Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Eksempel / Sydfyns Frøavl A/S · Svendborg

Klassificering i forhold til kortlægning

• bygninger beliggende i industriområder

• bygninger beliggende i havneområder

• bygninger til lagerfunktion

Sydfyns Frøavl A/S, Svendborg.

Plan, eksisterende forhold.

Sydfyns Frøavl A/S, Svendborg.

Plan, forslag til placering af boligens

køkken- og baderumskerner.

Baggrund

Et typisk eksempel på en industri- og lagerbygning

som de forefindes i de fleste havnebyer

over hele landet. Bygningen er

opført i 1956.

Det karakteristiske for denne type bygninger

er konstruktion og plandisponering.

Der er tale om en betonkonstruktion, bestående

af søjler, dragere og dæk, der er

støbt på stedet. Husets afstivning udgøres

af bygningsmæssige kerner, som indeholder

skakte for sug og transport, elevatorer

og trapper.

Forslag

I sin grundlæggende form har

huset store rumlige kvaliteter, der

ved omdannelsen er søgt forstærket

ved etagegennembrud over

flere etager. Bygningen ejer en vis

konstruktiv robusthed, og det er

hensigten at fritholde og dermed

synliggøre denne konstruktion,

således at søjlerne står som et

markant gridsystem.

Dette understøttes af en bevarelse

af eksisterende installationer og føringsveje

og idéen om det »rå« industrihus kan

igen udtrykkes i materialevalget, eksempelvis

rå eller malet beton, stål og glas.

Konceptet i denne form for industribygning

vil være at danne en lysskakt, der kan

bruges til at forme nye rum og lysindtag.

Dækkene er opløst i den centrale del af

bygningen og fra det præcise hul føres

lyset ned i flere niveauer, bliver kastet

rundt i det store frirum via dækkene og

spredt på de forskellige planer.

Sydfyns Frøavl A/S,

Svendborg.

Facadetegning,

eksisterende forhold

33

More magazines by this user
Similar magazines