Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Metode

De elementer, som indføjes eller placeres i

en eksisterende bygning, kan friholdes fra

bygningen ved at etablere et mellemrum

mellem nyt og gammelt.

Dette kan udføres med brug af partier, fra

gulv til loft, transparente eller translucente,

døre eller faste partier.

Elementer

I rækkehuse eller andre boliger, der indrettes

med lodrette lejlighedsskel eller

rumopdelinger kan skiver, der udformes

som lette konstruktioner rumme teknik,

opmagasineringsplads eller rumlige og

funktionelle nicher, eksempelvis køkken

og ophold.

Disse skivers samlende funktion bidrager

til at friholde eksisterende mure og vægge.

Supermøbler

Supermøblet er et element, der kan placeres

frit i et eksisterende rum, der derved

bevares i sin helhed - eller i en større

facadeåbning.

Dette vil betyde en skalering af det store

rum, en bevaring og fremhævelse af det

store rum, samtidig med at det lille rum og

intimiteten, som der er behov for i boligen,

findes.

Elementer kan fungere som bad, køkken,

alkove, depot, et multimøbel, der kan indeholde

teknik, en trappe, et ildsted eller blot

være et rum i rummet.

»Møblet« detaljeres i en grad, som svarer til

det indre af et skib og med opfindsomhed

med hensyn til udnyttelse af plads.

Fornemmelsesmæssigt og æstetisk vil dette

forfinede element berige og modsvare de

gamle bygningers rå fremtoning.

Dette koncept opnås eksempelvis ved

brug af almindelige og standardvarer

udnyttet og kombineret på en utraditionel

facon.

Utraditionelle planløsninger mht. lejlighedsudformning,

afskærmning, vægtyper, transparens,

matetialer og overflader.

Lette konstruktioner

der indeholder

• lejlighedsskel

• installationer

• magasinplads

• nicher til ophold og køkken

vil gøre det muligt at friholde de

eksisterende vægge og give let adgang

til servicering af installationer.

Ved at arbejde med

kerner og elementer

i boligen kan den

eksisterende struktur

friholdes.

19

More magazines by this user
Similar magazines