Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Valgmuligheder - katalog

Valget af standardiserede industriprodukter

kan bibringe de tilføjede elementer en

samhørighed som klart adskiller dem fra

den eksisterende bygning samt et materialemæssigt

raffinement der spiller op til glasværkets

grovhed og soliditet.

I projektet drejer det sig om:

• støbeplader,

• industritrappen,

• stålkanter- og -notprofiler,

• badekabinen,

• transluscente glasfelter,


evt. dør/-vinduesprofiler.

Ligeledes kan køkkenet behandles på forskellige

niveauer afhængig af hvad økonomien

tillader (der henvises til det generelle

punkt 4: Produktivitet og industrialisering.)

Facader og lysindtag

I eksisterende vindueshuller fjernes brystningerne,

så fremtidige vindues-/dørpartier

går helt til jorden både på adgangs- og

havesiden (evt. med undtagelse af facaden

mod Kanslergade.)

Ved valg af profiler - dør/vinduesfabrikat -

er det spinkle udtryk afgørende, men

iøvrigt findes der et væld af raffinerede

såvel stål - som aluminiums-profilløsninger,

som har en designmæssig bearbejdning

f.eks:Velfac, EK-Victoria, HS Hansen mv.

I valget af overfladebehandling kan materialet

endvidere tydeliggøres.

Et arkitektonisk tema er endvidere samhørighed

mellem de nye dør-/vinduespartier

og indvendige rumdelere, for yderligere

at skærpe forskellen mellem nyt og gammelt.

Kombinationen af transparente og

translucente felter i facadepartierne, som

er med til at hindre indblik og samtidigt

sikre maksimalt dagslysindfald, forestiller vi

os går igen i de indvendige vægge.Translucente

glasflader kan være sand-/glas-blæst

glas eller silketrykt glas (frosted).

Lejlighedsskel

I de tilfælde, hvor eksisterende indvendige

vægge kan genanvendes som fremtidige

lodrette lejlighedsskel foreslås, at de f.eks.

fremstår filtsede og dermed visuelt optræder

som en tydelig del af den eksisterende

bygning.

Nye lodrette lejlighedsskel bør fremstå

»neutralt« i forhold til modstående »funktionsvægge«.

Rumdelere

Indvendige rumdelere er omtalt under flere

af de andre punkter.

Hovedprincippet er, at de er udformet så

de i videst muligt omfang bidrager til, at

hele boligen opfattes som ét rum, der kan

opdeles - frem for flere små rum - således

at de rumlige kvaliteter i den originale bygning

tydeligt eksponeres.

Supermøbler - funktionsvægge

Et af udviklingsprojektets hovedpunkter er

en »udvendig færdiggørelse« og viderebearbejdning

af eksisterende præfabrikerede

badekabiner til et »supermøbel« eller en

»funktionsvæg«, evt med integration af køkkenunits

eller andre funktioner f.eks. skyde-

eller foldepartier.

Ved »færdiggørelse« forstås, at hele uniten

underkastes den samme industrialiseringsproces

og præfabrikationstankegang som

hidtil kun har været forbeholdt det indvendige

(baderummet), da markedet hidtil

hovedsageligt har været orienteret mod

indbygning - f.eks. i byfornyelsen.

Den udvendige færdiggørelse er ikke

udviklet tilstrækkeligt med hensyn til detaljer,

derimod er badekabinerne i planløsningen

udformet som »kerner« eller »rumdelere«

og dermed er de første skridt taget til

en videreudvikling, der også udtrykker

industrialiseringsgraden.

Processen sigter mod en billiggørelse -

alternativt et »kvalitetsløft«, således at uniten

fremtræder som et rumstort møbel

med en højere materialekvalitet og grad af

finish.

Udvælgelsen af en egnet præfabrikeret

baderumsenhed er nærmere beskrevet

under afsnit 6.

Der er etableret kontakt mellem producenten

(Hoffmann & Sønner) og projekterende

rådgiverteam med henblik på at producenten

indgår i udviklingsarbejdet under

projekteringen.

Det har været ønsket at afprøve så mange

som muligt af de skitserede idéer til udvendig

færdiggørelse i det konkrete projekt.

Men da det har karakter af et forsøgsprojekt

vil løsningerne i udstrakt grad være

håndværksmæssige, dog med sigte på en

senere industrialiseringsproces.

59

More magazines by this user
Similar magazines