strong> discrepàncies<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la tensió que ja va<br />

suscitar el pacte pressupostari<br />

amb els comuns o la taula<br />

<strong>de</strong> diàleg. La <strong>de</strong>fensa pública<br />

que Junts ha fet d’<strong>aquest</strong>a alternativa<br />

ha molestat ERC.<br />

De primer, la presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong>l<br />

parlament, Laura Borràs, en<br />

una entrevista a la 2 i a Ràdio<br />

4, va reclamar que el conseller<br />

d’Educació, Josep Gonzàlez<br />

Cambray, assumís la direcció<br />

<strong>de</strong> l’escola <strong>de</strong> Canet. I més<br />

tard la portaveu <strong>de</strong> Junts, Elsa<br />

Artadi, feia extensiva <strong>aquest</strong>a<br />

posició a tot el partit. El<br />

presi<strong>de</strong>nt Pere Aragonès hi va<br />

respondre <strong>de</strong>manant a Junts<br />

que no fes partidisme i que<br />

<strong>de</strong>mostrés responsabilitat.<br />

Segons Aragonès, el govern<br />

treballa <strong>per</strong> trobar una solució<br />

“sòlida, <strong>per</strong>manent i efectiva”,<br />

que <strong>per</strong>meti <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensar<br />

la immersió sense entrar en<br />

picabaralles partidistes.


79<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 17 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2021<br />

ANÀLISI<br />

Però, encara que ERC i Junts salvin la unitat al parlament, la via<br />

<strong>de</strong> l’avocació ha tornat a obrir un front <strong>de</strong> discrepàncies <strong>de</strong>sprés<br />

<strong>de</strong> la tensió que ja va suscitar el pacte pressupostari amb els<br />

comuns o la taula <strong>de</strong> diàleg<br />

cordava que Clara Ponsatí ja<br />

s’havia fet càrrec <strong>de</strong>l control<br />

<strong>de</strong> tots els centres educatius<br />

uns quants dies <strong>per</strong>què les<br />

escoles poguessin ser col·legis<br />

electorals durant el referèndum<br />

<strong>de</strong>l Primer d’Octubre.<br />

En efecte, Ponsatí va signar<br />

una resolució en què precisament<br />

invocava el concepte<br />

<strong>de</strong> l’avocació <strong>de</strong> les competències<br />

que tenien atribuïts<br />

els responsables <strong>de</strong>ls equipaments<br />

educatius a la titular<br />

<strong>de</strong>l Departament d’Ensenyament.<br />

Però la vali<strong>de</strong>sa <strong>de</strong> la resolució<br />

era molt limitada: <strong>de</strong>l 29<br />

<strong>de</strong> setembre <strong>de</strong>l 2017, quan<br />

fou signada, al 2 d’octubre a<br />

les set <strong>de</strong>l matí, amb el referèndum<br />

ja acabat. No tenia,<br />

doncs un caràcter in<strong>de</strong>finit.<br />

I <strong>aquest</strong>a és una <strong>de</strong> les principals<br />

diferències que hi ha<br />

entre un cas i un altre, segons<br />

fonts jurídiques consulta<strong>de</strong>s<br />

<strong>per</strong> VilaWeb. Aleshores,<br />

Ponsatí provava <strong>de</strong> protegir<br />

tot el conjunt <strong>de</strong> directors<br />

i responsables <strong>de</strong> centres<br />

educatius <strong>de</strong> possibles conseqüències<br />

legals <strong>per</strong> la utilització<br />

d’<strong>aquest</strong>s espais com<br />

a punts <strong>de</strong> votació. I amb un<br />

objectiu concret: po<strong>de</strong>r fer<br />

efectiu el referèndum.<br />

Allò que va fer Ponsatí topava<br />

amb la legislació, podia<br />

entrar en conflicte amb la<br />

llei d’educació <strong>de</strong> Catalunya,<br />

concretament amb un<br />

<strong>de</strong>ls aspectes fonamentals:<br />

el principi d’autonomia <strong>de</strong>ls<br />

centres, segons les mateixes<br />

fonts. Però si la resolució era<br />

impugnada <strong>per</strong> <strong>aquest</strong> motiu,<br />

si més no s’arribava a<br />

temps <strong>de</strong> fer el referèndum.<br />

Tanmateix, ara, l’avocació<br />

que proposa Junts pot topar<br />

amb <strong>aquest</strong> obstacle legal, i<br />

caldria veure quant trigaria<br />

algú a impugnar una resolució<br />

<strong>per</strong> assumir la direcció<br />

d’una escola, quant temps<br />

passaria fins que un tribunal<br />

l’anul·lés i fins a quin punt la<br />

conselleria estaria disposada<br />

a fer-ho, tant políticament<br />

com judicial.<br />

De moment, l’únic espai<br />

d’entesa és al parlament i en<br />

el terreny <strong>de</strong>claratiu, amb el<br />

suport a la moció <strong>de</strong> la CUP.<br />

Una moció que insta el govern<br />

a garantir que la immersió<br />

s’aplica a tots els centres, cosa<br />

que ara no passa. Els dos socis<br />

<strong>de</strong>l govern no hi han presentat<br />

esmenes. Sí que n’hi han presentat<br />

els comuns (que volen<br />

que s’hi afegeixi un punt <strong>per</strong>què<br />

s’atenguin les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>l col·lectiu <strong>de</strong> professionals<br />

<strong>de</strong> les aules d’acollida i dotin<br />

els centres <strong>de</strong> prou recursos) i<br />

el PSC, Cs i Vox, que reclamen<br />

que s’asseguri el compliment<br />

<strong>de</strong>l mandat <strong>de</strong>l TSJC.


TOTA L’OPINIÓ DE VILAWEB<br />

EN UN SETMANARI DIGITAL<br />

JA POTS DESCARREGAR EL QUADERN D’AQUESTA SETMANA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!